Alla inlägg under november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2018 08:32

EFESIERBREVET. 4:7-16.

 

KRISTI KROPP BYGGS UPP.

 

¤Efesierbrevet. 4:7.

 

7.  #Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom#.

 

Varje troende människa fått den nåden vilken 

     Kristus givit honom. 

 

¤Efesierbrevet. 4:8.

 

8.  #Därför heter det: HAN STEG UPP I HÖJDEN

OCH TOG FÅNGAR, HAN GAV MÄNNISKORNA

     GÅVOR#.  

 

Det står skrivet:  Han steg upp i höjden tog med

    sig fångar, gav människor sina gåvor.

 

¤Efesierbrevet. 4:9.

 

9.  #Att han steg upp, måste inte det betyda att han

också har stigit ner i jorden?#.


¤Efesierbrevet. 4:10.

 

10.  #Han som har stigit ner är också den som steg

upp högt över alla himlar för att uppfylla allting#.

 

Han som stigit ner till jorden också den som

      stigit högt upp till alla himlar.

För att uppfylla allting i Kristi kropp.

 

¤Efesierbrevet. 4:11.

 

11.  #Så gjorde han några till apostlar, andra till

profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare#.

 

Kallade några till apostlar.

        Kallade andra till profeter.

Vara förkunnare av ordet.

      Vara herde för fåren.

Vara lärare för fåren.

   

¤Efesierbrevet. 4:12.

 

12.  #De skall göra de heliga mera fullkomliga

och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp

        Kristi kropp#.

 

Deras tjänande göra de heliga mera

      fullkomliga i Kristi kropp.

Utföra sitt tjänande bygga upp Kristi kropp. 

 

¤Efesierbrevet. 4:13.

 

13.  #Tills vi alla kommer fram till enheten i tron

och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna

       och når en mognad som svarar mot

Kristi fullhet#.

 

Heligas fullkomlighet ger enheten i tron.

           Fullkomligheten: Kunskapen om Gud.

Vara fullvuxna  vara fullkomliga.

        Andlig mogenhet svarar mot Kristi fullhet. 

 

¤Efesierbrevet. 4:14.

 

14.  #Vi skall inte längre vara barn och låta oss

drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar

       för människorna, som vill sprida villfarelse

med sina bedrägliga påfund#.

 

Inte längre leva i ett andligt barnstadie.

          Vara barn i Kristus:  o-fullkomliga i Kristus.

'O-fullkomlighetens barn tillåter sig drivas

     omkring av alla olika läro-vindar.

Olika läro-vindar  olika människo-läror.

       Olika människor-läror: sprider villfarelser.

 

¤Efesirerbrevet. 4:15.

 

15.  #Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen

och växa i alla avseenden så att vi förenas med

        honom som är huvudet, Kristus#.

 

Nej, låt er inte bli bedraga av dessa sannings-lösa

       villfarelser.

Låt oss istället hålla vid kärleken till sanningens

       Ord. 

Bli fullvuxna i alla avseenden.

      Bli förenade med honom.

Med honom som sanningens huvud, Kristus.

 

¤Efesierbrevet. 4:16.

 

16.  #Han låter hela kroppen fogas samman

och hållas ihop genom att alla lederna hjälper

       och stöder, med just den kraft han ger åt varje

särskild del.

       Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek#.

 

Låter hela sin kropp växa tillsammans vara   

     ståndaktiga stödja och hjälpa alla kroppens

leder med den andliga kraften han själv ger

      åt varje skärskild led.

Kärlekens trohet bygger upp kroppens tillväxande

       andliga mognad i Kristus.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2018 08:31

EFESIERBREVET. 4:1-6.

 

DEN ANDLIGA ENHETEN.'

 

¤Efesierbrevet. 4:1.

 

1.  #Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för 

Herrens skull, att leva värdigt er kallelse#.

 

Är fånge för Herrens skull.

        Uppmanar er leva värdigt er kallelse.

 

¤Efesierbrevet. 4:2.

 

2.  #Alltid ödmjuka och milda.

Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek#.

 

Lev ert liv i ödmjukhet och mildhet.

     Lev med varandra i tålamod och kärlek.

 

¤Efesierbrevet. 4:3

 

3.  #Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten#.

 

Var villiga med fridens band bevara andliga

      friheten.

 

¤Efesierbrevet. 4:4.

 

4.  #En enda kropp och en enda ande, liksom ni

en gång kallades till ett och samma hopp#.

 

Ni: kallade till livet i en enda kropp en enda ande.

          

¤Efesierbrevet. 4:5.

 

5.  #En är Herren, en är tron, ett är dopet#.

 

Herren enhetens herre.

       Tron enhetens tro.

Dopet enhetens dop.

 

¤Efesierbrevet. 4:6.

 

6.  #En är Gud och allas fader, han som står över

allting, verkar genom allt och finns i allt#.

 

Gud enhetens Gud allas vår fader.

        Han står över allting skapat.

Verksam genom allt.

       Existerar i allt skapat. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2018 08:31

EFESIERBREVET. 3:14-21.

 

FÖRBÖN FÖR FÖRSAMLINGEN.

 

¤Efesierbrevet. 3:14.

 

14.  #Därför vill jag falla på knä inför Fadern#.

 

Bönens inre liv:  kontemplativa bönelivet.

 

I ödmjukhet vill jag falla ned på knä inför Fadern.

 

¤Efesierbrevet. 3:15.

 

15.  #Efter vilken allt vad fader heter i himlen

och på jorden har sitt namn#.

 

Ödmjukt respektera fadern i himlen.

      Har sitt namn känt på jorden. 

 

¤Efesierbrevet. 3:16.

 

16.  #Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft

och styrka åt er inre människa genom sin ande#.

 

 Genom anden ge oss

      sin härlighets rikedomar.

Ge kraft och stryrka åt er inre människa.

      Inre människans behov av:  härlighetens rikedomar i andens styrka och kraft. 

 

¤Efesierbrevet. 3:17.

 

17.  #Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan

med kärlek.

       Stå fasta och var stadigt rotade i honom#.

 

Så Kristi kärlek genom tron kan bo i era hjärtan.

     Leva i trons fasthet orubbligt rotade i honom.

 

¤Efesierbrevet. 3:18.

 

18.  #Så att ni tillsammans med alla heliga förmår

fatta bredden och längden och höjden och djupet#.

 

Ni tillsammans med alla de heliga: lära känna 

     Kristi kärleksfulla bredd längd höjd

hennes bråddjupa liv.  

 

¤Efesierbrevet. 3:19.

 

19.  #Att lära känna kristi kärlek som är väldigare

än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er#.

 

Lära känna Kristi kärlek väldigare än all kunskap.

        Lärdomen av Kristi kärlek vägen in i

Guds fullhet.

     Paulus längtan församlingen bli uppfylld av

Guds fullhet. 

 

¤Efesierbrevet. 3:20.

 

20.  #Han som verkar i oss med sin kraft och förmår

göra långt mer än vi kan begära eller tänka#.

 

Gud verksam genom vår inre människa med

       sin kraft.

Guds o-uttömliga förmåga ge oss utöver vår begäran

      och vårt tänkande. 

 

¤Efesierbrevet. 3:21.

 

21.  #Hans är härligheten genom kyrkan och genom

Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet,

       amen#.  

 

Härligheten tillhör honom genom kyrkan.

   Genom Jesus kristus.

Hans härlighet varaktig i alla släktled intill

     evigheternas evighet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 14:00

EFESIERBREVET. 3:1-13.

 

GUDS PLAN EVANGELIET TILL HEDNINGARNA.

 

¤Efesierbrevet. 3:1.

 

1.  #Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er

skull som var hedningar .....#.

 

Jag; Paulus, Kristi Jesu fånge: för ert hedniska livs

       skull. 

 

¤Efesierbrevet. 3:2.

 

2.  #Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er#.

 

Genom min förkunnelse har ni hört om Guds plan.

     Hans nåds plan den han gav mig:

till er andliga uppbyggelse.

 

¤Efesierbrevet. 3:3.

 

3.  #Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet

       har skrivit#.

 

En uppenbarelse avslöjade för mig hemligheten

      som jag förut har meddelat er.

 

¤Efesierbrevet. 3:4. 

 

4.  #Och när ni läser det kan ni förstå att jag fått insikt i hemligheten med Kristus#.

 

När ni läser mitt skrivna ord: förstår ni jag fått

    insikten i Kristi hemlighet.

 

¤Efesierbrevet. 3:5.

 

5.  #För människorna i tidigare släktled hade den

inte avslöjats så som den nu har uppenbarats

       i anden för hans heliga apostlar och profeter#.

 

Människorna i tidigare släktled  hade inte blivit

     avslöjad.

Nu har den blivit uppenbarad i anden.

         Uppenbarad i anden för hans utvalda

heliga apostlar och profeter. 

 

¤Efesierbrevet. 3:6.

 

6.  #Tack vare Kristus Jesus är hedningarna

genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma

       kropp som vi och har del i löftet som vi#.

 

Tack vare Kristus Jesus är hedningarna arvingar

      genom evangeliet.

Hedningarna tillhör samma Kristi kropp som vi.

       De har del i samma löften som vi.

        

¤Efesierbrevet. 3:7.

 

7.  #Och evangeliets tjänare har jag blivit genom

den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft

       och styrka#.

 

Jag; evangeliets tjänare: kallad genom Guds givna

      nådegåva.

Guds givna nådgåva: med sin styrka och kraft. 

 

¤Efesierbrevet. 3:8.

 

8.  #Jag, den allra obetydligaste av alla heliga,

har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet

     om den outgrundliga rikedom som finns

i Kristus#.

 

Jag, ett o-fullgånget foster av alla heliga.

      Fått detta nådeuppdrag.

Nåde-uppdraget vilket ger hedningarna budskapet

       om den o-utgrundliga rikedomen.

 O-utgrundliga rikedomen i Kristus.

 

¤Efesierbrevet. 3:9.

 

8.  #Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold

       hos Gud, som har skapat allt#.

 

Upplysa människors sinnen om planen med

     Kristi hemlighet som var fördold från världens

början hos Gud.

      Gud skapelsens Skapare.

 

¤Efesierbrevet. 3:10.

 

10.  #Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om 

       Guds vishet i hela dess månfald#.

 

Genom Kristi kropp: härskarna och makterna

     få kunskap om Guds vishet. 

 

¤Efesierbrevet. 3:11.

 

11.  #Detta var den avsikt med världen som han

förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre#.

 

Världen skulle få kunskap om Guds vishet

      blev verklighet genom Kristi hemlighet. 

 

¤Efesierbrevet. 3:12.

 

12.  #Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt

       nalkas Gud#.

 

Genom honom med tillförsikt hämtar vi ur tron på

      honom kan vi frimodigt nalkas Gud. 

 

¤Efesierbrevet. 3:13.

 

13.  #Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag

lider för er skull; mitt lidande är er härlighet#.

 

Var inte modlösa: i mitt lidande för er.

       Mitt lidande för er skull är er härlighet. 

 

 

 

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 14:00

EFESIERBREVET. 2:11-22.

 

SKILJEMUREN MELLAN  JUDAR OCH HEDNINGAR

       HAR RIVITS.

 

Efesierbrevet. 2:11.

 

11.  #Kom därför ihåg att ni som av födslen var

hedningar och kallades oomskurna, med den

      omskärelse som utförs på kroppen av

människohand#.

 

Av er födsel var ni o-omskurna hedningar.

      Blev omskurna vilket utförs på kroppen

av människo-hand.

 

¤Efesierbrevet. 2:12. 

 

12.  #Kom därför ihåg att ni på den tiden var utan 

Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, 

      utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp

och utan Gud när ni levde i världen#.

 

Vid den tiden levde ni utan Kristus-livet.

         Utanför medborgar-skapet i Israel.

Utan delaktiga i förbunden och deras löften.

        Utan framtids-hopp.

Utan Gud när ni levde i världen.

 

¤Efesierbrevet. 2:13.

 

13.  #Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som

en gång var långt borta kommit nära,

       genom Kristi blod#.

 

Tack vare Kristus Jesus, har ni som levde långt

      borta kommit nära genom Kristi blod. 

 

¤Efesiebrevet. 2:14.

 

14.  #Ty han när vår fred, han har med sitt liv på

jorden gjort de två lägren till ett och rivit

      skiljemuren, fiendeskapen#.

 

Han vår hjärtats frid: med sitt liv på jorden:

    tillintetgjord två lägren till ett.

Rivit ned:  två lägren:  skiljemuren  fiendeskapen. 

 

¤Efesierbrevet. 2:15.

 

15.  #Han har upphävt lagen med dess bud

och stadgar för att i sin person skapa en enda 

     människa av de två, en ny människa, och så stifta fred#.

 

Upphävde lagen och dess bud och stadgar.

       I sin person skapade en enda människa.

Av de två lägren: en ny människa

        Nya människan vilken stiftade frid. 

        

¤Efesierbrevet. 2:16.

 

16.  #I en enda kropp försonade han de båda med

Gud genom korset, då han i sin person

      dödade fiendeskapen#.

 

En enda kropp försonade han de båda lägren

      med Gud genom korset.

I sin person dödade fiendeskapen.

 

¤Efesierbrevet. 2:17.

 

17.  #Han har kommit med budskap om fred för er

som var långt borta och fred dem som var nära#.

 

Har kommit med budskap om frid för er.

      Friden var långt borta för er.

Frid för de som är nära.  

 

¤Efesierbrevet. 2:18.

 

18.  #Ty genom honom kan både vi och ni nalkas

Fadern, i en enda Ande#.

 

Genom honom: vi tillsammans nalkas vår Fader.

       Nalkas Fadern i en enda Ande. 

 

¤Efesierbrevet. 2:19.

 

19.  #Alltså är ni, inte längre gäster och främlingar

utan äger samma medborgarskap som de heliga

       och har ett hem hos Gud#.

 

Vi är inte längre gäster och främligar: nu äger

      samma medborgarskap som de heliga.

Äger ett hem hos Gud.

 

¤Efesierbrevet. 2:20.

 

20.  #Ni har fogats in i den byggnad som har

apostlarna och profeterna till grund och Kristus

       Jesus själv till hörnsten#.

 

Ni har blivit sammanvuxna in i Andens byggnad

      I byggnaden grundad av apostlarna

och profeterna.

       Där Kristus Jesus själv: den fasta hörnstenen.

 

¤Efesierbrevet. 2:21.

 

21.  #Genom honom hålls hela byggnaden ihop

och växer upp till ett heligt tempel i Herren#.

 

Genom honom: fasta hörnstenen: håller ihop

      byggnaden.

Växer den upp till ett heligt tempel

      i Herren. 

 

¤Efesierbrevet. 2:22.

 

22.  #Genom honom fogas också ni samman till

en andlig boning åt Gud#.

 

Genom honom växer ni tillsammans till 

        en andlig boning åt Gud. 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 14:00

EFESIERBREVET. 2:1-10.

 

LEVANDE GENOM KRISTUS.

 

¤Efesierbrevet. 2:1.

 

1.  #Ni var döda genom era överträdelser och synder#.

 

Genom era livs överträdelser och synder var 

     ni andligt döda.

 

¤Efesierbrevet. 2:2.

 

2.  #Den gång ni levde i dem på denna tidens och

världens vis och lät er ledas av fursten över

      luftens rike, över den andemakt som nu

är veksam i olydnadens människor#.

 

Ni levde i överträdelser & synder under denna

       tidens och världens visdom.

Var styrda av fursten över luftens rike.

        Levde under inflytandet av den andemakt

som är verksam i o-lydnadens människor.  

 

¤Efesierbrevet. 2:3.

 

3.  #Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra

mänskliga begär och handlade som kroppen

       och våra egna tankar ville, och av födslen

var vi vredens barn, vi som de andra#.

 

Vi var alla o-lydnadens människor.

       Följde våra mänskliga begär.

Vår kropps begär i handling och tankar.

      Av födslen var vi vredens barn.

 

¤Efesierbrevet. 2:4.

 

4.  #Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek#.

 

Gud visar sin rika barmhärtighet.

      Älskat oss med stor kärlek.

 

¤Efesierbrevet. 2:5.

 

5.  #Att fast vi var döda genom våra överträdelser

har han gjort oss levande tillsammans med Kristus

       ------ av nåd är ni frälsta ----- #.

 

Vi var döda genom våra överträdelser.

        Han gjort oss levande tillsammans med

Kristus.

       Frälsta av hans nåd.

 

¤Efesierbrevet. 2:6.

 

6.  #Och uppväckt oss med honom och gett oss

en plats i himlen genom Kristus Jesus#.

 

Uppväckte oss med honom

        Givit oss en plats i himlen.

I himlen genom Jesus Kristus.

 

¤Efesierbrevet. 2:7.

 

7.  #Därmed ville han för kommande tider visa den

överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss

       genom Kristus Jesus#.

 

Inför kommande tider ville visa sin överväldigande

      nåds rikedom mot oss: uppväckta med honom.

Äger en plats i himlen.

      I himlen genom sin son Kristus Jesus.

 

Genom sin nåds godhet mot oss genom

         Kristus Jesus.

 

¤Efesierbrevet. 2:8.

 

8.  #Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av

er själva, Guds gåva är det#.

 

Av hans nåd vi är frälsta genom tron.

       Inte av egna gärningar: Guds gåva är det.

 

¤Efesierbrevet. 2:9.

 

9.  #Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna

berömma sig#.

 

Inte till någon själv-berömmelse.

      Egna gärningar  ärar själviskheten.

 

¤Efesierbrevet. 2:10.

 

10.  #Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus

till att göra de goda gärningar som Gud från början

       har bestämt oss till#. 

 

Hans verk vi är.

      Hans skapelse-verk genom Kristus Jesus.

Skapade till utföra goda görningar.

        Vilket var förutbestämt av Gud.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 november 2018 13:59

EFASIERBREVET. 1:15-23.

 

TACK TILL GUD OCH FÖRBÖN.

 

¤Efesierbrevet. 1:15-16.

 

15-16.  #Jag upphör därför aldrig att tacka Gud 

för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu

      har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga#.

 

Med tacksamt hjärta upphör aldrig tackar Gud

    för er.

Nämner er i mina böner.

    Eftersom jag hört om er tro på herren Jesus.

Er hjärtliga kärlek till alla de heliga.

       

¤Efesierbrevet. 1:17.

 

17.  #Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens

      och uppenbarelses ande som låter er få

kunskap om honom#.

 

Min bön:

     Vår herre Jesu Kristi Gud; härlighetens fader:

Ge er vishetens och uppenbarelses ande

          vilka ger er kunskap lära känna honom.

 

¤Efesierbrevet. 1:18.

 

18.  #Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se

vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt

      och härligt arv han ger oss bland de heliga#.

 

Min innerliga Bön: 

    göra era invärtes människas ögon upplysta

av vishet och uppenbara hans kunskap

     om sig själv.

Få se vilket hopp han kallat oss till.

     Vilket rikt och härligt arv han ger oss. 

I gemenskap bland de heliga.

    

¤Efesierbrevet. 1:19.

 

19.  #Hur väldig hans styrka är för oss som tror

------ samma oerhörda kraft som han med sin makt#.

 

Hans styrka väldig för oss som tror.

       Samma o-erhörda kraft som sin allmakt.

 

¤Efesierbrevet. 1:20.

 

20.  #Lät verka i Kristus när han  uppväckte honom

från de döda och satte honom på sin högra sida

     i himlen#.

 

Samma o-erhörda kraft verksam när han uppväckte

      honom från de döda.

Satte honom på sin högra sida i himlen. 

 

¤Efesierbrevet. 1:21.

 

21.  #Högt över alla härskare och makter och krafter och herrarvälden, över alla namn som

         kan nämna, såväl i denna tiden som i den kommande#.

 

Blivt placerad: högt över alla världs-härskare.

       Över alla makter krafter & herrarvälden.

Insatt över alla namn som kan nämnas.

         Både i den nuvarande tiden och i den

tillkommande.

 

¤Efesierbrevet. 1:22.

 

22.  #ALLT LADE HAN UNDER HANS FÖTTER,

och honom som är huvud över allting gjorde han

       till huvud för kyrkan#.

 

Allt lagt under hans fötter.

        Han är huvudet över allting.

Gjord till kyrkans huvud.

 

¤Efesierbrevet. 1:23.

 

23.  #Som är hans kropp, fullheten av honom som

helt uppfyller allt#.  

 

Kyrkan hans kropp.  

       Hans kropp fylld av hans fullhet. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2018 13:23

EFESIERBREVET. 1:3-14.

 

INLEDANDE LOVPRISNING.

 

¤Efesierbrevet. 1:3.

 

3.  #Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.

         Han har välsignat oss med all den andliga

välsignelse som genom Kristus finns i himlen#.


Vara välsignad i vår herre Jesu Kristi Gud & fader.

     Han har givit oss sin rika välsignelse.

Välsignelsen som finns i himlen: tillgänglig för Alla.

       

¤Efesierbrevet. 1:4.

 

4.  #Liksom han före världens skapelse har utvalt 

oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför

       sig i kärlek#.

 

Vi är utvalda före världens skapelse.

       Fanns i hans tankar innan världens skapelse.

Utvalde oss i honom: stå heliga & fläckfria inför

      honom i kärlek. 

 

¤Efesierbrevet. 1:5.

 

5.  #Han har förutbestämt oss till att få söners rätt

genom Jesus Kristus och förenas med honom ------

       det var hans viljas beslut ----- #.

 

I sitt förutbestämda rådslut för oss: få söners rätt

         genom Jesus Kristus.

Vara förenade med honom.

     Hans viljas beslut. 

 

¤Efesierbrevet. 1:6.

 

6.  #Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son#.

 

Har skänkt oss pris och ära i sin nåd med sin

      älskade son.

 

¤Efesierbrevet. 1:7.

 

7.  #I honom och genom hans blod har vi friköpts

och fått förlåtelse för våra överträdelser ---- så rik

         är den nåd#.

 

Blivit friköpta i honom genom hans blod.

       Genom hans blod givit oss förlåtelse för våra

överträdelsers skull.

        Visar oss sin nåds rikedom.

 

¤Efesierbrevet. 1:8.

 

8.  #Med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet

flöda över oss#.

 

I sin nåds rikedom: låter all vishet och klokhet

      få flöda över våra liv.

 

¤Efesierbrevet. 1:9.

 

9.  #Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss,

det beslut om Kristus som han hade fattat från

       början#.

 

Har i sin nåds vilja visat oss sin viljas hemlighet

      för oss.

Beslutet om Kristus han planerade från början.

 

¤Efesierbrevet. 1:10.

 

10.  #Och som skulle genomföras när tiden var inne:

     att sammanfattas allting i Kristus, allt i himlen

       och på jorden#.

 

Beslutet skulle uppfyllas när tiden var inne.

       Allting sammanfattas i Kristus.

Allting i Kristus  allt i himlen  på jorden.

 

¤Efesierbrevet. 1:11.

 

11.  #I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämd därtill av honom som låter allt ske

   efter sin vilja och sitt beslut#.

 

I honom fick vi vår arvslott.

     Förutbestämt av honom.

Allt sker efter hans vilja och beslut.

 

¤Efesierbrevet. 1:12.

 

12.  #Vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus#.

 

Vi skall prisa och ära vår Gud.

         Vi har satt vårt framtids-hopp till Kristus.

 

Efesierbrevet. 1:13.

 

13.  #I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning ----- i honom har

        också ni, sedan kommit till tro, fått den

utlovade heliga anden som ett sigill#.

 

Vårt framtids-hopp finns i Kristus: när vi fick höra

      sanna ordet predikas.

Evangeliet om vår frälsning.

       I honom  har ni också kommit  till tro.

Fått den utlovade heliga anden.

           Utlovade heliga anden vårt sigill.

   

¤Efesierbrevet. 1:14.

 

14.  #Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk

skall bli friköpt och Gud få pris och ära#.  

 

Vårt sigill borgen för vårt arv.

        Guds folk skall bli friköpta.

Vilket sker till Guds pris och ära. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se