Alla inlägg den 9 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 1:1.

 

HÄLSNING.

 

Första Thessalonikerbrevet. 1:1.

 

1.  #

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FILIPPERBREVET. 3:17-21.  Och 4:1.

 

¤Filipperbrevet. 3:17.

 

17.  #Ta mig till fördöme allesammans, och se på

dem som lever efter det exempel vi har gett er#.

 

¤Filipperbrevet. 3:18.

 

18.  #Många ----- jag har ofta sagt det och säger det

nu med tårar ----- är fiender till Kristi kors#.

 

¤Filipperbrevet- 3:19.

 

19.  #De leverså att de slutar i fördärvet, deras gud

är buken och sin ära får de genom könet,

       dessa som bara tänker på det jordiska#.

 

¤Filipperbrevet. 3:20.

 

20.  #Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar 

vi också den som skall rädda oss, herren

      Jesus Kristus#.

 

¤Filipperbrevet. 3:21.

 

21.  #Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har

     i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt

under sig#.

 

¤Filipperbrevet. 4:1.

 

1.  #Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje

        och min segerkrans#.    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

EFESIERBREVET. 4:2-9.

 

ENIGHET, GLÄDJE OCH ALLT SOM KALLAS  DYGD.

 

¤Filipperbrevet. 4:2.

 

2.  #Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche

att vara eniga för Herrens skull#.

 

Låt enigheten rådar bland er.

      Er enighet  Jesus Kristus.


¤Filipperbrevet. 4:3.

 

3.  #Ja, dig också som är en verklig vän, ber jag:

hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet 

      tillsammans med mig, liksom Clemens 

och mina andra medarbetare som har sina namn

       i  livets bok#.


Var dem till hjälp.

     Trogna Kristi med-tjänare.

Kämpat för evangliet skull.

     Broder Clemens mina anda med-arbetare

vilka har sina namn skrivna i livets bok.

 

¤Filipperbrevet. 4:4.

 

4.  #Gläd er alltid i Herren.

Än en gång vill jag säga: gläd er#.

 

Alltid vara glad i Herren.

      Åter säger jag er: var glada i era hjärtan. 

 

¤Filipperbrevet. 4:5.

 

5.  #Låt alla människor se hur fördragsamma ni är.

Herren är nära#.

 

Lev i er tålighet ert liv blir gott vittnesbörd 

inför människors-ögon.

      Herren är nära er.

 

¤Filipperbrevet. 4:6.

 

6.  #Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar

och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla

      era önskningar#.

 


Låt inte bekymren vara er herre.

     Åkalla istället  be visa tacksamhet inför Gud.

Låt honom få veta alla era önskningar.

 

¤Filipperbrevet. 4:7.

 

7.  #Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i

       Kristus Jesus#.

 

Ni när gör så: skall Guds frid råda bland er.

      Guds frid värd mer än er tankar.

Beskyddar era hjärtan och era tankar

      i Kristus Jesus.

 

¤Filipperbrevet. 4:8.  

 

8.  #Och så, mina bröder: det som är sant, det som

är värt att älska och akta, allt som kallas dygd

      och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta#.

 

Mina älskade böder: tänk på det som är sant.

       Allt som är värdigt älska uppskatta alla

andliga dygder.

       Allt som förtjänar beröm: ta vara på allt detta.

 

¤Filipperbrevet. 4:9.

 

9.  #Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett

hos mig, det skall ni göra.

       Då skall fridens Gud vara med er#.

 

Vad ni hört lärt er tagit emot evenglie-ordet:

     sett vara verkligt hos mig.

Gör ni så: belönar fridens Gud era liv.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FILIPPERBREVET. 4:10-20.  

 

FILIPPERNAS OMTANKE OM PAULUS.

 

¤Filipperbrevet. 4:10.

 

10.  #Jag har glatt mig mycket i Herren över att er 

omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta

     nya skott. 

Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle#.

 

Känner hjärtats glädje i Herren över er omtanke

    om mig.

Er kärleksfulla omtanke bär ny frukt vilket jämförs

     med nya friska skott i vinträdet.

 

¤Filipperbrevet. 4:11.

 

11.  #Inte för att jag har lidit någon nöd.

Jag har mig att klara mig med det jag har#.

 

Själv har inte lidit någon nöd: men uppskattar

     er omtanke.

 

¤Filipperbrevet. 4:12.

 

12.  #Jag kan inte leva fattigt och jag kan leva

i överflöd.

      Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara

mätt och att hungra, att leva i överflöd och att

     lida brist#.

 

Jag kan leva livet i fattigdom eller i överflöd.

      Jag har livs erfarenheten i dem.

Vara mätt hungra: leva i överflöd  lida brist i livet. 

 

¤Filipperbrevet. 4:13.

 

13.  #Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft#.

 

Förmår allt genom hans uppståndelse kraft.

      

¤Filipperbrevet. 4:14.

 

14.  #Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig

i mitt svåra läge#.

 

Visar min tacksamhet: för er hjälp och stöd

     i mitt lidande. 

 

¤Filipperbrevet. 4:15.

 

15.  #Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt

och jag hade lämnat Makedonien, då var er

     församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över

      utgivet och mottaget#.

 

Ni, filipper; ni vet själva när evangeliet förkunnades

      var nytt för er.

Hade lämnat Makedonien: er församling var den

     enda visade er gemenskap med mig.

Er gemenskap hjälpte mig bokföra utgivet

        och mottaget från er.

 

¤Filipperbrevet. 4:16.

 

16.  #Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju

hjälp från er mer än en gång#.

 

När jag var i Thessaloniken fick hjälp av er.

 

¤Filipperbrevet. 4:17.

 

17.  #Men det är inte era gåvor jag är angelägen

om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning#.

 

¤Filipperbrevet. 4:18.

 

18.  #Jag har fått vad jag skall ha och mer än det.

Jag har fullt upp av allt nu när jag genom

      Epafroditos har fått det som ni skickade mig

------ en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot

      med välbehag#.

 

Har i överflöd fått vad jag behöver av er givmildhet.

        Era gåvor skickade genom Epafroditos

varit en rökelse-doft.

      Rökelsedoften ett välbehagligt offer som

behagar Gud.

 

¤Filipperbrevet. 4:19.

 

19.  #Min Gud skall med sin härliga rikedom i

Kristus Jesus fylla alla era behov#.

 

Min Guds härliga rikedom i Kristus Jesus

      fyller era dagliga behov. 

 

¤Filipperbrevet. 4:20.

 

20.  #Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheternas evighet, amen#. 

 

Guds härlighet: tillhör vår Gud.

     Vår fader i evigheters

  evighet, amen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FILIPPERBREVET. 4:21-23.

 

HÄLSNINGAR OCH SLUTÖNSKAN.

 

¤Filipperbrevet. 4:21.

 

21.  #Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus.

Bröderna här hos mig hälsar er#.

 

Hälsa alla heliga i Kristus Jesus.

       Mina bröder hos mig hälsar er.     

 

¤Filipperbrevet. 4:22.

 

22.  #Alla de heliga hälsar er, särskilt de som

arbetar vid kejsarens hov#.

 

Alla de heliga vilka tjänar i kejsarens hov;

      hälsar er.

 

¤Filipperbrevet. 4:23.

 

23.  #Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande#.

 

Herren Jesu Kristi nåd given åt er ande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLSSERBREVET. 1:1-2.

 

¤Kolosserbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu

apostel#.

      Paulus Krisi Jesu utvalde apostel

Guds viljas rådslut utvalde honom.  

 

¤Kolosserbrevet. 1:2.

 

2.  #Och från vår broder Timotheos till de heliga

i Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus.

        Nåd och frid från Gud, vår fader#. 

 

Från vår broder Timotheos till de heliga i Kolossai.

          Våra bröder lever i tron på Kristus.

Guds nåd och frid, vår fader.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 1:3-8.

 

TACK TILL GUD FÖR FÖRSAMLINGENS TRO.

 

¤Kolosserbrevet. 1:3.

 

3.  #Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader,

var gång vi ber för er#.

 

Vi visar alltid vår tacksamhet inför Gud.

     Vår herre Jesu Kristi fader.

Vi ber för er. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:4.

 

4.  #Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga#.

 

Har hört om er tro på Kristus Jesus.

      Vi har hört om er kärlek till alla de heliga.         

 

¤Kolosserbrevet. 1:5.

 

5. #I hoppet om det som väntar er i himlen.

Om detta hopp har ni tidigare hört genom

    sanningens ord, evangeliet#.

 

Lever i hoppet om det som väntar er i himlen.

        Ni har  tidigare hört ert framtids-hopp genom

sanningens ord,  Kristi evangelium.

     Jesus säger: Sanningen ska göra er fria.

Johannes evangelium 8:31-32.

     Första Korinterbrevet 13. 

Säger aposteln Paulus till oss: Tro Hopp Kärlek

    de tre teologiska dygderna. 

Dygderna nyttiga för andliga Livet.

 

¤Kolosserbrevet. 1:6.

 

6.  #Som har nått fram till er liksom det bär frukt 

och växer till i hela världen; så har det gjort hos

       er också ända sedan den dag då ni först hörde

det och fick kunskap om Guds nåd sådan

      den verkligen är#.

 

Vilket ni tagit emot i era hjärtan.

       Sanningens ord bär bestående frukt i hela världen.

     Hos er burit frukt ända sedan ni hörde Ordet.

Fick kunskap om Guds nåd.

             

¤Kolosserbrevet. 1:7.

 

7.  #Det fick ni lära av er Epafras, vår käre medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare

      åt Kristus#.

 

Ni fick lära er av Epafras.

      Epafras vår käre med-arbetare.

Trogen tjänare åt Kristus.

 

¤Kolosserbrevet. 1:8.

 

8.  #Han har talat om för oss vilken kärlek som

fyller er ande#. 

 

Har talat om för oss vilken kärlek fyller er ande. 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 1:9-23.

 

FÖRBÖN FÖR FÖRSAMLINGEN.

 

FÖRSONING GENOM KRISTUS.

 

¤Kolosserbrevet. 1:9.

 

9.  #Från den dagen då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er.

       Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om 

Guds vilja, med all andlig vishet och insikt#.

 

Från den dag fick höra er ande vara uppfylda 

     av kärlek: har vi dagligen bett för er.

Vår innerliga bön ni ska bli fyllda om kunskap.

        Kunskap om Guds vilja.

Bli uppfyllda med all andlig vishet och insikt. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:10.

 

10.  #Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt

sätt behaga honom med alla slags goda gärningar

       när ni bär frukt och växer till i kunskapen

om Gud#.

 

Andliga visheten och insikten gör er värdigt leva

      inför Herren.

Vilket i allt behagar honom.

       Behagar honom med alla slags goda gärningar.

Bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.

 

¤Kolosserbrevet. 1:11.

 

11.  #Hans härlighetskraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga 

       och tålmodiga#.

 

Hans härlighets-kraft ger er andlig styrka.

      Styrkan att alltid med glädje vara uthålliga.

Med hjärtats glädje vara uthålliga och tålmodiga.

 

¤Kolosserbrevet. 1:12.

 

12.  #Och ni skall tacka Fadern, som har gjort er

värdiga att få del i det arv som väntar de heliga

       i ljuset#.

 

Tackar Fadern alltid.

      Han g jort er värdiga bli delaktiga av det arv

 som väntar de heliga som vandrar i ljuset. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:13.

 

13.  #Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskades sons rike#.

 

Han räddade oss ur mörkrets välde.

      Fört oss in i sin älskades sons rike.

 

¤Kolosserbrevet. 1:14.

 

14.  #Och genom Sonen har vi friköpts och fått

förlåtelse för våra synder#.

 

Genom Sonen vi friköpts fått förlåtelsen för våra

      synder.

 

¤Kolosserbrevet. 1:15.

 

15.  #Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen#.

 

Han den o-synlige Gudens avbild.

      Den först-födde i hela skapelsen.

 

¤Kolosserbrevet. 1:16.

'

16.  #Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden,

       härskare och makter; allt är skapat genom

honom och till honom#.

 

I honom skapades allt i himlen: på jorden;

    det synliga och o-synliga.

Troner och herra-världen.

       Häsrkare och makter; allt är skapat genom

honom och till honom.

 

¤Kolosserbrevet. 1:17.

 

17.  #Han finns före allting , och allting hålls samman i honom#.

 

Han finns till före allting.

       Allt skapat hålls samman i honom.

 

¤Kolosserbrevet. 1:18.

 

18.  #Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan,

han som är begynnelsen, förstfödd från de döda

      till att överallt vara den främste#.

 

Han; Kristus, huvudet för sin kropp.

       Hans kropp; huvudet för kyrkan.

Han är begynnelsen, den först-födde från de döda.

         Vara den främste bland allt skapat.

 

¤Kolosserbrevet. 1:19.

 

19.  #Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom#.

 

Guds beslöt i sitt rådslut: låta all fullhet bo

       i  honom.

 

¤Kolosserbrevet. 1:20.

 

20.  #Och att genom hans blod på korset stifta fred

och försona allt med sig genom honom och till

       honom, allt på jorden och allt i himlen#.

 

Genom hans fel-fria offer-blod på korset.

     På korset stifta frid, försona allt med sig.

Genom honom till honom.

      Allt på jorden allt i himlen. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:21.

 

21.  #Och ni, som förut stod utanför och visade 

ert fientliga sinnelag i era onda gärningar#.

 

Innan er omvändelse stod utanför Kristi

     försonings-verk  visade ert fientliga sinnelag.

I ert fientliga sinneliga mot sanningens ord

      genom era ondskefulla gärningar.

 

¤Kolosserbrevet. 1:22.

 

22.  #Också er har han nu försonat med sig genom

att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

       Han skall låta er träda fram inför sig, heliga

och fläckfria och oförvitliga#.

 

Er har han nu försonat med sig själv.

       Genomm Kristi döds-lidande: med sin

jordiska kropp.

       Låter er träda fram inför sig; i helighet

fläck-fria och syndfria.

 

¤Kolosserbrevet. 1:23.

 

23.  #Om ni håller fast vid er tro, har en stadig 

grund och inte viker från det hopp ni fått höra

       om i evangeliet, som har förkunnats för allt

skapat under himlen och vars tjänare jag,

      Paulus, har blivit#.

 

Är ni ståndaktiga i tron: visar en fast stadig grund

     inte vacklande från de hopp ni fått höra.

Fått höra om i evangeliet, förkunnats för allt

       skapat.

För allt skapat under himlen till vars jag Paulus

       utvald att tjäna.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se