Alla inlägg under maj 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

PSALTAREN.  PSALM.  2:1-12.

 

GUDS SON OCH HANS MOTSTÅNDARE.

 

Psalm. 2:1.

 

1.  #

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

PSALTAREN.

 

     FÖRSTA DELEN.   DE TVÅ LIVS-VÄGARNA.

 

DEN FÖRSTA LIVS-VÄGEN.

   

PSALM. 1:1-6.

 

Psalm. 1:1.

 

1.  #Lycklig den som inte följer de gudlösa,

inte går syndares väg eller sitter bland hädare#.

 

Välsignad den människa som inte följer efter

      de gudlösa råd.

Inte följer efter i syndfulles väg.

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

JOBS BOK. 42:7-17.

 

JOB ÅTERUPPRÄTTAS.

 

Jobs bok. 42:7.

 

7.  #När Herren hade talat så till Job sade han till

Elifas från Teman: "Jag är vred på dig och dina 

   båda vänner.

Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare

    Job#.

 

Herrens visar sin personliga vrede mot Elifas

     från Teman och hans vänner.

Ni alla har ljugit om mig och min tjänare Job.

 

Jobs bok. 42:8.

 

8.  #Hämta därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer

       för er själva.

Min tjänare Job skall be för er, honom skall jag

      bönhöra, så att det inte händer er något 

ohyggligt för att ni inte har talat sanning om

      mig som min tjänare Job#.

 

Offra sju tjurar sju baggar  gå till min tjänare Job.

      Låt dem bli brännoffer för era egna liv.

Min tjänare Job ska be för er.

         Ska bönhöra honom.

Annars kommer något o-hyggligt hända er.

        Ni talat lögnaktigt om mig och min tjänare Job.

 

Jobs bok. 42:9.

 

9.  #Då gick Elifas från Teman, bildad från Shuach

och Sofir från Naama och gjorde som Herren

        hade befallt dem, och Herren bönhörde Job#.

 

De tre vännerna gjorde vad Herren befallt dem göra.

         Herren bönhörde Job.

 

Jobs bok. 42:10.

 

10.  #När Job bad för sina vänner återupprättade

Herren honom och gav honom dubbelt så mycket

     som han hade ägt förut#.

 

Herren bönhörde Job  återupprättade honom.

       Gav honom dubbelt som mycket som 

han hade ägt förut.

 

Jobs bok. 42:11.

 

11.  #Jobs alla bröder och systrar och vänner

från förr kom hem till honom och åt tillsammans

        med honom, de visade sin medkänsla

och tröstade honom för alla de olyckor som

     Herren hade låtit drabba honom.

Var och en gav honom en kesita och en guldring#.

 

Jobs alla bröder systrar  vänner från förr besökte

       hans hem.

Visade honom tillsammans medkänsla.

          Tröstade honom för alla de olyckor

vilka drabbat honom.

         Vara och en ngav honom men kesita 

och en guldring.

 

Jobs bok. 42:12.

 

12.  #Herren välsignade slutet av Jobs levnad

mer än dess början: han fick 14 000 får,

     6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsneston#.

 

Slutet av hans liv blev välsignad med:

        Fick 14 000 får.

   Fick 6 000 kameler.

             Fick  1 000 par oxar.

Fick 1 000 åsneston.

 

Jobs bok. 42:13.

 

13.  #Och han fick sju söner och tre döttrar#.

 

Fick sju söner   tre döttrar.

 

Jobs bok. 42:14.

 

14.  #Den första gav han namnet Lillduvan,

den andra Kanelblomman och den tredje

       Sminkdosan#.

 

Första dottern fick namnet   "Lill-duvan".

       Andra dottern fick namnet   "Kanelblomman".

Tredje dottern fick namnet   "Sminkdosan".

 

Jobs bok. 42:15.

 

15.  #I hela landet fanns inte skönare kvinnor

än Jobs döttrar.

      Deras far åt dem få ärva tilsammans med 

bröderna#.

 

Inga döttrar i landet kunde jämföras med Jobs

     döttrar i skönhet.

Deras far lät dem få ärva tillsammans med

      sina bröder.

 

Jobs bok. 42:16.

 

16.  #Job levde sedan 140 år till och fick se barn

och barnbarn i fyra led#.

 

Jobs liv blev 140 år.

       Fick se barn och barnbarn i fyra livsled.

 

Jobs bok. 42:17.

 

17.  #Så dog Job, gammal och mätt av år#.

 

Job dog, gammal av ålder mättad av livets-år.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

JOBS BOK. 42:1-6.

 

JOBS SLUTORD.

 

Jobs bok. 42:1.

 

1.  #Job svarade Herren:#.

 

Jobs bok. 42:2.

 

2.  #Jag vet att du förmår allt, inget du föresatt 

dig är omöjligt för dig#.

 

Job bekänner sin o-förmåga inför den Väldige.

 

Jobs bok. 42:3.

 

3.  #Vem är du som döljer min visa plan 

med ord utan förnuft?

     Ja, jag har talat om det jag inte begriper,

det som är för högt för mig, det som jag inte

      vet något om#.

 

Jag har talat dåraktigt inför dig.

      Det som för mig är gudomlig visdom,

inte likt mitt förstånd.

 

Jobs bok. 42:4.

 

4.  #Lyssna nu, så skall jag tala, ge mig besked

när jag frågar!#.

 

Jobs bok. 42:5.

 

5.  #Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag

sett dig med egna ögon#.

 

Hade hört om dig  nu sett dig med egna ögon.

 

Jobs bok. 42:6.

 

6.  #Jag är tillintetgjord och ångrar mig, i stoft

och aska#.

 

Jag bekänner mitt övermod.

      I stoft och aska.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38

JOBS BOK.  41.1-22

 

BEHEMOT OCH LEVIATAN. DEL. 2.

 

HERRENS ANDRA TAL.

 

Jobs bok. 41:1.

 

1.  #Han är alltför grym, ingen törs reta honom?#.

 

Leviaten grym i sitt beteende.

     Reta honom ger rädsla.

 

Jobs bok. 41:2.

 

2.  #Vem kan oskodd utmana honom, vem under

hela himlen#?

 

Vem kan vapenlös utmana honom?

           

Jobs bok. 41:4.

 

4.  #Vem klär av honom hans hölje, vem tränger

genom hans dubbla pansar?#.

 

Vem  klär av honom hans styrkas skydd?

       Vem lyckas tränga genom hans dubbla 

sköld-pansar?

 

Jobs bok. 41:5.

 

5.  #Vem öppnar gapets dörrar --- de blottade tänderna väcker fasa#.

 

Vem lyckas hans kraftfulla gaps vidöppna dörrar?

        De kraftfulla tänderna väcker rädsla.

 

Jobs bok. 41:6.

 

6.  #Hans rygg bär rader av sköldar, sammanfogade

som med sigill#.

 

Hans rygg övertäckt med rader av beskyddande

      sköldar.

 

Jobs bok. 41:7.

 

7.  #De sluter så tätt intill varandra att ingen luft

kommer emellan#.

 

De beskyddar varandra för faror och olyckor.

        

Jobs bok. 41:8.

 

8.  # Den ena är fästad vid den andra, de sitter ihop

och kan inte skiljas åt#.

 

De beskyddande sköldarna  fästade vid varandra.

 

Jobs bok. 41:9.

 

9.  #Ljuset gnistrar när han fnyser, hans blickar

lågar likt gryningens öga#. 

 

Vid sitt fnysande gnistrar ljusstrålarna.

        Hans livs-blixtrande blickar likt gryningens öga. 

 

Jobs bok. 41:10.

 

10.  #Kvastar av eld far ut ur hans gap, gnistor 

sprutar fram#.

 

Eldslågor far ut ur hans gap.

       Eld-gnister sprutar ut med styrka ur hans gap.

 

Jobs bok. 41:11.

 

11.  #Ur hans näsborrar stiger rök som från

en kokande gryta på elden#.

 

Ur hans levande näsborrar stiger rök.

     Likt ångan från kokande grytans eld.

 

Jobs bok. 41:12.

 

12.  #Hans andedräkt tänder glöd, lågor slår

ut från  hans gap#.

 

Hans andedräkt  tänder glödhettan.

    Eldslågor från glödhettan  slår med kraft

ut från hans kraftfulla gap.

 

Jobs bok. 41:13.

 

13.  #Styrka bor i hans manke, skräck löper

framför honom#.

 

Han sin styrka i manken.

      Rädsla och fasa rörs sig framför honom.

 

Jobs bok. 41:14.

 

14.  #Hans köttiga buk är inte slapp, den är fast,

som vore den gjuten#.

 

Hans köttsliga buk visar sin fasthet.

      Genom gjuten som klippans fasthet.

 

Jobs bok. 41:15.

 

15.  #Hans bringa är hård som en sten, hård som

undestenen i kvarnen#.

 

Hans kroppsliga bringa visar sin hårdhet

      som stenens.

 Likt kvarnens understa fasta kvarn-sten.

 

Jobs bok. 41:16.

 

16.  #När han reser sig darrar de mäktiga,

och havets bränningar ryggar tillbaka#.

 

De mäktiga världshärskarna känner rädsla inför

    hans närvaro.

Havets vatten bränningar visar sin försvarslösa

     rädsla och fasa.

 

Jobs bok. 41:17.

 

17.  #Angriparens svärd griper inte på honom,

ej heller spjut och lans och pil#.

 

Angriparens tveeggade svärd försvarslöst

            mot hans hårda försvars sköldar.

 

Jobs bok. 41:18.

 

18.  #Järn är som halm för honom, brons är som

murket trä#.

 

För honom järn likt halmens mjukhet.

         Brons likt murket trä.

 

Jobs bok. 41:19.

 

19.  #Pilar skrämmer honom inte på flykten,

mot honom är slungans stenar som boss#.

 

Fri från rädslan av skjutande pilar.

       Slungande stenar mot honom  försvarslösa.

 

Jobs bok. 41:20.

 

20.  #Som ett halmstrå är klubban  han skrattar

åt skramlet av sablar#.

 

Klubbans slag-kraft för honom likt halmstrået.

        

Jobs bok. 41:21.

 

21.  #Undertill har han vassa skärvor, som en

trösksläde glider han fram över dyn#.

 

Undertill sin kropp övertäckt av vassa skärvor.

       Vassa skärvor likt trösksläden glidande

fram över gjyttlig dy.

 

Jobs bok. 41:22.

 

22.  #Djupet får han att koka som en kittel,

havet gör han till en sjudande brygd#.

      Havsdjupet får han till vara kokande som

en kittel.

 

Jobs bok. 41:23.

 

23.  #Bakom honom ett stråk av ljus, 

havsdjupet tycks få silverhår#.

 

Bakom Leviaten finns ett stråk av ljusstrålar.

 

Jobs bok. 41:24.

 

24.  #Ingen på jorden råder över honom,

han är skapt utan fruktan#.

 

Ingen levande varelser härskar över honom.

 

Jobs bok. 41:25.

 

25.  #De övermodiga bävar för honom, alla stolta

rovdjurs konung#.

 

Övermodiga visar sin rädsla och fasa för honom.

     Är stolta rovdjurs konung.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 28 maj 10:38


Och här började mitt lidande, det blev dubbelt.

       Jesus svarade mig:

Du lever inte för dig själv utan för människosjälarna.

     Andra människor kommer att dra nytta av

dina lidanden.

      Ditt utdragna lidande ger dem ljus och kraft

att godta min vilja.  sid. 56.

      Ju större lidande desto renare blir kärleken

sid. 52.

     Själarna i skärselden  sid. 58-59.

Faustinabönen:  sid. 60.

      sid. 62   stycken nummer  79-80.

Mörker och  frestelser:  sid. 60. stycken nr. 77-78. 

 

 

 

 

 

 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se