Alla inlägg under december 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2014 14:16

VARNING FÖR DEN FRÄMMANDE KVINNAN.

Ordspråksboken. 5:1-4.

1.  "Min son, hör på min vishet och lyssna till min insikt".

2.  "Så att du vinnlägger dig om klokhet och kunskap får prägla dina ord".

Min son, jag är din fader och skapare; låt hörsamheten råda i ditt liv; hör på min vishets och insikts lärdom och erfarenhet.

Din lydnad till att höra och lyssna på treenighetens klokhet och kunskap; kommer då att påverka dina ord. 

3.  "Den främmandes läppar är söta som honung, lenare än olja hennes tung".

4.  "Men till slut blir hon bitter som malört, vass som ett teveegat svärd".

Främmandes förföriska läppar; kan till en början liknas vid honungens sötma.  Hennes tungas lenhet kan liknas vid oljans lenhet.  Hennes ord vilseleder människors hjärtan.  

Predikaren. 7:27.

27.  "Detta har jag funnit; bittrare än döden är kvinna, hon är en snara, hennes hjärta är ett nät, hennes armar är bojor.

Den som behagar Gud kommer undan, men syndaren blir hennes fånge".

Marlörtens smak kan vara bitter och plågsam; vars bild kan ses ifrån främmandes läppars tal.

Dess verkan blir bitter och plågsam för de som hör den främmandes lena och förföriska ord.

Ordspråksboken. 5:5-11.

5.  "Hennes vandring går mot döden, ner till dödsriket för hennes stig".

6.  "Hon ger inte akt på livets väg, hon märker inte att hon går vilse".

Hennes andliga förblindelse för hennes steg mot döden.

I sin o-vaksamhet; viker hon av ifrån livets väg.

7.  "Hör därför på mig, mina barn, och följ alltid mina ord".

Mitt folk, lyssna på mig, och tillåt mina ord vara livets ledstjärna.

Psalm. 119:105.

105.  "Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig".

Guds ordet belyser vår jordiska vandring.

8.  "Håll dig långt ifrån henne, närma dig inte hennes dörr".

Umgås inte med henne! Gör dig inte delaktig av hennes onda gärningar.

9.  "Annars får du ge din kraft åt andra och dina år åt en hård husbonde".

10.  "Främlingar drar nytta av din styrka, och du får slita i en annans hus".

11.  "Du stönar när slutet kommer, när din kropp tynar bort".

Har du din samhörighet och gemenskap med henne; då får du förslösa ditt livs bästa år; bildligt talat åt en hårdhjärtad husbonde.

Främlingar och en hårdhjärtad husbonde; kan liknas vid energitjuvar och tidstjuvar.     

Ordspråksboken. 5:12-1

12.  "Varför avskydde jag fostran och föraktade tillrättavisning?

13.  "Varför hörde jag inte på min lärare utan slog dövörat till för deras ord"?

14.  "Snart befann jag mig i stort elände inför den samlade menigheten".

Ett ångestfyllt hjärta säger; jag tillät inte fostran och tillrättavisningen att forma min livsstil och livsföring.

Jag lyssnade på o-hörsamheten; när min lärares ord tillrättavisade mig.

Min o-lydnad gav mig ett stort elände inför en samlad menighet.

Ordspråksboken. 5:15-1

15.  "Drick vatten ur din egen brunn, friskt hjärta ur din egen källa".

Låt ditt eget dricksvatten; utifrån hjärtats förvarings-brunn;

består av visheten och insikten. 

16.  "Skall dina källflöden rinna ut på gatan och strömma ut över torget"?

17.  "Nej, de skall tillhöra dig ensam, dela dem inte med andra"!

18a.  "Må din källa vara välsignad".

Matteus. 7:6.

6.  "Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om sliter sönder er".  

Låt inte vishetens och insiktens källflöden; kastas ut som pärlor åt svinen; som inte värdesätter dess värde; när de förtrampar dem under sina orena fötter. 

Ordspråksboken. 18b-20.

18b.  "Gläds åt din ungdoms hustru".

19.  "Den älskliga hinden, den vackra gasallen.

Må hennes bröst alltid vara din lust, hennes kärlek alltid berusa dig".

Gläds åt din ungdoms hustrus emotinella rikedomar; av henne mjukhet, finhet och skönhet. 

Låt hennes kvinnlighet berusa dig.

Hennes ömhet, värme och omsorg; och moderskärleken till sina barn; vara din lust.

20.  "Varför skulle du berusas av en annan kvinna och famna en främmande, min son"?

Jesus Syraks bok. 9:8.

8.  "Vänd bort blicken från en välskapt kvinna, se inte närgånget på en annans vackra hustru".

Av kvinnlig skönhet har många förförts, den kommer lidelsen att flamma upp som eld".

Ordspråksboken. 5:21-2

21.  "Herren ser var människan går, han ger akt på alla hennes stig".

22.  "Den ondes fångas av sina egna brott och fastnar i sina synders snara".

23.  "Han dör för att han försmådde fostran och berusades av sin stora dårskap". 

Hans Majestäts allvetandes ögon beskådar allt; vad människan gör.

Den ondskefulles egna brott snärjer hans hjärta och sinne.

Hans o-hörsamhet mot den andliga fostran; för honom in i döden.  Han blev berusad av sin egen okunnighet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2014 10:37

MARS MÅNAD.

LÅT OSS HÅLLA UT I DET LOPP VI HAR FRAMFÖR OSS.

LÅT OSS HA BLICKEN VÄND MOT JESUS, TRONS UPPHOVSMAN OCH FULLKOMNARE. FÖR ATT VINNA DEN GLÄDJE SOM VÄNTADE HONOM UTHÄRDADE HAN KORSET UTAN BRY SIG OM SKAMMEN.

( Hebr. 12:1b-2b ).


Första dagen.

#Jesus vill föra sitt himmelska kunungadöme till själarna mer genom lidande och förföljelse än genom lysande predikningar.

Therese av Lisieux#.


Ordspråksboken. 12:1.

1.  "Att älska fostran är att älska kunskap, enfaldig är den som avskyr tuktan".


Andliga fostran in i fullkomlighetens dygder; är att älska och lära känna fullhetens kunskap. 


Den o-kunnige låter sig inte tuktas in de fullkomliga dygderna.


Andra dagen.


#Prövningarna är till stor hjälp för att göra oss fria från det jordiska.  De får oss att se upp till Gud snarare än till denna värld#.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:2.


2.  "Den gode vinner Herrens behag, ränksmidaren fälls av  hans dom".

O-strafflige finner behag i sin faders hjärta.


Den gudlöse fälls av Herrens rättvisa domar.


Tredje dagen.


Hjärtats matyrskap är inte mindre fruktbärande än ugjutandet av blod.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:3.


3.  "Ondskan ger inget fotfäste, men den rättfärdige är fast rotad".


Onskan ger ingen trygghetskänsla, fasthet, är orolig, ängslig, förvirrad, uppgiven, äter upp sig själv av sin egen förgängelse.   

Den rätfärdige är fast rotad i sanningen.


Fjärde dagen.


#et ger mig så stor tröst att tänka att den gudomliga styrkan själv, Jesus, vet vad det betyder för oss att vara svaga, och att han skakade till när han såg den bittra kalken, den kalk han längtat så starkt efter#.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:4.


4.  "En driftig hustru är sin mans krona, en dålig är som röta i hans ben".


Driftig och flitig hustru är en Guds gåva till mannen.

O-driftig och o-flitig hustru är som ett gissel och en snara för mannens själ.


Den femte dagen.


Min  glädje är att jag får älska lidandet. Under tårar ler jag och tar med tacksamhet emot törnerna lika mycket somm blommorna.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:5.


5.  "De rättfärdigas mål är de rätta, de ondas syfte är svek".


De rättfärdigas tankar längtar efter eftertänksamheten, insikten och klokheten. 


De ogudaktigas rådklokhet söker svekfullheten.


Den sjätte dagen.


Jesus har alltid behandlat mig som ett favoritbarn.

Visserligen har hans kors följt mig sedan barndomen, men jag har lärt mig att hängivet älska detta kors.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:6.


6.  "De ondas ord rymmer dödligt försåt, rättrådigas tal ger räddning".


De gudlösas ord utgjuter oskyldigt blod.


De gudfruktigas tal uppmuntrar de svaga, de små, uppgivna, faderslösa, hemlösa och är änkans försvarare. 


Sjunde dagen.


Jag är inte rädd för prövningar som kommer från Jesus, ty till och med i de bittraste lidanden syns det att det är hans kärleks hand som orsakar det.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:7.


7.  "De onda vräks omkull och är borta, men den rättfärdiges hus står kvar".


De ondskefulles minnen förmultas bort.


Den rättfärdiges hus har ett bestående värde.


Den åttonde dagen.


Jag skulle gärna leva hela mitt ordensliv i den tunnel av andlig torka som Jesus lett mig in i.  Min önskan är bara att mitt mörker skänker syndarna ljus.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:8.


8.  "Som man har förstånd blir man prisad: förakt är den dummes lott".


Man blir prisad i stadens portar; efter sin andliga klokhet och insikt.

Föraktfull är den o-kunniges sinnerliga förstånd.


Den nionde dagen.


Vet ni vilka dagar som är mina söndagar och festdagar?

Det är de dagar då Gud i sin godhet prövar mig mest.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 12:9.


9.  "Bättre att vara ringaktad och ha en dräng än spela fin och sakna bröd".


Bättre är att leva i litenheten och ödmjukheten; än att vara ärad i människors ögon och ändå sakna brödets föda.


Tionde dagen.


Ingenting är för mycket att uthärda för att vinna det eviga livets segerpalm.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken.12:10


10.  "Den rättfärdige sörjer för sina djur, men den ondes omsorg är grymhet".


Den rättfärdige visar omsorg och omtanke för sina djur.


Den gudlöse saknar omsorg; han leds av grymhetens gärningar.


Den elfte dagen.


Jag sätter större värde på uppoffringarna än extasen.

Lyckan finner jag åt mig själv i lidandet, inte någon annanstans.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:11.


11.  "Lättvunnen rikedom krymper ihop , det som långsamt sparas växer".


Snabba penning-vinster försvinner, ett långsamt sparande växer till.


Den tolfte dagen.


Jesus ger mig bara just det jag kan bära i varje stund och inte mer. Om han ökar mitt lidande en stund senare, ökar han också kraften åt mig.

Therese av Lisieux.


Ordsprpråksboken. 13:12.


12.  "Utdragen väntan gör hjärtat sjukt, uppfylld önskan är ett livets träd".


Uppfylld önskan gör hjärtat glatt.

Utdragen väntan ger ett oroligt hjärta.


Den trettonde dagen.


"Idag har du fått utstå många prövningar", har någon sagt till den heliga Therese.  "Ja, men jag tycker mycket om dem", svarade hon.  "Jag tycker om allt Gud ger mig".

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:13.


13.   "Den som föraktar råd råkar illa ut, den som lyder förmaningar får sin lön".


Den som föraktar och förkastar en rådgivare; överger  rådklokhetens vishet och insikt.

Lydnaden inför förmaningar belönas.


Den fjortonde dagen.


Om jag inte led ett ögonblick i taget skulle jag inte kunna bevara tålamodet, så jag håller mig bara till den stund som är.  Jag glömmer det som skett och aktar mig för att lista ut vad som kommer att ske.


Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:14.


14.  "Vad den vise lär ut är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.


Den vise har sökt sig till vishetens outsinliga källor.

Den vises lärdom och erfarenheter en hjälp för att undgå dödens snaror.


Femtonde dagen.


Gud har alltid hjälpt mig i sin godhet. Han har bistått mig och hållit mig i handen sedan barnsben. Jag är beroende av honom.  Mitt lidande kan närma sig gränsen, men jag är säker på att han aldrig överger mig.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 13:15.


15.  "Gott förstånd ger uppskattning, trolöshet leder i fördärvet".


Gott förstånd har sitt ursprung i visheten och insikten.

Trolöshetens + fördärvets väg leder till fåfänglighet och förgängelse.


Den sextonde dagen.


Allt jag skrivit om min längtan till lidandet är sant.

Jag är inte ledsen för att ha överlämnat mig till kärleken.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:16.


16.  "Den förståndige gör allt med insikt, dåren sprider dumheten omkring sig".


Den kloke har sin tilltro till insiktens lärdom och erfarenheter.


Den o-kunnige sprider sin dumdristighet inför sin omgivning.


Den sjuttonde dagen.


Jesus vill äga hjärtat helt och hållet.  Därför låter han oss lida mycket, men tänk vilken glädje som skall fylla själen vid det lyckliga ögonblicket då i träder in i himlen!

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:17.


17.  "En dålig budbärare ställer till olycka, ett pålitligt sändebud ger läkedom".


En o-trovärdig budbärare ställer till oro och förvirring.


Ett trovärdigt sändebud ger hälsa och läkedom. 


Artonde dagen.

Jag har kommit till en punkt där jag inte kan lida längre, därför att allt lidande har blivit så vackert för mig.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:18.


18.  "Att försmå fostran ger fattigdom och skam, men den som låter sig tuktas blir ärad".


Att undfly fostran ger en andlig fattigdom och skamfullhet.


Tillåta sig att bli tuktad i de andliga dygderna; belönas med ära.


Nittonde dagen.


Jag har inte ett okänsligt hjärta och det just för att det kan lida mycket som jag vill ge Jesus allt detta hjärta kan uthärda.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 1319.

19."Uppfylld önskan gör själen gott, dåren hatar att avstå från det onda".


Uppfylld önskan är själens hälsa och läkedom.


Den o-kunnige vill inte vända om från sin ondskefullhet.


Tjugonde dagen.


Lidandet i förening med kärleken är precis det vi borde önska i denna tårarnas dal.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:20.


20.  "Den som vistas bland kloka blir klok, den som umgås med dårar går det illa".


Den som har sin gemenskap med klokhetens människor; blir själv klok.


Den som har sin gemenskap med o-kunniga människor; blir oroliga och förvirrade.  


Den tjugoförsta dagen.


Ty vad kan ge oss större glädje än att lida för din kärleks skull?  Ju djupare lidandet är och ju mer dolt för de skapade varelsernas ögon det är, ju mer får det dig att le, o, min Gud!
Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:21.


21.  "Syndarens förföljs av olycka, lycka blir den rättfärdiges lön".


Syndaren får erfara oron, ångesten, uppgivenheten, modlösheten och o-friden i sitt inre.


Den rättfärdiges liv belönas av lycka och framgång. 


Den tjugoandra dagen.


Så barmhärtig den väg är på vilken den gudomlige mästaren alltid har lett mig!  Han har aldrig fått mig att önska mig något utan att visa mig den.

Therese av Lisieux. 


Ordspråksboken. 13:22.


22.  "Den gode lämnar arv åt sina barn och barnbarn, men syndarens rikedom går till den rättfärdiga".


Godhjärtade och omsorgsfulla föräldrar lämnar ett arv åt sin barn och barnbarn.

Syndarens rikedomar överlämnas till den som behagar Herren.


Den tjugotredje dagen.


Om det Behagar Gud i hans eviga godhet, samtycker jag villigt till att mina kroppsliga och själsliga lidanden förlängs i många år.  Nej, jag är inte rädd för att leva länge.

Jag motsätter mig inte striden.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:23.


23.  "De fattigas nyodling giver riklig föda, men många förgås genom sin o-rättrådighet".    1917 års översättning.


Den fattige sår det han har; ty hans sådd ger riklig skörd. 


Gudlösheten förgör den gudlöse.


Tjugofjärde dagen.


Hjärtat slog när jag tryckte läpparna mot sanden i Kolosseum, den lösa som färgades purpurrött av de första kristnas blod.  Jag bad om nåden att få bli en martyr för Jesus, och djupt i min själ kände jag att min bön blev hörd.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:24.


24.  "Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar honom i tid".

Den andlige och köttslige fadern; hatar sitt barn; om har spar tuktans ris.

Den som älskar sitt barn fostrar det i rätt tid.


Tjugofemte dagen.

MARIE BEBÅDELSEDAG.


Jag borde rätt och slätt bekänna, att "den mäktige har gjort stora ting för mig" ( jfr. Luk 1:49 ), och att de största av dessa ting är att ha visat mig min litenhet och oförmåga att göra något verkligt gott. 

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 13:25.


25.  "Den rättfärdige äter och blir mätt, den ondes mage är tom".


Den rättfärdige är välsignad av matfödan.


Den gudlöses mage finner aldrig någon mättnad.


Den tjugosjätte dagen.


Jag säger till Jesus att jag är glad att jag inte med min själs ögon får se denna vackra himmel som väntar på mig, så att han evigt värdigas öppna den för stackars otroende.

Therese av Lisieux.


Den tjugosjunde dagen.

När jag gick för att se de hemska fängelserna i Venedig

( Dogepalatset ), var det som att gå tillbaks i tiden till martyrerna.  Jah skulle med glädje hellre ha valt denna mörka håla att bo i än att förneka tro.

Therese av Lisieux.


Den tjugoåttonde dagen.

O, min Gud, jag väljer allt. Jag vill inte bli ett helgon i halvor.  Jag är inte rädd för att lida för dig.

Therese av Lisieux.


Den tjugonionde dagen.

Vilken lycka det är att få lida för honom som älskar oss ända till dårskap.  Vilken lycka att höra till dårarna i världens ögon.

Therese av Lisiuex.


Den trettionde dagen.

O, min skyddsängel, flyg i mitt ställe till dem som är mig kära.  Tala med dem om hur god Jesus är och hur de kan vinna mycket genom lidandet.

Mumla mitt namn i en liten viskning.

Therese av Lisieux.


Den trettioförsta dagen.

Vi borde färdas på livets stormiga hav med ett barns förtröstan och kärlek.  Barnet vet att dess far älskar det och aldrig överger det i farans stund.

Therese av Lisieux.

   Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2014 07:26

MANING TILL VISHET.

Ordspråksboken. 4:1-2.

1.  "Hör er nådefulle och barmhärtige faders förmaningar, barn, lyssna och kom till insikt".

2.  "God är den lärdom jag ger er, glöm inte min undervisning".

Ödmjuka hjärtan lyssnar på sin kärleksfulle faders förmaningar.

Ni mitt folk, lyssna på er fars förmaningar; vänd om från era orättfärdiga vägar och o-hörsamhet.

Er lydnad belönas med min outsinliga insikt.

Ta er, lärdom från Vishetens lärdom och erfarenheter.

Lyssna inte på glömskan och försumligheten.

Glömskan och försumligheten är en energi och tidstjuv.

Låt inte er dyrbara tid förspillas på dessa ting.

Glöm inte min undervisning; ty den ger er ett innehållsrikt liv.

Ordspråksboken. 4:3-4.

3.  "När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors ende son".

4.  "Lärde han mig: Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva".

Bevara ordet i sitt hjärta och du får leva.

Lydnaden vandrar efter hans budord.

Lydnaden lyssnar på visheten lärdom och erfarenheter.

1. Petr. 2:21.

21.  "Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår".
Vandringen i Jesu fotspår är en bild på ordets vandring i lydnadens fotspår.
Vår kallelse är att följa hans fotspår; bli lik Kristus; ty lärljungen är inte förmer än honom.

Ordspråksboken. 4:5-6.

5.  "Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag sagt och vik inte av från det".

6.  "Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig".

Sök i ditt hjärta vishetens och insiktens lärdom och erfarenheter; glöm, försumma och vik inte dina tankar, ditt hjärta och tal ifrån det.

Var ståndaktig i lydnad att följa hennes fotspår; ty då skall hon bevara ditt hjärtats in och utgång.  

Kärleken till henne; beskyddar dig från ondskefullheten.

Jesus Syraks bok. 1:1.

1.  "All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt". 

Vishetens ursprung kommer från Herren.

Jesus Syraks bok. 4:11-16.

11.  "Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem som söker henne".

Visheten ger sina efterföljare framgång; i allt vad de gör i ord och gärning.

Hon är omsorgsfull, nådefull och barmhärtighet mot dem som söker hennes närvaro.

12.  "Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull".

Hjärtats kärlek till visheten; ger oss en ödmjuk och tacksam kärlek; till livet.

Att om morgon tidigt vakna upp i hennes närvaro; god morgon; min vän, visheten. 

13.  "Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelse med".

Hennes närvaro i våra hjärtan följs av Herrens välsignelser.

Att äga hennes fullhet är att vinna ära.

14.  "De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och de som älskar henne blir älskade av Herren".

Vishetens djupa enhet med Herren.

De som tjänar henne, tjänar Herren.

Den som älskar henne; älskar Herren.

15.  "Den som lyder henne skall döma folken, och den som följer henne kan vila tryggt".

16.  "Om han litar på henne blir hon hans egendom och förblir i hans efterkommandes ägo".

Sätter man sin tilltro och förtröstan till henne; blir hon ens egendom; och intill kommande släktled. 

Ordspråksboken. 4:7-8.

7.  "Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt".

8.  "Håll henne högt, så upphöjer hon dig, omfamna henne, så ger hon dig ära".

Respektera hennes skönhet, finhet och mjukhet.

Löftes ges; att hon upphöjer dig.  Ödmjuka dig i tacksamhet när du omfamnar henne. Se, er som Bruden och Brudgummen i Höga Visan. 

Uppskatta och värdesätt hennes emotionella rikedomar.

Ordspråksboken. 4:9.

9.  "Hon skall kröna dig med sin sköna krans, skänka dig en ståtlig krona".

Hon skall belöna din trohet till henne.

Kröner dig med sin vishets sköna krans. Hon uppskattar ditt fulla människovärde. Du, människobarn, är värdefull, älskad och uppskattad in mina ögon.

Jag skänker dig en ståtlig krona på ditt huvud.

Hebreiska ordet "liwja" vilket ger uttryck för nåd, behag och skönhet.

Du, vishet vad skön, mjuk och fin; du är för mig.

Ordspråksboken. 4:10-11.

10.  "Lyssna, min son, ta emot mina ord, så får du leva länge".

11.  "Vishetens väg lär jag dig, jag leder dig på rätta stigar".

Psalm. 32:8.

8.  "Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig".

Kung Davids dikt ger en inblick i insiktens verklighet; att leda dina vacklande fotsteg på rätta stigar.

Jag vill vara din rådgivare och mina allvetande blickar skall följa dig.

Att du får en lärdom och erfarenhet av att lära känna mina vägar.

Vishetens väg; är vägen i in treenighetens hjärta.

Höga Visan talar om ett kärleks-förhållande mellan Bruden och Brudgummen. 

Ordspråksboken. 4:12-13.

12.  "Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava".

På Vishetens väg, kan vår vandring bemötas utan ondskefullhetens listigheter; och springa utan att snava på

o-fullkomlighetens brister och svagheter.

Vishetens väg är en väg in i fullkomligheten. 

13.  "Håll alltid fast vid den fostran du fått, ta vara på den, ty den är ditt liv".

Var ståndaktig och tålig i din andliga fostran du fått.

Var ödmjuk inför den, ty den är din livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken. 4:14-15.

14.  "Följ inte de ondas väg, slå inte in på de gudlösas stig".

15.  "Undvik den, gå den inte, vik åt sidan och gå förbi".

Psalm. 1:1.

1.  "Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte gå in på syndarens väg eller sitter bland hädare".

Psalm. 26:4-6.

4.  "Jag sitter aldrig i lag med lögnare och sluter mig inte hycklarna".

5.  "Jag hatar de ondas skara och sitter inte i lag med gudlösa män".

6.  "Jag sköljer i oskuld mina händer och går runt ditt altare, Herre".

Undvik att inte följa efter på de ondskefullas väg; därigenom blir du delaktig i deras onda gärningar.

Undvik den, gå inte på den, vik av ifrån den och passera den.

Vi känner vishetens kärleksfulla, ömsinta och varnande förmaningar.

Följ inte, de gudlösas råd.

Sitt inte, ibland de gudlösa och hädarna; ty de föraktar och förkastar mina budord.

David säger, jag hatar de ondas gemenskap; deras tankar, tal och onda gärningar.

Jag vill inte beröras av deras levnadssätt; jag sköljer mina händer i oskuld och går runt ditt heliga altare; min Herre.  

Ordspråksboken. 4:16-17.

16.  "De kan inte sova om de inte gjort något ont, sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall".

17.  "De äter brottets bröd och dricker våldets vin".

De gudlösa kan inte erfara nattens vila; utan att utföra onda gärningar.  Deras sömn flyr dem och om de inte har skadat sin med-människa.

Deras bröd är brottets bröd och våldets vin deras dryck.

Ordspråksboken. 4:18-19.

18.  "De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full".

19.  "Men de ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".  

Den rättfärdiges stig kan liknas vid; ett tillväxande ljus av gudomens eviga ljus och härlighet. 

1 Kor. 3:18.

18.  "Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma, avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden".

De ondas väg förmörkar deras sinnen och hjärtan.

Deras väg är vilseledande i ett mörker av fördärv, förgängelse och fåfänglighet.

Jobs. bok. 24:13-17.

13.  "Några gör uppror mot ljuset, de känner inte dess vägar, håller sig inte till dess stigar".

14.  "När ljuset är borta går mördaren till verket och döda fattiga och värnlösa".

15.  "Horkarlen inväntar skymningen, han tänker: "Ingen får se mig!" och döljer sitt ansikte".

16.  "I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen stänger de sig inne.  De vill inte veta av ljuset".

17.  "För alla dessa är mörkret som morgonen, med mörkrets fasor är de förtrogna".

Vishetens bok bevittnar de ondas uppror mot ljusets sken mot mörkret.

De har ingen kännedom om ljuset vägars och vandrar inte på dess stigar.

När ljuset är borta; då mördaren till verket; likt Kain som mördade sin broder Abel.

Horkarlen väntar in i mörkrets skymning; tänker; ingen får ser mig i vad jag gör; jag döljer mitt ansikte.  

Av mörkrets beskydd bryter sig tjuvar in i husen.

Under dagens ljus stänger de sig inne i rädsla för ljuset.

Mörkret är deras trygghetskänsla, tillhörighet och

gemenskap.

Joh. 3:19-21.

19. "Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras  gärningar var onda".

20.  "Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas".

21.  "Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill".

Ordspråksboken. 4:20-21.

20.  "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord".

21.  "Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta".

Lyssna till lydnaden och hörsamheten till mitt ord.

Begrunda dem i ditt hjärtats innandömen. 

Låt mitt ord vara inför dina ögon; bevara dem som din ögonsten i djupet av ditt hjärta.

Ordspråksboken. 4:22-23.

22.  "Ty de ger liv åt den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp".

23.  "Mer än allt annat -- vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv".

Mitt ord ger liv och inre läkedom för de som finner dem.

Mitt ord är läkande till din ande, själ och kropp.

Ditt hjärta styr ditt liv; bevara och beskydda ditt hjärtats ingång och utgång.

Ordspråksboken. 4:24-25.

24.  "Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga från svek".

25.  "Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig".

Undvik falskheten och svekfullheten med din tungans tal.

Se varken till höger eller vänster; låt mitt ljus och sanning vara din ledstjärna.

Ordspråksboken. 4:26-2

26.  "Ge akt på vad du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark".

27.  "Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda".

Vishetens och insiktens väg; leder dina fotsteg på en fast mark. 


 

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 december 2014 09:16

GODHET MOT MEDMÄNNISKA,

Ordspråksboken. 3:27-2.

27.  "Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa".

28.  "Om du har något, svara då inte din broder:

"Kom tillbaka i morgon, då skall du få".

Nekande till att ge en gåva till en med-människa; när det finns en möjlighet till det; är en bristfällig medkänsla, medömkan och med-kärlek till sin nästa.

Människans ursäkter för att ge; hur sitt ursprung i egoismens syndfullhet.

Egoismen tänker på själv är självupptagen, självgod och självcentrerad.

Tobits bok. 4:6-11.

6.  "Ty är du hederlig får du framgång i allt du gör.

Åt alla som lever rättfärdigt".

7.  "Skall du ge allmosor av vad du har.  Vänd dig aldrig bort från den fattige, så kommer inte Gud att vända sig från dig".

8.  "Ge efter dina tillgångar, mitt barn: äger du mycket, så använd det för att hjälpa, äger du litet, så hjälp med det du har. Och oroa dig inte, mitt barn, när du ger din allmosa":

9.  "Du samlar en skatt åt dig för nödens dag".

10.  "Ty allmosor räddar från döden och gör att du slipper gå in i mörkret".

11.  "De är gåvor som alltid gagnar givarna inför den Högste".

Hederligheten ger mänskligheten löftet om framgång i allt vad den gör.  O-hederligheten ger mänskligheten all olycka av faror och motgångar.

Hederligheten ger ett rättfärdigt liv i hennes livsföring.

Ge allmosor är att aldrig vända sin rygg mot den fattige och behövande; vars löftet ges att Hans Majestät aldrig vänder den givande ryggen.

När du ger oroa dig inte, ty du samlar en dyrbar skatt åt dig på din nöds dag. 

Ditt givande räddar dig från ett andligt mörker.

Ordspråksboken 3:29-30.

29.  "Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo i trygg i din närhet".

30.  "Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont".

Skada inte din nästa i ditt tal och i dina gärningar; var saktmodig och tålmodig i ditt umgängelse med honom.

Din livskvalite, livsstil och livsföring mot din nästa; påverkar hans trygghet i din närvaro. 

Ordspråksboken. 3:31.

31.  "Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar har går".

Sök ingen gemenskap med en våldsverkare; undvik hans levnadssätt.

Psalm. 37:1.

1.  "Reta dig inte upp på de onda, avundas inte dem som gör orätt".

Kung Davids livserfarenhet förmanar oss att de gudlösa som i sitt levnadssätt föraktar och hånfullt talar mot det goda; att inte avundas dem.

Ordspråksboken. 23:17.

17.  "Låt inte syndare väcka din avund, sträva alltid efter gudsfruktan".

Ha en syndarens levnadssätt inför dina ögon; välj istället gudsfruktan.

Ordspråksboken. 24:1.

1.  "Avundas inte gudlösa människor, sök inte deras sällskap".

Umgås inte med syndare och bespottare; sök inte efter deras gemenskap.

Ordspråksboken. 3:32.

32.  "Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap".

Falskheten finner i behag i Hans Majestäts hjärta.

O-falskheten har sin gemenskap med sanningen.

Ett rättfärdigt liv ger vänskap med treenighetens närvaro.

Ordspråksboken. 3:33.

33.  "Herren förbannar den ondes hus, men de rättfärdigas hem välsignar han".

Herren förbannar ett trolöst hjärta.

Herren välsignar ett trovärdigt hjärta.

Ordspråksboken. 3:34-35.

34.  "Smädare smädar han, men de ödmjuka visar han nåd".

Ödmjukheten är en tjänaredräkt.

Betjäna sina med-människor i ord och gärningar.

Den ödmjuke får erfara Hans Majestät nådefullhet. 

Smädaren styrs av sin egen egoism.

Smädaren hånar och föraktar treenighetens existens.

35.  "Ära vinner de visa, dårarna hopar skam".

De visa vinner är i trenighetens närvaro.

Dårarnas o-kunnighet ger ett skamfyllt liv.

Hebreiska ordet "kabod" betyder tyngd, vikt, ära, heder och härlighet.

De visa har en andlig mogenhet i treenighetens dygder.

Deras levnadssätt bevittnar om en andlig fasthet och ståndigaktighet.

Har en mogen hederlighet inför sina med-människor.

Får under sin jordelivs vandring erfara Hans Majestäts närvaro.
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 december 2014 09:02

VISHETENS VÄLSIGNELSER.

Ordspråksboken. 3:13-14.

13.  "Lycklig den som funnit vishet, den som nått fram till insikt".

Vishetens lärdom och erfarenhet är vägen fram till insiktens rikedomar.

Den som söker skall finna den; kan vid liknas vid en skatt som varit fördold för den som inte sökt efter den. 

14.  "Ty visheten är mer värd än silver, den vinst hon ger är bättre än guld".

I jämförelse med silvrets värde; har det ett evigt bestående värde.

Vishetens vinning ger mänsklighetens outsinliga rikedomar; i jämförelse med guldets värde.

Job. 28:15-18.

15.  "Den kan inte köpas för guld, inte betalas med silver".

16.  "Den förvärvas inte med guld från Ofir, med dyrbar onyx och safir".

17.  "Varken guld eller glas kan mäta sig med den, den byter man inte mot gyllene klenoder,".

18.  "Än mindre då mot kristall och koraller.

Att äga visheten är mer än att äga pärlor". 

Jobs sluttal sina vänner om vishetens outsinliga gruva;

kan inte köpas för guldets värde och betalas med silverts värde.

Varken guldet eller glasets värdefullhet kan mätas med  hennes fula värde. Dess djupa värde kan inte jämföras med de gyllene klenoderna.

Kristaller och koraller saknar helt sitt värde; när den bemöts av vishetens insikt.

Vishetens inneboende i människans själsliv; har ett större värde än att äga dyrbara pärlor i överflöd. 

Ordspråksboken. 3:15-16.

15.  "Hon är dyrbarare än pärlor, inga skatter går upp mot henne".

16.  "I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra hand rikedom och ära".

Ordspråksboken. 31:10.

10.  "Att finna en driftig hustru, vem förunnas det --- långt mer än pärlor är hon värd".

Orden från kung Lemuel kung av Massas mor förmanade honom i sitt vishets tal om den goda hustrun.

En dritig och flitig hustru; är en Herrens gåva; vem förnnas den; värdet i vad gör för sin man är värdefullare än pärlors dyrbarhet.

Ordspråksboken. 3:17-18.

17.  "Hennes vägar är ljuvliga att gå, alla hennes stigar är trygga".

18.  "För den som håller sig till henne är hon ett livets träd ----- lycklig den som som håller fast vid henne".

Vishetens vägar och stigar gör mänsklighetens vandring ljuvlig och trygg.

Visheten kan liknas vid livets träd; en återkommande bild för

ett harmoniskt och innehållsrikt liv.

Ordspråksboken. 11:30a.

30a.  "Den rättfärdiges verk blir ett livets träd".

Den rättfärdiges livsverk blir till en god förebild inför sin omgivning; i både ord, tal och goda gärningar.

Ordspråksboken. 15:4a.

4a.  "Läkande ord är ett livets träd".

Läkande ord från en vis och klok tunga; kan liknas vid smakliga frukter på livets träd.

Ordspråksboken. 3:19-20.

19.  "Med vishet lade Herren jordens grund, han spände upp himlen med insikt".

20.  "Hans kunskap öppnade djupets flöden och fick molnen att fälla sin dagg".

Hans Majestäts vishet vad honom behjälplig i sitt skapelseverk när han lade jordens grund.

Med sin insikts anda spände han upp himlen.

Hans outsinliga kunskap öppnade upp för vattnets djupa flöden och gav molnen sitt ord till att fälla sin dagg till skapalsens fruktbärande gröda.

Jeremia. 10:12-13.

12.  "Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt himlen".

13.  "När hans stämma ljuder brusar himlens vatten, han får regnmoln att stiga vid världens ände, han låter blixtar ljunga och regnet falla och sänder ut vindar från sina förråd".

Utifrån sin skaparkraft; skapade världen; grundlade jordens yta med sin visdom och med sin klokhet spände ut himlen.

Himlens vattnet bevittnar sin hörsamhet och lydnad inför hans stämma.

På hans befallning stiger regnmolnen vid världens ände.

Från sina förråd sände han ut vindar, tillåter han blixtar ljunga och utlösa regnet att falla på jordens gröda.

Ordspråksboken. 3:21-23.

21.  "Bevara omdöme och klokhet, min son, släpp dem inte ur sikte".

22.  "De skall skänka dig liv och ett smycke för din hals".

23.  "Då kan du vila trygg, du kommer inte att snava".

Låt omdömet och klokheten vara ett livets ledstjärna.

Låt dem beskydda ditt hjärta, tankar, tal och gärningar.

Se på dem som hjärtats dyrbara skatt.

De skänker dig ett harmoniskt och innehållsrikt liv.

Ett prydligt smycke på din hals; vars utstrålning ger godhet, tacksamhet och ödmjukhet.

De ger dig en inre själsvila; den mark på vilken din fot beträder; skall inte vara dig till skada.

Ordspråksboken. 3:24-2

24.  "Du kan gå till vila utan fruktan, lägga dig och sova lugnt".

25.  "Utan rädsla för den oväntade fasan, stormen som drabbar de onda".

26.  "Ty Herren skall ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran".

Omdömets och klokhetens löfte ger dig vila och trygghet under nattens vila.

Beskydd mot oväntad rädsla från faror, olyckor och livets stormar som drabbar de gudlösa.

Herrens omdöme, klokhet, omsorg och ömsinthet gör att din fot blir bevarad från livets snaror.

 


 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2014 10:40

VISHET OCH GUDSFRUKTAN.

Ordspråksboken. 3:1-8.

1.  "Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta".

Fadern som förmanar sin son, låt inte försummelsen och glömskan; tar ifrån dig allt som jag lärt dig.

Bevara dessa mina ord i ditt hjärtats innandömen.

2.  "Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig".

Löftet som ges dig om du i lydnad; lyssnar på mina förmaningar.

Din lydnad ger dig en hög levnads-ålder och ett långt innehållsrikt liv.

Ett fridsamt hjärta, sinnelag och en återhållsam tunga.  

3.  "Låt godhet och sanning förbli hos dig.

Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtats tavla".

Låt godheten och sanningen vara din ledstjärna, livsstil och livsföring.

Bevara dem i ditt hjärta och sinnelag; bind dem ständigt kring din hals; låt dig bli påmind om deras närvaro.

Skriv dem på ditt härtats och sinnets tavla.

Låt godheten och sanningen vila på din tunga; och bevara dig ifrån allt o-fruktbart tal.

4.  "Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor".

Löftet till att du låter godheten och sanningen; förbli hos dig; gör dig till ett gott vittnesbörd inför din omgivning.

Godheten och sanningen gör dig till ett klok människa både av Gud och människor.

5.  "Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd".

Låt inte sinnerligheten och det skapade uppta ditt hjärta och och sinne. Sätt din tilltro till Herren av hela ditt hjärta, själ och förstånd.

Romarbrevet. 12:16.

16.  "Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självgoda". 

Se, först bjälken i ditt egna öga; var inte för självgod.

Se, inte andras svagheter; glöm inte dina egna svagheter och brister.   Ett ordspråk säger; " rensar först din en trädgård på ogräset; innan du går till din grannes trädgård". 

6.  "Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig".

Tillåt honom att vara levande vad du än går; i ditt hjärta och i ditt sinnelag.

Löftet ges till dig att livets vandringsväg; ska bli jämnad för dig.

7.  "Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda".

Låt dig inte bli högmodig över din egna sinnerliga vishet.

Lydnad till att hålla hans budord; gör att du flyr från det onda.

8.  "Det ger hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben".

Lydnadens löfte ger dig en kroppslig hälsa och livs-kraft till dina kroppsliga ben.

Ordspråksboken. 3:9-12.

9.  "Ära Herren med allt vad du äger och med det första av din skörd".

2. Moseboken. 23:19.

19.  "Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus".

10.  "Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin".

När i lydnad vi ger det bästa av första gröden på vår mark; då ges löftet att våra lador fylls av säd och vinpressarna flöda av vin.

11.  "Förkasta inte Herrens fostran, min son, känn inte avsky för hans tuktan".

12.  "Ty Herren tuktar den han älskar och agar den son som  han har kär".

Hebreerbrevet. 12:5-8.

5.  "Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig".

6.  "Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär".

7.  "Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner.  Var finns den son som inte tuktas av sin far"?

8.  "Om ni blir tuktade, lika väl som alla andra, är ni inga riktiga söner, utan oäkta".

Under tiden för Herrens tuktan; bli inte modlösa; denna fostran föder oss fram till andliga dygderna.

Treenighetens ömsinta och kärleksfulla hjärta; fostrar oss till äkta söner. Herrens tuktan för oss in i en djupare andlig fullkomlighet.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2014 22:16

FEBRUARI MÅNAD.

"VI ÄLSKAR DÄRFÖR ATT HAN FÖRST ÄLSKADE OSS".

( 1. Joh. 4:19 ).

Första dagen.

Jag har en så stor önskan att få älska Jesus  --- att älska honom så som han aldrig hittils blivit älskad.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:1.

1.  "Herren avskyr fusk med vågen, rätt vikt behagar honom".

Herren avskyr all-oärlighet; vars bildligt talat kan ses utifrån felvägda vikter på en våg.

Ärligheten är ingiven av treenighetens anda; vars rätt vikt på vågen behagar honom.

Den andra dagen.

HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, KYNDELSMÄSSODAGEN.

O, vad jag tycker om den saliga Jungfrun. Om jag var präst skulle jag ofta  tala om henne. Hon beskrivs som om det inte var möjligt att närma sig henne, när hon i själva verket borde framhållas som föredöme.

Hon är mer moder än drottning.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:2.

2.  "Övermod har skam i släptåg, vishet finns hos de saktmodiga".

Övermodet har skamfulla efterföljare.

Vishetens ande finns inneboende i de saktmodigas hjärtan.

Tredje dagen.

Om vi faller, är varje kärleksfull handling en gottgörelse.

Jesus får leendet på sina läppar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:3.

Den ärlige leds av sin redbarhet, den svekfulles falskhet blir hans fall". 

Den ärlige leds av sin ostrafflighet.

Den svekfulles lyssnande till falskheten blir hans syndfylla fall.

Den fjärde dagen.

Ni vet att vår Herre inte ser till hur betdelsefull en handling är, eller till hur svår att genomföra den är, utan till den kärlek ni uttrycker, när ni går till väga.

Vad behöver ni då vara rädda för?

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:4.

4.  "Föga gagnar rikedom på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden".

All världslig rikedom och ära är till ingen nytta på vredens dag, rättfärdigheten räddar från döden.

Femte dagen.

Min längtan och suckar efter att få komma till din vackra himmel. Finge jag bara älska dig ----- mer och mer.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:5.

5.  "Den redbares rättfärdighet jämnar hans väg, den onde faller på sin ondska".

Den o-straffliges rättfärdighet gör hans livs-vandring lätt.

Sjätte dagen.

O, Jesus, du vet att det inte är för belöningens skull som jag står i din tjänst utan helt enkelt bara därför att jag älskar dig och därför att jag vill rädda själar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:6.

6.  "Den ärlige räddas av sin rättfärdighet, den svekfulle snärjs av sina begär".

Det ärliga hjärtat räddas av sin rättfärdiga livsföring.

Det svekfulla hjärtat blir snärjd av sina begär.

Sjunde dagen.

Jag tror inte att det blir någon dom för dem som överlämnat sig fullständigt till den gudomliga kärleken.

Gud skyndar sig i sin godhet att hellre betala igen för sin egen  kärlek, som han ser brinner i deras hjärtan, och återgälda dem med eviga fröjder. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:7.

7.  "När mannen dör är hoppet ute, av hans kraft är inget mer att vänta".

När den gudlöse dör är allt hopp ute; hans livskraft är uttömd.

Åttonde dagen.

Varför är ni rädda för att överlämna er som offer till den barmhärtiga Kärleken?  Om ni överlämnade er frivilligt till den gudomliga Rättvisan, kunde ni kanske frukta, men  Kärleken har alltid medlidande med er svaghet och kommer att se till er belägenhet med mildhet och förbarmande.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:8.

8.  "Den rättfärdige räddas ur trångmål, den onde drabbas i hans ställe". 

Den rättfärdiges livsföring räddar honom ur olyckor och faror.

Den gudlöses livsföring; har inget varaktigt beskydd mot olyckor och faror. 

Den nionde dagen.

Dra er inte för att tala om för Jesus att ni älskar honom ---- även om ni inte känner att ni älskar honom.

På så sätt tvingar ni honom att hjälpa er.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 10:9.

9.  "Med ord förgör den gudlöse sin broder,

Den rättfärdiges kunskap ger räddning".

Ord från den gudlöses tunga; förgör sin broder.

Den rättfärdiges kunskap har sitt ursprung i insiktens och vishetens outsinliga källor.  

Den tionde dagen.

Du, o, min Gud, vet att denna dag är allt jag har här på jorden för att älska dig.

Threse av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:10.

10.  "De rättfärdigas framgång väcker glädje i staden, när de onda förgås höjs jubelrop".

Vad de rättfärdiga utför av goda gärningar; är till stadens och nationens livsglädje.

När de gudlösas närvaro förgås; höjs jubelrop i staden.

Den elfte dagen.

VÅR FRU AV LOURDES FESTDAG.

Min svaghet får mig inte att darra för en moders rikedomar tillhör också henes barn, och jag är ditt barn, kära moder Maria.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:11.

11.  "De rättrådigas välsignelser bygger upp en stad, när de onda förgås höjs jubelrop".

Apostlafursten Paulus hälsar till de kristna i Efesos; med en inledande lovprisning  ...... han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen".

Ef. 1:3b.

Den bygger upp en stad, ja, också en hel nation.

När de gudlösas närvaro i staden förgås; då känner folket det som en befrielse.

Den tolfte dagen.

Jag längtar inte efter en kärlek som tilltalar förnuftet.

Om den är förnuftig för Jesus, räcker det för mig.   

Therese Lisieux.

Ordspråksboken. 11:12.

12.  "Dåren visar sin broder förakt, en klok man tiger".

Den o-kunniges levnadssätt mot sin broder är föraktfull och hånfull.

Den kloke värdesätter tystnaden.

Den trettonde dagen.

"Du måste försöka sova", sade den syster som vårdade de sjuka till den heliga Therese.  Therese svarade: "Det kan jag inte, syster.   Jag lider för mycket, men då ber jag".

"Vad säger du till Jesus?" frågade systern.

"Jag säger ingenting. Jag älskar honom".

Therese av Lisieux.    

Ordspråksboken. 11:13.
13.  "Den lösmynte röjer en hemlighet, den pålitlige bevarar ett förtroende".

Den fladdrande tungan röjer en hemlighet.

Den pålitliges tunga värdesätter tystnaden.

Tystnadens och återhållsamhetens tunga är en trovärdig  tunga. 

Den fjortonde dagen.

Kärlekens väg är ljuv. Visst kan man falla eller vara otrogen i sina handlingar. Men kärleken förtär snabbt allt som skulle kunna misshaga Jesus, så att det i djupet av vårt hjärta bara råder en ödmjuk frid.  Kärleken förstår att dra fördelar av allt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:14.

14.  "Utan ledarskap går ett rike under, med många rådgivare kan det räddas".

Ett trovärdigt ledarskap är en nations ryggrad.

Insiktsfulla rådgivare kan rädda en hel nation.

Den femtonde dagen.

Den kärlek jag får motta där och den jag får ge ---- bara en etapp mot himlen får mitt hjärta att slå fortare.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:15.

15.  "Att gå i borgen för en främling slutar illa, den som aldrig ger handslag är trygg".

Gå i borgen för en helt o-känd person är en riskabel handling.

Undvika ett handslag i dens hand; ger en trygghet. 

Den sextonde dagen.

Jesus, Jesus, om det är så underbart att vilja älska, hur ska det då inte bli att kunna något sådant fullständigt och njuta av det i all evighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:16.

16.  "En älsklig kvinna vinner ära, den driftige vinner rikedom".

Det hebreiska ordet "kabod" betyder tyngd, vikt, ära, heder och härlighet.

Em omtyckt och uppskattad kvinnas levnadssätt ger gott vittnesbörd inför människors ögon.

Driftig och flitig kvinna äras och upphöjs i stadens portar.

Den sjuttonde dagen.

O, Jesus, min älskade, till slut har jag funnit min kallelse.

Min kallalse är att älska.  I min moder Kyrkans hjärta ska jag vara kärleken.  

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:17.

17.  "Den godhjärtade gör sig själv gott, den som är hård skadar sig själv".

Det goda hjärta känner en inre tacksamhet i att uppmuntra och värdesätta andras människors värdefullhet.

Den hårdhjärtade känner ingen medlidsamhet mot sin nästa.

Den artonde dagen.

Av kärlek, och inte av fruktan, undviker en själ att frivilligt begå ens det minsta fel.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:18.

18.  "Den onde gör en bedräglig vinst, men redbar sådd ger säker skörd".

Den ondskefulle har ett o-ärligt vinst-intresse för penningar.

Den gudfruktiges sådd i ärlighet ger säker skörd.

Den nittonde dagen.

Min himmel har varit att älska Gud och i min iver  har jag känt att ingenting skulle kunna slita mig från det gudomliga föremål som tagit mig som sin fånge.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:19.

19.  "Att hålla fast vid det rätta ger liv, att jaga efter det onda för till döden.

Livet i tåligheten och ståndaktigheten ger livet ett innehåll.

Jagandet efter fåfänglig ära; gör livet innehållslöst.

Den tjugonde dagen. 

Jesus behöver inte våra gärningar men han behöver vår  kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:20.

20.  "Herren avskyr den som är falsk, den som lever oförvitligt behagar honom".

Herren avskyr falskheten och o-ärligheten.

Den som lever i o-strafflighet behagar honom. 

Den tjugoförsta dagen.

Jag har hört på reträtter, och i andra sammanhang, att en oskyldig själ aldrig älskar Gud så mycket som den själ som ångrar sig.  Hur som helst, jag vill bevisa attdet är fel.

Therese av Lisieux. 

Ordspråksboken. 11:21.

21.  "Den gudlöse undgår aldrig sitt straff, men alla rättfärdiga går fria".

Den o-straffliges livsstil, livskvalite och livsföring finner behag i Hans Majestäts hjärta.

Den tjugoandra dagen.

Alltefter som jag blivit äldre har jag älskat Gud mer och mer och ofta offrat honom hjärtat.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:22.

22.  "Som en guldring i trynet på en gris är skönhet hos en kvinna utan vett.

Kvinnans skönhet, finhet och mjukhet; kan liknas vid en guldring i grisens tryne; när hon saknar ett klokt och vist hjärta.

Den tjugotredje dagen.

Det enda jag nu verkligen vill är att älska Jesus så långt som till dårskap.  Det finns ingenting annat som lockar mig egentligen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:23.

23.  "Den rättfärdiges önskan leder till lycka, de ondas förhoppningar till ilska".

Den gudfruktiges önskan går i uppfyllelse.

Den ondskefulles förhoppningar grusas till intet; ty hans ilskenhet är honom till skada.

Den tjugofjärde dagen.

För dem som älskar honom, och som efter ett litet felsteg kommer fram till honom och i bön om förlåtelse söker sig till hans famn, svarar Jesus med livlig glädje.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:24.

24.  "Den ene är rundhänt men får bara mer, den andre snålar och har ändå inget".

Den ene är givmild och frikostig; och får känna en tacksamhet och glädje i sitt givande.

Den girige lyssnar på girigheten; och blir fattig på tacksamheten och glädjen.

Tjugofemte dagen.

Min käre frälsare, vila dig på mitt hjärta.

Det tillhör dig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:25.

25.  "En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad".

Givmildhetens hjärta visar en öppen hand mot sin omgivning.

Gilvmildhetens tacksamhet och glädje har sitt ursprung; i att offra något av själv till sin nästa.  

Tjugosjätte dagen.

Ja, vi måste spara allt för Jesu skull med en svartsjuk omtanke.  Det är något så gott att få arbeta bara för honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:26.

26.  "Den som låser in säden förbannas av folket, men välsignad blir den som vill sälja".

Den som är girig och snål prisas inte av folket.

Den som vill sälja sin säd utifrån sitt rika förråd prisas och äras av folket.

Tjugosjunde dagen.

O, brinnande kärlekspil, förtär mig, sluta inte.

Ge mitt  hjärta sår medan jag ännu är kvar i denna värld.

Jesus, i din gudom, gör så att mina drömmar att få dö av kärleken till dig blir till verklighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:27.

27.  "Den som söker det goda strävar efter bifall, den som vill det onda drabbas själv därav".

Den som söker efter att göra det goda; söker efter människors gensvar.

Den gudlöse drabbas själv av sina onda gärningar. 

Tjugoåttonde dagen.

Jag har förstått att gärningarna, utan kärleken, hur många och hur strålande de än är, ingenting är.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:28.

28.  "Den som förtröstar på rikedom, han faller, men de rättfärdiga grönskar som löven"

Hjärtats tilltro och förtöstan på o-säkra rikedomar; snärjer ett människo-hjärta.

Den gudfruktiges levnadssätt kan liknas vid grönskande löv.

Den tjugonionde dagen.

Det skall inte bli sagt att en kvinna i världen ger mer för sin enbart mänsklige make, än jag gör för min älskade Jesus.  

Ordspråksboken. 11.29

29.  "En försumlig husbonde ställs på bar backe, den dåraktige får slava åt den kloke".

En försumlige och glömske husbonde lever i ett lathetens och o-ordningens liv.

Den o-kunnige; helt ovetande om den klokes insikt och  klokhet; blir till den klokes dräng.


 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2014 08:56

VISHETEN SOM ETT BESKYDD MOT ONDA.

Ordspråksboken. 2:1-4.

1.  "Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina ord inom dig".

2.  "Så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten".

En faders förmaningar till sin son; var mottaglig i ditt hjärta för mina ord och bevara dem inom dig.

Ha, hörbara öron i ditt lyssnande till visheten.

Öppna upp ditt hjärta och sinnelag för insiktens rikedomar.

3.  "Om du ropar på klokheten och kallar på insikten".

4.  "Om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt".

Om du med ett sökande och längtande hjärta ropar på klokhetens outsinliga rikedomar och i ditt hjärta trängtar och kallar på insikten, skall du finna dem.

Låt det vara lika dyrbart för dig; i likhet som du söker efter slivrets dyrbarheter.

Jakobs brev. 1:5.

5.  "Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om".

Aposteln Jakob skriver i sin hälsning till de tolv stammarna i

förskringen; Har ni en bristfällig vishet; låt den bli kunnig inför Hans Majestäts ansikte likt när Kung Salomon utbad om vishet för att leda hela Guds folk. 

Ordspråksboken. 2:5-6.

5.  "Då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud".

Visheten öppnar hjärtats innandömen för att förstå vad gudsfruktan är få kunskap till att lära känna honom och hans uppståndelekraft och bli delaktig av hans lidande.

6.  "Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt".

Herrens nådfullhet och barmhärtig vill ge dig denna vishet.

Utifrån hans muns anda kommer all andlig kunskap och insikt.

Jobs bok. 28:23-27.

23.  "Men Gud känner vägen till den, han vet var visheten bor".

24.  "Hans blick når till jordens ände, allt under himlen ser han".

25.  "När han bestämde vindens vikt och vattnets mängd och mått".

26.  "När han stadgade en lag för regnet och fastställde åskvädrens bana".

27.  "då såg han visheten och granskade den, lärde känna den och utforskade den".

Hans allvetande kunskap känner till vägen till vishetens outsinliga rikedomar.

Hans allvetande blick når till jordens alla vädersträck.

Han överblick kan ses av hans allvetande.

Inom sig själv bestämde han vindens rätta vikt och vattnets rätta mängd och mått.

I enlighet med hans egna rådslut; stadgade han en lag för regnet och fastställde åskvädrens ordningsamma bana.

När han såg visheten outsinliga kunskap granskade han henne. Lärde känna henne och utforskade hennes outgrungliga rikedomar.

Ordspråksboken. 2:7-8.

7.  "Han har framgång i beredskap åt den redlige, han är den oförvitliges sköld".  

8.  "Han vakar över det rättas vägar och skyddar sina trognas stigar".

Herren ger den rättfärdige framgång i sin livsstil, livskvalite och livsföring.

Han är en ett evigt beskydd för den o-strafflige.

Ordspråksboken.2:9-11

9.  "Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är, det godas alla vägar".

När Herren skänker dig vishet, då får du ett andligt förstånd; för vad rättfärdighet, rätt och ostrafflighet är. 

10.  "Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje".

11.  "Klokheten skall värna dig och insikten beskydda dig".

Vishetens ande ska draga in ditt hjärtas innandömen och all dess kunskap kännas ljuvlig och läkande för din själ.

Klokheten och insikten vakar i all ömsinthet över dig.

Ordspråksboken. 2:12-13.

12.  "Hon skall rädda dig från det ondas väg, från dem som förvränger sanningen".

13.  "Som lämnar den rätta vägen och vandra på mörkrets stigar".

Vishetens närvaro räddar dig från ondskefulla vägar och dem som i sin egenvilja förvränger och föraktar sanningen.

De gudlösa överger livets väg och fortsätter sin vandring på mörkrets o-trygga vägar.

Ordspråksboken. 4:19.

19.  "De ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".

De märker inte det som kommer att bli deras fall.

Deras vägar är präglade av mörkrets gärningar.

Ordspråksboken. 2:14-15.

14.  "Som gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt".

15.  "Som följer slingriga stigar och går på villoväger".

Den gudlöse som förvränger och föraktar sanningen finner sig glädje i att göra det onda.

Han vandrar på slingriga, o-trygga stigar och villovägar.

Ordspråksboken. 2:16.

16.  "Hon skall rädda från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt".

Visheten betryggande omsorg och ömsinthet blir din trovärdiga följeslagare mot främmande kvinnors listiga och förföriska livsstil och livsföring.    

Ordspråksboken. 5:3.

3.  "Den främmandes läppar är söta som hunung, lenare än olja hennes tunga".

Den främmandes kvinnans läppars tal kan ses som en falskhetens ljuvlighet och ömsinthet av lockelser och frestelser.

Hennes falska tungas tal av ord; kan ses som oljans lenhet och halhet i hennes falska tunga.

Ordspråksboken. 7:21.

21.  "Hon övertalar honom med sitt prat, och förleder honom med sin lena tunga".

Hennes fladdrande tunga övertalar honom med sitt

o-fruktsamma prat.  Förleder och förför hans hjärta och sinnelag; med sin lena och hala tunga.

Ordspråksboken. 22:14a.

22a.  "Den främmande kvinnans mun är som en djup grop.

Hennes mun kan liknas vid en bottenlös djup grop , av fördärv och förfall från sanningen.

Ordspråksboken. 2:17-19.

17.  "Som har övergett sin ungdomsvän och glömt förbundet med sin Gud".

Den förföriska kvinnan har avfallit från sitt förbund med sin Gud.

18.  "Hennes hus sjunker ned i dödsriket, hennes väg för till skuggornas boning".

19.  "Den som går till henne kommer aldrig åter, han finner aldrig livets vägar".

Hela hennes gästfolk sjunker ned och hamnar i dödsrikets djup.

Hennes vandring för henne till mörkrets och förgängelsens boningar.

De gäster som besöker henne blir delaktiga av hennes gärningar och sin vilsenhet; ej finner livets vägar.

Ordspråksboken. 2:20.

20.  "Håll dig därför till de godas väg och följ de rättrådigas stigar".

21.  "Ty de rättrådiga skall bo i landet, de oförvitliga får stanna där".

Vishetens förmaning att hålla fast vid de godas väg och följa de o-straffligas trygga stigar. 

De rättfärdiga som fruktar sin Gud skall få bo i landet och de som i sina hjärtan och sinnelag är o-straffliga ska få stanna där.

Psalm. 37:11.

11.  "De ödmjuka får äga landet och njuta en o-störd fred".

De ödmjukas hjärtan och sinnelag behagar Hans Majestäts hjärta, vars belöning är att äga och besitta landet och njuta av dess ljuvliga rikedomar.

Psalm. 37:22.

22.  "Ty de som Gud välsignat får äga landet, men de han förbannat får drivas bort".

Ordspråksboken. 2:22.

22.  "Men de onda skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån".


 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< December 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se