Alla inlägg under mars 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 31:1-9.

 

      HERREN HJÄLPER, INTE MÄNNISKOR.

 

Jesaja bok. 31:1.

 

1.  #Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp!

De sätter sin lit till hästar, förtröstar på 

      stridsvagnarnas mängd och den väldiga

hopen av vagnskämpar.

      Till Israels Helige vänder de sig inte,

de söker inte Herrens hjälp#.

 

Jesaja bok. 31:2.

 

2.  #Han är den som är vis.

  Han låter ofärden komma och ändrar inte 

det han har sagt, han griper in mot de ondas 

       anhang och mot dem som hjälper ogärningsmän#.

 

Jesaja bok. 31:3.

 

3.  #Egyptierna är människor, inte gudar,

deras hästar är kött, inte ande.

      När Herren lyfter sin hand vacklar den som

skulle hjälpa och faller den som sökte hjälp.

     Båda går under på samma gång#.

 

Jesaja bok. 31:4.

 

4.  #Så sade Herren till mig:

Som lejonet morrade vakar över sitt byte

     och inte skräms av ropen, inte kryper ihop

för skriken när herdarnas uppbåd kommer,

      så skall Herren Sebaot vara när han stiger

ner för att strida mot Sions berg, 

     mot Sions höjd#.

 

Jesaja bok. 31:5.

 

5.  #Likt en svävande fågel skall Herren Sebaot

skydda Jerusalem, skydda och hjälpa,

      skona och rädda#.

 

Jesaja bok. 31:6.

 

6.  #Vänd om till honom som Israel så svekfullt

avföll från!#.

 

Jesaja bok. 31:7.

 

7.  #Den dagen skall alla förkasta gudarna

av silver och guld, dem som ni har gjort åt er

    i synd#.

 

Jesaja bok. 31:8.

 

8.  #Assyrien skall falla för svärdet, men inte

en människas svärd, bli till byte för ett svärd

      som inte bärs av en dödlig.

De skall fly för svärdet, de unga männen

     skall tvingas till slavtjänst#.

 

Jesaja bok. 31:9.

 

9.  #Den de litade på förgås av skräck,

deras furstar flyr från fälttecknet.

      Detta är ett ord från Herren, han som 

har en eld på Sion, en ugn i Jerusalem#.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 28:23-29.

 

            LIKNELSEN FRÅN BONDENS LIV.

 

Jesaja bok. 28:23.

 

23.  #Vänd er hit och hör när jag talar,

lyssna, hör mina ord!#.

 

Jesaja bok. 28:24.

 

24.  #Bereder bonden ständigt sin åker,

plöjer och harvar han bara?#.

 

Jesaja bok. 28:25.

 

25.  #Sår han inte när han fått marken jämn?

Han sprider svartkummin, strör ut spiskummin,

       sår vete och hirs, korn och emmer#.

 

Jesaja bok. 28:26.

 

26.  #Hans Gud lär honom rätta sättet, det är

han som vägleder honom#.

 

Jesaja bok. 28:27.

 

27.  #Ingen tröskar svartkummin med släde

eller spiskummin med tröskvagn.

        Svartkummin klappar man ut med käppen,

spiskummin med staven#.

 

Jesaja bok. 28:28.

 

28.  #Och brödsäden, skall den krossa?

Bonden tröskar den inte i det oändliga, låter inte

       vagnshjulen rulla över den, krossar inte

utbredda säden#.

 

Jesaja bok. 28:29.

 

29.  #Även detta kommer från Herren Sebaot.

Underbara är hans beslut, stor hans visdom#.    

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 29:1-16.

 

                   VE ÖVER ARIEL.

 

Jesaja bok. 29:1.

 

1.  #Ariel, Ariel, ve dig, stad som David belägrade!

Foga år till år, låt högtid följa på högtid!#.

 

Jesaja bok. 29:2.

 

2.  #Jag skall gå till storms mot Ariel, 

och där skall bli gråt och jämmer.

     Ariel blir min altarhärd#.

 

Jesaja bok. 29:3.

 

3.  #Jag skall som David belägra dig, omringa

dig med belägringstorn och kasta upp

       vallar mot dig#.

 

Jesaja bok. 29:4.

 

4.  #Krälande i stoftet talar du då, dina ord

är en viskande ur gruset.

      Spöklikt hörs din röst från jorden,

ur gruset stönar du fram dina ord#.

 

Jesaja bok. 29:5.

 

5.  #Stoft blir då hela din sturska hop, agnar 

i vinden hopen av våldsmän.

      Snabbt och plötsligt skall det ske:#.

 

Jesaja bok. 29:6.

 

6.  #Herren Sebaot skall själv gripa in mot staden

med dunder och dån och larm, med piskande

      storm och förtärande eld#.

 

Jesaja. 29:7.

 

7.  #Men som en dröm, en syn om natten,

blir då hela den hop av folk som dragit i strid

      mot Ariel, alla belägringstorn och vallar

och de som gått till storms mot staden#.

 

Jesaja bok. 29:8.

 

8.  #Som är den hungrige drömmer att han äter

men vaknar och känner att magen är tom, som när

      den tröstige drömmer att han dricker men vaknar matt och med torr strupe, så skall det bli

      med hela den hop av folk som drog i strid

mot Sions berg#.

 

Jesaja bok. 29:9.

 

9.  #Förstummas av häpnad!

Famla i blindo, druckna, fast inte av vin,

     raglade, fast inte av öl!#.

 

Jesaja bok. 29:10.

 

10.  #Herren jag låter er falla i dvala.

Han slutit era ögon ----- det gäller profeterna -----

      och täckt över era huvuden ----- det gäller siarna#.

 

Jesaja bok. 29:11.

 

11.  #För er har all profetia blivit som orden i en

förseglad bokrulle:

     ger man den till en som är läskunnig och ber

honom läsa, så svarar han:

      "Det kan jag inte, den är förseglad"#.

 

Jesaja bok. 29:12.

 

12.  #Och ger man den till en som inte är läskunnig

och ber honom läsa, så svara han:

     "Jag kan inte läsa."#.

 

Jesaja bok. 29:13.

 

13.  #Herren sade:

Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar

       ärade mig, men deras hjärtan var långt

ifrån mig, deras gudsfruktan var inlärda

     människobud#.

 

Jesaja bok. 29:14.

 

14.  #Därför skall jag än en gång slå detta folk

med förundran genom förunderliga gärningar.

       Då är det slut med de visas vishet,

de förnuftigas förnuft är borta#.

 

Jesaja bok. 29:15.

 

15.  #Ve dem som i dolda djup vill gömma sina

planer undan Herren och utför sina gärningar

      i mörket, dem som säger:

"Ingen ser oss, ingen vet!"#.

 

Jesaja bok. 29:16.

 

16.  #Ni vänder allt upp och ner!

Är leran jämnställd med krukmakaren?

       Skall verket säga om mästaren:

"Han har inte gjort mig"?

       Skall det som formats av lera säga om

honom som formade det:

     "Han kan ingenting"?#.                 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

ORD FÖR DAGEN.  OKTOBER MÅNAD  2021.

 

Första dagen.

 

Hat mot hat  dåliga problem-lösare.

 

Andra dagen.

 

Bemöta  hatet  med kärlek  bryter udden 

    av hatet:  hatet blir kraftlöst i mötet 

med kärleken omsorgen.

 

Tredje dagen.

 

Ondskan  egoismen  bundsförvanter.

 

Fjärde dagen.

 

  Egoismen  själviskheten bundsförvanter.

 

Femte dagen.

 

Självisk moderskärlek  kontrollerad moderskärlek.

 

Sjätte dagen.

 

Självisk faderskärlek  kontrollerad faderskärlek.

 

Sjunde dagen.

 

Rädslan rider på själviska moderskärleken.

 

Åttonde dagen.

 

Självisk  faders moderskärlek  respekterar

    inte barnets naturliga mognad.

 

Nionde dagen.

 

Barnets utveckling förstörs av kontrollerad kärlek.

 

Tionde dagen.

 

Hatet beroende av levande varelser

      ge uttryck för hatets överlevnad.

 

Tionde dagen. 

 

Tänk få vara snäll  omtänksam  

     uppskattas värdesätts av medmänniskan.

 

Elfte dagen.

 

Svikaren  lögnaren  äger ont samvete.

 

Tolfte dagen.

 

Svekfulla människor  äger ont samvete.

 

Trettionde dagen.

 

Ont samvete  glädjefattigt.

 

Fjortonde dagen.

 

Gott samvete  glädjefyllt.

 

Femtonde dagen.

 

Gott samvete följer sanningen.

 

Sextonde dagen.

 

Ont samvete följer  lögnen.

 

Sjuttionde dagen.

 

Egoismens mörka blickar  förmörkar  själen.

 

Artonde dagen.

 

Egoismen saknar förmågan söka o-själviskheten.

 

Nittionde dagen.

 

Stillheten tystnaden leder  oroligt  förtvivlat hjärta

        in i stillhetens  tystnadens närhet.

 

Tjugonde dagen.

 

Livets omåttlighet  gör Livet  bekymmersamt

       oroligt.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Ödmjukheten inte stolthetens trältjänare.

 

Tjugoandra dagen.

 

O-delad kärlek  falsk  kärlek.

 

Tjugotredje dagen.

 

Delad kärlek  sann kärlek.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Inre frid  stillheten  värdefull  älskvärd.

 

Tjugofemte dagen.

 

Äkta barmhärtighet  falsk barmhärtighet:

        Falsk barmhärtighet  görs inför människors ögon.

      Äkta barmhärighet   görs i det fördolda.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ärlighetens  fullkomliga liv: värdefullt.

 

Tjugosjunde dagen.

 

O-ärlighetens  fel och brister  o-intressant vara

      hennes slavtjänare.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

O-ärligheten  lögnen  bundsförvanter.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ärligheten  sanningen  bundsförvanter.

 

Trettionde dagen. 

 

Egoismens  bojor  egoismens fångenskap

       själens slaveri.

 

Trettioförsta dagen.

 

Denna världens  o-ordnade kärlek  falsk 

     lögnaktig tvetydig.     

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 29:17-24.

 

     DEN KOMMANDE FÖRVANDLINGEN.

 

Jesaja bok. 29:17.

 

17.  #Snart om en liten tid, skall Libanon bli

till en trädgård och trädgårdar räknas som skog#.

 

Jesaja bok. 29:18.

 

18.  #Den dagen skall de döva höra när man 

läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se,

         fria från dunkel och mörker#.

 

Jesaja bok. 29:20.

 

20.  #De förtryckta skall ständigt glädjas över

Herren, de fattigas jubel över Israels Helige#.

 

Jesaja bok. 29:21.

 

21.  #De som anklagade oskyldiga inför domstolen,

snärjde dem som förde rättvisas talan och med

     lögner fällde den som var utan skuld#.

 

Jesaja bok. 29:22.

 

22.  #Så säger Herren till Jakobs folk, han som 

       räddade Abraham:

Nu skall Jakob slippa att blygas, nu skall han

        inte mer rodna av skam#.

 

Jesaja bok. 29:23.

 

23.  #När han ----- hans barn ----- ser vad jag

utför bland dem skall de hålla mitt namn.

       Jakobs Helige skall de hålla helig, bäva för

Israels Gud#.

 

Jesaja bok. 29:24.

 

24.  #De förvillade skall få insikt, de missnöjda

lära sig en läxa#.  

       

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:1-7.

 

       EGYPTEN KAN INTE GE HJÄLP.

 

Jesaja bok. 30:1.

 

1.  #Ve er, trotsiga söner, säger Herren.

Ni genomför planer mot min vilja, ni sluter

      fördrag mot min önskan.

Så hopar ni synd på synd#.

 

Fyller era synders mått.

 

Jesaja bok. 30:2.

 

2.  #Utan att rådfråga mig far ni ner till Egypten

för att söka stöd hos farao, beskydd från Egypten#.

 

Jesaja bok. 30:3.

 

3.  #Men faraos stöd blir er till skam, Egyptens

beskydd till nesa#.

 

Jesaja bok. 30:4.

 

4.  #När stormännen kommer till Soan 

och sändebuden når fram till Hanes#.

 

Jesaja bok. 30:5.

 

5.  #Kommer de alla att stå där besvikna över

ett folk som inte kan hjälpa, inte kan bli dem

      till nytta och hjälp, bara till skam

och besvikelse!#.

 

Jesaja bok. 30:6.

 

6.  #Djuren i Negev.  Ett budskap.

Genom farans och skräckens land, bland rytande

      lejon, ormar och flygande drakar, för de 

sina skatter på åsnans rygg, sin gåvor på kamelens

       puckel, till ett folk som inte kan hjälpa#.

 

Jesaja 30:7.

 

7.  #Till Egypten, vars hjälp är luft och vind.

Därför kallar jag det #Rahav, den kvästa"#.    

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:8-14.

 

         FOLKET VÄGRAR LYSSNA TILL HERREN.

 

Jesaja bok. 30:8.

 

8.  #Gå och skriv ner det på en tavla inför dem,

pränta det i en bokrulle, så att det bevaras för 

      kommande dagar som ett vittnesbörd för

all  framtid#.

 

Jesaja bok. 30:9.

 

9.  #Ty detta är ett motsträvigt folk, barn som 

är trolösa, som vägrar att lyda vad Herren befallt#.

 

Jesaja bok. 30:10.

 

10.  #Till siarna säger de:

"Sluta upp med era syner!"

        och till proferna:

"Sluta predika det rätta för oss!

       Förkunna något behagligt, profetera föröriskt"#.

 

Jesaja bok. 30:11.

 

11.  #Vik av från leden, lämna vägen!

Låt oss slippa Israels Helige!"#.

 

Jesaja bok. 30:12.

 

12.  #Därför säger Herren Helige:

Eftersom ni har förkastat detta ord, stött er

      på våld och falskhet och satt er lit till sådant#.

 

Jesaja bok. 30:13.

 

13.  #Skall denna er synd bli som sprickan

i en hög mur: den går allt djupare och vidgar

      sig, tills plötsligt hela muren rasar#.

 

Jesaja bok. 30:14.

 

14.  #Det blir som när en kruka krossa och går

i tusen bitar, så att man inte kan finna en skärva

       stor nog att att krafsa ur glöd från härden

eller skopa upp vatten ur dammen#.      

  

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 26 mars 10:46

JESAJA BOK. 30:15-17.

 

                  LUGN OCH TILLIT GER STYRKA.

 

Jesaja bok. 30:15.

 

15.  #Så sade Herren Gud, Israels Helige:

Vänd om och var stilla, då k an ni räddas,

       genom lugn och tillit vinner ni styrka.

----- Men ni vill inte#.

 

Jesaja bok. 30:16.

 

16.  #Ni sade:

"Nej på hästar ska vi flyga fram".

       Ja, hastig blir er flykt.

"På snabba springare skall vi rida".

        Ja, snabba skall era förföljare vara#.

 

Jesaja bok. 30:17. 

 

17.  #Tusen skall darra för en endas härskri,

när fem höjer härskri skall ni fly, tills det som

       är kvar av er blir som baneret på bergets

krön, som fälttecknet uppe på höjden#.

 

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se