Alla inlägg under mars 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 mars 2012 17:25

                                              ATT BEMÖTA JORDNÄRA MÄNNISKOR.


                 Med kärleksgärningar av barmhärtighet.

                 Psalmisten David säger oss i sin Psalm. 86:15:

                 15. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.

                 Guds kärlek och hans barmhärtighet är aktiva kraftkällor, som hela tiden vill fylla människor som

                 ställer sig helt till hans förfogande, med dessa goda egenskaper och karaktärsdrag av hans fullhet.

                 En människa som låtit sig bli fylld av denna kärlek och barmhärtighet, är inte ute för att i första

                 hand, försvara sig själv, med sina egna goda gärningar.

                 Barmhärtigheten, vänligheten och ödmjukheten saknas alltför ofta i ett sekuliserat samhälle.   

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2012 20:22

                                                ETT VÄLUTVECKLAT TÅLAMOD.

   

                Galaterbrevets författare skriver i Galaterbrevet. 5:22-23.

                22-23:  Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, TÅLAMOD, vänlighet, godhet, trofasthet,

                ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant är inte lagen.

                TÅLAMODET är som ett vackert välutvecklat fruktträd fyllt av saftiga vindruveklasar fyllda med

                näringsrik saft, som ger oss ett levande Kristusliv.

                Ge man inte Tålamodet något växande utrymme i sitt liv, då finns det en uppenbar fara att man

                inte kan utvecklas i sin andliga mognad i sitt liv.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2012 19:36

                                                  


GIDEONS SEGER ÖVER MIDJANITERNA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 mars 2012 09:37


                                                  

        RUT BLIR DAVIDS STAMMODER.


                                                  

             RUTS BOK.  4:13-17.


           Så tog Boas Rut till sin hustru.  När han låg med henne lät HERREN henne bli havande, och hon födde en son.

           Då sade kvinnorna till Noomi: "Lovad vare Herren, som i dag har låtit dig få en skyldeman.

           Han skall bli ryktbar i Israel.  Han skall ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom.

           Det är ju din sonhustru som har fött honom, hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner".

           Noomi tog pojken i sin famn, och det hon som vårdade honom.

           Grannkvinnorna gav honom namn och sade: "Noomi har fått en son!"

           De kallade honom Oved, och han blev far till Jishaj, Davids far.

             

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 mars 2012 19:23


                                           ISRAELITERNAS ONDSKA I HERRENS ÖGON, OCH DESS SYNDABEKÄNNELSE.


                                           DOMARBOKEN:  10:6-16.


          Israeliterna gjorde åter det som var ont i Herrens ögon; de dyrkade baalsgudarna och astartegudinnorna,

          arameernas, sidoniernas, moabiternas, ammoniternas och filisteernas gudar.

          De övergav Herren och dyrkade inte längre honom.

          Då blev Herren vred på dem och utlämnade dem åt filisteer och ammoniter.

          Detta år hade ammoniterna i arton år plågat och förtryckt de israeliter som bodde på andra sidan

          Jordan i amoreernas land i Gilead.

          Nu gick ammoniterna över Jordan och anföll folket i Juda, Benjamin och Efraim.

          Israeliternas nöd var stor.  Då ropade de till Herren: "VI SYNDADE MOT DIG NÄR VI ÖVERGAV VÅR GUD

          OCH DYRKADE BAALSGUDARNA."

          Herren svarade dem: "När ni förtrycktes av egyptierna, amoreerna, ammoniterna, filisteerna,

          sidonierna, amalekiterna och midjaniterna, då ropade ni till mig och jag räddade er ur deras våld.

          Men ni övergav mig och dyrkade andra gudar.

          Därför vill jag inte rädda er igen.

          ROPA NU TILL DE GUDAR NI HAR VALT, SÅ FÅR DE RÄDDA ER NÄR NI ÄR I NÖD.

          Israeliterna sade till Herren: "VI HAR SYNDAT. GÖR VAD DU VILL MED OSS, BARA DU RÄDDAR OSS DEN

          HÄR GÅNGEN."

          De gjorde sig av med de främmande gudar de hade hos sig och DYRKADE HERREN ISTÄLLET.

           DÅ STOD HAN INTE LÄNGRE UT MED ATT SE DEM LIDA.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 mars 2012 18:58


                                                DEN GUDOMLIGA KYSKHETEN.


                                                JEFTA OCH HANS DOTTER.


                                                DOMARBOKEN: 11:34-39.


             När Jefta kom hem till sitt hus i Mispa gick hans dotter ut och mötte honom med tamburin

             och dans.

             Hon var hans enda barn, han hade inga andra, varken söner eller döttrar.

             När Jefta fick se henne rev han sönder sina kläder och ropade: "Ve mig, min dotter, du krossar

             mig, du drar olycka över mig! Jag har gett Herren ett löfte som jag inte kan ta tillbaka".

             Hon svarade honom: "Far, om du har gett Herren ett löfte, gör då med mig som du har lovat, nu när

             Herren har skaffat dig hämnd på dina fiender, på ammoniterna."

             Och hon fortsatte: "Jag ber bara om detta: Ge mig en frist på två månader, så att jag kan ströva i

             bergen med mina väninnor, och gråta över att jag måste dö som jungfru."

             "Gå", sade han, och han tillät henne att vara borta i två månader.

             Hon begav sig då upp i bergen tillsammans med sina väninnor, och där begrät hon sin

             JUNGFRUDOM.  Efter två månader kom hon tillbaka till sin far, och han gjorde då med henne i

             enlighet med sitt löfte.  HON HADE INTE HAFT NÅGON MAN.    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 mars 2012 20:00

                                      DEN KVINNLIGA KVINNLIGHETEN OCH DESS BETYDELSE.

          En god vänskap är grunden för ett äktenskap.

          Kvinnan är inte ett objekt, hon är en fin gåva till mannen.

          Att ha en fin och djup vänskap med någon, kan innebära en känsla av  trygghetsvila och tilltro

          inför framtiden.

          Det är intressant och spännande att lära känna kvinnas mogna kvinnlighet.

          Man behöver inte alltid kyssa en kvinna på ett naturligt sätt, man kan göra det istället med ett

          ärligt och uppriktigt hjärta.

          En kvinna tycker om en man som är omtänksam, kärleksfull och har en personlig frimodighet.

          Jag besökte en kvinna vid ett tillfälle, jag iaktog hennes lägenhet, hur hon hade pyntat, smyckat och

          och planerat den på ett kvinnligt sätt.

          Den var inspirerande av hennes kvinnlighet, denna utstrålning gav mig en känsla av en kvinnlig värme

          och omsorg, hennes romantiska och femenistiska sida.

          Jag som man saknar och längtar i mitt hjärta efter kvinnans mogna kvinnlighet.

          DET PÅ ETT SÅDANT SÄTT MAN KAN UPPTÄCKA KNIVINNANS MOGNA  KVINNLIGHET. 

          Det finaste en man kan ge till en kvinna, av sig själv, är en familj med barn.

          En kvinna kan i sitt hjärta säga till sin man:  Jag känner i mitt hjärta att du tycker om mig.

          Ju mer en kvinna delar med av sin kvinnlighet, Ju mer tycker jag om henne, då kommer

          hon närmare mitt hjärta.

          En äkta och sann vänskap är grunden för ett äktenskap.

          Att som man är det viktigt att kunna förstå och tala kvinnans språk.

          Att som kvinna är det viktigt att kunna förstå och tala mannens språk.

          Slutsatsen, blir att ett sådant äktenskap mellan mannen och kvinnan, kommer att

          fungera full ut.

          Mannens mogna manlighet har en sökande längtan efter kvinnans mogna kvinnlighet.

          Slutsatsen är att de tillhör varandra.

          Kvinnor är som en öppen bok, det gäller att bara kunna läsa den, på ett öppet sätt.

          En man som finner kvinnans kvinnlighet finner sin äkta och sanna manlighet.

          En kvinna sa till en man: "Vad vill du ha ut av livet, du man?

          Det finns inte allför många mogna män i en sekuliserad nation i dagens verkliga samhälle.

          Det kan vara nyttigt att genomgå en träningsprocess att helt lära känna

          kvinnans kvinnlighet, innan man ingår en djupare-vänskap eller äktenskap med en kvinna. 

          Det har en betydelse om hur man som man på ett rätt sätt värderar en kvinnas kvinnlighet:

          Hennes tankesätt, livsföring, talesätt, hur hon reagerar i olika lätta och svåra situationer, när hon

          är i behov av hennes mans stöd.

          När mannens mogna manlighet och kvinnans mogna kvinnlighet formas tillsammans.

          Man kan likna en vänskap eller ett äkenskap, i dess början som en oslipad diamant.

          Alltefter som tiden går slipas denna oslipade diamant, för att när tiden fortskrider, blir en vacker,

          färggrann diamant, som i sin tur påverkar sin omgivning, på ett positivt sätt.

          När kvinnans kvinnlighet saknar att umgås och dela livet med mannens manlighet,

          då kan den inte blomma ut i sin fulla ut-blomning.

          Slutsatsen, blir då att de två tillhör varandra och söker hela tiden en djupare gemenskap med varandra.  

                                                  


            DEN GODA HUSTRUN.

          Ordspråksboken. 31:10-31 talar mycket tydligt om DEN GODA HUSTRUNS betydelse i förhållande

          till sin äkta man och hennes förhållande till det vardagliga och jordnära livet, som en

          fullt mogen utvecklad kvinna, som Gud skapade henne, till att vara.

          Ordspråksboken. 31:10: "Att  finna en driftig hustru, vem förunnas det, långt mer än pärlor

          är hon värd.

          Ordspråksboken. 31:11: "Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte.

          Ordspråksboken. 31:12: "Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada.

          Ordspråksboken. 31:13: "Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer.

          Ordspråksboken. 31:14: "Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmännens skepp.

          Ordspråksboken. 31:15: "Gryningen är inte inne när hon stiger upp, sätter fram mat åt familjen

          och ger pigorna deras portioner.

          Ordspråksboken. 31:16: "Hon ser ut en åker och köper den, planterar en vingård för det hon själv

          har tjänat.

          Ordspråksboken. 31:17: "Ivrigt går hon till verket och hugger i med starka armar.

          Ordspråksboken. 31:18: "Kan hon märka att affärerna går bra får hennes lampa brinna  hela natten.

          Ordsrpåksboken. 31:19: "Lätt hanterar hon sländtrissan och håller sländan i handen.

          Ordspråksboken. 31:20: "Mot de svaga räcker hon ut handen, hon öppnar sin famn för de fattiga.

          Ordspråksboken. 31:21: "När snön  kommer ängslas hon inte: hela familjen har kläder av ylle.

          Ordspråksboken. 31:22: "Också täcken väver hon själv, hon är klädd i linne och purpur.

          Ordspråksboken. 31:23: "På hennes man ser alla med aktning, där han sitter bland de äldste i porten.

          Ordspråksboken. 31:24: "Rockar av linne syr hon och säljer, handlaren förser hon med bälten.

          Ordspråksboken. 31:25: "Styrka och värdighet utstrålar hon och ser leende framtiden an.

          Ordspråksboken. 31:26: "Talar gör hon med klokhet, vänliga förmaningar delar hon ut.

          Ordspråksboken. 31:27: "Uppmärksamhet följer hon allt i huset, aldrig äter hon lättjans bröd.

          Ordspråksboken. 31:28: "Välsignad blir hon av sina barn, och hennes man lovprisar henne.

          Ordspråksboken. 31:29: "Åskilliga duktiga kvinnor har jag sett, men du överträffar dem alla!

          Ordspråksboken. 31:30: "Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.

          Ordspråksboken. 31:31: "Överlämna åt henne hennes mödas lön, må hon prisas i portarna för sina verk.  


                                                  


                                     DET ÄR INTE BRA ATT MANNEN ÄR ENSAM.

           I Första Moseboken. 2:18-24 läser vi om att Gud själv såg till mannens ensamhets-känslor, en saknad

           efter någon, att dela livet med.

           18-24: " Herren Gud sade: "DET ÄR INTE BRA ATT MANNEN ÄR ENSAM. JAG SKALL GE HONOM NÅGON SOM

           KAN VARA HONOM TILL HJÄLP".

           Då försänkte Herren Gud mannen idvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben, och fyllde igen hålet

            med kött.  Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en Kvinna och förde henne fram

            till mannen.  Då sade mannen: "DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET BEN AV MINA BEN, KÖTT AV MITT KÖTT.

            KVINNA SKA HON HETA, AV MAN ÄR HON TAGEN".

            Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

            Mannens REVBEN, som är en del av KVINNANS KROPP. När Kvinnan som är en del utav Mannens Kropp,

            Hittar tillbaks till ursprunget i Mannens Kropp, då blir de ett kött.

            I ett djup av harmoni och ett välbefinnande, för att dela Livet tillsammans, Livet ut.

                                                          KAIN OCH ABEL.

            1. Moseboken. 4:1-2a:  " MANNEN LÅG MED sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain.

            "JAG HAR GETT LIV ÅT EN MAN, MED HERRENS HJÄLP", sade hon. 

             Därefter födde hon Abel, Kains bror.

             Mänsklighetens Moder, ger uttryck för sin varma moderliga moderlighet, med ett helöverlåtet hjärta.

             Utifrån, sin Moderliga Moderlighet med sin Mans hjälp, blev hon havande, för att i tacksamhet till sin

             Man som är delaktig av det nyfödda barnet, med att dela med utav, det nya Livet som formades utifrån

             hennes beskyddande moderliga moderliv.

             "MED HERRENS HJÄLP SOM GJORDE HENNE FRUKTSAM".  


                                               MÄNNISKANS OLYDNAD OCH STRAFF.

             1. Mos. 2:25:  "Både Mannen och Kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra".

             1. Mos. 3:1: "ORMEN VAR LISTIGARE av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade Kvinnan:

              "HAR GUD VERKLIGEN SAGT ATT NI INTE FÅR ÄTA AV NÅGOT TRÄD I TRÄDGÅRDEN?"

              2-5:  Kvinnan svarade: "VI FÅR ÄTA FRUKT FRÅN TRÄDEN, MEN OM FRUKTEN FRÅN TRÄDET MITT I TRÄD-

               GÅRDEN HAR GUD SAGT:  ÄT DEN INTE OCH RÖR DEN INTE!! GÖR NI DET KOMMER NI ATT DÖ." 

               Ormen sade: "NI KOMMER VISST INTE ATT DÖ.  men GUD VET ATT DEN DAG ni äter av frukten öppnas

                era ögon, och ni blir som GUDAR med kunskap om gott och ont.

                6: KVINNAN såg  ATT TRÄDET VAR GOTT ATT ÄTA AV; det var en fröjd för ögat och ett härligt träd,

                eftersom det SKÄNKTE VISHET.  Och hon tog av frukten OCH ÅT.  Hon gav också till SIN MAN, som var

                med henne, OCH HAN ÅT.

                7: "DÅ ÖPPNADES DERAS ÖGON OCH DE SÅG ATT DE VAR NAKNA. OCH DE FÄSTE IHOP FIKONLÖV

                 OCH BAND DEM KRING HÖFTERNA.

                8: "De hörde Herren Gud vandra i Trädgården i den svala Kvällsvinden.  DÅ GÖMDE SIG MANNEN OCH

                KVINNAN BLAND TRÄDEN FÖR HERREN GUD".

                9-11: Men Herren Gud ropade på MANNEN: "VAR ÄR DU?"  Han svarade: "JAG HÖRDE DIG KOMMA I

                TRÄDGÅRDEN OCH BLEV RÄDD, EFTERSOM JAG ÄR NAKEN, OCH SÅ GÖMDE JAG MIG".

                 Herren Gud sade: "VEM HAR TALAT OM FÖR DIG ATT DU ÄR NAKEN? HAR ÄTIT AV TRÄDET SOM JAG

                 FÖRBJÖD DIG ATT ÄTA AV?"

                 12-13:  Mannen svarade:"KVINNAN SOM DU HAR STÄLLT vid min sida, HON GAV MIG AV TRÄDET, OCH

                 JAG ÅT".   Då sade Herren Gud till Kvinnan: "VAD ÄR DET DU HAR GJORT?"   Hon svarade:

                 "ORMEN LURADE MIG, OCH JAG ÅT".

                 14-16: Då sade Herren Gud till ormen:    "DU SOM GJORDE DETTA, FÖRBANNAD SKALL DU VARA,

                  UTSTÖTT FRÅN BOSKAPEN OCH DE VILDA DJUREN.

                  PÅ DIN BUK SKALL DU KRÄLA OCH JORD SKALL DU ÄTA SÅ LÄNGE DU LEVER.

                  JAG SKALL VÄCKA FIENDSKAP MELLAN DIG OCH KVINNAN, MELLAN DIN AVKOMMA OCH HENNES;

                  DE SKALL TRAMPA PÅ DITT HUVUD OCH DU SKALL HUGGA DEM I HÄLEN".

                  Till Kvinnan sade han: "STOR SKALL JAG GÖRA DIN MÖDA NÄR DU ÄR HAVANDE, MED SMÄRTA SKALL

                  DU FÖDA DINA BARN".

                  DIN MAN SKALL DU ÅTRÅ, och han skall råda över dig".

                  "Åtrå = heter på Hebreiska  "tesuka".  Vilket betyder:  Drift, Dragning, Lust och Åtrå, av ett verbord,

                  "Suk", med grundbetoning på "Driva och Draga till sig".

                  Mannens mogna manlighet skall ha sin naturliga Drivande Dragningskraft till, Du, Kvinna.

                  Detta Sanningens ord, som  vår Skapare uttalade ord till Kvinnan, Eva, om hennes framtid som en

                  levande människa av kött och blod, att formas in i djupet av mannens mogna manlighet, där hon

                  alltid har ett Gudomligt Beskydd, och kan känna en full inre trygghet och vila som en hel människa.

                 

           

              

           

                    

                                      

                      

                 


                

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 mars 2012 04:02

                                                  

                 ANDLIGA GULDKORN


      OLIKA AXPLOCK NEDTECKNADE FRÅN BOKEN IDAG ÄR GUDS DAG AV WILFRED STINISSEN.


                                                        SYNDEN ÄR INGEN PRIVATSAK.

      När en kristen genom synden bryter relationen till Gud, sårar hon ofrånkomligt både Gud och Kyrko-

      gemenskapen, och ytterst sett hela mänskligheten.

      Hela mänsklighetens synd återspeglas också i varje enskild individ.

      Allt det onda som sker i världen har sin rot i den egoism som var och en, i högre eller grad,

      bär i sitt hjärta.                                        5 MARS.

                        

        VÅRDA TRONS FRÖ I DITT HJÄRTA.


       Tvivel och ångest har sin djupaste rot i en grundlig misstro mot Gud.

        Så länge ditt hjärta inte blivit övertygat om att den som skapat och uppehåller ditt liv älskar dig

        och genom allt som sker leder dig fram mot ljus och glädje, så länge kan du inte finna bestående frid.

        Guds främsta ord är att han är kärlek. Detta ord är i sig självt verksamt och aktivt.

        Om du öppet lyssnar till det, når det in till ditt djupaste inre.

                                                

                7 MARS.    


         SANN FRIHET.


        Den fullkomliga friheten är att lltid kunna välja att göra det goda.

        All hennes förmåga, hela hennes kapacitet, blir investerad i att bejaka det goda som Gud vill för henne.

        13 MARS.

       

        FÖR DE ANDRA.


        När han bad, bad han för andra; när han tackade, tackade han för andra; när han dog och sedan

        uppstod igen var det för andra.

        I honom bad, tackade, dog och uppstod hela mänskligheten.

        Den ställföreträdande bönen, det ställföreträdande lidandet och den ställföreträdande glädjen är

        kristendomens hjärta.

        Guds eget liv är att utge sig själv för andra.

        15 MARS.  


        DET GAMLA HAR DÖTT.


        Många människor som börjar avsätta tid för inre bön klagar överatt de blir så tankspridda.

        Tankarna far fram som som galopperande hästar. Vad ska jag ta mig till?  undrar de oroligt.

         Vad du i varje fall INTE skall göra är att aggressivt kämpa mot tankarna eller vara rädd för dem.

         Om du kämpar eller är rädd visar du att du tar dessa tankar på allvar.

         Det enda du skall ta på allvar är den nya skapelsen inom dig, det nya livet som är Kristi liv i dig.

         Allt annat är ointressant, det har dött, du behöver inte förlora tid och energi på det.

         17 MARS. 


         TRÄNA UPP DINA ANDLIGA SINNEN.


         När Jesus träder in i lärljungarnas mitt genom stängda dörrar, tror de att han kommer till dem

         utifrån och sedan lämnar dem igen.

         Men Jesus är hela tiden hos dem. Det är bara så att han då och då tänder ljuset för att de skall kunna

         se honom ungefär på samma sätt som då han levde mitt ibland dem.

         Efter en stund av obeskrivligt lycksalig samvaro släcks ljuset igen.

         Samvaron fortsätter, men nu i mörkret, eller rättare, I TRONS LJUS.

         Jesus visar sig flera gånger för lärljungarna efter sin uppståndelse, just DÄRFÖR ATT HAN VILL

         VÄNJA DEM VID EN NY FORM AV NÄRVARO.

         GENOM ATT GÖRA SIG SYNLIG OCH ÅTER SYNLIG FÅR HAN DEM ATT TRÄNA UPP TRONS ÖGON.

         NÄR HAN SEDAN EFTER FYRTIO DAGAR FÖRSVINNER UR DERAS ÅSYN, HAR LÖRLJUNGARNA BLIVIT SÅ

         STARKA I TRON ATT DE INTE MER BEHÖVER SINA YTTRE SINNEN FÖR ATT IGENKÄNNA HERREN.

         EN KRISTEN HAR INTE BARA YTTRE SINNEN, UTAN ÄVEN INRE ---- TRONS SINNEN.

         MED DESSA KAN HAN FÖRNIMMA KRISTI NÄRVARO ALLTID OCH ÖVERALLT.

         TACK VARE TRONS SINNEN VET DU ATT KRISTI KÄRLEK OMSLUTER DIG PÅ ALLA SIDOR, DU VET ATT DU

         SIMMAR I ETT HAV AV LJUS OCH KÄRLEK.

                   1 APRIL.  

                                            

      LEVA SOM UPPSTÅNDEN.


         Heligheten är något vi redan fått, vi bär den djupt inom oss.

         Det gäller bara att låta denna helighet stråla ut. DÄRFÄR att vi är Guds utvalda och heliga

         skall vi vara goda, vänliga, ödmjuka. ( Kol. 3:12 ).

         Blir övertygad om att du innerst inne är helig, kommer du inte mer att synda.

         Det kommer att råda harmoni mellan det du innerst inneär och det du gör.

         Om du etablerar dig i ditt sanna väsen, Kristus, kommer allt vad du gör att vara präglat av honom.

         Då lever du ett uppståndelseliv redan nu.

                2 APRIL.

         GÖR UTRYMME FÖR GUD.

         Gud låter sig inte så lätt finnas om det är rörigt och bullrigt i dig.  Han är en vän av stillhet och

         ordning och hans eget liv är en ocean av kärleksfull tystnad.

         Det är i tystnad och stillhet du får del av hans liv.

         Det är inte endast genom att tala med andra som du stör tystnaden utan ännu mer genom att tala med dig 

         själv, genom att visa uppmärksamhet mot alla tankar och bilder som flyter omkring i ditt huvud.

         Du kan och till och med förstöra tystnaden genom att alltför mycket prata med Gud.

         Om du ständigt vill upplysa honom om dina önskningar och vad du tycker att han bör göra, får han

         inte tillfälle att stilla viska till dig att du är dyrbar för honom, att han älskar dig av evighet.

         Bön är en dialog med Gud. Han somm är den främste samtalspartnern talar till dig på tystnadens språk.

         Din del av samtalet består främst i att lyssna till hans tystnad. Och lyssna till tystnaden kan du bara

         om du själv är stilla och tyst.

         16 Augusti.

         GENOM UTMANINGAR OCH PRÖVNINGAR TILLVÄXER VI ANDLIGEN.  

         9 Augusti.  

         VILA PÅ HJÄRTATS GRUND.

         Människohjärtats djup kan inte mätas. Själva dess natur är oändlig därför att det är rotat i Guds

         oändlighet. Ditt liv blir bara meningsfullt om du försöker upptäcka ditt hjärtats djup, ditt väsens centrum.

         Den gamla människan har att genomgå en hjärttransplantation om hon skall återfinna sitt ursprung.

         Efraim Syriern  (306-373) säger att Gud, när han skapade människan, lade hela himmelriket i hennes

         hjärtats djup. Människans uppgift  består i att gräva tillräckligt djupt, så att hon upptäcker den

         dolda skatt hon bär på.

         17 Augusti.

         MYSTERIUM ÄR DITT HEM.

         Ditt innersta, ditt djup är ett outgrundligt mysterium.  Men det betyder inte att du måste vara en främling

         hos dig själv.  Ditt inre är Guds boning, och Gud är dig ännu närmare än dig själv.

         Vägen hem till ditt sanna jag kan du bara finna om du ger dig tid att vara stilla och tyst.

         Mötet med ditt djup sker bortom det som sinnena kan uppleva.

         Därför är det viktigt att du vågar avstå från detta och i stället lyssnar till den som talar inifrån.

         Kanske möter du först bara bara mörker. Men låt det inte skrämma dig.

         Det är ljuset som väntar dig innerst inne.

         18 Augusti.

         VAR DET SOM DU VERKLIGEN ÄR

         Om du lever kvar i ditt gamla, självcentrerade liv, lever du i en overklighet, i illusion och lögn.

         Att ikläda sig Kristus, att få hans liv till sin egen livsprincip, innebär att få ett helt nytt förhållande

         till Fadern och till Anden.

         Om du inte vet hur du skall fylla din bönetid, behöver du inte söka lösningen långt borta eller läsa

         många meditationsböcker. Du kan helt enkelt lyssna till Fadern som oupphörligt, i ett nu, säger

         till var och en av oss: "Du är mitt älskade barn, du är min uvalde, i dig har jag min glädje."

         Hela evigheten kommer inte att räcka till för att du skall fatta detta ofattbara. Om du tycker att bön

         är något tråkigt, är det därför att du inte riktigt tror på att Gud talar så till dig.

         19 Augusti. 

         ATT VARA KRISTEN HELT OCH HÅLLET.

         Det är inte sanningen som skall anpassa sig till dig, utan du som skall anpassa dig till henne.

         28  Oktober.

         SANN KÄRLEK TILL DIG SJÄLV.

         Om du älskar det gudomliga livet inom dig själv, känner du även igen det i andra. Med din kan du väcka

         upp och medvetandegöra detta liv hos dem du möter.

         Den största tjänst du kan göra en människa är att kyssa liv i den gudomliga kärlek som slumrar inom henne.

         Men det kan du bara göra om du funnit den sanna kärleken inom dig själv.

         Det bästa sättet att lära dig älska din nästa är att söka Gid i ditt eget hjärta.

         29 Oktober.

         DITT EGET MYSTERIUM.

         Treenighetens mysterium är ditt eget mysterium. Det djupaste inom dig är inte en skrämmande verklighet.

         Om du träder in i ditt eget outforskade inre är det Treenigheten du närmar dig.

         Du är innesluten i Guds eget liv, hans livsrytm är din sanna livsrytm.

         Har du förstått något av detta, är Treenigheten inte mer ett komplicerat spekulationsobjekt för dig.

         Kärleksförhållandet mellan Fadern, Sonen och Anden blir mening och mål för allt vad du är och gör.

         Hela ditt kristna liv utspelar sig i Treenighetens eviga omfamning.   

        2 December.

        LÄNGTANS MAKT.

        Din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. En flodbädd som

        är bara ett par meter djup kan inte rymma så mycket vatten. Längtan fördjupar din inre flodbädd, den

        mobiliserar också din energi så att alla dina krafter samlas och riktas mot det efterlängtade målet.

        När ett barn skall födas förbereder modern dess ankomst med en lång, intensiv längtan. Så får du också

        förbereda Guds ankomst i världen, och  ju mer du längtar, desto mer kan han uppfylla hela världen.

        4 December.

        INGET SURROGAT.

        Inom psykoanalysen sägs det ibland att människan längtar tillbak  a till modersskötet, till den trygghet

        hon hade där. Då det inte lyckas henne att återvändadit, söker hon ett surrogat. Sökandet efter detta

        surrogat skulle förklara religonens tillkomst, menar man. Människan försöker att skapa sig en Gud hos

        vilken hon kan vara ett barn på nytt.

        En kristen vet att sanningen är rakt motsatta. Människan, som har utgått från Gud, vill tillbaka till honom.

        Gud är hennes djupaste existentiella längtan. Tryggheten i moderlivet är en avbild av den verkliga trygghet

        som bara finns i Gud.

        Modern som bär och föder sitt barn representerar Gud, han som är den ursprunglige livgivaren till allt som

        finns till. Denna sanna tryggheten finns bara hos honom, den trygghet som förblir i evighet.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se