Alla inlägg under juni 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN. 24:1-10.

 

ÄRANS KUNG OCH HANS RIKE.

 

HERRENS ANKOMST TILL SITT TEMPEL.

 

Himlens port öppnades för Kristi förhärligande kropp

    ( Irenaeus )

 

Psalm. 24:1.

 

1.  #Av David en psalm.

Jordens är Herrens med allt vad den rymmer,'

       världen och alla som bor  i den#.

 

Herren vår skapare jordens yta och all vad den

     rymmer i skapelsen tillhör honom.

  

Psalm. 24:2.

 

2.  #Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över de strömmande vattnen#.

 

Skaparen själv lagt dess grund i havet.

      Fäst havets grund över de strömmande vattnen.

 

Psalm. 24:3.

 

3.  #Vem få gå upp till Herrens berg, vem får

gå in i hans tempel?#.

 

Vem får gå upp till Herrens berg?

       Vem får gå in i Hans tempel?

  

Psalm. 24:4.

 

4.  #Den som har skuldlösa händer och rent  hjärta, som inte håller sig till falska gudar

       och aldrig har svurit falskt#.

 

Den som har fläckfria händer renhjärtlig.

         Inte tillber falska avgudar.

Inte äger falskhetens tunga.

 

Psalm. 24:5.

 

5.  #Han får välsignelse av Herren och riklig lön

av Gud, sin räddare#.

 

Lever sådant heligt liv får välsignelser från Herren.

      Blir rikligt belönad av Gud.

Gud sin räddare. 

 

Psalm. 24:6.

 

6.  #Här är det släkte som sökt sig till Herren,

som träder fram inför ditt ansikte,

      du Jakobs Gud#.

 

Detta släkte sökt sig till herren.

       Träder frimodigt inför Hans ansikte.

Jakobs Guds ansikte.

 

Psalm. 24:7. 

 

7.  #Portar, öppnar er vida!

    Höj er, uråldriga dörrar!

Låt ärans konung draga in!#.

 

Ni portar, på Herrens berg och tempel öppna er

       era dörrar  för ärans konung.

Höj er, dörrar uråldriga för ärans konung.

 

Psalm. 24:8.

 

8.  #Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten,

     Herren, väldig i strid#.

 

Vem är ärans konung?

      Herren, den väldige hjälten.

 

Psalm. 24:9.

 

9.  #Portar, öppna er vida!

Hör er uråldriga dörrar!

      Låt ärans konung in!#.

 

Psalm. 24:10.

 

10.  #Vem är han, ärans konung?

    Det är Herren Sebaot,

han är ärans konung#. 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN.  PSALM. 23:1-6.

 

DEN GODE HERDEN.

 

Lammet skall vara deras herde och leda dem fram 

    till livets vatten källor ( Upp 7:17 ).

 

Det slaktade offerlammet vara deras herde.

       Leda fårhjorden till livets rena vattenkällor. 

 

Psalm. 23:1.

 

1.  #En psalm av David.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig#.

 

Herren, min herde i livet.

      Fyller mina vardagliga behov.

 

Psalm. 23:2.

 

2.  #Han för mig i vall på gröna ängar, han låter

mig vila vid lugna vatten#.

 

Han leder mina fotsteg på gröna betesmarker.

       Han låter mig själs-livets kroppens vila

få finnas vid lugna vatten.

 

Psalm. 23:3.


3.  #Han ger mig ny kraft och leder mig på

rätta vägar, sitt namn till ära#.

 

Ger mig ny livskraft.

        Leder mina steg på rättfärdighetens vägar.

I vilket han ärar sitt namn.

 

Psalm. 23:4.

 

4.  #Inte ens i mörkaste dal fruktar jag

något ont, ty du är min käpp och din

      stav gör mig trygg#.

 

Inte genom världens ondskas mörkaste dalgång,

     får bemötas av den.

Du, Herre, min vandringsstav leder mig tryggt.

 

Psalm.  23:5.

 

5.  #Du dukar ett bord för mig i mina fienders

åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller

      min bägare till brädden#.

 

I mina fienders närvaro, välsignar du mitt liv.

        Smörjer mig du mig med vishetens insiktens

livsolja.

    Vars olja flödar över. 

 

Psalm.  23:6.

 

6.  #Din godhet och nåd skall följa mig varje dag

i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt

      hem så länge jag lever#.

 

Din godhet nåd mina följeslagare i livet.

    Troget ständigt följer mig.

Herrens hus  mitt hem.

       Livet ut.

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN.  PSALM. 22:1-32.

 

MESSIAS LIDANDE OCH SEGER.

 

Jesu Kristi lidande.  Vårt lidande.

 

Ångest-rop och en lovsång.

 

Messias seger.  Vår seger.

 

Psalm. 22:1.

 

1.  #För körledaren.

En psalm av David.

 

Psalm. 22:2.

 

2.  #Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta#.

 

Messias lidande rop: min Gud, min Gud,

      varför du övergett mig?

Ropar med förvivlat hjärta, du känns långt borta.

 

Psalm. 22:3.

 

3.  #Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, jag ropar om natten men finner ingen ro#.

 

Du svarar inte på rop om dagen, min Gud.

        Jag ropar under nattens timmar i min förtvivlan.

 

Psalm. 22:4.

 

4.  #Dock är du Helige, till din tron stiger

Israels lovsång#.

 

Du min Gud, helig är du.

      Till Din tron:  uppstiger Israels folks lovsånger.

 

Psalm. 22:5.

 

5.  #På dig förtröstade våra fäder, de litade på

dig, och du kom dem till hjälp#.

 

Våra fäder förtöstade på dig.

        Såg din trofasthet, var dem till hjälp.

 

Psalm. 22:6.

 

6.  #De ropade till dig och blev räddade, de litade på dig, och du svek dem aldrig#.

 

Ropade till dig blev räddade.

         Förtröstade på dig.

Var dem trogna.

 

Psalm. 22:7.

 

7.  #Men jag är en mask, inte en människa,

hånad och föraktad av envar#.

 

Mitt liv liknas vid en levande mask.

         Inte en människas liv.

Är hånad och föraktad av mina fiender.

 

Psalm. 22:8.

 

8.  #Alla som ser mig gör narr av mig, de hånler

och skakar på huvudet#.

 

De som ser mig ser mig som en dåre.

 

Psalm. 22:9.

 

9.  #Han har överlämnat sig åt Herren, nu får

Herren gripa in och rädda honom ---- han är ju

      älskad av Herren#.

 

Han har överlämnat sitt liv åt Herren.

       Nu får vi se om Herren räddar hans liv.

Visar sin kärlek mot honom.

 

Psalm. 22:10.

 

10.  #Du hjälpte mig ut ur min moders liv,

du lät mig vila trygg vid min moders bröst#.

 

Vid min födsel: var mig till hjälp ut ur min

       trygga moders liv.

Du gav mig tid vid min moders trygga bröst.

 

Psalm. 22:11.

 

11.  #Från min födelsestad är mitt liv i din hand

alltsedan jag blev till har du varit min Gud#.

 

Du varit min Gud alltifrån min födelsestad:

    vilar mitt liv i din hand.

 

Psalm. 22:12.

 

12.  #Dröj inte långt borta, jag är i nöd,

och ingen finns som hjälper mig#.   

 

Var min nära med din trygga Faders famn.

       Jag är i livets nöd.

Ingen tröstar och hjälper mig.

 

Psalm. 22:13.

 

13.  #Tjurar skockar sig runt mig,

jag är kringärd av bestar från Basham#.

 

Mina argsinta fiender likt tjurars kraftfulla  

     beteende angrper mig.

Omringar mitt liv likt bestar från Basham.

 

Psalm. 22:14.

 

14.  #De spärrar upp sina gap som rovlystna,

rytande lejon#.

 

Spärrar upp sina vidlyfta rovgiriga gap,

      likt rytande lejon.

 

Psalm. 22:15.

 

15.  #Jag rinner bort likt vatten som slås ut,

benen lossnar i min kropp, mitt hjärta är som vax,

     det smälter i mitt bröst#.

 

Mitt liv liknas stömmande vattenmassor som flödar

     fram i sin fulla kraft.

Benen i min sargade kropp, lossnar vid sina fästen.

      Mitt hjärta hjärt smälter som vaxet likt

sommarens hetta.

 

Psalm. 22:16.

 

16.  #Min tunga är torr som en lerkärva,

tungan klibbar vid gommen.

     Du lägger mig i gravens mull#.

 

Min tungas torrhet likt lerkärvans strävighet.

       Tungan klibbar sig fast vid gommen,

vilket gör den o-rörlig till att tala.

     Blir till offer i gravens mylla. 

 

Psalm. 22:17.

 

17.  #Hundar samlas runt mig, jag omringas av

en hord av våldsmän.

     Händer och fötter är skrumpnade#.

 

Argsinta hundar samlar sig runt mig.

        Omringas av en skara av våldsmän.

Händer fötter kraftlösa.

 

Psalm. 22:18.

 

18.  #Jag kan räkna varje ben i min kropp.

   De står där och stirrar på mig#.

 

Räknar antalet ben i min kropp.

       Människor ser mig som en dåre.

 

Psalm. 22:19.

 

19.  #De delar mina plagg emellan sig,

de kastar lott om mina kläder#.

 

Psalm. 22:20.

 

20.  #Men du, Herre, dröj inte långt borta,

du min styrka, skynda till min hjälp#.

 

Herre, lyssnar på mina böners lidande.

       Du min styrka.

Kom till min hjälp.

 

Psalm. 22:21.

 

21.  #Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur

hundarnas våld#.

 

Var min räddning från svärdets vasshet.

       Rädda mitt liv  från hundarnas våldsamma illdåd.

 

Psalm. 22:22.

 

22.  #Rädda mig ur lejonens gap, mitt arma liv

undan vildoxens horn!#.

 

Var min räddning från lejonens rytande gap.

         Rädda mitt lidande liv, undan vildoxens

kraftfulla sårande styrka.

 

Psalm. 22:23.

 

23.  # Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder,

i tempelskaran skall jag prisa dig#.

 

Lovar ditt namns lov efter din räddning av mitt liv,

    inför mina bröder hörs i tempelskaran.

      

Psalm. 22:24.

 

24.  #Ni som fruktar Herren, prisar honom,

ära honom, Jakobs ätt, bäva för honom,

Israels ätt#.

 

Ert Liv i gudsfruktan, prisar honom ärar honom.

      Jakobs ättlingar  fruktar honom

Israels ättlingar likaså.

 

Psalm. 22:25.

 

25.  #Ty han föraktade inte den svage och vände

inte ryggen åt hans nöd, han dolde inte sitt

     ansikte utan hörde hans rop om hjälp#.

 

Föraktar inte den svage älskar honom.

      Ser hans nöd fyller hans dagliga behov.

Visar sin barmhärtighet, lyssnar på hans

      rops lidande om hjälp.

 

Psalm. 22:26.

 

26.  #Du är källan till min lovsång i den stora

tempelskaran.

      Inför dem som fruktar Herren får jag frambära

det offer jag lovat#.

 

Du min Herre, källan till min lovsång.

        Min lovsång i den stora tempel-skaran.

Får frimodigt frambära mitt utlovade offer inför

       Herrens heliga.

 

Psalm. 22:27.

 

27.  #De betryckta får äta och bli mätta, de som

sökt sig till Herren får prisa honom.

      ------ Må ni alltid vara fyllda av livsmod#.

 

Betryckta människor får äta bli mättade.

        Sökande människor efter din närvaro

får prisa honom.

       För alltid vara fyllda av livsmod.

 

Psalm. 22:28.

 

28.  #Hela jorden skall minnas vad som skett

och vända om till Herren, alla folk och stammar

      skall tillbe inför honom#.

 

Hela jorden minnas vad som Skaparen gjort.

    Göra bot och bättring, alla folkslag

folkstammar tillbe inför den ende Guden.    

 

Psalm. 22:29.

 

29.  #Ty kungamakten är Herrens, han härskar

över folken#. 

 

Herren tillhör kunga-makten.

     Härskar över alla folk. 

 

Psalm. 22:30.

 

30.  #De som sover i mullen kan  inte hylla honom,

de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.

      Men jag lever för honom#.

 

De som sover i jordens mull, hyller honom inte.

        De som vilar i jorden böjer inte ödmjukt knä

inför honom.

      Med mitt liv lever för honom.

 

Psalm. 22:31.

 

31.  #Och mina barn skall tjäna honom.

    De skall vittna  för nya släktled om Herren#.

 

Mina barn skall tjäna honom.

       Skall vittna för nya släktled om Herren.

 

Psalm. 22:32.

 

32.  #Förkunna hans rättfärdighet för ofödda 

släkten, ty han grep in#.

 

Förkunna hans renhjärtlighet  o-strafflighet.

      För o-födda släkten.

Hans trofasthet grep in.   

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:54

PSALTAREN. PSALM. 25:1-22.

 

BÖN OM LEDNING OCH RÅD.

 

Psalm. 25:1.

 

1.  #Av David,

Herre, jag sätter mitt hopp till dig#.

 

Jag, David, sätter mitt hjärtats hopp på dig.

 

Psalm. 25:2.

 

2.  #Du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte,

låt inte mina fiender triumfera#.

 

Du, min Gud.

     Förtröstar på dig.

Beder om ditt beskydd mot mina fiender.'

        Överge mig inte.

Låt inte fienderna triumfera över mitt liv. 

 

Psalm. 25:3.

 

3.  #Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,

men den trolöse skall stå där tomhänt#.

 

Du sviker inte den som förtröstar på dig.

       Trolöse saknar din hjälp och tröst. 

 

Psalm. 25:4.

 

4.  #Herre, lär mig dina vägar, visa mig

dina stigar#.

 

Min bön: Herre, undervisa mig om dina rättfärdiga vägar.

     Visa mig dina stigar, jag vill vandra på dem.

 

Psalm. 25:5.

 

5.  #Led mig i sanning, lär mig, du som är min

Gud, min räddare, ständigt hoppas på dig#.

 

Låt mig lydigt leva i sanningen.

    Du är min Gud, mitt livs räddare.

Dagligen hoppas på dig.

 

Psalm. 25:6.

 

6.  #Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet

du alltid har visat#.

 

Herre, låt din barmhärtighet vara min hjälp

        och tröst.

Glöm inte din godhet du visat mig.

 

Psalm. 25:7.

 

7.  #Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god#.

 

Förlåt mina ungdomssynder.

     Tänk på mig i din trofasthet.

Herre, du godhetens ursprung.

 

Psalm. 25:8.

 

8.  #Herren är pålitlig och god, därför visar han

syndarna vägen#.

 

Herre, du pålitlig god i vad du gör.

       Vilket gör du visar syndarna sanningens väg.

 

Psalm. 25:9.

 

9.  #Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka

lär han sin väg#.

 

Leder de ödmjuka på rätta vägar.

       Ödmjuka undervisar han sin väg.

 

Psalm. 25:10.

 

10.  #Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud#.

 

Allt vad Herrens gör  görs genom nåd

     och trofasthet.

Görs mot dem som lydigt följer hans förbund

      hans bud.

 

Psalm. 25:11.

 

11.  #Herre, min synd är stor, förlåt den,

ditt namn till ära#.

 

Herre, bekänner min stora synd.

        Förlåt den.

Förlåtelsen vilket ärar ditt namn.

 

Psalm. 25:12.

 

12.  #Var och en som fruktar Herren får veta

vilken väg han skall välja#.

 

   Alla som fruktar Herren, lär känna vilken

livsväg han villigt skall välja.

 

Psalm. 25:13.

 

13.  #Själv får han leva i ro, och hans barn skall

ta landet i arv#.

 

Får själv leva i sinnesro.

      Hans barn få ta landet i arv.

 

Psalm. 25:14.

 

14.  #De som fruktar Herren blir hans förtrogna,

hans förbund skall ge dem insikt#.

 

Hans trogna tjänare fruktar Herren.

       Hans eviga förbund  ge dem insiktsfulla hjärtan.

 

Psalm. 25:15.

 

15.  #Min blick är ständigt fäst på Herren, det är

han som löser min fot ur snaran#.

 

Min blick, dagligen fäst på Herren trons hövding.

      Han allena befriar min fot ur syndens snara.

 

Psalm. 25:16.

 

16.  #Vänd dig till mig, var barmhärtig, 

ty jag är ensam och betryckt#.

 

Vänd ditt ansikte till mig i din barmhärtighet.

      Jaglever i min ensamhet  förtryckt av mina fiender.

 

Psalm. 25:17.

 

17.  #Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut 

ur mitt trångmål#.

 

Lindra mitt hjärtats plåga.

     Gör mig fri från fiendernas trångmål.

 

Psalm. 25:18.

 

18.  #Tänk på mitt lidande och mitt betryck 

och förlåt mig alla mina synder#.

 

Glöm inte mitt lidande mitt betryck.

       Förlåt mig för alla mina synder.

 

Psalm. 25:19.

 

19.  #Se på mina fiender ----- så många de är,

så hätska i sitt hat!#.

 

Se mina fiender deras antal.

       Hatiska mot mitt liv.

 

Psalm. 25:20.

 

20.  #Rädda mitt liv, befria mig,

svik mig inte, jag flyr till dig#.

 

Var min räddning.

      Befria mig från deras betryck.

Var mig trofast jag villigt flyr till dig.

 

Psalm. 25:21.

 

21.  #Låt oskuld och redlighet bevara mig, 

ty jag hoppas på dig#.

 

Låt min syndfrihet  ärlighet bevara mig.

      Jag förtröstar på dig.

 

Psalm. 25:22.

 

22.  #O Gud, befria Israel från all dess nöd!#.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 16:1-11.

 

DEN TROGNES UNDERBARA ARV.

 

FÖRTRÖSTANSFULL BÖN.

 

Psalm. 16:1.

 

1.  #En kväde av David.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig#.

 

En sång av Herrens tjänare David.

         Trognes underbara arv.

Davids bön: Beskydda mig mot ondskan.

       I förtröstan på dig: flyr  till dig min själs

   trygghet.

 

Psalm. 16:2.

 

2.  #Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta

goda är du#.

 

Du, min Herre, Min livs härskare, godhetens

     högste tjänare. 

 

Psalm. 16:3.

 

3.  #Usla är de som hålls heliga i landet, dessa

väldiga vill jag inte inte veta av#.

 

Syndens förrädare; vilka lever skenheligt i landet.

      Deras syndiga liv: föraktar jag.

 

Psalm. 16:4.

 

4.  #Låt dem ha så många beläten de vill,

de som åtrår andra gudar ----- jag tar inte del

      i blodsoffren åt dem, jag tar inte deras namn

i mun mun#.

 

Låt dem tillbe sina handgjorda beläten.

      Vill inte vara delaktig av deras blods-offer

åt dessa främmande gudar.

      Deras namn: låter inte min tungars ord ge

dem min ära.

 

Psalm. 16:5.

 

5.  #Herren är min del, min bägare.

    Du bestämmer mitt öde#.

 

Tillhör Herren den levande Guden, min bägare.

        Du, efter ditt rådslut bestämmer mitt livs öde.

 

Psalm. 16:6.

 

6.  #En ljuvlig lott har  tillfallit mig, ja, min arvedel

finner jag skön#.

 

Ljuvlig arvslott tillfallit mitt liv: hur skön den är.

 

Psalm. 16:7.

 

7.  #Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,

mitt inre förmanar mig om natten#. 

 

Prisar Herren med min tungars läppar.

    Min rådgivare.

Mitt inre liv: inre människan: 

      Min förmanare: under nattens vila.

 

Psalm. 16:8.

 

8.  #Jag har alltid Herren  inför mig, när han står

vid min sida vacklar jag inte#.

 

Låter alltid Herren vara min Herre.

        Står trofast vid min sida.

Tvivlar inte på hans trofasthet.

 

Psalm. 16:9.

 

9.  #Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp

är i trygghet#.

 

Livet i hans trofasthet gläder mitt hjärta.

         Med jubel-rop.

Min kropp, lever i trygghet.

 

Psalm. 16:10.

 

10.  #Ty lämnar mig inte åt dödsriket, du låter

inte din trogne se graven#.

 

Du, överger mig inte åt dödsriket.

       Du låter din trogne tjänare inte se graven.


Graven det förgängliga livet.

 

Psalm. 16:11.

 

11.  #Du visar mig vägen till liv, hos dig finns

glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din

      högra hand#. 

 

Visar mig livets väg.

     Hos dig finns livets längtan: glädjens fullhet.

Daglig ljuvlighet i din högra hand.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN. PSALM. 17:1-15.

 

OSKYLDIGT FÖRFÖLJD.

 

Psalm. 17:1.

 

1.  #En bön av David.

Hör min rättvisa sak, Herre, ge akt på mitt rop!

      Lyssna till min bön, jag talar utan svek!#.

 

Ge akt på mitt böne-rop!

       Förakta inte min rättvisa sak.

Hatar föraktfullt tal: lyssna till min kärleksfulla bön.

 

Psalm. 17:2.

 

2.  #Av dig väntar jag min rätt, dina ögon ser vad 

som är sant#.

 

Ifrån dig får min rättvisa.

        Dina rättvisa ögon ser sanningen.

 

Psalm. 17:3.

 

3.  #Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om

natten, du granskar mig men finner inget brott.

      Inget ont kom över mina läppar#.

 

Prövar mitt hjärtats tankar.

       Utrannsakar mitt liv under nattens vila.

Granskar mina tankar mitt hjärta.

      Finner mig fri från brottsligt liv.

Ära ingen ondska över mina läppars tal.

 

Psalm. 17:4.

 

4.  #Trots allt vad människor gjorde.

Vid de ord du talat höll jag fast från budens stigar#.

 

Trots ondsinta människors o-gärningar.

     Visar min ståndaktighet i dina ord du talat

från budens fullkomliga stigar.

 

Psalm. 17:5.

 

5.  #Vek jag aldrig, jag gick dig väg utan att snubbla#.

 

Var lydig följa dina fullkomliga buds stigar.

        Vilket jag undvek ondskan.

 

Psalm. 17:6.

 

6.  #Jag ropar du svarar mig, Gud.

Lyssna på mig, hör mina ord#.

 

I mitt bönerop: svarade du Mig, Gud.

      Lyssna på mina ord.

Hör mina bedjande ord om hjälp.

 

Psalm. 17:7.

 

7.  #Visa din underbara trofasthet, du som med

din starka hand räddar dem som söker skydd

      hos dig undan sina fiender#.

 

Visa för mig din underbara trofasthet.

        Med din starka allmakts hand, räddar dem

som söker ditt beskydd.

     Skyddet mot ondsinta fiender.

 

Psalm. 17:8.

 

8.  #Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina

vingars skugga#.

 

Hör min bön: Bevara mitt liv som din älskade

     ögonsten.

Göm mig under dina trygga vingars skugga.        

 

Psalm. 17:9.

 

9.  #För de gudlösa som ansätter mig,

mina dödsfiender som omringar mig#

 

De gudlösa villigt anfaller mig.

    De gudlösa mina döds-fiender.  

Vilka listigt omringar mig.

 

Psalm. 17:10.

 

10.  #De är förstockade, de tar stora ord i sin mun#.

 

De lever i förstockande hjärtan.

     Stortaliga i sin muns tal.

 

Psalm. 17:11.

 

11.  #Jag hör deras steg omkring mig, de är ute

efter att slå mig till marken#.

 

Hör deras hotade steg omkring mig.

     De är ute efter mitt liv: villiga förgöra det.

 

Psalm. 17:12.

 

12.  #De liknar lejonet, redo att riva, en best

som ligger på lur#.

 

Liknar rytande rovgiriga lejonets gap.

       Förgöra människors liv.

Listiga i sina anfall mot människo-barn.

 

Psalm. 17:13.

 

13.  #Herre, grip in!

Ryck fram mot de onda!

      Fäll dem, rädda mitt liv med ditt svärd!#.

 

Herre, i din nåd grip in!

       Anfall de ondsintas liv!.

Dräp dem.

       Rädda mitt liv: låt svärdet fälla de gudlösa.

 

Psalm. 17:14.

 

14.  #Herre, döda dem med din hand, gör slut

på dem, på deras andel i livet!

      Men mina skyddslingar mättar du, deras

barn får vad de behöver och lämnar kvar

      åt sina barn#.

 

Herre, låt svärdet i din hand döda dem.

       Gör slut på deras livs-ande.

Mina skyddlinga i striden mättar du med livets

       goda.   

Deras barn får vad de Behöver.

               

Psalm. 17:15.

 

15.  #Frikänd skall jag se ditt ansikte och mättas

av din åsyn när jag vaknar#.

 

Frikänd från syndens liv.

       Skall få sitt heliga ansikte.

Mättas av din helighets närvaro.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 18:1-51.

 

KUNGENS TACK FÖR RÄDDNING OCH SEGER.

 

Psalm. 18:1.

 

1.  #För, körledaren.

Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång

     denna sång till Herren när Herren räddat

honom från alla hans fiender och från Saul#.

 

Sång av Herrens David:

     Tacksamhetens hjärta sjunger lovets-offer.

Räddad till livet: från alla sina fiender 

     och sin ärke-fiende Saul.

 

Psalm. 18:2.

 

2.  #Jag har dig kär, Herre, min styrka#.

 

Herre, du min Herre av kärlek, min eviga styrka.

 

Psalm. 18:3.

 

3.  #Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld

       och mitt värn, min fristad#.

 

Herre, din min eviga klippa, min hjärtats beskydd

    och livets räddare.

Min Gud av evighet.

      Min Gud: likt bergets fasta tillflykt.

Mitt andliga vapen mina fiender.

      Min försvarare mot ondskan.

Min fristad: från fienden: vilket ger hjärtat

      inre frid och glädje.

 

Psalm. 18:4.

 

4.  #Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

och jag blev räddad från mina fiender#.

 

Herren, min högtlovade konung.

     I mitt bönerop, ropade jag till dig.

Blev räddad från mina fienders ondska.

 

Psalm. 18:5.

 

5.  #Dödens bränningar brusade kring mig,

förödelsens stormflod skrämde mig#.

 

Dödens verkligheter omslöt mitt liv.

      Förödelsens strömflod gjorde mig skräckslagen.

 

Psalm. 18:6.

 

6.  #Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig

väntade dödens fällor#.

 

Dödens listiga snaror snärjde mig.

       Framför mig väntade dödens fallgropar.

      

Psalm. 18:7.

 

7.  #I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade

jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt

   tempel, mitt rop nådde fram till hans öra#.

 

I min förtvivlan och klagorop inför Herren,

      ropade till min barmhärtige Gud.

Hörde mitt bönerop om hjälp i sitt tempel.

        Mitt förtvivlade bönerop nådde fram till

hans nådefulla öra.

 

Psalm. 18:8.

 

8.  #Då skadade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade, vacklade under hans vrede.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

När han min förtvivlan  hördes då skakades

      jordens grundvalar.

Bergens alla grundvalar darrade av Herrens fruktan.

         Vacklade under hans heliga vrede.

I sin vredesutbrott: visade sig eldens verkningar.

        

Psalm. 18:9.

 

9.  #Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,

från hans moln förtärande eld.

     Han sprutade glöd och brand#.

 

Utifrån hans näsborrar visade sig ett rökmoln

    från hans moln förtärande eld.

 

Psalm. 18:10.

 

10.  #Himlen vek han undan och steg ner med

töcknet under sina fötter#.

 

Himlen var skräckslagen.

    Han steg ner likt himlens stoft-moln

   under sina fötter.

 

Pslam. 18:11.  

 

11.  #Han red på keruben, han flög, han svävade

fram på vindens vingar#.

 

Hans Majestät red på keruben.

    Flög  svävade fram på vindens rörliga vingar.

 

Psalm. 18:12.

 

12.  #Han dolde sig inne i mörkrets tält, i molnens

fuktiga massor#.

 

Döljde sig inne i mörkrets utsträckta tält.

       Döljde sig i molnens fuktiga vatten-massor.

 

Psalm. 18:13.

 

13.  #I glansen kring honom for molnen fram,

hagel och gnistrande bränder#.

 

I hans härlighets-glans kring honom rörde

      sig molnen. 

Både hagel  gnistrande elds-bränder.

 

Psalm. 18:14.

 

14.  #Herren dundrade i himlen, den Högste lät

höra sin röst#.

 

Herren visade sitt härskande inflytande i himlen.

      Den Högste, lät höra sin röst.

 

Psalm. 18:15.

 

15.  #Han sköt sina pilar vida omkring, han sände 

ljungandeblixtar#.

 

Han sköt ut sina pilar, likt ljungande blixtar.

 

Psalm. 18:16.

 

16.  #Havets bädd kom i dagen och jordens grundvalar blottades för ditt rytande, Herre,

     för din vredes stormvind#.

 

Havets bädd visade sig.

     Jordens grundvalar visade ditt allmakt rytande.

Inför din vredes stormande vind.

 

Psalm. 18:17.

 

17.  #Från höjden fattade han min hand och drog mig upp ur djupa vatten#.

 

Från sin himlen fattade min hjälplösa hand.

       I min hjälplöshet räddade mig ur havets

farofyllda vatten.

 

Psalm. 18:18.

 

18.  #Han räddade mig från mäktiga fiender,

från motståndare som var starkare än jag#.

 

Räddade mitt liv från mäktiga fiender.

       Från ondsinta motståndare, vilka fann

sin styrka i själviskheten.

 

Psalm. 18:19.

 

19.  #De anföll mig på min olyckas dag, men Herren

kom till min hjälp#.

 

Anföll mig på min olyckas dag.

        Herrens barmhärtighet räddade mig ur

deras våld.

 

Psalm. 18:20.

 

20.  #Han förde mig ut i frihet, han räddade mig,

ty han älskar mig#.

 

I sin kärlek förde min ut ur mina motståndares

        fångenskap in i sin frihet.

 

Psalm. 18:21.

 

21.  #Herren lönade min rättfärdighet, mitt rena

och skuldlösa liv#.

 

Herren belönade min o-strafflighet.

       Min renhjärtlighet  skuldfria liv var min räddning.

 

Psalm. 18:22.

 

22.  #Ty jag har hållit mig till Herrens vägar

och inte avfallit från min Gud#.

 

Har varit Herrens vägar lydig.

        Inte avfallit från min tro på Gud.

 

Psalm. 18:23.

 

23.  #Alla hans bud har jag haft för ögonen

och aldrig övergett hans lagar#.

 

Dagligen haft mina ögonen inför hans bud.

       Aldrig i o-lydnad övergett hans lagar.

 

Psalm. 18:24.

 

24.  #Fläckfri var jag inför honom, jag vaktade

mig för att synda#.

 

Levt fläckfritt liv inför honom.

      Var vaksam inför syndens lockelser.

 

Psalm. 18:25.

 

25.  #Därför lönade Herren min rättfärdighet,

mitt rena liv inför honom#.

 

Herren belönade mitt syndfria liv.

        Mitt renhjärtliga inför honom.

 

Psalm. 18:26.

 

26.  #Mot den trogne är du trofast, du är redlig

mot den redlige#.

 

Bemöter den trognes med din trofasthet.

     Visar din ärlighet mot den ärlige.

 

Psalm. 18:27.

 

27.  #Den rene möter du med renhet, den svekfulle

med list#.

 

Den renhjärtlige bemöter du med din renhet.

      Svekfulles liv med listighet.

 

Psalm. 18:28.

 

28.  #Det upprättar det förnedrade folket,

men de högmodiga kuvar du#.

 

Upprättar folkets betryck under de gudlösa.

       De högmodiga förödmjukar du.

 

Psalm. 18:29.

 

29.  #Du låter min lampa lysa, Herre, min Gud,

gör mitt mörker till ljus#.

 

Du låter min rättfärdiga lampa lysa, Herre.

     Min Gud, gör mitt lidande till livets glädje.

Herre, du är mitt eviga ljus. 

 

Psalm. 18:30.

 

30.  #Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,

med dig stormar jag över vallen#.

 

Med Guds hjälp, vilket ger mig frimodighet.

      Mot de gudlösas planer mot mitt liv. 

 

Psalm. 18:31.

 

31.  #Guds väg är utan brist,

    Herrens ord är utan slagg.

Han är en sköld för alla som flyr  till honom#.

 

Guds väg fullkomlig.

     Herrens ord renhetens ord.

Han livets andliga vapen för alla som har sin tillflykt

     i honom.

 

Psalm. 18:32.

 

32.  #Vem är Gud utom Herren, vem är en klippa

utom vår Gud?#.

 

Gud den ende levande Guden.

        Finns ingen annan klippa än Gud.

 

Psalm. 18:33.

 

33.  #Gud rustar mig med styrka, så att jag vandrar

den rätta vägen#.

 

Gud utrustar mig med styrka.

         Jag vandrar tryggt på rättfärdighetens väg.

 

Psalm. 18:34.

 

34.  #Han gör mig snabbfotad som gasellen

och ger mig fotsteg på bergen#.

 

Han gör mina fotsteg frimodiga likt gasellens.

       Ger mig fasta steg på bergets höjder.

 

Psalm. 18:35.

 

35.  #Han lär mig krigets hantverk, lär mig

spänna koppar bågen#.

 

Undervisar mig om krigets hantverk.

        Hur man skall använda koppar bågen.

 

Psalm. 18:36.

 

36.  #Du gav mig din räddande sköld, du stödde mig

med din starka hand.

     Du hörde min bön och min makt blev stor#.

 

Du gav mig dina räddande andliga vapen.

     Var mitt stöd med din allmakts högra hand.

Hörde min bön.

      Min makt blev för fienden övermäktig.   

 

Psalm. 18:37.

 

37.  #Du gjorde vägen fri framför mig och gav

stadga åt mina steg#.

 

Gjorde min livsvandring fri från motståndare.

        Gav mina fotsteg styrka. 

 

Psalm. 18:38.

 

38.  #Jag förföljde mina fiender han upp dem,

jag vände inte förrän jag  förintat dem#.

 

I min frimodiga styrka, förföljde mina fiender.

      Blev inte modlös, utan frimodigt 

förintat dem.

 

Psalm. 18:39.

 

39.  #Jag krossade dem.

De förmådde inte resa sig, de låg där under

       mina fötter.

Krossade dem.

        Var kraftlösa, låg under mina fötters styrka.

 

Psalm. 18:40.

 

40.  #Du rustade mig med styrka för striden och

tvang angriparna på knä inför mig#.

 

Du utrustade mig med din styrka för striden.

      Angriparna fick se sig besegrade.

 

Psalm. 18:41.

 

41.  #Mina fiender drev du på flykten, deras motstånd kunde jag krossa#.

 

Mina fiender blev fördrivna i striden.

        Deras motstånd krossade jag.

 

Pslam. 18:42.

 

42.  #De ropade, men ingen räddare fanns,

de ropade till Herren, men han svarade inte#.

 

De ropade, i sin gudlöshet, ingen var deras räddare.

     Herren, rättvisans domare, svarade dem inte.

 

Pslam. 18:43.

 

43.  #Jag malde dem till stoft i vinden,

jag trampade ner dem som smuts på gatan#.

 

I striden malde dem till jordens stoft för vinden.

       Trampade dem under fötterna likt smuts

på gatan.

 

Psalm. 18:44.

 

44.  #Du räddade mig från folkens angrepp.

Du satte mig till hövding över folken, okända

      folkslag blev min tjänare#.

 

Du var min räddning, från folkens angrepp.

        Satte mig till hövding över folken.

För mig o-kända folk blev min tjänare.

 

Psalm. 18:45.

 

45.  #De lydde min minsta vink, främlingar

kröp för mig#.

 

De ödmjukade sig för mina ord.

        Främmande folken var mig till lydnad.

 

Psalm. 18:46.

 

46.  #Främlingen bleknade och kom darrande

ut ur sina fästen#.

 

Främlingen kapitulerade inför mig.

 

Psalm. 18:47.

 

47.  #Herren lever!

Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud,

       min räddare#.

 

Herren lever!

       Lovar honom, min dagliga klippa.

Min Gud upphöjd.

       Mitt livs räddare.

 

Psalm. 18:48.

 

48.  #Han ger mig hämnd på mina fiender

och lägger folken under mina fötter!#.

 

Han ger mig vedergällning på mina fiender.

         Lägger folken under mina fötter.

 

Psalm. 18:49.

 

49.  #Du låter mig undslippa fienden, du rycker

mig undan angriparen och räddar mig från

<span style="font-family: arial black,

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2019 08:53

PSALTAREN.  PSALM. 19:1-15.

 

SKAPELSENS OCH ORDETS UPPENBARELSE.

 

GUDS HÄRLIGHET I SKAPELSEN.

 

Psalm. 19:1.

'

1.  #För körledaren.

     En psalm av David.

 

Psalm. 19:2.

 

2.  #Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet

vittnar om hans verk#.

 

Himlens härskaror förkunnar Guds härlighet.

      Himlavalvet vittnar i ord om hans verk.

 

Psalm. 19:3.

 

3.  #Dag talar till dag därom och natt

undervisar natt#. 

 

Dag till dag talar till varandra därom.

          Natt undervisar natt för varandra.

 

Psalm. 19:4.

 

4.  #Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster

kan inte höras#.

 

Deras tal  ljudlöst deras röster kan inte höras.

 

Psalm. 19:5.

 

5.  #Men över hela jorden når de ut , till världens

ände deras ord#.

      Där har han rest ett tält åt solen#.

 

Deras röster når ut över hela jorden.

         Till världens ände talas deras ord.

 

Psalm 19:6.

 

6.  #Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana#.

 

Jämförs med brudgummen som lämnar sin

       kammare.

Löpar-hjälten gläds åt löpningen.

       

Psalm. 19:7.

 

7.  #Den stiger vid himlens ena ände och når

i sitt kretslopp den andra.

       Ingenting är gömt för dess glöd#.

 

Den stiger upp, vid himlens ena ände.

        Når i sitt kretslopp den andra.

 

Psalm. 19:8.

 

8.  #Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt.

Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis#.

 

Herrens lag fullkomlig.

      Livgivande på nytt.

Herrens undervisning sanningens ord.

        Vilket ger den oerfarne vishet. 

 

Psalm. 19:9.

 

8.  #Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje.

Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus#.

 

Herrens förordningar är rättvisa.

       Ger hjärtat glädje.

Herrens beallningar ger andlig klarsynthet.

       Upplyser livets tankar.

 

Psalm. 19:10.

 

10.  #Herrens ord är rena, de skall alltid bestå.

Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga#.

 

Herrens ord ger renhet.

     Herrens ord för består för alltid.

Herrens bestämmelse sanna.

       O-straffliga renhjärtliga i vad de säger.

 

Pslam. 19:11.

 

11.  #Mer åtråvärd än guld, än rent guld i mängd,

och sötare än honung, än självrunnen honung#.

 

Herrens ord mer begärliga än guldets värd.

           Mer begärliga än renat guld i mängd.

Orden sötare än honungens sötma.

         Sötman mer än självrunnen  honung.

 

Pslam. 19:12.

 

12.  #Genom dem blir din tjänare varnad, att följa

dem ger riklig lön#.

 

Genom orden blir din tjänare varnad för sanningens

       förföljare.

Vara ordets görare, ger riklig belöning.

 

Pslam. 19:13.

 

13.  #Vem känner dina fel?

Fria mig från synder jag inte vet om#.

 

Gör mig fri från o-medvetna synder.

 

Psalm. 19:14.

 

14.  #Men hindra mig också från öppet trots, låt det

inte få makt över mig!

      Då är jag utan brist och fri från svåra synder#.

 

Låt inte dessa synder vara ett makt-hinder 

          för mig.

Din förlåtelse, gör mig fri från syndens makt.

 

Psalm. 19:15.

 

15.  #Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till

dig, Herre, min klippa, min hjälpare#. 

 

Mitt hjärtats bön:  I din nåd ta emot mina böneord.

      Herre, du min klippa, min hjälpare.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se