Alla inlägg under maj 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 maj 2017 20:57

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  41.


#Tanklösa ord kan såra som svärd, men den

vises tal ger läkedom#.  Ord. 12:18. 


4100.  Snällheten  Vänligheten  Godheten.

varandras vänner.


4101.  Fridfulle bemöter sin nästa med sinnes-

ron Och sinnes-friden.


4102.  Genetiska svagheter  girigheten  snålheten

tillåta sig fördrivas av givmildhetens närhet.


4103.  Genetiska svagheter  ilskenheten  häftigheten  tillåta sig fördrivas av sakmodighetens närhet.


4104.  Genetiska svagheten  o-behärskade tungans

talträngdhet  tillåta sig fördrivas av behärskad

tungas ordval.


4105.  O-behärskade tungans talträngdhet

behärskade tungans fiende Och O-vän.


4106.  Vara vishetens med-tjänare ärad av Visheten.


4107.  Vara Insiktens med-tjänare ärad av Insikten.


4108.  Livet i Vishetens ord Och vara hennes tjänare

bättre än vara Dårskapets tjänare.


4109.  Insiktfulle fördriver o-kunskapen från sina tankar   hjärta  tungans ord.


4110.  Vise fördriver dårskapen från sina tankar

hjärta Och tungans Ord.


4111.  Dårskapen förakta Och hatar klokheten.


4112.  Saktmodige bär saktmodighetens äre-krona på sitt huvud.


4113.  Ärlige bär ärlighetens äre-krona på sitt huvud. 


4114.  Ödmjuke bär ödmjukhetens äre-krona på sitt huvud.


4115.  Vara älskad livets vandring i kärlekens

trygga fotspår.


4116.  Vara uppskattad livets vandring i kärlekens ljuva Och sköna fotspår.


4117.  Vara värdefull livets vandring i kärlekens

sötma Och skönhetens fotspår.


4118.  Kärleken lever i kärleksfulles tankar

Och hjärta.


4119.  Insikten lever i insiktsfulles tankar

Och hjärta.


4120.  Kärleksfulle förenad med kärleken.


4121.  Insiktsfulle förenad med insikten.


4122.  Tåligheten så fin Och mild skadar ingen.


4123.  Kärleken så fin Och mild skadar ingen.


4124.  Ståndaktigheten så fin Och mild skadar ingen.


4125.  Ståndaktigheten trohetens uthållighet.


4126.  Ståndaktighetens belöning ärekronan på den ståndaktiges huvud. 


4127.  Ståndaktige sanningens efterföljare.


4128.  Ståndaktige tränad i ståndaktighetens tjänst.


4129.  Ståndaktige talar trohetens ord.


4130.  Ståndaktige undviker lögn-aktigt tal.


4131.  Ståndaktiges tankar lever i troheten.


4132.  Fridfulle tränad i sinnes-ron Och sinnes-friden.  


4133.  Fridfulle undviker oron Och förvirringen.


4134.  Fridfulle tänker vilans Och fridens tankar. 


4135.  Hjälpsamheten Och god-hjärtligheten

uppmuntrar sin nästa.


4136.  Hjälpande händer  uppmuntrar  sprider glädje i andras hjärtan.


4137.  Hjälpande Och tröstande händer  tänker

på andras behov.


4138.  O-mildheten Och o-vänligheten i sitt tal

gör sin nästa sorgsen Och o-lycklig.


4139.  Rädslans beteende främmande för frimodigheten.


4140.  Stillsammes vänskap med stillheten.


4141.  O-ordning Och förvirring  Ordningens

o-vänner Och fiender.


4142.  Hjärtats ärlighet ärar ärligheten.


4143.  Hjärtats ödmjukhet ärar ödmjukheten.


4144.  Hjärtats mildhet ärar mildheten.


4145.  Ärlig ödmjukhet ärar ödmjukheten.


4146.  Falsk ödmjukhet vanärar ödmjukheten.


4147.  Falskt saktmod vanärar saktmodigheten.


4148.  Falsk ärlighet vanärar ärligheten.


4149.  Falsk uppmuntran vanärar uppmuntran.


4150.  Uppmuntran botemedlet mot uppgivenheten

Och Deppigheten.


4151.  Uppmuntran botemedlet mot förtvivlan

Och Kraftlösheten.


4152.  Laglöshetens människan hänsynslös

utgjuter o-skyldigt människoblod blod :: verksam genom sina hängivna med-hjälpare.


4153.  Laglöshetens människa undervärderar

människo-värdet.


4154.  Laglöshetens människa egoismens

förebild Och sanna efterföljare.


4155.  Laglöshetens människan  trogen i vad den gör.


4156.  Snälle lever i snällhetens hjärta Och tal.


4157.  Milde lever i mildhetens hjärta Och tal.


4158.  Kärleken gör människan  älskad.


4159.  Mildheten gör människan  mild.


4160.  Ödmjukheten gör människan  ödmjuk.


4161.  Ärligheten gör människan  ärlig.


4162.  Förlåtelsen gör människan förlåten.


4163.  Milda ord gör människans tankar milda.


4164.  Ärliga ord gör människans tankar ärliga.


4165.  Snälla ord gör människans tankar snälla.


4166.  Ha-begäret viktigare för o-förnöjsamme än

förnöjsamheten.


4167.  Penning-begäret viktigare för o-förnöjsamme än förnöjsamheten. 


4168.  Själviskheten Och egoismen känner varandra.


4169.  Själv-godheten Och själv-upptagenheten känner varandra.


4170.  Övermodet Och högmodet känner varandra.


4171.  Godheten Och god-hjärtligheten känner varandra.


4172.  Godheten Och god-hjärtligheten talar

samma språk.


4173.  Rädslan Och fegheten varandras vänner.


4174.  Rädslan Och fegheten  frimodighetens fiender Och o-vänner.


4175.  Själv-försvaret   själviskheten  ärar egoismen.


4176.  Själv-försvaret  själviskheten älskar sig själv.


4177.  Själv-försvaret  själviskheten känner ingen med-känsla Och medlidande för sin nästa.


4178.  Hatet  föraktet  Och lögnen varandras vänner.


4179.  Kärleken Och sanningen varandras vänner.


4180.  Mitt egna val  vad jag vill låna ut mina tankar till. 

Antingen  tänka anklagande tankar mot min nästa eller kärlekens tankar. 


4181.  Mitt egna val  vad jag vill låna ut mina tankar till.

Antingen  tänka förtalets tankar mot min nästa

eller kärlekens tankar.


4182.  Inte alla klarar undvika förtalets tunga.


4183.  Inte alla klarar undvika skvalleriets tunga.


4184.  Inte alla klarar undvika lögnaktiga tungan.


4185.  Inte alla äger den fullkomliga tungan.


4186.  Inte alla äger den goda karaktären.


4187.  Inte alla äger behärskad tunga.


4188.  Inte alla kan delge uppmuntrande ord.


4189.  Inte alla kan delge älskvärda ord.


4190.  Inte alla kan delge tänk-värda ord.


4191.  Inte alla kan delge tänk-värda tankar.


4192.  Karaktäriska personer kan delge

tänk-värda ord.


4193.  Karaktäriska personer kan delge

tänk-värda tankar.


4194.  Karaktäriska personer kan delge

älsk-värda ord.


4195.  Karaktäriska personer kan delge

älsk-värda tankar.


4196.  Inte alla klarar undvika anklagandets tankar.


4197.  Inte alla klarar undvika fördömmande tankar.


4198.  Inte alla klarar undvika o-förlåtna tankar.


4199.  Inte alla klarar undvika hatet Och

föraktets tankar. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 maj 2017 20:57

JESUS SYRAKS BOK. 38:24-34.


KROPPSARBETE OCH STUDIER.  DEL. 1.


Syraks bok. 38:24.


24.  #Den lärdes vishet förutsätter riklig fritid;

har man litet att sköta, då kan man bli vis#.


Lärdes lärdom i sin vishet  belönas med

tid för fritid.


Mindre tid för lekamlig sysselsättning ger

mer tid för vishetens lärdom.


Syraks bok.  38:25.


25.  #Inte kan den bli vis som reagerar över plogen

och stoltserar med oxpiken som lans, som kör

       sina oxar och upptas av deras arbete och som

inte kan tala om annat än kreatur#.


Sysselsätta sig med lekamliga vedermödor

ger mindre tid för sökandet efter visheten.


Syraks bok.  38:26.


26.  #En sådan man lever för att plöja fåror,

och hans bekymmer är fodret till kvigorna#.


En man sysselsatt med lekamliga vedermödor.

    

Syraks bok. 38:27.


27.  #Likaså byggmästaren och hans hantverkare,

som arbetat dag och natt, eller den som graverar

       sigillringar och outtröttligt formar olika mönster.

En sådan man lever för att göra bilden lik,

och hans bekymmer är att få arbetet färdigt#.


Hans lekamliga bekymmer få tid för

av-klarat arbete. 


Syraks bok. 38:28.


28.  #Likaså smeden som sitter vid städet och noga ger akt på sitt smide.

        Den heta röken plågar hans kropp, och han sliter hårt i hettan från ässjan.

      Hammarslagen bedövar hans öron, medan blicken är fäst på modellen för arbetet.

      En sådan man lever för att få föremålen färdiga,

och hans bekymmer är att ge dem slutputsen#.


En beskrivning på smedens lekamliga sysselsättning.

     Hans lekamliga bekymmer får tid för av-slutade

före-målen färdiga.


Syraks bok. bok.  38:29.


29.  #Likså krukmakaren som sitter vid sitt arbete

och snurrar drejskivan med fötterna.

        Hans arbete håller honom i ständig oro,

hur mycket han skall göra är noga bestämt#.


En beskrivning på krukmakarens sysselsättning

    hans ständiga arbets-oro få tillräckligt med tid. 


Syraks bok.  38:30.


30.  #Han formar leran med händerna och trampar

den mjuk med fötterna.

        En sådan man lever för att få glasyren färdig,

och hans bekymmer är att få ugnen tömd#.


Krukmakarens bekymmer få lerans glasyr färdig.

     Få sälja lerans glasyr-rika skönhet.


Syraks bok.  38:31.


31.  #Alla dessa litar på sina händer, och var och en

av dem är kunnig på sitt område#.


Krukmakarens tilltro till sina händers skickliga

formings-förmåga.


Syraks bok.  38:32.


32.  #Utan dem kan ingen stad grundas, och de behöver inte flacka omkring bland främlingar.

       Men till stadens råd blir de inte kallade#.


En stad kan grundas på krukmakarens

skickliga händer.

        Känner en arbets-trygghet i sitt yrke.


Syraks bok.  38:33.


33.  #Och de utmärker sig inte i folkförsamlingen.

De tar aldrig plats på domarsätet, och rättsordningen förstår de sig inte på.

      De kan varken undervisa eller döma, och de gör

sig inte bemärkta med tänkespråk#.


Beskrivning på krukmakarens levnadssätt.

        

Syraks bok.  38:34.


34.  #Nej, det är den skapade världens bestånd

de säkrar, och deras bön gäller deras hantverk.

         Den däremot som lever för den Högstes lag

och ägnar sina tankar åt den#.


Krukmakarens hantverk  belönas av deras böneliv.

         Livet i lydnad inför den Högstes lag

påverkar den lydiges tankar.


Psalm. 1:2.


2.  #Utan har sin lust i Herrens lag, och läser den

dag och natt#.


Har sin längtan & vilja i att följa lyda Herrens lag

      låter sig söka den både dag och natt.

 


  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 maj 2017 20:57

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 42.


#Bekymmer gör hjärtat tungt, ett vänligt ord

muntrar upp#.   Ord. 12: 25.


4200.  Alla äger inte en brist-fällig karaktär.


4201.  Bristfälliga karaktären visar sig i personers

ord-strider Och strids-lystenhet.


4202.  Bristfälliga karaktären visar sig i personers

ilskenhet Och häftighet.


4203.  Bristfälliga karaktären visar sig o-behärskade tungans ord.


4204.  Karaktärs-lösheten föraktar Och förnekar

sanningen Och kärleken.


4205.  Karaktärs-lösheten främmande för barmhärtigheten.


4206.  Barmhärtige känner med-lidande  med-ömkan  med-känsla för sin nästa.


4207.  Barmhärtige lider med den som lider.


4208.  Barmhärtige gråter med den gråtande.


4209.  Barmhärtige sörjer med den som sörjer.


4210.  Tröste-rike tröstar den som sörjer.


4211.  Tröste-rike trösta den sörjande med

tröste-rika ord.


4212.  Tröste-rike talar tröste-rika ord.


4213.  Uppmuntrande personen talar uppmuntrande

tankar och ord.


4214.  Uppmuntrande personen tänker uppmuntrande Ord Ord Tankar.


4215.  Uppmuntrande personen blir själv  uppmuntrad.


4216.  Fridens människan lever i sinnesron Och sinnesfriden. 


4217.  Fridens människa tänker fridens  tankar

Och ord.


4218.  Fridens människa ordstridens Och stridslystenhetens fiende och o-vän.


4219.  Vishetens människa äger visheten i sina

tankar  hjärta  Och  ord.


4220.  Insiktfulle människan äger insikten i sina

tankar  hjärta  Och  ord.


4221.  Klokhetens människan människa äger

klokheten i sina tankar  hjärta  och ord.


4222.  Hetsig människa begår dumheter.


4223.  Besinningsfull människa blir ärad.


4224.  Ilsken människa begår misstag.


4225.  Besinningsfull människa  klok människa.


4226.  Hetlevrad människa karaktärs-lös.


4227.  Besinningsfull människa karaktärisk människa.


4228.  Läkande tankar Och ord nyttiga för

trötta och slitna tankar.


4229.  Läkande tankar Och ord ägs av karaktäriska människan.


4230.  Läkande tankar Och ord vägleder

människors tankar och hjärtan.


4231.  Duktiga flitiga tjänare uppmuntrar

sin nästa.


4232.  Vitt hår bär på insiktsfulla tankar

Och hjärtan.


4233.  Vitt hår bärs av karaktäriska personer.


4234.  Vitt hår bär på livs-lärdomen Och

livs-erfarenheten.


4235.  Karaktärsfulla ögon bär på karaktäriska

tankar Och Ord.


4236.  Karaktärsfulla blickar ser mänsklighetens

o-fullkomligheter.


4237.  Karaktäriskt hjärta känner medlidande för

ett o-karaktäriskt hjärta.


4238.  O-karaktäriskt hjärta lever i livets

o-fullkomligheter.


4239.  O-karaktäriskt hjärta tillgänglig för

karaktäriska hjärtat.


4240.  O-karaktäriska hjärtat lever i förvirring.


4241.  Karaktäriska hjärtat lever i sinnesron

Och sinnesfriden.


4242.  Livets vandring från o-fullkomligheten

in i fullkomligheten.


4243.  Livets vandring från ilskenheten Och

häftigheten in i saktmodigheten.


4244.  Livets vandring från hård-hjärtligheten

in i mildheten.


4245.  Livets vandring från elakheten in i vänligheten Och snällheten.


4246.  Bättre äga litet med ödmjukheten

än att tjäna högmodet.


4247.  Bättre äga litet med saktmodigheten

än att tjäna ilskenheten.


4248.  Bättre äga litet med kärleken

än tjäna föraktet och hatet.


4249.  Bättre äga litet med sanningen

än tjäna falskheten Och lögnen.


4250.  Ödmjukhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4251.  Mildhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4252.  Snällhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4253.  Tacksamhetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4254.  O-tacksamhetens källa ett uttorkat

bäck-flöde.


4255.  Skvalleriets Och förtalets källa ett uttorkat

bäck-flöde.


4256.  Kärlekens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4257.  Hatets och föraktets källa ett uttorkat

bäck-flöde.


4258.  Vänlighetens källa ett tillströmmande

bäck-flöde.


4259.  Hatet Och föraktet har makt över liv Och död.


4260.  Hård-hjärtligheten har makt över liv Och död. 


4261.  Behärskad tunga har makt över liv Och död.


4262.  Tystnaden har makt över liv Och död.


4263.  O-tystnaden har makt över liv Och död.


4264.  Behärskad tunga får äta dess frukt.


4265.  O-behärskad tunga får äta dess frukt.


4266.  TYstnaden får äta dess frukt.


4267.  O-tystnaden får äta dess frukt.


4268.  Lyssna på lydnaden den belönar.


4269.  Lyssna på kärleken den belönar.


4270.  Lyssna på barmhärtigheten den belönar.


4271.  Lyssna på ödmjukheten den belönar.


4272.  Lyssna på tystnaden den belönar.


4273.  Heder åt den som undviker ilskenheten

Och häftigheten.


4274.  Heder åt den som undviker förtalet

Och skvalleriet.


4275.  Heder åt den som undviker hatet och föraktet.


4276.  Heder åt den som undviker

o-barmhärtigheten.


4277.  Älska ilskenheten Och häftigheten

bli bestulen på tiden.


4278.  Älska bitterheten Och hatet blir bestulen

på tiden.


4279.  Älska lögnen Och falskheten blir bestulen

på tiden.


4280.  Tillåta sanningen vaka över livet

älskad av sanningen.


4281.  Tillåta sinnesron Och sinnesfriden vaka

över livet älskad av dem


4282.  Tillåta ödmjukheten vaka över livet

älskad av ödmjukheten.


4283.  Älskad av sanningen känna hennes närhet.


4284.  Älskad av ödmjukheten känna hennes närhet.


4285.  Älskad av kärleken känna hennes närhet.


4285.  Älskad av barmhärtigheten känna

hennes närhet.


4286.  Tillåta barmhärtigheten vaka över livet

älskad av barmhärtigheten.


4287.  Ondsint hjärta utövar onda tankar i

ord Och handling. 


4288.  Ondsint hjärta utövar såriga hjärtan.


4289.  Ondsint hjärta utövar smärta

Och lidande i mänsklighetens tankar och hjärtan.


4290.  Bättre litet mått av glädje än fullt mått

av sorg.


4291.  Bättre litet mått av kärlek än fullt mått

av förakt Och hat.


4292.  Bättre litet mått av ödmjukhet än fullt mått

av övermod Och stolthet.


4293.  Bättre ett litet mått av saktmod än fullt mått av ilskenhet Och häftighet.


4294.  Bättre ett litet mått av barmhärtighet än fullt mått av o-barmhärtighet.


4295.  Vishetens insiktens kloka ord bättre än

dåraktiga Och dumdrisiga ord.


4296.  Lönen för ödmjukheten litenheten

är rikedom ära Och liv.


4297.  Lönen för behärskad tunga är rikedom

ära Och liv.


4298.  Lönen för tystnaden är rikedom ära och liv.


4299.  Lönen för barmhärtigheten är rikedom

ära Och liv. 


 


   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 maj 2017 04:54

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 40.


#Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

       den som undviker tuktan leder vilse#.

Ord. 10:17.


4000.   För att kunna äga ödmjukheten måste vi låta

henne äga själen.


4001. Ödmjukheten brinner av längtan komma 

in i hjärtan.


4002.  Bittra Och oroliga tankar Och hjärtan

saknar uppskattning Och uppmuntran Och kärlek.


4003.  Godheten Och barmhärtigheten tillgänglig

för alla.


4004.  Älska talets fåfänga ord + tomhetens ordval.


4005.  Fara efter lögnaktigt tal : älska lögnen.


4006.  Fara efter förtalets Och skvalleriets ord-val

älska tungans förtal Och skvallerier.


4007.  Fridens Och trygghetens tankar


4008.  Ödmjuka tankar talar ödmjuka ord.


4009.  Ödmjuke tränad i ödmjukhetens tjänst.


4010.  Milde tränad i mildhetens tjänande.


4011.  Frimodigheten rädslans fiende Och o-vän.


4012.  Frimodigheten botemedlet mot rädslans

träldom Och slaveri.


4013.  Tankars Och hjärtats tomhet : Tomhetens

fåfänga.


4014.  Fåfängligheten har ingen framtid på jorden.


4015.  Rädslan har ingen framtid på jorden.


4016.  Frimodigheten har en framtid på jorden.


4017.  Frimodigheten belönas.


4018.  Rädslan belönings-lös.


4019.  Dominantiskt manligt beteende mot

kvinnlighetens mjukhet   sårar hennes kvinnliga

tankar Och hjärta.


4020.  Skuld Och ångest-känslor  o-förlåtelsens

vänner.


4021.  Skuld Och ångest-känslor  förlåtelsens

fiender Och o-vänner.


4022.  I-härdigheten :: ståndaktigheten Och

uthålligheten  karaktärs-livets vänner. 


4023.  Ihärdigheten  Ståndaktigheten  Ut-hålligheten brinner av längtan komma in i tankar Och hjärtan.


4024.  Pratsam tunga  talar om sin egen själv-godhet alla ska lyssna på hennes själv-utvalda ord.


4025.  Dominantiskt tal lyssna på mig.


4026.  Valet  Välja antingen vredens Och ilskenhetens tankar  hjärtans ut-valda Ord eller saktmodighetens.


4027.  Valet  Välja antingen ärlighetens Och

öppenhjärtlighetens tankar  hjärtats ut-valda Ord 

eller o-ärlighetens Och trolöshetens.


4028.  Valet  Välja antingen hård-hjärtlighetens 

tankar  hjärtats ut-valda ord eller mildhetens.


4029.  Valet  Välja antingen hatets Och föraktets

tankar  hjärtats ut-valda Ord eller kärlekens.


4030.  Högmodige  Övermodige  stridens  Ord-stridens människa  vänder sin rygg mot sanningen.


4031.  Övermodiges rikedomar  fåfängligt sökande.


4032.  Aktiva Och snabba rikedomar  för

tjuv-aktiga sökare.


4033.  Tjuv-aktiga sökare  söker tjuvaktiga rikedomar.


4034.  Rikedomars faror  Olyckor bedrar tankar

Och hjärtan  tungans ut-valda Ord.


4035.  Tungans själv-ut-valda Ord  Väljs

antingen till uppmuntran eller förnekar den.


4036.  Tanke-världens ut-valda tankar

Väljs antingen till högmods-tankar eller

ödmjuka. 


4037.  Tungans Ordval  Väljs av  Viljan antingen

till ödmjuka snälla Ord eller övermodiga ord.


4038.  Älska sig själv  istället för sin nästa

Hård-hjärtliga i sina själv-ut-valda Ord.


4039.  Tala milda saktmodiga Ord  förkastas

av vredens Och ilskenhetens barn.


4040.  Milda  Snälla  Saktmodiga Orden försvarar

sig mot vredens Och ilskenhetens Ord.


4041.  Svartsjukans aggressivitet  mänsklighetens

träldom Och slaveri.


4042.  Förtalet  skvalleriet  mänsklighetens

Olycka Och träldom.


4043.  Penning-begärets aggressivitet  försvarar sitt

egna begär efter nya penningar.


4044.  Ha-begärets aggresivitet försvarar sitt egna

begär efter o-förnöjsamheten.


4045.  Penning-begärets o-tacksamhet Och

o-förnöjsamhet efter penningars värde

till mänsklighetens fara Och Olycka.


4046.  Penning-begäret visar sitt egna begär

efter o-måttligt sökande i penningars värde.


4047.  Begäret förblindar hjärtat efter penningar.


4048.  Begäret skadar  tankar  hjärtat  tungans ordval. 


4049.  Ögonens begärelse  skadar  tankar  hjärtat

tungans ut-valda Ord.


4050.  Tankars begärelse  skadar  tankar  hjärtat

tungans Ord.


4051.  Hjärtats begärelse  skadar  tankar  hjärtat

tungans Ord.


4052.  Ärlige bemöter sin nästa med ärlighetens närhet.


4053.  Ödmjuke bemöter sin nästa med ödmjukhetens närhet.


4054.  God-hjärtlige bemöter sin nästa med god-hjärtlighetens närhet. 


4055.  Vara ödmjukhetens vän dag för dag

känna ödmjuk tillväxt i hennes närhet.


4056.  Vara kärlekens vän dag för dag

känna kärlekens tillväxt i hennes härhet.


4057.  Vara saktmodighetens vän dag för dag

känna saktmodets tillväxt i hennes närhet.


4058.  Tålamodet fördriver o-tåligheten.


4059.  O-tåligheten fördriver tåligheten.


4060.  Barmhärtigheten fördriver förtvivlan.


4061.  Ödmjukheten fördriver högmodet.


4062.  Övermodet prövar ödmjukheten.


4063.  Vreden Och ilskenheten prövar saktmodet.


4064.  Kärleken fördriver hatet Och föraktet.


4065.  Hatet Och föraktet prövar kärleken.


4066.  Vara ödmjukheten ärad i ord Och handling bättre än övermodet ärad i ord Och handling.


4067.  Vara saktmodet ärad i ord Och handling

bättre än vara ilskenheten Och häftigheten ärad

i ord och handling.


4068.  Livet i mildheten i Ord och Handling bättre än hård-hjärtlighetens handling i ord och gärning.


4069.  Livet i tålighetens Ord Och Handling bättre än livs-vandringen i o-tålighetens Ord och gärningar. 


4070.  Livet i o-talträngda tungans bättre än

talträngdas själv-ut-valda Ord.


4071.  Vara vänlighetens med-tjänare bättre än vara o-vänlighetens med-tjänare.


4072.  Vara mildhetens med-tjänare bättre än vara hård-hjärtlighetens med-tjänare.


4073.  Tystnaden Och ödmjukheten varandras vänner.


4074.   O-tystnaden Och högmodet varandras vänner.


4075.  Hjälpsamheten  snällheten varandras vänner.


4076.  Tjänst-villigheten  god-hjärtligheten varandras vänner.


4077.  Läro-rika ordspråk tillgängliga för alla.


4078.  Tröste-rika ordspråk tillgängliga för alla.


4079.  Läro-rika tankar  livets erfarenhet.


4080.  Tröste-rika tankar  livets erfarenhet.


4081.  Trösterikt hjärta människor till hjälp

Och stöd.


4082.  Glädje-fyllda tårar  glädje-fyllda tankar

Och hjärtan.


4083.  Låt inte uppgivenheten Och Deppigheten

få makt över tankar Och Hjärtan. 


4084.  Låt inte förtalet Och Skvalleriet få makt

över tankar Och hjärtan.


4085.  Låt inte Ilskenheten Och häftigheten få

makt över tankar Och hjärtan.


4086.  Låt förlåtelsens tårar rena tankar Och hjärtan från bitterheten.


4087.  Låt förlåtelsens tårar rena tankar Och hjärtan

från ilskenhetens Och häftighetens såriga beteende.


4088.  Låt förlåtelsens tårar rena tankar och hjärtan från o-förlåtelsens smärta Och lidande.


4089.  Tacksamme   tacksam för livet.


4090.  Vänlige  tacksam för vänligheten.


4091.  Gode  tacksam för godheten.


4092.  Dugliga  hjälpsamma händer  öppna händer.


4093.  Tränad fostran visar vägen till livet.


4094.  Tränad ödmjukhet visar vägen till ödmjukheten.


4095.  Tränad saktmod visar vägen till saktmodigheten.


4096.  Tränad mildhet visar vägen till mildheten.


4097.  Milda ord visar vägen  till mildheten.


4098.  Saktmodiga ord visar vägen till saktmodigheten.


4099.  Ödmjuka ord visar vägen till ödmjukheten. 

    Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 maj 2017 04:54

JESUS SYRAKS BOK.  38:1-23.


DEL. 2.


REGLER FÖR HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖDSFALL.


Syraks bok. 38:1.


1.  #Visa läkaren aktning för den nytta han gör

---- även han är ju skapad av Herren#.


Visa respekt för läkaren  skapad Guds avbild.

       Tröstande  hjälpande stödjande i talet

villiga händer till behövlig hjälp.


¤Syrkaks bok. 38:2.


2.  #Ty från den Högste kommer förmågan att bota,

och av kungar blir han belönad#.


Botandets förmåga kommer från den Högste.


Syraks bok.  34:20.


20.  #Han ger själen glädje och ögonen ljus,

han ger läkedom, liv och välsigelse#.


Den högstes omsorg & värme  sprider själslig glädje

förmörkade ögon öppnas av oförgängliga ljusstrålar.

        Hans kärlek & barmhärtighet sprider

läkedomen livets-källa & välsignelsen outsinliga flöde.


3.  #Läkarens kunnighet ger honom en hög ställning,

och han vinner mäktiga mäns beundran#.


Läkarens livs-lärdom belönas med gott förtroende.


4.  #Herren har låtit jorden alstra läkemedel,

och en klok man förkastar dem inte#.


Herren frambringade jordens växtliga läkemedel.

     Klok man tacksam inför hälsosamma växtligheter.


¤Syraks bok. 38:5.


5.  #Var det inte ett trästycke som gjorde vattnet

drickbart, för att Herrens makt skulle bli känd?#.


Andra Moseboken. 15:22-25.

Mirakel förvandlade bittra vattnet till drickbart

vatten.


6.  #Åt människorna gav han kunskap för att bli

prisad för dessa underbara gåvor#.


Herrens vishets-kunskap delgavs åt människo-barn.

      Blev prisad och ärad för dessa underbara gåvor.


7.  #Genom dem har han botat den sjukes plåga#.


Herrens underbara gåvor  hälsa sjukes plåga.


¤Syraks bok. 38:8.


8.  #Av dem blandar apotekaren till sin medicin.

Herren upphör aldrig att verka; från honom

       sprider sig hälsa över jorden#.


Flitige apotekaren blandar sin medicin från växtligheten.

       Herrens omsorgsfullhet sprider hälsa

över hela jordens inbyggare.


Vishetens bok. 1:14.


14.  #Nej, till att leva skapade han allt, och i allt som blir till i världen bor hälsa.

      Där finns inget gift som dräper, och döden har

inte sin kungborg på jorden#.


Herrens gav liv till alla skapade varelser.

     I allt liv finns hälsa.

Dödliga giftet saknar dödlig dräpar-kraft.

        Döden har inget kunga-fäste på jorden.


¤Syraks bok.  38:9.


9.  #Mitt barn, ta inte för lätt på sjukdom,

utanbe till Herren, så skall han göra dig frisk#.


Jesaja bok. 38:1-5.


Hiskias sjukdom.


1.  #Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk,

och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom

och sade: "Så säger Herren:

         Se om ditt hus.

Du ligger för döden, du kommer inte att överleva"#.


Bekänn ditt hus synder : du väntar på döden.


2.  #Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad:#


Hiskias hjärtats förbarmande ödmjuka bön om

Guds barmhärtighet och nåd.


3.  #Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig.

      Jag har gjort det som är gott i dina.#

Och han grät häftigt.


Bön :: Se, till trohet & hela mtt varit lydigt till dig.


4.  #Herrens ord kom till Jesaja:#.


5.  #Gå och säg till Hiskia:

Så säger Herren, din fader Davids Gud:

      Jag har hört din bön och sett dina tårar.

Jag lägger ytterligare femton år till ditt liv#.


Profetens nådeuppdrag till Hiskia : hans

  barmhärtiga nådes-löfte.

 

Jakobs brev. 5:14.


14.  #Är någon av er sjuk skall han kalla sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom

       med olja i Herrens namn och be böner

över honom#.


Herrens barmhärtig & nåd verksam  genom

de äldstes förböner Och andes smörjelse.


Syraks bok.  38:10.


10.  #Upphör att fela, ändra ditt handlande och

rena ditt hjärta från all synd#.


Göra bot Och bättring i tankar & hjärta

   förändrar livets handlingar.

Ren-hjärtligheten lyder budorden.


Syraks bok. 18:21.


21.  #Ödmjuka dig innan sjukdomen kommer,

visa ånger i samma stund som du synder#.


Syraks bok.  38:11.


11.  #Offra rökelse och påminnelseoffer av mjöl,

och häll olja över din gåva, så mycket du

     har råd till#.


Rökelse-offret & påminnelse-offret  välbehaglig lukt

inför Herrens ansikte.

        Låt oljan frikostigt få flöda över gåvan.


Syraks bok. 35:8-10.


8.  #Den rättfärdiges offer pryder altaret, dess vällukt når fram till den Högste#.


Renhjärtliges o-straffliges syndfries offer pryder

offer-altaret  offerlukten välbehaglig inför

den Högste.


9.  #En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,

hans påminnelseoffer blir inte bortglömt#.


Syndfrie mannens offergåva väl mottagen

påminnelse-offrets eviga påminnelse. 


10.  #Var frikostig när du ger till Herrens ära,

snåla inte med de förstlingsoffer du skänker#.


Låt inte girig-heten vanära fri-kostig-heten.

   Skänk frikostigt förstlings-offret.

      

Syraks bok. 38:12.


12.  #Men låt också läkaren göra sitt --- även han

är ju skapad av Herren.

      Låt honom inte lämna dig, ty du behöver honom#.


Ära din läkare guds-avbild.

      Låt hans barmhärtiga händer vidröra dig. 


13.  #Ibland ligger en lycklig utgång i läkarnas händer#.


Läkarnas kärleksfulla händer  ära dem.


14.  #Så ber de ju också om Herrens hjälp att ge

lindring och bot som leder till liv#.


I tacksamhet se läkarnas händer  vara till hjälp.

     Läkarna ber om Herrens hjälp vara sin

nästas behov till tröst  stöd Och hjälp.

  

Syraks bok. 38:15.


15.  #Den som syndar mot sin skapare må hamna

i läkarens händer#.


Läkarnas händer  tillgängliga för alla.


Läkarnas händer  personliga  för alla.


Läkarnas händer  nyttiga  för alla.


Läkarnas händer  älskvärda  för alla.


Syraks bok.  38:16.


16.  #Mitt barn, låt tårarna flöda när någon är död,

stäm upp klagosång över din svåra förlust.

        Visa den döde den heder han har rätt till,

och var inte försumlig med hans begravning#.


Låt sorgens tårar få flöda fritt inför din svåra förlust.

    Saknadens tårar  hedrar den döde

hedra den döde på hans begravning.


Syraks bok. 38:17.


17.  #Låt gråten vara bitter och klagan högljudd;

håll en sorgehögtid som är honom värdig,

        under en dag eller två, för att undgå förtal,

men trösta dig sedan för sorgen#.


Håll en sorge-högtid för den dödes värdighet.

      Låt trösten bli varaktig efter sorge-högtiden.


Syraks bok. 38:18.


18.  #Ty sorg kan leda till död, sorg i hjärtat

bryter din styrka#.


Sorgset hjärta  brustet hjärta  vilket leder till

själslivets tomhet Och fåfänga.


Syraks bok. 30:23.


23.  #Njut av livet, var lätt till sinnes och håll

sorgen på avstånd.

      Att gå och sörja har blivit mångas fördärv

och det gör ingen som helst nytta#.


Känn tacksamhet för livet.

     Låt sinnena värdesätta livets möjligheter.

Bli inte sorgens slav Och träl.

     Sörjande  tankar & hjärtan  mångas fördärv.


Ordspråksboken.  15:13.


13.  #Glatt hjärta ger ljus uppsyn, sorg skapar

modlöshet#.


Glädjefyllt hjärta  ger glädjefyllda ögon.

    Sorgsenheten  mod-lös-hetens vän.


Andra korinterbevet. 7:10.


10.  #En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen

     behöver ångra, medan världens sätt

att sörja leder till död#.


Sorglig längtan efter  tjäna Guds vilja  leder

hjärtat till botgörelse.

       Väldens sorge-sätt leder till död.

 

Syraks bok.  38:19.


19.  #Där olyckan slår bor också sorgen,

ett liv i fattigdom är en förbannelse för hjärtat#.  


I olyckans fotspår följer sorgsen-heten.

    Fattigas liv i fattigdomen  hjärtats för-bannelse. 


Syraks bok. 38:20.


20.  #Låt inte sorgen få makt över ditt hjärta

skjut undan den och tänk på ditt eget slut#.


Låt inte sorgsen-heten bli herre över ditt hjärta.


Syraks bok.  7:36.


36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda#.


Vara aktsam i vad man gör  rannsaka sitt liv

       inför livets slut tillåter inte hjärtat synda.

     

Syraks bok.  38:21.


21.  #Glöm inte detta, ty det finns ingen väg tillbaka; du hjälper inte den döde men skadar

dig själv#.


Skrivna livs-blad kan inte förändras.

     Den döde kan inte förändra sitt livs gärningar.


Vishetens bok. 2:5.


5.  #Vår livstid drar förbi som en skugga,

         och vårt slut är oåterkallerligt:

sigillet sätts på plats och ingen återvänder#.


Vår livs-tid en o-återkallerlig skugg-bild.

      Livets sigill sätts för evigt på plats. Syraks bok.  38:22.


22.  #Tänk på att hans öde även skall bli ditt:

"I går jag, i dag du".


Den dödes öde  kan också bli ditt öde.

    I går jag  i dag du  alla har det gemensamt. 


Syraks bok. bok. 38:23.


23.  #Har den döde fått ro, så låt hans minne vila;

trösta dig över förlusten så snart hans liv

har flytt#.

 

Den dödes ro Och vila  låt den vara.

      Låt hans minnen få vila.

Du, sörjande trösta dig över saknaden efter

den döde.

     


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 maj 2017 04:53

JESUS SYRAKS BOK.  37:27-31.


DEL. 1.


REGLER FÖR HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖDSFALL.


27.  #Mitt barn pröva dig fram så länge du lever;

ta reda på vad som är skadligt och avstå från det#.


Närings-rik föda kroppens hälsa.

      Kunskapen nyttig i ätandet.

Avstå från onyttig föda.


¤Syraks bok. 37:28.


28 .  #Ty allting är inte nyttigt för alla, och alla

tilltalas inte av allt#.


All föda inte nyttig för alla.

      All föda inte givande för alla.


Första korinterbrevet 6:12.


12.  #Allt är tillåtet för mig ---- men allt är inte nyttigt .  

Allt är tillåtet för mig ----- men ingenting får makten över mig#.


Vaksam för frosseriets döds-synd o-hälso-sam.

     Akta sig för frosseriets avgud.


¤Syraks bok. 37:29.


29.  #Sukta inte efter allsköns läckerheter och hänge dig inte åt frosseri#.


Frosseriet dödssynd.

      Känn ingen fåfänglig längtan efter allsköns

sötsaker.  


Ordspråksboken. 23:20.


20.  #Bli inte sådan som dricker vin och

frossar på kött#.


Inte vara begiven på vinet.

         Varnad för köttets frosserier.


¤Syraks bok. 37:30.


30.  #Ty överdrivet ätande leder till sjukdom,

och omåttligheten är granne till ohälsan#.


Frosseriet leder till sjukdom.

      O-måttligt ätande vän med o-hälsan.


Syraks bok. 31:16-20.


16.  #Ät som en människa av det som dukats fram,

glufsa inte i dig, så att du väcker motvilja#.


Var aktsam på ätande beteendet.


17.  #Var den förste som slutar, så visar du dig väluppfostrad, och var inte omättlig, så att du

     väcker anstöt#.


Visa din väluppfostran i ditt ätande  annars blir

ditt beteende avskyvärt.


18.  #Och om du sitter i ett sällskap, så ta inte

för dig före de andra#.


Visa respekt inför bordsgästerna.


19.  #Hur nöjd är inte den väluppfostrade med litet!

Han slipper också andnöd när han har gått till

      sängs#.


Vara väluppfostrad låter förnöjsamheten råda.

      Måttlig mättnad sund sömn.


20.  #Sund sömn får den som ätit måttligt; han stiger tidigt upp med tankarna samlade.

          Men en omåttlig människa plågas av

sömnlöshet, illamående och kolik#.


Sund sömn  måttligt ätande.

      Utvilad sömn  trötta &slitna tankar  blir till

samlade vilande tankar.


Frosseriets människa lever i sömn-löshet

illamånde & våld-samma buksmärtor. 


31.  #Omåttlighet har blivit mångas död,

men den försiktige förlänger sitt liv#.


O-måttligheten mångas olycka Och död.

       Måttfulles kloka ätande förlänger hans liv. Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2017 03:59

JESUS SYRAKS BOK. 37:1-13.


VÄNNER OCH RÅDGIVARE.


Syraks bok. 37:1.


¤Syraks bok. 37:1.


1.  #Alla vänner säger:  "Även jag är din vän",

men somligas vänskap är bara ord#.


Tungan talar om vänskap  hjärtat talar om

o-vänskap.


Syraks bok.  6:8.


8.  #Ty somliga är vänner bara när det passar dem

och stannar inte hos dig i nödens stund#.


Somliga vänner visar vänskap efter deras känslo-liv.


Djupare vänskap visar sig i ord och handling.

       

2.  #Är det inte en sorg ända till döds när en vän

och kamrat förvandlas till fiende?#


Övergiven vänskap känns bitter i tankar Och hjärta.

     Förändrad vänskap hjärtats sorg.

God vän förändras till att bli någons fiende.

       Vänskap Och fiendeskap varandras o-vänner

Och fiender.


3.  #O, du onda böjelse, varifrån har du strömmat in för att översvämma hela jorden med svek?#


Du, Ondskefulla vänskap  vill du uppfylla jorden med ditt svekfulla falskhet Och tro-löshet.


¤Syraks bok. 37:4.


4.  #En vän kan dela sin kamrats glädje men bli

hans motståndare i nödens stund#.


Syraks bok. 6:10.


10.  #Somliga vänner är gärna gäster vid ditt

bord men stannar inte hos dig i nödens stund#.


Vara en god i känslo-livets glädje.

      I ord och handling i motgången bli hans o-vän.


Tillfälliga bordsgäster tillfällig känslo-glädje.


Syraks bok. 12:8.


8.  #I medgången prövas inte vännen i nöden

förblir inte ovännen dold#.


I motgången visar sig o-vännens beteende.


5.  #En annan vän delar slitet för brödfödan,

och inför striden griper han sin sköld#.


Trogen vän känner medlidande i vännens sökande efter brödfödan.


Syraks bok. 31:6.


6.  #Ha alltid din vän i minnet, och kom ihåg

honom när du får pengar#.


Bevara trogne vän i minnet  var inte o-tacksamhet mot din väns givande.


Syraks bok.  14:13.


13.  #Gör gott mot din vän innan du dör,

ge åt honom så frikostigt du förmår#.


Vara frikostig i ditt givanden lyd givmildheten

   under vännens livstid.


7.  #Alla rådgivare prisar sina råd, men somliga

ger råd till egen fördel#.


Övermodiga rådgivare :: tänker på sig själva.


8.  #Akta dig för den som vill ge råd, och ta först reda på vad hans intresse är  ----- han ser ju

        till egen fördel.

Låt honom inte kasta lott om ditt öde.#


Var försiktig i din rådgivning.

       Sök först hans intresse inför din rådgivning

vill han kan han utnyttja dig.  


9.  #Och säga dig att du är på rätt väg men sedan stiga åt sidan för att se vad som händer#.


10.  #Rådgör inte med dem som ser snett på dig,

dölj dina planer för dina avundsmän#.


Undvik rådgivning med de svekfulla.

      Visa inte din rådgivningsplan för de avundsjuka.


Avundsjukan Och ärligheten varandras o-vänner Och fiender.    Går skilda vägar.


11.  #Rådgör inte med en kvinna om hennes rival

eller med en feg man om krig, inte med säljaren

       om en affär eller med köparen om en

försäljning, inte med den ogine om en gengåva

        eller med den hårdhjärtade om en vänlighet,

inte med den maklige om arbete av något slag,

        med en en säsongarbetare om verkets

slutförande eller med en lat slav om ett sort

      företag.

Dröj aldrig hos sådana för att få råd#.


Undvik rådgivning inför en kvinnans o-vän  

      Inför en hård-hjärtlig person om vänlighet.

   Inför en lat Och bekväm arbetare om arbete.

        Inför en tillfällig säsongarbetare om

om arbets-verkets slutförande.

  Inför en lat Och bekväm slav-arbetare i et

vinst-drivande företag.  


¤Syraks bok. 37:12.


12.  #Nej, håll dig till den gudfruktige, den som du vet följer buden, som har samma sinnelag som du

        och som lider med dig om du råkar i

svårigheter#. 


Var god rådgivare inför den gudfruktige vilken lyder budorden.

      Ni har samma tänke Och talesätt.

Han känner medldande för dig i dina svårigheter.


Syraks bok. 6:17.


17.  #Den gudfruktige väljer sina vänner rätt,

ty de som står honom nära liknar honom själv#.


Gudfruktige väljer de som har samma enhets-tänkande Och tale-tänkande som han själv.


Syraks bok. 9:15.


15.  #Med kloka män skall du föra dina samtal,

och allt vad du säger skall röra den Högstes lag#.


Tillåta sina samtal vara tillsammans med kloka

Och insikfulla män i den Högstes lag.


13.  #Använd också ditt eget omdöme,

ty det är din trognaste rådgivare#.


Gott omdöme i rådgivning välsignar rådgivningen.

     Gott omdöme trogen medhjälpare.


14.  #En människas hjärta ger stundom bättre besked än sju spejare i ett högt vakttorn#.


Människo-hjärtats ärlighet bättre än sju spejare

      i ett högt seende vakt-torn.


¤Syraks bok. 37:15.


15.  #Men utöver detta skall du be till den Högste att han leder dig på sanningens raka väg#. 


Bättre än hjärtats ärlighet  ärlig ödmjuk bön

   inför den Högste leder dina fotsteg in

på sanningens raka trohets vägar.


Ordspråksboken. 16:9.


9.  #Människan tänker ut sin väg, men stegen

styrs av Herren.#


Människans liv styrs alltifrån hennes formande i moder-livet.

Alla hennes dagar är upptecknade inför Herrens ansiktes närhet.


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2017 03:59

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 39.


#Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva för evigt#.

    Syraks bok. 37:26.


3900.  Hård-hjärtligheten vänligheten varandras o-vän Och fiende.


3901.  Hård-hjärtligheten känner ingen gemenskap

med mildhetens närhet.


3902.  Hård-hjärtlighetens närhet visar inga känslor för med-lidande : med-ömkan.


3903.  Hård-hjärtligheten lever i ett ego.


3904.  Hård-hjärtligheten kylig Och kall i sin närhet.


3905.  Högmodet Och hård-hjärtligen varandras

vänner.


3906.  Tiden i tystnaden : lärorik Och tröste-rik.


3907.  I tidens väntan tränas tålamodet.


3908.  Ärligheten Och god-hjärtligheten :

trovärdigt vittnesbörd.


3909.  Tålamodet Och tiden varandra till

hjälp : tröst Och stöd.


3910.  Behärskad tunga : tystnadens redskap.


3911.  O-behärskad tunga : o-tystnadens redskap.


3912.  Vara behärskade tungans tjänare.


3913.  Lära känna behärskade tunga : bli hennes vän.


3914.  O-behärskade tungan :: behärskade tungans o-vän.


3915.  O-behärskade tungan vän med o-tystnaden.


3916.  Behärskade tungan vän med stillheten

Och tystnaden. 


3917a.  Lära känna o-behärskade tungan blir

hennes vän.


3917b.  Lära känna behärskade tungan blir

hennes vän.


3918.  O-behärskade tungan känner vänskap med förtalet Och skvalleriet.


3919.  O-behärskade tungan känner vänskap

med ords-strider Och kiv Och trät-girigheten.


3920.  Tungan : kroppens ständige härskare.


3921.  Tungan kan vara härskare till nyttigheter.


3922.  Tungan kan vara härskare till o-nyttigheter.


3923.  O-tacksamheten skadar människans tankar

Och hjärtan.


3924.  Otacksamheten : tacksamheten varandras

fiender.


3925.  Tacksamhetens leende främmande för

o-tacksamheten.


3926.  Pratsam Tunga

               Prat-sjuk Tunga

                     O-behärskad Tunga

Aktiva tungor.


3927.  Aktiva tungor kan missbrukas.


3928.  Tungan uttrycker människors tankar.


3930.  Bittert leende : skadar.


3931.  Avundsjukt leende :: skadar.


3932.  Bittra ögon : skadar tankar Och hjärtan.


3933.  Avundsjuka ögon : skadar tankar Och hjärtan.


3934.  Begärliga ögon :: skadar tankar Och hjärtan.


3935.  Sanningen Och friden i tankar Och hjärtan :

skapar sinnesro :: sinnesfrid.


3936.  Högmodets stolthet föraktar sanningen.


3937.  Övermodets stolthet föraktar sinnes-ron.


3938.  Lögnens ord :: agnar för vinden.


3939.  Lögn-aktiga ord :: fåfängliga ord.


3940.  Förtaliga ord :: väger lätt på livets våg.


3941.  Skvaller-aktiga ord ::: tomhetens ord.


3942.  Glada Och fröjdefulla ord :: givande för både tankar Och hjärtan.


3943.  Glada Och fröjdefulla tankar :: givande för

kropp och själ.


3944.  Glada Och fröjdefulla ögon : givande för sinnes-ron Och sinnes-friden.


3945.  Öppna tankar Och hjärtan för sanningen :

inbjuder hennes rikedomar.


3946.  Öppna tankar Och hjärtan för ödmjukheten ::

inbjuder hennes rikedomar.


3947.  Öppna tankar Och hjärtan för ärligheten :

inbjuder hennes rikedomar.


3948.  Tankars Och hjärtans öppenhet för saktmodigheten inbjuder hennes rikedomar.


3949.  Tankars Och hjärtans öppenhet för

godheten inbjuder hennes rikedomar.


3950.  Tankars Och hjärtans öppenhet för snällheten inbjuder hennes rikedomar.


3951.  Älska sanningen : inbjuder hennes närhet i

tankar ord Och hjärtan.


3952.  Ljuvlig ro Och Vila : själens sinnesro Och

sinnesfrid.


3953.  Endräktig vila Och ro själens enhet mellan

tankar Och hjärtan.


3954.  Endräktiga ord : endräktigt tal.


3955.  Endräktiga tankar :: endräktiga hjärtan.


3956.  Missmodigheten Och bitterheten ::

ger såriga tankar Och hjärtan.


3957.  Missmodigheten Och bitterheten : skapar

missmodiga Och bittra tankar Och hjärtan.


3958.  Livet i lydnadens närhet : vara o-lydnadens

fiende Och o-vän.


3959.  Livet i mildhetens närhet :: vara hård-hjärtlighetens o-vän Och fiende.


3960.  Väder Och vind-språket :: tomma vindars ord.


3961.  Kärleken tillgänglig för alla.


3962.  Ärligheten tillgänglig för alla.


3963a.  Modlösheten Och nedstämdheten  har ingen

framtid på jorden.


3963b.  Deppigheten Och uppgivenheten  har ingen

framtid på jorden.


3964c.  Sorgsenheten Och misslyckandet  har ingen

framtid på jorden.


3964.  Aggresssiviteten och vreden 

      saktmodighetens o-vän Och fiende.


3965.  Falska friden  falska sanningen föraktar

      friden Och sanningen.


3966a.  Tålmodige visar sin tålmodighet mot alla.


3966b.  O-tålige visar sin o-tålighet mot alla.


3967a.  Ödmjuke visar sin ödmjukhet mot alla.


3967b.  Högmodige visar sin högmodighet mot alla.


3968.  Ärlige lever i sin ärlighet.


3969.  O-ärlige lever i sin o-ärlighet.


3970.  God-hjärtlige  känner sin styrka i 

god-hjärtligheten.


3971a.  Milde känner sin styrka i mildheten.


3971b.  Saktmodige känner sin styrka i saktmodigheten.


3971c.  Insiktsfulle känner sin styrka i insikten.


3972.  Hopplösheten Och modlösheten : skadar tankar Och hjärtan.


3973.  Ärlighetens omsorg försvaret mot

    o-ärligheten.


3974.  Sanningens omsorg :: försvaret mot 

      lögnaktighetens falskhet.


3975.  Sanningen vill betjäna tankar Och hjärtan med sin sanning.


3976.  Fint snällt ödmjukt hjärta Och tankar

stöder hjälper tröstar sin nästa.


3977.  Girigheten själv-god själv-upptagen mot

sig själv.


3978.  Sinnes-rons vila  tankars vila.


3979.  Sinnes-fridens tystnad  tankars stillhet.


3980.  Sinnes-ron tillgänglig för alla.


3981.  Sinnes-friden tillgänglig för alla.


3982a.  Tystnadens vila tillgänglig för alla.


3982b.  Stillsamme känner sin styrka i stillheten.


3983.  Tiden tillgänglig för alla.


3985a.  Livets vandring innehåller Tiden.


3985b.  Livets stillhet  Tidens stillhet.


3985c.  Livets tystnad Tidens tystnad. 


3986.  Livets-vandring vara vaksam för

tids Och energitjuvar.


3987.  Livets-vandring livets lärdom Och livs-erfarenhet.


3988.  Livets lärdom Och livs-erfarenhet

    värdesätter livet.  


3989.  Ödmjukheten vill följa människors fotsteg.


3990.  Ödmjukheten vill fylla människors tankar med sin ödmjukhet.


3991.  Känslo-livet informerar tankarna.

Tankarna påverkar hjärtats tankar.

      Hjärtats budskap förmedlas av tungans tal.


3992a.  Vara ärlig vandra i hennes fotspår

ärar ärligheten.


3992b.  Ärlighetens fotspår  Ärlighetens närhet.


3993a.  Vara ödmjuk vandra i hennes fotspår

ärar ödmjukheten.


3993b.  Ödmjukhetens fotspår  Ödmjukhetens närhet.


3994a.  Fina hjärtat lyssnar på finheten.


3994b.  Fint hjärta lever i finheten.


3995a.  Snälla hjärtat lyssnar på snällheten.


3995b.  Snällt hjärta lever i snällheten.


3996.  Talträngd tunga :: ej rädd om tystnadens rikedomar.


3997a.  Snälla hjärtat följer snällheten

i  hennes fotspår.


3997b.  Snällhetens fotspår  Snällhetens närhet.


3998a.  Goda hjärtat följer godheten i hennes fotspår.


3998b.  Godhetens fotspår  Godhetens närhet.


3999a.  Aggressivitets hjärta lyssnar på aggressiveteten.


3999b.  Lögnaktigt hjärta följer lögnen i hennes fotspår. 


3999c.  Lögnens fotspår  Lögnens närhet.   

     
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se