Alla inlägg den 22 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 1:1-2.

 

HÄLSNING.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus#.

 

Min hälsning; från Paulus, genom Guds vilja 

     Kristi Jesu apostel.

Enligt löftet om liv i Kristus Jesus.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:2.

 

2.  #Till hans kära barn Timotheos.

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern

       och Kristus Jesus, vår herre#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 3:14-16.

 

VÅR RELIGIONS HEMLIGHET.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:14.

 

14.  #Jag skriver detta i hopp om att snart få komma

till dig#.

 

Skriver detta brev i hopp om snart  få besöka dig.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:15.

 

15.  #Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör

uppföra sig i Guds hushåll  ---- den levande

      Gudens församling, sanningens stödjepelare

och grundval#.

 

Hur man bör uppföra sig i guds hushåll;

        Den levande Gudens församling.

Sanningens stödje-pelare.

      Sanningens grundval.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:16.

 

16.  #Och erkänt stor är vår religions hemlighet.

       Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigas som andlig,

        skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

      vann tro i världen

och togs upp i härligheten#.  

 

Vår religions hemlighet;

      Uppenbarade sig som jordisk varelse.

Rättfärdigas som andlig.

        Skådades av änglarna.

Förkunnades bland hedningarna.

        Vann tro i världen.

Togs upp i härligheten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 3:1b-13.

 

FÖRSAMLINGSLEDARNA OCH HANS MEDHJÄLPARE.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:1b.

 

1b.  #Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete#.

 

Önskar vara församlingsledare; eftersträvar

      viktigt arbete.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:2.

 

2.  #Därför måste församlingsledaren vara höjd över

allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad,

       anständig, gästfri och en god lärare#.

 

Församlingsledaren inte leva i olika anklagelser.

      Gift en gång.

Vara nykter, behärskad i livet, leva anständigt.

      Vara gästfri   god lärare i den sunda läran.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:3.

 

3.  #Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam

      och fri från penningbegär#.

 

Får inte vin-missbrukare.

      Inte vara hård-hjärtad.

Vara blygsam och fridsam.

        Fri från penning-begäret. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 3.4

 

4.  #Han skall kunna styra sitt hus och få sina

barn att underordna sig, allt i värdiga former#.

 

Kunna styra sitt eget hus.

      Få sina barn leva i underordnat liv.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:5.

 

5.  #För hur skall någon som inte kan styra sitt

eget hus kunna ta hand om Guds församling?#.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:6.

 

6.   #Han får inte vara nyomvänd, så att han bli högmodig och faller under djävulens dom#.

 

Församlingsledaren inte vara ny-omvänd.

      Ny-omvänd kan bli högmodig falla under

djävulens dom.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:7.

 

7.  #Dessutom måste han ha gott rykte bland

utomstående, så att han inte blir förhånad

       och går i djävulens fälla#.

 

Han måste ha ett gott anseende bland de

    utomstående.

Inte bli förhånad  går in i djävulens fälla.        

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:8.

 

8.  #På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga

och uppriktiga.

     De får inte vara begivna på vin eller lystna

på pengar#.

 

Hans församlings medhjälpare skall på samma sätt

       vara värdiga och uppriktiga.

Inte vara begivna på eller penning-lystna. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:9.

 

9.  #De skall förena trons hemlighet med ett rent

uppsåt#.

 

De tillsammans förenas i trons hemlighet.

      I trons hemlighet med ett rent uppsåt.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:10.

 

10.  #Men först skall också de prövas, sedan får

de bli medhjälpare om det finns något att anföra

       mot dem#.

 

De skall först prövas; efter prövningen få bli

       med-hjälpare om det finns något att anföra

 mot dem.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:11.

 

11.  #Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda

värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra

       och pålitliga i allt#.

 

Är det kvinnor uppträda värdigt; inte förtala någon.

         Inte förtala:  ära förtalets tunga.

Var nyktra pålitliga i allt.

 

¤Första Timtheosbrevet. 3:12.

 

12.  #En medhjälpare får inte vara gift mer än en

gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus#.

 

En Medhjälparen endast varit gift en gång.

         Kunna styra sina egna barn och sitt hus. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:13.

 

13.  #De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro

       på Kristus Jesus#. 

 

De som troget sköter sin tjänst.

      Får en god ställning  kan visa frimodighet 

i sin tro på Kristus Jesus.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 2:1-15 & 3:1.

 

UPPMANING TILL ETT KRISTET LIV

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:1.

 

1.  #Först och främst uppmanar jag till bön

       och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor#.

 

Jag uppmanar er till bön och åkallan.

        Vara förebedjare leva i tacksägelse för

alla människor.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:2.

 

2.  #För kungar och alla som har makt, så att vi kan

leva ett lungt och stilla liv, på allt sätt fromt

     och värdigt#.

 

Var förebedjare för kungar och alla makthavare.

       Vilket gör era liv  livet i lugnet och stillheten.

Ett liv i fromhet och värdighet.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:3.

 

3.  #  Att be så är riktigt och behagar Gud,

vår frälsare#.

 

Sådan bön riktig och behagar Gud, vår frälsare.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:4.

 

4.  #Som vill att alla människor skall räddas

och komma till insikt om sanningen#.

 

Gud, vår frälsares vilja  alla människor skall

    bli räddade.

Komma till full insikt om sanningen.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2.5

 

5.  #Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud

och människor, människan Kristus Jesus#.

 

Gud den ende Guden.

      Människan, Kristus Jesus; förmedlaren mellan

gud och människor.

 

¤Första Timtheosbrevet. 2:6.

 

6.  #Som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden är inne#.

 

Människan, förmedlaren Kristus Jesus offrade sitt

     liv till lösen för alla.

 


¤Första Timotheosbrevet. 2:7.

 

7.  #Och för det har jag satts att vara förkunnare

och apostel  ----- jag talar sanning, jag ljuger inte

       ------ en lärare för hedningarna i tro

och sanning#.

 

Genom Kristi offrande liv; satts vara förkunnare

      och apostel.

Talar sanning; inte lögnaktig i mina ord.

       En lärare för hedningarna i tro.

Lärare i sanningen. 

 

¤Första Timtheosbrevet. 2:8.

 

8.  #Jag vill att männen på varje ort skall be med

renade händer, utan vrede och utan förbehåll#.

 

Vill att männen ber med rena händer utan

     vredes händer.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:9.

 

9.  #Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande,

       och konstfulla håruppsättningar och guld

eller pärlor eller dyrbara kläder#.

 

Kvinnorna skall leva prydnad  leva anständigt liv.

      I blygsamhet och vara återhållsamma

i ert uppträdande.

     Vara återhållsamma i ut-klädandet av håruppsättningar.

      Smycka er i guld och vackra pärlor eller dyrbara kläder.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:10.

 

10.  #Utan goda gärningar, som det anstår kvinnor

som vill gälla för att vara gudfruktiga#.

 

Vara gudfruktiga kvinnor; i goda gärningar.

        

¤Första Timotheosbrevet. 2:11.

 

11.  #Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet

och alltid underordna sig#.

 

Kvinnan i stillhet ta emot undervisningen.

     Leva i ödmjukhet.    

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:12.

 

12.  #Att själv undervisa tillåter jag henne inte

och inte heller att bestämma över mannen,

     utan hon skall hålla sig tyst och stilla#.

  

Kvinnan själv tillåts inte undervisa.

        Inte bestämma över mannen.

Hon skall leva i tystnad och stillhet.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:13.

 

13.  #Ty Adam skapades först och sedan Eva#.

 

Skapelse-ordningen; Adam skapades först

     sedan mäsklighetens moder Eva.

Vilket visar sig i kvinnans underordnade till mannen.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:14.

 

14.  #Och det var inte Adam som lockades utan

kvinnan som lät sig lockas och förledde

      till överträdelse#.

 

Adam lockades inte till o-lydnad.

       Kvinnan Eva lockades förleddes till överträdelse. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:15.

 

15.  #Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro,

        kärlek och helgelse#.

 

Hon; kvinnan skall räddas genom sitt moderskap.

      Om lever ett ärbart liv i tro.

Ärbart liv i kärlek och helgelse.

 

Första Timotheosbrevet. 3:1.

 

1.  #Det är ett ord att lita på#.  

 

Ett sant ord lita på.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:18-20.

 

UPPDRAGET TILL TIMOTHEOS.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:18.

 

18.  #Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior 

      som utpekade dig för att du med stöd av dem 

skall strida den goda striden#.

 

Timotheos uppdrag; mitt barn i Kristus;

       Förmana i enligt med de profetior som utpekade

dig med stöd av dem.

        Utifrån dem strida den goda striden

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:19.

 

19.  #I tro och med gott uppsåt.

Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit

      skeppsbrott i tron#.

 

Lidit skeppsbrott i tron.

     Avfallit från sin tro på Jesus Kristus.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:20.

 

20.  #Bland dem Hymenaios och Alexandros,

som jag har överlämnat åt Satan för att de skall

       lära sig att inte häda#.

 

Hymenaios och Alexandros blivit överlämnade

      i Satans händer.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:12-17.

 

KRISTUS TOG PAULUS I SIN TJÄNST.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:12.

 

12.  #Jag tackar honom som har gett mig kraft,

Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd

      förtroende och tog mig i sin tjänst#.

 

Visar min tacksamhet inför Kristus Jesus vilken

      givit mig kraft tjäna honom.

Fann mig värdig förtroendet tog min i sin tjänst. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:13.

 

13.  #Mig som förut var en hädare och hänsynslös

förföljare.

      Men jag mötte förbarmande därför att jag

handlade i okunnighet, i min otro#.

 

I mitt tidigare liv var hädare hänsynslöst förföljde

      Kristus själv ( hans kropp ++ hans församling ).

Upplevde hans förbarmande handlade i min

      o-kunnighet, i min o-tro.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:14.

 

14.  #Vår herres nåd har överflödat, med tro

och kärlek i Kristus Jesus#.

 

Vår herres överflödande nåd: med tron 

     och kärleken i kristus Jesus.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:15.

 

15.  #Detta är ett ord att lita på och värt att helt

ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen

       för att rädda syndare ----- och bland dem

är jag den störste#.

 

Ordet lita på: hans överflödande nåd: värt leva

     i  till sig den.

Kristus Jesus kommit till världen rädda syndare.

        Jag själv den störste bland syndarna. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:16.

 

16.  #Men jag mötte förbarmande, och det är

att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod

      på mig som den förste, urtypen för dem som

skall komma till tro på honom och vinna evigt liv#.

 

Möttes av förbarmande; Kristus Jesus visar sitt

     tålamod på mig.

Jag den förste; urtypen för dem som tro på honom.

        Vinna evigt liv. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:17.

 

17.  #Evighetens konung, oförgänglig, osynlig den

ende Guden ----- hans är äran och härligheten

      i evigheternas evighet, amen#.

 Den ende Guden:

      Evighetens konung.

O-förgänglige Guden.

     O-synlige den ende Guden.

Hans är äran. 

        Hans är härligheten.

I evigheternas evighet, amen.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDDERKVICKELSE.

 

DEL. 137.

 

13700.  Saktmodiga tankar  läker såriga hjärtan.

 

13701.  Saktmodiga tankar  hjärtats saktmodiga tankar.

 

13702.  Saktmodiga tankar  sinnesfridens tankar.

 

13703a.  Ilskna tankar  o-fridens tankar. 

 

13703b.  Häftiga tankar  o-fridens tankar.

 

13703c.  Elaka tankar  o-fridens tankar

 

13704.  Elaka tankar  hjärtats elaka tankar.

 

13705.  Ödmjuka tankar  hjärtats ödmjuka tankar.

 

13706a.  Värdigheten värdefull.

 

13706b.  Värdigheten uppskattat av människovärdet.

 

13706c.  Värdigheten älskvärd.

 

13707.  Värdheten och människo-värdet 

varandras vänner.

 

13708.  Sinnes-ron och sinnesfriden vandrar

     på samma väg.

 

13709. Sinnes-friden & sinnesron delar samma

intresse samarbetar med varandra.

 

13710.  Saknas mottagligen för snällheten 

saknas intresset vara hennes tjänare.

 

13711.  Saknas mottagligen för vänligheten 

saknas för intresset vara hennes tjänare.

 

13712.  Saknas mottagligheten godheten 

saknas intresset vara hennes tjänare.

 

13713a.  Häftige gör vad ont är i saktmodiges ögon.

 

13713b.  Ilskne gör vad ont är i saktmodiges ögon.

 

13713c.  Elake gör vad ont är i snälles ögon.

 

13714.  O-ärlige gör vad ont är i ärliges ögon.

 

13715.  Barmhärtige lever i frihet från

o-barmhärtiga hjärtat.

 

13716a.  Tyglad tunga lever i frihet från

fladdrande tungor. 

 

13716b.  Tyglad tunga lever i frihet från förtalet.

 

13716c.  Tyglad tunga lever i frihet från skvalleriet.

 

13717.  Tyglad tunga lever i frihet från ord-strider.

 

13718.  Behärskad tunga fäller rättvisa domar.

 

13719.  O-behärskad tunga fäller o-rättvisa domar.

 

13720a.  Uppriktigt hjärta vad mänskligheten 

Behöver: vilket räddar nationen.

 

13720b.  Uppriktigt hjärta  nyttigt för nationen framtid.

 

13720c.  Uppriktigt hjärta  tillgängligt för Alla.

 

13721.  Uppriktigt  hjärta  förändrar nationen.

 

13722.  Visheten  förändrar nationen.

 

13723.  Klokheten förändra nationen.

 

13724.  Insikten förändrar nationen.

 

13725a.  Sanningen förändrar nationen.

 

13725b.  Lögnen fördärvar nationen. 

 

13725c.  O-moralen fördärvar nationen.

 

13726.  Penning-begäret fördärvar nationen.

 

13727.  O-kunnigheten fördärvar nationen.

 

13728.  I mildheten finns glädjeropet.

 

13729.  I saktmodet finns glädje-ropet.

 

13730.  I ödmjukheten finns glädjeropet.

 

13731a.  I stolheten finns krossat hjärta.

 

13731b.  I övermodet finns krossat hjärta.

 

13731c.  I de högmodiga finns krossade hjärtan.

 

13732.  Godhjärtlige vänder sin blick från elakheten.

 

13733.  Saktmodige vänder sin blick från ilskenheten.

 

13734.  Sanningens efterföljare vänder sin blick

från lögnen.

 

13735.  Sanningens efterföljare vänder sin blick

från falskheten.

 

13736.  Kärlekens efterföljare vänder sin blick

från hatet.

 

13737.  Kärlekens efterföljare vänder sin blick

från föraktet.

 

13738a.  Kärlekens rena hjärta lever i fiendeskap

med hatets o-rena hjärta.

 

13738b.  Kärlekens rena hjärta lever i fiendeskap 

med föraktats orena hjärta.

 

13738c.  Barmhärtighetens rena hjärta lever 

i fiendeskap med o-barmhärtighetens orena hjärta.

 

13738.  Barmhärtigheten och o-barmhärtigheten

lever i fiendeskap med varandra.

 

13739.  Ödmjuke blir inte bortdriver från

ödmjukhetens närhet.

 

13740.  Stolte blir bortdriven från ödmjukhetens närhet.

 

13741.  Övermodige blir bortdriven från 

ödmjukhetens närhet.

 

13742a.  Högmodige blir kallad ödmjukhetens o-vän.

 

13742b.  Stolte blir kallad ödmjukhetens fiende.

 

13742c.  Övermodige blir kallad ödmjukhetens o-vän.

 

13743.  Stolte jublar över sin stolthet.

 

13744.  Övermodige jublar över sitt övermod.

 

13745.  Högmodige jublar över sitt högmod.

 

13746.  Kvinnligheten: barnens och familje-hemmets tjänarinna.

 

13747.  Kvinnligheten: barnens moder.

 

13748.  Manligheten: barnens far.

 

13749.  Manligheten och kvinnligheten:

föräldrarnas tjänande i familje-livet.

 

13750.  Manligheten: barnens och familje-livets

tjänare.

 

13751.  Manligheten & kvinnligheten: barnens

tröst och hjälp.

 

13752a.  Manligheten familjens huvud.

 

13752b.  Kvinnligheten familjens hjärta.

 

13752c.  Manlighetens respekt för familjens hjärta.

 

13753.  Kvinnlighetens respekt för familjens huvud. 

 

13754.  Barnens respekt för familjens huvud.

 

13755.  Barnens respekt för familjens hjärta.

 

13756a.  Ödmjukes vilja behagar ödmjukheten.

 

13756b.  Mildes vilja behagar mildheten.

 

13756c.  Ärliges vilja behagar ärligheten.

 

13757.  O-ärliges vilja behagar o-ärligheten.

 

13758a.  Kärleksfulla vandrar på kärlekens väg.

 

13758b.  Kärleksfulle och hatiske vandrar sida vid

sida livet ut.

 

13758c.  Föraktfulle & kärleksfulle vandrar sida

vid sida livet ut.

 

13759.  Kärleksfulle går genom kärlekens dörr.

 

13760.  Ödmjuke går genom ödmjukhetens dörr.

 

13761.  Milde går genom mildhetens dörr.

 

13762.  Barmhärtige går genom

       barmhärtghetens dörr. 

 

13763a.  Förtalarens ord  ointressanta Ord.

 

13763b.  Värdelösa  tomma Ord  o-intressanta Ord.

 

13763c.  Fåfängliga  dåraktiga Ord 

     o-intressanta Ord.

 

13764.  Förtalarens Ord  vän med dårskapens Ord.

 

13765.  Dum-dristiga & dåraktiga Ord

      o-intressanta Ord.

 

13766.  Förtalarens Ord ärar & förhärligar

     dårskapen.

 

13767.  Vad ger dårskapen till mänskligheten.

 

13768.  Dårskapens o-nyttigheter  tillgängliga

     för Alla.

 

13769a.  Äre-lystenheten älskar bli ärad i

människors ögon.

 

13769b.  Makt-lystenheten älskar bli ärad

upphöjd i människors ögon.

 

13769c.Vara maktlysten ärar & förhärligar sig själv.

 

13770.  Vara ärelysten ärar och förhärligar sg själv.

 

13771a. Förtalaren lögnens med-hjälpare.

 

13771b. Skvalleriaktige lögnens med-tjänare.

 

13771c.  Skvalleriet lögnens drag-hjälpare.

 

13772.  Förtalet lögnens med-tjänare.

 

13773.a  Girige faller offer för o-mättliga girigheten.

 

13773b.  O-mättliga girigheten tillgänglig

    för Mänskligheten.

 

13773c.  O-mättliga girigheten o-nyttig för Livet.

 

13774.  O-mättliga girigheten skadlig & smärtsam.

 

13775.  Girigheten frossar i sig själv.

 

13776.  Girigheten ser sig som mammons goda.

 

13777.  Själviska egot inget för de ödmjuka.

 

13778.  Själviska egot  vad ger det till 

livets sinnesro.

 

13779.  Själviska egot vad ger det till livets sinnesfrid.

 

13780.   Betjäna varandra dela sitt bröd med 

de behövande.

 

13781a. Var inte rädda bli inte ilskenhetens tjänare.

 

13781b. Var inte rädda var inte häftighetens tjänare.

 

13781c.  Var inte rädda  bli inte elakhetens tjänare.

 

13782.   Livet en väntan i tålamodet.

 

13783.  Livet en väntan i ståndaktigheten.

 

13784.  Livet en väntan med tiden.

 

13785.  Kommer över själviskhetens livstopp

      vilket leder in i o-själviskhetens liv.

 

13786.  Snällheten  Ödmjukheten  Tacksamheten

vandrar på samma vandrings-väg.

 

13787.  Tacksamheten  Ödmjukheten Snällheten

vad mänskligheten Behöver.

 

13788.  Snällheten  Ödmjukheten Tacksamheten

saknas i de demonantiska styresmännnen.

 

13789.  Dominantiska styresmän  förslavade

under rädslan och stoltheten.

 

13790.  Vara träl under stolthetens och rädslans

inflytande vad ger det till Livet.

 

13791.  Vara slav under rädslans och stolthetens

inflytande livet i glädjens fattigdom.

 

13792a. Vara fattig på glädje vad ger det till Livet.

 

13792b. Vara fattig på glädje  tillgängligt för Alla.

 

13792c. Vara fattig på glädje  sorgnes liv.

 

13793.  Ljuset starkare än mörkret.

 

13794.  Vad kan mörkret göra mot ljuset.

 

13795.  Ljuset bättre än mörkret.

 

13796.  Ljuset och mörkret vandrar sida vid sida.

 

13797a.  Ljuset sprider glädje.

 

13797b.  Mörkrets sprider sorg och övergivenhet.

 

13797c.  Vad har mörkret med ljuset att göra.

 

13798.  Mörkret lever sitt egna liv.

 

13799.  Ljuset lever sitt egna liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se