Alla inlägg under februari 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2012 00:07


                                                  

FÖRSONINGENS BETYDELSE.


                TITUS AV KIEV   DÖD 1190.


              var en rysk präst, som hyste en djup kristen vänskap för sin diakon Evagrius.

              Något hände mellan dem, som framkallade ett häftigt hat och tydligen vat Titus den vållande.

              De undvek varandra, när den ene var i kyrkan, gick den andre ut.

              Titus försökte förgäves få en försoning till stånd. När Titus blev svårt sjuk, att man trodde att han

              skulle dö, släpade vännerna Evagrius till hans sjukläger, men denne förklarade, att han aldrig

              skulle kunna förlåta Titus, varken i detta livet eller i nästa.

              När han sagt detta föll han död till marken. Då blev Titus genast frisk och berättade att demonerna

              hade lämnat honom, då han för sin del förlät Evagrius.  I stället  hade de samlat sig kring 

              Evagrius, som inte överlevde deras angrepp.


                                                  

   Citat från:   EN SKY AV VITTNEN   av Carl-Henric Martling.

                                                  

                      27 FEBRUARI. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2012 20:06

                                                  
                                         
          GUDS NÄRVARO FÖDER TYSTNAD.


                  När Gud vill tala till sitt folk för han det ut i öknen.  Öknen är en tystnadens plats där Gud

                  lättare kan göra sig hörd.

                  Men Gud talar inte endast i tystnad.  Det han talar är också tystnadens ord, hans

                  talande föder en djup tystnad.

                  Det allra vackraste exemplet på den tystnad som Guds närvaro skapar i en människa är Maria,

                  som i sitt hjärta gömmer och begrundar allt det ofattbara som skett henne.  ( Luk. 2:19, 51 ).


                  Så snart Gud börjar verka i dig skapar han stillhet och tystnad i ditt inre.

                  Om du är villig och beredd att lägga ditt eget åt sidan, kommer du att erfara denna tystnad .

                  När du av egna krafter försöker be, kan du lätt åstad komma en hel del larm inom dig, 

                  av fantasier, tankar och föreställningar.  Men när Gud finner en öppen dörr i ditt inre,

                  förstummas detta larm.

                  I den mystiska teologin talas ibland om "ligatur". Det är ursprungligen en medicinsk term

                  som betyder tillknytning av blodkärl.

                  Överfört på mystikens område betyder "ligtur" att våra inre krafter på något sätt blir

                  bundna av Gud, de blir gripna och tillfångnatagna av hans tystnad.

                  I den mystiska bönen, då Gud verkligen lägger beslag på människan, blir hon liksom

                  tvingad till tystnad i hela sitt väsen.

                  Den tysta kärleken är det språk som Gud bäst förstår.

                                                  
                                              

                                            Wilfred Stinissen  citat ur boken

                                                  


                                               I dag är Guds Lag   26 Februari.     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 februari 2012 20:52

                                                  


  DEN ANDLIGA MOGNADEN.

           Den inre bönen är nyttig för de andliga andningsorganen, för att tillföra rent andligt syre,

           annars får man en andlig syrebrist i sina andliga andningslungor.


           Den andliga stegvisa mognaden kan ibland bildligt ses som en andlig trappstege, för att förflytta

           sig sig uppåt på denna andliga utvecklingsstegen, fodras en ödmjuk längtan och självrannsakan

           av oss själva.

           När man börjar med den inre bönen och att studera det skrivna ordet, och om du möter en

           andlig passivitet, trötthet, inre motstånd, galopperande hästar i din inre tankevärld,

           orsaken kan i bland vara att den inre människan inte är utvecklad och lika mogen som din

           yttre människa.

           Ofta har man mött alltför många människor som helt saknat den djupa inspirationen och den

           ödmjuka, äkta längtan i sina hjärtan, alltså den äkta andliga hungern att söka hans Ord.

           Orsaken kan ha olika hinder för att den yttre människan förstör, kvävet helt den inre människans

           utveckling och andliga mognad.

           Hur påverkas den yttre människan i förhållande till den inre människan dess syfte och personlighet,

           utnyttjar känslolivet på ett negativt sätt; med passivitet, trötthet, uppgivenhet, ett matande

           av aggresiva lögnaktiga tankar i vår tankevärld, oroliga tankar ( att vara tankspridd ), att man hela tiden

           försöker att undvika att göra det som är motbjudande att göra.

           En effektiv lösning blir att man undviker med att placera in det på framtiden, som en tillfällig lösning.      

           Ett alltför vanligt förekommande tänkesätt är att, det har så svårt att bli av, för mig just nu.

           DEN INRE BÖNEN BETYDER EN ÖDMJUK LÄNGTAN I SITT HJÄRTA, TILL EN ANDLIG MOGNAD I KRISTUS. 

           Orsaken kan ha olika hinder, för att den yttre människan förstör, kväver den inre människans

           utveckling och andliga mognad.

           Hur verkar den yttre människan mot den inre människan, jo; Dess syfte och personlighet

           påverkar individens fem sinnen, med alla dess negativa sidor: Med en passivitet, trötthet,

           uppgivenhet, ett matande av lögnaktiga tankar och predikningar, oro, osäkerhet,

           allt som hela tiden försöker att att skjuta framför sig inför framtiden.

           Den inre bönen skapar fram en aktiv ödmjuk längtan i hjärtat till en andlig mognad i Kristus. 

           Att betala ett andligt pris, för att erhålla en andlig mognad, det är alltför få som inte gjort

           det under olika tidsåldrar, som vår värld har existerat.

           Lukasevangeliets författare skriver om: ATT VARA EN JESU LÄRLJUNGE:

           LUKAS EVANGELIET 6:26-35.

           lUKAS. 16:26.  "Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru

           och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, KAN HAN INTE VARA MIN LÄRLJUNGE.

           lUKAS. 16:27. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärljunge.

           LUKAS. 16:28. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ned och räknar ut vad

           det kostar, för att se om han har råd med bygget?

           LUKAS. 16:29. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga

           färdigt börjar göra narr av honom.

           LUKAS. 16:30. Och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt!

           LUKAS. 16:31. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner

           och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen?

           LUKAS. 16:32. Kan han inte det skickar han sändebud för att be om fred medan den andre

           är långt borta.

           LUKAS. 16:33. Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår allt han äger.

           LUKAS. 16:34. SALT ÄR BRA ATT HA. MEN OM SALTET MISTER SIN KRAFT, HUR SKALL MAN FÅ DET SALT IGEN?

           LUKAS. 16:35. DET DUGER VARKEN FÖR JORDEN ELLER GÖDSELSTACKEN.

           MAN SLÄNGER BORT DET, HÖR, DU SOM HAR ÖRON ATT HÖRA MED."   

           Matteusevangeliets författare talar om att vara jordens salt och världens ljus.

           Författaren ger oss en mycket tydlig förklaring på de olika egenskaperna och karaktärsdragen,

           hos människan som tillåts att formas till att leva i denna andliga mogenhet.

           MATTEUS. 5:1-16: Talas det om Saligprisningarna.

           MATTEUS. 5:1. När han såg folkskarorna gick han upp berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar

           kom fram till honom.

           MATTEUS. 5:2. Han började undervisa dem och sade:

           MATTEUS. 5:3. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himelriket.

           MATTEUS. 5:4. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade.

           MATTEUS. 5:5. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.

           MATTEUS. 5:6. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.

           MATTEUS. 5:7. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

           MATTEUS. 5:8. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

           MATTEUS. 5:9. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

           MATTEUS. 5:10. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

           MATTEUS. 5:11. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för

           min skull.

           MATTEUS. 5:12. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes

           ju profeterna före er tid.

           MATTEUS. 5:13. NI ÄR JORDENS SALT. MEN OM SALTET MISTER SIN KRAFT, HUR SKALL MAN FÅ DET SALT 

           IGEN? DET DUGER INTE TILL ANNAT ÄN ATT KASTAS BORT OCH TRAMPAS AV MÄNNISKORNA.

           MATTEUS. 5:14. NI ÄR VÄRLDENS LJUS. EN STAD UPPE PÅ ETT BERG KAN INTE DÖLJAS.

           MATTEUS. 5:15. OCH NÄR MAN TÄNDER EN LAMPA SÄTTER MAN DEN INTE UNDER SÄDESMÅTTET

           UTAN PÅ HÅLLAREN, SÅ ATT DEN LYSER FÖR ALLA I HUSET.

           MATTEUS. 5:16. PÅ SAMMA SÄTT SKALL ERT LJUS LYSA FÖR MÄNNISKORNA, SÅ ATT DE SER ERA GODA

           GÄRNINGAR OCH PRISAR ER FADER I HIMLEN.                  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2012 18:45                                                         EN ÖVERBLICK AV MOSEBÖCKERNA.
            ABRAHAM blev 175 år   1. Mos. 25:7-11.


            SARA  blev 127 år    

            Saras död.   Abraham köper gravplats:  1. Mos. 23:1-20. 


            ISAK  var 40 år gammal när han tog Rebecka till sin hustru     

             ISAK var 60 år gammal när hans båda söner föddes Esau och Jakob.   1. Mos. 25:20-26.                          


            Sara var en vacker hustru, kallade henne sin syster.    1. Mos. 20:1-18.

            Rebecka var en vacker hustru, kallade henne sin syster .   1. Mos. 26:6-11.


            ESAU tog sin hustru vid 40 år. 1. Mos. 26:34-35.

            ESAU tog sig en andra hustru.  1. Mos. 28:6-9.

           

            JAKOBS kärlek till Rakel.  1. Mos. 29:16-20.


            JAKOB och LEAS 4 SÖNER.  1. Mos. 28:31-35.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2012 13:58

   


                                                  


               PROFETISKA HANDLINGAR.                        Man är tacksam i sitt hjärta, över att ha varit med om profetiska handlingar.


             Två olika profetiska handlingar har hänt:

              

              Den första inför Julen 2009:

              Fredagen den 16 December 2009 hade jag ett djupt samtal med en Vän.

              Jag kände till denna individens intresse, köpte det som hade en anknytning till det,

              gav denna julpresent insvept i julpapper.

              Under detta samtal tog jag upp ett par andra av mina vänner som nyligen gift sig.

              Veckan innan hade jag köpt ett presentkort med två vigselringar på med gratulationsönskningar.

              I samtalet påminde jag min vän om detta presentkort med två vigselringar på.


              Det som är märkligt är att min vän förlovade sig den 24 December, utan min vetskap.


              Den andra 14 Januari 2012:


              Jag hälsade på en annan vän på en annan ort, för att umgås med varandra som vänner.


              Under samtalstiden tog vi upp:

              Att jag vid ett tidigare tillfälle hade sökt kontakt med den kvinnliga kvinnligheten,

              men alltför många  gav ett negativt gensvar och intresse, på grund av min livssåskådning.

              En man har en längtan efter den kvinnliga ömheten och värmen.


              Gud skapade Man och Kvinna.  Han skapade mannen först, sövde ned honom tog ut ett revben ur             

              mannen, utifrån detta revben formade han en mannina.

              Mannen har en längtan efter detta revben.

              Han såg att mannen var i behov en Hjälpare, som på hebreiska betyder " En Läkedom "

              När mannen umgås med en mannina blir det för honom en läkedom.


              "ATT kvinnan inte är ett objekt, utan en fin gåva till mannens Hjärta".

              Vid ett senare samtal Den 16 Februari frågade jag min vän, vad ska du göra ikväll?


               Jag ska hälsa på min farmor och min Manliga Vän!!


                Tänk vad Livet har mycket att bjuda på.     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 februari 2012 21:41


                                                

    DIN TOMHET FYLLS A GUD.


 

                 BÖNELIVET UTVECKLAS MOT EN ALLT DJUPARE TYSTNAD.  TÄNKANDET OCH TALANDET UNDER

                 BÖNEN BLIR MED TIDEN ALLT SVÅRARE.

                 MAN KÄNNER EN INRE DRAGNING TILL ATT BARA STILLA OCH TYST VARA HOS GUD, MED EN

                 "KÄRLEKSFULL UPPMÄRKSAMHET" SOM JOHANNES AV KORSET  ( 1542-1591 ) SÄGER:

                 ATT VARA FÖLJSAM MOT DENNA DRAGNING ÄR AV AVGÖRANDE VIKT OM BÖNELIVET VERKLIGEN

                 SKALL UTVECKLAS MOT EN ÄKTA FÖRENING MED GUD.

                 GUD VILL HANDLA INIFRÅN, DU KAN STÖRA HANS VERK OM DU ENVISAS MED ATT SJÄLV VARA AKTIV.

                             DENNA TYSTNAD OCH  "PASSIVITET" FRÅN MÄNNISKANS SIDA FÅR INTE FÖRVÄXLAS MED DEN 

                 INRE TOMHET SOM VISSA MEDITATIONSFORMER VILL LEDA TILL.  

                    

                                       Citat från Wilfred Stinssens bok   Idag är Guds lag.    SID. 52.  

Tidigare månad - Senare månad

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<<
Februari 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se