Alla inlägg den 7 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 december 2018 15:17

ORD AV VEDERKVICKELSE OCH UPPMUTRAN. 

 

DEL. 135.

 

13500.  Ödmjukheten berör ödmjuka hjärtat.

 

13501.  Mildheten berör milda hjärtat.

 

13502.  Ärligheten berör ärliga hjärtan.

 

13503.  Ljumhetens människa  lathetens

bekvämlighetens människa.

 

13504a.  Ömheten och medkänslan nyttigt för Livet.

 

13504b.  Med-känslan & ömheten  tillgängliga

för Alla.

 

13504c.  Ömheten och medkänslan  hjärtats glädje.

 

13505.  Med-känslan & ömheten vardagliga de är.

 

13506a.  Du; häftige var inte häftig du ärar

häftigheten.

 

13506b.  Du; ilskne var inte ilsken du ärar

ilskenheten.

 

13506c.  Du; den vrede var inte vred du ärar

vreden.

 

13507.  Du; o-ärlige var inte oärlig du ärar o-ärligheten.

 

13508a.  O-ordningen  tidstjuv  energitjuv.

 

13508b.  O-ordningen  vad ger det till Livet.

 

13508c.  O-ordningen tillgänglig för mänskligheten.

 

13509.  Ordningen 

 

13511a.  Ödmjuke saknar ödmjuka nationen.

 

13512.  Visad ansvars-känsla  nationen Behöver.

 

13513.  Visad ansvars-känsla  tillgänglig för Alla.

 

13514.  Visad ansvarskänsla  andvändbar  för Alla.

 

13515a.  Lögnen förnekar sanningen.

   

13515b.  Ilskenheten förnekar saktmodet.

 

13515c.  Häftigheten förnekar saktmodet.

 

13516.  O-ärligheten förnekar  ärligheten.

 

13517.  Erfarenheten  läromästaren  visar

vägen för den o-kunnige.

 

13518a.  Vädret lyssnar inte på människo-orden.

'

13518b.  Vinden lyssnar inte på människo-orden. 

 

13518c.  Tiden lyssnar inte på människo-orden.

 

13519a.  Snällheten ärlighetens vän.

 

13519b.  Vänligheten ärlighetens vän.

 

13519c.  Godheten ärlighetens vän.

 

13520.  Enigheten  livets  glädje.

 

13521.  O-enigheten splittringens vän.

 

13522.  O-enigheten  vad ger det till Livet.

 

13523.  O-enigheten tillgänglig för Alla.

 

13524.  Enigheten tillgänglig för mänskligheten.

 

13525a.   Enigheten nyttig för Alla.

 

13525b.   O-enigheten förvirrande.

 

13525c.  O-enigheten hjärtats oro.

 

13526.  Eniga ord tröste-rika ord.

 

13527.  O-eniga ord  förvirrande ord.

 

13528.  O-eniga tankar förvirrande tankar.

 

13528.  O-eniga hjärtan oroliga hjärtan.

 

13529a.  Eniga tankar trygga tankar.

 

13529b.  Eniga hjärtan  skapar fast & tryggt hjärta.

 

13529c.  Eniga samtal  beslutsamma ord.

 

13530.  O-eniga samtal o-beslutsamma ord.

 

13531.  Beslutsamma samtal  vet vad man säger.

 

13532.  Vädret lever sitt egna liv kommer alltid

göra det.

 

13533.  Man kan inte alltid leva i historien 

nu gäller det leva i nutiden.

 

13534a.  Nu-tiden ta vara på tiden.

 

13534b.  Vädret och tiden goda vänner.

 

13535.  Tålamodet och saktmodet  ger ingen 

o-sämja.

 

13536a.   Ödmjukes trohet i gemenskap med

ödmjukheten påverkar hans omgivning. 

 

13537.  Ömheten och kärleken  ger vad Livet Behöver.

 

13538a.  Stoltheten och Lättjan  o-intressant

för Livet.

 

13538b.  Lättjan & stoltheten  vad ger det till Livet.

 

13538c.  Stoltheten och lättjan  o-nyttiga

för Livet.

 

13539.  Lättjan och stoltheten  vad nyttigt ger de

till nationen!!.

 

13540a.  Listigheten lögnens gode vän.

 

13540b.  Listigheten lögnen goda bundsförvanter.

 

13540c.  Listigheten lögnen o-nyttiga för nationen.

 

13541.  Listigheten stoltheten varandras vänner.

 

13542.  Stoltheten listigheten goda bundsförvanter.

 

13543a.   Släkt-historier och skvallerier livet

i dem o-intressant.

 

13543b.  Släkt-historier & förtalet  vanärar Livet.

 

13543c.  Förtalet och Släkt-historier  livet i dem

o-intressant.

 

13547.  Skvalleriet & släkt-historier  vad ger det

till Livet.

 

13548.  Släkthistorier och förtalet  vanärar sin

nästas liv.

 

13549.  Förtalet & skvalleriet visar ingen

medkänsla  och medömkan.

 

13550.  Släkthistorier och o-barmhärtigheten

visar ingen medkänsla & medömkan.

 

13551.  Skvalleriet & förtalet föraktar och hatar

sin nästas liv.

 

13552.  Förtalet och skvalleriet visar ingen

med-mänsklig medkänsla & medömkan.

 

13553.  O-intressant lyssna på andras egoistiska

ord och gärningar.

 

13554.  O-intressant lyssna på egoistiska

viljor och tankar.

 

13555a.  Ord av uppmuntran tacksamt  hjärta

ger uppmuntande ord tillbaks.

 

13555b.  Tacksamt hjärta ger uppmuntrande ord

tillbaks känner sig älskad & uppskattad.

 

13555c.  Känner sig älskad och uppskattad 

besvarar uppmuntraren.

 

13556.  Sociala människor bjuder på sig själva.

 

13557.  Sociala människor  uppskattar

personliga samtal.

 

13558.  Sociala människor lättsamma umgås med.

 

13559.  Sociala människor nyttiga för ensamna

övergivna människor.

 

13560a.  Bli lurad av tomma Ord  tomma Löften:

vad ger det till Livet.

 

13560b.  Bli lurad av tomma Löften  tomma Ord:

tillgängliga för mänskligheten.

 

13560c.  Bli lurad av tomma Ord  tomma Löften:

o-intressanta Ord  o-intressanta Löften.

 

13561.  Tomhetens Ord tomma tankar  varandras

vänner.  

 

13562.  Tomma tankar  tomma tankar  energitjuvar

och tids-tjuvar.

 

13563a.  Hjärtas tomhet  tankars tomhet.

 

13563b.  Hjärtats tomhet  tomma Ord.

 

13563c.  Hjärtats tomhet  fattig på uppmuntran.

 

13564.  Hatet hatar kärleken.

 

13565.  Föraktet hatar kärleken.

 

13566a.  Där hatet finns finns ingen kärlek.

 

13566b.  Där föraktet finns finns ingen kärlek.

 

13566c.  Där elakheten finns finns ingen snällhet.

 

13567.  Där elakheten finns finns ingen godhet.

 

13568.  Där elakheten finns finns ingen vänlighet.

 

13569.  Lögnen för-ljuger sig på sanningen.

 

13570.  Åren läggs till åren  historie-tiden

blir längre och längre.

 

13571a.  Avundsjukan har inget  dött utav.

 

13571b.  Avundsjukan uppmuntrar ingen.

 

13571c.  Bitterheten uppmuntrar ingen.

 

13572.  Avundskjuke uppmuntrar ingen.

 

13573.  Avundsjuke saknar hjärtats glädje.

 

13574.  Avundsjuke saknar  goda vänner.

 

13575.  Avundskjuke sprider o-sämja.

 

13576a.  Avundsjukan nationens undergång.

 

13576b.  Svartsjukan nationens undergång.

 

13576c.  Svartsjukan  vad ger den till Livet.

 

13577.  Svartsjukan tillgänglig  för mänskligheten.

 

13578.  Avundsjukan tillgänglig för Alla.

 

13579a.  O-sämjan vad ger den till Livet.

 

13579b.  O-sämjan tillgänglig för mänskligheten.

 

'13579c.  O-sämjan  ingen problem-lösare.

 

13580.  Avundsjukan ingen problem-lösare.

 

13581.  Svartsjukan ingen problem-lösare.

 

13582a.  O-sämjan fattig på uppmuntran.

 

13582b.  Svartsjukan fattig på uppmuntran.

 

13582c.  Avundsjukan fattig på uppmuntran.

 

13583.  O-sämjan uppmuntran o-vänner.

 

13584.  Svartsjukan uppmuntran o-vänner.

 

13585.  Avundsjukan uppmuntran fiender.

 

13586a.  Avundsjuke finner inte behag i förlåtelsen.

 

13586b.  Avundsjuke finner inte behag 

i förståelsen.

 

13586c.  Svartsjuke finner inte behag i förlåtelsen.

 

13587.  Svartsjuke finner inte behag i förståelsen.

 

13588.  O-sämjan finner behag i o-barmhärtigheten.

 

13589.  O-sämjan finner inte behag i barmhärtigheten.

 

13590a.  Själviskhetens liv ingen uppmuntran.

 

13590b.  Själviskhetens liv fattig på hjärtats glädje.

 

13590c.  Själviskhetens liv  sorgsen och uppgiven.

 

13590c.  Själviskhetens liv  tillgänglig för

mänskligheten.

 

13591.  Själviskhetens liv  vad ger det till Livet.

 

13592.  Själviskhetens liv  o-nyttigt liv för Alla.

 

13593.  Själviskhetens liv  o-intressant liv.

 

13594a.  O-intressant liv  tillgängligt liv för mänskligheten.

 

13594b.  O-intressant liv  vad ger det livet.

 

13594c.  O-intressant liv  o-nyttigt liv för Alla.

 

13595.  O-nyttighetens liv  o-intressat liv.

 

13596.  O-nyttighetens liv  o-intressant liv.

 

13597.  O-nyttighetens liv saknar gemenskap.

 

13598.  O-intressant iv saknar gemenskap.

 

13599.  Bristande gemenskap  o-vänskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 december 2018 15:17

FILIPPERBREVET. 1:18B-26.

 

MATYRDÖD ELLER FORTSATT VERKSAMHET.

 

¤Filipperbrevet. 1:18B.

 

18B.  #Men också i fortsättningen skall jag kunna  glädja mig#.

 

I fortsättningen  gläder det mig Kristi evangelium

    blir predikat antingen i falska eller hederliga syften.

 

¤Filipperbrevet. 1:19.

 

19.  #Jag vet ju att allt detta kommer att leda till

min räddning, tack vare er böner och den hjälp

      som Jesu Kristi ande ger#.

 

Förkunnelsen om evangeliet leder till min räddning.

        Tack för era böner.

Jesu Kristi ande hjälper mig.  

 

¤Filipperbrevet. 1:20.

 

20.  #Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå

där med skam, utan att jag nu som alltid öppet

     skall våga lovprisa Kristus med min kropp,  

vare sig den skall leva eller dö#.

 

Frimodigt lovprisa Kristus; vara fri från

     skamkänslor.

Med min kropp lovprisa Kristus; antingen med

     jordiska boning ska leva eller dö.     

 

¤Filipperbrevet. 1:21.

 

21.  #Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning#.

 

För mig är livet Kristus.

      Dödens makt en vinning.

Jordiska kroppens död dödens makts träl.

      Vägen in i det eviga Kristus-livet.  

 

¤Filipperbrevet. 1:22.

 

22.  #Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger

mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte

       vad jag skall välja#.

 

Mitt jorde-liv här på jorden ger mig en vinst

    genom förkunna evangeliet.

Antingen ger det död eller liv.

      För då vet jag inte vad jag skall välja.

 

¤Filipperbrevet. 1:23.

 

23.  #Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra 

        bästa#.

 

Slits åt båda hållen: antingen lämna min  jordiska

     kropps-hydda eller vara hos Herren för evigt. 

För evigt vara hos Herren det allra bästa valet.

 

¤Filipperbrevet. 1:24.

 

24.  #Men för er skull är det viktigaste att jag lever

kvar här#.

 

För er skull;  uppmuntra er i tron  det viktigaste

     jag just nu lever för.

 

¤Filipperbrevet. 1:25.

 

25.  #Det är jag övertygad om, och jag vet att jag

kommer att bli kvar och stanna hos er alla för

      att hjälpa er till framsteg och glädje i tron#.

 

Det är mitt hjärtats övertygelse.

       Jag vet kommer jag vara kvar bland er

stanna kvar hos er alla  för  hjälpa till framgång

       i tron.

Vilket ger er glädje i tron.

 

¤Filipperbrevet. 1:26.

 

26.  #Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra   

       Kristus Jesus#.

 

Genom mig; genom att jag besöker er igen.

       Vilket genom mitt besök gör er stolta 

        tillhöra Kristus Jesus.  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 december 2018 15:16

FILIPPERBREVET 1:12-18.

 

FÅNGE FÖR KRISTI SKULL.

 

¤Filipperbrevet. 1:12.

 

12.  #jag vill att ni skall veta, bröder, att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt#.

 

Mina kära bröder, min fångenskap har varit till

     nytta för evangliets framgång.

 

¤Filipperbrevet. 1:13.

 

13.  #Det har nu blivit klart för hela pretoriet,

och alla andra också, att det är för Kristi skull

        som jag sitter fången#.

 

För Kristi skull sitter jag som fånge.

 

¤Filipperbrevet. 1:14.

 

14.  #Och de flesta av bröderna har genom min

fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de

      vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt

än förut#.

 

Min fångenskap varit mina bröder till styrka i sin

     tro på Herren.

Vilket ger dem frimodighet: predika Guds ord.

      

¤Filipperbrevet. 1:15.

 

15.  #Visst finns det en del som förkunnar Kristus 

för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk.

       En del däremot har goda avsikter#.

 

En del förkunnar i sin egna avundsjuka:

      vilket ställer till ordstrider.

Andra predikar Kristus med goda avsikter.

 

¤Filipperbrevet. 1:16.

 

16.  #Och de förkunnar av kärlek; de vet ju att jag är

satt att försvara evangliet#.

 

De förkunnar kärlekens budskap; de känner till

    jag försvarar evangeliet.

 

¤Filipperbrevet. 1:17.

 

17.  #Men de andra är bråkmakare och talar om

Kristus inte av rena motiv utan för att göra det

      svårare för mig i fångenskapen#.

 

Bråkmakarna förkunnar Kristus av o-rena motiv.

       De i sin förkunnelse gör det svårare för mig

i min fångenskap.

 

¤Filipperbrevet. 1:18.

 

18.  #Än sen?

Falska eller hederliga syften ---- i vilket fall som

     helst blir Kristus förkunnad, och det gläder

jag mig över#.

 

Gläder mig antingen när Kristus blir förkunnad

        i  falska eller hederliga syften. 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se