Alla inlägg under maj 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2018 21:10

OLIVTRÄDET OCH DESS GRENAR.


Romarbrevet. 11:17-24.


¤Romarbrevet. 12:17.


17.  #Om några av olivträdets grenar har brutits bort  och du, som är en gren av en vildoliv,

    har ympats in i stället och får del av saven från

det äkta trädets rot#.


Det äkta trädets rot jämförs med folket Israel.

      Grenen av en vildoliv ympats in i stället:

hedningarna som istället ympats  få del av

      livssaven från det äkta trädets livs-rot.


¤Romarbrevet. 11:18.


18.  #Så förhäv dig inte över de andra grenarna.

     Om du gör det skall du veta:

det är inte du som bär roten som bär dig#.


Låt inte övermodet styra ditt hjärta över de andra

       grenarna som finns på det äkta trädet.

Faller du för ditt egna övermod:

        Du veta: du inympade gren: du själv bär inte

dig  utan den äkta roten bär ditt liv. 


¤Romarbrevet. 12:19.


19.  #Nu säger du kanske att grenarna bröts bort

för att du skulle ympas in#.


Du kanske säger i ditt övermod: grenarna ( israeliterna ) bröts bort i sin olydnad: för att

       du istället skulle inympas i deras ställe. 


¤Romarbrevet. 11:20.


20.  #Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror.

       Var inte övermodig utan ta dig i akt#.


Ja, visst, deras o-troende hjärtan gjorde att de bröts

   bort från det äkta trädets rot.

Du finns kvar i trädet eftersom du tror.

        Låt inte övermodet vara herre i ditt liv.


¤Romarbrevet.  11:21.


21.  #Ty om skonade de  ursprungliga grenarna

skall han inte heller skona dig#.


Hans barmhärtighet skonade dem.

     De ursprungliga grenarna i det äkta trädet.

De ursprungliga grenarna: Israels folk.

       Skulle han inte skona dig som kallas hedning.

  

¤Romarbrevet. 11:22.


22.  #Du ser att Gud är både god och sträng mot

dem som har fallit, god mot dig om du håller fast

    vid hans godhet, annars blir också du bortskuren#.


Gud visar sin godhet och stränghet  mot de som

     fallit i sin o-hörsamhet.

Visar sin godhet mot dig som ståndaktigt håller

       fast vid hans godhet.


¤Romarbrevet. 11:23.


23.  #De andra blir däremot inympade, såvida de  inte framhärdar i sin otro.

     Det står i Guds makt att inympa in dem igen#.


Låter de sig inte fortsätta leva sina otroshjärtan

     står det i Guds makt inympa återigen

i det äkta oliv-trädet.    


¤Romarbevet.  11:24.


24.  #Ty om du skars ut ur den vildoliv som du

av naturen hörde till och mot naturens ordning

       ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket

kan då inte de äkta genarna ympas in på sitt

      eget träd#.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2018 21:09

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  110.


#Ödmjukheten och undergivenheten  nationens

      framtid av lycka och framgång#.


#Högmodet och överlägsenheten  nationens

      framtid av olycka och bekymmer#.


11000.  Framtiden ser framåt.


11001a.  I mörkret finns inget ljus.


11001b.  I ljuset finns inget mörker.


11001c.  Vad har mörkret med ljuset att göra.


11002.  Vad har ljuset med mörkret att göra.


11003a.  Vad människan tänker det gör hon.


11003b.  Vad människan tänker det säger hon.


11003c.  Människan väljer själv om vill

       säga det hon tänker eller inte.


11004.  Människor är till varandras nytta

       och hjälp i vad hon gör.


11005a.  Kärlekens martyrium bättre än livet

     i hatets och föraktets smärtsamma sårs lidande.


11005b.  Saktmodets martyrium bättre än livet

     i ilskenhetens & häftighetens

smärtsamma sårs lidande.


11005c.  Vänlighetens godhetens martyrium

  bättre än livet i elakhetens smärtsamma sårs

lidande.


11006.  Tålamod Och ödmjukhet


11007.  Ödmjukhet & livets lärdom


11008a.  Inte tillåta o-gräset ilskenhet få växa

   i saktmodets åkerjord.


11008b.  Saktmodets åkerjord  hjärtats goda

jordmån av trettiofaldig sextifaldig hundrafaldig

      skörd av saktmodets frukter.


11008c.  Tänk få leva livet i dessa rikliga skördar.


11009a.  Vad i livet jämföras med silvrets

Och guldets värde än vänskapen med

        ödmjukheten.


11009b.  Vad i livet jämförs med silvrets och guldets värde än vänskapen med litenheten.


11009c.  Vad i livet jämförs med silvrets och guldets värde änvänskapen med troheten.


11010a.   Ödmjukheten kartan och kompassen

     för den ödmjuke.


11010b.  Ärligheten kartan Och kompassen

    för den ärlige.


11010c.  Snällheten kartan & kompassen

        för den snälle.


11011.  Ödmjukheten källan till all ödmjukhet.


11012.  Ödmjukheten vad finner jag den:

     i den ödmjukes liv.


11013.  Ödmjukheten  vad gör den:

      ödmjukar den ödmjukes hjärta och sinne.


11014.  Min själs djupa ödmjuka oro finner

     sin vila och harmoni i ödmjukhetens närhet.


11015.  Min själ sökte ödmjukheten: vad fanns

   den:  där jag sökte henne.


11016a.  I litenheten fanns inte stolthetens

     tomhet och fåfänga.


11016b.  I ödmjukheten fanns inte högmodets

     tomhet & fåfänga.


11016c.  I vänligheten fanns inte elakhetens

   tomhet Och fåfänga.


11017.  Makt-lystna människor  gör sig till

     själv-valda visa personer: visheten visar

dem vara dårar.


11018.  Ödmjukheten led mig hjälp mig trösta

     vara lik din ödmjukhet.


11019.  Ödmjukheten led mig trösta hjälp mig

     vara lik din ödmjukhet i hjärtat och tankar. 


11020a.  Barmhärtige lever i barmhärtighetens 

skatter tillgänglig för den som lever  i

      barmhärtighetens närhet.


11020b.  Saktmodige lever i saktmodighetens

skatter tillgänglig  för den som lever i

      saktmodets närhet.


11020c.  Milde lever i mildhetens skatter tillgänglig

för den som lever i mildhetens närhet.


11021.  Ödmjukheten har fått en plats i

ödmjukes hjärta.


11022.  Ödmjukes ögon ser in i ödmjukhetens hjärta

Se in i hennes hjärta vara lik hennes hjärta.

       Tänk få vara i hennes hjärta beskyddad mot

högmodets faror och olyckor.


11023.  Ömsintes ögon ser in i ömsinthetens hjärta

Se in i hennes hjärta vara lik hennes hjärta.

         Tänk få vara i hennes hjärta beskyddad mot

egoismens faror och olyckor.  


11024a.  Räddningen från lögnen finns i sanningen.


11024b.  Räddningen från elakheten finns

i snällheten.


11024c.  Räddningen från o-troheten finns

i troheten.


11025.  Makt-lystenheten  Stomännens

       tänke-beteende visar ingen medömkan

värdesätter inte människo-värdett.


11025b. Stomännens tänke-beteende lever i avsaknad av psykoligins tänkande.


11025c.  Stormännens tänke-beteende

lever i en fantasifull värde


11026a.  Den vise lyssnar på visheten

blir visare i sin vishet.


11026b.  Vise blir visare eftersom han går

vishetens fotspår.


11026c.  Vise blir visare han visheten somm sin

      läromästare.


11027.  Visheten säger till den vise lär av mig

     jag är visheten A och O.


11028a.   Högmodet vän till egoismen.


11028b.  Egoismen finns i högmodet.


11028c.  Högmodet  Egoismen Övermodet

stoltheten bundsförvanter  känner varandra.


11029.  Egoismen Högmodet övermodet

    stoltheten skadar människan.


11030a.  Kärleken älska henne. 


11030b.  Kärleken lära känna henne.


11030c.  Se kärleken som sin livs-kamrat.


11031.  Söka kärleken med brinnande hjärt.


11032.  Egoismen visad kärlek till sig själv.


11033.  Häftigt ord-val  vad ger det till Livet.


11034.  Ilsket ord-val  vad ger det till Livet.


11035a.  O-ärlige lever  i  avsaknad av livet

      i ärligheten. 


11035b.   O-ärligheten saknar erfarenheten

      i ärlighetens lärdom.


11036.  Finns ingen ödmjukhet i  ordstrider.


11037a.  Ord-stridens tunga ärar stoltheten.


11037b.  Ord-stridens tunga vad ger det till Livet.


11037c.  Ord-stridens tunga tänker på sig själv.


11038.  Ord-stridens tunga  egoismens tunga.


11039.  Egoismens tunga vad ger det till Livet. 


11039b.  Egoismens tunga fattig på ödmjukhet.


11039c.  Egoismens tunga  rik på stolthet.


11039c.  Egoismens tunga  lever i sjäv-försvar.


11040a.   Ödmjuke och ödmjukheten älskar varandra.


11040b.  Ödmjuke och ödmjukheten umgås

har gemenskap med varandra.


11040c.  Ödmjuke & ödmjukheten lära känna varandra.


11041.  Ödmujke hämtar sin styrka och livs-näring

i ödmjukheten.


11042.  Livet i dygderna  vara ikläd innerlig med-känsla  vänlighet  ödmjukhet  mildhet

      och tålamod.


11043.  Leva i förlåtelse mot varandra.


11044.  Kärlekens fullhet  fullkomlighetens

gemenskap.


11045.  Ödmjuke lever i ödmjukheten

rör sig i ödmjukhetens närhet  har sin ursprungliga

     ödmjukhet i ödmjukheten.


11046a.  Ilskne lever sitt egensinniga liv.


11046b.  Häftige lever sitt egensinniga liv.


11046c.  Egoisten lever sitt egensinniga liv.


11047.  Kärleken ljuset i hatets mörker.


11048.  Kärleken ljuset i föraktets mörker.


11049.  Barmhärtigheten ljuset i o-barmhärtighetens

mörker.


11050a.  Tänk få vara iklädd litenhetens

tjänar-mantel.


11050b.  Tänk få var iklädd mildhetens

tjänar-mantel.


11050c.  Tänk få vara iklädd barmhärtighetens

tjänar-mantel.


11051a.  Höra lydnaden säga lär känna hennes djupa lydiga hjärta.


10051b.  Höra troheten säga lär känna hennes

djupa trogna hjärta.


11051c.  Höra barmhärtigheten säga lär känna

hennes djupa barmhärtiga hjärta.


11052.  Förtalets giftiga tunga förgiftar tungan

och de som blir förtalets offer.


11053.  Skvalleriets giftiga tunga förgiftar tungan

och de som bilt skavalleriets offer.


11054.  Ordstridens giftiga tunga förgiftar tungan

och de som blivit ordstridens offer.


11055a.   Ödmjukheten äger större värde än

silvrets och guldets rening i smältugnen.


11055b.  Litenheten äger större värde än silvrets

och guldets rening i smältugnen.


11055c.  Barmhärtigheten äger större värde än

silvrets och guldets rening i smältugnen.


11056.  Ödmjuke fäster sina ögon ödmjukheten.


11057.  Ödmjuke känner tryggheten i ödmjukhetens

sötma  sötman för ödmjukes själs-liv.


11058.  Stortaliga Ord vad ger det till Livet.


11059a.  Stoltes tankesätt som älskar ondskan.


11059b.  O-barmhärtiges tankesätt älskar ondskan.


11059c.  Förtalarens tankesätt älskar ondskan.   


11060.  Skvalleriarens tankesätt älskar ondskan. 


11061a.  Ödmjuke äger ödmjukheten  inför

sina ögon.


11061b.  Snälle äger snällheten inför sina ögon.


11061c.  Vänlige äger vänligheten inför

sina ögon.


11062.  Stolte vanära människans värdighet.


11063.  Late vad ger han till Livet.


11064.  Bekväme vad ger han till Livet.


11065a.  Late fattig på allt.


11065b.  Late älskar sömnen mer än Livets värdighet.


11065c.  Late och bekväme varandras vänner.  


11066.   Insiktsfulla Ord värdesätter livet.


11067.   Insiktsfulla Ord  uppmuntrar Livet.


11068.  Insiktsfulla Ord tröste-rika Ord.


11069a. Argsinte hatar den som hans nästa älskar.


11069b.  Häftige föraktar den som hans

nästa älskar.


11069c.  Ilskne hatar den som hans nästa älskar.


11070a.  Regnets fuktighet skadar inte jordens yta.


11070b.  Regnets fuktighet nyttig för jordens

inre liv.


11070c.  Regnets fuktighet närings-rik

för jordens yta.


11071.  Jordens behov av fuktighetens näringsrika

flöde fyller jordens torrhet.


11072.  Där talets överflöd av Ord finns

många tomma fåfängliga Ord  talas av pratsam

       tunga.


11073.  Talet kan väljas av onda eller goda Ord.


11074.  Talade Ord vad kan de ge till människan.


11075a.  Visa ord nyttig för språket.


11075b.  Insiktsfullts Ord  tillgängliga för Språket.


11075c.  Kloka Ord värdefulla Ord i allas tungor.


11076.  Kloka Ord nyttiga för Livet.


11077a.  Visa Ord tillgängliga för Alla.


11077b.  Insiktsfulla Ord tillgängliga för Alla.


11077b.  Kloka Ord tillgänglig för Alla.


11078.  Fri-villiga valet  saknas visheten

väljs dårskapen.


11079.  Fri-villiga valet  saknas snällheten

väljs elakheten.


11080.  Fri-villiga valet  saknas ärligheten

väljs o-ärligheten.


11081.  Politisk enhet bra för nationen.


11082.  Politisk o-enighet skadlig för nationen.


11083a.  Enheten nyttig för Alla.


11083b.  Enheten tillgänglig för Alla.


11083c.  Enheten hjälp & tröst för Alla.


11084a.  Enheten uppmuntrar Alla.


11084b.  Enheten och splittringen varandras

o-vänner.


11084c.  Splittringen skadlig för nationen.


11085.  Splittringen och enheten kan de vara

varandra till hjälp och tröst.


11086a.  Ödmjuke äger ödmjukt hjärta nyttig

för Alla.

 

11086b.  Milde äger milt hjärta tillgänglig för Alla.


11086c.  Ärlige äger ärligt hjärta värdefullt

för Alla.


11087.  Ärligheten tillgänglig för Alla.

Saknar sitt värde för den o-ärlge.


11088.  Ärligheten nyttig för Alla.

O-nyttig för den o-ärlige.


11089.  Snällheten värdefull för Alla.

Saknar sitt värde för den elake.


11090a.  Snällheten läro-rik för Alla.


11090b.  Ärligheten läro-rik för Ala.


11090c.  Barmhärtigheten läro-rik för Alla.


11091.  Tala visa Ord  I visa hjärtat finns visheten.


11092.  Tala kloka Ord  I klokt hjärta

finns klokheten.


11093.  Insiktsfulla Ord  I insiktens hjärta

finns insikten.


10094a.  Vist hjärta tillgängligt för Alla.


11094b.  Vist hjärta nyttigt för Alla.


11094c.  Vist hjärta värdefullt för Alla.


11095.  Vist hjärta läro-rikt för Alla.


11096.  Visa hjärtat nyttig vägledning för Alla.


11097.  Vi behöver Dig Visheten.


11098.  Visheten älskar Dig för Livet.


11099.  Visheten Du låter dig vara tillgänglig

för Alla.


    


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2018 21:08

GUD HAR INTE FÖRSKJUTIT SITT FOLK.


Romarbrevet. 11:1-16.


¤Romarbrevet. 11:1.


1.  #Jag frågar då: kanske Gud har förskjutit

sitt folk?#.

       Visst inte.

Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham

     och av Benjamins stam#.


Jag: Paulus själv israelit.

      Ättling till fader Abraham: av Benjamins stam.

Guds barmhärtighet har inte förskjutit sitt folk.


¤Romarbrevet. 11:2.


2.  #Gud har inte förskjutit sitt folk, som han

      en gång har utvalt.

Ni vet ju vad skriften säger i berättelsen om Elia,

      då han anklagar Israel inför Gud:#.


Gud har en gång för alltid utvalt sitt folk.

        Ni känner till Skriftens Ord om Profeten Elia

han folket Israel inför Gud.


¤Romarbrevet. 12:3.


3.  #HERRE, DINA PROFETER HAR DE DÖDAT

OCH DINA ALTAREN HAR DE RIVIT NER,

       JAG ÄR ENSAM KVAR, OCH NU STÅR DE

EFTER MITT LIV#.


Profeten Elia säger: Herre, min Gud; dina utvalda

      har de dödat  dina heliga altaren har du förstört.

Jag din tjänare var ensam kvar:  nu vill de

     också ta mitt liv.  


¤Romarbrevet. 11:4.


4.  #Vad får han för svar från Gud?

JAG HAR SPARAT ÅT MIG SJU TUSEN MAN

        SOM INTE HAR BÖJT KNÄ INFÖR

BAALS BILD#.


Vilket svar fick han från Gud.

         Svaret han  fick:  jag har besparat åt mig

sju tusen man som inte böjt sina hjärtan inför

      Baals bild.

De vill tjäna mig.


¤Romarbrevet. 11:5.


5.  #På samma sätt finns det i vår tid en rest som

Gud har utvalt av nåd#.


I vår tid finns det fortfarande en rest som Gud

       bevarat utvalda av nåd.


¤Romarbrevet. 11:6.


6.  #Men om det var av nåd var det inte för

gärningars skull ------ då vore nåden inte nåd#.


Nåden inte grundade på gärningar.

      Då skulle nåden motsäga sig själv.


¤Romarbrevet. 11:7.


7.  #Det betyder att Israel inte har uppnått vad

det strävar efter, bara valda har uppnått det.

        De andra har blivit förstockade#.

 

Isreals folk i  sin gensträvighet  inte uppnått

     vadde strävat efter.

Bara de utvalda gjort det.

       De andra blivit förstockade av sitt

hårdnackade liv.


¤Romarbrevet. 12:8.


8.  #Som det står skrivet:

      GUD HAR GETT DEM EN ANDE SOM OMTÖCKNAR DEM, GETT DEM ÖGON SOM INTE

      KAN SE OCH ÖRON SOM INTE KAN HÖRA,

ÄNDA TILL DENNA DAG#.


Skriften säger: Gud har gett dem en sömnaktighetens ande: de äger ögon att se med

     lever i avsaknad av det andliga seendet.

De äger ögon lyssna med deras gensträvighet

       givit dem o-hörsamma öron.


¤Romarbrevet. 12:9.


9.  #Och David säger:

LÅT DERAS BORD BLI EN FÄLLA SOM FÅNGAR DEM,

       EN STÖTESTEN, ETT STRAFF FÖR DEM#.


David den utvalde herdegossen säger:

     Deras egna livsbord: blev dem till egen fälla

för livet.

     Deras hårdnackade liv: blev deras egna stötesten de sig själv skada sig på.

        Dem själva till straff.

        

¤Romarbrevet. 12:10.


10.  #FÖRMÖRKA DERAS ÖGON SÅ ATT DE INTE

         KAN SE, OCH BÖJ DERAS RYGGAR FÖR ALLTID#.


Deras gensträviga liv förmörkades deras

      andliga ögon.

Böj deras stolta hårdnackade ryggar för sanningen. 


¤Romarbrevet. 12:11.


11.  #Jag frågar då: kanske snavade de för att de 

    skulle falla?

Visst inte.

       Men när de föll blev det till räddning från hedningarna, för att detta skulle sporra deras

     egen avund#.


Jag: Paulus frågar mig själv: kanske var orsaken

       till varför de föll på sina egna viljas fotsteg.

Visst inte.

      De föll på sin gensträviga vilja:  blev det till

deras räddning från hedningarna.

       Det blev till deras egna avund.       


¤Romarbtevet. 12:12.


12.  #Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad skall då

      deras fulla styrka ge?#. 


Judarnas fall gav världen rikedom  deras nederlag

     en skörd av deras o-hörsamhet.

Gav hedningarna rikedom.  


¤Romarbrevet.  12:13.


13.  #Men till er hedningar vill jag säga: just som

apostel för hedningarna prisar jag min tjänst#.


Till er hedningar vill jag säga: jag är utvald till

       apostel för hedningarna.

Jag prisar min tjänst som hedningarnas apostel.    


Romarbrevet. 12.14


14.  #Kanske kan jag väcka mina stamfäders avund och rädda några av dem#.


Möjligheten kan finnas väcka mina stamfäders

      avund.


¤Romarbrevet. 12.15


15.  #Ty om detta att de försköts gav världen

försoning, vad skall då deras upptagande ge,

      om inte liv för de döda?#.


De försköts i sin olydnad  vilket gav världen

      få delaktighet av försoningen.

Deras upptagande ge dem om inte liv  

       för de döda.


¤Romarbrevet. 12:16.


16.  #Om det första brödet är heligt är hela

baket heligt.

       Och om roten är helig är också grenarna heliga#.


Det första brödet: israeliterna är heligt

     är också hedningarna heliga.

Roten Israels folk är helig  också grenarna

         hedningarna heliga. 

        


    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2018 22:26

ALLA LYSSNAD INTE TILL EVANGELIET.


Romarbrevet.  10:14-21.


¤Romarbrevet.  10:14.


14.  #Men hur skall de kunna åkalla den som de

inte kommit till tro på?

      Hur skall de kunna tro på den som de

inte hört?

      Hur skall de kunna höra utan att någon

förkunnar?#.


De som inte kommit till tro på honom kan inte

     åkalla hans namn.

Har de inte hört talas om honom kan de inte tro

      på honom.


Förkunnas det inte om honom kan ingen

       komma till tro på honom.


 ¤Romarbrevet. 10:15.


15.  #Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd?

Det står skrivet:

      SKÖNT LJUDER STEGEN AV DEM SOM BÄR BUD

OM GODA TING#. 


Finns ingen förkunnare av Ordet  kan ingen

      kan ingen kom  till tro på honom.

Fotstegen av ordets-förkunnare: ljuder av dem

      som villigt bär bud om goda tingen. 


¤Romarbrevet. 10:16.


16.  #Men alla lyssnade inte till budskapet.

Ty Jesaja säger:

      HERRE, VEM SATTE TRO TILL DET VI FÖRKUNNADE#.


Alla som får lyssna till det glada buskapet:

     säger profeten Jesaja:

Herre min Gud: vem ville sätta sitt hjärtats tro

      till det vi förkunnade.


¤Romarbrevet. 10:17.


17.  #Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord#.


Tron byggs på grunden förkunnelsen.

       Förkunnelsen sin fasta grund på Kristi ord.


¤Romarbrevet. 10:18.


18.  #Men då frågar jag: kanske har de aldrig

hört den?

       Visst har de!

ÖVER HELA JORDEN NÅDDE DERAS RÖST,

      TILL VÄRLDENS ÄNDAR DERAS ORD#.


Ställer mig frågan: kanske har aldrig fått

     höra  förkunnelsen om Kristi Ord.

Visst har de fått höra det!

        Över hela jordens invånare nåddes

förkunnarnas röst.

         Till världens ända hördes deras ord.


¤Romarbrevet. 10:19.


19.  #Då frågar jag: kanske Israel inte förstod?

Nej, redan Mose säger:

       JAG SKALL VÄCKA ER AVUND MOT ETT  FOLK SOM INTE ÄR NÅGOT FOLK; MOT ETT FOLK

      UTAN FÖRSTÅND SKALL VÄCKA ER VREDE#.


Då frågar jag: förstod inte Israels folk

         förkunnarnas ord.

Mose säger: jag skall uppväcka avundsjukan

       mot ett folk: gensträvigt hårdnackat folk.

Folket som saknade andliga förståndet.

     

¤Romarbrevet. 10:20.


20.  #Och Jesaja går så långt att han säger:

JAG BLEV FUNNEN AV DEM SOM INTE SÖKTE

       EFTER MIG, JAG VISADE MIG FÖR DEM

SOM INTE FRÅGADE EFTER MIG#.


Profeten Jesaja säger i sitt tal:

     Jag var tillgänglig för de som inte sökte mig.

Jag visade min härlighet för dem:

      men deras hjärtan frågade inte efter mig. 


¤Romarbrevet. 10:21.


21.  #Men om Israel säger han:

HELA DAGEN HAR JAG RÄCKT UT MINA HÄNDER

    MOT ETT OLYDIGT OCH GENSTRÄVIGT SLÄKTE#.


Om Israel säger han:

       Hela dagen utsträckte jag mina barmhärtiga Och nådefulla händer : mot ett olydigt

      och gensträvigt släkte.
 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 maj 2018 22:26

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  109.


#Vara ärlighetens vinnare bättre än vara

     o-ärlighetens vinnare.#


#Bättre vara övergiven av dårskapen

   än vara övergiven av visheten#.


#Den som fostrar sin son får nytta av honom#.


Syraks bok. 30:2A.


10900.  Verkligheten verksam i ärligheten.


10901.  Ärligheten kan inte fly verkligheten.


10902a.  O-ärligheten flyr verkligheten.


10902b.  O-ärligheten rider på rädslan.


10902c.  O-ärligheten lögnen bunds-förvant.


10903.  Lögnen påverkar o-ärlighetens tunga.


10904.  Lögnen o-vän med sanningen.


10905.  O-ärligheten o-vän med sanningen.


10906.  Ärligheten talar sanningens ord.


10907a.  Ärlige hatar lögnaktiga Ord.


10907b.  O-ärlige älskar lögnaktiga ord.


10907c.  O-ärlige lyssnar på lögnen.


10908.  Ärlige lyssnar på sanningen.


10909.  O-ärligheten bedrar o-ärlige.


10910.  Rädslan trälbinder människan

försvara sig själv.


10911a.  Barmhärtiga omsorgen


10911b.  Barmhärtiga ömheten


10911c.  Barmhärtiga ömsintheten


10912.  Ömma kärleken


10913.  Kärleken segrar och triumferar

över ilska hat och o-försonligheten.


10914a.  Hatet framkallar ilskenheten.


10914b.  Onda misstankar framkallar ilskenheten.


10914c.  Falska och o-rimliga beskyllningar framkallar ilskenheten.


10915a.  Föraktet  framkallar ilskenheten.


10915b.  O-vänligheten framkallar ilskenheten.


10915c.  Förtalet framkallar ilskenheten.


10916.   Skade-glädjen framkallar såriga själssår.


10917.  Visad o-tåligt beteende  o-moget beteende.


10918.  Egoismen visar sin egna mogna egoism.


10919a.  Bra vara snäll sämre bli utnyttjad utifrån snällheten.


10919b.  Bra vara barmhärtig  sämre bli utnyttjad

utifrån barmhärtigheten.


10919c.  Moders-kärlek  barnets hjälp stöd & tröst

sämre när barnets egoism utnyttjar den.


10920.  Barnens egoism utnyttjar moders-kärleken.


10921a.  Livet i ordningens ekonomi.


10921b.  Livet i-o-ordningens ekonomi.


skapar förvirring & oroliga hjärtan & tankar.


10922a.  Vara tålig lärt sig  tålighetens lärdom.


10922b.  Tålighetens lärdom  nyttig för Alla.


10922c.  Tålighetens lärdom  tillgänglig för Alla.


10923.   Tålighetens lärdom låter tiden vara

sin med-hjäpare.


10924.  Bra vara mor och far-föräldrar visa omsorg & snällhet mot sina barn-barn  sämre bli utnyttjade

av deras egoism. 


10925.  Ödmjukheten väntar på sin himmelsfärd

sitt eviga hem. 


10926a.  Manliga ödmjukheten  låter kvinnan

       placeras i centrum av mannens hjärta.


10926b.  Kvinnans placering i centrum av mannens

hjärta vilket bevittnar deras enhet.


10926c.  Tankar om deras enhet: 

"Jag hör det du tänker.

       Jag känner det du känner.

              Dina tankar och känslor blir också mina.

                    Vi kan inte fly eller ljuga.

                          Träffa mig, prata med mig!

     

10927a. Tack; för finheten skönheten & ljuvligheten. 


10927b.  Skönheten ljuvligheten tillgänglig för Alla. 


10927c.  Skönheten ljuvligheten nyttig för Alla.


10928a.  Ilskne älskar sig själv i sin egen ilskenhet

lyssnar till ilskenhetens ord. 


10928b.  Ilskenheten gör sig nytta av genetiska

svagheten vilket styr ilsknes beteende.


10928c.  Bevaka tankevärldens ingång i lyssnadet

till ilskenhetens inbjudande ord  utföra ilskenhetens

       vilja i ord och handlingar. 


10929. Ilskne lyssnar inte på saktmodets

inbjudande ord. 


10930a.  Lögnens makter  o-nyttig för Alla.


10930b.  Människan väljer själv vilken

Herre som styr hennes liv  antingen lögnen

      eller sanningen.


10930c.  Lögnen makter  o-intressant ge tiden till.


10931.  Bättre ge sin tid till sanningen än till

lögnens listigheter.


10932a.  Troheten och godheten varandras vänner.


10932b.  Troheten & godheten  nyttig för Alla.


10932c.  Troheten Och godheten  tillgänglig för Alla.


10933.  Barmhärtigheten Och godheten

       varandras vänner. 


10934.  Barmhärtigheten & godheten nyttig för Alla.


10935.  Barmhärtigheten och godhete tillgäng

     för Alla.


10936.  Visa omsorg för den svage ger hjärtats

       glädje och tacksamhet.


10937a.  Elaka hjärtan vad ger de Livet.


10937b.  Elaka tankar vad ger de Livet.


10937c.  Elaka läppar vad ger de Livet.


10938a.  Elaka läppars ord o-intressanta lyssna på.


10938b.  Kivets läppars ord o-intressanta lyssna på.


10938c.  Trätgirighetens läppars ord o-intressanta

       lyssna på. 


10939.  Ord-stridiga läppars ord  o-intressanta

     lyssna på.


10940.  Skammen  Smäleken utan värde för Livet.


10941.  Ilskenheten viskar sina ilskna ord i

slavens ilsknes öron önskar ilskne ska aktivera 

        orden i ilsknes ord och handlingar.


10942.  Vara trött och förvirrad  sämre än vara

utvilad & känna sinnesro.


10943a.  Ödmjuke vandrar tryggt och säkert

på ödmjukhetens väg.


10943b.  Milde vandrar tryggt och säkert

på mildhetens väg.


10943c.  Vänlige vadrar tyggt på vänlighetens väg.


10944.  Livet på vänlighetens bättre än på

elakhetens väg.


10945.  Elakhetens väg sprider sin elakhet. 


10946.  Som hjorten längtar i sitt inre efter

vattenbäckar längtar min själ efter skaparen.


10946b.  Som hjorten längtar efter friska

vättenbäckar längtar den ödmjuke efter

      ödmjukhetens rikedomar.


19046c.


10947a.  Spridande oro tillgänglig för Alla

väljer om man vill  lyssna på den eller inte.


10947b.  Spridande oron  vad kan den ge till Livet.


10947c.  Spridande oro  brist på ordning.


10948.  Leva i ordning för-hindrar oron

och förvirringen.


10949.  Tänk vad ordning kan vara viktig i Livet.


10950.  Häftigt ord-val  vad ger det till Livet.


10951.  Ilskna ord-val  vad ger det till Livet.


10952.  Oroligt sinnelag  ro-fyllt sinnelag.


10953a.  Ödmjuke fått ödmjukhetens halskedja

och ärekrona.


10953b.


10953c.


10954a.  O-ärligheten förändrar samhället

på o-ärliga levnads-sättet.


10954b.  Ärligheten förändrar samhället på

       ärliga levnads-sättet.


10954c.  Mildheten förändrar samhället

på milda levnads-sättet. 


10955.  O-ärlige ger sitt bifall till valet

av o-ärlighetens livsföring. 


10956a.  Vara ärlighetens vinnare bättre än

     vara o-ärlighetens vinnare.


10956b.  Bättre leva som o-ärlighetens förlorare

     välja vara ärlighetens vinnare.


10957.  Bättre vara övergiven av dårskapen

      än var övergiven av visheten.


10958a.  Den som fostrar sin son får nytta

     av honom.


10958b.  Den som fostrar sin dotter får

      nytta av henne.


10959.  Ansvar och ordning nationens stödjepelare.


10960a.  Penning-begäret aktiverar produktions

    tänkandet.


10960b.  Produktions-tänkandet  påverkar

    penningflödet.


10960b.  Produktions-tänkandet  känner rädsla

   för fattigdomens inflytande.


10961.  Idioten lever annorlunda liv än vad

   den vise gör.


10962.  När ledarskapet  visar god förebild  i ord

och handlingar påverkas omgivningen.


10963.  Det går inte tala för döva öron:

     gav god kommentar:  Det var visdoms ord.


10964.  Egoismen problem-skaparen.


10965.  Flitig  finger-plockare visar flitiga fingrar.


10966.  Stormännens makt-lystenhet

     vad ger den.


10967a.  Övermodiges tankar ser sina ego-tankar

  av större värde än sin nästas.


10967b.  Stoltes tankar skadar sin nästas  tankar.


10967c.  Övermodiges tankar  vad kan de ge

        till sin nästa.


10968a.  Ärlige har en plats i samhället.


10968b.  Barmhärtige har en plats i samhället.


10968c.  Milde har en plats i samhälleten.


10969.  Sökande människan vad söker hon: 


  Antingen ödmjukheten eller högmodet.


Antingen litenheten eller stoltheten.


    Antingen sälhheten eller elakheten.


10970a.  Vara ivrig Och o-tålig vara

varandras vänner.


10970b.  Lugnet Och tåligheten livets

      bunds-förvanter. 


10970c.  Vara ivrig och o-tålig vad ger det Livet.


10971.  Lugnet & tåligheten  tillgänglig för Alla.


10972.  Lugnet och tåligheten nyttig för Alla.


10973.  Ivrigheten & o-tålighete o-nyttig för Alla.


10974a.  Föraktfulla människor talar hånade ord.


10974b.  Föraktfulla människor likgiltiga inför

    sanningens ord.


10974c.  Föraktfulla människor  likgiltiga inför

    barmhärtighetens omsorg.


10975a.  Makt-fullkomliga människor  vad vet de om människo-värdet.


10975b.  Makt-fullkomliga människor

     inga psykologer.


10975c. 


10976.  Ungdomen lever av ungdomlig kraft.


10977a.  Ödmjuke har sin livs-glädje i ödmjukheten.


10977b.


10977c.


10978a.  Barmhärtige sprider barmhärtighetens

      väldoft.


10978b.  Ömsinte sprider ömsinthetens väldoft.


10978c.  Ömme sprider ömhetens väldoft.


10979.  Uppstår ingen stolthet i litenheten.


10980.  Uppstår ingen högmodighet i ödmjukheten.


10981.  Uppstår ingen falskhet i sanningen.


10982a.  Ödmjuke ödmjukhetens egendom.


10982b.  Behärskade tungan  tystnadens egendom.


10982c.  Ärlige ärlighetens egendom.


10983.  Hjärtat fyllt av oro och bekymmer

       vad ger det Livet.


10984a.  Ödmjukheten belönar  uppmuntrar

       ödmjukes trohet.


10984b.  Kärleken belönar  uppmuntrar 


       kärleksfulles trohet.


10984c.  Tålmodigheten belönar  uppmuntrar

       tålmodiges trohet.


10985.  Förtalaren förtalar sin nästa 

         saknar uppmuntran.


10986a.  Långmodigheten nyttiga att äga.


10986b.  Långmodigheten tillgänglig för Alla.


10986c.  Långmodigheten vad den förändrar Livet.


10987.  Långmodigheten värdesätter Livet.


10989a.  Vara tålmodig och långmodig vad Livet

      blir värt att Leva.


10989b.  Vara Långmodig och saktmodig vad

      blir värt att Leva.


10989c.  Vara för-dragsam och långmodig

       sådant gör Livet meningsfullt.


10990.  Ha överseende med sin nästas fel

       och brister.


10991.  Olycka och bekymmer vad ger  det till Livet.


10992a.  Kontroll-behovet  visar sin över-lägsenhet.


10992b.  Makt-lystenheten och kontroll-behov

eviga bunds-förvanter.


10992c.  Mat-lystenheten Och kontroll-behovet

        har inget överseende med sin nästas

 fel och brister.


10993.   Vara fantasifull i sitt tänkande

       viket flyr ifrån verklighets-tänkandet.


10993b.  Verklighets-tänkandet bättre än

         aktiva fantasi-tänkandet.


10993c.  Fantasi-tänkandet  vad ger det till 

     Livet av lärdom och erfarenhet.


10994.  Verklighets-tänkandet ger lärdom

och livs-erfarenhet till Iivet.


10995a.  Stolte visar ingen ödmjukhet mot sin nästa

    men underkastar sig sin egen själv-godhet.


10995b.  Stolte försvara sig själv har svårt

   för visad underkastelse vad andra tycker

och tänker.  


10995c.  Stolte godtar inte andras förslag.


10996.  Stolthetens liv vad ger det till sin

     nästas liv.


10997.  Stoltheten tänker bara på sig själv.


10998.  Stoltheten  nationens  undergång.


10999.  Stoltheten mänsklighetens olycka

   och bekymmer.


 

     


 

        

  


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:27

JUDARNA OCH RÄTTFÄRDIGHETEN.


Romarbrevet. 10:1-13.


¤Romarbrevet. 10:1


1.  #Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud

är att de skulle bli räddade#.


Älskade bröder: mitt hjärtats önskan: min bön

      till Gud min Gud.

Mitt hjärtats längtan de skulle bli räddade.


Paulus hjärtats bön över juda-folkets

       omvändelse.


¤Romarbrevet. 10:2.


2.  #Jag kan vittna om ivern i deras gudstro,

men de saknar den rätta insikten#.


Jag kan vittna om deras hjärtats iver i gudstron.

      De saknar hjärtats rätta inställning till

insiktens fulla värde.


¤Romarbrevet.  10:3.


3.  #De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga

utan söker hävda sin egen, och därför har de

       inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud#.


De känner inte till Guds rättfärdighet.

      De lever utifrån sina egen rättfärdighet.

Deras egen-kärlek till egen-rättfärdigheten:

      vill inte ödmjuka sig under rättfärdigheten

från Gud.


¤Romarbrevet. 10:4.


4.  #Kristus är slutet på lagen, så att var och en

som tror kan bli rättfärdig#.


Lagens budord fick sitt slut i Kristus Jesus.

       Var och som tror på Jesus Kristus kan

bli rättfärdig.

       Bli rättfärdig genom honom.  


¤Romarbrevet. 10:5.


5.  #Ty om den rättfärdighet som lagen ger

skriver Mose:

      DEN MÄNNISKA SOM HÅLLER BUDEN SKALL LEVA GENOM DEM#.


Mose Herrens tjänare skriver:

     Om den rättfärdighet som lagen ger.

Den människa som lyder buden skall leva genom

       buden.


¤Romarbrevet. 10:6.


6.  #Men den rättfärdighet som tron ger säger:

FRÅGA INTE I DITT HJÄRTA: VEM SKALL

      STIGA UPP TILL HIMLEN? -----  det vill säga

för att hämta ner Kristus ---- #.


Den rättfärdighet som tron ger säger:

     Fråga inte i ditt hjärta: vem skall stiga upp

till himlen för söka tron där. 

       Vilket innebär hämta Kristus från himlen.


¤Romarbrevet. 10:7.


7.  #Eller: VEM SKALL STIGA NER I AVGRUNDEN?

------- det vill säga för att hämta upp Kristus från

     de döda#.


Kristus uppstånden från de döda den förste

      uppväckt från dödens rike.

Judarna och hedningarna får leva i hans eviga

          uppståndelses liv.


¤Romarbrevet. 10:8.


8.  #Vad säger den då?

ORDET ÄR NÄRA DIG I DIN MUN OCH I DITT

     HJÄRTA ----- det vill säga trons ord, det som

vi förkunnar#.


Ordets närvaro: Kristus själv hans närvaro.

      I människans mun  i människans hjärta.

Trons Ord levande:  i människans hjärta

      i människans mun.

Trons eviga Ord vi förkunnar. 


¤Romarbrevet. 10:9.


9.  #Ty om du med din mun bekänner att Jesus

är herre, och ditt hjärta tror att Gud har

     uppväckt honom från de döda, skall du

bli räddad#.


Munnens bekännelse: Jesus är Herre.

       Hjärtats mottagande av Ordet:

Ordet ger liv: Gud har uppväckt honom från

      de döda.

Gör du detta blir du räddad.


¤Romarbrevet. 10:10.


10.  #Hjärtats tro leder till rättfärdighet

och munnens bekännelse till räddning#.


Hjärtats tro leder till livet i renhjärtlighet

      o-strafflighet.

Munnens bekännelse till räddningen. 


¤Romarbrevet.  10:11.


11.  #Skriften säger ju:

INGEN SOM TROR PÅ HONOM SKALL STÅ DÄR

        MED SKAM#.


Heliga Skriften säger oss:

       Tro på honom fri från skam.


¤ROMARBREVET. 10:12.


12.  #Det är ingen skillnad på jude och grek,

alla har samme herre, och han ger av sin rikedom

       åt alla som åkallar honom#.


Skillnaden mellan Juden och Greken finns inte.

          Alla har samma Herre Jesus Kristus.

Alla blir delaktiga av hans rikedomar när de

     åkallar honom i ande och sanning.


13.  #TY VAR OCH EN SOM ÅKALLAR HERRENS

NAMN SKALL BLI RÄDDAD#.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:26

GUDS FRIHET I VALET AV FOLKET.


ROMARBREVET.  9-19-33.


¤Romarbrevet. 9:19.


19.  #Nu säger någon:

Varför fortsätter han att förebrå oss?

        Ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja#.


Du; människa som skapats av jordens stoft:

      genom din o-lydnad gör motstånd mot sin Skaparens vilja.


¤Romarbrevet. 9:20.


20.  #Men tror du, stackars människa, att du kan

göra invändningar mot Gud?

       Kan det formade säga till formaren:

Varför gjorde du mig sådan?#.


Du stackars människa i själv utlämnad till vara

      syndens träl.

Skall du ha invändningar mot Guds rättfärdighet.

           Det formade ( människan ) säga till

sin Skapare: Varför gjorde du mig sådan?


¤Romarbrevet. 9:21.


21.  #Bestämmer inte krukmakaren över sin lera,

så att han av en och samma klump kan göra

        både ett fint skäl och ett som inte är så fint?#.


Bestämmer inte krukmakaren ( lerets skapare )

     över leret genom krukmakarens kärleksfulla

formande över leret ( människan ).

       Börjar med sina händer med en lerklump

( människans liv ).

      Lerklumpen blir till ett välbehagligt lerkärl.

Fina lerkärlet låter sig formas in skaparens

     rättfärdighet === hans renhjärtlighet ===

syndfrihet === o-strafflighet.

     Valet blir i  hans vill lerklumpen formas till

ett fin lerkärl eller till o-fint lerkärl.

           

¤Romarbrevet. 9:22.


22.  #Kanske har Gud, för att visa sin vrede

och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som

      han har gjort för att förstöra i sin vrede?#.


De o-fina lerkärlen är länge besparade i sitt tålamod

     för att de o-fina tillåter sig bli omformade till

vara lika de fina lerkärlen. 

     Saknas villigheten till bli omformade bli de

o-fina lerkärlen drabbade av hans kända

       vredesmakt.


¤Romarbrevet  9:23.


23.  #Och kanske vill han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt

        till att förhärligas genom

hans barmhärtighet?#.


Han vill göra sin härlighet känd genom de fina

      lerkärlen hans barmhärtiga kärleksfulla händer format från att vara lerklumpar.

      Han har själv beslutat genom de fina kärlen

bli förhärligade genom hans barmhärtighet.


¤Romarbrevet.  9:24.


24.  #Till att vara sådana har han kallat oss,

vare sig vi är judar eller hedningar#.


Han har kallat oss till vara de fina förhärligade

       lerkärlen.

Antingen vi judar eller hedningar.


¤Romarbrevet. 9:25.


25.  #Så heter det också hos Hosea:

DET FOLK SOM INTE VAR MITT SKALL JAG KALLA

     MITT FOLK, OCH HENNE SOM INTE VAR

ÄLSKAD SKALL JAG KALLA MIN ÄLSKADE#.


Profeten Hoseas budskap: talar Herrens sina 

        utlovade löften:

Det folk som inte varit mitt folk: genom min

      barmhärtighet vill jag kalla mitt folk.

Folket som inte kände sig älskat skall jag

     kalla min älskade.


¤Romarbrevet. 9:26.


26.  #OCH PÅ DEN PLATS DÄR DET SADES TILL DEM:

      NI ÄR INTE MITT FOLK, DÄR SKALL DE KALLAS

DEN LEVANDE GUDENS SÖNER#.


På den plats där de bodde  sades det till dem.

      Ni är inte mitt folk istället skall de kallas

den levande Gudens söner.  


¤Romarbrevet.  9:27.


27.  #Och Jesaja utropar om Israel:

OM ÄN ISRAELS SÖNER ÄR TALRIKA SOM HAVETS

      SAND, SKALL BARA EN REST BLI RÄDDAD#.


Profeten Jesaja utropar ur sin profetia om Israel.

     Om än Israels söner är talrika som havets sand,

skall bara en rest bli räddad.

     Israels söner var talrika som sandkornen på havet botten.

       Deras gensträvighet gör att bara en rest

bli räddad undan Guds vredesdom.


¤Romarbrevet. 9:28.


28.  #SNABBT OCH SLUTGILTIGT SKALL HERREN

HÅLLA RÄKENSKAP PÅ JORDEN#.


Herens beslutsamma rådslut: snabbt & slutgiltigt

      göra full räkenskap på jorden.


¤Romarbrevet.  9:29.


29.  #Likaså har Jesaja sagt:

HADE INTE HERREN SEBAOT SPARAT NÅGRA AV

       VÅRA EFTERKOMMAND, DÅ HADE VI BLIVIT

SOM SODOM OCH GOMORRA SKULLE VI LIKNA#.


Profeten Jesajas profetia: Hade inte Herrens Sebaot

      i sin barmhärtighet räddat några av våra

efterkommande vilket skulle bli likt

      Sodom och Gomorras folks eviga olycka

och fördärv. 


¤Romarbrevet.  9:30.


30.  #Vad innebär nu detta?

Jo, att hedningarna, som inte strävade efter

      rättfärdighet, men en rättfärdighet som bygger på tro#.


Vad innebär hans räddande barmhärtighet sparat

      några av våra efterkommande undan vredesdomen.

      Jo, hedningarna som inte strävade efter

rättfärdigheten livet i o-straffligheten &

       renhjärtligheten.

Men en rättfärdhet som bygger på tron ger

          möjligheten till ett liv i renhjärtligheten

och o-straffligheten. 


¤Romarbrevet. 9:31.


31.  #Israel däremot, som strävade efter en lag

som ger rättfärdighet, kom inte fram till den  lagen#.


Israeliterna strävade efter lagbuden som ger

      rättfärdighet. 


¤Romarbrevet. 9:32.


32.  #Varför?

Därför att det inte höll sig till tron utan ville hålla

      sig till gärningarna.

De snubblade över den stötesten#.


Varför ett strävande efter lagen.

       Problemet var att de höll sig inte till tron.

Istället levde efter gärningarnas lag.

      Livet efter gärningarnas lag blev dem

till livets stötesten.


¤Romarbrevet. 9:33.


33.  #Som skriften talar om:

se, I SION LÄGGER JAG EN STEN SOM MAN

      SNAVAR PÅ, EN KLIPPA SOM MAN

STÖTER EMOT.

      MEN DEN SOM TROR PÅ DEN SKALL INTE

STÅ DÄR MED SKAM#. 


Skriftens ord säger: Se, i Sion lägger jag en

    stötesten deras gärningars fötter snubblar

på den klippan Kristus som stöter sig emot.

     Den tror på klippan Kristus skall inte

komma på skam.

     

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 maj 2018 09:26

ISRAEL OCH GUDSLÖFTEN.


Romarbrevet. 9:1-18.


1.  #Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte.

      Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det#.


Jag; Paulus Jesu Kristi tjänare ljuger inte.

       Är sanningens trogne tjänare.

Guds Ordet  Sanningens Ord.   Joh. 1:14.


Helige anden bestyrker mitt samvete i vad

      jag säger.

Mitt samvete  min inre styrka mitt hjälp

        mitt stöd urskilja mellan det goda & onda.


¤Romarbrevet. 9:2.


2.  #Ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt#.


Fylld av djup sorg i mitt hjärta plågas varje dag.


¤Romarbrevet.  9:3.


3.  #Jag skulle önska att jag själv fördömes

och skildes från Kristus om det kunde hjälpa

       mina bröder och stamfränder#.


Tänker på mina kära bröder  trosfränder före

       mig själv.

Känner mig inte värdig vara Kristi efterföljare.


¤Romarbrevet. 9:4.


4.  #De är ju israeliterna, som har fått söners rätt

härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten

och löftena#.


Israeliterna Guds utvalda egendomsfolk.

         Guds utvalda folk  israeliterna har sig givna

söner rätt.

         Delaktiga av Guds härlighet

förbunden lagbuden genom Mose Herrens 

      utvalde tjänare.

Gudtjänsten i det heliga tabernaklet.

       Löftena fått söners rätt.


 ¤Romarbrevet.  9:5..


5.  #De har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som över allting, gud, välsignad i evighet, amen.


Kristus som är människa kommen i köttslig

       mänsklig gestalt.

Han är Herre över allt skapat.

       Guds enfödde Son.

Välsignad i all evighet.


¤Romarbrevet.  9:6.


6.  #Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer

       från Israel#.


För evigt står ditt ord fast i himlen.

      Han är också hedningarnas Gud.

 

¤Romarbrevet.  9:7.


7.  #Och inte heller alla Abrahams efterkommande hans barn.

       Det heter ju:

DET ÄR ISAKS ÄTTLINGAR SOM SKALL FÖRA

DITT NAMN VIDARE#.


Isak löftes sonen.

      Isaks kallelse genom sina ättlingar föra

hans namn vidare till sitt utvalda folk

       judarna och grekerna  (  hedningarna ).


¤Romarbrevet. 9:8.


8.  #Det vill säga: inte alla de barn som han blev

upphov till är barn som Gud har gett honom;

       det är löftets barn som räknas som hans

efterkommande#.


Löftets barn genom löftes sonen Isak

      räknas som hans efterkommande.


¤Romarbrevet. 9:9.


9.  #Ty detta ord var ett löfte:

JAG KOMMER TILLBAKA NÄSTA ÅR VI DEN HÄR

     TIDEN, OCH DÅ SKALL SARA HA EN SON#.


Guds löftes ord genom änglarnas besök Abraham

      & Sara:  Jag kommer tillbaka nästa år

vid den här tiden, och då skall Sara din hustru

       ha en löftes son.


¤Romarbrevet. 9:10.


10.  #Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samme man, vår fader Isak#.


Rebecka:  Isak hustru blev havande med två

      tvilling bröderna Esau och Jakob.


¤Romarbrevet. 9:11.


11.  #Innan de var födda och hunnit göra vare sig

gott eller ont  ----- Guds beslut att välja fritt

      skulle stå fast#. 


I tvilling brödernas liv i moderlivet innan de

      var födda och hunnit göra det onda

eller goda vilket de själva avgör.

        

¤Romarbevet. 9:12.


12.  #Och gärningar ingenting betyda, endast hans

själv, han som kallar ----- redan då fick hon höra

        orden:

DEN ÄLDRE SKALL TJÄNA DEN YNGRE#.


Han den allsmäktige han talar de kallande orden:

     Den äldre skall tjäna den yngre vilket var

deras kallelse.

      Deras moder Rebecka fick veta sina söners kallelse.


¤Romarbrevet. 9:13.


13.  #Det är också skrivet:

JAG ÄLSKADE JAKOB MEN HATADE ESAU#.


Herren Gud säger i sitt beslut: Jag älskar Jakob

      men hatar Esau.


¤Romarbrevet. 9:14.


14.  #Vad innebär nu detta?

Kan Gud göra orätt?

       Naturligvis inte#.


¤Romarbrevet.  9:15.


15.  #Han säger ju till Mose:

JAG SKALL FÖRBARMA MIG ÖVER VEM JAG VILL

       OCH VARA BARMHÄRTIG MOT VEM JAG VILL#.


Herren Guds tilltal till sin tjänare Mose:

       Herrens vilja Jag skall förbarma över vem 

jag vill.

        Jag är barmhärtig mot vem jag vill.


¤Romarbrevet. 9:16.


16.  #Alltså kommer det inte an på människans vilja

eller strävanden utan på Guds förbarmande#.


Guds förbarmande beror inte på Människans vilja.


¤Romarbrevet. 9:17.


17.  #Skriften säger ju till farao:

DET VAR DÄRFÖR JAG UPPHÖJDE DIG, FÖR ATT

      JAG SKULLE VISA MIN MAKT PÅ DIG OCH FÖR

ATT MITT NAmN SKULLE FÖRKUNNAS ÖVER

     HELA JORDEN#.


Skriftens budskap till Egyptiens härskare Farao:

     Det var mitt beslut upphöja dig Farao:

Jag ville visa min allmakt på dig.

         Genom min visade allmakt skulle mitt namn

bli förkunnat för alla folk.


¤Romarbrevet. 9:18.


18.  #Så förbarmar han sig över vem han vill

och förhärdar vem han vill#.  


Han låter sig styras av sina egna beslut.

    Efter min allmakt vilja förbarmar över den

jag vill  förhärdar den jag vill.     Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se