Alla inlägg under september 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  122.

 

12200.  Brist på ömhet skadlig och smärtsam.

 

12201.  Brist på ömsinthet skadlig och smärtsam.

 

12202.  Brist på ömhjärtlighet skadlig

och smärtsam.

 

12203.  Brist på medlidsamhet skadlig & smärtsam.

 

12204a.  Förlåtelsens förståelsens sinne

lever i förlåtelsens hjärta.

 

12204b.  Förlåtelsens förståelsens sinne

tillgänglig för Alla.

 

12204c.  Förlåtelsens förståelsens sinne

nyttigt sinne  för Alla.

 

12205a.  Upppmuntrande Ord  vad nyttigt få höra.

 

12205b.  Uppmuntrande Ord  varaktiga Ord.

 

12205c.  Uppmuntrande Ord  värme hjärta & sinne.

 

12206.  Det var fint gjort:  Uppmuntrande Ord.

 

12207a.  Brist på godhet och ömhet  vad ger det

till Livet.

 

12207b.  Brist på ödmjukhet & vänlighet  vad ger

det till Livet.

 

12207c.  Brist på ödmjukhet och snällhet vad ger

det  till Livet.

 

12208.  O-vänligheten & högmodet  skadlig

och smärtsam.

 

12209a.  Små små ord av ömhet  nyttiga ord.

 

12209b.  Små små ord av ömsinthet nyttiga att höra.

 

12209c.  Små små ord av medlidande nyttiga ord.

 

12210.  Små små ord av barmhärtighet nyttiga

att höra.

 

12211.  Små små ord av mildhet nyttiga att höra.

 

12212.  Små små ord av snällhet  tilllgängliga 

Ord att säga.

 

12213.  Små små ord av vänlighet  nyttiga ord

ord att säga.

 

12214.  Små små ord av godhet tillgängliga ord

att säga.

 

12215a.  Äga kärleksfullt sinnelag  värdefullt i Livet.

 

12215b.  Äga godhjärtligheten  värdefullt i Livet.

 

12215c.  Äga fullkomligheten  värdefullt i livet.

 

12216.  Äga fullkomligheten det livet Behöver.

 

12217.  Äga tåligheten det livet Behöver.

 

12218.  Äga troheten det livet Behöver.

 

12219.  Äga ödmjukheten det livet Behöver.

 

12220.  Äga mildheten det livet Behöver.

 

12221.  Livet i o-fullkomligheten saknar det

livet Behöver.

 

12222a.  O-fullkomlighetens väg  smärtsam

& skadlig.

 

12222b.  O-fullkomligheten dödlig.

 

12222c.  Fullkomligheten o-dödlig.

 

12223.  Människans  o-kunnighet dödlig.

 

12224.  Visheten o-dödlig.

 

12225.  Dårskapen dödlig.

 

12226a.  Tänk få äga ödmjuka hjärtat.

 

12226b.  Tänk få äga milda hjärtat.

 

12226c.  Tänk få äga tålamodets hjärta.

 

12227a.  Äga dörrvaktare för mina läppar.

 

12227b.  Äga behärskad vakt  för tungan.

 

12227c.  Äga o-behärskad vakt för tungan

skadlig och smärtsam.

 

12228.  Uppmuntrande Ord kärleksfulla ord.

 

12229.  Uppmuntrande Ord  trösterika ord.

 

12230a.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sker i den kärleksfulles hjärta.

 

12230b.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sker till nytta för den som praktiserar den.

 

12230c.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sprider glädje i den kärleksfulles sinnen.

 

12231a.  Över visheten kan inte ondskan få

makt över.

 

12231b.  Över klokheten kan inte ondskan få

makt över.

 

12231c.  Över insikten kan inte dårskapen få

makt över. 

 

12232.  Ljuset tränger igenom mörkret prisas

av människor som levt i mörkret.

 

12233.  Ljuset visar vad som var fördolt i mörkret.

 

12234.  Mörkret döljer det som inte ljuset döljer.

 

12235a.  Visa respekt  för varandra.

 

12235b.  Inte vara respektlös mot varandra.

 

12235c.  Vara respektlös mot sin nästa  visar ingen

medkänsla & medömkan.

 

12236.  Bätttre vara tjänandets tjänare än

ego-kärlekens tjänare.

 

12237a.  Vara tjänare och tjänarinna uppmuntrar.

 

12237b.  Vara tjänare & tjänarinna tröstar de

sorgsna och bedrövade.

 

12237c.  Vara tjänare och tjänarinna uppmuntrar

de små hjälplösa  övergivna.

 

12238.  Vara tjänarre & tjänarinna visar sin

kärlek inför de ensamna och lidande.

 

12239a.  Vara ivrig i kärleken  utövande kärlek

visar hjärtats kärlek.

 

12239b.  Vara ivrig i mildheten  utövande mildhet

visar hjärtats mildhet.

 

12239c.  Vara ivrig i barmhärtigheten  utövande

barmhärtighet visar hjärtats barmhärtighet.

 

12240.  Vara ivrig i ärligherten  utövande ärlighet

visar hjärtats ärlighet.

 

12241a.  Hjärtats kärlek aktiv kärlek i sin kärlek

mot sin nästa.

 

12241b.  Hjärtats godhet aktiv godhet i sin godhet

mot sin nästa. 

 

12241c.  Hjärtats vänlighet aktiv vänlighet i sin

vänlighet mot sin nästa.

 

12242.  Hjärtats snällhet aktiv snällhet i sin snällhet mot sin nästa.

 

12243a.  Ödmjukheten beskyddar ödmjuke från

stolthetens tankar.

 

12243b.  Ärligheten beskyddar ärlige från

o-ärlighetens tankar.

 

12243c.  Troheten beskyddar trogne från

o-trohetens tankar.

 

12244.  Lydnaden beskyddar lydige från

o-lydnadens tankar.'

 

12245.  Ödmjuke fri från övermodets mörker.

 

12246.  Lydige fri från o-lydnadens mörker.

 

12247.  Snälle fri från elakhetens mörker.

 

12248a.  Lydnaden sprider sitt o-dödliga ljus i lydiges sinnelag och hjärta.

 

12248b.  Sanningen sprider sitt o-dödliga ljus

i o-straffliges sinnelag och hjärta.

 

12248c.  Lögnen sprider sitt dödliga mörker

i ondskefulles sinnelag och hjära.

 

12249.  Elakheten sprider sitt mörker i elakes

sinnelag och hjärta. 

 

12250.  Övermodets mörker  vad ger det till Livet.

 

12251.  Skvalleriets mörker  vad ger det till Livet.

 

12252.  Förtalets mörker  vad ger det till Livet.

 

12253a.  Stolthetens mörker  människans bedrövelse svaghet och själs-lidande.

 

12253b.  Övermodets mörker  människans

själs-lidande sorg & bedrövelse.

 

12253c.   Avundsjukans mörker  människans

bitterhet och besvikelse.

 

12254.  Smärtsamt själs-lidande  vad ger det

till Livet.

 

12255.  Ödmjuke förnekar sitt ego-liv.

 

12256.  Ödmjuke följer ödmjukheten i ord

och handling. 

 

12257a.  Ödmjukheten vill befria mänskligheten från

högmodets fängelsehåla och slaveri.

 

12257b.  Barmhärtigheten vill befria mänskligheten

från o-barmhärtighetens fängelse-håla

    och träldom.

 

12257c.  O-barmhärtighetens fängelsehåla

träldom vad ger det till Livet.

 

12258.  O-lydnadens fängelse-håla  slaveri

ger människan själs-lidande.

 

12259.  Uthålligheten  ger framtidshopp på jorden.

 

12260.  Tåligheten ger framtids-hopp på jorden.

 

12261.  Ståndaktigheten ger framtdshopp

på jorden.

 

12262.  Troheten ger framtids-hopp på jorden.

 

12263a.  Ödmjukheten villig betjäna våra liv.

 

12263b.  Saktmodigheten villig betjäna våra liv.

 

12263c.  Mildheten villig betjäna våra liv.

 

12264.  Troheten villig betjäna våra liv.

 

12265.  O-troheten villig betjäna den otrogne.

 

12266.  Lögnen villig bejäna lögnaren.

 

12267.  Förtalet villig betjäna förtalaren.

 

12268a.  Kärleksfulle får insikt och visdom

om kärlekens inre liv.

 

12268b.  Barmhärtige får insikt & visdom om

barmhärtighetens inre liv.

 

12268c.  Lydige får insikt och visdom om

lydnadens inre liv.

 

12269.  Ärlige får insikt & visdom om ärlighetens

inre liv.

 

12270a.  Högmodige ser ödmjukhetens insikt & visdom som dårskap.

 

12270b.  O-lydige ser lydnadens insikt och visdom

som dårskap.

 

12270c.  Elake ser godhetens insikt & visdom

som dårskap.

 

12271.  Elake älskar sitt elaka hjärta sinnelag.

 

12272.  Häftige älskar sitt häftiga hjärta sinnelag.

 

12273.  Ilskne älskar sitt ilskna hjärta sinnelag.

 

12274.  O-ärlige älskar sitt o-ärliga hjärta sinnelag.

 

12275a.  Ondskan känner rädsla inför sanningen.

 

12275b.  Ondskan hatar sanningen.

 

12275c.  Ondskan älskar den ondskefulle.

 

12276.  Ondskan  vad ger den till Livet.

 

12277a.  Vara ondskan slav och slavinna

vad ger det till Livets framtid.

 

12277b.  Vara ondskans träl och trälinna

vad ger det till Livets framtid.

 

12277c.  Vara ondskans tjänare & tjärinna

vas ger det till livets framtid.

 

12278.  Ondskan ondskefulles herde.

 

12279a.  Ondskefulle ondskans tjänare.

 

12279b.  Förtalaren ondskans tjänare.

 

12279c.  Skvallraren ondskans tjänare.

 

12280.  Ondskan: svekfull elakheheten själv

ill-viljan själv.

 

12281.  Ondskan:  ondsintheten själv  

usulheten själv.

 

12282.  Ondskan:  skurkaktigheten själv

dåligheten själv.

 

12283.  Ondskan: o-rättfädigheten själv

gudlösheten själv.

 

12284a.  Elakhetens skvallerier  sanningslösa.

 

12284b.  Elakhetens falskhet  sanningslösa.

 

12284c.  Elakhetens skrytsamhet sanningslösa.

 

12285.  Elakhetens dårskap dör i sin egen dårskap.

 

12286a.  O-barmhärtighete dör i sin

egen dårskap.

 

12286b.  O-troheten  dör sin egen  dårskap.

 

12286c.  Ord-stidigheterna  dör i sinn egen dårskap.

 

12287.  Ord-stridigheterna vad ger det till Livet.

 

12288a.  Häftiga ordstrider  vad  ger det till

Livets framtid.  

 

12288b.  Ilskna ordstrider  vad ger det till

Livets framtid.

 

12288c.  Stridigt hjärta talar stridiga ord.

 

12289.  Stridigheten onskefull i sitt tal. 

 

12290.  Stridigheten förstör sinnesfriden.

 

12291.  Stridsamma Ord  förstör sinnesron.

 

12292.  Stridsamma Ord har ingen framtid på jorden.

 

12293a.  O-behärskad tunga  talar stridsamma Ord.

 

12293b.  Talträngd tunga talar stridsamma Ord.

 

12293c.  Fladdrande tunga talar stridsamma Ord.

 

12294.  Dårskapen dödlig  visheten o-dödlig.

 

12295a.  Ilskenheten dödlig  saktmodigheten o-dödlig.

 

12295b.  Häftigheten dödlig saktmodigheten o-dödlig.

 

12295c.  Elakheten dödlig snällheten o-dödlig.

 

12296.  Väljer mänskligheten dödligheten

eller o-dödligheten.

 

12297.  Dödligheten vad ger det till Livets

framtids-hopp.

 

12298.  O-dödligheten  liv-givaren.

 

12299.  Liv-givaren  har en framtid på  jorden.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 121.

 

12100.  Lögnen och sanningen lever i två skilda världar.

 

12101a.  Ödmjuke växer till & formas i sin ödmjukhet.

 

12101b.  Milde växer till och formas i sin mildhet.

 

12101c.  Barmhärtige växer till och & formas i 

sin barmhärtighet.

 

12102a.  Ingen ilskhet uppstår ur saktmodet.

 

12102b.  Ingen häftighet uppstår ur saktmodet.

 

12102c.  Ingen vrede uppstår ur saktmodet.

 

12103.  Uppmuntra kvinnans kvinnliga gener

ger henne uppskattning  uppmuntran

        känner sig älskad  värdefull  få vara  kvinna.


12104a. Uppskatta människo-värdet.


12104b.  Se människo-värdet i alla människor.


12104c.  Människo-värdet värdesätter människan-


12105a.  Ingen elakhet uppstår ur godheten.


12105b.  Ingen elakhet uppstår ur vänligheten.


12105c.  Ingen elakhet uppstår ur snällheten.


12106.  Godheten finns i den godhjärtiges hjärta.


12107.  Vänligheten finns i den vänliges hjärta.


12108a. Inget fel uppmuntra sig själv.


12108b.  Inget fel belöna sig själv.


12108c.  Älska sin nästa såsom sig själv.

 

12109a.  Fler-ordig tunga  skadlig smärtsam tunga.

 

12109b.  Fler-ordiga ord  skadliga smärtsamma Ord.

 

12109c.  Fler-ordig tunga  vad ger det till Livet.

 

12110.  Fler-ordig tunga förtalets tunga.

 

12111.  Fler-ordig tunga skvalleriets tunga.

 

12112a.  Fler-ordiga ord vad ger det till livet.

 

12112b.  Fler-ordiga ord tillgängliga för Alla.

 

12112c.  Fler-ordiga ord förtaliga ord.

 

12113.  Fler-ordiga ord  skvalleriets ord.

 

12114a.  Älska tungans fostran  älska Livet.

 

12114b.  Hata tungans fostran hata Livet.

 

12114c.  Älska tungans fostran ger vad Livet behöver.

 

12115.  Älska tungans fostran älska Visheten

och Klokheten.

 

12116.  Visheten & Klokheten  älskar kunskapen.

 

12117.  Söka visheten och klokheten

söker kärleken till kunskapen.

 

12118a.  Insikten söks av insiktsfulle.

 

12118b.  Insikten nyttig för Alla.

 

12118c.  Insikten tillgänglig för Alla.   

 

12119.  Insikten bättre än o-kunnigheten.

 

12120a.  Fullkomliga kärleken insikten  ger vad 

Livet behöver.

 

12120b.  Fullkomliga kärleken insikten 

tillgängliga för Alla.

 

12120c.  Fullkomliga kärleken insikten 

bote-medlet mot Livets bekymmer och oro.

 

12121a.  Nyttiga samtal bättre än o-nyttiga samtal.

 

12121b.  O-nyttiga samtal vad ger det till Livet.

 

12121c.  Onyttiga samtal  tomma ord.

 

12122a.  O-nyttigheterna främmande för

fullkomliga kärleken.

 

12122b.  O-nyttigheterna främmande för 


visheten och klokheten.

 

12122c.  O-nyttigheterna främmande för

insiktens rikedomar.

 

12123a.  Insiktens Ord   insiktsfulla tankar.

 

12123b.  Insiktfulla orden  i  hjärtat  påverkar Livet

i ord och handling.

 

12123c.  Insiktsfulla orden finns i insiktens rikedomar.

 

12124a.  Egoistiska livet  liv i bekymmer och oro.

 

12124b.  Själviska ego-centriska Livet  vad ger det

till Livets mening:  ärar tomheten

          och fåfängligheten. 

 

12124c.  Själviska ego-centriska Livet inte intresserad av o-själviska Livet.

 

12125.  Vise och kloke intresserad av Livet

i visheten och klokheten.

 

12126.  Ömheten kärleken  ömsintheten  värdefullt

för Livet.

 

12127.  Ömheten kärleken ömsintheten  tillgängliga

för Alla.

 

12128.  Ömheten kärleken ömsintheten

nyttiga för Alla.

 

12129a.  O-förfalskade godheten  varaktig livet ut.

 

12129b.  O-förfalskade sanningen varaktig livet ut.

 

12129c.  O-förfalskade troheten varaktig livet ut.

 

12130.  Vänliga Ord  vänligt leende  livs-glädjen

in i sorgsna hjärtan och sinnen.

 

12131.  Vänliga ord vänligt leende livsglädjen

i inn bedrövade hjärtan. 

 

12132a.  Saktmodigt  hjärta  ägs av de saktmodiga.

 

12132b.  Saktmodiga tankar ägs av de saktmodiga.


12132c.  Vreden för den saktmodige likt guldets

fåfängliga värde.

 

12133.  Ilskenheten för den saktmodige likt

silvrets fåfängliga värde.

 

12134.  Häftigheten ger ingenting till saktmodighetens rikedomar.

   

12135a.  Egoismen älskar sin egna egoistiska

o-fullkomlighet.

 

12135b.  Egoistiska o-fullkomligheten  vad ger

den tilll livet.

 

12135c.  Själviska o-fullkomligheten  vad ger

den till Livet.

 

12136a.  Ödmjukheten förlåter stoltheten.

 

12136b.  Stoltheten  främmande för förlåtelsen.

 

12136c.  Ödmjukheten förlåter övermodet.

 

12137.  Övermodet främmande för förlåtelsen.

 

12138.  Ödmjukheten förlåter högmodet.

 

12139.  Högmodet främmande för förlåtelsen.

 

12140a.  Visat tålamod inför andras svagheter

och brister visar tålamodets rikedomar.

 

12140b.  Visat saktmod inför sin nästas vredes

svagheter och brister  visar saktmodighetens

      rikedomar.

 

12140c.  Visat saktmod inför sin nästas ilsknas

beteende visar saktmodighetens rikedomar.

 

12141.  Visat saktmod inför sin med-människas

häftiga ord  visar saktmodighetens rikedomar.

 

12142a.  Milda kärleken  vi alla behöver.  

 

12142b.  Milda kärleken  nyttig för Alla.

 

12142c.  Milda kärleken  tillgänglig för Alla.

 

12143a.  Milda ömheten  vi alla behöver.

 

12143b.  Milda ömsintheten vi alla behöver.

 

12143c.  Milda ömheten  nyttig för Alla.

 

12144.  Milda ömsintheten nyttig för Alla.

 

12145a.  Milda ömheten tillgänglig för Alla.

 

12145b.  Milda ömsintheten  tillgänglig för Alla.

 

12145c.  I ljuset finns inget mörker.

 

12146.  I mörkret finns inget ljus.

 

12147a.  Mörkret sprider sorgsenhet.

 

12147b.  Mörkret sprider bedrövelse.

 

12147c.  Mörkret förblindar hjärtat och sinnet.

 

12148.  Mörkret vad har det med ljuset att göra.

 

12149a.  Ljuset sprider glädje ro och vila.

 

12149b.  Ljuset och mörkret går skilda vägar.

 

12149c.  Mörkret och ljuset lever i två skilda världar.

 

12150.  Lögnen motsäger sig sanningen.

 

12151.  Ilkskenheten motsäger sig saktmodet.

 

12152.  Häftigheten motsäger sig saktmodet.

 

12153a.  Vrångheten och o-fullkomligheten

goda vänner.

 

12153b.  Lögnen & o-fullkomligheten vad

ger det till Livet.

 

12153c. Sanningen fullkomlig  vad alla

i Livet behöver.  

 

12154.  Sanningen  nyttig för Alla.

 

12155.  Sanningen tillgänglig för Alla.

 

12156.  Sanningen förvandlar människors liv

i ord och handling.

 

12157a.  Lögnens språk bedrager människors hjärtan och sinnen.

 

12157b.  Lögnens språk vad ger det till Livet.

 

12157c.  Lögnens språk  tillgänglig för Alla.

 

12158.  Sanningen godhjärtlig.

 

12159.  Lögnen ondskefull.

 

12160a.  Vara kärleksfull  vara kärlekslös

varandras o-vänner.

 

12160b.  Kärlekslöst hjärta  o-förlåtet hjärta.

 

12160c.  Kärleks-löst hjärta  vad ger det till Livet.

 

12162a.  Kärleks-lösa ord skapar bitterhet.

 

12162b.  Kärlekslösa ord skapar besvikelse.

 

12162c.  Kärleks-lösa tankar vad ger det till Livet.

 

12163.  Vandra i ljuset  vandra i fullkomligheten.

 

12164.  Vandra i mörkrets förblindelse  gör Livet

tomt och fåfängligt.

 

12165.  Vandra i ljuset   gör Livet värdefullt.

 

12166.  Sanningen och fåfängligheten  varandras fiender i Livet.'

 

12167a. Vrångsinthetens illvillighet  ära

och upphöjer ondskan.

 

12167b.  Vrångsinthetens illvillighet  o-medgörlig

leva i sanningen.

 

12167c.  Vrångsinthetens illvillighet  

ondskans tjänare och träl.

 

12168a.  Elakheten vad ondskefull den är.

 

12168b.  Elakheten tillgänglig  för ondskan.

 

12168c.  Elakheten ondskan tjänare och träl.

 

12169.  Elakheten  kan inte  förlåta.

 

12170.  Ondskan kan inte förlåta.

 

12171.  Ondskan vad kan den ge till Livet. 

 

12172a.  Ondskan tillgänglig för Alla vara

hennes tjänare och träl för livet.

 

12172b.  Godheten tillgänglig för Alla vara

hennes träl och tjänare för Livet.

 

12172c.  O-barmhärtigheten  tillgänglig för Alla

vara hennes tjänare och träl för Livet.

 

12173a.  Måttfullheten och lydnaden  hälsosam.

 

12173b.  O-måttligheten & o-lydnaden o-hälsosam.

 

12173c.  Måttfullheten & lydnaden vi alla Behöver.

 

12174.  Måtfullheten och lydnaden vad nyttig

den för Livet.

 

12175.  Måttfullheten & lydnaden tillgänglig för Alla.

 

12176a.  Lydnadens väg  fullkomlighetens väg.

 

12176b.  O-lydnadens väg  o-fullkomlighetens väg.

 

12177a.  Lydnaden för den o-lydige  tungt ok

att bära.

 

12177b.  Lydnaden för den lydige milt och lätt

ok att bära.

 

12177c.  Saktmodigheten för den saktmodige

milt och lätt ok att bära.

 

12178.  Godheten för den godhjärtlige milt

och lätt ok att bära.

 

12179.  Gott humör  dåligt humör  lever i

fiendeskap mot varandra.

 

12180a.  Vara missmodig och nedstämd  vad ger 

det till Livet.

 

12180b.  Vara missmodig & nedstämd  

bjuder på livets o-nyttigheter.

 

12180c.  Vara missmodig och nedstämd

livets tunga börda att bära. 

 

12181.  Vara modlös & övergiven  livets

tunga börda att bära.

 

12182.  Vara sorgsen och bedrövad livets

tunga börda att bära.

 

12183.  Kärleken fri från livets missmodighet

missnöje och nedstämdhet.

 

12184a.  Fullkomligheten lever fri från o-fullkomligheten.

 

12184b.  Fullkomligheten & o-fullkomligheten

varandras fiender.

 

12184c.  I fullkomligheten finns inget

o-fullkomligt.

 

12185.  Vad ger o-fullkomligheten till

fullkomligheten.

 

12186a.  Vad ger o-fullkomligheten till Livet.

 

12186b.  O-fullkomligheten smärtsam och skadlig.

 

12186c.  O-fullkomligheten glädje-fattig.

 

12187.  O-fullkomligheten o-nyttig för Alla.

 

12188.  O-fullkomligheten ger Livet  sorg

och bedrövelse.

 

12189a.  Kärleks-lösheten vad ger den till kärleken.

 

12189b.  Kärlekslösheten vad ger den till Livet.

 

12189c.  Kärleken vad har den  för nytta av

kärlekslösheten.

 

12190.  Kärleken vad har den för nytta av

hatet och föraktet.

 

12191a.  Saktmodet vad har den för nytta av 

ilskenheten.

 

12191b.  Saktmodet vad har den för nytta av

häftigheten.

 

12191c.  Saktmodet vad har den för nytta av

häftiga ilskna ord.

 

12192.  Sanningens vad har den för nytta av

lögnaktiga ord.

 

12193.  Sanna tröstrika ord  nyttiga för Livet.

 

12194.  Sanna tröstrika ord tillgängliga för Alla.

 

12195.  Sanna tröstrika ord  ger värme & omsorg.

 

12196.  Sanna tröstrika ord ger vad Livet Behöver.

 

12197.  Tacksamheten och ärligheten

ger sin  hjälp och tröst  istället för vad o-ärligheten

och o-tacksamherten ger.

 

12198.  Nyttigheter  o-nyttigheter  olika i sitt

beteende och vilja,

 

12199a.  Enkla fina leendet  sprider glädje

värme och omsorg.

 

12199b.  Enkla fina leendet  sprider vila

och harmoni.

 

12199c.  Enkla fina leendet  ger vad Livet Behöver.

 

12199d.  Enkla fina leendet  tillgängligt leende

för Alla.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:06

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  120.

 

12000.  Moralisk  ordning vad nationen  behöver.


12001.  O-moralisk o-ordning vad nationen

inte behöver.


12002.  Älska sanningen  förakta lögnen

människan väljer.


12003.  Älska lögnen förakta sanningen.


12004.  Förhastade beslut  kort-siktiga beslut.


12005.  Barnen väljer inte sina föräldrar

föräldrarnas gemensamma beslut gör det.


12006.  Glädjens rikedomar  vad tankar och

hjärtat behöver.


12007.  Sorgsenheten  glädje-fattigt.


12008.  Sorgsenheten  ondskefull.


12009.  Bedrövelsen  glädje-fattig.


12010.  Bedrövelsen ondskefull.


12011.  Säga tack snälla  ärar snällheten.


12012.  Säga tack för din vänlighet

ärar vänligheten.


12013.  Måste-tvånget  rider på rädslan.


12014a.  O-sociala stoltheten  tomheten själv.

 

12014b.  Sociala ödmjukheten  berikar Livet.

 

12014c.  O-sociala hatet  tomheten själv.

 

12015a.  Bättre med fyra hjälpsamma händer än

två hjälpsamma händer.

 

12015b.  Bättre med fyra snälla händer än

två snälla händer.

12015c.  Snälla händer tillgängliga händer.

 

12016. Kärlek och vänlighet mänskligheten behöver.

 

12017.  Kärlek och vänlighet sårade tankar

och hjärtan behöver.

 

12018.  Ödmjukheten & troheten mänskligheten behöver.

 

12019.  Ödmjukheten och visheten mänskligheten behöver.

 

12020a.  Vara tacksam för kloka människors

hjälpsamhet.

 

12020b.  Vara tacksam för visa människors villighet

trösta sin nästa.

 

12020c.  Vara tacksam för insiktsfulles villighet

hjälpa trösta sin nästa.

 

12021a.  Den vrede  går havande med vreden.

 

12021b.  Häftige går havande med häftigheten.

 

12021c.  Ilskne går havande med ilskenheten.

 

12022.  Barmhärtige bär på o-ändliga barmhärtigheten.

 

12023a. Tiden styrs inte av vad människor gör.

 

12023b. Tiden styrs inte av människans nyttigheter

elller o-nyttiheter.

 

12023c.  Tiden styrs inte av människans ego-vilja.

 

12024.  Tiden lever sitt egna liv.

 

12025.  Människan styrs av  hennes vilja.

 

12026a.  Vädret lever sitt egna liv.  

 

12026b.  Vädret styrs inte av människans ego-vilja.

 

12026c.  Vädret och tiden lever sina egna liv.

 

12027.  Mänsklighetens o-enighet  lever vidare

 

12028.  Mänsklighetens o-enighet  styrs av mänsklighetens olika viljor antingen göra det

      goda eller onda.

 

12029a.  Bättre lyda godhetens vilja än

ondskans elakhetens vilja.

 

12029b.  Ondskans tankar & vilja  vad ger det

till Livet.

 

12029c.  Livet väljer antingen gör det goda

eller onda.

 

12030.  Tungan fläckar hela kroppen.

 

12031a.  Äga vassa tungan  antingen används den

på ett dåraktigt eller vist sätt.

 

12031b.  Vassa tungan talar utifrån vad som finns

i människans hjärta.

 

12031c.  Vassa tungan dåraktigt hjärta

sårar människans sinne och hjärtan.

 

12032.  Stor och sann klokhet  bättre än o-klokheten.

 

12033.  O-klokheten vad  ger det till Livet.

 

12034.  Slösa inte bort livets dyrbara tid för

o-klokheten och dårskapen.

 

12035.  O-koncentrerade och tankspridda tankar

vad ger det till Livet.

 

12036a.  Troheten vara fri från o-troheten.

 

12036b.  O-troheten o-intressant liv.

 

12036c.  Troheten har en framtid på  jorden.

 

12037a.  Stortaligheten lever i avsaknad från

litenheten ödmjukheten.

 

12037b.  Stortaligheten  vad ger d et till Livet.

 

12037c.  Storligheten ärar högmodet.

 

12038a.  Ståndaktigheten har en framtid på jorden.

 

12038b.  Äga ståndaktigheten  vara troheten

till ära på  jorden.

 

12038c.  Beprövad ståndaktighet  ger vad livet behöver.

 

12039.  Beprövad fasthet  livets framtids-hopp.

 

12040a.  Äga medlidandets hjärta  visar

medlidande mot  sin nästa.

 

12040b.  Äga medömkans hjärta visar medömkan

mot  sin nästa.

 

12040c.  Äga med-känslans hjärta visar medkänsla

mot sin nästa.

 

12041.  Visheten och insikten vi alla behöver.

 

12042.  Visheten & insikten till nytta för Alla.

 

12043.  Visheten och insikten tillgängliga

för Alla.

 

12044.  Kärleken & glädjen vad livet behöver.

 

12045.  Tomheten fåfängan inte vad livet behöver.

 

12046.  Tomhetens tankar och tal skadlig

smärtsam leva i.

 

12047.  Fåfängans tankar & ord skadliga smärtsamma leva i.

 

12048a.  De lidande blir tröstade och hjälpta.

 

12048b.  De äldre bli nuppmuntrade älskvärda

& uppskattade.

 

12048c.  De ensamna delar gemenskapen med

ömheten omsorgen vara älskade värdefulla.

 

12049.  Med tacksamt hjärta  lära känna älska

tjäna ödmjuherten.

 

12050a.  Visa Ord tyalas i rätt i tid.


12050b.  O-visa ord talas i o-rätt tid.


12050c.  O-visheten vad ger den till Livet.


12051.  Inte mot-arbeta varandra.


12052.  Jobba för varandras hjälp och stöd.


12053.  Behärskat hjärta fri från egen-viljans tal

och handlingar.


12054.  Ödmjukt hjärta ser sina fel och brister

i livet med livets handlingar.


12055.  Kärleksfulle tänker på sin nästas


liv  älskar henne.


12056a. Tacksamme äger tacksamma hjärtat.


12056b. Ödmjuke äger ödmjuka hjärtat.


12056c.  Leende ögon äger tacksamt hjärta.


12057.  Skvalleriets ögon  försvara sig själv.


12058.  Förtalets ögon tänker på sig själv.


12059.  Förtalets ögon  försvarar sig själv.


12060.  Skvalleriets ögon  tänker på sig själv.


12061.  Sårande ögon sårat hjärta.


12062a.  Flygande tankar  behöver  sinnesro.

 

12062b.  Flygande tankar  behöver  sinnesfrid.  

 

12062c.  Galopperande tankar  behöver  sinnesro.

 

12061.  Galopperande tankar  behöver  sinnesfriden.

 

12062a.  Låta flygande tankar stilla sig i sinnesfriden.  

 

12062b.  Låta galopperande tankar stilla sig

i sinnesron.

 

12062c.  Tanksspiddheten  behöver komma till

lugna hamnen sinnesron.

 

12063.  Tandspriddheten  behöver komma till

lugna hamnen sinnesfriden.

 

12064.  O-vetandet  o-kunnigheten  dårskapen.

 

12065a.  O-vetandet o-vän med lärdomen.

 

12065b.  O-vetandet fiende till lärdomen.

 

12065c.  O-vetandet  lärdomen går  skilda vägar.

 

12066.  O-vetandet  vad  ger det till Livet.

 

12067a.  O-kunnigheten  vad ger det till Livet.

 

12067b.  O-kunnigheten  lärdomen  går skilda vägar.

 

12067c.  O-kunnigheten  fiende till Lärdomen.

 

12068.  Dårkapen sämre än visheten.

 

12069.  Dårskapen bor i dårens hjärta och sinne.

 

12070.  Dårskapen fiende  till  Visheten.

 

12071.  Dårskapen visheten går skilda vägar.

 

12072a.  Gnällandet o-hjälpsam  o-tröstande.


 

12072b.  Gnällandet  tacksamhetens fiende.

 

12072c.  Gnällandet  o-tacksamhetens vän.

 

12073.  Gnällandet  o-tacksamheten varandras

vänner älskar vandras liv.

 

12074.  Knotandet  tacksamheten  går skilda vägar.

 

12075.  Knotandet o-tacksamheten vänner för Livet.

 

12076.  Knotandet vad ger det till Livet.

 

12077a. Klagandet o-tacksamhetens livs-kamrater.

 

12077b.  Klagandet  vad ger det till Livet.

 

12077c.  Klagandet  otacksamheten  lika vänner.

 

12078a.  Gnällige lever i sin gnällighet.

 

12078b.  Knotige lever i sin knotighet.

 

12078c.  Klagande lever i sitt klagande.

 

12079.  Klagandet  o-barmhärtigt.

 

12080.  Gnällandet  o-barmhärtigt.

 

12081.  Knotandet  o-barmhärtigt.

 

12082.  Ödmjuke klagar inte  gnäller  inte.

 

12083a.  Milde klagar inte knotar inte.

 

12083b.  Milde gnäller inte visar tacksamhet.

 

12083b.  Ödmjuke knotar inte visar sin tacksamhet.

 

12083c.  Ödmjukhetens väg trygghetens väg.

 

12084.  Stolthetens väg  o-trygghetens väg.

 

12085a.  Kärleken  hjälpsamheten  vad  fina de är.


12085b.  Kärleken  hjälpsamheten vad nyttiga de är.


12085c.  Kärleken  hjälpsamheten tillgängliga

föa Alla.


12086.  Hjälpandet värmen omsorgen  vad fina de är.


12087. Hjälpsamheten och ödmjuken tillgängliga

för Alla.


12088.  Kontroll-behovet lever i avsaknad

av hälpsamheten och barmhärtigheten.


12089.  Vara givmid och generös.


12090.  Kontrollbehovet sämre än hjälpsamheten.


12091.  Hjälpsamheten äras av nästans behov.


12092.  Tacksamheten  hjälpsamheten

varandras vänner.


12093a.  Ödmjukhetens  väg framför högmodets.

 

12093b.  Godhetens väg framför elakhetens.

 

12093c.  Snällhetens väg  framför elakhetens.

 

12094.  Vänlighetens väg  framför elakhetens.

 

12095.  Rädslan o-fruktsam.

 

12096.  Frimodigheten fruktbärande.

 

12097a.  Vara hjälpare ärar och upphöjer hjälpsamheten.

 

12097b.  Hjälparen neka inte någon hjälp.

 

12097c.  Vara tröstare ärar & upphöjer trösterika

Ord och tankar.

 

12098.  Aktiviteten frigör sig från passiviteten.

 

12099.  Tjuven tjuvaktig i vad han gör.

 

 

 

 


 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 september 2018 09:28

ANDRA KORINTERBREVET. 5:1-10.

 

HOPPET OM KOMMANDE HÄRLIGHET.  DEL. 2.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:1.

 

1.  #Ni vet att då det tält som är vår jordiska boning

rivs ner har Guden byggnad åt oss i himlen,

      en evig boning som inte är gjord av människohand#.

 

Vår jordiska kropps-tält jämförs med vår jordiska

          boning rivs bryts ned av förgångelsen. 

Har Guds barmhärtighet förberett för oss en

        byggnad åt oss i himlen.

Evig boning inte gjord av människohand.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:2.

 

2.  #Medan vi är här ropar vi av längtan efter att

     få ikläda oss himmelska boning#.


Under vår jordevandring ropar i hjärtats längtan

       efter iklädandet av himmelska boningen.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:3.

 

3.  #Ty vi har väl klätt oss i den skall inte stå nakna#.

 

Blivit iklädda oss den himmelska boningen:

   skall vi inte utblottade i den förgängliga kroppshyddan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:4.

 

4.  #Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck; 

vi vill vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, 

       så att det som är dödligt uppslukas av livet#.

 

Vi som bor i det jordiska tältet:  ropar i vårt

    betryck  vill inte bli avklädda i vår nakenhet.

Istället bli iklädda så vår kroppsliga dödlighet

      bli uppslukade av bli livet. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:5.

 

5.  #Gud har själv skapat oss just för detta,

och som en borgen har han gett oss Anden#.

 

Guds ursprungliga plan med våra liv: bli uppslukade

       av livet.

Vår borgen blivit oss given Anden.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:6.

 

6.  #Därför är vi alltid vid  gott mod, även om vi vet

att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi

       borta  från Herren#.

 

Bli uppslukade av livet ger oss gott mod.

      Vi lever fortfarande i vår jordiska kroppshydda

i vårt tillstånd är vi nu borta från Herren.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:7.

 

7.  #Vi lever i tro, utan att se#.

 

Vi lever i trons verklighet, utan att se den.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:8.

 

8.  #Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta

bort från kroppen och få vårt hem hos Herren#.

 

Vi är inte modlösa: vill helst lämna jordiska

      kroppshydda vara hos Herren.

 

¤Andra Korinterbrevet. 5:9.

 

9.  #Därför är vi så angelägna om att vara honom till

behag, vare sig vi är borta eller hemma#.

 

Vårt goda mod  vårt hem hos Herren  gör oss till

    behaga honom.

I vilket tillstånd vi just nu befinner oss i.

 

Andra Korinterbrevet. 5:10.

 

10.  #Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol,

sådana vi är, och där skall var och en få igen

      för vad han har gjort under sitt jordiska liv,

vare gott eller ont#.  

 

Alla skall stå inför Kristi domstol.

       Inför Kristi domstol sådana vi är. 

Inget fördolt  för Kristi ansikte få igen vår jordiska

       vandring i ord och handling.

Var sig de gott eller ont är.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 september 2018 09:27

ANDRA KORINTERBREVET. 4:1-15.

 

HÄRLIGHETEN BLIR SYNLIG ÄVEN

 

I PAULUS LIDANDEN.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:1.

 

1.  #När jag genom Guds barmhärtighet har denna 

tjänst, ger alltså inte upp#.

 

Guds barmhärtighet min andliga styrka och frimodighet.

       Min apostla-tjänst vilar i Guds barmhärtighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:2.

 

2.  #Jag avhåller mig från allt skamligt smussel,

jag använder inga knep och förfalskar inte

      Guds ord utan lägger öppet fram sanningen 

och överlåter i Guds åsyn åt varje människa

       att själv bedöma mig#.

 

Lever i återhållsamhet från all avskyvärd o-ärlighet.

      Förfalskar inte Guds ord känner mitt hjärtats

respekt för ordet.

        Lägger det sanna ordets betydelse öppet inför

era ögon.

      Överlåter i Guds åsyn åt människors samvete

göra egen bedömning i det förkunnade ordet. 

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 4:3.

 

3.  #Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade#.

 

Mitt evangelium vilket blivit förkunnat:

     är fördolt för dem som går förlorade. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:4.

 

4.  #Ty denna världens gud har förblindat förståndet 

hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset

        från evangeliet om härligheten hos Kristus,

Guds avbild#.

 

Denna världens gud:  förblindat de o-troendes

    förstånd.

Ljuset från evangeliet ses inte av de icke troende. 

      Evangeliets ljusstrålar om härligheten 

hos Kristus, Guds avbild.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:5.

 

5.  #Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus:

han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull#.

 

Förkunnar inte för mig själv: förkunnar Jesus

     Kristus.

Guds son är herre. 

      Jag är Herrens utvalde tjänare för er.

 

¤Andra Korintrerbrevet. 4:6.

 

6.  #Ty Gud, som sade:  "Ljus skall lysa ur mörkret",

har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om 

       Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte

skall sprida sitt ljus#.

 

Gud skapade ord: Ljuset skall lysa ur mörkret.

         Samma fullkomliga ljus har belyst mitt hjärta.

Kunskapen om Guds härlighet strålar från

        Kristi ansikte.'

Det spridande ljuset sprider sitt ljus ibland er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:7.

 

7.  #Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den

väldiga kraften skall vara Guds och inte

      komma från mig#.

 

Denna kunskapsskatt har jag i lerkärl.

         I den skatten visar sin väldiga kraft: Guds kraft.

        Inte min egen kraft.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:8.

 

8.  #Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, 

rådvill men inte rådlös#.

 

Alltid känner jag mig ansatt, men inte kringränd,

    o-beslutsam men inte övergiven.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:9.

 

9.  #Förföljd men inte övergiven, slagen till marken

men inte förlorad#.

 

Känner mig förföljd men inte övergiven.

     Nedslagen till marken av människor.

Inte förlorad i tron på Kristus Jesus.  

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:10.

 

10.  #Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt

       i min kropp#.

 

I min jordiska hydda bär jag med mig Kristi död

    Jesus själv fick  lida.

Jesu lidande döds-kropp skall visa sig i min kropp.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:11.

 

11.  #Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu

skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv

       skall bli synligt i min dödliga kropp#.

 

Har fått mig givet fullt liv i hans död: 

      blivit utlämnad för Jesu lidandets skull för

dö i Kristus.

       Jesu liv blir då synligt i min dödliga kropp.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:12.

 

12.  #Alltså verkar döden i mig och livet i er#.

 

Döden alltid veksam i min dödliga kropp:

          Livet verksamt i era liv.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:13.

 

13.  #Jag har samma trosvissa ande som i skriften,

där det står:

       JAG TROR, DÄRFÖR TALAR JAG.

Också jag tror, och därför talar jag#.

 

Min trosvissa ande verksam i mig: vilket skriften

      säger.

 

JAG TROR PÅ VAD JAG SÄGER.

         DÄRFÖR TALAR JAG I ORD.

Jag sätter min tilltro till de ord jag talar.

 

¤Andra Korinterbrevet.  4:14.

 

14.  #Jag vet ju att han som har uppväckt herren'

Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta

       mig träda fram tillsammans med er#.

 

Guds liv uppväckte sin Son på uppståndelsens

      morgon.


Sonen Jesus Kristus skall uppväcka mig.

        Låta mig frimodigt träda fram tillsammans

med er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:15.

 

15.  #Allt det sker för er skull, för att nåden skall nå

allt fler och hos allt fler väcka en överflödande

       tacksamhet, till Guds ära#. 

 

Allt sker för era livs skull: vilket gör nåden

        tillgänglig för er. 

Vilket väcks till en överflödande tacksamhet

      till Guds ära.

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 september 2018 09:27

ANDRA KORINTERBREVET.  4:16-18.

 

HOPPET OM KOMMANDE HÄRLIGHET.  DEL.1

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:16.

 

16.  #Därför ger jag inte upp.

     Även om min yttre människa bryts ner förnyas

min inre människa dag för dag#.

 

Mitt framtida hopp finns i den kommande

      härligheten.

Min yttre människa bryts ned.

       Min inre människa förnyas dagligen. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:17.

 

17.  #Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt

lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de 

      bereder åt mig, som inte riktar blicken mot

det synliga utan mot det osynliga#.

 

Mitt kortvariga lidande begränsas till min yttre

            människa som bryts ned.

Kortvariga lidandet väger lätt i jämförelse med

       mot den överväldigande: eviga härligheten.

Eviga härligheten förbereder sig för min ankomst.

       Eviga härligheten riktar inte sin blick mot

det synliga:  den yttre nedbrytande kroppshyddan.

       Eviga härligheten har blicken riktad mot

min inre människas fullkomlighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 4:18.

 

18.  #Det synliga är förgängligt, men det osynliga

är evigt#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2018 18:04

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  119.


11900a.  Häftigheten visar ingen medkänsla

medömkan  mot den häftige.

 

11900b.  Ilskenheten visar ingen medömkan medkänsla  mot den ilskne.

 

11900c.  Häftigheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den häftiges  liv. 

 

11901.  Ilskenheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den ilsknes liv.

 

11902. Stormännens stolthet  vad ger det till Livet.

 

11903.  Världshärskarnas stolthet  vad ger

det till Livet.

 

11904.  Vara glömskans vän  livet i tankars

splittrande värld.

 

11905a.  Tankars förvirrande tanke-värld

vad ger det till Livet. 

 

11905b.  Tankars förvirrande  tanke-värld

o-nyttig för Alla.

 

11905c.  Tankars förvirrande  tanke-värld

tillgänglig för Alla.

 

11906.  Tankars förvirrande tanke-värld

skadlig och smärtsam.

 

11907.  Fridfulla tankar  hjärtats glädje.

 

11908.  Förvirrande tankar  hjärte-sorg.

 

11909a.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

kärleks-droppar.

 

11909b.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11909c.  Högmodige berörs inte av ödmjukhetens

kärleksdroppar.

 

11910.  Övermodige berörs inte av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11911.  Stolte berörs inte av ödmjukhetens

ödmjuka kärlek.

 

11912a.  Tänk få leva i en överflödande tacksamhet.

 

11912b.  O-tacksamme lever i avsaknad ifrån

överflödande tacksamheten.

 

11912c.  Överflödande tacksamheten  ger det

tacksamma hjärtat längtar efter.

 

11913.  Vara älskad vad människan i livet behöver.

 

11914.  Vara uppskattad av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11915.  Vara önskvärd av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11916a. Ilskne villig försvara sig själv.


11916b. Häftige villig försvara sig själv.


11916c.  Ilskne svag för ord-strider.


11917.  Häftige svag för ord-strider.


11918a. Ödmjukheten tillgänglig gör Alla.  


11918b.  Ödmjukheten nyttig för Alla.


11918c.  Ödmjukheten nyttig för de som vill

följa henne.


11919a.  Vänliga leendet  finner sin källa i hjärtat.


11919b.  Snälla leendet  finner sin källa i hjärtat.

 

11919c.  Gott leende  finner sin  källa i godhjärtligheten.


11920a.  Avund och smädelse  vad ger det till Livet.

 

11921b.  Avund & smädelse  tillhör livets o-nyttigheter.

 

11921c.  Avund och smädelse  goda vänner.

 

11922.  Avund och smädelse  bundsförvanter.

 

11923.  Vara hjälpsam och snäll  vara sin 

nästa till hjälp och stöd.

 

11924a.  Högmodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11924b.  Stolte lever i o-kunnighet om ödmjukhetens inre liv.

 

11924c.  Övermodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11925.  Högmodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11926.  Övermodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11927.  Stolte lever i avsaknad från ödmjukhetens

gemenskap.

 

11928.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

vad ger det till Livet.

 

11929.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

tillhör livets o-nyttigheter.

 

11930.  Perfektionitiskt säkerhets-tänkande

försöker bli fri ifrån all o-fullkomlighet

     i tänkandet.


11931a. Frimodighet och rädslan föraktar varandra.


11931b.  Fimodigheten & rädslan varandras fiender-


11931c.  Frimodigheten och rädslan  fiender till

till varandra i tal och tänkandet.


11932a.  Snällheten dyrbar för de som funnit henne.


11932b.  Vishetenn dyrbar för de som funnit henne.


11932c.  Insikten dyrbar  för de som funnit henne.


11933.  Hjärtats glädje dyrbar för de som funnit henne. 


11934.  Tänk få vara hjälpsam och trösta varandra.

 

11935a. Högmodige lyssnar på sig själv

inte på sin nästas ord. 

 

11935b.  Övermodige lyssnar på sig själv 

inte på sin  nästas ord.

 

11935c.  Stolte lyssnar på sig själv  inte på

sin nästas ord.

 

11936a.  Övermodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11936b.  Stolte ärar & upphöjer sig själv.

 

11936c.  Högmodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11937.  Ödmjuke tänker mer på sin nästa

än sig själv.

 

11938.  Det är så fint med hjälpsamheten 

den behövs.

 

11939.  De ödmjuka hjälper och tröstar varandra.

 

11940.  De högmodiga tänker på sig själv

behagar sin egen-vilja.

 

11941a.  Frimodige älskar frimodigheten.

 

11941b.  Frimodigheten uppskattar den frimodige.

 

11941c.  Frimodige älskvärd i frimodighetens ögon.

 

11942.   Frimodige föraktad i rädslans ögon.

 

11943.  Frimodige hatad i lögnens ögon.

 

11944.  Kärleken och frimodigheten varandras vänner.

 

11945a.  Stillheten nyttig för Alla. 


11945b.  Stillheten  tillgänglig för Alla.


11945c.  Stillheten  behöver vår tid.


11946.  Lugnet  behöver vår tid.


11947.  Vilan  behöver vår tid.


11948.  Tokiga människor  tokiga ideer.


11950a.  Livet i ondskan  o-intressant liv. 


11950b.  Livet i ondskan vad ger det till Livet.


11950c.  Livet i ondskan fyllerr inte människans

dagliga behov.


11851.  Ondskan lever ego-livet  i avsaknad

av med-lidandet.


11952.  Ondskan lever ego-livet i avsaknad

av medömkan.


11953.  Ondskan lever ego-livet in avsaknad

av mekänslan.


11954a.  Vad fint utav dig hjälpa mig.


11954b.  Vad tacksamt utav dig hjälpa mig.


11954c.  Vad vänligt utav dig vara min vän.


11955. Mänsklighetens o-fullkomlighet

påverkas av ondskan lockelser och frestelser.


11956.  Säkerhets-tänkandet  villigt styra

människans talesätt och tankesätt

      Låt det inte bli en Av-Gud.

 

11957a.  Låta sinnes-ron  vara Herre i Livet 

bli fridens människa.

 

11957b.  Låta sinnes-friden  vara Herre i Livet

bli fridens människa.

 

11957c.  Vara fridens människa bättre än vara 

orolig och förvirrad människa.

 

11958.  Vara fridens människa  nyttig för Alla

 

11959.  Vara fridens människa  tillgängligt för Alla.

 

11960.  Vara fridens människa  läro-rikt för Alla.

 

11961a.  Ödmjukheten belyser  ödmjukes väg.

 

11961b.  Litenheten belyser ödmjukes väg.

 

11961c.  Saktmodigheten belyser  sakmodiges väg.

 

11962.  Vänligheten styr vänliges steg i trygghet.

 

11963.  Godheten styr godhjärtliges steg i trygghet.

 

11964.  Snällheten styr snälles steg i trygghet.

 

11965a.  Saktmodige lever Livet utanför vredens

verkliga liv.

 

11965b.  Vredens verkliga liv fyllt av lidande 

och smärtsamma själssår i den vredes liv.

 

11965b.  Saktmodige lever Livet utanför ilskenhetens verkliga liv.

 

11965c.  Ilskenhetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i ilsknes liv. 

 

11966.  Saktmodige lever Livet utanför 

häftighetens verkliga liv.

 

11967.  Häftighetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i häftiges liv.

 

11968.  Ödmjukheten  ödmjukes tröst och styrka.

 

11969a.  Trevligt leende  skattefritt leende.

 

11969b.  Skattefritt leende  nyttigt för Alla.

 

11969c.  Skattefritt leende  tillgängligt  för Alla.

 

11970a.  Trevligt leende  nyttigt för Alla.

 

11970b.  Trevligt leende  tillgängligt för Alla.

 

11970c.  Skattefritt leende och trevligt leende

varandras vänner.

 

11971.  Milde mildhetens tjänare  sprider 

mildhetens sköna och ljuvliga frukter

     till de längtande.

 

11972.  Trogne trohetens tjänare sprider

trohetens ljuvliga och sköna frukter

     till de längtande.

 

11973.  Barmhärtige barmhärtighetens

med-arbetare sprider hennes ljuvliga frukter

       till de längtande.  

 

11974.  Barmhärtige ingen förlorare i barmhärtigheten.

 

11975.  Tungans missbruk:


11975a.  Missbruka tungan  säger ondsefulla Ord.


11975b.  Missbrukad tunga  o-mogen tunga.


11975c.  Missbrukad tunga  talar stortaliga Ord.


11976.  Fint vara tacksam för Livet.


11977a.  Så värdefullt livet är för den som

värdesätter det.


11977b.  Så älskvärt livet är för den som

älskar det.


11977c.  Så uppskattat livet är för den som

uppskattar det.


11978.  Det är så fint med hjälpsamheten

det behövs.


11979.  Det är så fint när hjälpsamheten uppskattas.


11980.  Det är så fint när vänligheten

och snällheten uppskattas.


11981.  De ödmjuka hjälper tröstar varandra.


11982.  De högmodiga tänker på sig själva.


11983a.  Ståndaktige  gnäller inte.

 

11983b.  Ståndaktige  knotar inte.

 

11983c.  Ståndaktige  klagar inte.

 

11984.  Ståndaktige tacksam  för Livet.

 

11985.  Ondskans huvudsyfte skada alla

levande varelser.

 

11986.  Finns det hjälp att få  tacksam för den.

 

11987a.  Uppmuntran värdesätter  Livet.

 

11987b.  Uppmuntran uppskattar  Livet.

 

11987c.  Uppmuntran gör Livet  älskvärt.

 

11988.  Uppmuntran gör Livet  önskvärt.

 

11989.  Älskvärt Liv värt att leva.

 

11990.  Bättre vara ödmjuk kärleksfull  än

vara hatisk och högmodig.

 

11991. Av-guden  själviskheten  vad ger den

till Livet.

 

11992.  Ego-viljan  vara förslavad under egot

själviskheten.

 

11993.  Egen-viljan vad ger det till Livet.

 

11994a.  Uppmuntra varandra.

 

11994b.  Uppskatta varandra.

 

11994c.  Vara kärleks-fulla mot varandra.

 

11995.  Visad vördnad  för varandra värdefullt.

 

11996.  Värdesätta varandra.

 

11997.  Bära varandras bördor:

 

11998.  Stödja uppmuntra varandra.

 

11999.  Hjälpa varandra vi är behovets människor. 

  

 

 

 

 


     

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2018 18:04

ANDRA KORINTERBREVET. 3:4-18.

 

DET GAMLA OCH NYA FÖRBUNDETS HÄRLIGHET.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:4.

 

4.  #En sådan tillit Gud har jag genom Kristus#.

 

Äger min tilltro till Gud genom Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:5.

 

5.  #Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut

något på egen hand, något som kommer

     från mig.

Nej, min förmåga kommer från Gud.  

 

Tänker inte ut allt på egen hand.

       Min förmåga kommer från Gud. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:6.

 

6.  #Han har gett mig förmågan vara tjänare åt 

ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande.

       Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv#.

 

Äger förmågan vara tjänare åt det nya förbundet.

          Nytt förbund inte grundad på bokstaven.

Nya förbundet grundat på anden.

       Bokstaven dödar.

Anden ger liv.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:7.

 

7.  #Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver

inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan

     härlighet att israeliterna måste vända bort

blicken från Moses ansikte; så stark var

      strålglansen från hans ansikte, fast den

snart försvann#.

 

Dödens tjänst bygger på bokstäver inhuggna

     i stentavlor.

 

Vilka tillkom under en sådan härlighet israeliterna

       vände sin blick ifrån Moses härlighets ansikte.

Hans härlighets ansikte utstrålade stark strålglans

       från hans ansikte.

Hans utstrålade strålglans försvann. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:8.

 

8.  #Hur mycket större härlighet skall då inte omge

Andens tjänst!#.

 

Andens tjänst äger en större härlighets srålglans.

       

¤Andra Korinterbrevet. 3:9.

 

9.  #Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte

       rättfärdighetenstjänst vara#.

 

Domens tjänst hade sin härlighet.

        Hur mycket är då:  rikare på härlighet från

rättfärdighetens strålglans vara. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:10.

 

10.  #Det som förr hade sin härlighet visar sig inte

ha någon, så snart den jämförs med den

      överväldigande härligheten#.

 

Den förra härlighetens strålglans  inte äga någon

       strålglans i jämförelse med den överväldigande

härligheten.

   

 ¤Andra Korinterbrevet. 3:11.

 

11.  #Ty om det är som försvinner hade härlighet,

hur mycket större är inte härligheten hos det

        som består#. 

 

Försvinnande härligheten hade sitt värde.

     Hur mycket större värde hade inte den bestående härligheten.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3.12

 

12.  #När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose#.

 

Nu äger jag detta hopp  i vilket jag kan uppträda

     i stor frimodighet. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:13.

 

13.  #Han dolde sitt ansikte med en duk för att

israeliterna inte skulle se hur det som var på väg

       att försvinna tog slut#.

 

Mose dolde sitt ansikte med en duk.

       Duken för att israeliterna inte se dess  försvinnande.

 

¤Andra Korinterbreve. 3:14.

 

14.  #Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu 

i dag hänger den slöja kvar när det gamla 

      förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte

bort eftersom det är genom Kristus den försvinner#.

 

Deras förstånd var förstockade.

        Fortfarande hänger samma slöja kvar när

det gamla förbundets skrifter uppläses.

        Endast genom Kristus försvinner slöjan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:15.

 

15.  #Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan

när man läser ur Moses lag#.

 

Idag ligger slöjan över deras förstockade hjärtan:

      vid läsandet av Mose lag.

       

¤Andra Korinterbrevet. 3:16.

 

16.  #Men för den som vänder sig till Herren tas

slöjan bort#.

 

Vid omvändelse till Herren tas slöjan bort

från hjärtan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:17.

 

17.  #Herren, det är Anden, och där Herrens ande är,

där är frihet#.

 

Där Herrens ande finns: finns friheten.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:18.

 

18.  #Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar

Herrens härlighet förvandlas till en och samma

      avbild, vi förhärligas av denna härlighet

som kommer från Herren.  Anden#. 

 

Alla som fria från slöjan för ansiktet:

     får skåda Herrens härlighet.

Vid skådandet av Herrens härlighet förvandlas 

        de till en och samma avbild.

Vi blir förhärligade av denna Herrens härlighet.

       Amen.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se