Alla inlägg under augusti 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

  ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

             DEL. 25700.

 

25700a.  Själviskheten tungt ok: bära på.

 

25700b.  O-själviskheten  lätt ok: bära på.

 

25701a.  Trolöst övermodigt hjärta  nationens

     undergång.

 

25701b.  Trohetens ödmjuka hjärta 

   nationens välstånd.

 

25702.  Ödmjukhetens vilja  vägleder 

   övermodigas blindhet  in i  ödmjukhetens

ljusa ödmjukhet.

 

25703.  Kärlekens milda vilja vägleder 

   hatets föraktets blindhet in i kärlekens värdighet.

 

25704a.  Heliga människor  söker heliga ting.

 

25704b.  O-heliga personer  söker  o-rena ting.

 

25705.  Ödmjuke gör ödmjukheten  känd

      inför mänskligheten.

 

25706.  Ödmjukheten förvanskad i stoltes 

      övermodiga hjärta.

 

25707.  I självföraktet finns själviskheten.

 

25708.  Moraliskt tänkande  mänsklighetens

     välstånd.

 

25709.  Kärlekens förtärande eld förtär

      världens förakt och hat.

 

25710.  Kärlekens eld brinner  i kärleksfulle

   hjärta i och  gärning.

 

25711.  Människans o-fullkomlighet  ovärdig 

kallas  ödmjukhetens barn.

            Ödmjukheten förbarmar över  människan:

söker henne.

 

25712.  Ondskan ursel fördärvare  till allt Liv.

 

25713.  O-självisk kärlek  förbarmar sig över

     sina o-vänner.

 

25714.  Milde dricker  mildhetens  friska källor.

     

25715.  Kyligt kallt beteende  dricker ur 

      sura illaluktande källor.

 

25716.  Mildhetens förbarmande: 

   o-självisk kärleksfull.

 

25717.  Tacksamt tjänande  hjärta 

   uppmuntrande  värdefullt  o-själviskt.

 

25718.  Kärlekens tårar  dyrbara tårar.

 

25719.  Ilskna tårar  sårar själar.

 

25720.  Kärlekens tårar  själens läkedom.

 

25721.  Kärlekens tårar  uppmuntrar.

 

25722.  Mildhetens rikedomar  gör hårdhetens

    ego faller sönder steg för steg.

 

25723.a  Mildhetens rikedomar  o-föränderlig

    outgrundlig  trofast i givandet.

 

25723b.  Mildhetens rikedomar  älskbvärd 

    Livets uppmuntrare.

 

25724.  Mänsklighetens grymhet  ondskans slaveri.

 

25725.  Ondskans slaveri  mänsklighetens lidande.

 

25726.  Hjärtats hårdhet ondskans verk.

 

25727.  Livets enkelhet  ödmjukhet  nationens välstånd.

 

25728.  Livets stortaliga övermod  nationell

    undergång.

 

25729.  Kontrollerat  beteende  stolt beteende.

      Förslavad under själviskhetens träldom.

 

25730.  Gudlöses grymhet  ondskans slaveri.

 

25731.  Världens ondska  hatar  föraktar

     friden.

 

25732a.  Fullkomliga friden  o-vän med 

    ofridens ofullkomlighet.

 

25732b.  Ofridens o-fullkomlighet

    ondskans slaveri.

 

25733.  O-friden oron  förvirringen

     ondskans vänner.

 

25734.  Mildheten  barmhärtigheten

     visar omsorg kärlek mot sin nästa.

 

25735a.  Själv-försvaret försvara sina fel

och brister.

 

25735b.  Självförsvaret egots  tjänare.

 

25736.  Livet i o-kunnigheten om sanningen

   gör människan till slav i själviskheten.

 

25737.  Mänskligheten sargad av ondskans 

fresteser och lockelser.

 

25738.  Hjärtats kärleks eld förtär  hatet föraktet.

 

25739.  Tänk få vara fri från föratets hatets lidande.

 

25740.  Rent hjärta ger hälsa  o-rent hjärta

   förblöder.

 

25741a.  Barmhärtige lärt känna barmhärtigheten

    avskyr o-barmhärtigheten.

 

25741b.  Saktmodige lärt känna saktmodets 

    rikedomar  avskyr ilskenhetens häftighetens

          lidande.

 

25742a.  Ondskan o-fullkomlig: i vara god.

 

25742b.  Ondskan o-fullkomlig: i vara saktmodig.

 

25742c.  Ondskan o-fullkomlig: i vara givmild.

 

25743.  Ondskans o-fullkomlig: älskar girigheten.

 

25744.  Godheten fullkomlig: göra det goda.

 

25745.  Trofastheten  trofast  i vad den gör.

 

25746.  Okunnighetens förmörkade liv:

    o-intressant.

 

25747.  Insikten Visheten  upplyser  hjärtan

   och sinnen.

 

25748.  Godheten  renheten  oändlig outgrundlig.

 

25749.  Modlöse släpper modlöshetens lidande:

    sluta tänka på sig själv.

Få insikt över modlöshetens farliga liv.

 

25750.  Förtalet: smittosam sjukdom.

 

25751.  Skvalleriet: smittosam sjukdom.

 

25752.  Kärleksfulle visar  kärlek till sanningen

 

25753.  Föraktfulle visar kärlek till lögnen.

 

25754.  Kärleksfulle askyr  lögnens

smärtsamma lidelser.

 

25755a.  Ödmjuk lydnad  belönas av tacksamhet.

 

25755b.  Ödmjuk lydnad  belönas av ödmjukheten.

 

25756.  Elakhetens högmod  behöver inte

   mänskligheten.

 

25757.  Förlåten kärlek  glömmer  misstag

   fel  och brister.

 

25758.  Förvirrade oroliga människor inte

    funnit sanningen.

 

25759.  Förvirrade oroliga människor

    lögnens falskhetens slavar.

 

25760.  Sanningen talar om verkligheten.

 

25761a.  Lögnens sanna verkligheten.

 

25761b.  Löngen lever i en fantasi-värld.

 

25762.  Sanningen säger ge lögnen inte något

  tillfälle bedra dig.

 

25763.  Saktmodet säger inte  något tillfälle

     bedra dig till vara ilskenhetens  träl. 

 

25764.  Godheten säger ge inte ondskan något

   tillfälle bedra dig.

 

25765.  Oroliga förvirrade hjärta besmittade

   ondskans förvirrade oroliga liv.

 

25766.  Ondskan förvirrad orolig skapar

   kortsiktiga beslut: avskyr sanningen.

Älskar lögnaktiga förslag moraliska misärens

     ursprung.    

 

25767.  Ondskan delar inte sitt liv med sanningen.

   De  två ligger i strid med varandra.

 

25758.  Ondskan kämpar på lögnen falskheten.

 

25759.  Godheten utkämpar striden för sanningen.

    De två: ondskan och godheten: ligger i strid

med varandra.

 

25760.  Trons vila förkastar  tvivlets 

     förvirring oro.

 

25761.  Trons vila  tänk få leva i den.

 

25762.  Mänsklighetens förvirrande beslut

    främmande för trons vila.

 

25763.  Världens förvirrande eländiga liv

utmanar  godhetens ordningsamma liv.

 

25764.  Hela världen är i ondskans våld.

 

25765.  Mänsklighetens o-kunnighet om godhetens

   möjlighet bli befriad från ondskans skadliga påverkan.

 

25766.  Godhetens liknas vid  alltid porlande

   källan dit man kommer ösa nytt mod.

 

25767.  O-själviskheten dödar själviskhetens

    lidande.

 

25768.  Osjälviskheten ger liv  livsglädje 

  harmoni vila.

 

25769.  Själviskheten  glädje-dödare

   orolg  ängslig.

 

25770.  Fördärvaren  o-duglig människa.

 

25771.  Rättvisans  tjänare  sen till  o-rättvisan

rik på kärlek  sanning.

 

25772.  O-själviske äger inget behov vara

    själv-försvarets tjänare.

 

25773.  Själviske  självförsvarets  tjänare.

 

25774.  Elaka hjärtats  tankar  tänker elaka tankar.

 

25775.  Godheten villkorslös: ondskans  träldom

   krävande dödlig respeklös mot rättvisan.

 

25776.  Ondskan dödlig  godheten livsgivande.

 

25777.  Ondskans syfte döda alla levande varelser.

 

25778.  Ondskan själviskheten  o-intressant vänner.

 

25779.  Godhjärtlige bevarar vänskapen Livet ut.

 

25780.  Kärleksfulle förtröstar på kärleken.

 

25781.  Ondskan denna tidsålderns Guds tjänare.

 

25782.  Tålige beskyddar mot tålighetens

lockelser och frestelser.

 

25783.  Tålmodet  tåliges lärdom erfarenhet

    vägledare  för otåliga sökare.

 

25784.  Egoismen glömmer sina medmänniskor.

 

25785.  Människan väljer vad hon skall säga.

 

25786.  Ondskan  usel tröstare.

 

25787.  Usel tröstare  dålig uppmuntrare.

 

25788.  I elakheten finns inte  vänligheten

snällheten godheten.

 

25789.  Avundet  smittosam sjukdom.

 

25790.  Rättvisan bestraffar  o-rättvisan.

 

25791.  Godheten bestraffar  ondskan.

 

25792.  Ondskan visar  rädsla inför godheten.

 

25793a.  Ilskenhetens liv  lever o-intressant liv

    inför saktmodige.

 

25793b.  Argsintes liv o-intressant inför saktmodige.

 

25794.  Ilskne funnit insikten  förändrat sitt liv

ilskenhetens slaveri  vara saktmodets

      ödmjuke tjänare.

 

25795.  Tålamodet ger inte styrka  tröst 

uppmuntran harmoni.

 

25796.  Ilskenheten kraftlös i saktmodets

    stilla milda liv.

 

25797.  Ilskenhetens orena ondskefulla händer

 skapar oro förvirring.

 

25798.  Vredens avund skapar vredesutbrott.

 

25799.  Otålighetens o-trygghet  förvirrar

    oroar själen.

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

    ORD FÖR DAGEN.  APRIL MÅNAD  2022.

 

Första dagen.

 

Godhetens oändliga gränslösa natur  förändrar

      länders överhet  ger nationellt välstånd.

 

Andra dagen.

 

Saktmodets gränslösa o-ändliga natur  förändrar

      människors livsföring.

 

Tredje dagen.

 

Kärlekens o-ändliga gränslösa natur förändrar

     mänsklighetens hjärtan.

 

Fjärde dagen. 

 

Självförsvaret  försvarar  brister och fel.

 

Femte dagen.

 

Själv-försvaret  egots tjänare.

 

Sjätte dagen.

 

Livet i okunnigheten om sanningen gör människan

    liv slav i själviskheten.

 

Sjunde dagen.

 

Mänskligheten sargad av Ondskans frestelser

    och lockelser.

 

Åttonde dagen. 

 

Förvirrade oroliga människor inte funnit sanningen.

 

Nionde dagen.

 

Sanningen talar om verkligheten.

 

Tionde dagen.

 

Lögnens förvrider sanningen.

      Lever i en fantasi-värld.

 

Elfte dagen.

 

Moraliska misären  förstört näringslivet.

 

Tolfte dagen.

 

Mänsklighetens ondska ett misslyckande.

 

Trettionde dagen.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

   JOHANNES EVANGELIUM  KAP. 1:1-18.

 

               ORDET BLEV MÄNNISKA.

 

Johannes Evangelium 1:1-5.

 

1:1.

 

1.  #I begynnelsen fanns Ordet, Och Ordet

   fanns hos Gud, och Ordet var Gud#.

 

I skapelsens morgon fanns det skapade Ordet.

       Skapade Ordet fanns i Guds hjärta.

Ordet var Gud själv. 

 

1:2.

 

2.  #Det fanns i begynnelsen hos Gud#.

 

I första skedet fanns Ordet hos Gud.

 

1:3.

 

3.  #Allt blev till genom det, och utan det blev

   ingenting till av allt som finns till#.

 

Allt skapades genom Guds talade Ord.

       Utan Guds talade Ord ingenting fanns. 

 

1:4.

 

4.  #I Ordet var liv, och livet var människornas

    ljus#. 

 

Ordet inandats av Guds livsande var liv.

       Livet från Guds livsande var 

människors ljus. 

 

1:5.

 

5.  #Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret

   har inte övervunnit det#.

 

Guds livs-andes ljus lyser där mörkret råder.

        Ljuset från Guds livsandes ljus 

lyser starkare än mörkret.

 

Johannes Evangelium 1:6-8.

 

1:6.

 

6.  #Det kom en man som var sänd av Gud,

  hans namn var Johannes#.

 

En helig man utvald i moderlivet:

      vara Guds sändebud Johannes.

 

1:7.

 

7.  #Han kom som ett vittne för att vittna om

   ljuset, så att alla skulle komma till tro

genom honom#.

 

Johannes Guds andes vittne vittnade om

    ljusets verklighet.

Ljuset  var ordet  Guds Son.

 

1:8.

 

8.  #Själv var han inte ljuset, men han skulle

vittna om ljuset#.

 

Johannes var inte ljuset, gick före öppnade 

       vägen för eviga ljuset: människosonen.

 

Johannes Evangelium 1:9-13.

 

1:9.

 

9.  #Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus,

skulle komma in i världen#.

 

Sanna ljuset  ger alla människor eviga ljuset.

       Faderns eviga ljus skulle upplysa

världens mörker.

 

1:10.

 

10.  #Han var i världen, och världen hade blivit till

genom honom, men världen kände honom inte#.

 

   Han levde i världen  världen blivit skapad 

genom honom.  

      Världen i sitt mörka liv kände honom inte.

 

1:11.

 

11.  #Han kom till det som var hans, och hans egna

tog inte mot honom#.

 

Han kom till sitt folk, hans egna föraktade honom.

 

1:12.

 

12.  #Men åt dem som tog emot honom gav han

rätten att bli Guds barn, åt alla som som tror på

     hans namn#.

 

De som tror på hans namn: 

     Kallas rättvist för Guds barn.

 

1:13.

 

13.  #Som har blivit födda inte av blod, inte av

kroppens vilja, inte av någon mans vilja,

     utan av Gud#.

 

Blivit födda av Guds eviga liv.

        Inte födda av mänsklig vilja.

Inte födda av blod och kroppslig vilja. 

 

Johannes Evangelium 1:14-18.

 

1:14.

 

14.  #Och Ordet blev människa och bodde bland oss,

och vi såg hans härlighet, en härlighet som

         den ende sonen får av sin fader, och han

var fylld av nåd och sanning#.

 

Ordet  blev människosonen.

     Levde sitt jordiska liv bland oss.

         Sonens härlighet  utstrålar fadern härlighet.

Han fylld av faderns nåd och sanning.

 

 

1:15.

 

15.  #Johannes vittnar om honom och ropar:

"Det var av honom jag sade:

        Han som kommer efter mig går före mig,

ty han fanns före mig#.

 

Johannes vittnesbörd om honom ropar:

       Det var av honom jag sade:

Han var Ordet världens ljus fanns i faderns

     livsande.

 

1:16.

 

16.  #Av hans fullhet har vi alla fått del,

   nåd och åter nåd#.

 

Av Guds fullhet vi alla delaktiga av.

      Han fullhet  ger oss nåd och åter nåd.

 

1:17.

 

17.  #Ty lagen gavs genom Mose, men nåden

och sanningen har kommit genom Jesus Kristus#.

 

Lagbuden gav till min tjänare Mose.

        Nåden sanningen finns i Jesus Kristus.

 

1:18.

 

18.  #Ingen har någonsin sett Gud.

Den ende sonen, själv gud och alltid nära 

     Fadern, han har förklarat honom för oss#.

 

Inte människa sett Guds härligheten.

       Tjänare Mose fick nåden se honom på ryggen.

Jesus Kristus  Guds enfödde Son.

       Själv gud tillhör treenigheten.

Lever nära sin faders hjärta.

      Under sitt jordeliv vittnat om sin fader.

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

  JOHANNES EVANGELIUM  1:19-34.

 

   JOHANNES  DÖPARENS VITTNESBÖRD.

 

Johannes Evangelium. 1:19-28.

 

1:19.

 

19.  #Och detta Johannes vittnesbörd när judarna

i Jerusalem sände präster och leviter för att

      fråga honom:

"Vem är du?"#.

 

Judarna i Jerusalem sände sin sändebud

     prästerna leviterna till Johaannes Döparen.

Frågade honom  "Vem är du?"

 

1:20.

 

20.  #Han bekände och förnekade inte,

han bekände:

      "Jag är inte Messias"#.

 

Bekände ödmjukt:  "Jag inte Messias".

 

1:21.

 

21.  #De frågade:

  "Vad är du då?

Är du Elia?"

        Han svarade:

"Nej, det är jag inte".

       "Är du profeten?"

"Nej, svarade han#.

 

De, frågade igen?

    "Är du Profeten Elia?"

Han svarade dem:

     "Nej, det är jag  inte"

 

"Är du Profeten?"

     "Nej, det är jag inte"

 

1:22.

 

22.  #Då sade de:

"Vem är du?

       Vi måste ha ett svar åt dem som skickat oss.

Vad säger du om dig själv?"#.

 

"Då sade de:

       "Vem är du då?"

Judarna i Jerusalem vilka skickas till dig:

      önskar veta vem du?

Vad säger du om dig själv?

 

1:23.

 

23.  #Han sade:

"JAG ÄR EN RÖST SOM ROPAR I ÖKNEN.

        GÖR VÄGEN RAK FÖR HERREN, som profeten

Jesaja har sagt"#.

 

Johannes Döparen sade:

      JAG, ROPANDE RÖST I ÖDE ÖKEN:

min kallelse  FÖRBEREDA HERENS KALLELSE.

        Låta Profeten Jesaja profetia gå i uppfyllelse.

1:24.

 

24.  #Också några fariseer hade sänts ut#.

 

Några fariseer utsända till honom.

 

1:25.

 

25.  #Och de frågade honom:

"Varför döper du då, om du inte är Messias

      och inte heller Elia eller Profeten?"#.

 

Fariseerna frågade honom:

      Ifrågasätter hans kallelse.

Du är ju inte Messias   Profeten Elia eller Profeten? 

 

1:26.

 

26.  #Johannes svarade:

"Jag döper med vatten.

      Mitt ibland er står en som ni inte känner#.

 

Johannes besvarades frågor:

      Jag döper med vatten.

Ibland er står en för er okänd.

 

1:27.

 

27.  #Han som kommer efter mig.

   Jag är inte värdig att knyta upp remmen på

hans sandaler"#.

 

Han vilken kommer efter mig:

    Bekände sin ödmjukhet inför Messias.

       Icke Värdig knyta upp remmen på 

hans sandaler.

 

1:28.

 

28.  #Detta hände i Betania på andra sidan

Jordan, där Johannes döpte#. 

 

Denna händelse  i Betania på andra sidan Jordan.

       Där Johannes Döparen döpte.   

 

Johannes Evangelium  1:29-34.

 

1:29.

 

29.  #Nästa dag såg han Jesus komma, och han

    sade:

"Där är Guds lamm som borttager världens synd#.

 

Nästa dag såg Johannes Jesus komma.

     Sade:

"Där kommer Guds felfria lamm vilken förlåter

      världens synder.

 

1:30.

 

30.  #Det är om honom jag har sagt:

Efter mig kommer en som går före mig, ty han

      fanns före mig#.

 

Honom har jag vittnat om.

        Efter mig kommer en: skapad före mig i treenigheten.

 

1:31.

 

31.  #Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper 

     med vatten"#.

 

Var för mig o-känd.

         Guds utvalda folk: Israel skulle få se honom.

Förberett honom för Israel.

       Döper i vatten.

 

1:32.

 

32.  #Och Johannes vittnade och sade:

"Jag har sett Anden komma ner från himlen

      som en duva och stanna över honom#.

 

Johannes Döparen vittnade för folket sade:

       Jag sett Ande komma ner från himlen:

Likt en duva stanna kvar över honom.

 

1:33.

 

33.  #Jag kände honom inte, men han som sände

mig att döpa med vatten sade till mig :

     "Den som du ser Anden komma ner över,

han är den som döper med helig ande"#.

 

Han för mig var okänd.

      Han som gav mig befallning döpa med vattendopet sade:

        Den som du ser Anden komma över:

Han är den som döper med helig ande.

 

1:34.

 

34.  #Jag har sett det, och jag har vittnat om 

att han är Guds utvalde#. 

 

Jag har sett det.

         Vittnat om: han är Guds utvalda redskap.     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

   JOHANNES EVANGELIUM  1:35-51.

 

        DE FÖRSTA LÄRLJUNGARNA.

 

Johannes Evangelium  1:35-42.

 

1:35.

 

35.  #Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärljungar#.

 

Nästa dag: stod Johannes vid Jordan:

    tillsammans två av sina lärljungar.

 

1:36.

 

36.  #När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: 

    "Där är Guds lamm"#.

 

Jesus kom gående mot Jordan såg Johannes 

       honom sade:

"DU ÄR GUDS LAMM".

 

1:37.

 

37.  #De båda lärljungarna hörde vad han sade

   och följde efter Jesus#.

 

Johannes båda lärljungar hörde orden.

        Följde sedan efter Jesus.

 

1:38.

 

38.  #Jesus vände sig om, och då han såg 

att de följde efter honom frågade han vad de ville.

      De svarade:

"Rabbi ( det betyder mästare ), var bor du?"#.

 

Jesus vände sig om, såg att följde honom:

      frågade dem vad de ville.

De svarade honom:

    "Rabbi  ( betyder mästare ), var bor du?

 

1:39.

 

39.  #Han sade:

"Följ mig och se!"

      De gick med honom och såg vad han bodde

och stannade hos honom den dagen.

       Det var sent på eftermiddagen#.

 

Han svarade dem:

      Var min efterföljare och se, var jag bor.

Följde lydigt med honom.

       Såg vad han bodde.

Stannande tillsammans med honom den dagen.

 

1:40.

 

40.  #Andreas, Simon Petrus bror, en av de två

som hade hört Johannes ord och följt med Jesus#.

 

Andreas, Simon Petrus bror, en av de två

     vilka hört Johannes ord  följt med Jesus. 

 

1:41.

 

41.  #Han träffade först sin bror, Simon, och sade

till honom:

       "Vi har funnit Messias" 

( det betyder Kristus )#. 

 


Andreas träffade sin bror Simon: med orden:

      "Vi har funnit Messias"

   ( vilket betyder Kristus).

  

1:42.

 

42.  #Han tog med honom till Jesus.

Jesus såg på honom och sade:

    "DU ÄR SIMON, JOHANNES SON.

DU SKALL HETA KEFAS"  ( det betyder Petrus ). 

 

Följde med honom till Jesus.

       Jesus såg på honom sade:

"DU ÄR SIMON, JOHANNES SON.

        DU NAMN ÄR KEFAS"  ( vilket betyder Petrus ).

 

Johannes Evangelium  1:43-51.

 

1:43.

 

43. #Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån 

    till Galileen.

Då träffade han Filippos.

     Han sade till honom:

"Följ mig"!#.

 

Nästa dag tänkte Jesus gå vidare till Galileen.

        Då träffade han Flippos.

Sade till honom.

        Var min lärljunge!

  

1:44.

 

44.  #Filoppos var från Betsaida, från samma stad

som Andreas och Petrus#.

 

Filippos bodde i Betsaida.

     Samma stad som Andreas och Petrus.

 

1:45.

 

45.  #Filippos träffade Natanael och sade till honom:

"Vi har funnit honom som det står om i Moses lag

     och hos profeterna, Jesus, Josefs son,

från Nasaret"#.

 

Filippos träffades Natanael sade till honom:

      Vi funnit honom som Noses lag profeterna

 talar om.

         Vem talar de om?

Jesus, Josefs son, från staden Nasaret.

 

1:46.

 

46.  #Natanael sade:

"Kan det komma något gott från Nasaret?"

       Filippos svarade:

"Följ med och se!#.

 

Natanael svarade:

        Kan det finnas någon godhet från Nasaret?

Filippos svarade:

       Natanael följde Filippos.

 

1:47.

 

47.  #Jesus såg Natanael och sade om honom:

"DU ÄR EN SANN ISRAELIT, EN SOM ÄR UTAN

       SVEK"#.

 

Jesus såg Natanael vittnade om hans liv.

      "DU ÄR EN SANN ISRAELIT, LEVER 

SVEKFRITT LIV#.

 

1:48.

 

48.  #Hur kan du känna mig?"

Jesus svarade:

     "NNAN FILIPPOS ROPADE PÅ DIG SÅG JAG DIG

UNDER FIKONTRÄDET"#.

 

Hur kan du känna igen utan utan sett mig?

       Jesus svarade:

"INNAN FILIPPOS ROPADE PÅ DIG SÅG JAG DIG

      UNDER FIKONTRÄDET"#.

 

1:49.

 

49.  #Natanael svarade:

"Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung"#.

 

Natanael svarade.

     Bekände ödmjukt:

Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. 

 

1:50.

 

50.  #Då sade Jesus till honom:

"DU TROR DÄRFÖR ATT JAG SADE ATT JAG SÅG

     DIG UNDER FIKONTRÄDET.

STÖRRE TING SKA DU SE#.

 

Jesus sade till honom:

     "DU TROR PÅ VAD DU HÖRDE MIG SÄGA.

  STÖRRE TING SKA DU FÅ SE.

 

1:51.

 

51.  #Och han sade:

"SANNERLIGEN, JAG SÄGER ER: NI SKALL FÅ SE

        HIMLEN ÖPPEN OCH GUDS ÄNGLAR 

STIGA UPP OCH NER ÖVER MÄNNISKOSONEN#. 

 

Han sade:

     DET ÄR SANT DET ÄR SANT, JAG SÄGER ER:

NI SKALL FÅ SE GUDS ÄNGLAR STIGA UPP

     OCH NER ÖVER MÄNNISKOSONEN.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

    JOHANNES EVANGELIUM  2:1-12.

 

           BRÖLLOPET I KANA.

 

Johannes Evangelium.  2:1-12.

 

2:1.

 

1.  #På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana 

i Galileen, och Jesu mor var där#.

 

Bröllop hölls i Kana i Galileens land.

      Jesu mor var närvarande.

 

2:2.

 

2.  #Jesus och hans lärljungar var också bjudna

till bröllopet#.

 

2:3.

 

3.  #Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom:

"De har inget vin"#.

 

2:4.

 

4.  #Jesus svarade:

"Låt mig vara kvinna.

       Min stund har inte kommit än"#.

 

2:5.

 

5.  #Hans mor sade till tjänarna:

"GÖR DET HAN SÄGER ÅT ER#.

 

2:6.

 

6.  #Där stad sex stora stenkärl för vatten till

judarnas reningsceremonier, vart och ett rymde

     omkring hundra liter#.

 

2:7.

 

7.  #Jesus sade:

#FYLL KÄRLEN MED VATTEN", och de fyllde

    dem till brädden#.

 

2:8.

 

8.  #Sedan sade han:

"ÖS UPP OCH BÄR DET TILL BRÖLLOPSVÄRDEN",

       det gjorde de#.

 

2:9.

 

9.  #Värden smakade på vattnet, som du hade 

blivit vin.

       Eftersom han inte visste varifrån det kom

----- men det visste tjärnarna som hade öst upp

       vattnet#.

 

2:10.

 

10.  #Ropade han på brudgummenoch sade:

Alla andra bjuder först på det goda vinet

      och på det sämre när gästerna börjar bli berusade.

       Men du har sparat det goda vinet ända till nu"#.

 

2:11.

 

11.  Så gjorde Jesus det första av sina tecken;

det var i Kana i Galileen.

      Han uppenbarade sin härlighet, och hans

lärljungar trodde på honom#.

 

2:12.

 

12.  #Sedan gick han ner till Kafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärljungarna,

       och där stannade de några dagar#.    

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

   JOHANNES EVANGELIUM  2:13-25.

 

                   TEMPLET RENSAS.

 

Johannes Evangelium  2:13-22.

 

2:13.

 

13.  #Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus

gick upp till Jerusalem#.

 

2:14.

 

14.  #I templet stötte han på dem sålde oxar

 och får och duvor och dem sm satt där

      och växlade pengar#.

 

2:15.

 

15.  #Han gjorde en piska av repstumpar och drev

ut allesammans ur templet med deras får

     och oxar.

Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull

       deras bord#.

 

2:16.

 

16.  #Och till dem som sålde duvor och sade:

"BORT MED ALLT DET HÄR!

       GÖR INTE MIN FADERS HUS TILL EN SALUHALL"#.

 

2:17.

 

17.  #Och hans lärljungar kom ihåg att det står

skrivet :

     LIDELSEN FÖR DITT HUS SKALL

FÖRTÄRA MIG#.  

 

2:18.

 

18.  #Judarna sade då till honom:

"Vad kan visa oss för tecken, du som gör så här?"#.

 

2:19.

 

19.  #Jesus svarade:

"RIV NER DETTA TEMPEL, SÅ SKALL JAG LÅTA

     DET UPPSTÅ IGEN PÅ TRE DAGAR"#.

 

2:20.

 

20.  #Judarna sade:

"I fyrtiosex år har man byggt på det här templet,

        och du skall låta det uppstå igen på

tre dagar!#.

 

2:21.

 

21.  #Men det temple han talade om var

hans kropp#.  

 

2:22.

 

22.  #När han sedan uppstod från de döda kom

hans lärljungar att han hade sagt detta, 

       och de trodde på skriften och på ordet

som Jesus hade sagt#.

 

Johannes Evangelium  2:23-25.

 

2:23. 

 


23.  #Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn

      när de såg de tecken han gjorde#.

 

2:24.

 

24.  #Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem,

eftersom han kände dem alla#.

 

2:25.

 

25.  #Och inte behövde höra någon vittna

om människan.

       Han visste av sig själv vad som

fanns i människan#.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 3 aug 16:47

      JOHANNES EVANGELIUM  3:1-21.

 

                JESUS OCH NIKODEMUS.

 

Johannes Evangelium  3:1-12.

 

3:1.

 

1.  #Bland fariseerna fanns en man som hette

   Nikodemus och var medlem av judarnas råd.

 

Nikodemus var av judiskt ursprung.

     Tillhörde judiska rådet.

Räknades som farisee.

 

3:2.

 

2.  #Han kom till Jesus en natt och sade:

    "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit

som lärare.

         Ingen kan göra sådana tecken som du

utan att Gud är med honom"#.

 

I rädslan bli utesluten från det judiska rådet.

    ( Rabbi vilket betyder mästare ).

respekterar ödmjukt honom som mästare.

 

3:3.

 

3.  #Jesus svarade:

"SANNERLIGEN, JAG SÄGER DIG: DEN SOM

        INTE BLIR FÖDD PÅ NYTT KAN INTE

SE GUDS RIKE"#.

 

Det är sant, det är sant: vad jag säger till dig.

 

3:4.

 

4.  #Nikodemus svarade:

"Hur kan någon födas när han är gammal?

       Han kan väl inte komma in i moderlivet

och födas en gång till?"#.

 

3:5.

 

5.  #Jesus svarade:

SANNERLIGEN, JAG SÄGER DIG: DEN SOM 

     INTE BLIR FÖDD AV VATTEN OCH ANDE

KAN INTE KOMMA IN I GUDS RIKE#.

 

3:6.

 

6.  #DET SOM HAR  FÖTTS AV KÖTT ÄR KÖTT,

OCH DET SOM HAR FÖTTA AV ANDE ÄR ANDE#.

 

3:7.

 

7.  #VAR INTE FÖRVÅNADE ÖVER ATT JAG SADE

ATT NI MÅSTE FÖDAS PÅ NYTT#.

 

3:8.

 

8.  #VINDEN BLÅSER VAD DEN VILL, OCH DU HÖR

DEN BLÅSA, MEN DU VET INTE VARIFRÅN DEN

     KOMMER ELLER VART DEN DEN FAR.

SÅ ÄR DET MED VAR OCH EN SOM HAR FÖTTS

        AV ANDEN"#.

 

3:9.

 

9.  #Nikodemus frågade:

"Hur är detta möjligt?"#.

 

3:10.

 

10.  #Jesus svarade:

"DU SKALL VARA LÄRARE FÖR ISRAEL OCH FÖRSTÅR INTE DET!#.

 

3:11.

 

11.  #SANNERLIGEN, JAG SÄGER DIG:

DET VI VET FÖRKUNNAR VI, OCH DET VI HAR SETT

      VITTNAR VI OM, MEN NI TAR INTE EMOT VÅRT

VITTNESBÖRD#.

 

3:12.

 

12.  #OM NI INTE TROR NÄR JAG TALAR TILL ER

OM DET JORDISKA, HUR SKALL NI DÅ KUNNA

    TRO NÄR JAG TALAR TILL ER OM DET

HIMMELSKA?#.

 

Johannes Evangelium  3:13-21.

 

3:13.

 

13.  #INGEN HAR STIGIT UPP TILL HIMLEN

UTOM DEN SOM STIGIT NER FRÅN HIMLEN:

     MÄNNISKOSONEN#.

 

3:14.

 

14.  #LIKSOM MOSE HÄNGDE UPP ORMEN I ÖKNEN,

SÅ MÅSTE MÄNNISKOSONEN UPPHÖJAS#.

 

I sitt eget tal: talar han sig själv som

       människosonen.

Jämför sonen med vilken upphöjde kopparormen

      i öknen: skulle få livet tillbaks:

Deras upproriskhet mot Guds trohet gjorde dem

    till dödligt offer för giftiga ormars bett.

Var en som ser på ormen blev botad.

     Människosonen skall bli korsfäst på ett träkors

ge liv till människor: dödliga i arvssyndens gift.

 

3:15.

 

15.  #FÖR ATT VAR OCH EN SOM TROR PÅ

HONOM SKALL HA EVIGT LIV#.

 

3:16.

 

16.  #SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN UTGAV

SIN ENDE SON, FÖR ATT DE SOM TROR PÅ 

      HONOM INTE SKALL GÅ UNDER UTAN HA

EVIGT LIV#.

 

3:17.

 

17.  #TY GUD SÄNDE INTE SIN SON TILL VÄRLDEN

FÖR ATT DÖMA VÄRLDEN UTAN FÖR ATT VÄRLDEN

      SKULLE RÄDDAS GENOM HONOM#.

 

3:18.

 

18.  #DEN SOM TROR PÅ HONOM BLIR INTE DÖMD,

MEN DEN SOM INTE TROR ÄR REDAN DÖMD,

      EFTERSOM HAN INTE HAR TROTT PÅ 

GUDS ENDE SONS NAMN#.

 

3:19.

 

19.  #OCH DETTA ÄR DOMEN, ATT NÄR LJUSET 

KOM I VÄRLDEN, DÅ ÄLSKADE MÄNNISKORNA

      MÖRKRET MER ÄN LJUSET, EFTERSOM DERAS

GÄRNINGAR VAR ONDA#.

 

3:20.

 

20.  #DEN SOM GÖR DET ONDA AVSKYR LJUSET

OCH KOMMER INTE TILL LJUSET, FÖR ATT 

       HANS GÄRNINGAR INTE SKALL AVSLÖJAS#.

 

3:21.

 

21.  #MEN DEN SOM HANDLAR EFER SANNINGEN,

HAN KOMER TILL LJUSET, FÖR ATT DET SKALL

      BLI UPPENBART ATT HAN GÖR VAD GUD VILL#. 

 

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se