Alla inlägg under februari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2017 14:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 33.


3300.  Pratsjukan ::: tystnadens o-vän.


3301.  Moraliska värdet :: föraktas av o-moralen.


3302.  Visad moral : värdefull i människors ögon.


3304.  Moraliska värdet föraktas av lag-lösheten.


3305.  Tomhetens tal : utspridda agnar för vinden.


3306.  Utspridda agnar :: väger lätt på vågen.


3307.  Bedrövelse och ångest ::: själens kräft-sår.


3308.  Ödmjukhetens vilja +++ vår vilja.

      Vår viljas enhet med ödmjukheten : lära känna

hennes inre liv.


3309.  Saktmodighetens vilja +++ vår vilja. 

      Vår viljas enhet med saktmodigheten :

lära känna hennes inre liv.


3310.  Mildhetens vilja +++ vår vilja.

       Vår viljas enhet med mildheten : lära känna

hennes inre liv.


3311.  Låt inte latheten och bekvämlighetens vilja

vara vår vilja.


3312.  All vilja ger uttryck för vad du vill göra.


3313.  Vreden vill uttrycka sin vrede och häftighet

genom människans vilja.


3314.  Tomheten våldför sig på tystnadens skönhet

och ljuvlighet.


3315.  Tystnadens skönhet bättre än pratsamheten.


3316.  Tystnadens tunga värdefullare än

talträngda tungans tal. 


3317.  Tomhetens tunga ::: talar det den inte vet.


3318.  Tomhetens tunga ::: talar fåfängliga ord.


3319.  Tomma ord : ärar tomheten.


3320.  Ego-sinniga ord ärar ego-viljan.


3321.  Ego-sinniga ord ärar avguden ego-viljan.


3322.  Ego-orden ::: ärar ego-viljan.


3323.  Ego-viljan ärar ego-Guden.


3324.  Ego-viljan ärar sig själv.


3325.  Ego-viljan ::: talar stortaliga ord.


3326.  Ego-viljan ::: ärar sina egna utvalda ord.


3327.  Ego-viljan föraktar ödmjukheten.


3328.  Stortalige ärar sina egna utvalda ord.


3329.  Den vise känner en hjärtats smärta :

över uttalade tomma ord.


3330.  Tomma ord ::: ger fåfängligt lyssnande.


3331.  Tomma ord ::: tomma hjärtan.


3332.  Vara lögnare : lögnens talare : slav

och träl :: ett liv under lögnens träldoms-ok.


3333.  Vara vetgirig : vetgirighetens talare ::

slav och träl : ett liv under vetgirighetens

träldoms-ok.


3334.  Vara förtalare : förtalets talare : slav

och  träl ::: ett liv under förtalets träldoms-ok.


3335.  Vara pratsjuk : pratsamhetens talare :

träl och slav :: ett liv under pratsjukhetens

träldoms-ok.


3336.  God moral :: känner till orden :::

ja är ja och nej är nej.


3337.  O-moralen ::: känner inte till orden :::

ja är ja och nej är nej.


3338.  Umgås med saktmodet i sitt inre liv :

formas in i hennes inre liv. 


3339.  Saktmodets ögon :: önskar bemöta hjärtats inre ögon.


3340.  Ödmjukhetens ögon :: önskar bemöta

hjärtats inre ögon.


3341.  Ju mer uttömda vi blir på vreden

och häftigheten ::: dess större utrymme får

saktmodet : fyllas i oss.


3342.  Ju svagare vreden och häftigheten är

:: dess mer kan saktmodet :: få sitt liv.


3343.  Tillåta saktmodet varje dag : tillväxa i inre livet.


3344.  Tillåta vreden och häftigheten varje dag :

förminskas i våra inre liv.


3345.  Tillåta övermodet och stoltheten varje dag:

förminskas i våra liv. 


3346.  Förminska vreden : häftigheten : övermodet

:: stoltheten : förminskas skadan i tankarna och själs-livet.


3347.  Tillåta ödmjukheten : varje dag tillväxa

i inre livet.


3348.  Ödmjukhetens längtan : efter hjärtan

och sinnen.


3349.  Förvalta livs-tiden på ett klokt sätt : belönas.


3350.  Hälsa sin nästa : med ömhet och värme.


3351.  Hälsa sin nästa med ett milt och ödmjukt hjärta.


3352.  Hälsa sin nästa med saktmodigt hjärta.


3353.  Regnar det manna-frön : näring till alla

fruktbärande frön.


3354.  Snällheten och omtänksamheten :

värmer hjärta och sinne. 


3355.  Saktmodiges närvaros fotsteg sprider

saktmodigheten.


3356.  Längtande hjärtan efter saktmodet :

finner saktmodigheten.


3357.  Längtande hjärtan efter ödmjukhet :

finner ödmjukheten.


3358.  Ödmjukes närvaros fotsteg sprider

ödmjukheten.


3359.  Saktmodige talar sitt språk : saktmodiga ord: tänker saktmodiga tankar.


3360.  Ödmjuke talar sitt ödmjuka språk :

ödmjuka ord :: tänker ödmjuka tankar.


3361.  Ömheten : ömsintheten :: talar sitt ömma :

ömsinta språk : tänker ömma : ömsinta tankar.


3362.  Mildheten : talar sitt milda språk ::

: tänker milda tankar.


3363.  Ärligheten kraftfullt vapen mot o-ärligheten.


3364.  Tåligheten kraftfullt vapen mot

o-tåligheten. 


3365.  Tillåta insikten : tillväxa i inre livet.


3366.  Klokheten kraftfullt vapen mot o-klokheten. 


3367.  Visheten kraftfullt vapen mot dumdristigheten.


3368.  Insikten talar sitt språk : insiktiga ord ::

tänker insiktiga tankar.


3369.  Längtande hjärtan efter insikten :

finner insikten.


3370.  Högmodet : stoltheten :: smärtsam :::

sårande i hjärta och tankar.


3371.  Vreden : häftigheten :: smärtsam :::

sårande i hjärta och sinnet.


3372.  Högmodiga och stolta ord ::: egensinniga ord.


3373.  Vetgiriga och häftiga ord utgår från

vetgirigt och häftigt hjärta.


3374.  Ödmjuka ord utgår från ödmjukt hjärta.


3375.  Saktmodiga ord utgår från saktmodigt hjärta.


3376.  Milda ord utgår från mildhetens hjärta.


3377.  Vetgiriga ord utgår från vetgirigt hjärta.


3378.  Häftiga ord utgår från häftighetens hjärta.


3379.  Kärlek lönas bara med kärlek.


3380.  Saktmod lönas bara med saktmod.


3381.  Ståndaktighet lönas bara med ståndaktighet.


3382.  Ödmjukhet lönas bara med ödmjukhet.


3383.  Trohet lönas bara med trohet. 


3384a.  Bitterheten : smärtsam :: sårande sås

i smärtsamhetens och sårandets jordmån.

 

3384b.  Efter en tid växer bitterhetens rötter.


3385.  Vara älskad : uppskattad :: värdefull :::

uppmuntrar människo-värdet.


3386.  Vara tomhetens efterföljare : se tomheten

som sin läro-mästare.


3387.  Vara medlidandets efterföljare : se medlidandet som sin läromästare.


3388.  Vara girighetens efterföljare : se girigheten

som sin läromästare.


3389.  Vara kärlekens efterföljare : se kärleken som sin läromästare.


3390.  Vara ömhetens efterföljare : se ömheten

som sin läromästare.


3391.  Medlidsamt hjärta : tänker med-lidsamma tankar.


3392.  Medömkans hjärta : tänker  med-ömskansvärda tankar.


3393.  Med-känsligt hjärta : tänker med-känsliga  tankar. 


3394.  Utvilande tankar ::: vilsamma tankar :

skyddet mot falska och lögnaktiga tankar..


3395.  Hård : diamant panna :: försvars-muren

runt tanke-världen.


3396.  Nationell o-moral :: dålig förvaltare av

nationella ekonomin.


3397.  O-moralen förökar skatte-trycket :

dålig förvaltare.


3398.  Sinnes-ron och sinnes-friden skyddet mot Galopperande tankar.


3399a.  Ärelystet hjärta ::: ärelysten tunga.


3399b.  Ärelystna tankar ::: ärelystna läppar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2017 14:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 32.


3200.  Mjukt svar : stillar vreden.


3201.  Vara god : visad godhet i ord och handling.


3202.  Vara ödmjuk : visad ödmjukhet

i ord och handling.


3203.  Vara saktmodig : visad saktmod

i ord och handling.


3204.  Vara mild : visad mildhet i ord

och handling.


3205.  Lögnens slav och träl bestulen

på sitt dyrbara liv.


3206.  Förtalets och skvalleriets slav ::

träl bestulen på sitt liv.


3207.  Vredens och häftighetens träl och slav

bestulen på sitt dyrbara liv.


3208.  Ondskans vilja : kontrollera alla levande varelser.


3209.  Ondskans vapen : lögnen : falskheten :

fördärvet : olyckor : ödeläggelsen : förstörelse :

      tillintetgörelse : undergång.


3210.  Tystnaden försvarar inte sig själv.


3211.  Tystheten : tänker inte på sig själv.


3212.  Tystnaden : utgivande av sig själv.


3213.  Tystheten : söker ingen ära.


3214.  Tystnaden : finns inte på den talträngdes tunga.


3215.  Talträndigheten : pratsam : pratsjuk.


3216.  Lögnens tunga : lögnaktiga ord ligger på sin

tunga :: inväntar viljans uttalande.


3217.  Uthålligheten : tålig : o-uttröttlig i

ord och handling.


3218.  Trovärdigheten visar sig i ord och handling.


3219.  Saktmodigheten visar sig i ord

och handling.


3220.  Mildheten visar sig i ord och handling.


3221.  Ärligheten visar sig i ord och handling. 


3222.  Vreden och häftigheten visar sig i

ord och handling.


3223.  Lögnaren lyssnar på lögnen och falskheten.


3224.  Lögnaren förblindad av sina lögner.


3225.  Vetgirige förblindad av sin egen vrede

och häftighet.


3226.  O-ärlige förblindad av sin egen o-ärlighet.


3227.  Ondsinte förblindad av sin egen ondsinthet.


3228.  Vilande tankar : behöver den trötte.


3229.  Livets lärdom nyttig.


3230.  Livets livs-erfarenhet : livets framtidshopp.


3231.  Stillheten fostrar galopperande tankar.


3232.  Manlig ömhet : värme : uppmuntrande

för kvinnan.


3233.  Kvinnans ömhet : värme : uppmuntrande

för mannen.


3234.  Tystnadens fostran : nyttig och lärorik.


3235.  Tålamodets prövningar : o-tålighetens

fiende.


3236.  Valet vårt : antingen tjäna o-tåligheten

eller tåligheten.


3237.  Antingen tjänar ödmjukheten eller övermodet.


3238.  Tjäna övermodet : livet i övermodets träldom.


3239.  Tjäna o-tåligheten : livet i o-tålighetens

träldom.


3240.  Saktmodighetens tjänardräkt : skadar ingen.


3241.  Saktmodighetens tjänar-dräkt skyddet

mot vreden och häftighetens träldom. 


3242.  Ödmjukhetens tjänar-dräkt skyddet mot

stoltheten och övermodet.


3243.  Tystnadens tjänar-dräkt skyddet mot

o-tystnaden.


3244.  Vandringen i lydnadens fotspår : skyddet

mot vandringen i o-lydnadens fotspår.


3245.  Vandringen i o-lydnadens fotspår belöningslös. 


3246.  Vandringen i lydnaden fotspår belönas.


3247.  Saktmodighetens saktmod :

vittnar om hans saktmodiga hjärta.


3248.  Lydiges lydnad : vittnar om hans

lydiga hjärta.


3249.  Saktmodige låter sig fostras av saktmodigheten. 


3250.  Tystne låter sig fostras av tystheten.


3251.  Lydige låter sig fostras av lydigheten.


3252.  Milde låter sig fostras av mildheten.


3253.  Vandringen i mildheten : skyddet mot

hårdhjärtligheten.


3254.  Vandringen i tystnaden : skyddet mot

o-tystnaden.


3255.  Flitiga händer :: öppna händer.


3256.  Uppmuntrande händer :: öppna händer.

     

3257.  Behovets händer : tacksamma att få.


3258.  Såriga : blödande händer : längtar efter

ömhet och värme.


3259.  Fint och gulligt barn : ger tacksamhet

och glädje. 


3260.  Fint och gulligt barn : föräldrarnas hjärtliga uppmuntran och tacksamhet.


3261.  Fint och gulligt barns ögon :

ärliga och öppen-hjärtliga.


3262.  Seendets och lyssnandets intryck informerar

tanke-världen.


3263.  Vara ärlig : visad ärlighet : lyda ärligheten.


3264.  Vara lögnaktig : visad lögnaktighet :

lyda lögnen.


3265.  Vara få-ordig : tänka först : sedan tala.


3266.  Vilande tankar : tröttas tankars behov.


3267.  Mildhetens fostran : nyttig och lärorik.


3268.  Lydnadens fostran : nyttig och lärorik.


3269.  Ömheten : ömsintheten : nyttig och lärorik. 


3270.  Moraliskt ansvar : gör det man ska göra.


3271.  Ömhetens tjänar-dräkt skadar ingen.


3272.  Ömhetens leende läppar : utstrålar

ömhetens hjärta. 


3273.  Uppmuntran : som alla behöver.


3274.  Uppmuntran som värdesätter

människo-värdet.


3275.  Vara uppmuntrad : känner en tacksamhet.


3276.  Tacksamheten och förnöjsamheten

skadar ingen.


3277.  O-tacksamheten : gnällandet :

knotandet : klagandet : själens kräft-sår.


3278.  Förnöjsamheten : ha-begäret :

varandras fiender.


3279.  Förnöjsamheten skyddet mot ha-begäret.


3280.  Förnöjsamheten : ha-begärets fiende.


3281.  Vara förnöjsam : känner en tacksamhet.


3282.  Ha-begäret känner ingen tacksamhet.


3283.  Penning-begäret känner ingen tacksamhet.


3284.  H-begäret : omättat begär.


3285.  Penning-begäret : omättat begär.


3286.  Ha-begärets redskap : seendets och lyssnadets intryck. 


3287.  Penning-begärets redskap :

seendets och lyssnandets intryck.


3288.  Vandringen i ha-begärets fotspår : belöningslöst.


3289.  Vandringen i förnöjsamhetens fotspår :

belönas.


3290.  Övermodet och stoltheten : förkväver själslivet.


3291.  Vreden och häftigheten : förkväver själs-livet.


3292.  O-lydnaden förkväver själslivet.


3293.  Ödmjuke får ett erbjudande.


3294.  Högmodige : tar sig ett erbjudande.


3295.  O-förnuftet - O-klokheten :: själens kräft-sår.


3297.  Vishet och kunskap :: tillgänglig för alla.


3298.  Glädjen och sorgsenheten :: varandras fiender.


3299.  Pratsamheten ::: tystnadens o-vän.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2017 14:09

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL. 31.


3100.  Tystnadens och tysthetens andetag :

hjärtats sötma.


3101.  Tystheten : tystnaden :: ljuset i mörkret.


3102.  Tystheten : tystnaden sältan i föruttnelsen.


3103.  Tystnaden och tystheten ::: hjärtats glädje.


3104.  O-tystnaden Hjärtats sorgetåg.


3105.  O-tystnaden mörkret i ljuset.


3106.  O-tystnaden själens förvirring.


3107.  O-tystnaden tankars förvirring.


3108.  Mildheten själens dyrbara pärla.


3109.  Ödmjukheten själens dyrbara pärla.


3110.  Tystnaden själens dyrbara pärla.


3110.  Saktmodigheten livets dyrbara pärla.


3111.  Troheten : trovärdigheten livets

dyrbara pärlor.


3112.  Glädjen : tankarnas dyrbara pärla.


3113.  Förhärligandet av ondskan : hjärtats sorgetåg.


3114.  Förhärligandet av ondskan : livets

olycka och fördärv.


3115.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

godhetens livs-glädje.


3116.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

saktmodets rikedomar.


3117.  Förhärligandet av ondskan : livets förgängelse.


3118.  Kärleken till godheten : förkväver ondskan.


3119.  Kärleken till saktmodet : förkväver ondskan.


3120.  Kärleken till mildheten : förkväver ondskan.


3121.  Kärleken till ödmjukheten : förkväver ondskan.


3122.  Kärleken till tystnaden förkväver ondskan.


3123.  Förhärligandet av ondskan : förkväver hjärtats glädje.


3124.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

tankarnas vila och harmoni.


3125.  Kärleken till tankarnas vila och harmoni :

hjärtats fröjderop.


3126.  Förhärligandet av ondskan : samhällets

olycka och fördärv.


3127.  Kärleken till hjärtats vila och harmoni :

tankarnas fröjderop.


3128.  Förhärligandet av ondskan : dödar alla

levande varelser.


3129.  Kärleken ger livet till alla levande varelser.


3130.  Hatet förhärligar ondskan : dödar alla

levande varelser.


3131.  Hatet : ondskan : visar sin hatiskhet

mot alla levande varelser.


3132.  Hatet : föraktet : ondskans vapen : mörda alla levande varelser.


3133.  Förhärligandet av ondskan : föraktar

barmhärtigheten : kärleken :: sanningen.


3134.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

förtalet : skvalleriet och lögnens tal.


3135.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

vredens och häftighetens inflytande på människans livsstil  och livsföring.


3136.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

bitterhetens och besvikelsens växande törntagg.


3137.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

avundsjukans växande törntagg.


3138.  Laglösheten förhärligar ondskan.


3139.  Laglösheten dödar alla levande varelser.


3140.  Laglösheten : o-barmhärtig : hatisk ::

godhetens o-vän.


3141.  Laglösheten : hatar barmhärtigheten :  kärleken :: sanningen.


3142.  Vad vill man lyssna på !!

Ondskans förtal : skvallerier : vårt eget val.


Lyssna på barmhärtigheten : kärleken : sanningen.


3143.  Vaksam tunga ondskans o-vän.


3144.  Vaksamma tankar ondskans o-vänner.


3145.  Laglösheten : hatiskheten :: ondskans

med-hjälpare.


3146.  Ondskan : ingen problem-lösare.


3147.  Ondskan : ingen god vän.


3148.  Förtalets och skvalleriets ord sprider

agnar för vinden.


3149.  O-moralisk livs-föring : nationens olycka och fördärv.


3150.  O-moralen vilseleder nationen.


3151.  Enhetens tanke - talesätt själens frihet.


3152.  Kvinnlig o-behärskad tunga saknar

kvinnlig mogenhet.


3153.  Manlig o-behärskad tunga saknar manlig mognad. 


3154.  Kvinnlig behärskad tunga : äger kvinnlig mognad.


3155.  Manlig behärskad tunga : äger manlig mognad.


3156.  Ödmjuk tunga : äger ödmjukheten.


3157.  Känna med-ömkan : med-känsla :

med-lidande i sin nästas känslo-liv : läkedom

för hennes känslo-liv.


3158.  Ödmjukt beteende vinner god vänskap.


3159.  Ödmjukt beteende vinner människo-hjärtan.


3160.  Ståndaktigt beteende vinner människors

förtroende.


3161.  Ödmjukt beteende vinner människors förtroende.


3162.  Glatt hjärta vinner människos förtroende.


3163.  Glatt hjärta ser människors behov.


3164.  Ha-begäret föraktar människo-värdet.


3165.  Penning-begäret föraktar människovärdet.


3166.  Stoltheten och övermodet föraktar människovärdet.


3167.  Ödmjukheten och litenheten ärar

människo-värdet.


3168.  Ödmjukt leende ärar människovärdet.


3169.  Ödmjukt tale och tänke-sätt uppmuntrar

människovärdet.


3170.  Renhjärtlige : syndfrie :

o-strafflige uppmuntrar människo-värdet.


3171.  Renhjärtlige : syndfrie : o-strafflige ärar

människo-värdet.


3172.  Behärskad tunga uppmuntrar människovärdet.


3173.  Förtalet : skvalleriet undervärderar

människovärdet.


3174.  Vreden : häftigheten undervärderar

människovärdet.


3175.  Ordstider : stridslystenheten undervärderar

männkiskovärdet.   


3176.  Ha-begäret undervärderar människovärdet.


3177.  Penningbegäret undervärderar

människovärdet.


3178.  O-behärskad tunga undervärderar

människovärdet.


3179.  Insiktsfullt tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i insiktens rikedomar.


3180.  Ödmjukt tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i ödmjukhetens rikedomar.


3181.  Saktmodets tänke : talesätt vägleder

in i saktmodighetens rikedomar.


3182.  Tålamodets tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i tålamodets rikedomar.


3183.  Uthållighetens tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i uthållighetens rikedomar.


3184.  Ståndaktighetens tänke : talesätt vägleder människohjärtan in i ståndaktighetens rikedomar.


3185.  Hjärtats längtan efter tålamodet.


3186.  Hjärtats längtan efter ödmjukheten.


3187.  Hjärtats längtan efter tystnaden.


3188.  Hjärtats längtan efter vilande tankar.


3189.  Hjärtats längtan efter insikten.


3190.  Hjärtats längtan efter saktmodet

och mildheten.


3191.  Leva i saktmodet : lära känna

saktmodighetens rikedomar.


3192.  Leva i ödmjukheten : lära känna

hennes rikedomar.


3193.  Frihetens vilja : välja det jag vill göra.


3194.  Friheten : träldomens och slaveriets o-vän.


3195.  Träldomens : slaveriets ok : förkväver friheten.


3196.   Vetgirige : träl : slav under vreden. 


3197.   Stolte : träl och slav under stoltheten.


3198.   Förtalaren : träl och slav under förtalet.


3199.   Lögnaren ; slav och träl under lögnen.

  Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2017 13:42

ORD FÖR DAGEN.


MAJ MÅNAD 2017.


Första dagen.


Ödmjuke medveten om bevakandet av tungans dörr.


Andra dagen.


Högmodige kan inte bevaka sin tungas dörr.


Tredje dagen.


Stolte kan inte bevaka sin tungans tal.


Fjärde dagen.


Ödmjuke försvarar inte sig själv.


Femte dagen.


Övermodige försvarar sig själv.


Sjätte dagen.


Högmodige saknar villigheten : vara rädd om

tystnaden.


Sjunde dagen.


Övermodige saknar sökande längtan efter

tystnadens rikedomar.


Åttonde dagen.


Ödmjukes hjärta längtar efter tystnaden.


Nionde dagen.


Ödmjukes hjärta försvarar tystnadens värde.


Tionde dagen.


Trötta : slitna : förvirrade tankar i tankevärlden

:: känner sig sårbarare än utvilade tankar.


Elfte dagen.


Utvilade tankar försvarar sig.


Tolfte dagen.


Utvilade tankar har en god bedömningsförmåga.


Trettionde dagen.


Bedömningsförmågan fungerar som ett sorterings- verk : urskilja goda och onda tankar i tankevärlden.


Fjortonde dagen.


Girighetens hand kan varken ge eller få.


Femtonde dagen.


Givmildhetens hand kan ge och få.


Sextonde dagen.


Latheten : bekvämligheten :: begränsar människans

aktiva vilja.


Sjuttonde dagen.


Ha-begäret påverkar alltid girigheten och penningbegäret.


Artonde dagen.


Förnöjsamheten tacksam för det den har.


Nittionde dagen.


Lyssna på deppigheten och uppgivenheten

undervärderar människo-värdet.


Tjugonde dagen.


Varje dag av vårt liv ger alltid en ny livs-lärdom.


Tjugoförsta dagen.


Tankevälden liknas vid en åker : olika frön sås

av goda och onda frön.


Tjugoandra dagen.


Tiden vårt livs innehåll : ger tid för fröna växa till

i tankevärlden.


Tjugotredje dagen.


Fröna kommer från den massmediala informationen

: i vad vi läser i olika böcker :: vars syfte påverka

sinnena.


Tjugofjärde dagen.


Ödmjukhetens närvaro : mildhet : godhet : glädje

      : tålamod : uthållighet : trovärdighet : vänlighet :

tacksamhet : själv-behärskning trivs inte i laglöshetens närvaro.


Tjugofemte dagen.


I tålamodet och uthålligheten : finns inte vreden :

avundsjukan : övermodet : själv-godheten :

    självupptagenheten : egoismen.


Tjugosjätte dagen.


Tålamodet belönas.


Tjugosjunde dagen.


Uthålligheten belönas.


Tjugoåttonde dagen.


Vist : klokt hjärta bevarar människan från bekymmer och problem.


Tjugonionde dagen.


Planera i god ordning : besparar människan från

bekymmer och problem.


Trettionde dagen.


Se varje dag av sitt liv : som en fin gåva.


Trettioförsta dagen.


Se med tacksamhet på livet : det är en fin gåva.

    


 
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2017 13:42

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 30.


3000.   Själs-livets smärta och lidande : förhindrar

kvinnlighetens utveckling : få vara kvinna.


3001.   Manlig militantiskt beteende : behandlar henne som dörrmatta : disktrasa.

      Värdesätter : uppskattare inte hennes

emotionella rikedomar.


3002.  Tållit inte sitt hjärta bli bedragen av

äre-lystenheten.


3003.  Tillåt inte sitt hjärta bli bedragen av

strids-lystenheten.


3004.  Ej : ha begär efter ordstrider.


3005.  O-moralens dåraktighet : nationens

olycka och fördärv.


3006.  Snällhetens hjärta : visar omsorg

och omdöme.


3007.  Ståndaktigt hjärta ärar ståndaktigheten.


3008.  Saktmodigt hjärta ärar saktmodighetens rikedomar.


3009.  Förlåtelsens hjärta ärar förlåtelsens rikedomar.


3010.  Tysthetens hjärta ärar tysthetens rikedomar.


3011.  Ärlighetens hjärta ärar ärligheten.


3012.  O-strafflighetens hjärta ärar o-straffligheten.


3013.  Syndfritt hjärta ärar syndfriheten.


3014.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter vänligheten.


3015.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter

ömheten och ömsintheten.


3016.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter

sanningen.


3017.  Känna hjärtats fullkomliga iver efter

kärleken : barmhärtigheten : sanningen.


3018.  Lögnen : villig uttrycka sig genom tungan.


3019.  Lögnaktig tunga : lögnens slav och träl.


3020.  Falskhetens tunga : falskhetens

slav och träl.


3021.  Vredens och häftighetens tunga : vredens

och häftighetens slav och träl.


3022.  Stolthetens tunga : stolthetens träl och slav.


3023.  Hjärtats vilja : gör olika vilje-beslut.


3024.  Uthållighetens belöning : livet

i uthålligheten.


3025.  Ståndaktighetens belöning : livet

i ståndaktigheten.


3026.  Saktmodets leende bättre än vreden

och häftigheten.


3027.  Ödmjukt leende bättre än stoltheten

och övermodet.


3028.  Förnöjsamhetens leende bättre än

ha-begäret och penning-begäret.


3029.  Omdöme : känsla för : blick för

sin nästas behov.


3030.  Vis tunga : svarar i rätt tid.


3031.  Vis tunga : väger tungt på vågen.


3032.  Vis tunga : vishetens språkrör.


3033.  Stoltheten : övermodet :: vilseleder

människo-hjärtat och sinnet. 


3034.  Penning-begäret : ha-begäret vilseleder

människo-hjärtat och sinnet.


3035.  Lyssna inte på förtalets tunga.


3035.  Lyssna inte på skvalleriets tunga.


3036.  Skvalleriets tunga vilseleder

människo-hjärtat och sinne. 


3037.  Förtalets tunga vilseleder människors-hjärtat

och sinnet.


3038.  Lyssna inte på knotandes : gnälleriets :

klagandets tunga.


3039.  Mildhetens tunga : tystnadens : tysthetens vän.


3040.  Ödmjukheten : gnälleriets : knotandets : klagandets o-vän.


3041.  Flitighetens ögon : blickar för sin nästas behov.


3042.  Finfina flitigheten : uppmuntrar.


3043.  Vidröras av barmhärtigheten : förändrar

hjärtat och tankar.


3044.  Sanningens tankar utmanar lögnens tankar.


3045.  Saktmodigheten villig vidröra tungans tal.


3046.  Mildhetens tankar utmanar hård-hjärtligens tankar.


3047.  Saktmodighetens tankar utmanar vredens

och häftighetens tankar.


3048.  Sanningen : lögnens o-vän.


3049.  Lögnens tunga : oren tunga.


3050.  Lögnen väger lätt på vågen.


3051.  Lögnens värde : agnar för vinden.


3052.  Häftigheten och vredens värde : agnar

för vinden.


3053.  Hård-hjärtlighetens värde : agnar för vinden.


3054.  Stoltheten : övermodet vilseleder

människo-hjärtat och sinne.


3055.  Penning-begäret : ha-begäret vilseleder

människo-hjärtat och sinne.


3056.  Lyssnar inte på lögnens tunga.


3057.  Lyssnar inte på förtalets tunga.


3058.  Seendets högmod : högmodets med-hjälpare.


3059.  Skvalleriet och förtalet :: omoget beteende.


3060.  Lögnens beteende : omoget beteende.


3061.  Lögnens beteende : agnar för vinden.


3062.  Skvalleriets : förtalets beteende ::

omoget beteende.


3063.  Högmodets : övermodets beteende ::

agnar för vinden.


3064.  Penning-begäret och ha-begäret :

agnar för vinden.


3065.  Hörsamheten : lydnaden : själslivets

beskyddare.


3066.  O-hörsamheten : o-lydnaden : själs-livets fiender.


3067.  Vaksamheten :


3068.  O-vaksamheten :


3069.  Övermodet : o-lydnaden :: samhällsgrunden

grundad på o-moraliska lagar och paragrafer.


3070.  Ödmjukheten : lydnaden :: samhälls-grunden

grundad på moraliska lagar och paragrafer.


3071a.  Manliga generna : kvinnliga generna ::

känner fin samhörighet och gemenskap med

varandra.


3071b.  Känner omsorg : ömhet : värme : kärlek

om varandra.


3072.  O-troheten : blödande törntagg i själs-livet.  

 

3073.  Troheten : känner smaken av honungskakans ljuvliga sötma.


3074.  Övermodet sin egen avgud.


3075.  Vreden och häftigheten vill vara sin

egen avgud.


3076.  Förtalet : skvalleriet vill vara sin egen avgud.


3077.  Övermodet : stoltheten : ärelysten

i sitt beteende.


3078.  Lögnen : falskheten : ärelysten i sitt beteende.


3079.  Trätgirigheten : kivet : ärelysten i sitt

beteende.


3080.  O-behärskad tunga : ärelysten i sitt beteende.


3081.  Ödmjuke vinner ära.


3082.  Milde : saktmodige vinner ära.


3083.  Förnöjsamme vinner ära.


3084.  Behärskad tunga vinner ära.


3085.  Lögnens erbjudande : lyssna på hans tal

och förslag.


3086.  Lögnens erbjudande förvirrar hjärtan.


3087.  Lögnens erbjudande hjärtats blödande

törnetagg.


3088.  Lögnens erbjudande splittrar vänskapen.


3089.  Sanningen ljuset i mörkret.


3090.  Sanningen sältan i föruttnelsen.


3091.  Sanningen glädjen i sorgen.


3092.  Lögnen hjärtats sorgetåg.


3093.  Mildheten glädjen i sorgen.


3094.  Milda ord ljuset i livets mörker.


3095.  Hård-hjärtligheten hjärtats sorgetåg.


3096.  Vreden och stridslystenheten

hjärtats sorgetåg.


3097.  Ödmjukheten ljuset i mörkret.


3098.  Ödmjuka ord sältan i föruttnelsen.


3099.  O-behärskad tunga hjärtats sorgetåg.  

 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2017 13:42

ÄKTENSKAPSBRYTERSKAN.


Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet.


Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och underrvisade.


De skriftlärde och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott.


De ställde henne framför honom och sade:


"Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott.


I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas.


Vad säger du?"


Detta sade de för att sätta honom på prov och och få något att anklaga honom för.


Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken

med fingret.


När de invisas med sin fråga såg han upp

och sade:


"Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne".


Och han böjde sig ned och ritade på marken.


När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med

     kvinnan framför sig.


Jesus såg upp och sade till henne:


"Kvinna, vart tog de vägen?

     Var det ingen som dömde dig?"


Hon svarade:

"Nej, herre".


Jesus sade:


"Inte heller jag dömer dig.  Gå nu, och synda inte mer."  


     SKRIVET FÖR OMKRING 2000 ÅR SEDAN


AV APOSTELN JOHANNES.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 februari 2017 11:29

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 29.


2900.  Klokt tal : vist tal :: lyssnar på klokheten

och visheten.


2901.  Insiktsfullt tal lyssnar på insikten.


2902.  Ödmjukes tal : ödmjukhetens uppmuntran.


2903.  Saktmodiges tal : saktmodighetens uppmuntran.


2904.  Ödmjukhetens vän : den ödmjuke.


2905.  Fullkomliges tal : fullkomlighetens uppmuntran.


2906.  Fullkomlige vandra på fullkomlighetens vägar.


2907.  Fullkomlighetens vän : den fullkomlige.


2910.  Behärskad tunga : fullkomlig tunga.


2911.  Behärskat seende : fullkomligt seende.


2912.  Behärskat lyssnande : fullkomligt lyssnande.


2913.  Behärskade fotsteg : fullkomlig vandring.


2915.  Manligt övermod utnyttjar kvinnlighetens emotionella rikedomar. 


2916.  Manligt utnyttjande : sårar kvinnans känsloliv.


2917.  Kvinnans emotionella rikedomar : utbjuder sig själv inför manligheten.


2918.  Hennes emotionella rikedomar : längtan efter manligt gensvar :: känna sig uppskattad :

eftertraktad : värdefull i sin kvinnlighet.


2919.  Villig med sin emotionella rikedomar tillfredsställa hans manliga längtan efter sin

mjukhet : finhet :: skönhet.


2920.  Det manligheten saknar : har kvinnligheten.


2921.  Vises och klokes läppar bär på kunskap.


2922.  Saktmodige bemöter : häftigheten :: vreden

med sin mogna saktmodighet.


2923.  Ödmjuke bemöter : stoltheten : högmodet

med sin mogna ödmjukhet.


2924.  Milde bemöter : hård-hjärtligheten med sin

mogna mildhet.


2925.  Ärlige bemöter : o-ärligheten med sin

mogna ärlighet.


2926.  Medkänslan : medömkan : medlidandet

:: ödmjukhetens tjänare.


2927.  Tålmodige : väntans tjänare.


2928.  Förvirringens : orons tunga :: förvirringens

och orons budbärare.


2929.  Vänlighetens uppmuntran : hjärtats glädje.


2930.  Saktmodige ärar saktmodigheten.


2931.  Ärlige ärar ärligheten.


2932.  Ödmjuke ärar ödmjukheten.


2934.  Ståndaktige ärar ståndaktigheten.


2935.  Milde ärar mildheten.


2936.  Fullkomlige ärar fullkomligheten.


2937.  Förnöjsamme ärar förnöjsamheten.


2938.  Övermodig tunga : ser sig själv som  fullkomlig.


2939.  Övermodig tunga talar stortaliga ord :

om sig själv.


2940.   Skrytsam tunga +++ övermodig : stolt

i  sitt  tal.


2941.   Skrytsam : lögnaktig tunga :: ärar sig själv.


2942.   Dominanta mäns beteende sårar

kvinnliga känslo-livet.


2943.   Dominanta kvinnors beteende sårar

manliga känslo-livet.


2944.   Ödmjuka tankar ärar ödmjukheten.


2945.   Saktmodiga tankar ärar saktmodigheten.


2946.   Ärliga tankar ärar ärligheten.


2947.   Tacksamma tankar ärar tacksamheten.


2948.   Insiktigt hjärta ärar insikten.


2949.   Lyssnandets hjärta ärar lyssnandet.


2950.   Fullkomligt hjärta ärar fullkomligheten.


2951.   Ödmjukt hjärta ärar ödmjukheten.


2952.   Saktmodigt hjärta ärar saktmodigheten.


2953.   Älska ärlighets vägar : hjärtats trygghet.


2954.   Älska givmildighetens vägar :

hjärtats trygghet.


2955.   Älska trohetens vägar : hjärtats trygghet.


2956.   Älska fullkomlighetens vägar :

hjärtats  trygghet.


2957.   Älska förnöjsamhetens vägar :

hjärtats trygghet.


2958.   Älskvärdhetens trygghet : hjärtats trygghet.


2959.   Vänlighetens : mjukhetens tunga :

hjärtats trygghet.


2960.   Förnöjsamhetens tunga : hjärtats harmoni.


2961.   Vänlighetens : mjukhetens tankar :

hjärtats läkedom.


2962.   Leendets och mjukhetens läppar :

återspeglar hjärtats trygghet.


2963.   Milda : saktmodiga ögon : sprider värme :

tröst : ömhet.


2964.   Förlåtelsens ögon : sprider värme :

tröst : ömhet.


2965.   Tystnadens : tysthetens ögon ::

sprider hjärtats fullkomlighet.


2966.   Vackra leende läppar : ömhetens ::

ömsinthetens tal.


2967.   Vackra leende läppar sprider vishetens

och klokhetens väldoft.


2968.   Insiktens väldoftande läppar :

sprider skönhet och ljuvlighet.


2969.   Insiktens ärekrona : ärar insikten.


2970.   Insikten inbjuder mänskligheten in i

sin gemenskap.


2972.   Tystnaden : tystheten inbjuder mänskligheten in i sin gemenskap.


2973.   Saktmodigheten : mildheten inbjuder

mänskligheten in i sin gemenskap.


2974.   Vänligheten : mjukheten inbjuder mänskligheten in i sin gemenskap.


2975.   Ödmjukt hjärta : har sin trygghet

och vila i ödmjukheten.


2976.   Tystnadens hjärta : har sin trygghet och vila

i tystheten : tystnaden.


2977.   Förlåtelsens hjärta : har sin trygghet och vila

i förlåtelsen.


2978.   Milda : saktmodiga hjärtat : har sin trygghet

och vila i mildheten och saktmodigheten.


2979.   Vänlighetens : mjukhetens hjärta :

har sin trygghet och vila i vänligheten och mjukheten.


2980.   Militantiskt beteende : saknar medömkan : medkänsla : medlidande för sin nästa. 


2981.   Ego-centriskt samhälle : saknas manlig ödmjukhet.


2982.   Militantiskt beteende : saknar förlåtelse :

förståelse :: för sin nästas o-fullkomligheter.


2983.   Strids-lystenheten : ordstrider :: känner ingen : med-ömkan : med-känsla : med-lidande.   


2984.   Insikten : livets läro-mästare.


2985.   Insikten lärorik : livs-vandring.


2986.   Finns inga ursäkter : eftersom man är villig

: lyssna på o-villigheten.


2987.   O-tacksamheten : bemöts av sin egen

o-tacksamhet.


2988.   Stridslystenheten : ärelystenheten ::

ondskans redskap.


2989.   Olika människo-läror : ( åsikts-tänkande )

: inte människo-vänliga.


2990.   Hjärtats vilja : gör olika vilje-beslut.


2991.   Lyssna : tala i ord och handling.


2992.   Tålamodets belöning : värdesätter

människans tålamod.


2993.   Uthållighetens belöning värdesätter människans uthållighet.


2994.   Ståndaktigheten värdesätter människans ståndaktighet.


2995.   Ödmjukhetens belöning värdesätter människans ödmjukhet.


2996.   Penning-begäret : säger jag är samhällets

problem-lösare.


2997.   Penning-begäret tror sig lösa laglösheten.


2998.   Penning-begäret tror sig vara lösningen

på nationella o-moralen.


2999a.   Ego-kärleken : förkväver kärleken

till sin nästa.


2999b.   Ego-kärleken : tar tid med sig själv

: glömmer sin nästa.
 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 februari 2017 11:28

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  28.


#Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt

      mer värt än silver#.   Ord. 16:14.  


2800.  Övermodet : stoltheten lever i fiendeskap

mot ödmjukheten.


2801.  Häftigheten och vreden lever i fiendeskap mot saktmodigheten.


2802.  Ondskan lever i fiendeskap mot godheten.


2803.  Splittringen : o-ordningen lever i fiendeskap mot enheten och ordningen.


2804.  O-behärskad tunga lever i fiendeskap mot

behärskad tunga.


2805.  Ha-begäret lever i fiendeskap mot förnöjsamheten.


2806.  Hatet lever i fiendeskap mot kärleken.


2807.  Lögnen lever i fiendeskap mot sanningen.


2808.  O-renhetens tunga : lever i fiendeskap mot renhetens tunga.


2809.  Mörkret lever i fiendeskap mot ljuset.


2810.  Hård-hjärtligheten lever i fiendeskap mot

mildheten.


2811.  Karaktärs-lösheten lever i fiendeskap

mot den mogna karaktären.


2812.  Sorgsenheten lever i fiendeskap mot

glädjefyllt och fröjdefyllt hjärta.


2813.  Själviskhetens avguderi : tänker på sig själv


har alltid gjort det :: kommer alltid att göra det.


2814.  Egoismens avguderi : tänker på sig själv.


2815.  Hatets avguderi : tänker på sig själv


har alltid gjort det :: kommer alltid att göra det.


2816.  Hård-hjärtlighetens avguderi : tänker på

sig själv.


2817.  Förtalets : skvalleriets avguderi : tänker på

sig själv har alltid gjort det :: kommer alltid

att göra det.


2818.  Dårskapens : dumdristighetens avguderi
:: tänker på sig själv.


2819.  Lögnens : falskhetens avguderi : tänker på

sig själv har alltid gjort det :: kommer alltid

att göra det.


2820.  Saknas hjärtats längtan efter mildheten :

blir man bestulen på den.


2821.  Saknas hjärtats längtan efter saktmodigheten : blir man bestulen på den.


2822.  Saknas hjärtats längtan efter ödmjukheten :

blir man bestulen på den.


2823.  Ondskan : min o-vän.


2824.  Ondskan fiendeskap mot trösten :

hjälpen : stödet.


2825.  Ödmjukheten

                Kärleken

                      Insikten

Livets stöd : hjälp : tröst.


2826.  Ondskan saknar barmhärtighet : kärlek

: sanning.


2827.  Barmhärtigheten : kärleken : sanningen

: inte innehållslös.


2828.  Vara rädd om tystnaden : tystheten ::

tanke-världens harmoni: sinnesro :

sinnes-vilan. 


2829.  Tysthetens : tystnadens tankar ::

ro-fyllda : harmoniska : vilande.


2830.  Skvalleriet : förtalet : förhärligar ondskan.


2831.  Vreden : häftigheten : förhärligar ondskan.


2832.  O-behärskad tunga : förhärligar ondskan.


2833.  Hjärtats längtan efter saktmodigheten.


2834.  Träda ut ur vetgirigheten och häftigheten.


2835.  Hjärtats längtan efter mildheten.


2836.  Träda ut ur hård-hjärtligheten.


2837.  Hjärtats längtan efter ödmjukheten.


2838.  Träda ut ur stoltheten och övermodet.


2839.  Hjärtats längtan efter rena tungan.


2840.  Träda ut ur o-rena tungan.


2841.  Livet i gemenskap med förtalets : skvalleriets tunga : bestjäler mitt livs

dyrbara tid.


2842.  Livet i gemenskap med vredens : häftighetens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2843.  Livet i gemenskap med ordstridighetens : kivets livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2844.  Livet i gemenskap med hård-hjärtlighetens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2845.  Livet i gemenskap med o-tystnadens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2846.  Livet i gemenskap med dumdristighetens livsstil : bestjäler mitt livs dyrbara tid.


2847.  Tillåta livet återspeglas av saktmodighetens livsstil och livsföring.


2848.  Tillåta livet återspeglas av mildhetens

livsstil och livsföring.


2850.  Tillåta livet återspeglas av ödmjukhetens

livsstil och livsföring.


2851.  Tillåta livet återspeglas av tystnadens livsstil

och livsföring.


2852.  Tilllåta livet återspeglas av behärskade tungans livsstil och livsföring.


2853.  Tillåta livet återspeglas av förnöjsamhetens

livsstil och livsföring.


2854.  Tillåta livet återspeglas av ärlighetens livsstil och livsföring.


2855.   Ärligheten bevarar och beskyddar livet från

o-ärligheten.


2856.   Saktmodigheten bevarar : beskyddar livet från

vreden och häftigheten.


2857.  Tystnaden och tystheten bevarar : beskyddar livet från o-tystnaden.


2858.  Behärskad tunga bevarar : beskyddar livet från o-behärskad tunga.


2859.  Ödmjukheten : litenheten :: beskyddar livet från egoismens avgud.


2860.  Lögnens vägar långt från mitt hjärta.


2861.  Hatar lögnens vilseledande vägar.


2862.  Vredens : häftighetens vägar långt

från mitt hjärta.


2863.  Bitterhetens : besvikelsens vägar :

långt från mitt hjärta.


2864.  Hatar vredens : häftighetens vilseledande vägar.


2865.  Skvalleriets : förtalets vägar långt från

mitt hjärta.


2866.  Hatar förtalets : skvalleriets vilseledande vägar.


2867.  Övermodets : högmodets vägar långt från

mitt hjärta. 


2868.  Hatar stolthetens : övermodets vilseledande vägar. 


2869.  Låta sig undervisas av den saktmodiges

saktmods lärdom och livs-erfarenhet.


2870.  Låta sig undervisas av den mildes mildas

lärdom och livs-erfarenhet.


2871.  Låta sig undervisas av den ödmjukes

ödmjukhets lärdom och livs-erfarenhet. 


2872.  Låta sig undervisas av den trovärdiges trovärdighets lärdom och livs-erfarenhet.


2873.  Låta sig undervisas av den ärliges ärlighets lärdom  och livs-erfarenhet.


2874.  Låta sig undervisas av den god-hjärtliges

godhets lärdom och livs-erfarenhet.


2875.  Den ödmjuke : ödmjukhetens tjänare.


2876.  Saktmodige : saktmodighetens tjänare.


2877.  Den girige : girighetens tjänare.


2878.  Vetgirige : vredens tjänare.


2879.  Den övermodige : övermodets tjänare.


2880.  Förtalaren : förtalets tjänare.


2881.  Den lögnaktige : lögnens tjänare.


2882.  Ljumhetens beteende : livet i likgiltigheten.


2883.  Likgiltighetens trälar : slavar :: lever livet

i slöhetens livsstil.


2884.  Slöheten : slappheten :: aktivitetens fiende.


2885.  Slöheten : ljumheten :: likgiltigheten +++ 

belöningslös.


2886.  Den lydige : lydnadens tjänare.


2887.  O-lydige : o-lydnadens tjänare.


2888.  O-lydnadens väg : fördärvets och

olyckans väg.


2889.  Lydnadens väg : hjärtats glädje och fröjd.


2890.  Givmilde : givmildhetens tjänare.


2891.  Den givmilde vandrar på givmildighetens

trogna vägar.


2892.  Anspråkslöse : anspråkslöshetens tjänare.


2893.  Den anspråklöse : vandrar på anspråklöshetens vägar.


2895.  Rike : rikedomens tjänare.


2896.  Fattige : fattigdomens tjänare.


2897.  Renhjärtlige : ren-hjärtlighetens tjänare.


2898.  Den ren-hjärtlige vandrar på renhjärtlighetens  trogna vägar.


2899.  Talträngde : o-behärskade tungans tjänare.                                            
          

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
<<< Februari 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se