Alla inlägg den 2 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 december 2018 09:10

EFFESIERBREVET. 4:25-32.

 

FÖRESKRIFTER FÖR DET NYA LIVET.

 

¤Efesierbrevet. 4:25.

 

25.  #Lägg därför bort lögnen och TALA SANNING,

VAR OCH EN TILL SIN NÄSTA, vi är ju varandras

      lemmar#.

 

Nya människan lägger bort lögnen.

        Nya människan talar sanning.

Talar sanningens ord till sin nästa.

       Vi är varandras lemmar i Kristi kropp.

 

¤Efesierbrevet. 4:26.

 

26.  #GRIPS NI AV VREDE, SÅ SYNDA INTE.

Låt inte solen gå ner över er vrede#.

 

Frestar vreden era liv: tillåt inte vreden vara herre

     i era liv.

 

¤Efesierbrevet. 4:27.

 

27.  #Ge inte djävulen något tillfälle#.

 

Vreden djävulens redskap.

 

¤Efesierbrevet. 4:28.

 

28.  #Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället

arbeta och sträva med egna händer, så att han

      kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver#.

 

Nya människan låter inte tjuveriet vara herre.

        I stället arbetar med sina händer.

Arbetssamma händer  flitiga händer.

        Den flitige ger av sitt goda åt de som behöver.

 

¤Efesierbrevet. 4:29.

 

29.  #Öppna inte munnen för ofruktbars prat, utan

säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där

      det behövs, så att det blir till välsignelse

för dem som hör på#.

 

Tillåt inte munnen vara redskapet för o-fruktbart

       prat.

Låt tungan vara villig tjänare till uppbyggelse

      där den behövs.

Till välsignelse av de ord de hör.

 

¤Efesierbrevet. 4:30.

 

30.  #Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är

sigillet som frihetens dag åt er#.

 

Missbrukad tunga bedrövar Guds helige ande.

        Guds heliga ande sigillet för frihetens dag.

Där Herrens ande är: där är frihet.

 

¤Efesierbrevet. 4:31.

 

31.  #Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet,

med skymford och förolämningar och all annan

       ondska#.

 

Låt inte elakheten, vreden och häftigheten vara

      herrar i era liv.

Behärskad tunga undviker elaka häftiga ord.

 

¤Efesierbrevet. 4:32.

 

32.  #Var goda mot varandra, visa medkänsla

och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er

      i Kristus#. 

 

Lev i godheten mot varandra.

       Visa med-känsla mot varandra.

Lev i förlåtelse mot vaandra.

       Var lika Kristus-livet.

Gud har förlåtit er i Kristus.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 december 2018 09:10

EFESIERBREVET.  4:17-24.

 

DEN GAMLA OCH DEN NYA MÄNNISKAN.

 

¤Efesierbrevet. 4:17.

 

17.  #Därför besvär jag er för Herrens skull:

lev inte längre som hedningarna.

      Deras tankar är tomhet#.

 

Lämna den gamla människan: hedningarnas liv.

      Hedniska livet:  livet av tomhet.

Tomheten vad ger det till livet. 

 

¤Efesierbrevet. 4:18.

 

18.  #Deras förstånd förmörkat, och de står utanför

det liv som Gud ger därför att de behärskas

      av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan#.

 

Hedniskt förstånd förmörkat av tomheten.

      Hedniska livet står utanför livet i Gud.

Behärskas av o-kunnigheten.

      Äger ett förstockat hjärta.

Förstockat hjärta inte mottagligt för livet i Gud. 

 

¤Efesierbrevet. 4:19.

 

19.  #Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt

utsvävningar och lever ett alltigenom orent

       och själviskt liv#.

 

Saknar skamkänslan: Lever i köttsliga utsvävningar.

      Vilket styrs av o-renhetens & själviska livet.

 

 ¤Efesierbrevet. 4:20.

 

20.  #Men så är det inte med er.

Ni har lärt känna Kristus ----- #.

 

Ni har omvänt er från det det hedniska livet till

     Kristus-livet.

Lärt  känna Kristus-livet.

 

¤Efesierbrevet. 4:21.

 

21.  #Såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns

      hos Jesus#.

 

Ni lyssnat till honom låtit er undervisas om honom.

      Känner till sanningen hos Kristus.

 

¤Efesierbrevet. 4:22.

 

22.  #Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under,

       bedragen av sina begär#.

 

Ni känner till sanningen: vilket gör att ni slutar

           leva  på hedniskt sätt.

Vänd er bort från den gamla människan.

       Gamla människan: leder sig själv till undergång.

       Bedragen av sina egna köttliga begär.

 

¤Efesierbrevet. 4:23.

 

23.  #Se till att ni förnyas i ande och förstånd#.

 

Var vaksamma i ert liv: låt er förnyas i ande

     och förstånd.

 

¤Efesierbrevet. 4:24.

 

24.  #Och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet

       och den helighet som hör sanningen till#.

 

Ikläd er i den nya människan.

         Nya människan skapats efter Guds bild.

Skapad efter sanningens rättfärdighet och helighet.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 december 2018 09:10

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 134.

 

13400.   Fullkomlige livnärs sig av den närings-rika födan. 

 

13401.  O-fullkomlige livnärs sig livets o-gräs föda.

 

13402a.  Livets o-gräsföda låter o-moralen vara Herre.

 

13402b.  O-moralen kostsam för nationen.

 

13402c.  Goda moralen respeterar nationens lagar.

 

13403.  O-moralen respekterar inte nationens lagar.

 

13404a.  Kärlekens fullkomlighet  vad mänskligheten Behöver.

 

13404b.  Kärlekens fullkomlighet  tillgänglig för Alla.

 

13404c.  Kärlekens fullkomlighet  odödlig.

 

13405.  Goda moralen o-dödlig.

 

13406.  O-moralen dödlig.

 

13407.  Livet i kärleken fullkomligt.

 

13408.  Livet i goda moralen fullkomligt.

 

13409.  Livet i o-moralen o-fullkomligt.

 

13410.  Listigheten & lögnen  bundsförvanter.

 

13411a.  Lögnen och listigheten  vad ger det

till mänskligheten.

 

13411b.  Listigheten & lögnen bjuder på 

kivet och trätgirigheten.

 

13411c.  Lögnen och listigheten inte fridsam.

 

13412.  Listigheten & lögnen o-nyttig  för Alla.

 

13413.  Lögnen och listigheten dödliga.

 

13414.  O-moraliska fördärvet  dödligt fördärv.

 

13415a.  Ilskne ger ilskenheten tillfälle

vara verksam.

 

13415b.  Häftige ger häftigheten  tillfälle vara

verksam.

 

13415c.  Den vrede ger vreden tillfälle vara verksam.

 

13416.  Elake ger elakheten tillfälle vara verksam.

 

13417.  Förtalaren ger förtalet tillfälle vara

verksam.

 

13418.  Produktionen prioterar vinnings-lystnaden,

   före människo-värdet.

 

13419a.  Yttre manligheten tänker inte med 

hjärtat.

 

13419b.  Inre manligheten tänker med hjärtat.

 

13419c.  Yttre manligheten visar kortsiktig

      omsorg och ömhet.

 

13420.  Inre manligheten visar långsiktig

    omsorg & ömhet.

 

13421a.  Övermodet accepterar inte ödmjukhetens

rikedomar.

 

13421b.  Stoltheten äger o-kunnigheten

om ödmjukhetens rikedomar.

 

13421c.  Ödmjukhetens rikedomar  ger vad

livet behöver.

 

13422.  Högmodets fattigdom  vad ger det

till Livet.

 

13423.  Goda moralen umgås med ödmjukheten.

 

13424.  Goda moralen umgås med snällheten.

 

13425.  Goda moralen umgås med vänligheten.

 

13426.  Goda moralen umgås med godheten.

 

13427a.  O-moralen umgås med stoltheten.

 

13427b.  O-moralen umgås med elakheten.

 

13427c.  O-moralen umgås med penning-begäret.

 

13428.  O-moralen umgås med egoismen.

 

13429a.   Egoismen högmodets tjänare.

 

13429b.   Egoismen vad ger det till Livet.

 

13429c.  Egoismen tänker bara på sig själv.

 

13430.  Egoismen ser sina egna behov före 

sin nästas behov.

 

13431.  Nyttigt skilja på produktions-livet

och privat-livet.

 

13432a.  Privat-livet och produktions-livet varandras

o-vänner.

 

13432b.  Produktions-livet & privat-livet 

vad  ger det till livet.

 

13432c.  Privatlivet och produktions-livet

tillgängliga för Alla.

 

13433.  Produktionen vill styra sig själv  

=== egoistisk i sitt tänkande.

 

13434.  Större produktion  större ära till

penning-begäret.

 

13435.  Större produktion  rider på rädslan.

 

13436.  Större produktion  o-hälsosam.

 

13437a.  Större produktion  tänker bara

på sig själv.

 

13437b.  Större produktion  beroende av

villig arbets-kraft.

 

13437c.  Villig arbetskraft föds i familjen

inte i produktionen.

 

13438.  Produktions-tänkandet  inget för hälsan.

 

13439.  Produktionstänkandet  visar sin

o-kunnighet i psykologin.

 

13440.  Produktionen lever sitt egna liv.

 

13441.  Produktonen  beroende av barn-födandet.

 

13442.  Saknas barnfödandet  fungerar inte produktionen.

 

13443.  Lögnen och rädslan bunds-förvanter

hela livet ut.

 

13444a.  Snällheten och uppmuntran goda vänner.

 

13444b.  Uppmuntran & vänligheten tillgängliga

för Alla.

 

13444c.  Godheten och uppmuntran nyttiga

för mänskligheten.

 

13445.  Elakheten o-nyttig för mänskligheten.

 

13446.  O-förbrukade dagar  o-förbrukad tid.

 

13447.  Förbrukade dagar  förbrukad tid.

 

13448.  Förbrukad tid  historie-tid.

 

13449a.  Tidens goda förvaltare bättre än tidens

dåliga förvaltare.

 

13449b.  Tidens dåliga förvaltare  dåraktiga förvaltare. 

 

13449c.  Tidens goda förvaltare  visa förvaltare.

 

13450.  Hjärtats rena glädje  nyttigt för livet.


13451.  Hjärtats rena  glädje tillgängligt för Alla.

 

13452.  Hjärtats rena glädje  vad fin den är.

 

13453a.   Produktionen accepterar inte allt

har sin tid.

 

13453b.  Ödmjuke respekterar  allt har sin tid.

 

13453c.  Penning-begäret  accepterar inte

    allt har sin tid.

 

13454.  Tiden avgör  livets resa.

 

13455.  Människans tid  intresse vilja hur hon

förvaltar sitt liv.

 

13456a.  Livet i elakheten  liknar livets fängelse.

 

13456b.  Livet i ilskenheten  liknar livets fängelse.

 

13456c.  Livet i o-troheten liknar livets fängelse.

 

13457.  Livet i falskheten  liknar livets fängelse.

 

13458.  Livet i falskheten  vad ger det till livet.

 

13459.  Livet i falskheten  tillgängligt för Alla.

 

13460.  Livet i falskheten  o-nyttigt liv.

 

13461a.  Hjärtats glädje fri ifrån elakhetens fångenskap.

 

13461b.  Hjärtats fröjd  fri ifrån lögnens fångenskap.

 

13461c.  Hjärtats glädje  fri från falskhetens

fångenskap.

 

13462a.  Godheten släpper elakhetens fångar fria.

 

13462b.  Vänligheten släpper elakhetens

fångar fria.

 

13462c.  Snällheten släpper elakhetens fångar fria.

 

13463.  O-kunnigheten  livet i livets mörker.

 

13464.  Insikten livet i livets ljusa liv.

 

13465a.  Kontroll-tänkandet rider på Rädslan.

 

13465b.  Kontroll-tänkandet rider på Stoltheten.

 

13465c.  Kontroll-tänkandet ärar & upphöjer

Rädslan.

 

13466.  Kontroll-tänkandet ärar och upphöjer

Stoltheten.

 

13467.  O-nyttigheterna  ärar och  upphöjer

sysslo-lösheten.

 

13468.  O-nyttigheterna  upphöjer & ärar

rast-lösheten. 

 

13469.  O-nyttigheterna ärar och upphöjer 

uppgivenheten.

 

13470.  O-nyttigheterna upphöjer & ärar

mod-lösheten.

 

13471a.  Ilskenheten o-tacksam men krävande.

 

13471b.  Häftigheten krävande men o-tacksam.

 

13471c.  Elakheten o-tacksam men krävande.

 

13472.  O-barmhärtigheten krävande men o-tacksam.

 

13473.  Girigheten o-tacksam.

 

13474.  Girigheten krävande.

 

13475.  Ha-begäret o-tacksam.

 

13476.  Ha-begäret krävande.

 

13477a.  Penning-begäret dödligt begär.

 

13477b.  Ha-begäret dödligt begär.

 

13477c.  Girigheten dödligt begär.

 

13478.  O-moraliska o-ärligheten.

 

13479.  Goda moralens ärlighet.

 

13480.  O-moraliska o-ärligheten vad ger det

till Livet.

 

13481.  O-moraliska elakheten tillgänglig

för Alla.

 

13482a.  O-moraliska elakheten skadlig

för nationen. 

 

13482b.  O-moraliska själviskhet  skadlig 

för nationen.

 

13482c.  Goda moralens snällhet  hälsosam

för nationen.

 

13483.  O-själviskheten hälsosam för nationen.

 

13484.  O-själviskheten botemedlet mot själviskheten.

 

13485.  Beslutsamheten sätter sin tilltro till

     vad man ska göra.

 

13486. Moderns ödmjukhet  visar sin moders-kärlek.

 

13487a.  Ödmjukheten tömmer ut all själviskhet.

 

13487b.  Saktmodet tömmer ut all ilskenhet.

 

13487c.  Saktmodet tömmer ut all häftighet.

 

13488.  Ödmjuke äger ödmjukhetens förtroende

     i sitt liv förvalta den.

 

13489.  Ärlige äger ärlighetens förtroende i sitt

     liv förvalta den.

 

13490.  Insiktfulle äger insiktens förtroende i sitt

    liv förvalta den.

 

13491.  Ekonomisk rädsla bemöts av fattigdomens

verklighet.

 

13492a.  Finns inte tiden  finns det inget liv.

 

13492b.  Låt tiden vara en god förvaltare.

 

13492c.  Vara  god  förvaltare  ger gott förtroende.

 

13493.  Den smygande rädslan oron  skadlig

smärtsam för nationen.

 

13494.  Den smygande rädslan oron  smärtsam

för mänskligheten.

 

13495.  Stoltheten  hjärtats hårdhet  

vresigheten & sjäviskheten vad ger det till Livet.

 

13496.  Själviskheten stoltheten & hjärtats hårdhet

     vresigheten  tillgängliga för Alla.

 

13497.  Hjärtats hårdhet själviskheten 

stoltheten vresigheten  o-nyttiga för mänskligheten.

 

13398a.  Med-känslan vad fin den är.

 

13498b.  Med-känslan vad nyttig den är.

 

13498c.  Med-känslan tillgänglig för Alla.

 

13499.  Hjärtats skönhet  ödmjuka hjärtat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se