Alla inlägg den 15 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:3-11.

 

DEN SUNDA LÄRAN.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:3.

 

3.  #Redan när jag gav mig i väg till Makedonien

bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga

      där att inte förkunna avvikande läror#.

 

När jag var på väg till Makedonien: bad jag dig

   Timotheos stanna i Efesos: förmana de som

inte förkunnar Kristi evangelium. 

 


¤Första Timotheosbrevet. 1:4.

 

4.  #Och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna.

      Sådana för bara till diskussioner och tjänar

inte Guds plan, som verkar genom tro#.

 

Villo-lärarana ägna sig åt meningslösa legender.

        Sådana sysselsätter sig med ordstrider.

Är inte Guds tjänare göra hans vilja.

         Tjäna Guds plan verksam genom tro.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:5.

 

5.  #Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt

      och uppriktig tro#.

 

Kärlekens förmaningar kommer ur rent hjärta.

        Kärlekens förmaningar verksam i gott uppsåt

och uppriktig tro.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:6.

 

6.  #Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur 

i tomt prat#. 

 

Somliga glömt kärlekens förmaningar: vilket 

     gör visar sig i tomt prat.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:7.

 

7.  #De vill lära ut lagen men förstår varken vad de  själva säger eller vad de med sådan säkerhet

       uttalar sig om#.

 

Lär ut lagen: förstår inte själva vad de säger.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:8.

 

8.  #Men ni vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt#.

 

Lagen i sig är god: om man lyder den.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:9.

 

9.  #Och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning,

       för gudlösa och syndare, hädare och förnekare,

för dem som bär hand på sin far eller mor,

       för dråpare#.

 

Lagen inte till renhjärtliga o-straffliga.

      Lagen till för de i o-ordning utan lag lever.

För de gudlösa och syndare.

       Hädare och gudsförnekare.

O-lydiga mot sina föräldrar och dråpare.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:10.

 

10.  #För otuktiga och män som ligger med män,

för människorövare, lögnare och menedare

      och allt annat som strider mot den sunda läran#.

 

Lagen till för de o-tuktiga homosexuella.

     Människo-rövare lögnare menedare.

Allt som görs mot den sunda läran.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:11.

 

11.  #Så är det enligt det evangelium om härligheten

hos den salige Guden som jag har fått mig

      anförtrott#.

 

Jag, Paulus, förtroende värd hod den salige Guden

     enligt evangeliet om härligheten.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 4:13-18.

 

HERRENS DAG OCH DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:13.

 

13.  #Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med

dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som

       de andra, de som inte har något hopp#.

 

Bröder; ni ska få veta hur det blir med de avlidna.

         Ni inte i o-nödan behöver sörja som de andra.

De andra som saknar ett framtids-hopp. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:14.

 

14.  #Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror,

då skall Gud också genom Jesus föra till sig

       de avlidna tillsammans med honom#.

 

Vi tror Jesus har dött och uppstått  Gud skall också

       genom Jesus föra oss till sig. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:15.

 

15.  #Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar i livet då Herren kommer

        skall inte gå före de avlidna#.

 

Herren lärt oss vi som är kvar i jordelivet då Herren

     kommer inte gå före de avlidna.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:16.

 

16.  #Ty när Herren själv stiger ner från himlen

och hans befallning ljuder genom ärkeängelns

        röst och Guds basun, då skall de som

är döda i Kristus uppstå först#.

 

När Herren stiger ner från himlen hans befallning

       ljuder genom ärkeängelns röst.

Genom ärkeängelns röst och Guds basun

     döda i Kristus uppstå först.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:17.

 

17.  #Och därefter skall vi som är kvar i livet

föras bort bland molnen tillsammans med dem

       för att möta Herren i rymden.

Och sedan skall vi alltid vara hos honom#.

 

Därefter vi som är kvar i livet  föras bort bland

    molnen tillsammans med dem.

Möta Herren i rymden.

       Sedan för alltid vara hos honom.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:18.

 

18.  #Ge nu varandra tröst med dessa ord#.

 

        Trösta varandra med dessa tröste-rika ord.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 4:1-12.

 

VARNINGAR OCH MANINGAR.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:1.

 

1.  #Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur

ni skall leva för att behaga Gud ----- och det är ju

      så ni lever ----- vill vi i herren Jesu namn vädja

till er och mana er att göra ännu mer#.


Ni, bröder:

     Vara goda förebilder lära sig hur vi lever

för att behaga honom.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:2.

 

2.  #Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från

herren Jesus#.

 

Ni känner till föreskrifterna vilka gavs er från

       herren Jesus.


¤Första Thessalonikerbrevet. 4:3.

 

3.  #Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.

Ni skall avhålla er från all otukt#.

 

Föreskrifterna visar Guds vilja.

      Guds vilja ni skall bli heliga  som er himmelske

fader är helig.     

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:4.

 

4.  #Var och en skall lära sig att hålla sin kropp

i helgd och ära#.

 

Lära sig leva sin kropp i helgelse och ära.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:5.

 

5.  #Inte utlämna den åt lidelser och begär som

hedningarna, som inte känner Gud#.

 

Inte utlämna den till köttliga lidelser och begär.

       Hedningarna lever sitt liv dem.

Lever i sin o-kunnighet om livet i helgelse och ära.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:6.

 

6.  #Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det

som det här gäller.

     Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart

och tydligt låtit er veta#.

 

Ingen får i sitt liv kränka utnyttja sin broder i det.

        Herren bestraffar sådant liv.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:7.

 

7.  #Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet#.

 

Gud kallat sin församling till helgelse inte till

       köttslig o-renhet.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:8.

 

8.  #Om någon sätter sig över detta är det alltså

inte en människa han sätter sig över utan Gud,

       honom som ger er sin heliga ande#.

 

Om någon i sitt övermod sätter sig över dessa 

      föreskrifter sätter hon sig över Gud själv.

Gud som ger er sin heliga ande.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:9.

 

9.  #Om broderskärleken behöver vi inte skriva till

er; Gud har själv lärt er att älska varandra#.

 

Broderkärleken känner ni till; Gud själv lärt er

      älska varandra. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:10.

 

10.  #Och kärlek visar ni ju också alla bröderna

i Makedonien.

      Men vi manar er, bröder, att göra ännu mer#.

 

Ni visar er broder-kärlek till era bröder i

     Makedonien.

Låt den vara varaktig bland er. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:11.

 

11.  #Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta

ert eget och arbeta med era händer så som vi

       har föreskrivit er#.

 

Låt er bli ärad som tjänare i lugnet och stillheten.

     Sköt ert egna liv.


Visa arbetsamma händer.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:12.

 

12.  #Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende

      av någon#. 

 

Lever ni det livet vinner ni de utomståendes

    aktning.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 3:6-13.

 

GODA NYHETER.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:6.

 

6.  #Men nu har Timotheos kommit tillbaka med 

goda nyheter om er tro och kärlek, och han har 

        berättat att ni alltid tänker på oss med glädje

och längtar lika mycket efter oss som vi efter er#.

 

Timotheos kommit med goda nyheter om er tro.

      Om er kärlek.

Har berättat ni tänker alltid på oss med glädje.

         Längtar efter besöka er vilket vi också

alla gör.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:7.

 

7.  #Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter

och lidanden gett oss nytt mod med er tro#.

 

Ni bröder, i våra svårigheter och lidanden  har givit

     oss livsmod med er tro.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:8.

 

8.  #Nu lever vi, när ni står fasta i Herren#.

 

Vi lever i Kristus livet  ståndaktiga i Herren.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:9.

 

9.  #Hur skall vi tillräckligt kunna tacka Gud för er,

för all den glädje över er som vi känner inför

      vår Gud#. 

 

Hur ska vi tillräckligt kunna ge uttryck för

     tacksamheten inför Gud för er.

Tacksam för glädjen över er.

   Samma hjärtats glädje vi känner inför Gud. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:10.

 

10.  #När vi dag och natt bönfaller honom om att få

återse er för att rätta till bristerna i er tro?#. 

 

Dag och natt bönföller honom få återse er.

         Återse rätta till er bristfälliga tro.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:11.

 

11.  #Måtte vår Gud och fader själv och vår herre 

Jesus hålla vägen till er öppen för oss#.

 

Vår barmhärtige Gud och fader kan själv hålla

       vägen till er öppen för oss.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:12.

 

12.  #Och måtte Herren låta er kärlek till varandra

och till alla människor bli rik och överflödande

       som vår kärlek till er#.

 

Nåden Herre kan låta er kärlek till varandra

      till alla människor vara i sitt överflöd.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:13.

 

13.  #Så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå

oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader,

       när vår herre Jesus kommer med alla sina

heliga#.

 

Vilket styrker era hjärtan ni så oförvitliga och heliga

      inför vår Gud och fader.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 3:1-5.

 

VÄNTAN PÅ UNDERRÄTTELSER.  DEL. 2.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 3:1.

 

1.  #När vi därför inte stod ut längre beslöt vi 

att själva stanna kvar i Athen#.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:2.

 

2.  #Och skicka vår broder Timotheos,

Guds medhjälpare vid förkunnandet av evangeliet

       om Kristus.

Han skulle styrka och uppmuntra er i tron#.

 

Vi skickar er vår käre broder Timotheos.

     Guds medhjälpare  förkunnare av evangeliet

om Kristus.

         Han styrker  uppmuntrar er i tron.

     

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:3.

 

3.  #Så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar.

     De hör till vår lott, det vet ni själva#.

 

Vilket var er till andligt hjälp och tröst under 

      alla dessa prövningar.

Trons påfrestningar och prövningar tillhör vår lott.

           

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:4.

 

4.  #Redan när vi var hos er förutsade vi att vi skulle

få lida, och så har det också gått, som vi vet#.

 

Redan när vi besökte er förutsade vi vårt lidande.

     Vilket var sant i vårt lidande. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:5.

 

5.  #När jag inte stod ut längre skickade jag därför

honom för att få veta hur det var med er tro.

      Frestaren kunde ju ha frestat er, så att all

vår möda hade varit förspilld#. 

 

När mitt tålamod svek mig skickade jag broder

     Timotheos till er få veta hur det var med er tro.

Listige frestaren kunde  frestat er vår arbetsmöda

      hade  då varit  förgäves.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 2:17-20.

 

VÄNTAN PÅ UNDERRÄTTELSER.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:17.

 

17.  #Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda

från er, till kroppen men inte till själen,

      hur har vi inte saknat er och gjort allt för att

få se er igen#.

 

Bröder i Kristus, under en tid varit kroppsligt skilda

     från er men inte till själen.

Vi har saknat er gemenskap  gjort allt för att 

      återse varandra.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:18.

 

18.  #Vi har verkligen försökt komma till er -----

jag, Paulus, mer än en gång ---- men Satan

      har hindrat oss#.

 

Vi har längtat efter er i våra försök få träffa er

      --- jag, Paulus, flera gånger --- Satan i sin vilja

förhindrat oss.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:19.

 

19.  #Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta

segerkrans inför vår herre Jesus vid hans ankomst

       om inte ni!#.

 

Ni är vårt hopp vår hjärtats glädje  vår stolta 

      segerkrans  inför vår herre Jesus vid

hans ankomst.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:20.

 

20.  #Ja, ni är våra ära och vår glädje#.

 

Ni, vår ära  vår glädje.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 2:13-16.

 

EXEMPLET FRÅN DE KRISTNA I JUDEEN.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:13.

 

13.  #Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni

lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot

       det, inte som ett människoord utan som vad

det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft

      hos er troende#.

 

Vi lever dagligen i tacksamhet inför Gud.

       Ni lyssnade villigt till Guds ord i vår predikan.

Tog inte emot Guds ordet som människo-ord

    utan som Guds ord.

Guds ord verksam i kraft i era liv.  

 

¤Första Thesslonikerbrevet. 2:14.

 

14.  #Ni, bröder, har ju följt exemplet från

Guds församlingar i Judeen som lever i

    Kristus Jesus.

Vad de har fått utstå av judarna, det har ni fått utstå

      av era landsmän#.

 

Bröder, ni följde exemplet från Guds församlingar

      i Judeen  vilka lever i Kristus Jesus.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:15.

 

15.  #Judarna dödade herren Jesus liksom de

dödade profeterna, och oss har de förföljt.

      De trotsar Gud och är fiender till hela

mänskligheten#.

 

Judarna dödade herren Jesus dödade Guds

     utsända profeter oss har de förföljt.

Trotsade Gud lever i fiendeskap till hela

     mänskligheten. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:16.

 

16.  #Eftersom de försöker hindra oss från 

att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli

       räddade.

Så fyller de ständigt sina synders mått.

      Men nu nås de till slut av Guds vrede#.

 

Hindrar oss från predika för hedningarna.

        Hjälpa dem bli räddade från syndens makt.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 2:1-12.

 

PAULUS TIDIGARE VISTELSE I FÖRSAMLINGEN.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:1.

 

1.  #Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte

var förgäves#.

 

Vårt besök  hos er var givande mina kära bröder.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:2.

 

2.  #Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod

       att predika hans evangelium för er trots

hårt motstånd#.

 

Innan vårt besök hos er hade vi i Filippi blivit

plågade och förödmjukade.

         Vår Gud gav oss mod predika hans evangelium.

      Trots hårt andligt motstånd.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:3.

 

3.  #Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser,

orena motiv eller bedrägliga avsikter#.

 

I våra förmaningar till er ligger inte villfarelser

      o-rena motiv  bedrägliga avsikter.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:4.

 

4.  #Gud har funnit oss värdiga att anförtrots

evangeliet, och därför talar vi som vi gör:

       det är inte människor vi vill vara till lags,

utan Gud, som prövar våra hjärtan#.

 

Gud har  givit oss värdigheten predika evangeliet.

      Vill inte vara människor till behag utan

istället behaga Gud.

      Gud som i sin visdom prövar våra  hjärtans

inre tankar. 

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:5.

 

5.  #Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni,

eller haft någon baktanke på egen fördel ------

       Gud är vårt vittne#.

 

Vi som guds medarbetare har aldrig smickrat 

     människor i vårt tal.

I vårt tal gjort till egen ära  Gud är vårt   

         sanna vittne. 

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:6.

 

6.  #Och inte har vi strävat efter att bli ärade

av människor, varken av er eller andra#.

 

Har aldrig varit ärans tjänare av människor.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:7.

 

7.  #Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma

med anspråk.

      Istället uppträdde vi lika kärlektsfull bland er

som en mor när hon sköter om sina barn#.

 

Vi Kristi apostlar kunde har blivit ärade av människor.

          Vi uppträdde istället som hans ringa kärleksfulla tjänare.

          Likt en mors kärlek till sina barn.

  

¤Första Thessalonikebrevet. 2:8.

 

8.  #Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära

       hade ni blivit för oss#.

 

Av ömhet för er inte  bara ger er Guds evangelium

      utan även offra  våra egna liv  för er skull.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:9.

 

9.  #Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade;

dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga

    någon av er till last när vi förkunnade

Guds evangelium för er#.

 

Bröder, ni minns ju, vårt arbete för Guds evangelie

      skull kämpade vi dag och natt för att inte

belasta er.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:10.

 

10.  #Ni, och Gud, kan vittna om hur heligt, rätt

och oförvitligt vi handlade mot er som tror#.

 

Ni och Gud kan våra vittnen hur heligt rätt

       och o-förvitligt vi  behandlade er i tron. 

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:11-12.

 

11.  #Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade

varenda en av er som en far sina barn och enträget

        vädjade till er att leva ett liv värdigt den

Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet#.

 

Vi förmanade och uppmuntrade er alla likt en

      far sin barn. 

Förmanade ivrigt leva ert liv värdigt den Gud som

           kallar er till sitt rike sin härlighet.

  

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se