Alla inlägg under november 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  189.

 

18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.

 

18901.  Vreden saktmodiges elake fiende

i sin vrede o-barmhärtig mot människan:

       verksam i ordstrider kiv trätlystnad.

 

18902.  Ilskenheten äger självisk gemenskap

med o-barmhärtigheten.

 

18903.  Sekulerade världen förkastar sanningen.

 

18904.  Sekulerade världen ärar själviskheten.

 

18905.  Måttfullheten hjärtats lydnad

själens läkedom.

 

18906.  Högmodet väg inte lydnadens väg.

 

18907.  Ödmjukhetens väg lydnadens väg.

 

18908.  Ödmjukheten berikar livet.

 

18909.  O-moralens laglöshet: brottslig kriminell.

 

18910.  Laglösheten samhällets o-trygghet.

 

18911.  Brottsligheten  kriminella livet

inga problem-lösare.

 

18912.  Kärlekens kraftkälla: livets källa:

    av sinnesro och sinnesfrid.

 

18913.  Stillhetens tystnadens liv:

gör Livet värt att leva.

 

18914.  Tystnadens stillhetens liv:

värdigt liv, ifrån vardagslivets krav och kontroll

      samhälle.

 

18915.  Egoismens liv: bristfällig i livet

tillsammans med själviskheten.

 

18916.  Egoistiska själviskheten: 

tänker på sig själv.

 

18917.  Ödmjuka o-själviskheten:

sin nästas behov går före sig själv.

 

18918.  Själviskhetens besmittelse farlig

för själs-livet.

 

18919.  Själviskhetens besmittelse dödar själen.

 

18920.  Lättjans liv vän med döden.

 

18921.  Lättjans liv kortsiktig glädje.

 

18922.  Lättjans liv: vän med sysslolösheten.

 

18923.  Tomhetens liv lättjans liv.

 

18924.  Tomhetens liv: likgiltighetens vän.

 

18925.   Likgiltighetens händer: o-flitiga lata

händer: fyller inte sina egna behov. 

 

18926a.  Tank-lös tunga:  fladdrande tunga. 

 

18926b.  Tanklös tunga:  pratsam tunga.

 

18926c.  Tank-lös tunga: pratsjuk tunga.

 

18927.  Självrättfärdige: äger bedragen själ.

 

18928.  Själv-rättfärdige: tror på sig själv.

 

18929.  Självbelåtne: ser sig själv som fullkomlig.

 

18930.  Självgode  blivit lögnens tjänare.

 

18931.  Ondskan livets bedragare.

 

18932.  Ondskan livets lögnare.

 

18933.  Ondskan vän med högmodet.

 

18934.  Högmodet rider på ondskan.

 

18935.  Högmodet ondskans redskap.

 

18936.  Beslutsam tunga  planerande tunga

sen till att tala: talar i rätt tid:

     tillåter tålamodet vara Herre.

 

18937.  Fladdrande ord  likt lövens lätthet

 för stormens vindar.

 

18938.  Rädslan föraktar hatar  trons vila.

 

18939.  Tålige o-tåliges hjälp tröst

gemenskap  vilket uppmuntrar den o-tålige.

 

18940.  Tålige ser o-tåligheten som sin fiende.

 

18941a.  Saktmodige ser vreden som sin fiende. 

 

18941b.  Saktmodige ser ilsknes beteende

som sin fiende.

 

18941c.  Saktmodige ser häftiges som sin o-vän.

 

18942.  Själviskheten visar sitt stora 

ego-centrerade ansikte: förklädd under 

       dödens dolda mask.

 

18943.  Själviskheten ska leker med elden.

Förgänglighetens eld vilket dödar allt liv.

 

18944.  Varför inte välja o-själviskhetens

ödmjukhet: vilket leder till Livet.

     Vilket ger ett livsbeskydd mot döden.

 

18945a.  Visheten räddar den vise från

dårskapets o-kunnighet.  

 

18945b.  Godhjärtligheten räddar den gode

från elakhetens gissel och faror.

 

18945c.  Snällheten räddar den snälle från 

elakhetens olyckor och elände.

 

18946.  Ondskans girighet vad nyttigt ger den

till livets mening.

 

18947.  Ondskans elakhet vad i goda gärningar

gör den för mänskligheten.

 

18948.  Bedragaren hatar spridningen 

   av sanningens ord.

 

18949.  Finns inget hälsosamt i sjukdomen.

 

18950.  Har aldrig funnits någon hälso i sjukdomen.

 

18951.  Kommer aldrig finnas hälsa i sjukdomen.

 

18952.  Sjukdomen livs-ödaren.

 

18953.  Sjukdomen har ingen ägande-rätt på hälsan.

 

18954.  Äkta ödmjukheten vårdar själen.

 

18955.  Falsk ödmjukhet vanvårdar själen.

 

18956.  Världshärskare óch tyranner  själviska.

 

18957.  Tyranner världshärskare o-barmhärtiga.

 

18958.  Världs-härskare tyranner hänsynslösa

respektlösa i ord och handling.

 

18959.  Tyranner  världshärskare ondsinta 

i sina gärningar.

 

18960.  Tjuvaktigheten ondskans vän.

 

18961.  Tjuvaktigheten stjäler andras ägodelar.

 

18962.  Människans rädsla gör henne

själv-försvarlig.

 

18963.  O-tåligheten sprider lögner: lyssna på mig:

i sin  falskhet vill hjälpa trösta o-tålige:

       avslöjar inte sin skadliga påverkan:

vilker leder o-tålige in i sorg bedrövelse missmod.

 

18964.  Ilskenhetens falskhet bedragit ilskne

    i sin ilskenhet.

 

18965.  Tåligheten lever i vänskap med sanningen.

 

18966.  O-tåligheten lever i vänskap med lögnens

falskhet vilket sanningen avslöjar.

 

18967.  Sanningens ljus avslöjar o-tålighetens

mörka gärningar.

     Vilket är en daglig verklighet.

 

18968.  Bli tröstad finna vilan i trösten.

Vilken till hjälp och tröst känna sig önskvärd

      älskvärd av tröstaren.

 

18969.  Falsk lögnaktig ödmjukhet rider på högmodet.

 

18970.  Äkta ödmjukheten sanna ödmjukheten

    rider på sanningen.

 

18971.  Sanningen önskvärd älskvärd.

 

18972.  Det finns två olika människor som vandrar

sida vid sida genom livet:

     tåliga och o-tåliga människor.

 

18973.  Själv-behärskningens luttringeld:

från sjäviskhetes avgud.

 

18974a.  Själviskheten älskar sig själv.

 

18974b.  Själviskheten älskar sig själv i vad 

ego-viljan vill göra.

 

18974c.  Själviskheten ärar upphöjer sin

egna skapar-förmåga.

 

18975.  Självgodheten visar sig själv vara 

godheten och omsorgen i vad  den vill göra.

 

18976a.  Tänk få bemöta vreden med saktmodet.

 

18976b.  Tänk få bemöta ilskenheten med

mildheten saktmodet.

 

18976c.  Tänk få bemöta häftigheten med

saktmodets leende.

 

18977a.  Godheten fri från avundsjukan.

 

18977b.  O-själviskheten fri från svartsjukan.

 

18977c.   Sjäviskheten förslavad under bitterheten.

 

18978.  Själviskheten förslavad under besvikelsen.

 

18979.  Godhjärtlige lever i frihet från avundets

lidande smärta vilket rider på stoltheten. 

 

18980.  Fulländad moral o-moralens fiende.

 

18981.  Fulländad moral  kärlekens liv.

 

18982.  Fulländad o-moral  föraktet hatets liv.

 

18983.  Rättvisans liv kraftfullt mot ondskan.

 

18984.  O-rättvisans liv  rider på ondskan.

 

18985.  Barmhärtigheten tar avstånd  från

o-barmhärtighetens ondska.

 

18986.  Hederliga människor  tar avstånd från '

sveket och falskheten.

 

18987.  Sanningens rättvisa  vanärar brottsligheten.

 

18988.  Lögnens o-rättvisa ärar brottsligheten.

 

18989.  Lögnen falskheten rider på

o-rättvisans brottslighet. 

 

18990.  Sanningens rättvisa bekämpar

brottsligheten våldet  i landet där de  gudlösa råder.

 

18991.  Kärleken fördriver all rädsla och modlöshet.

 

18992.  Tänk få äga förlåtande sinnet:

tålamodets kärlekens tankar och sinnelag.

 

18993.  Ödmjuke fått sin önskan uppfylld:

älska ödmjukhetens närhet och liv.

 

18994.  Tacksamheten:

ger oss rena tacksamma hjärtan. 

 

18995.  Livet i o-tåligheten gör o-tålige främmande

för tålighetens rikedomar.

 

18996.  O-själviske hatar föraktar

själviskhetens kärleksfulla liv.

 

18997.  Själviske visar förakt hat mot

o-själviskhetens ödmjuka liv.

 

18998.  Saktmodige äger saktmodets hjärta

själsliv och sinnelag.

 

18999.  Ilskne äger ilskhetens hjärta:

vilket sårar skadar hjärtats förmörkar själslivet.

 

 

    

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.

 

DEL. 190.

 

19000.  O-tåligheten samhälls-problem.

 

19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'

 

19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens

beteende.

 

19003.  O-tåligheten rider på elakheten.

 

19004.  Tänk få längta efter sanningen:

visa avsky mot lögnen och falskheten.

 

19005.  Tänk få vara fri från ögnens falskenhetens giftiga tunga. 

 

19006.  Ondskan våldet  dåraktiga gärningar.

 

19007.  Kärleken förlåtelsen varandras vänner.

 

19008.  Tänk få älska ödmjukheten:

få vara hennes vän få bidra  till  hennes

     uppskattning i ödmjukas hjärtan.

 

19009.  Tänk få göra ödmjukheten uppskattad

uppmuntrad älskvärd i människors-hjärtan. 

 

19010.  Tänk få göra högmodet föraktad hatad

får vara högmodets fiende få bidra till hennes 

    vanära skam undergång.

 

19011.  Tillåta högmodet bli o-önskad  o-värdig

förlöjigad inför människos ögon.

 

19012.  Högmodet har ingenting att ge till mänskligheten.

 

19013.  Förräderiet rider på högmodet.

 

19014.  Trolösheten förräderiet  o-intressant liv.

 

19015.  Bedrägeriet rider på stoltheten.

 

19016a.  Bedrägeriet vad ger det till mänskligheten.

 

19016b.  Bedrägeriet skapar olycka och fördärv.

 

19016c.  Bedrägeriet  falskheten  samhällets

olycksfåglar.

 

19017.  Trolösheten förräderiet samhällets olycksfåglar.

 

19018.  Otroheten löftesbrott: trohetens fiende.

 

19019.  Löftesbrott lögnens hantlangare.

 

19020.  O-troheten falskhetens hantlangare.

 

19021.  Nyttigare bemötas av rättvisan 

än o-rättvisan gissel.

 

19022.  O-rättvisan gissel  fylld av lögner 

och falskhet.

 

19023.  O-rättvisans gissel  skadlig för nationen.

 

19024.  O-rättvisan nationellt problem.

 

19025.  O-hederlig  o-ärlig  nationellt  problem.

 

19026.  Trolösheten o-ärlig.

 

19027.  O-ärligheten lögnaktig.

 

19028.  Trolösheten lögnaktig.

 

19029.  Trolöshetens svikna löften nationellt problem.

 

19030.  Trolöshetens  svikna löften  sanningens

     fiende och o-vän.

 

19031.  Troheten sanningens vän.

 

19032.  Troheten rider på sanningen.

 

19033.  Trolösheten rider på falskheten.

 

19034.  Trolösheten o-pålitlig oärlig.

 

19035a.  Lögnen hopplös i sitt beteende.

 

19035b.  Falskheten tröstlös i sitt beteende.

 

19035c.  Lögnen duktig på att ljuga.

 

19036.  Falskheten uttalar falska ord.

 

19037.  Vara slarvig i sitt beteende:

själviskhetens vän.

 

19038.  Vara oartig visa dåligt uppträdande.

 

19039.  O-artigheten rider på stoltheten.

 

19040.  Genom ödmjuka längtan ödmjuka sig

under ödmjukhetens beskydd:

       

19041.  Ödmjukhetens beskydd  säkert tryggt

 själens tillflykt.

 

19042.  Ödmjuke beslutat sig för följa ödmjukheten.

 

19043.  Tiden livet  samarbetar beroende

av varandra.

 

19044.  Stolte har problem med sitt stolta hjärta.

 

19045.  Stolta hjärtat tankar sinnelag

stoltes olycka och fördärv.

 

19046. 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD FÖR DAGEN. MARS 2020.

 

Första dagen.

 

Tänk få bemöta häftigheten med saktmodet.

 

Andra dagen.

 

Tänk få vara mildhetens barn.

 

Tredje dagen.

 

Tänk få vara ödmjukhetens barn.Fjärde dagen.

 

Bättre vara son eller dotter till ödmjukheten.


 

Femte dagen.

 

Bättre vara dotter eller son till snällheten

   än förslavad son eller dotter till elakheten.

 

Sjätte dagen.

 

Kivet trätgirigheten värdelösa i sitt människovärde.

 

Sjunde dagen.

 

Trätgirigheten kivet har sitt värde i tomheten.

 

Åttonde dagen.

 

Stidslysten grälsjukheten har sitt värd i tomheten.

 

Nionde dagen.

 

Grälsjukheten  glädjefattig.

 

Tionde dagen.

 

Stridslystna ord o-intressant lyssna på.

 

Elfte dagen.

 

Stridigheten visar värdelöst beteende:

   ger o-nödigt tidsfördriv.

 

Tolfte dagen.

 

Vara lättjefull likgiltig: vilket o-intressant liv.

 

Trettionde dagen.

 

Godheten ondskans fiende.

 

Fjortonde dagen.

 

Ondskan främmande för godhetens livsstil.

 

Femtonde dagen.

 

Godhjärtlighetens livsföring: värdesätter livet.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskan umgås inte godheten med varandra.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ordspråket säger: lika barn leka bäst.

    Vilket gör godheten och ondskan till livets fiender.

 

Artonde dagen.

 

Sjukdomen och hälsan: umgås inte med varandra.

 

Nittionde dagen.

 

Ordspråket säger lika barn leka bäst:

    Vilket gör hälsan sjukdomen till livets o-vänner.

 

Tjugonde dagen.

 

Solens värmestrålar värmer jordens yta.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Jordens grödas föda nyttig för alla levande varelser.

 

Tjugoandra dagen.

 

Skapade varelser har sitt liv i livets ande.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ondskans listighet rider på lögnen och falskheten.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Tack vare högmodet: lever mänskligheten

    i o-moraliska livet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tack vare ordstrider och trätgirigheten:

     lever mänskligheten i en värld av splittring.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Splittringen rider på högmodet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Envisheten rider på stoltheten.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Nyfikenheten rider på övermodet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Rädslan rider på lögnen och falskheten.

      Människo-fruktan rider på lögnaktig rädsla.

 

Trettionde dagen.

 

Frimodigheten o-vän med lögnaktig rädsla.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnaktig rädsla: använder människors seende

    och lyssnande som sina vapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

MALAKI BOK. 1:1-14.

 

Malaki. 1:1.

 

1.  #Profetord. Herrens ord till Israel genom Malaki#.

 

HERRENS KÄRLEK OCH MAKT.

 

Malaki. 1:2-5.

 

Malaki. 1:2.

 

2.  #Jag har visat er kärlek, säger Herren.

Då säger ni: "Hur har du visat oss kärlek?"

     Jakob och Esau var ju bröder, säger Herren.

Jag älskar Jakob#.

 

Herren säger: jag har visat er min kärlek.

     Ni besvarar min kärlek:

Herren säger: Jakob och Esau var tvillingbröder.

       Jag älskar Jakob men  hatar Esau.

 

Malaki. 1:3.

 

3.  #Men Esau hatade jag, och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland#.

 

Jakobs tvilllingbroder Esau hatade jag.

         Mitt hat till honom gjorde hans berg till

ödemark: där inget fruktbart liv fanns.

     I hatet vilar förbannelsen.

 

Malaki. 1:4.

 

4.  #Om Edom säger:

"Vårt land är förstört, men vi skall bygga upp det

ödelagda igen", då säger Herren Sebaot:

     Låt dem bygga, jag skall riva ner.

Det skall kallas ondskans land och folket som

     Herren vredgas på för evigt#.

 

Edoms land: vårt land förstört.

      Edomiterna säger i sitt övermod:

vi vill återuppbygga vårt land.

          Herren besvarar deras själviska planer:

Jag skall riva ner deras händers verk.

        Vilket gör Edoms land till ondskans land.

Edoms folk vilka Herren vredgas på evigt. 

 

Malaki. 1:5.

 

5.  #Ni skall få se detta med egna ögon, och då

skall ni säga:

     "Herrens makt når bortom Israels gräns"#.

 

Min vredesdom över detta land ska ses

    med människors ögon.

Ni, skall ödmjukt säga: 

      Herrens allmakt skall sträcka sig bortom

Israels givna gränser.

 

DOM ÖVER PRÄSTERNA.

 

Malaki. 1:6-14.

 

Malaki. 1:6.

 

6.  #En son visar aktning för sin far och en tjänare

för sin herre.

      Men om jag är fader, var är aktningen för mig?

Om jag är herre, var är vörnaden för mig?

      Det säger Herren Sebaot till er präster, ni som

föraktar mitt namn.

     Då säger ni:

"Hur visar vi förakt för ditt namn?#.

 

Sonen visar respekt för sin jordiske fader.

     Tjänaren för sin herre.

Om jag är fader för er: var äer er aktning för mig?

         Om jag är er herre: vad är då er vördnad

för mig?

       De orden säger jag: Herren Sebaot till

er mina präster: ni som vanärar föraktar mitt

      heliga namn.

Ni säger: Hur föraktar vi ditt namn? 

 

Malaki. 1:7.

 

7.  #Genom att komma med oren föda till mitt altare.

     Då säger ni:

"Hur har vi gjort den oren?"

      Genom att mena att man kan visa förakt

för Herrens bord#.

 

I ert offrande av oren föda på mitt heliga altare.

      I er själviskhet försvarar er själva:

Har vi orenat ditt altare.

      I vilket ni visar förakt för Herrens altarbord.

 

Malaki. 1:8.

 

8.  #Ni kommer med blinda offerdjur:

är inte det något ont?

       Ni kommer med halta och sjuka djur:

är inte det något ont? 

    Om du går till ståthållaren med dem, tror du

att han uppskattar det och visar dig välvilja?

       säger Herren Sebaot#.

 

I ert offrande frambär: blinda offerdjur.

          Blinda offerdjur: till mitt heliga altare

orenar mitt altare.

       Går du till ståthållaren med blinda offerdjur:

tror ni han uppskattar offret:

       besvarar med välvilja?

 

Malaki. 1:9.

 

9.  #Och här vill ni beveka Gud att visa oss nåd!

   Kan han visa välvilja när ni kommer med sådant?

säger Herren Sebaot#.

 

I ert offrande vill ni påverka Gud: visa sin nåd.

         Kan ni ert offer tro han visar sin välvilja

när ni kommer med blinda offerdjur?

 

Malaki 1:10.

 

10.  #Om ni ändå ville stänga tempeldörrarna

och låta bli att tända min altareld i onödan,

      säger Herren Sebaot, jag tar inte emot några

offer av er#.

 

I ert offrande: visa ödmjukhet låta bli tända

      min altareld.

Jag, Herren Sebaot har inte behag till era offer.

 

Malaki. 1:11.

 

11.  #Från öster till väster är mitt namn stort bland

folken, och överallt frambär man rökelseoffer

      åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort

bland folken, säger Herren Sebaot#.

 

Mitt heliga namn är välkänt bland alla folk från

     öster till väster.

Överallt frambär man rökelseoffer till mitt

     namns ära.

Rena obefläckade offer: mitt namn är högtlovat

     bland folken: säger Herren Sebaot.

 

Malaki. 1:12.

 

12.  #Men ni vanhelgar det när ni menar att Herrens

bord är orent och hans mat är värd förakt#.

 

Ni, mina präster: vanhelgar mitt heliga altarbord:

      Vilket gör mitt altare orent och hans mat

värt bli föraktat.

 

Malaki. 1:13.

 

13.  #Ni säger:

"Vilket besvär!" och fnyser bara, säger Herren

     Sebaot.

Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och

     frambär dem som offer.

Skulle jag ta emot sådana gåvor av er?

     säger Herren#.

 

Ni säger i era hjärtan:

      Er tid för ert fåfängliga offrandet:

till ingen nytta.

          Jag föraktar ert offrande:

säger Herren Sebaot.

       Ni offrar: 

Stulna, halta och sjuka: frambär dem som offer

    på mitt heliga altarbord.

Skulle jag med välvilja känna mitt behag för

      dessa offer?  säger Herren.  

 

Malaki. 1:14.

 

14.  #Förbannad är den bedragare som lovar att

offra ett handjur ur sin hjord men sedan frambär

        ett snöpt djur åt Herren.

Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot,

       och mitt namn är fruktat bland folken#. 

 

Förbannad i mina ögon: den bedragare som

     illvilligt lovar offra ett han-djur ur sin hjord.

Vilket han frambär ett o-fullkomligt offer 

      åt Herren.

Jag är  en stor konung, säger Herren Sebaot.

       Mitt namn i himlen och på jorden

fruktat av alla folk.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

PREDIKAREN. 12:1-14.

 

UNGDOM OCH ÅLDERDOM.  DEL. 2.

 

¤Predikaren. 12:1.

 

1.  #Tänk på din skapare i din ungdom,

innan de onda dagarna nalkas, de år som

      ingen glädje har att ge#.

 

Glöm  inte  din Skapare i din ungdomstid.

      Innan de onda dagarna visar sig.

Vilkas dagar är glädjefattiga.

 

¤Predikaren. 12:2.

 

2.  #Då solen och ljuset slocknar och månen

och stjärnorna, då regnet följs av moln#.

 

Vilket kan jämföras med Skapelsens olika tider

   av skapade verken:

Solen solens ljusstrålar slocknar.

       Månen och stjärnorna slocknar i sitt

ljus för människors ögon.

        Regnet följa moln.  

 

¤Predikaren. 12:3.

 

3.  #Det är den dag då husets väktare darrar

och de starka männen sviktar, malerskorna

     slutat mala ----- de är för få ----- då det mörknar

för dem som ser ut genom fönstret#.

 

Dagen kommer då husets trygga väktare visar

     sin rädsla.

Starka kraftfulla män: blir modlösa.

       Malerskorna vilka troget maler säden

upphör med sitt malande.

    Vilket jämförs med aktiva mödans tid:

ålderdomens tid: då arbetsmödans tid är förbi.

          

¤Predikaren. 12:4.

 

4.  #Då dörrarna mot gatan stängs till,

då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir

       tunn som en fågels och sångrösten

mister sin glans#.

 

Under ungdomstiden alla dörrar är öppna.

     I ålderdomen dörrarna stängs till gatan.

Likaså med kvarnen.

        Likt fångelns sångröst mister sin ljudglans.

 

¤Predikaren. 12:5.

 

5.  #Då man bävar för en backe och för farsorna

på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan

     släpar sig fram och kaprisfrukten mist sin

kraft, då människan går till sitt eviga hem

        och gråtarna väntar på gatan#.

 

Likt människan i sin ålderdom går till ditt

        eviga himmelska hem:

Liknas vid rädslan brant backe.

      Olika faror på livets väg.

Mandelträdet lyser sig i vitt.

        Gräshoppan: likt männniskans ålderdomssvaghet släpar sig fram i sin kraftlöshet.

     Likt kaprisfrukten förlorat sin kraft.

Ålderdomens gråtare väntar på gatan.     

 

¤Predikaren. 12:6.

 

6.  #Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen

brister, kruset krossas vid källan och brunnshjulet

      går i bitar#.

 

Likt silvertråden silts av: ålderdomen förlorat

     sin livskraft.

      Guldskålen brister sönder i kärvor:

en bild på ålderdomen.

          Likt helt krus vid källan krossas innan

den fylls.

      Liksom det rullande kraftfulla brunnshjulet

går sönder i bitar: likt den kraftlösa ålderdomen.

 

¤Predikaren. 12:7.

 

7.  #Då stoftet återvänder till jorden,

sitt ursprung, och livsanden återvänder till

     Gud, som gav den#.

 

Ålderdomens livlösa kropp: återgår till bli stoft.

        Vilket återvänder till jordens mylla.

Sitt ursprung av liv, livs-andan återvänder till

      Gud sin Skapare: vilken inblåste sin 

livsande i hans näsa in hennes andningsorgan.

 

¤Predikaren. 12:8.

 

8.  #Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren,

allt är tomhet#.

 

Livets tomhet, idel tomhet, säger Predikaren.

       Allt ligger under tomheten.

 

SLUTORD.

 

¤Predikaren. 12:9.

 

9.  #Predikaren var inte bara en vis man,

gav också folket del av sin kunskap.

       Han vägde och granskade och ordnade 

många ordspråk#.

 

Predikaren ägde inte endast vishet.

      Gav också den till folket.

Vägde deras ord i sitt värde: granskade dem

     skapademånga olika ordspråk.

 

¤Predikaren. 12:10.

 

10.  #Predikaren sökte ge sina ord en tilltalande

form och rättframt uttrycka sanningen#.

 

Predikaren sökte efter delge sina visa ord:

       vara nyttiga undervisande till livets lärdom.

I vilket ge uttryck för sanningen.

 

¤Predikaren. 12:11.

 

11.  #De visas ord är som oxpikar, och samlade

tänkespråk som väl inslagna spikar.

        De kommer från en och samme herde#.

 

De visas alla ord likt indrivna fasta oxpikar.

      Ihopsamlade tänkespråk som väl

inslagna med kraftfulla spikar.

       Vilka har sitt ursprung från en och samme herde.

 

¤Predikaren. 12:12.

 

12.  #För övrigt, min son, ta varning:

det myckna bokskrivandet tar aldrig slut,

       och flitiga studier gör kroppen trött#.

 

Min son, som lyssnar på tänkespråken.

       låt dem varna dig:

myckna bokskrivandet har inte sett sitt slut.

     Flitiga studier: gör kroppen trött.

 

¤Predikaren. 12:13.

 

13.  #Nu har du hört allt, och detta är summan 

frukta Gud och håll hans bud.

      Det gäller alla människor#.

 

Du hör nu vad jag säger till dig.

        Allt vad somm sagt är summan:

lev i gudsfruktan.

        Livet i gudsfruktan ger lydnad för hans bud.

Vilket gäller hela mänskligheten.

 

¤Predikaren. 12:14.

 

14.  #Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, 

       gott som ont#.

 

Ja, för var du i ord och gärning gör skall du

      inför göra räkenskap.

Antingen det görs i godhet eller med ondsint

        hjärta.

 

 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se