Alla inlägg under februari 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:52DEN HELIGA BIRGITTAS # SJU FADER VÅR#.


          TILL JESU  HELIGA BLODS ÄRA.


                      AKT AV ÅNGER.


Min Herre och Gud.

       Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder,

därför att jag därigenom gjort mig skyldig till

      Ditt rättvisa straff både i denna och i den

tillkommande världen; men framför allt ångrar jag

         dem, då jag genom mina synder har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste

       välgörare, det högsta, fullkomligaste goda,

som är värd all kärlek.


Jag avskyr alla mina synder och fattar den

        uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv

och att inre mera synda.


Låt mig få Din nåd till detta.  Amen.  


     

             Det första Fader vår. 


För att ära det Blod som vår Herre utgjöt vid

     omskärelsen: Helige Fader, genom Jungfru Marias

obefläckade händer och genom Jesu Gudomliga

     Hjärta offrar jag till Dig Jesu första Sår,

de första smärtorna och den första blodsutgjutelsen

      till försoningen för mina och alla människors

undomssynder och som skydd mot dödssynden,

       särskilt i min familj och släkt.


                        FADER VÅR:


    Fader vår, som är i Himmelen. 

Helgat vare Ditt Namn.

       Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

    skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga

äro, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

     ifrån ondo.  Amen.


                   AVE MARIA


Var hälsad Maria, full av nåd: Herren är med dig;

      välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

      Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.


                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                     DEN ANDRA FADER VÅR.För att ära Jesu lidande genom det Blod Han

      svettades i Getsemane:

Evige Fader, genom Jungfri Marias obefläckade

      händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag

till Dig Jesu Hjärtats fruktansvärda lidanden

      i Getsemane örtagård och varje droppe av 

Hans blodssvett till försoning för mina och alla

     människors synder i sina hjärtan, som skydd

mot hjärtats synder och för att kärleken

      till Gud och vår nästa ska växa i oss.


                       FADER  VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i     

      Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

      oss från ondo.  Amen.                        AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du bland  kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

     Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.

                       LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
                  DET TREDJE FADER VÅR.För att ära Jesu blod, som Han utgjöt vid gisslingen:

      Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade

händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag

      till Dig de många tusen sår, de grymma

smärtorna och Jesu Dyrbara Blod,, som Han fick

      lida genom totyren till försoning för mina

och alla människors synder mot kyskheten

       och som skydd för renheten, särskilt i min

familj och släkt.                         FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

     Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

      ifrån ondo. Amen.                         AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

       Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödssynd. Amen.                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.              DET FJÄRDE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande vid kröningen med törnen:

      Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade

händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till

       Dig Hans Sår, smärtor och Dyrbara blod

från Hans Heliga Huvud vid törnekröningen

       till försoning för mina och alla människors

syndiga intentioner som skydd för dessa synder

       och utbredandet av Kristi Rike på jorden.                         FADER VÅR


Fader vår, som är i Himmelen.

       Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

     skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga

äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

     oss ifrån ondo. Amen.


                         AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

       Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.                      LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                 DET FEMTE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande då Han bar Korset:

       Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta

       offrar jag till Dig Jesu lidande på korsvägen,

särskilt Hans Heliga Sår på skuldran och Hans 

       Dyrbara Blod till försoning för mig och alla människor som avvisar Korset och är emot Din

       Heliga Vilja och allt missbruk av talförmågan.

Som skydd mot dessa synder och för att vi må få

      en sann kärlek till Korset.                      FADER  VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, såsom i Himmelen, så ock

     på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, förlåt oss våra

    skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke frestelse, utan fräls  

       oss ifrån ondo. Amen.                           AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

        nu och i vår dödsstund. Amen.


                    LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

         Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                      DET SJÄTTE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande då Han korsfästes:

       Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta

       offrar jag till Dig Din Gudomlige Son på Korset, Jesu fastnaglande och upphöjning på Korset,

       Jesu Sår på händer och fötter och de tre

strömmar av Jesu Heliga blod, som utgjutits

       för oss, Jesu yttersta fattigdom, Jesu totala

lydnad, alla lidanden till kropp och själ,

       Jesu Dyrbara död och dess förnyelse i alla

Heliga Mässor på jorden: till försoning för alla

       kränkningar av de Heliga Ordenslöftena,

till bot för mina och världens synder, för de sjuka

       och döende, för fromma präster och lekmän,

för den Helige Faderns intentioner för att återställa

     den kristna familjen, för styrka i tron,

för vårt land och folkets enhet i Kristus

       och Hans Kyrka.                             FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

      ifrån ondo. Amen.                            AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

      nu och i vår dödsstund.  Amen.                          LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och denn Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                        DET SJUNDE FADER VÅR.


För att är öppnandet av Kristi heliga sida.

       Evige Fader, vi ber Dig för den Heliga Moder

Kyrkans behov och att som försoning för alla

       människors synder ta emot det Dyrbara Blod och Vatten som strömmade ur Såret vid Jesu

       Gudomliga Hjärta.

Var oss nådig o ch barmhärtig.

       Kristi blod, det sista dyrbara innehållet av

Ditt Heliga Hjärta, ,ren mig frånn all synd och allt 

      orent, som skiljer mig från Dig.

Vattnet från Jesu sida, befria mig från det straff

       som jag förtjänat för mina synders skull ock släck Skärseldens lågor för mig och för alla de själar som renas i Skärselden. Amen.                           FADER  VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

           Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, Din Vilja, såsom i Himmelen,

         så ock på jorden. 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra synder såsom och vi förlåta dem oss

skyldiga äro, och inled oss icke frestelse,

       utan fräls oss ifrån ondo.  Amen.                             AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är du bland kvinnor, och välsignad 

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                          LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheternas evighet.  Amen.Enligt en from tradition uppenbarade sig Herren

      för Heliga Birgitta och gav henne följande

löften:


VAR OCH SOM EFTER TOLV ÅR I FÖLJD VARJE DAG


BER SJU FADER VÅR OCH HELL DIG MARIA FÖR


ATT ÄRA MITT DYRBARA BLOD, SKA FÅ


TA EMOT FEM NÅDEGÅVOR.


1.  DE KOMMER INTE TILL SKÄRSELDEN.


2.  JAG TAR DEM UPP I SKARAN AV MATYRER,

SOM OM DE HADE UTGJUTET SITT BLOD FÖR

       SIN TRO. 


3.  JAG SKA BEVARA TRE SJÄLAR EFTER DERAS VAL I DEN HELIGGÖRANDE NÅDEN.


4.  DERAS SLÄKTINGARS SJÄLAR NED TILL

FJÄRDE GENERATIONEN SKA UNGÅ HELVETET.


5.  DE SKA FÅ VETA ATT DÖDEN NÄRMAR SIG EN MÅNAD INNAN, SÅ ATT DE HAR TID ATT

       FÖRBEREDA SIG. 


SKULLE DE DÖ INNAN DE HAR HUNNIT BE DESSA

       BÖNER UNDER TOLV ÅR SÅ BETRAKTA

JAG ÄNDÅ INTENTIONEN ATT BE DESSA

          BÖNER I TOLV SOM FULLBORDAD.            

     
    
       

   

   

 


 


   
 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:51

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH


VEDERKVICKLELSE.


#Lycklig den som fördjupar sig i visheten,

       övar sitt förstånd nar han talar#.


Syraks bok. 14:20.


DEL.  102.


10200.  Egoismen älskar uppskattar o-moralen.


10201.  Egoismen älskar uppmuntrar laglösheten.


10202a.  Lydnaden och ödmjukheten  själens

två vingar likt fågelns flygande vingar.


10202b.  Lydnadens godhet  hjärtats glädje

och fröjd.


10202c.  Lydnadens vila och harmoni

hjärtats hjärte-fröjd.


10203.  O-lydnadens o-vila och oro  inget för

hjärtats hjärte-fröjd.


10204a.  Hjärtats hjärte-fröjd  har framtiden för

sig på jorden.


10204b.  Hjärtats hjärte-fröjd  tillgänglig för Alla.


10204c.  Hjärtats hjärte-fröjd  vad fin den är.


10205.  Hjärtats hjärte-fröjd  skön och ljuvlig

den är.


10206.  Hjärtats hjärte-fröjd  tröst hjälp för Alla.


10207a.  Tröstat hjärta  vägledaren för Alla. 


10207b.  Tröstat hjärta  sprider sin hjärte-glädje.


10207c.  Tröstat hjärta  alla längtar efter.


10208.  Tröstat hjärta  tänk få äga det.


10209a. Uppmuntrat hjärta  sprider sin uppmuntran.


10209b. Uppmuntrat hjärta alla längtar efter.


10209b. Uppmuntrat hjärta tänk att få älska det. 


10209c. Uppmuntrat hjärta  tänk vad älskvärt.


10210.  Uppmuntrat hjärta  tänk vad värdefullt.


10211a.  Tacksamt hjärta  tänk att få älska det.


10211b.  Tacksamt hjärta  tänk att få äga det.


10211c.  Tacksamt hjärta sprider hjärtero.


10212.  Tacksamt hjärta sprider sinnesro

och sinnesfrid.


10213a.  Tacksamt leende öppnar hjärtan för tacksamheten.


10213b.  Vänligt leende öppnar hjärtan för vänligheten.


10213c.  Snällt leende öppnar hjärtan för snällheten.


10214a.  Vänliga ord vidrör hjärtan med vänligheten.


10214b.  Snälla ord vidrör hjärtan med snällheten.


10214c.  Ödmjuka ord vidrör hjärtan med ödmjukheten.


10215.  Ödmjukt leende öppnar hjärtan för ödmjukheten.


10216. Ödmjukt hjärta tänk att få älska det.


10217.  Ödmjukt hjärta alla längtar efter.


10218.  Ödmjukt hjärta tänk vad älskvärt.


10219.  Ödmjukt hjärta tänk att få äga det.


10220.  Ödmjukt hjärta tänk vad värdefullt.


10221a.  Saktmodigt hjärta saktmodiges liv.


10221b.  Ödmjukt hjärta  ödmjukes liv.


10222.  O-ändlig kärlek  tillgänglig för alla.


10223a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Alla.


10223b.  Fromhetens liv  stor tillgång för Alla.


10223c.  Fromhetens liv  liv i vila och harmoni.


10224a.  Ödmjuka tankar  ödmjukes liv.


10224b.  Ödmjukt leende  ödmjukes liv.


10224c.  Ödmjuk tunga  ödmjukes liv.


10225a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Alla.


10225b.  Fromhetens liv  stor tillgång för Livet.


10225c.  Fromhetens liv sprider fromheten

till sin omgivning.


10226.  O-ändliga ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


10227.  O-ändliga godhet  stor tillgång för Alla.


10228.  O-ändliga skönhet och ljuvlighet  tillgänglig

för Alla.


10229.  Tålamodet och saktmodet  styrka

och uppmuntran under livets Alla dagar.


10230.  O-ändliga kärlek  tillgänglig för Alla.


10231a.  Tålamodet och saktmodet  tillgänglig

för Alla.


10231b.  Ödmjukheten och mildheten  tillgänglig

för Alla.


10231c.  Ödmjukheten och mildheten  styrka

och uppmuntran under livets Alla dagar.


10232.  O-ändliga kärlek styrka och uppmuntran

under livets Alla dagar.


10233a.  Fullkomlig lydnad välsignelse för nationen.


10233b.  Behärskad tunga  välsignelse för Alla.


10233c.  O-behärskad tunga  förbannelse för Alla. 


10234a.  O-villigheten förstör vänskapen.


10234b.  Villigheten god för vänskapen.


10235.  O-fullkomlig  lydnad förbannelse för nationen.


10236.  Antingen väljer lydnaden eller o-lydnaden.


10237a.  Fullkomlig ödmjuk bättre än stolthet.


10237b.  Fullkomlig godhet bättre än elakhet.


10237c.  Fullkomlig barmhärtighet bättre än

o-barmhärtighet.


10238.  Livet i o-barmhärtighetens fångenskap

sämre än Livet i barmhärtigheten.


10239.  Livet i övermodets svåra fångenskap

sämre än Livet litenhetens frihet.


10240a.  Högmodet på väg till sin bittra död.


10240b.  Elakheten på väg till sin bittra död.


10240c.  Högmodet visar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10241.  Elakheten visar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10242a.  Häftigheten på väg till sin bittra död.


10242b.  Häftigheten sisar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10243.  Godheten på väg till sin underbara himmelsfärden. 


10244.  Ödmjukheten på väg till sin underbara

himmelsfärd.


10245.  Barmhärtigheten på väg till sin underbara

himmelsfärd.


10246.  Lydnaden och ödmjukheten  själens två vingar likt fågelns flygande vingar.


10247.  Lydnadens välsignelse  hjärtats glädje

och fröjd.


10248.  Lydnadens vila och harmoni  hjärtats

hjärtefröjd.


10249a.  Hjärtats fröjd  tröst hjälp  för Alla.


10249b.  Hjärtats fröjd tillgänglig för Alla.


10249c.  Hjärtats fröjd stor tillgång för Alla.


10250a.  Tröstat hjärta  vägledaren tänk få äga den.


10250b.  Tröstat hjärta  stor tillgång för Nationen.


10250a.  Tröstat hjärta  god för vänskapen.


10251.  Fina överraskningar  uppmuntrar.


10252.  Fina överraskningar  hjärtats fröjd.


10253.  Fina överraskningar  god för vänskapen.


10254a.  Uppmuntrat hjärta uppmuntrar.


10254b.  Uppmuntrat hjärta få älska det.


10254c.  Uppmuntrar hjärta  sinnesron  sinnesfriden.


10255.  Tacksamt leende öppnar för tacksamheten.


10256.  Finheten & snällheten


10257.  Förnöjsamheten 


10258a.  Saknas moralen  styr o-moralen landet.


10258b.  O-moralen säger gör precis det du själv

vill göra.


10258c.  Göra precis det man själv vill göra

tar inte hänsyn till sin nästa.


10258d.  Lever efter egoismens lagar och paragrafer. 


10259.  Egoismen ondsint i ord & handling.


10260a.  Vara lydig tålig & gomodig.


10260b.  Livet i lydnaden tåligheten och godheten.


10260c.  Livet i lydnaden ärar fullkomligheten.


10261.  Livet i tåligheten ärar fullkomligheten.


10262.  Livet i godheten ärar fullkomligheten.


10263.  Lögnen talar aldrig sanning.


10264a.  Lydige lever livet i ödmjukheten.


10264b.  O-lydige lever livet i högmodet.


10264c.  O-lydige och lydige  lever inte

tillsammans.


10265a.  Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

mänsklighetens goda karaktärs-drag i livet.


10265b.  Ödmjukheten och tålamodet & kärleken:

förändrar nationer och folket.


10265c.  Ödmjukheten & tålamodet och kärleken:

anfalls-vapen mot nationell o-moral. 


10266.  Ödmjukheten Och tålamodet & kärleken:

ljuvlig väldoft för nationer.


10267. Tro hopp och kärlek  har en framtid på  jorden.


10268a.  Tacksamme sprider glädje av tacksamhet.


10268b.  Fridsamme sprider glädje av frid.


10268c.  Trogne sprider trohetens verklighet.


10269.  Snällt hjärta  snälla tankar ärar snällheten.


10270.  Gott hjärta  goda tankar ärar godheten.


10271.  Vänligt hjärta  vänliga tankar ärar vänligheten.


10272a.  Känna sig ringaktad föraktad hånad

inte känna sig älskvärd.


10272b.  Känna sig ringaktad föraktad hånad

inte känna sig älskad.


10272c.  Känna sig hånad föraktad ringaktad

inte känna sig värdefull.


10273.  Vrede går havande med vreden.


10274.  Ilskne går havande med ilskenheten.


10275.  Elake går havande med elakheten.


10276a.  Ödmjuka hjärtat längtar efter ödmjukheten.


10276b.  Trogne visar fullständig trohet mot troheten.


10276c.  Vänlige visar fullständig vänlighet mot vänligheten.


10277a.  Ödmjuke visar fullständig trohet mot ödmjukheten.


10277b.  Barmhärtiga hjärtat  längtat efter barmhärtigheten.


10277c.  Ärligt hjärta längtar efter ärligheten.


10278a.  Vredens människa lever i sorgligt slaveri.


10278b.  Ilsken människa  lever i sogligt slaveri.


10278c.  Häftig människa lever i sorgligt slaveri.


10279a.  Vara vredens människa  vad ger det livet.


10280.  Vreden tillhör livs o-nyttigheter.


10281.  Vreden tidsjuv energitjuv  vad ger det livet.


10282.  Vreden tar allt du äger  tar men inget ger.


10283.  Avundsjuka   Svartsjuka


10284a.  Ödmjuke äger beprövad ödmjukhet.


10284b.  Saktmodige äger beprövad saktmodighet.


10284c.  Snälle äger beprövad snällhet. 


10285.  Ärliges livsstil vägvisaren till ärligheten.


10286.  Tacksamma ord ++ tankar  sprider

framtidstro i landet.


10287.  Penning-begäret erbjuder glädje-fattigt liv.


10288.  Ha-begäret erbjuder kortsiktig hjärteglädje.


10289.  Penning-begäret saknar förnöjsamheten.


10290.  Barmhärtigheten fötröttas inte ge av

sig själv.


10291.  O-barmhärtigheten tänker på sig själv: bemöter människors behov med slutna 

      händer. 


10292.   O-barmhärtighet uppmuntrar uppskatta

inte människo-värdet.


10293a.   Saktmodet och ödmjukheten betjänar varandra.


10293b.  Snällheten och vänligheten betjänar varandra.


10293c.  Godheten och snällheten betjänar varandra.


10294a.  Pratmakare och skrythalsar högmodets tjänare.


10294b.  Pratmakare och skrythalsar föraktar tystheten.


10294c.  Pratmakare och skrythalsar  ärar

sin egen egoism.


10295a.  Tillhöra vänligheten vänlige känner tryggheten i den.


10295b.  Vänlige helt tom på elakheten .


10295c.  Vänlige full av vänligheten.


10296.  Vänlige bevarar vänlighetens ord i sitt hjärta och tankar.


10297.  Vänlige känner harmnin och vilan

i vänlighetens ord.


10298.  Tacksam för vilan och harmonin.


10299.  Tacksam för saktmodiga och milda hjärtat. 


 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:51

AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  101.


#Vad munnen talar kan ge god näring#.


Ordspråksboken. 13:2a.


10100.  Tack: för din vänlighet  vänlige vän.


10101.  Tack: för din hjälpsamhet  hjälpsamme vän.


10102a.  Tyste älskar tystheten.


10102b.  O-tyste älskar o-tystheten.


10102c.  Talträngde älskar o-tystheten.


10103a.  Ödmjukheten ödmjukes dagliga bröd.


10103b.  Ödmjukheten ödmjuke har samma personligheter.


10103c.  Ömjuke och ödmjukheten äger samma

tale och tankesätt.


10104a.  Tänkande ögon  seende ögon.


10104b.  Tänkande ögon återspeglar  hjärtats tankar.


10104c.  Tänkande ögon  väljer vad de vill se.


10105a.  Givmilt och girigt hjärta varandras

o-vänner.


10105b.  Givmilt och girigt hjärta älskar inte varandra.


10105c.  Girigt och givmilt  hjärta  uppmuntrar

inte varandra.


10106a.  Själviskt och o-själviskt hjärta

varandras o-vänner.


10106b.  O-själviskt & själviskt hjärta  älskar

inte varandra.


10106c.  Själviskt & o-själviskt hjärta  uppmuntrar

inte varandra.


10107a.  Givmilt och o-själviskt hjärta uppmuntrar.


10107b.  O-själviskt och givmilt hjärta uppskattar

tacksamma människor.


10107c.  Känna sig o-önskad eller önskad

görs av egoismen eller o-själviskheten.


10108a.  Akta sig för vreden  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10108b.  Akta sig för häftigheten  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10108c.  Akta sig för ilskenheten  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10109.  Hata vreden  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10110.  Hata häftigheten  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10111.  Hata ilskenheten  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10112.  Saktmodet sinneslugnet fridsamheten

stor tillgång i livet.


10113a.  Saktmodet sinneslugnet bättre än

häftigheten.


10113b.  Sinneslugnet och fridsamheten

väger tyngre på vågen än ilskenheten.


10113c.  Fridsamheten och saktmodet

vrandras vänner.


10114.  Sinneslugnet och saktmodet

bunds-förvanter.


10115a.  Vreden fattig föda  för den vrede.


10115b.  Häftigheten fattig föda  för den häftige.


10115c.  Ilskenheten fattig föda  för den ilskne.


10116.  Elakes elakhet  elakes fattiga glädje.


10117.  Förtalarens förtal  förtalarens fattiga glädje.


10118.  Skvallrarens skavallerier  skvallarens

fattiga glädje.


10119.  Lögnarens lögner  lögnarens fattiga glädje.


10120a.  O-ärliges ord  o-ärliges fattiga glädje.


10120b.  Hatarens ord  hatarens fattiga glädje.


10120c.  Falskes ord  falskarens fattiga glädje.


10121.   Bekymmer  ängslan oro sämre än vara

lugn glad och sorglös.


10122.  Förbarma sig över  visa medlidande

visa medömkan  visa barmhärtighet.


10123.  Viktigt i SMS placera andra i centrum

istället för sig själv  självdö bort från egoismen.


10124. Ödmjuke tillåter inte stoltheten

styra sitt liv.


10124.  Dö bort ifrån arvssynden högmodet

nyttig för mogenheten.


10125a.  Säkerhets-tänkandet: vara styrd utifrån andras rädsla. 


10125b.  Andras rädslan ger den vidare in i

kontroll-tänkandet.


10126a.  Ödmjuke mannen respekterar

kvinnans emotionella liv.


10126b.  Ödmjuke mannen uppmuntrar & uppskattar

kvinnans emotionella liv.


10126c.  Ödmjuke mannen vill leva i kvinnans närhet.


10127.  Ödmjuke ödmjukhetens trogne tjänare:

vara trogen tjänare   vara ödmjukheten lydig. 


10128a.  Ärlige äger ärlighetens synsätt & tankesätt.


10128b.  Ärlige äger ärlighetens uppförande sprider

hennes väldoft  kärlek och omsorg.


10128c.  Ärlige vandrar sida vid sida med ärligheten.


10129.  Ärligheten ärliges  livs-kamrat.


10130.  Ärlige följer ärlighetens inlärda beteende

i gemenskap med sin nästa.


10131a.  Ärlighetens hjälp överlägsen o-ärligheten.


10131b.  Ärligheten söker inte egen ära.


10131c.  O-ärligheten söker egen ära älskar bli

upphöjd ärad av människor.


10132.  Ärligheten med tid och övning växer

in i ärlighetens inre liv.


10133.  Ärliges mognad i ärligheten  god förebild

inför sin nästa.


10134.  Insiktsfulle utstrålar sommarens soliga

varma dagar.


10135.  Insiktsfulle klaga och knotar inte.


10136.  Insiktsfulle känner inre törst & hunger

efter insiktens friska källor.


10137.  Insiktsfulle mättas  inte av sommarens

soliga varma sommar-kvällar.


10137.  Vårliga vindar varma vindar sprider

insikten sin kunskaps väldoft till de som

     ärligt söker henne.


10138a.  Mättas av insiktens fullhet bättre än

      leva av dåraktiges bröd.


10138b.  Dåraktiges bröd  ingen livsnäring för

den vise.


10138c.  Vises bröd finns i vishetens inre liv.


10139.  Vishetens tjänar-mantel förmultnas inte.


10140.  Dårskapets tjänra-mantel förmultnas.


10141.  Dårskapen & dumdristigheten saknar

evigt värde.


10142.  Visheten och klokheten äger evigt värde.


10143a.  Ärlighetens skönhet & ljuvlighet bättre än

o-ärlighetens smärta och lidande.


10143b.  Livet i ärlighetens skönhet och ljuvlighet

bättre än livet i o-ärlighetens dagliga smärta

      och lidande.


10143c.  Vara vän till ärligheten bättre än vara

vän till o-ärligheten.


10144.  Hjärtats och tankars utblottelse av sig

sjjälv ger utrymme för ödmjukheten.


10145.  Ödmjukheten & mildheten varandras vänner.


10146.  Ödmjukheten och mildheten högmodets

och hårdhjärtlighetens fiender och o-vänner.


10147a.  Snällheten vad fin den är.


10147b.  Snällheten  tillgänglig för Alla.


10147c.  Snällheten erbjuder sin snällhet.


10147d.  Snällheten vill vara vår livs-kamrat.


10148.  Snällheten vinnaren elakheten förloraren.


10149a.  Älska snällheten  hata elakheten.


10149b.  Snällheten älskvärd och önskad.


10149c.  Tänk så fint och värdefullt få älska

snällheten.


10149d.  Tänk så älskvärt få värdesätta snällheten

som en fin gåva. 


10150.  Lyssna på snällhetens ord  älska dem.


10151.  Lyssna på saktmodets ord  älska dem.


10152.  Lyssna på milda ord  älska dem.


10153a.  Vara o-hörsam mot elaka ord.


10153b.  Vara o-hörsam mot föraktfulla ord.


10153c.  Vara o-hörsam mot lögnaktiga ord.


10154.  Mildheten bevarar mildes fotsteg från

hårdhjärtlighetens faror och olyckor.


10155. Mild och varmt hjärta älskar kärleken.


10156a.  Människo-vänliga hjärtat  mildhetens

goda vän.


10156b.  Människo-vänliga hjärtat & mildheten

varandras vänner.


10156c.  Människo-vänliga hjärtat & mildheten

varandras tjänare.


10157.  Stillheten och lugnet  & mildheten.

varandras vänner ochh tjänre.


10158a.  Mildheten tacksam vara hennes tjänare

och tjänarinna.


10158b.  Mildheten ljuvlig och skön.


10158c.  Mildheten trovärdig i vad den gör för

sin milde tjänare.


10159a.  Fridens människa  bärande av friden.


10159b.  Fridens människa  bärande av fridfulla läppar.


10159c.  Fridens människa  bärande av fridens tunga.


10160.  Mildhetens gomodighet  ärar mildheten.


10161.  Mildhetens medgörlighet  ärar mildheten.


10162.  Mildhetens människo-vänlighet

ärar mildheten.


10163.  Mlidhetens fridsamhet upphöjer & ärar

mildheten.


10164a.  Mildheten saktmodig i vad den gör.


10164b.  Mildheten visar medlidande i vad den gör.

10164c.  Mildheten nådig och barmhärtig

i vad den gör.


10165.   Mildheten inte hårdhänt i vad den gör.


10166.   Mildheten visar mjukt beteende.


10167.   Kärleken värdfull för  livet.

10168a.  Tänk på livets värde  livet blir värt att leva.


10168b.  Tänk på kärlekens värde livet i kärleken

blir värt att leva.


10168c.  Tänk på insiktens värde livet i insikten

blir värt att leva.


10169.  Visad tacksamhet äras av tacksamheten.


10170.  Visad barmhärtighet äras av barmhärtigheten.


10171.  Visad vänlighet äras av vänligheten.


10172.  Sorg och bekymmer gör inte hjärtat glatt.


10173a.  Ärlige låter ärligheten vara Herre i sitt liv.


10173b.  O-ärlige låter o-ärligheten vara Herre

i sitt liv.


10174a.   Snälla Du:  snällheten lämna mig inte

bli min livs-kamrat.


10174b.  Snälla Du:  mildheten lämna mig inte

bli min livs-kamrat.


10174c.  Snälla Du:  ödmjukheten lämna mig

inte bli min livs-kamrat.


10175.  Snälla Du: friheten lämna mig inte

du mitt beskydd från o-friheten.


10176.  Barmhärtige tröstad av barmhärtighetens

omsorg och värme.


10177.  Ärlige tröstad av ärlighetens omsorg

och värme.

10178.  Trofaste tröstad av trohetens omsorg

och värme.


10179a.  O-trogne saknar trösten och hjälpen

från o-troheten.


10179b.  O-troheten smärtsam och lidande.


10179c.  I o-troheten finns inte medkänslan

& medömkan. 


10180a.  Barmhärtigheten alla människors glädje.


10180b.  Trovärdigheten  alla människors glädje.


10180c.  Mildheten alla människors glädje.


10181a.  O-barmhärtigheten alla männskors sorg

och bedrövelse.


10181b.  O-troheten alla människors sorg

och bedrövelse.


10181c.  Hårdhänta hjärtan alla människors

sorg och bedrövelse.


10182.  Hårdhänta hjärtan glädjefattig hjärtan.


10183.  Hårdhänta hjärta har ingen framtid

på jorden.


10184.  Hårdhänta hjärtan trolösa hjärtan.


10185a.  Lögnen utkämpar en kamp mot sanningen.


10185b.  O-barmhärtigheten utkämpar en kamp

mot barmhärtigheten.


10185c.  Elakheten utkämpar en kamp mot snällheten.


10186.  Kärleken och ödmjukheten varandras vänner.


10187.  Kärleken och ödmjukheten  hatets

och högmodets fiender och o-vänner.


10188.  Vara ledsen och o-lycklig sämre än

glad och pigg.


10189.  Vara ledsen missmodig modlös  belönings-löst.


10190a.  I rädslan fins lögnaktiga tankar.


10190b.  Rädslan använder seendet som sitt redskap för att tro på rädslan.


10190c.  Rädslan använder lyssnandet som

sitt redskap för att tro på rädslan.


10191a.  Fienden har ett hatiskt beteende.


10191b.  Fienden har många o-vänner.


10191c.  Fienden lever i fiendeskap med alla.


10192.  Fiende lever ett ensam vargs-liv.


10193.  Fiendeskapet  förstör vänskapen.


10195.  Vara fiende mot alla leva egoiskt liv.


10196.  Fienden tänker bara på sig själv.


10197.  Fienden älskar sig själv.


10198.  Fienden sam-arbetar med sig själv.


10199.  Fienden älskar sitt ego. 

   


'

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:40


DAG FÖR DAG JUNI MÅNAD 2018.
ATT ÄLSKA FOSTRAN ÄR ATT ÄLSKA    

       KUNSKAP, ENFALDIG ÄR DEN SOM

SKYR TUKTAN.


Ordspråksboken.  12:1-2.


Första dagen.    


Fromhetens liv tillgänglig för Alla.


Andra dagen.


Fromhetens liv  stor tillgång för Nationen.


Tredje dagen.  


O-ändlig ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


Fjärde dagen.


Tålamodet och saktmodet styrka och uppmuntran

under livets Alla dagar. 


Femte dagen.


O-ändlig kärlek  stor tillgång för Alla.


Sjätte dagen.


Fullkomlig lydnad  välsignelse för Nationen.


Sjunde dagen.


O-lydnaden  förbannelse för Nationen.


Åttonde dagen.


Antingen väljer vi lydnaden eller o-lydnaden.


Nionde dagen. 


Fullkomlig ödmjukhet bättre än stoltheten.


Tionde dagen. 


Fullkomlig godhet bättre än elakheten.


Elfte dagen.


Livet i övermodets svåra fångenskap sämre än

       livet i litenhetens frihet. 


Tolfte dagen.


Livet i o-barmhärtighetens fångenskap sämre

     än livet i barmhärtighetens frihet.


Trettionde dagen.


Högmodet på väg till sin bittra död.


Fjortonde dagen.


Elakheten på väg till sin bittra död.


Femtonde dagen.


Häftigheten på väg till sin bittra död.


Sextonde dagen.


Godheten på väg till sin himmelsfärd.


Sjuttionde dagen.


Ödmjukheten på väg till sin himmelsfärd.


Artonde dagen.


Barmhärtigheten på väg till sin himmelsfärd.


Nittionde dagen.


Egoismen älskar uppskattar o-moralen.


Tjugonde dagen.


Egoismen älskar uppmuntrar laglösheten.


Tjugoförsta dagen.


Lydnaden och ödmjukheten  själens två vingar

    likt fågelns flygande vingar.


Tjugoandra dagen.


Lydnadens välsignelse  hjärtats glädje och fröjd.


Tjugotredje dagen.


Lydnadens vila och harmoni  hjärtats  hjärtefröjd.


Tjugofjärde dagen.


Hjärtats fröjd  tröst hjälp för  Alla.


Tjugofemte dagen.


Tröstat hjärta  vägledaren för Alla.


Tjugosjätte dagen.


Tröstat hjärta  tänk få äga det.


Tjugosjunde dagen.


Uppmuntrat hjärta  uppmuntrar.


Tjugoåttonde dagen.


Uppmuntrat hjärta få älska det.


Tjugonionde dagen.


Tacksamt hjärta sinnesron och sinnesfriden.


Trettionde dagen.


Tacksamt leende öppnar hjärtan för tacksamheten. 
 
               


               

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:40

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH UPPMUNTRAN.


DEL. 100.


#DEN KLOK SON älskar fostran#.


Ordspråksboken. 13:1a.


"Kloka människor älskar uppskattar  värdesätter

      fostran i från sin o-fullkomlighet".


10.000.   Människors karaktäriska o-mogenhet

ingen nationell problem-lösare.


10.001.  Människors karaktäriska mogenhet

nationell problem-lösare.


10.002.  Människans hjärta jämförs med 

åkerjorden vad som sås i den.


10.003a.  Akta sig för lögnen  älska sanningen.


10.003b.  Akta sig för hatet  älska sanningen.


10.003c.  Akta sig för föraktet  älska kärleken.


10.004.  Älska sanningen  hata lögnen.


10.005.  Älska kärleken  hata föraktet.


10.006.  Älska kärleken  hata hatet.


10.007a.  Akta sig för elakheten  älska godheten.


10.007b.  Akta sig för elakaheten  älska vänligheten.


10.007c.  Akta sig för elakheten älska snällheten.


10.008.  Livet i barmhärtigheten  omsorgen

gör livet önskvärt och väderfullt.


10.009a.  Ödmjukheten älskvärd och önskad.


10.009b.  Barmhärtigheten älskvärd och önskad.


10.009c.  Omsorgen och barmhärtigheten

älskvärd och önskad.


10.010a.  O-moralen säger  gör precis vad du själv

vill göra.


10.010b.  Moralen säger  följ lagen du

prisas av överheten.


10.010c.  Lagöverträdare  laglöshetens förebild.


10.011.  Lagöverträdaren lyder sin egna lagar.


10.012.  Lagöverträdaren  prisas av egoismen.


10.013.  Ömheten & ömsintheten älskvärd

värdefull livets lärdom.


10.014a.  Tänk så fint och värdefullt få älska sanningen.


10.014b.  Tänk så fint och älskvärt få värdesätta livet som en gåva.


10.014c.  Tänk så fint och önskvärt få prisa

livets lärdom.


10.015.  Känna sig älskvärd  ha sina ögon

fästade på kärleken.


10.016.  Känna sig värdefull  ha sina ögon

fästade på kärleken.


10.017.  Känna sig önskvärd  ha sina ögon

fästadde på kärleken.


10.018a.  Lyssna på ödmjukhetens ord

älska dem.


10.018b.  Lyssna på snällhetens ord älska dem.


10.018c.  Lyssna på elakhetens ord  älska dem.


10.018d.  Lyssna på godhetens ord älska dem.


10.018e.  Lyssna på vänlighetens ord älska dem.


10.019.  Ödmjukheten bevarar ödmjukes fotsteg från högmodets faror och olyckor.


10.020.  Saktmodigheten bevarar saktmodiges

fotsteg från ilskenhetens faror och olyckor.


10.021.  Snällheten bevarar snälles fotsteg

från elakhetens faror och  olyckor.


10.022a.  Barmhärtige tar sin tillflykt till barmhärtigheten.


10.022b.  O-barmhärtige tar sin tillflykt till

o-barmhärtigheten.


10.022c.  Elake tar sin tillflykt till elakheten.


10.023a.  Laglöse tar sin tillflykt till laglösheten.


10.023b.  Laglöse älskar laglösheten.


10.023c.  Laglöse har laglösheten som sin

rådgivare.


10.024.  Laglöse prisas av laglösheten.


10.025.  Laglöse har laglösheten inför sina ögon.


10.026.  Laglöse lyder laglöshetens befallande ord.


10.027.  Laglöse gör laglöshetens vilja.


10.028.  Laglösheten och laglöse vandrar sida

vid sida.


10.029a.  Stoltheten känner rädslan i

ödmjukhetens närhet.


10.029b.  Stormännen känner rädslan i

litenhetens närhet.


10.029c.  Övermodet känner rädslan i

ödmjukhetens närhet.


10029d.  Världshärskarna känner rädslan

i ödmjukhetens närhet.


10.030.  Kärleklös och ordlös närvaro finns i den högmodiges hjärta. 


10031a. Snälle sprider snällhetens närvaro

i sin omgivning.


10031b.  Godhetens hjärta sprider godhetens

närvaro i sin omgivning.


10.031c.  Vänlighetens tankar sprider sin väldoft

i sin omgivning.


10.032.  Kärlekslösheten sprider sin kärleklöshet

i sin omgivning.


10.033.  Tomhetens närvaro sprider sin tomhet

i sin omgivning,


10.034a.  Ger man tomheten aktiv spelyta

tomheten sprider sig i människors tankar & hjärtan.


10.034b.  Ger man kärleklösheten aktiv spelyta

kärlekslösheten sprider sig i människors

       tankar och hjärtan.


10.034c.  Ger man lögnen aktiv spelyta lögnen

sprider sig i människors tankar och hjärtan.


10.035a.  Sanningens ord av ljus återvinner

människors hjärtan och sinnen från

   mörkets inre träldoms-lögner.


10.035b.  Barmhärtighetens ord av omsorg

återvinner människors hjärtan och sinnen från

      mörkrets inre o-barmhärtighet.


10.035c.  Ömhetens ord av ömsinthet

återvinner människors hjärtan och sinnen från

     mörkrets inre kärleklöshet.


10.036.  Elakheten berövar människan på snällheten.


10.037a.  Snällheten vår frihet värdighet.


10037b.  Vänligheten vår frihet och värdighet.


10037c.  Godheten vår frihet och värdighet.


10038a.   Kärleken älskar inte föraktfulla ord.


10038b.  Kärleken värdesätter kärleksfulla ord.


10038c.  Kärleken älskar inte hatiska ord.


10039.  Visad tacksamhet mot sin nästa uppmuntrar hennes kärleksfulla tacksamhet.


10040.  Visad kärlek mot sin nästa uppskattas

av henne.


10041.  Visad ömhet och omsorg mot sin nästa uppskattas av henne.

 

10042.  Visad barmhärtighet och omsorg värdesätts

av din nästa.


10043a.  Stormännen visar sin o-barmhärtighet.


10043b.  Världshärskare visar sin o-barmhärtighet.


10043c.  O-barmhärtigheten prisar stormännen

och världshärskare.


10044.  Stortaligheten prisar o-barmhärtigheten.


10045a.  Sinnesfriden och sinnesron tillgänglig

för Alla.


10045b.  Ge sin tid till  söka sinnesfriden

och sinnesron får känna deras närhet.


10045c.  Sinnesfriden och sinnesron  förändrar

människans o-måttliga stress.


10046a.   Barmhärtige har fullkomligt förtroende

för barmhärtigheten.


10046b.  Ödmjuke har sitt fullkomliga förtroende

för ödmjukheten.


10046c.  Snälle har sitt fullkomliga förtroende

för snällheten.


10047.  Kvinnor som blivit felaktigt uttnyttjade

utifrån sina emotionella rikedomar:

     uppskattar annorlunda beteendet bli uppmuntrade av manliga ödmjukheten.

  

10048.  Manliga ödmjukheten visar tacksamhet få leva i kvinnlighetens emotionella rikedomar.


10049a.  Ödmjuke valt ödmjukheten som sin

livskamrat: varje dag säger den ödmjuke

      till ödmjukheten Du; min vän jag vill

leva i din närhet.


10049b.  Snälle valt snällheten som sin livskamrat:

varje dag säger den snälle till snällheten Du;

        min vän jag vill leva i din närhet. 

    


10050.  Manliga ödmjukheten upplever kvinnlighetens emotionella rikedomars skönhet

      och värdighet.


10051.  Egoismens ära och högmod  skadlig

och smärtsam för själslivet.


10052a. Visheten jämförs med näringsrik trädgård fylld av näring-rika frukter.


10052b.  Vishetens ord  näringrings-rika ord

för själs-livet.


10052c.  Vishetens Ord tillgängliga för Alla.


10053.  Sinnesfriden och sinnesron

hur o-ändliga de är.


10054.  Sinnesfriden och sinnesron

glädjefyllda och harmoniska de är.


10055.  Sinnesfriden och sinnesron

tillgängliga för Alla.


10056a.  Ödmjuke bärande av ödmjukheten.


10056b.  Ödmjuke växer in i ödmjukheten.


10056c.  Ödmjuke låter ödmjukheten växa in

i sitt hjärta och tankar.


10057a.  Vise låter visheten tränga in i sitt tänkande, i sättet att bedöma allt som berör

    det gudomliga och det mänskliga.


10057b.  Kloke låter klokheten tränga in i sitt

tänkande, i sättet att bedöma allt som berör

     det gudomliga och det mänskliga.


10057c.  Insiktsfulle låter insikten tränga in i sitt

tänkande i sättet at bedöma allt som berör

     det gudomliga och det mänskliga. 


10058a.  Du; ödmjukheten gör mitt hjärta fritt

från högmodet bli delaktig av dig låt min

      personlighet likna din.


10058b.  Få kraft och styrka acceptera hjärtats

och tankars uppoffringar leva i ödmjukhetens

     närhet. 


10058c.  Låta ödmjukheten påverka min karaktär.


10059a.  Förtalet jämförs med giftiga pilars ord:

tränger in i lyssnande öron.


10059b.  Lyssnande ord från förtalets giftiga

     ord sårar människors hörande hjärtan

och tankar.


10059c.  Förtalets giftiga ord sämre än

sanningens ord.


10060a.  Ödmjuke uttömd på stolthetens inre liv.


10060b.  Vänlige uttömd på elakhetens inre liv.


10060c.  Saktmodige uttömd på häftighetens

inre liv.


10061.  Tiden  tids-stressen utifrån o-måttligheten 

o-hälsosam.


10062.  Livets-dagar verksamma utifrån tiden.


10063.  Livets dagar


10064.  Välja dö bort från ego-viljan  ersätts den

av ge sin nästan uppmuntran glädje vila

      och harmoni.


10065.  Tänka på sin nästa  förneka sin ego-vilja.


10066a.  Ödmjuke tänker sina tankar genom

ödmjukhetens inre liv.


10066b.  Ödmjukes tankar och hjärta tillhör ödmjukheten.


10066c.  Ödmjukheten beskyddar  ödmjukes hjärta

och tankar från stoltheten & övermodet.


10067.   Känns så fint uppmuntra sin nästa

bemötas tacksamt leende.


10068a.  Bemötas av tacksamma leendet.


10068b.  Bemötas av vänligt leende.


10068c.  Bemötas av snälla leendet.


10069.  Livet i tålamodet:  accepterar  respekterar

sin nästas livsstil.


10070.  Ödmjuke ger inte äran till skrytsamheten.


10071.  Ödmjuke fri från skrytets slaveri.


10072a.  Oron och förvirringen belönings-lös.


10072b.  Oron och bekymmer  belönings-lös.


10072c.  Förvirringen och rastlösheten 

belönings-lös.


10073d.  Förvirringen och rastlösheten tidstjuvar

& energitjuvar.


10073a.  Vara orolig och irriterad  belönings-löst.


10073b.  Oroligheten och irritationen

& energi och tidsjuvar. 


10074a.  Vara bekymrad och orolig  belönings-löst.


10074b.  Bekymmer och  oroligheten

energitjuvar och tidstjuvar.


10075a.  Oroa sig och känna oro belönings-löst.


10075b.  Oroa sig och känna oro  tidstjuvar

&  energitjuvar.


10076a. Vara orolig och upprörd  sämre

än vara lugn och harmonisk.


10076b. Vara lugn och harmonisk bättre än

vara orolig och upprörd.


10076c. Vara orolig och upprörd belönings-löst.


10077a.  Vara nervös och rastlös belönings-löst.


10077b.  Bättre vara lugn och harmonisk än

nervös och dis-harmonisk.


10077c.  Röstlösheten och nervositeten

tidstjuvar & energitjuvar.


10078.  Saktmodet liljan bland törnena  häftigheten

och  ilskenheten.


10079a.  Ödmjukheten liljan bland törnena högmodet stoltheten och övermodet.


10079b.  Ödmjukhetens liljors väldoft bättre än

högmodets stolthetens & övermodets

      illa-luktande doft.


10080.  Elakheten törnet bland liljorna snällheten

godheten och vänligheten.


10081.  O-ärligheten törnet vid liljan ärligheten.


10082.  Barmhärtigheten liljan vid törnet

o-barmhärtigheten.


10083.  Livet i glädjen och friden  livets mening.


10084.  Livet i friden och glädjen  livets framtidshopp.


10085a.  Trygghets-tänkandet  ger lugnet

och harmonin.


10085b.  I tryghets-tänkandet finns ingen

rastlöshet och nervositet.


10085c.  I trygghets-tänkandet finns ingen

bekymrad-oro


10086.  Stormännen trampar ödmjukheten

under sina fötter.


10087a.  Du: vredens människa lägg bort all vrede

låt saktmodet istället vara Herrre.


10087b.  Du: häftighetens människa lägg bort

all häftighet låt saktmodet istället vara Herre.


10087c.  Du: ilskhetens människa lägg bort all

ilskenhet låt saktmodet istället vara Herre.


10088a.  Ödmjukheten vunnit ödmjukes hjärta

och tankar.


10088b.  Ödmjukheten ser ödmjuke som

sin dyrbara ögonsten.


10088c.  Ödmjukheten gör ödmjuke lik sig själv.


10088d.  Högmodet förlorat sin tjänares högmodigas hjärta  istället valt följa & tjäna

      ödmjukheten.


10089.  O-ändliga kärleken och godheten

har en framtid på jorden.


10090.  Ödmjuke undviker stolhetens sårbara  törnen och övermodets fåfängliga liv.


10091.  Äre-lystenheten stoltheten  trogna

bunds-förvanter.


10092.  Egoismen och äre-lystenheten trogna

bunds-förvanter.


10093.  Stoltheten  övermodet  trogna

bunds-förvanter.


10094.   Ödmjukheten & litenheten

och högmodet & stoltheten o-trogna

bunds-förvanter.


10095.  Godheten vänligheten snällheten

trogna bunds-förvanter.


10096.  Litenheten & ödmjukheten saknas i stormännens beteende.


10097.  Tålamodet inväntar rätt tid  undviker

oron och förvirringen.


10098.  Tack: för din snällhet  snälle vän.


10099.  Tack: för din godhet  gode vän. 


       
  Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:39

DAG FÖR DAG MAJ MÅNAD  2018.Första dagen.


Vishets-böcker påverkar  människors

     livsstil och livsföring.


Andra dagen.


Man får lägga döv-örat till fladdrande tungor:

     förtalets och skvalleriets tungor.


Tredje dagen.


Snälla ord är till god lärdom.


Fjärde dagen.


Ödmjuka ord är till god lärdom.


Femte dagen.


Saktmodiga ord är till god lärdom.


Sjätte dagen.


Snälla ord är till god lärdom.


Sjunde dagen.


Lydnad bättre än o-lydnaden.


Åttonde dagen.


Lydnaden belönas.


Nionde dagen.


O-lydnaden smärtsam för själen.


Tionde dagen.


Vaksamheten tålamodet ödmjukheten nyttiga

    för människors karaktäriska mogenhet.


Elfte dagen.


Tänk: få vara tacksam:  för livet.


Tolfte dagen.


Tacksamt hjärta belönas.


Trettionde dagen.


O-tacksamt hjärta smärtsamt för själen.


Fjortonde dagen.


Samma intresse  bra för vänskapen.


Femtonde dagen.


Tiden går  år läggs till år.


Sextonde dagen.


Tiden gör  historie-tiden  längre och längre.


Sjuttonde dagen.


Nyttig lärdom hjälper livet gå vidare.


Artonde dagen.


Livs-erfarenheten värdesätter livet.


Nittionde dagen.  


Ärligheten anfalls-vapet mot o-ärligheten.


Tjugonde dagen.


O-själviskheten segraren över själviskheten.


Tjugoförsta dagen.


Kärleken starkare i sin karaktär  än hatet

och föraktet.


Tjugoandra dagen. 


Saktmodet starkare i sin karaktär  än häftigheten

och ilskenheten.


Tjugotredje dagen.


Snällheten anfalls-vapnet mot elakheten.


Tjugofjärde dagen.


Ärlige ger sig själv till ärligheten.


Tjugofemte dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  vägledande ljus.


Tjugosjätte dagen.


Ödmjukheten ödmjukes liv-givande bröd för dagen.


Tjugosjunde dagen.


Stormännen älskar silvrets och guldets värde

mer än visad kärlek till sina med-människor.


Tjugoåttonde dagen.


Inte livs-viktigt älska silvets och guldets värde.


Tjugonionde dagen.


Livets hälsa bättre än silvets och guldets värde.


Trettionde dagen.


Högmodet visar dum-dristigt beteende.


Trettioförsta dagen.


a.  Ödmjuke ger sig själv till ödmjukheten.


b.  Saktmodige ger sig själv till saktmodigheten.Fader Siluan sade att de heliga fäderna visar

     att det finns flera olika sätt att bekämpa

de onda tankarna, men att det bästa sättet

     är att inte inleda samtal med dem.


När vi inleder ett samtal med en ond tanke

     får vi uppleva att tanken hela tiden utvecklas.


Allt eftersom vårt NOUS dras in i detta samtal

     avleds det från minnet av Gud, något som just är demonernas mål; för när dessa väl skilt vår

     NOUS från Gud, utsår de förvirring inom oss

och vi kommer inte ut ur detta samtal med

rent NOUS. 


   CITAT FRÅN BOKEN.


    DEN HELIGE STARETS SILUAN. 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:39

Vishets-böcker   påverkar  människors

       livsstil och livsföring.
 

9900a.  Ödmjukheten ödmjukes vägledande ljus.


9900b.  Ödmjukheten ödmjukes liv-givande bröd

för dagen.


9900c.  Ödmjukheten ödmjukes uppmuntran

för dagen.


9901.   Ödmjukheten  ödmjukes räddning från högmodets smärta och lidande.


9902.  Ödmjukheten ödmjuka folkets glädje

och ära.


9903.  Ödmjuke känner hjärtats vördnad

och respekt  för ödmjukheten.


9904.  Ödmjukes dagliga längtan efter

ödmjukhetens närhet.


9905.  Stormmännen älskar silvrets och guldets

värde mer än visad kärlek till sina med-människor.


9906a.  Inte livs-viktigt  älska silvrets och guldets värde.


9906b.  Livets hälsa viktigare än silvrets

och guldets värde.


9906c.  Livets hälsa bättre än silvrets och guldets värde.


9907.  Högmodet visar dum-dristigt beteende.


9908a.  Ödmjuke ger sig själv till ödmjukheten.


9908b.  Saktmodige ger sig själv till saktmodigheten.


9808c.  Ärlige ger sig själv till ärligheten.


9909a.  Häftigheten ingen problem-lösare

istället smärtsam sjäsligt sårande. 


9909b.  O-ärligheten ingen problem-lösare

istället smärtsam själsligt sårande.


9909c.  Ondskan ingen problem-lösare

istället smärtsam  själsligt sårande.


9910.  Ödmjukheten som vårregnet på torr mark.


´9911a.  Ödmjuke växer in i ödmjukheten

till nytta för livet.


9911b.  Ärlige växer in ärligheten till nytta

     för livet.


9911c.  Snälle växer in i snällheten till nytta

      för livet. 


9912.  Vara vän med ärligheten  vara o-vän

med o-ärligheten.


9912b.  Vara vän med godheten  vara o-vän

med elakheten.


9912c.  Vara behärskade tungan  vara o-vän

med talträngda tungan.


9913.  Girigheten  styrs av själviskheten.


9914.  Givmildheten styrs av o-själviskheten.


9915.  Girigheten och givmildheten varandras

o-vänner.


9916.  Vara girig  sparsam  penning-kär

penning-dyrkare  vinnings-lysten.


9917.  Givmild  frikostig godhjärtad  offer-villig

i givandet bättre än vara girig.


9918a.  Seende ögon väljer själv vad de vill se.


9918b.  Lyssnande öron väljer själv vad de

vill lyssna på.


9918c.  Talande tungor väljer själv vad de vill tala.


9919.  Intressera sig för kvinnligheten

( emotionella rikedomarna ) uppmuntrar

    uppskattar värdesätter dden.


9920.  Samma intresse  bra för vänskapen. 


9921a.  Tiden går  år läggs till år.

9921b.  Tiden gör historie-tiden  längre och längre.


9922.   Nyttig lärdom  hjälper livet  gå vidare.


9923.  Livs-erfarenheten  värdesätter livet.


9924a.  Ödmjuk tunga försvarar inte sig själv.


9924b.  Högmodig tunga försvarar sig själv.


9925a.  Själviskt hjärta och tunga försvarar

sig själv.


9925b.  O-själviskt hjärta och tunga försvarar

inte sig själv.


9926.  Rädslan tillgänglig  för Alla  inte nyttig.


9927.  Vreden  tillgänglig  för Alla inte nyttig.


9928.  O-ärligheten tillgänglig för Alla

inte nyttig.


9929.  Ödmjukheten tjänare  hennes slav bättre än vara Högmodets tjänare och slav.


9830.  Tålamodet och o-barmhärtigheten

varandras vänner.


9831a.  Tålamodet och o-barmhärtigheten

varandras o-vänner.


9831b. O-tåligheten och o-barmhärtigheten

varandras vänner.


9832.  Läsa Vishets-böcker  påverkar  människors

      livsstil och livsföring.


9832.  Lägga döv-örat till  fladdrande tungor:

förtalets och skvalleriets.


9833a.  Ödmjuka ord väger tyngre på vågen

     än stormännens ord.


9833b.  Ärliga ord väger tyngre på vågen  än

o-ärliga ord.


9933c.  O-ärliga ord väger lättare på vågen  än

ärliga ord.


9933d.  Stormännens ord väger lättare på vågen

än ödmjuka ord.


9834.  Ärelystenheten väger lättare på vågen

än ödmjukheten.


9835.  Kvinnliga generna  känner  åtrå till

manliga generna.


9836.  Nyttig lärdom lära sig styra tungan

i samtal med andra människor.


9837a.  Tungan talar hjärtats tankar

och tankarnas tänkande.


9837b.  Tungan talar vad  ögat ser.


9837b.  Tungan talar vad  örat hör.


9837c.  Tungan talar vad  tankarna tänker.


9838.  Sakna människo-värdet  vara o-önskad

vara o-älskad  vara o-värdig.


9839a.  Lag-lösheten lever sitt egna liv.


9939b.  Lag-lösheten kärlekslös i ord & handlingar.


9936c.  Lag-lösheten olydig mot nationella &

internationella lagarna.


9937.  Tålamodet beskeddet & försvaret mot

o-tåligheten.


9938.  Människor som tänker på sig själva:

inte snälla & vänliga.


9939a.  Tacksamheten och snällheten 

nyttiga lära känna. 


9939b.  O-tacksamheten & elakheten  o-nyttiga

lära känna.


9939c.  Snällheten och vänligheten nyttiga

lära känna.


9940.  Vreden lägger bojor och band på den vrede.

     Lever i träldom som träl.


9941. Häftigheten lägger bojor och band på

den häftige.

     Lever i slaveriet som slav.


9942.  Ilskenheten lägger bojor och band på

den ilskne.

     Lever i träldom som träl.


9943a.  Saktmodet frigör den vredes bojor

under vredens träldom.


9943b.  Saktmodet frigör den ilsknes bojor

under ilskenhetens träldom.


9943c.  Saktmodet frigör den häftiges bojor

under häftighetens slaveri.


9944.  Högmodige inte mottaglig för ödmjukheten.


9945a.  Visheten och godheten varandras vänner. 


9945b.  Visheten & godheten älskar varandra.


9945c.  Visheten och godheten  finner gemenskap

i varandras likheter.


9946.  Ödmjukhetens tjänar-dräkt  beskyddar och

försvarar den ödmjuke mot högmodets

     listiga angrepp.


9947.  Tröstaren bemöter den sorgsne och behövande med sina tröste-rika ord.


9948.  Barmhärtigheten saktmodet & tålamodet

varandras stöd och hjälp.


9949a.  Ångesten förvirringen & oron varandras vänner.


9949b.  Vilan och ångesten varandras fiender

och o-vänner.


9949c.  Förvirringen och oron  stillhetens & lugnets

fiender och o-vänner.


9950.  Tröstaren gör den oroliges hjärta & tankar

vilosamt trygga.


9951a.  Den ödmjuke säger i sitt hjärta:

Du; ödmjukheten är fullkomlig.


9951b.  Du; människa vänd din blick mot

ödmjukhetens fullkomlighet.


9951c.  Du; ödmjuka människa vänd ditt hjärta

mot mig  min ödmjukhet vill trösta dig: mitt barn.


9951d.  Jag; ödmjukheten vill ikläda dig min

ödmjukhets tjänare-dräkt.


9952.  Ödmjuke säger i sitt hjärta:

jag hungrar och törstar efter ödmjukhetens närhet. 


9953.  Jag, känner dina  ödmjuka kärlekssår:

i mitt förstöra hjärta av högmodet.


9954.  Jag, har klagat och knotat i mitt högmodiga

hjärta och i mina högmodiga tankar.


9955.  Nu vill jag vända mitt hjärta och sinne mot

ödmjukhetens kärlekfulla närhet.


9956.  Ödmjukhetens kärleksfulla närhet visar

sin omsorg och värme.


9957.  Vilande hjärtan ++ vilande tankar

gör livet innehålls-rikt.


9958a.  Renheten och ödmjukheten goda vänner.


9958b.  O-renheten och högmodet  goda vänner.


9958c.  Renheten och o-renheten  varandras

fiender och o-vänner.


9958d.  Ödmjukheten och högmodet varandras

fiender och o-vänner.


9959a.  Godheten krossa av elakheten.


9959b.  Godheten föraktas och hatad av elakheten.


9959c.  Godheten och elakheten varandras fiender

och -ovänner.


9960a.  Ärligheten och klokheten så fina de är.


9960b.  Klokheten och ärligheten tillgängliga

för Alla.


9960c.  Ärligheten och klokheten uppmuntrar.


9961.  O-ärligheten saknar förmågan uppmuntra.


9962.  Tålamodets väntan: se på såningsmannen

han sår: inväntar tiden för skörden.


9963.  Tillåta sig inte förtröttas på: inväntan

av skörde-tiden.


9964.  Inväntar inte såningsmannen tiden för

skörde-tiden skapas förvirring och oro.


9965a.  Orden talar om vad människan har

i sitt hjärta.


9965b.  Orden talar om människans hjärte-tankar.


9965c.  Saknas orden på människans läppar

och tunga vet inte medmänniska vad du tänker.


9966. Ondskan förgör sig själv.


9967a. Vreden förgörs av sin egen vrede.


9967b.  Vreden ger smärta & lidande: sorgligt

människan tillåter sig bli bedragen av den. 


9968a.  Tålamodet värdesätter livet.


9968b.  O-tåligheten uppskattar inte livets värde.


9968c.  O-tåligheten känner ingen medkänsla

för livets värde.


9969a.  Ödmjuka ord  är till god lärdom.


9968b.  Saktmodiga ord  är till god lärdom.


9968c.  Snälla ord  är till god lärdom.


9967a.  Lögnen förnekar sanningen.


9967b.  Lögnen hatar sanningen kommer alltid

göra det.


9968.  Sveket alltid varit svekfull kommer alltid

vara lika svekfull.


9969a.  Krävande människor o-barmhärtiga i sitt tal.


9969b.  Krävande människor visar ingen med-känsla och med-ömkan.


9969c.  Krävande människor  egoistiska inför

de små svaga behövande och hjälplösa.


9970a.  Visa uppskattning för människo-värdet.


9970b.  Visa medkänsla för människo-värdet.


9970c.  Visa medömkan för människo-värdet.


9971a.  Bestraffningen rider på rädslan. 


9971b.  Bestraffningen smärtsam.


9971c.  Rädslan uppskattar inte människo-värdet.


9972a.  Bestraffningen uppskattar inte människo-värdet.


9972b.  Bstraffningen främmande för med-känslan.


9972c.  Bestraffningen främmande för med-ömkan.


9973.  I fattigdomen finns inget penning-begär.


9974.  Kontrollerad Moder-kärlek skadlig för

barnets utveckling.


9975.  Kontrollerad moder-kärlek  smärtsam

för barnet.


9976.  Finns ingen rädsla  finns ingen bestraffning.


9977a.  Ödmjukhetens  tystnad  formar ödmjukas

hjärtan och tankar.


9977b.  Mildhetens tystnad  formar  mildas

hjärtan och tankar.


9977c.  Barmhärtighetens tystnad  formar

barmhärtiga hjärtan och tankar.


9978.  Makt-lystna personer  känslo-kallt beteende.


9979.  Där rädslan finns  finns bestraffningen.


9980.  Bestraffningen fullkomlig i sig själv.


9981.  Ödmjukheten älskar människan villig hjälpa henne i o-fullkomlighet.


9982a.  Bestraffningen respekterar inte

människans o-fullkomlighet.


9982b.  Bestraffningen verksam utifrån högmodet.


9982c.  Bestraffningen ej hjälpsam uppmuntrande.


9983a.  Ödmjuke känner vila i ödmjukhetens öppna

och trygga famn.


9983b.  Trogne tjänaren känner vila i trohetens

öppna och trygga famn.


9983c.  Barmhärtige känner vila i barmhärtighetens

öppna och trygga famn.


9984.  O-barmhärtige känner ingen vila i

barmhärtighetens öppna och trygga famn. 


9985.   Älskar jag vreden då är jag vred.


9986.   Älskar jag förtalet då förtalar jag.


9987.   Älskar jag skvalleriet då skvallrar jag.


9988a.  Tillåter jag mig styras av lögnens tunga

älskar jag lögnen.


9988b.  Tillåter jag mig styras av skrytsamhetens

tunga  älskar jag vara skrytsam.


9988c.  Tillåter jag mig styras av häftighetens

tunga  älskar jag häftigheten.


9989.  Lögnen och falskheten sårar människo-själar.


9990.  Häftigheten och ilskenheten sårar

människo-själar.


9991.  Elakheten och o-barmhärtigheten sårar

människo-själar.


9992.  Förtalet och skvalleriet sårar

människo-själar.


9993.  Egoistika människor  bjuder på sin egen

egoism.


9994.  Lögnaktiga och falska människor  bjuder

på sina egna lögner & falskhet.


9995. Förtalets och skvalleriets människor  bjuder

på sina egna tungors tal av förtal och skvaller.


9996a.  Ödmjukheten och kärleken  stor tillgång

för livet.


9996b.  Uppmuntran känna sig älskvärd  stor tillgång för livet.


9996c.  Känna sig önskvärd  uppmuntrad  stor

tillgång för livet.


9997.  Ödmjukhetens sötma  vad den betyder för våra liv.


9998.  Kärlekens sötma vad den betyder för våra liv.


9999a.  Omsorgens och omtankens sötma vad de

betyder för våra liv.


9999b.  Omtänksamheten om varandra vad den

betyder för våra liv.


9999c.  Ömhetens sötma vad den betyder

för våra liv.
 


 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:38

LAGEN INGET SKYDD MOT DOMEN.


¤Romarbrevet. 2:12-29.


¤Romarbrevet.  2:12.


12.  #Alla som har syndat utan lag skall också gå

under utan lag.

    Och alla som har syndat under lagen skall

dömas genom lagen#.


Lagbuden människors levnadsregler.

      Livet utan lagen människor som lever

ondsint liv skall förgås utan lagens levnadsregler.

     Alla som levt o-lydigt mot lagen skall dömas

genom lagbuden.


¤Romarbrevet. 2:13.


13.  #Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga

inför Gud, utan lagens görare#.


Bättre vara lagens görare än lagens hörare.

     Höra lagens budskap och vara lagens görare

gör människan o-strafflig och renhjärtlig

     inför Gud.


Matteus evangelium. 7:21.


21.  #Inte alla som säger "Herre, herre" till mig skall

komma in i himmelriket, utan bara de som gör

     min himmelske faders vilja#.


Säga herre, herre, med sina läppar men i hjärtat 

     inte vill göra hans vilja skall inte komma in i  himmelriket.

       Den som gör min himmelske fader vilja:

skall komma in i himmelriket. 


ORDETS HÖRARE OCH ORDETS GÖRARE.


Jakobs brev. 1:22.


22.  #Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste#.


Vara ordets hörare och dess görare.

       Förkasta ordet  inte ordets görare. 


Jakob. 1:25.


25.  #Men den som blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte

       glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör#.


Den som lever i fullkomlighetens lag ordets görare.

      Frihetens lag +++ fullkomlighetens lag

tillgänglig för alla.

       Vara glömsk hörare  inte ordets görare.

Välsignad den som lever som ordets görare. 


Första Johannesbrevet. 3:7.


7.  #Mina barn, låt ingen föra er vilse.

Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom

      Kristus är rättfärdig#.


Mina kära barn, låt ingen förvilla er.

      Gör det som är rätt, vara ordets görare

Vara Ordets görare är ostrafflig syndfri renhjärtlig.

      Kristus vår förebild i o-straffligheten

syndfriheten och renhjärtligheten. 


¤Romarbrevet. 2:14.


14.  #Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagen krav, då är de sin egen

      lag fast de saknar lagen#. 


PETRUS TAL OM HEDNINGARNA.


Apostlagärningarna. 10:35.


35.  #Utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk

      han än tillhör#. 


¤Romarbrevet.  2:15.


15.  #Därmed visar de att det som lagen kräver

är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också

      deras samvete och deras tankar när tankarna

anklagar varandra och försvarar sig#.


Lagens krav skriven i deras hjärtan.

        Skrivna i deras hjärtan vittnar om i deras

tankar.

     Tankarna anklagar varandra vad som är rätt

och fel.

      Tankarna försvarar sig mot varandra.


DET NYA FÖRBUNDET.


Jeremia bok. 31:33-34.


33.  #Nej, detta nya förbund jag skall sluta med

Israel när tiden är inne, säger Herren:

     Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan.

       Jag skall vara deras Gud och de skall vara

mitt folk. 


När tiden är inte skall jag sluta ett nytt förbund med mitt utvalda folk, Israel.

      Skall lägga mina lagbud i deras bröst.

Skriva dem i deras hjärtan.

      Skall vara deras Gud.

Skall vara mitt folk.


34.  #De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga:

    "Lär känna Herren", ty de skall alla känna mig,

från den minste till den störste, säger Herren.

      Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas#.


Inte längre undervisa varandra i det nya förbundet.

      Behöver inte längre säga till varandra:


"Lär känna Herren" 

      Från den minste til den störste: de skall

alla känna mig.

      Skall förlåta dem deras skuld.

Deras ondsinthet skall jag inte längre känna till.


¤Romarbrevet. 2:16.


16.  #Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus,

       dömer vad som är fördolt hos människan#.


Enligt det evangelium jag Paulus mottagit:

    från Jesus Kristus den dag då Gud själv skall

döma det som finns fördolt hos människan. 


OM ALLMOSOR I DET FÖRDOLDA.


Matteus evangelium. 6:4.


4.  #Ge din allmosa i det fördolda.

Då skall din fader, i det fördolda, belöna dig#.


Belöna dig utrifrån det som sker i det fördolda:

    i det fördolda; ses inte inför människors ögon.


OM BÖNEN I DET FÖRDOLDA. 


Matteus evangelium. 6:6.


6.  #Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det

      fördolda.

Då skall din fader, som ser i det fördolda,

      belöna dig#.  


Bönen i det fördolda: gå ensam in i din

       böne-kammare.

Stäng dörren efter dig: låt ingen störa din bön.

      Din fader verksam i det fördolda.

Din fader skall belöna din trohet i din bönekammare.


Första Korinterbrevet.  4:5.


5.  #Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren

kommer.

       Han skall låta ljus falla över det som ligger

i mörkret och avslöja allt som människorna har

      i sinnet.

Och då får var och en sitt beröm från Gud#.  


Döm inte någon i förtid: innan Herren gör det.

      Hans rättvisa ljus skall belysa mörkrets

gärningar.

      Avslöja allt som finns i människornas sinnen.


Hebreerbrevet. 4:13.


13.  #Ingenting kan döljas för honom, allt skapat

ligger naket och blottat för hans öga. 

      Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap#.


Herren Gud Sebaots allvetande: inget fördolt

     för hans ögon.

Inför Hans majestät skall vi var och en av oss

       göra räkenskap. 


¤Romarbrevet.  2:17.


17.  #Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen,

du är stolt över din Gud#.


Du; är jude en av mitt egendomsfolk: förlita dig

    helt på lagbuden.

Känner dig stolt över din Gud. 


LIKNELSEN OM FARISEN OCH TULLINDRIVAREN.


Lukas evangelium. 18:11.


11.  #Farisen ställde sig och bad för sig själv:

      "Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar ochbedragare och

       horkarlar, eller som tullindrivaren där#.


ISRAEL OCH GUDS LÖFTEN.


Romarbrevet. 9:4-5.


4.  #De är ju israeliterna, som har  fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten

     och löftena#.


Israeliterna; fått söners rätt:

     Guds löften till Israeliterna::

Härligheten förbunden.

       Lagen med buden.

Gudstjänsten och löftena.


5.  #De har fäderna, och från den kommer Kristus

som människa, han som är över allting, gud,

     välsignad i evighet, amen#.


Deras arv genom fäderna.

       Kristus som människogestalt.

Han som är över allting.

     Gud; välsignad i all evighet.


¤Romarbrevet.  2:18.


18.  #Känner hans vilja och kan avgöra vad som 

är väsentligt ---- du har ju vägledning i lagen#.


Du jude; känner hans fullkomliga vilja.

       Du kan: avgöra vad som är viktigast.

Du jude; har ditt livs vägledning i den givna lagen. 


Filipperbrevet 1:10-11.


10.  #Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt

och stå rena och skuldfria på Kristi dag#.


Ni heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi:

     kan avgöra vad som påverkar er renhet

och skuldfrihet på Kristi dag.


11.  #Fyllda av den rättfärdighet som är frukten

av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris#.


Er renhet och skuldfrihet gör er fyllda av

     renhjärtlighet och ostrafflighet som är frukten

av Jesu Kristi verk i er, Gud till ära och pris.


¤Romarbrevet. 2:19.


19.  #Du tror dig om att vara en ledare för blinda,

ett ljus för människor i mörker#.


Du jude; du tror dig i din själviskhet vara en ledare

     för de andligt förblindade.

Ljuset för de människor som lever i ett andligt

     mörker. 


Matteus evangelium. 15:12,14.


12.  #Då gick lärljungarna fram till honom ( Jesus )

och frågade: "Vet du att fariseerna tog anstöt av vad du sade"?#.


15.  #Bry er inte om dem:

de är blinda ledare för blinda.

      Och om en blind leder en blind faller de

båda i gropen#.


Bryr er inte om fariseerna: andligt för-blindade

      ledare. 

Andligt förblindad leder en andligt förblindad:

      faller de båda in i fördärvets djupa grop. 


¤Romarbrevet. 2:20.


20.  #En fostrare för oförståndiga, en lärare för otrogna ---- du äger ju kunskapen och sanningen

       i lagens gestalt#.


Du tror dig själv vara: utvald fostrare för

      o-förståndiga. 

Lära ut din egen självutvalda kunskap från lagen.

      Lärare för o-trogna hjärtan inför lagen.

Du äger all kunskap och sanning i vad lagen lär.


¤Romarbrevet. 2:21.


21.  #Du undervisar alltså andra men inte dig själv.

Du förbjuder stöld men är själv en tjuv#. 


Undervisar andra i lagen.

     Själv i din själviskhet: inte lyder lagen. 

Du säger: förbjuder stöld.

      Själv är du en tjuv. 


Andra Moseboken. 20:15.


15.  #Du skall inte stjäla#.


Sjunde budet i de tio budorden.


Psalm. 50:16-21.


16.  #Men till den gudlöse säger Gud:

Hur vågar du läsa upp mina bud och nämna mitt

     förbund#.


Du gudlöse: du läser upp mina heliga bud

   nämner mitt förbund med dina orena läppar.


17.  #Du som hatar all fostran och vänder ryggen

åt mina ord?#.


Du: hatar all fostran.

      Förnekar mitt ord.


18.  #Ser du en tjuv slår du följe med honom,

med äktenskapsbrytare ger du dig i lag#.

    

Ser du en tjuv lever du i gemenskap med honom.

     Äktenskapsbrytare gör du till dina vänner. 


19.  #Din mun sprider elakt tal, din tunga spinner

lögner#.


Din muns tal sprider elakt tal.

     Din tunga talar lögnaktiga ord.


20.  #Du talar illa om din broder du smutskastar

din moders son#.

 

Du förtalar din broder.

        Talar illa om din moders son.


21.  #Tro inte jag är som du!

Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig#.


Jag: Herren din, Gud är inte som du.

       Du skall bestraffas för dina ords skull.


ANKLAGELSER MOT DE SKRIFTLÄRDA

     OCH FARISEERNA.


Matteus evangelium.  23:3-10.


3.  #Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid

       det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat#.


Skrymtare: äger tvetydig tunga.

    Ni; mina utvalda lär er allt vad jag sagt till er.

      Var trogna mot mina ord.

Akta er för fariseerna!!

     De talar stortaliga ord om sig själv:

de gör inte själva vad de lär till andra att göra.


4.  #De binder ihop tunga bördor och lägger dem

på människors axlar, själva rör de inte ett finger 

     för att rätta till dem#.


Binder ihop tunga bördor på människor ryggar.

     lagar och paragrafer som de själva vill lyda.

  

5.  #Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem.

    De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar#.


De skrymtaktiga fariseerna önskar sig bli ärade av

     människors ögon och hjärtan.

Människors lyssnar på deras egna gärningars långa

        böneremsor av egna ord.

Visar sig i stora prydliga manteltofsar.


6.  #De tycker om att ha hedersplatsen på

gästabuden och sitta främst i synagogan#.


Vid gästabuden söker sig till hederplatser ärade

      av människor.

Sitta på de främsta platserna i synagogan.


7.  #Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor#.


Vill bli uppmärksammade på torgen bli kallade

     rabbi av alla människor.


8.  #Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en

är er läromästare och ni är alla bröder#.


Låt er inte bli kallade rabbi: ni är alla bröder

        inför mig. 

Guds enfödde Son: er läromästare.


9.  #Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen#.


Er fader är i himlen: inte på jorden.

      Den ni talar med är Hans son.


10.  #Inte heller skall ni låta er kallas lärare,

ty en är lärare, Kristus#.


Ni: mina utvalda lärljungar :: skall inte låta er

      kallas lärare.

Läraren är Kristus.     


¤Romarbrevet. 2:22.


22.  #Du fördömer äktenskapsbrott men begår

det själv#

     Du avskyr de hedniska gudarna men drar dig inte för att plundra dem#.


Du, jude fördömer andras äktenskapsbrott.

     Själv lever du i äktenskapsbrott.

Avskyr avgudadyrkan inför hedniska gudarna.

       Du vill inte plundra de hedniska gudabilderna.


¤Romarbrevet.  2:23.


23.  #Du är stolt över lagen men vanärar Gud genom att överträda den#.


Du; jude känner din stolthet över lagen.

        Vanärar Gud: du själv i ditt övermod överträder lagen. 


¤Romarbrevet.  2:24.


24.  #Ty som det står skrivet: FÖR ER SKULL SMÄDAS GUDS NAMN BLAND HEDNINGARNA#.


Hednafolket smädar mitt heliga namn när de ser

     ni mitt egendomsfolk överträda mina budord.


Jesaja bok. 52:6b.


6b. #Mitt folk har förts bort för ingenting, de som

härskar över dem jublar, säger Herren.

     Mitt namn smädas hela tiden#. 


Mitt folks o-lydig mot mina lagbud; gjort mitt namn

     smädat bland härskande folket som jublar

över dem. 


¤Romarbrevet.  2:25.


25.  #Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen.

       Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren#.


Omskärelsen till nytta om ni lyder lagen. 

     Nu när ni o-lydigt överträder den: är ni

trots er omskärelse fortfarande o-omskurna.


¤Romarbrevet.  2:26.


26.  #Om nu en oomskuren följer lagens bud,

skall inte han få räknas som omskuren?#.


Följer en o-omskuren lagens bud: bli han i sin lydnad

     räknad som omskuren?


Galatierbrevet. 5:6.


6.  #I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte

an på omskärelsen eller förhud, utan på tron,

     som får sitt uttryck i kärlek#.


Livet i Kristus Jesus beror på tron vilket uttrycker

     sig i kärlek.

 

¤Romarbrevet.  2:27.


27.  #Då kommer han som till kroppen är oomskuren

men fullgör lagen att döma dig som överträder

       lagen fast du har skriftens bokstav och

omskärelsen#.


Han som till sin kropp är o-omskuren: fullgör lagen

         ( lyder den ) själv fördöma dig som själv överträder lagen. 

      Trots du äger skriftens bokstav och ömskärelsen.


¤Romarbrevet. 2:28.


28.  #Ty jude är man inte till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen#. 


Jude är man bara inte till den yttre människan.

       Omskärelsen inte det för synliga ögat

utanpå kroppen. 


Galaterbrevet. 6:15.


15.  #Omskärelsen har ingen betydelse och inte

förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse#.


Omskärelsen förhuden heller har ingen betydelse:

           Det är frågan vara en ny skapelse i

Jesus Kristus.


29.  #Jude är man i sitt inre, och omskuren är den

som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter

       bokstaven.

Han får sitt beröm av Gud, inte av människor#.


Jude är man i den inre människan.

     Omskuren är man i sitt hjärta, i ande.

Omskuren inte efter skrivna bokstaven.

     Blir inte berömd i människors ögon.

Får sitt beröm i Gud.


STEFANUS TAL INFÖR STORA RÅDET.


Apostlagärningarna. 7:51.


51.  #Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta

och öron.

      Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder#.


Ni styvnackade hårdhjärtade: era hjärtan

     och o-hörsamma öron.

Mot den heliga anden: är ni motståndare:

     ni liknar era fäder. 

 

INTE OMSKÄRELSE, UTAN TRO PÅ KRISTUS.


Filipperbrevet. 3:3.


3.  #Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i

vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus

       och inte förlitar oss på något yttre#.


Hjärtats omskärelse: tjänar Gud i vår ande.

      Vår stolthet i Kristus Jesus vi förlitar

oss inte på den yttre människan.


Kolosserbrevet. 2:11.


11.  #I honom har ni också blivit omskurna,

men inte som människor gör det, utan genom

       att bli av med den syndiga kroppen -------

det är omskärelsen genom Kristus#.


I Kristus Jesus har ni blivit omskurna.

      Inte omskurna av människor händer.

Hjärtats omskärelse: ifrån den ondsinta kroppen.

      Omskärelsen genom Kristus.


Första Tessalonikerbrevet. 2:4.


4.  #Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör;

     det är inte människor vi vill vara till lags,

utan Gud, som prövar våra hjärtan#.


Vi är förtroende värda förkunna evangeliet.

       Vårt tal förenat med det talade evangeliet.

Vi vill inte lyda människors ord: utan Guds Ord.

          Gud prövar våra ( omskurna ) lydiga hjärtan.


Första Petrusbrevet. 3:3-4.


3.  #Er prydnad skall inte vara något utvärtes,

håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder#.


Yttre människans prydnad:

     Håruppsättningar.

             Dyrbara guldsmycken.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se