Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 16900.

 

16900.  Den vise  gör livets mörker till livets

skönhet och ljuvlighet.

 

16901.  Ärligheten var finns den där o-ärligheten 

härskar?

 

16902.  Där o-ärligheten härskar var finns ärligheten?

 

16903.  Man kan inte tjäna två herrar antingen

tjänar man ärligheten eller o-ärlighten.

 

16904.  Ärligheten och o-ärligheten kan inte vara

varandras tjänare.

 

16905.  Ärligheten  o-ärligheten visar sina olikheter

för varandra.

 

16906a.  Intressanta människor  trivs tillsammans.

 

16906b.  Intressanta personer visa och kloka.

 

16906c.  Trygga människor  visa och kloka.

 

16907.  Trygga personer  nyttiga för vänskapen.

 

16908.  Stoltheten lyssnar på sig själv.

 

16909.  Vilan vad alla Behöver.

 

16910.  Daglig vila ger livet harmoni och sinnesro.

 

16911.  Lämna livets o-nyttiga tankar  vilket

befriar tanke-värden.

 

16912.  Befriad tankevärld fri från oro förvirring.

 

16913.  Tiden avgör människans ålder.

 

16914a.  Litenheten större i livets dygd än

stortaligheten.

 

16914b.  Litenheten väger tyngre på vågen

än livets stotalighet.

 

16914c.  Livets stortalighet tillhör livets o-nyttigheter.

 

16915.  Tänk få vara  fullkomlig  leva med den

livet ut.

 

16916.  Fullkomlige umgås med  fullkomligheten.

 

16917.  Tänkvärda ord  älskvärda ord

ger vad mänskligheten Behöver.

 

16918a.  Uppskattade ord  önskvärda ord 

vad mänskligheten Behöver.

 

16918b.  Uppmuntrande  tröstande ord

ger vad Livet Behöver.

 

16919a.  Tid av tystnad  vilans tid.

 

16919b.  Tid av o-tystnad 

orons och förvirringens tid. 

 

16919c.  Finns inte livet  finns inte tiden.

 

16920a.  Solens värmer jordens yta.

 

16920b.  Solen vattnet  ger jorden fruktbar näring.

 

16921a.  Tron tvivlet  varandras ärke-fiender.

 

16921b.  Tvivlet och tron varandrar sida vid sida

genom livet.

 

16921c.  Antingen tror man eller tvivlar.

 

16922.  Tvivlet ifrågasätter sanningen.

 

16923.  Tron tror på sanningen.

 

16924a.  Tvivlet förnekar förkastar sanningen.

 

16924b.  Tvivlet tro på lögnen.

 

16924c.  Tvivlet likt agnar för vinden.

 

16925.  Tvivlet oroligt  förvirrat.

 

16926a.  Tvivlet väger lätt på lives våg.

 

16926b.  Sanningen väger tungt på vågen.

 

16927.  Tvivlet dödar människo-själen.

 

16928.  Tron sanningen ger liv till själen.

 

16929a.  Tvivlet o-tåligt.

 

16929b.  Tron ståndaktig.

 

16929c.  Sanningen ståndaktig.

 

16930.  Tvivlet lögnens vän.

 

16931.  Lögnen tvivlet bundsförvanter.

 

16932a.  Tvivlet likt fladdrande tungor.

 

16932b.  Tvivlet skapar o-säkerhet  o-trygghet.

 

16932c.  Tron skapar säkerhet ordning.

 

16933.  Tvivlets tankar förvirrande oroande o-trygga.

 

16934.  Ärligheten värdesätts av ärliga personer.

 

16935.  Ärligheten uppskattas av ärliga människor.

 

16936.  Tvivelaktiga livet  o-intressant liv.

 

16937.  Trons liv  intressant liv.

 

16938.   Vandra trons liv leva harmoniskt

vilosamt liv.

 

16939.  Ordningens liv  vilans harmoniska livet.

 

16940.  Lögnen förnekar förljuger sanningen.

 

16941.  Lugnets  vilans samhälle  låter sig inte

styras av ha-begäret  penningbegäret.

 

16942.  Förnöjsamheten tacksamheten bättre än

äga Ha-begäret.

 

16943a.  Tvivlet sår sitt tvivel på sanningen.

 

16943b.  Tvivlet rider på rädslan.

 

16943c.  Tron rider på sanningen.

 

16944.  Tron och sanningen  bundsförvanter.

 

16945.  Tron kärleken sanningen bundsförvanter.

 

16946.  Tvivlet hatet lögnen bundsförvanter.

 

16947.  Ödmjukheten  ödmjukes  ledstjärna.

 

16948a.  Skönheten kärleken jagar mig i sin

kärlek varje dag.

 

16948b.  Kärleken ljuvlighetens sötma jagar mig

i sin kärlek varje dag.

 

16948c.  Snällheten vänlighetens sötma jagar mg

i sin kärlek varje dag.

 

16950.  Vad ger det till Livet, avskyvärde de är,

ord-tvisterna, trätgirigheten grälsjukans ord.

 

16951.  Idel tomhetens knotande gnällandets ord

vad ger de till Livet.

 

16952.  Klagandet  ordstridigheterna vad ger

de till Livets värde.

 

16953.  Tänk få vara tacksam för Livet vad 

    det ger.

 

16954a.  Låt oss vara milda mot varandra.

 

16954b.  Låt oss vara tacksamma mot varandra.

 

16954c.  Låt oss vara barmhärtiga mot varandra.

 

16955.  Undvik människors splittring och oro.

 

16956.  Undvik personers förvirring mot varandra.

 

16957.  Fridens människa pålitlig  ärlig.

 

16958.  Låt oss undvika frids-hycklare istället

vara fridsstiftare.

 

16959.  Kärleken  glädjen  livets bundsförvanter.

 

16960.  Livets fåfänga  högmod avskyvärda.

 

16961.  Livets avskyvärdighet  vad ger det till Livet.

 

16962.  Tänk få äga glädjens o-uttömliga källa

vad döende mänskligheten Behöver.

 

16963.  Tänka ilskna dödliga tankar, värdelösa tomma tankar.

 

16964.  Tänk få äga sanna hjärte-friden inget

    som världens tomhet kan ge.

 

16965.  Äga fullkomlig glömska av de jordiska tingen.

 

16966.  Fridfulle äger fullkomlig glömska 

för Livets oro och förvirring.

 

16967.  Livets gästfrihet och fromhet värda leva för.

 

16968.  Livets förskräckelse och hjärtats ängslan

idel tomhet och fåfängligt.

 

16969a.  Livets ängslan oro o-önskade för livet.

 

16969b.  Livets ängslan  bekymmer  rädsla

underskattar livets värde.

 

16969c.  Livets ängslan bekymmer oro rider

på stoltheten.

 

16970.  Livets ängslan tänker på sig själv.

 

16971.  Förlåta ger förståelse tillbaks.

 

16972a.  Vara ödmjuk fiende till stortaligheten.

 

16972b.  Vara ödmjuk fiende till vreden  elakheten.

 

16972c.  Vreden elakheten rider på högmodet.

 

16973.  Vara saktmodig stillsam  lugn   bättre än

vara ilsken häftig.

 

16974.  Bättre vara kärlekens fånge än hatets.

 

16975.  Stillheten tålamodet  livets bundsförvanter.

 

16976.  O-tystnaden o-tåligheten livets bundsförvanter.

 

16977.  Tystnaden  tåligheten livets bundsförvanter.

 

16978a.  Den som gör bruk av saktmodet

undgår vredens elaka liv.  

 

16978b.  De som gör bruk av förtalet undgår inte

förtalets elaka tunga.

 

16978c.  Den som undviker ordstrider blir

inte stridslysten.

 

16979.   O-barmhärtighetens källa  o-tröstlig

o-hjälpsam  självisk egen-nyttig.

 

16980a.  Vara o-tröstlig vara krävande.

 

16980b.  Vara krävande  vara dominantisk.

 

16980c.  Vara dominantisk  vara stolt.

 

16981.  Dåraktig kärlek  självisk.

 

16982.  Dåraktig kärlek  egoistisk.

 

16983.  Hatet avundet  förstör tillintetgör

människors liv.

 

16984.  Tänk få lämna o-nyttiga tomma tankar.

 

16985.  Leva i fullkomlig glömska från 

livets o-nyttigheter.

 

16986.  Saktmodet hjälper uppmuntrar tröstar.

 

16987a.  Ilskne o-värdig saktmodets rikedomar.

 

16987b.  Ilskne låter sig ödmjukas bli saktmodets 

slav istället för ilskenhetens.

 

16987c.  Häftige låter sig ödmjukas bli saktmodets

slav istället för häftighetens.

 

16988.  O-tålige låter sig ödmjukas bli tålighetens

slav i-stället föf o-tålighetens.

 

16989.  Elake utför onda gärningar, 

snälle utför goda gärningar.

 

16990.  Förtalaren uttalar onda ord,

kärleksfulle uttalar kärleksfulla ord.

 

16991.  Söka barmhärtighet  godheten leder

till livets mening.

 

16992a.  Barnen väljer inte sina föräldrar.

 

16992b.  Barnen väljer inte sina personligheter.

 

16992c.  Barnen ärver sina genetiska personligheter

från sina föräldar.

 

16993.  Girigheten funnit sin trygga boplats

i människors giriga hjärtan.

 

16994.  Ha-begäret funnit sin trygga bo-plats

i människors begärliga hjärtan.

 

16995a.  Tålamodet bekymmer-fritt.

 

16995b.  Barmhärtigheten främmande för

oroliga bekymmer.

 

16995c.  Vänligheten lever i frihet från bekymmer.

 

16996.  Livets bekymmer lever på  livets o-ordning.

 

16997.  Vara bekymrad  vara orolig livets

o-nyttigheter.

 

16998.  Bekymrade människor rider på o-ordningen.

 

16999.  Ordningsamt liv beskyddar livet 

från livets oro och bekymmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 170.

 

17000.  Tålamodet bekymmer-fritt.

 

17001.  Tålamodet tänk få äga den.

 

17002a.  Tålamodet visar fasthet trygghet.

 

17002b.  O-tåligheten visar o-trygghet  o-säkerhet.

 

17002c.  Tålamodet  människo-vänligt

värdesätter människo-värdet.

 

17003.  O-tåligheten förvirrad  orolig  vacklande.

 

17004.  O-tåligheten undervärderar

människo-värdet. 

 

17005.  Tålamodet lever i stillheten tystnaden lugnet.

 

17006.  O-tåligheten lever i o-tystnaden oron.

 

17007a.  Utgivande kärleken äger evigt värde.

      odödlig  o-förgäglig.

 

17007b.  Hatet äger värdet av vara värde-löst.

 

17007c.  Föraktet äger värdet av vara värdelöst.

 

17008.  Livet med hatet livet i tomheten fåfängligheten.

 

17009.  Tänk få bemöta människor med kärlekens

     mildhetens sinne.

 

17010.  Godhjärtlige har smak för godheten.

 

17011.  Godheten äger livets avsmak för elakheten.

 

17012a.  Människans o-fullkomlighet 

livets avskrädes-plats.

 

17012b.  Livets avskrädesplats bjuder på

livets o-nyttigheter.

 

17013.  Högmodets själv-hävdelse rider på

egismens giftiga farligheter.

 

17014.  Makt-ystenheten  ärelystenheten

rider på egoismens vilja.

 

17015.  Döda egoismens vilja  bli frigjord

från den.

 

17016.  Älska ödmjukheten och litenheten.

 

17017.  Ödmjuka sig i sinnet  ta avstånd från

högmodets fåfänga.

 

17018.  Snålheten bedrar visheten vilket

leder till dårskap.

 

17019.  O-gilllar  avskyr högmodet vilket

ödmjuka människor gör.

 

17020a.  Stillheten ej förslavad under urverket.

 

17020b.  Lugnet harmonin ej förslavad

under urverket.

 

17020c.  Ron och vilan ej förslavad under urverket.

 

17021.  Barmhärtigheten ser med sina kärleksfulla

blickar på barmhärtiges hjärta.

 

17022.  Vatten-rik väderlek  markens näring.

 

17023.  Falsk kärlek fläckar själen med falskhet,

likt dödligt gift.

 

17024.  Falsk ödmjukhet  fläckar med falskhet.

 

17025.  Ilskne lever utanför ödmjukheten.

 

17026.  Högmodet vänder sig bort från ödmjukheten.

 

17027.  Tystnadens ödmjuka själ  vad mänskligheten Behöver.

 

17028.  O-tystnadens högmodiga själ

stolta mänskligheten lever i.

 

17029.  Tysta barmhärtiga själar  nyttiga för samhället.

 

17030.  O-tysta o-barmhärtiga själar

o-nyttiga för samhället.

 

17031.  Förtalets värde likt spridda agnar för vinden.

 

17032.  Älska sanningen hata förakta

förtalert skvalleriet hån-lreendet.

 

17033.  Gyckel-beteende rider på högmodet.

 

17034.  Utgivande kärleken  o-självisk.

 

17035.  Ilskenheten självisk  egoistiskt.

 

17036.  Vara ödmjuk  vara ödmjukheten

till behag.

 

17037.  Klagande knotande gnällande röster

    sämre än glädjens  trösterika röster.

 

17038.  Avund smädelse vad ger det till Livet.

 

17039a.  Ödmjuke förlorat sitt ego.

 

17039b.  Saktmodige förlorat sin ilskenhet.

 

17039c.  Vänlige förlorat sin elakhet.

 

17040.  Snälle förlorat häftighetens själviska liv.

 

17041.  Godhjärtige förlorat vredens

ego-centriska liv.

 

17042.  Ödmjuke förlorat  sin ego-vilja 

kärleken till övermodet.

 

17043.  Älska sanningen  leva i den, vandra med

den, göra sanningens vilja i allt.

 

17044.  Nyttigt för mänskligheten  leva i

    långmodighetens fullkomliga vilja.

 

17045.  Ödmjuke  ödmjukheten finner äkta gemenskap med varandra.

 

17046a.  Själviskt samhälle styrs av själviska

      människor.

 

17046b.  Självisk mänsklighet  ärar sig själv

sina  egensinniga intressen.

 

17047.  Vad ger själviskt samhälle till mänskligheten?

 

17048.  Ödmjukheten visar sin berusande ljuvlighet

och skönhet inför ödmjuka hjärtan.'

 

17049a.  Ödmjuke äger total fattigdom i högmodet.

 

17049b.  Ödmjuke äger total rikedom i ödmjkheten.

 

17050.  Årets fyra säsonger olika från varandra,

lever fridsamt liv.

 

17051.  Dåraktiga o-förnuftiga människor,

skrytsamma stortaliga i sitt livs-beteende.

 

17052.  Ödmjuke lever  älskvärt uppskattat liv

i ödmjukheten.

 

17053.  Behärskad återhållsam tunga, 

styrs av ondskans listiga patsamma tunga.

 

17054.  Ondskan plågsam smärtsam,

hata förakta den.

 

17055.  Vara ondskefull hata förakta allt skapat.

 

17056a.  Glömskan  o-kunnigheten  o-intressant,

leva i.

 

17056b.  O-kunnigheten  glömskan  vanärar

livets värde.

 

17057.  Kärleken mitt hjärtats skatt.

 

17058.  Barmhärtigheten mitt hjärtats skatt.

 

17059.  Tåligheten mitt hjärtats trösterika skatt.

 

17060.  Trogen saktmodig männska, har inte 

sitt liv ordstrider.

 

17061.  Trogen saktmodig människa har inte

sin livsstil i ilskenheten.

 

17062a.  Tanklöshetens mörker, förvirrat oroligt.

 

17062b.   Tanklöshetens liv, vad ger det till Livet.

 

17062c.  Tanklöshetens liv, o-intressant liv.

 

17063.  Vishetens ljusa liv, fördriver o-kunnighetens

mörka liv.

 

17064a.  O-kunnighetens mörka liv, o-intressant liv.

 

17064b.  Vishetens ljusa liv, värdesätter Livet.

 

17064c.  Vishetens ljusa liv, älskar Livet.

 

17065.  O-kunnighetens mörka liv, hatar

föraktar Livet. 

 

17066.  O-kunnighetens mörka liv, 

vad nyttigt ger det till Livet.

 

17067.  O-kunnighetens mörka liv,  vän till döden.

 

17068.  Tänk få vara mättad av livets 

insiktsfulla bröd.

 

17069.  Glädje-rikes liv, fylld av fullkomliga glädjen.

 

17070.  Ödmjukes hjärta sinne  finns styrka

uppmuntran i ödmjukheten.

 

17071.  O-rättvise lögnaren  sanningens förnekare.

 

17072.  Sanningens förnekare  lögnens bundsförvant.

 

17073.  Rättvise  sanningens följeslagare.

 

17074.  Ödmjukheten  ödmjukes ledstjärna.

 

17075a.  Villkors-lös kärlek  utgivande kärlek.

 

17075b.  Villkorlig kärlek  egocentrisk kärlek.

 

17076.  Ödmjukhetens  personlighet

livets verklighet.

 

17077.  Litenhetens personlighet livets verklighet.

 

17078.  Barmhärtigheten inte älskvärd uppskattad

  önskad av mänsklighetens ondska.

 

17079a.  Mänsklighetens ondska,  hatar föraktar

alla levande varelser.

 

17079b.  Mänsklighetens ondska, o-intressant liv.

 

17079c.  Mänsklighetens ondska, tänk få vara

vara fri från den.

 

17080.  Barmhärtighetens omsorg vad mänskligheten Behöver  idag och i-morgon.

 

17081.  Barmhärtighetens omsorg, intressant liv.

 

17082.  Tänk få visa medlidande och ömhet.

 

17083.  Ömhet och medlidande mänskligheten

Behöver idag och i-morgon.

 

17084.  Ömheten tänk få äga den.

 

17085.  Ömsintheten tänk få äga den.

 

17086.  Kärleksfulle  kärlekens vän.

 

17087a.  Hatiske kärlekens fiende.

 

17087b.  Föraktfulle kärlekens o-vän.

 

17088a.  Lögnen stridslysten  mot sanningen.

 

17088b.  Förtalet  stridslysten mot kärleken.

 

17088c.  Själviskheten stridslysten mot

o-själiviskheten.

 

17089. Argsintheten visar sin kalla kyliga

likgikltiga övermod.

 

17090a.  Hatet visar sin likgiltiga hårdhjärtliga   

     stolthet.

 

17090b.  Likgiltiga stoltheten värdesätter inte Livet.

 

17091.  Där dödligheten finns råder o-friheten.

 

17092.  Fullkomlige söker som fullkomlig

insikten och visheten.

 

17093.  O-fullkomlige lever i o-kunnighet.

 

17094.  Tålmodige glädjens barn.

 

17095.  O-tåligheten livets sorgebarn.

 

17096.  Stolthetens kyliga stenhjärta sämre än

    mildhetens kärleksfulla hjärta.

 

17097.  Godheten flyr avskyvärda elakheten.

 

17098.  Snällheten flyr avskyvärda elakheten.


 

17099.  Ärligheten flyr avsky-värda dödliga o-ärligheten.

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK.  JOBS SVAR PÅ BILDADS TRDEJE TAL.

 

Jobs bok. 31:1-40.

 

Jobs bok. 31:1.

 

1.  #Jag slöt ett avtal med mina ögon att aldrig

titta efter en flicka#.

 

Gjorde ett evigt avtal med mina seende ögon,

     inte titta efter en jungfrulig flicka.

 

Jobs bok. 31:2.

 

2.  #Vilken lott är att vänta från Gud i höjden,

vilken lön från den Väldige därovan?#.

 

Vilken värdefull lott få invänta något 

   från Gud i höjden.

Förvänta sig lön från den Väldige därovan.

 

 

Jobs bok. 31:3.

 

3.  #Olycka väntar på syndaren, ofärd ogärningsmännen#.

 

Olyckan väntar på syndarens livs gärningar.

       Fördärv och olycka på o-gärningsmännen. 

 

Jobs bok. 31:4.

 

4.  #Ser han då inte var jag går, räknar han inte alla

mina steg?#.

 

Job ifrågasätter den Väldige allseende vart 

   han själv går.

Om han räknar alla hans fotsteg?

 

Jobs bok. 31:5.

 

5.  #Slog jag någonsin följe med falskhet och skyndade fram på svekets väg?#.

 

Skulle hans allvetande, iaktta mig om jag vandrade

    på falskhetens väg?

Var vem med svekets väg?

 

Jobs bok. 31:6.

 

6.  #Låt Gud väga mig på riktig våg, så skall han

finna att jag är oförvitlig#.

 

Låt Gud pröva mitt livs-väg, skulle han finna

     mitt liv vara hederligt. 

 

Jobs bok. 31:7.

 

7.  #Om mina steg vikit av från vägen,

om mitt hjärta förletts av mina ögon, om mina

      händer fläckats av synd#. 

 

Om mina fotsteg vikit av från sanningens väg.

       Mitt hjärta blivit bedragen av mitt seende.

Mina flitiga händer blivit befläckade av syndfulla

       handlingar.

 

Jobs bok. 31:8.

 

8.  #Då må andra äta det jag har sått, min gröda

rycks upp med roten!#.

 

Min synds befläckade liv, må andra mättas av.

       Min livs-gröda ryckas upp med roten. 

 

Jobs bok. 31:9.

 

9.  #Om jag låtit mig dåras av min nästas hustru

och stått på lur vid hans port#.

 

Mitt köttsliga begär efter min nästas hustru.

       Vilket givit mig dåraktigt liv.

 

Jobs bok. 31:10.

 

10.  #Då må min egen hustru mala åt en annan,

då må andra lägga sig med henne#.

 

Utifrån Mitt dåraktiga liv, låter min egen hustru

   bli lösaktig med en annan man.

 

Jobs bok. 31:11.

 

11.  #Ty sådant är en skändlighet, ett brott som

förtjänar straff#.

 

Lösaktigt liv, vanhelgar kroppen vilken är

      Guds tempel.

Sådant livsbrott bestraffas. 

 

Jobs bok. 31:12.

 

12.  #En förtärande avgrundseld, som skövlar

allt vad man äger#.

 

Syndfulla livet, förtärs av avgrundselden.

      Tillintetgör alla livets ägodelar.

 

Jobs bok. 31:13.

 

13.  #Om jag har kränkt min slavs eller slavinnas

rätt när de varit i tvist med mig#.

 

Har jag varit o-rättvis i bedömmandet av min slavs

      eller slavinnans rättigheter, när de visat sin

o-enighet mot mig.

 

Jobs bok. 31:14.

 

14.  #Vad skulle jag då gör när Gud träder fram,

vad skulle jag säga när han ställer mig till svars?#.

 

När jag får göra räkenskap för mina gärningar,

         vad ska jag då säga?

 

Jobs bok. 31:15.

 

15.  #Han har ju skapat oss alla i moderlivet,

en och densamme formade oss i modersskötet#.

 

I vår modersliv, formades vi av honom.

 

Jobs bok. 31:16.

 

16.  #Har jag någonsin avvisat den fattiges bön

eller fått änkans blick att slockna#.

 

Har jag Bildad, någon gång förkastat den 

     fattiges bön om hans livs-behov.

Varit o-barmhärtig mot änkans hjälplösa blick. 

 

Jobs bok. 31:17.

 

17.  #Har jag ätit mitt bröd för mig själv och inte

delat med den faderlöse?#.

 

Har endast låtit mitt bröd vara till mig själv.

     I min själviskhet glömt den faderlöse?

 

Jobs bok. 31:18.

 

18.  #Nej, från min ungdom var jag som en far för

honom, för änkan var jag ett stöd från min första

     stund#.

 

Från min ungdomstid, varit en faders-gestalt 

     för honom.

Varit för änkan livets stöd.

 

Jobs bok. 31:19.

 

19.  #Lät jag någonsin en stackare gå naken,

en fattig sakna kläder att skyla sig med?#.

 

Gav jag inte den frusne stackaren täcka sin

      nakenhet.

Fattig människa, vilken saknade kläder kläda 

      sig med.

 

Jobs bok. 31:20.

 

20.  #Nej, hans kropp välsignade mig när han

värmdes av ull från mina lamm#.

 

Fattiges hemlöshet, värmde av mina lamms

     ulls omsorg.

Vilket var mig till välsignelse.

 

Jobs bok. 31:21.

 

21.  #Om jag lyft handen mot den faderlöse för att

jag såg mig ha medhåll i rätten#.

 

Använde mina flitiga hjälpsamma händer mot

    den faderlöse.

Eftersom jag försvarade hans rättigheter i rätten.

 

Jobs bok. 31:22.

 

22.  #Då må armen lossna från min skuldra,

bryta av från sitt fäste!#.

 

Min kroppsliga arm lossnade vid sin styrka från

        min skuldra. 

 

Jobs bok. 31:23.

 

23.  #Ja, jag skulle frukta ofärd från Gud och inte

kunna bestå inför hans höghet#.

 

Frukta för olycka och fördärv från Gud.

     Inte känna sig värdefull inför hans höghet.

Jobs bok. 31:24.

 

24.  #Har jag någonsin satt mitt hopp till guldet,

kallat gyllene skatter min trygghet?#.

 

Har jag haft min tilltro hopp till guldets värde?

         Kallat gyllene skatter livets trygghet.

 

Jobs bok. 31:25.

 

25.  #Gladdes jag någonsin över min stora rikedom,

över att jag förvärvat så mycket?#.

 

Låtit mina rikedomar vara hjärtats glädje.

        

Jobs bok. 31:26.

 

26.  #När jag såg solen i dess glans, såg månen

skrida fram i prakt#.

 

När solens varma solstrålar vidrörde mig,

       såg månens i sin fulla prakt.

 

Jobs bok. 31:27.

 

27.  #Lät jag mig då i hemlighet dåras till att hylla

dem och kasta kyssar?#.

 

Lät jag mitt liv bli dåraktigt, ge dem mitt hjärtats

      hyllning kyssa dess värdighet.

 

Jobs bok. 31:28.

 

28.  #också det hade varit ett brott som förtjänar

straff, det vore att förneka Gud i höjden#.

 

Vilket skulle bli till avguderi-brott som förtjänar

     hans vredes-straff.

Förneka hans helighet i höjden.

 

Jobs bok. 31:29.

 

29.  #Gladdes jag någonsin åt min fiendes fall,

triumferade jag när olyckan slog honom?#.

 

Visade jag hjärtats skade-glädje åt min fiendes fall.

       När olyckan drabbade min fiende. 

 

Jobs bok. 31:30.

 

30.  #Nej, aldrig lät jag min tunga synda genom

att nedkalla död över honom#.

 

Ägde behärskad tunga fri från syndiga ord.

      Älskade inte hans död.

 

Jobs bok. 31:31.

 

31.  #Mitt husfolk brukade säga:

Han har aldrig låtit oss sakna kött att äta#.

 

Mitt husfolks ord.

      Visat oss alla omsorg för våra behov. 

 

Jobs bok. 31:32.

 

32.  #Ingen främling behövde sova på gatan,

min dörr stod öppen för vandraren#.

 

Visade förbarmande för den hemlöse.

        Min dörr: öppnades för den trötte vandraren.

 

Jobs bok. 31:33.

 

33.  #Sökte jag någonsin som andra dölja mina

brott och gömma mina synder#.

 

Levde ärligt liv, döljde inte mina brott.

         Lät mina synder visa sig.

 

Jobs bok. 31:34.

 

34.  #Av fruktan för folkhopen och rädsla för

släktingars förakt, så att jag teg och inte

      tordes gå ut#.

 

Levde i rädsla inför släktningars föraktulla ord.

       Vilket förstörde min frimodighet.

 

Jobs bok. 31:35.

 

35.  #O att det finns någon som hörde mig!

Jag har sagt mitt.

     Må den Väldige svara!

Och min motpart skriver ner sin anklagelse#.

 

Tänk om någon var villig lyssna på mig.

     Har sagt mitt.

Längtan efter den Vädiges närvarande svar.

    Min motståndare skriver ner sina anklagelser

mot mig. 

 

Jobs bok. 31:36.

 

36.  #Skall jag bära den på mina händer, jag vill

binda den som en ärekrans åt mig#.

 

Den Väldiges svar skall jag  bära bevara på mina

    händer.

Binda den fast som en äre-krans åt mitt liv.

       

 

Jobs bok. 31:37.

 

37.  #Jag kan svara inför honom för varje steg jag

tagit, som en furste kan jag nalkas honom#.

 

Varje fotsteg jag tar, inför honom svara för.

     Nalkas hans närhet som furste.  

 

Jobs bok. 31:38.

 

38.  #Om min jord har klagat över mig och åkerns

fåror gråtit#.

 

Jorden på vilken jag vidrört med mina fotsteg,

      har klagat över mig.

Jord-åkerns fåror gråtit.

 

Jobs bok. 31:39.

 

39.  #Om jag njutit dess gröda utan betalning

och fått ägarna att sucka i vanmakt#.

 

Njutit jordens näringsrika gröda, utan betalning.

       Fått jord-ägarna leva i hjärtats suckande

       maktlöshet.

 

Jobs bok. 31:40.

 

40.  Då må törne växa i stället för vete, stinkgräs

i stället för korn!

    Här slutar Jobs tal#. 

 

I jordägarnas maklöshet i skördetiden få skörda

      törne istället för vete, värdelöst stink-gräs

i stället för korn. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ANDLIGA TANKAR.

 

HJÄLTE-MODIGA TROS-HANDLINGAR VAD 

      MÄNSKLIGHETEN BEHÖVER BESLUTA SIG FÖR.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD FÖR DAGEN AUGUSTI MÅNAD 2109.

 

Första dagen.

 

Leva i fullkomlig glömska från livets o-nyttigheter.

 

Andra dagen.

 

Saktmodet hjälper tröstar uppmuntrar.

 

Tredje dagen.

 

Tåligheten uppmuntrar uppskattar värdesätter

     Livet.

 

Fjärde dagen. 

 

O-tåligheten undervärderar förstör gör 

    Livet o-önskat.

 

Femte dagen.

 

Ilskne o-värdig saktmodets rikedomar.

 

Sjätte dagen.

 

Ilskne låter sig ödmjukas bli sakmodets slav

     i-stället för ilskenhetens.

 

Sjunde dagen.

 

Häftige låter sig ödmjukas bli saktmodets slav

eller slavinna istället för häftighetens.

 

Åttonde dagen.

 

O-tålige låter sig ödmjukas bli tålighetens slav

eller slavinna i-stället för otålighetens.

 

Nionde dagen.

 

Tåligheten  hjälpsam trösterik uppmuntrande.

 

Tionde dagen.

 

O-tåligheten o-hjälpsam o-tröstlig ilsken.

 

Elfte dagen.

 

Elake utför onda gärningar, snälle utför

     goda gärningar.

 

Tolfte dagen.

 

Förtalaren uttalar onda ord,  

    kärleksfulle uttalar kärleks-fulla ord.

 

Trettionde dagen.

 

Söka barmhärtigheten  godheten leder

     till livets mening.

 

Fjortonde dagen.

 

Söka o-barmhärtigheten  elakheten leder

      till livets tomhet.

 

Femtonde dagen. 

 

O-tystnaden tar dö på tystnaden.

       O-tystnaden tar dö på stillheten.

             O-tystnaden tar dö på lugnet.

 

Sextonde dagen.

 

Hatets verkliga värde  värdelöst likt

      förbrunnen aska: väger lätt för vinden.

 

Sjuttonde dagen.

 

Förbrunnen aska livlös dödens vän.

 

Artonde dagen. 

 

I döden finns ingen livs-ande.

 

Nittionde dagen.

 

Tålamodet bekymmerfritt.

 

Tjugonde dagen.

 

Tålamodet visar fasthet trygghet.

 

Tjugoförsta dagen.

 

O-tåligheten visar o-trygghet  o-säkerhet.

 

Tjugoandra dagen.

 

Tålamodet människo-vänligt värdesätter

     människo-värdet.

 

Tjugotredje dagen.

 

O-tåligheten förvirrad  orolig  vacklande.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-tåligheten undervärderar människo-värdet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tålamodet lever i stillheten tystnaden lugnet.

 

Tjugosjätte dagen. 

 

O-tåligheten lever i o-tystnaden oron.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Utgivande Kärleken äger evigt värde.

      Odödlig o-förgänglig.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Hatet äger värdet av vara värde-löst.

        Föraktet äger värdet av vara värdelöst.

 

Tjugonionde dagen.

 

Livet med hatet  livet i tomheten fåfängligheten.

      Livet med föraktet livet i döden förgängelsen.

 

Trettionde dagen.

 

Tänk få bemöta människor med kärlekens

    mildhetens sinne.

 

Trettioförsta dagen.

 

Godhjärtlige har smak för godheten.

      Äger livets avsmak för elakheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 168.

 

16800.  O-tystnaden tar dö på tystnaden.

 

16801.  O-tystaden tar dö på stillheten.

 

16802.  O-tystnaden tar dö på lugnet.

 

16803.  Hatets verkliga värde värdelöst likt

förbrunnen aska: lätt för vinden.

 

16804.  Föraktets värde värdelöst likt

förbrunnen aska fåfänglig för vinden. 

 

16805.  Förbrunnen aska livlös dödens vän.

 

16806.  I döden finns ingen livs-ande.

 

16807.  Tala till döva öron  tala till liv-lösa öron.

 

16808.   Ögat som  inte vill se  förblindad av egot.

 

16809.  O-hörsamma öron  förblindade av egoismens

farliga gifter.

 

16810.  Farliga gifter  bundsförvanter med döden.

 

16811.  Tålamodet fri från tvivel ångests-känslor.

 

16812a.  Uthålligheten från oro förvirring tvivel.

 

16812b.  Ståndaktigheten fri från tvivel o-trohet.

 

16813a.  Girigheten stoltheten bundsförvanter.

 

16813b.  Girige säljer sin vänskap för girigheten. 

 

16813c.  Snåle säljer sin vänskap till kärlek för

penningvärdet.

 

16814.  Vara ödmjuk  o-skrytsam  nyttigt i Livet.

 

16815.  Låt tvistemål  agget vara avskyvärda.

 

16816a.  Tvistemål skapar förvirring.

 

16816b.  Tvistemål där oenighet finns.

 

16816c.  Tvistemål o-intressant liv.

 

16817.  Tviste-mål  enighertens fiende.

 

16818.  Tänk få vara kärleksfull  barmhärtig.

 

16819.  Tänk få vara gästfri frikostig  o-självisk.

 

16820.  Gästfriheten tänk få äga den.

 

16821.  Tänk få dö bort från hatets egots hjärtat

istället bli kärlekens efterföljare.

 

16822.  Vara ödmjuk  o-skrytsam nyttig i Livet.

 

16823.  Låt tvistemål  agget  vara avskyvärda.

 

16824.  Tvistemålet skapar splittring.

 

16825.  Tvistemålet o-intressant för livet.

 

16826.  Tänk få var kärleksfull  barmhärtig.

 

16827.  Gästfriheten  frikostigheten o-själviskheten

tillhör livet nyttigheter.

 

16828.  Måttfullheten  anspråkslösheten livets

nyttigheter.

 

16829a.  Tänk få vara svag för de svaga.

 

16829b.  Tänk få vara fattig för de svaga.

 

16829c.  Tänk få vara o-självisk för de o-själviska.

 

16830.  Lögnen skrattar hånler mot sanningen.

 

16831.  Tvivlet hånler föraktar tron.

 

16832.  Avundsjukan  splittringen  o-intressant.

 

16833.  Lögnen våldför sig på sanningen.

 

16834.  Barmhärtighetens källa tröstande hjälpande.

 

16835.  O-barmhärtighetens källa  o-tröstar 

o-hjälpsam.

 

16836.  Ilskes liv förgiftad av 

 ilskenhetens giftiga taggars sårande i själen.

 

16837.  Ilsknes tankar hennes ord  flödar 

av ilskna ords tal.

 

16838.  Glatt hjärta älskar sanningen.

 

16839.  Lydnadens ödmjukhet ödmjukes livsstil.

 

16840.  Vreden avskyvärd  o-värdig  o-önskad

för den saktmodige. 

 

16841.  Fridsamme bevarar  friden  sinnesron

i sitt hjärta  i sinn tanke-värd.

 

16842.  Fridfull ödmjukhet tänk få äga den.

 

16843.  O-fridens högmod  o-intressant leva i.

 

16844.  Tänk få vara fridsam där oro och förvirring

råder.

 

16845.  Tålmodigheten inte stridslysten

ordstridig.


 

16846.  Ödmjukheten vanärar äre-lystenheten.

 

16847.  O-förändliga sanningen  ljuger inte

bedrar ingen.

 

16848.  O-själviskheten  tänk få  leva i den.

 

16849.  Kvinnligheten  visar sin moderlighet.

 

16850.  Vara vid gott mod värdesätter livet.

 

16851.  Vara vid gott mod uppskattar livet.

 

16852a.  Tänk få dricka ur vishetens o-uttömliga

friska livskälla nyttig källa inför dåraktigheten.

 

16852b.  Tänk få dricka ur kärlekens o-uttömliga

friska livs-källa nyttig källa inför hatet

     föraktet.

 

16852c.  Tänk få dricka ur glädjens o-uttömliga

friska livs-källa  nyttig källa inför modlösheten.

 

16853. Krävande själviskheten  saknar livets

med-känsla medömkan.

 

16854.  Bära mildhetens ok tillhör de fullkomliga.

 

16855.  Bära saktmodets ok tillhör de fullkomliga.

 

16856.  Fullkomlig kärlek fördriver hatiska

föraktfulla beteendet.

 

16857.  Tänk få leva i frihet från föraktet och hatet.

 

16858.  Bättre vara fridens människa än vredens. 

 

16859a.  Vreden dårskap  inför saktmodet.

 

16859b.  Ilskenheten dumdristig inför saktmodet.

 

16859c.  Häftigheten dåraktig inför saktmodet.

 

16860.  Elakheten dåraktig inför snällheten.

 

16861.  Elakheten dumdristig inför vänligheten.

 

16862.  Elakheten dårskap inför godheten.

 

16863. O-barmhärtighetens beteende dåraktigt

inför barmhärtigheten.

 

16864.  Tänk få vara sanningens tjänare eller

tjänarinna istället för bedragaren.

 

16865a.  Själviskheten egen-nyttig.

 

16865b.  O-själviskheten nyttig.

 

16866a.  Tiden lever sitt egna varje dag.

 

16866b.  Vädret lever sitt egna liv varje dag.

 

16867a.  Moraliska förfallet  o-moralens framtid.

 

16867b.  O-moraliska framtiden  styrs av 

o-moraliska värderingar vilket motsätter sig

     moraliska dygderna.

 

16868.  Högmodige kan  inte leda den högmodige

en blind kan inte leda en blind  de två faller

     tillsammans ner i högmodets fallgrop.

 

16869.  Ödmjuke kan frimodigt leda en högmodig när han tillåts till det vilket undviker de båda

     falla ned i högmodets  fallgrop.

 

16870a.  Glatt hjärta visar sin barmhärtighet. 

 

16870b.  Ondsint hjärta visar sin o-barmhärtighet.

 

16871.  Sorgset hjärta visar sorgset beteende.

 

16872.  Bittert hjärta visar bittert beteende.

 

16873.  Vara ödmjuk tillhör o-dödligheten.

 

16874.  Egoismen farligheter  skadar människans

själs-liv.

 

16875.  Ödmjuke delger sin ödmjukhet till

sin nästa.

 

16876a.  Hårdhetens hjärta  sämre än saktmodets

milda hjärta.

 

16876b.  Saktmodets milda hjärta vad mänskligheten Behöver.

 

16877.  Vreden förvirrad orolig  o-intressant leva i.

 

16878.  Kärleken ödmjukheten bundsförvanter

vad mänskligheten Behöver leva i.

 

16879.  Hatet högmodet bundsförvanter

skadar mänskligheten.

 

16880.  Föraktet  stoltheten  bundsförvanter

skadar mänskligheten.

 

16881.  Överge själviskheten älska o-själviskheten.

 

16882.  Girige sålt sitt hjärta och sinne 

åt girigheten.

 

16883a.  Snåle snålhetens egendom.

 

16883b.  Frikostige frikostighetens egendom.

 

16884a.  Moderkärleken   tröstar uppmuntrar

hjälper sina älskade barn.

 

16884b.  Björninnans moderskärlek gör det.

 

16884c.  Lejoninnans moders-kärlek gör det.

 

16885.  Ödmjuke övergett sin stolthet.

 

16886.  Saktmodige övergett sin ilskenhet.

 

16887.  Snälle övergett sin elakhet.

 

16888.  Information och kunskap nyttigheter.

 

16889.  Seendet  hörandet  livets nyttiga

informationskällor.

 

16890.  Ilskne övergett förkastat saktmodets

rikedomar.

 

16891a.  Övermodig stolthet  ilskenhetens tjänare.

 

16891b.  Övermodig stolthet  elakhetens tjänare.

 

16891c.  Övermodiga stoltheten  o-barmhärtighetens tjänare.

 

16892.  Elake ondskrefull i sitt beteende.

 

16893.  Stolt beteende vanärar ödmjukhetens beteende.

 

16894.  Mjukt hjärta  milt hjärta  tänk få äga det.

 

16895.  Nyttigt umgås med  visa och kloka

personer.

 

16896.  Lärorikt umgås med  erfarna visa människor.

 

16897.  Vaksam tunga vis tunga.

 

16898.  Tala i o-tid  äger o-tyglad tunga.

 

16899.  Där rättvisa råder  finns ingen o-rättvisa. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK. 36:1-33.  

 

ELIHUS TAL.  DEL.  5.

 

Jobs bok. 36:1.

 

1.  #Elihu fortsätter#.

 

Jobs bok. 36:2.

 

2.  #Vänta lite, jag skall ge dig besked,

det finns mer att säga till Guds försvar#.

 

Vänta med besvara mig, Job.

          Min kunskap ska ge dig besked.

Har mer tala för dig om Den väldiges försvar.

 

Jobs bok. 36:3.

 

3.  #Med min vittfamnande kunskap skall jag

visa att min skapare har rätt#.

 

Med min insiktfulla kunskap skall jag visa dig.

      Vilket gör min skapare rättfärdig.

 

Jobs bok. 36:4.

 

4.  #Det är alls inga lögner jag kommer med,

du står inför en som vet allt#.

 

Jag är ingen lögnens tjänare, talar saning.

       Du, står inför den Väldige i ord och sanning,

den allvetande.

 

Jobs bok. 36:5.

 

5.  #Stor och mäktig är Gud, han förkastar

inte den som har rent hjärta.

 

Gud allsmäktig, visar sin storhet i allt vad han gör.

       

 

Jobs bok. 36:6.

 

6.  #Han låter inte de onda leva, men de svaga

ger han deras rätt#.

 

Jobs bok. 36:7.

 

7.  #Han släpper inte de rättfärdiga med blicken

han låter dem trona bland kungar i evig ära#.

 

Jobs bok. 36:8.

 

8.  #Men de som blir slagna i bojor och fångas

i eländets snara#.

 

Jobs bok. 36:9.

 

9.  #Dem vill han visa vad de har gjort hur de 

syndat i sin förhävelse#.

 

Jobs bok. 36:10.

 

10.  #Han gör dem mottagliga för tuktan och manar

dem att vända om från det onda#.

 

Jobs bok. 36:11.

 

11.  #Om de lyssnar och lyder honom får de framleva under sina dagar i lycka, sina år

     i behaglig ro#.

 

Jobs bok. 36:12.

 

12.  #Men lyssnar de inte hamnar de i dödsriket

och förgås i sitt oförnuft#.

 

Jobs bok. 36:13.

 

13.  #De gudlösasvarar med vrede och ropar 

inte till Gud när han fjättrar dem#.

 

Jobs bok. 36:14.

 

14.  #De dör i unga år, de slutar sitt liv bland 

förtappade#.

 

Jobs bok. 36:15.

 

15.  #Genom lidandet vill han rädda dem som lider,

genom plågan varnar han dem#.

 

Jobs bok. 36:16.

 

16.  #Du förleddes av ditt övermod.

Du hade all frihet och såg inga hinder, ditt bord

      dignade av feta rätter#.

 

Jobs bok. 36:17.

 

17.  #Men du drev inte den fattiges sak 

och hävdade inte den faderlöses rätt#.

 

Jobs bok. 36:18.

 

18.  #Då tuktade han dig, för att överflödet inte

skulle förleda dig och stora mutor inte föra

      dig vilse#.

 

Jobs bok. 36:21.

 

21.  #Ta dig i akt, vänd dig inte till ondskan,

om du föredrar lycka framför olycka#.

 

Jobs bok. 36:22.

 

22.  #Gud är upphöjd i sin makt, vem är en 

läromästare som han?#.

 

Jobs bok. 36:23.

 

23.  #Vem kan bestämma vad han skall göra,

vem kan säga: "Du handlar orätt?.

 

Jobs bok. 36:24.

 

24.  #Kom ihåg att prisa hans verk, som människor

alltid besjungit#.

 

Jobs bok. 36:25.

 

25.  #De kan beskådas av alla, människan ser

dem i fjärran#.

 

Jobs bok. 36:26.

 

26.  #Ja, Gud är större än vi kan förstå, hans år

kan ingen räkna#.

 

Jobs bok. 36:27.

 

27.  #Han samlar vattendropparna, de silar 

ner som regn och när hans flöde#.

 

Jobs bok. 36:28.

 

28.  #De strömmar ur skyarna och faller på

människor överallt#.

 

Jobs bok. 36:29.

 

29.  #Kan någon fatta molnens flykt eller dånet

från hans boning?#.

 

Jobs bok. 36:30.

 

30.  #Han sveper sig i blixtars sken, han fyller

haven med vatten#.

 

Jobs bok. 36:31.

 

31.  #Så ger han folken föda, skänker dem

mat i överflöd#.

 

Jobs bok. 36:32.

 

32.  #Han täcker himlavarvet med blixtar och

bestämmer målet för dem#.

 

Jobs bok. 36:33.

 

33.  #Hans rytande vittnar om honom, om hans

vrede över det onda#. 

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 4 maj 15:02

JOBS BOK.  34:1-37

 

ELIHUS TAL.  DEL. 3.

 

Jobs bok. 34:1.

 

1.  #Elihu sade:#.

 

Jobs bok. 34:2.

 

2.  #Ni visa, hör mina ord, lyssna på mig,

ni som har kunskap!#.

 

Ni visa människor, lyssna på mina ord,

      ni som äger all kunskap. 

 

Jobs bok. 34:3.

 

3.  #Örat prövar orden som tungan smakar

på maten#.

 

Örat äger urskiljningsförmågan, sortera vad

   mellan onda och goda orden.

Likt tungans smaksinne, för matens smak. 

 

Jobs bok. 34:4.

 

4.  #Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på vad som är gott#.

 

Låt oss vara visa välja ut det sanna.

         Tillsammans välja utifrån kunskapen 

vad som är gott.

 

Jobs bok. 34:5.

 

5.  #Här säger Job:

"Jag är oskyldig, men Gud ger mig inte min rätt#.

 

Job säger själv:

     Jag är helt o-skyldig: lever syndfritt liv.

Gud är inte på min rättvisa sida.

 

Jobs bok. 34:6.

 

6.  #Han ljuger om min rättvisa sak, skuldlös fick

jag ett oläkligt sår#.

 

Han är en lögnare, dömer utifrån min rättvisa sak.

     Fick o-läkligt sår på min kropp i mitt syndfria liv.              

Jobs bok. 34:7.

 

7.  #Finns någon som Job, som släcker

törsten med hädelser#.

 

I sitt tal om sitt skuldlösa liv: hädar han.

 

Jobs bok. 34:8.

 

8.  #Som slår följe med ogärningsmän och ger

sig i lag med syndare?#.

 

Genom sin hädelse, finner sin gemenskap med

    o-gärningsmännen.

Lever ett ondskefyllt liv.

 

Jobs bok. 34:9.

 

9.  #Han säger:

"Inte hjälper det en människa att hålla sig väl

      med Gud"#.

 

Han säger i sitt hjärta:

      Ifrågasätter Guds barmhärtighet: är han

den han säger sig vara?

 

Jobs bok. 34:10.

 

10.  #Därför, förståndiga män, hör på mig:

Gud gör sannerligen inte något ont den Väldige

      handlar aldrig orätt!#.

 

Ni, egensinniga själviska män, hör på mig.

       Gud är inte ondskans Gud.

Den Väldige, rättvisans herre.

 

Jobs bok. 34:11.

 

11.  #Han vedergäller en människa för vad hon

gör, behandlar henne efter hur hon lever#.

 

Belönar människan efter sina gärningar antingen'

  de är onda eller goda.

Allvetande i vad hon gör.

 

Jobs bok. 34:12.

 

12.  #Sanna mina ord, Gud gör ingenting ont,

den Väldige vränger inte rätten#.

 

Tro på mina sanna ord.

       Gud inte ondskans görare.

Den väldige, förvränger inte rättvisan.

 

Jobs bok. 34:13.

 

13.  #Vem satte honom att råda över jorden,

vem anförtrodde honom hela världen?#.

 

Vem Gud vår skapare satte honom råda

     över jordens yta?

Vem gav honom fulla  förtroendet råda över

      hela världen? 

 

Jobs bok. 34:14.

 

14.  #Om han återtar sin ande, tar tillbaks

sin livsfläkt#.

 

Om Gud själv återtår  sin livs-ande, tar tillbaks

     sin egen livsfläkt.

 

Jobs bok. 34:15.

 

15.  #Då förgås allt levande på en gång,

och människan blir åter till jord#.

 

Vilket gör att alla levande varelser förgås.

         Människan till åter jordens stoft.

 

Jobs bok. 34:16.

 

16.  #Hör här, om du har förstånd, lyssna på

vad jag säger#.

 

Hör på mina visa ord, ni förståndiga.

       

Jobs bok. 34:17.

 

17.  #Kan en som hatar det rätta härska?

Han som är mäktig och rättfärdig, dömer du

      honom skyldig#.

 

Kan den renhjärtlige o-strafflige Guden,

   hata rättvisan härska?

 

Jobs bok. 34:18.

 

18.  #Han som kan kalla en kung för skurk

och stormän för uslingar#.

 

Rättfärdige Guden låter en kung vara bedragare.

      Stormännen vara värdelösa uslingar.

 

Jobs bok. 34:19.

 

19.  #Som inte är partisk för furstar och inte

sätter den förnäme högre än den ringe?

     Alla är de skapade av honom#.

 

Låter sig inte vara o-rättvis för världens furstar.

       Placerar inte den förnäme högre än den ringe.

 

Jobs bok. 34:20.

 

20.  #De kan dö när som helst , mitt i naturen.

Han slår de förnäma, och de försvinner, den starke

       rycks bort som av en osynlig hand#.

 

Döden kan drabba vem som helst.

       Antingen de i människors ögon är förnäma

eller ringa.

 

Jobs bok. 34:21.

 

21.  #Han vakar över allt som människan gör

och ser varje steg hon tar#.

 

Den Väldige allvetande, vakar över människans

      fotsteg. 

 

Jobs bok. 34:22.

 

22.  #Det finns inget mörker så djupt att ogärningsmännen kan gömma sig där#.

 

O-gärningmännens försök dölja sina gärningar

     i mörkret misslyckas.

 

Jobs bok. 34:23.

 

23.  #Gud behöver inte sätta ut en tid då människan

skall stå till svars inför honom#.

 

Guds domslut över människan, över hennes

        livs-gärningar har ingen utsatt tid. 

 

Jobs bok. 34:24.

 

24.  #Utan rannsakning krossar han märktiga män

och sätter andra i deras ställe#.

 

Efter sitt eviga rådslut, krossar stolta mäktiga män.

      Placerar in andra i deras ställe.

 

Jobs bok. 34:25.

 

25.  #Ja, han känner deras gärningar, en natt

störtar han dem, och de blir till intet#.

 

Känner deras gärningar antingen de är onda

   eller goda.

Under nattens vila, frimodigt störtat dem från

      deras troner.

 

Jobs bok. 34:26.

 

26.  #Han straffar dem för deras ondska,

öppet, där alla kan se det#.

 

Bestraffar dem genom deras ondska.

       Inför människors ögon.

 

Jobs bok. 34:27.

 

27.  #Därför att de vänt sig bort från honom

och inte förstått att följa hans vägar#.

 

Eftersom de i sin o-rättfärdiga liv, varit honom

    o-lydiga, i o-kunnighet inte följt hans viljas vägar.

 

Jobs bok. 34:28.

 

28.  #Så har de ringas rop nått fram till Gud,

han hör när de fattiga ropar#.

 

De ringas böne-rop, blivit hört inför Gud.

        Troget hörsammat de fattigas rop.

 

Jobs bok. 34:29.

 

29.  #Men om han tiger, vem kan döma honom?

Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom?#.

 

Skulle han inte besvara deras böne-rop,

       vem har makt döma honom.

Döljer han sitt ansikte, vem kan försona honom?

 

Jobs bok. 34:30-32.

 

"Jag har misstagit mig, jag vill inte göra mer ont.

     Lär du, så ser jag på, och har jag handlat

orätt, vill jag sluta med det".

 

Jag misstagit mig, vill inte lyda ondskan.

          Låt lärdomen visheten lära dig,

har jag uppträtt o-rättvist mot dig, vill jag ödmjuka

      mig inför dig.

 

Jobs bok. 34:33.

 

33.  #Du skall välja inte jag.

Dela med dig av din kunskap!#.

 

Låt dig inte påverkas av min kunskap.

          Delge gärna din kunskap.

 

Jobs bok. 34:34.

 

34.  #Män med förstånd säger till mig, kloka människor som hör mig#. 

 

Finns kloka människor som lyssna på

      mina ord.

 

Jobs bok. 34:35.

 

35.  #Job vet inte vad han talat om, hans ord

röjer ingen insikt#.

 

Vad du Job talar om, likt talet agnar för vinden.

      Dina ord, saknar insikten.

 

Jobs bok. 34:36.

 

36.  #Job prövas till det yttersta för att han svarat

som syndare gör#.

 

Jobs lyssnande på sina tre vänners tal, vilkas tal

     varit till prövning  för honom.

Besvarat dem, lik syndare i sin dårskap.

Jobs bok. 34:37.

 

37.  #Han lägger brott till brott och hopar synder

bland ibland oss.

      Han upphör aldrig att tala mot Gud#. 

 

Talar i sitt tal mot Gud själv.

         

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se