Alla inlägg under juli 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN. PSALM. 52:1-11.

 

TRÖSTERIKA ORD MOT ONDA TUNGOR.

 

GUDS DOM OCH NÅD MOT VEDERSAKARE.

 

Psalm. 52:1.

 

1.  #För körledaren.

'En dikt av David#.

 

Psalm. 52:2.

 

2.  #När Doeg hade berättat för Saul att David

tagit in hos Achimelek#.

 

Psalm. 52:3.

 

3.  #Varför skryter du över det onda 

och förhäver dig mot den fromme?

     Ständigt#.

 

Låt inte din skrytsamhet över det onda vara Herre.

        Visar ditt högmod mot den fommes liv.

 

Psalm. 52:4.

 

4.  #Tänker du ut fördärv, din tunga

är som en vässad kniv, du är full av svek#.

 

Du, ondsinte tänker ut fördärliga tankar och planer.

      Din tunga liknar vässat tveeggat svärd.

Äger svekfullt hjärta.

 

Psalm. 52:5.

 

5.  #Du älskar det onda mer än det goda,

kommer hellre med lögn än med sanning#.

 

Älskar allt det onda.

   Låter inte godheten var din Herre.

Låter lögnens ord vara viktigare än sanningen.

 

Psalm. 52:6.

 

6.  #Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal#.

 

Låter din kärlek vara till skadliga ord.

       Älskar svekfullt tal.

 

Psalm. 52:7.

 

7.  #Därför skall Gud krossa dig för alltid, 

gripa dig, slita dig ur ditt tält, rycka dig

     bort från de levandes land#.

 

Efter din ondska  Gud krossar dig för alltid.

     Griper tag i ditt liv.

 

Psalm. 52:8.

 

8.  #De rättfärdiga skall se det och bäva,

och de skall le och säga:#.

 

De renhjärtliga ser det din olycka bli skräckslagna.

       De ler säger:

 

Psalm. 52:9.

 

9.  #Där är en man som inte gjorde Gud till

sitt värn.

       Han litade på sin rikedom,

han sökte skydd i vad han ägde#.

 

Så går det för hade Gud till beskyddare.

       Förströstade sig på sin rikedom.

Sökte livets skydd i vad han själv ägde.

 

Psalm. 52:10.

 

10.  #Men jag är som ett olivträd,

grönskande i Guds hus.

       Jag litar på Guds godhet nu och för evigt#.

 

Jag likt ett grönskade olivträd i Guds hus.

        Förtröstar på Guds godhet nu.

I all evighet.

 

Psalm. 52:11.

 

11.  #Jag skall alltid tacka dig för vad du gjort

och förkunna ditt namn för dina trogna,

      ty det är gott#. 

 

Jag vill visa min tacksamhet inför dig.

    Vad du i din godhet gjort för mig.

Förkunna ditt namn för dina trogna.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

ORD FÖR DAGEN. NOVEMBER MÅNAD 2019. 

 

Första dagen.

 

Lögnen säger skulle sanningen har sagt.

 

Andra dagen.

 

Lögnen ifrågasätter sanningens Ord.

 

Tredje dagen.

 

Lögnen betvivlar sanningen  vad den har sagt.

 

Fjärde dagen.

 

Sanningen inte älskad av lögnen.

 

Saktmodet inte önskvärd av ilskenheten.

 

Femte dagen.

 

Tvivlet motsäger sanningen.

 

Sjätte dagen.

 

Sanningen och lögnen o-vänner mot varandra.

 

Sjunde dagen.

 

Lögnen och sanningen  vandrar sida vid sida.

 

Åttonde dagen.

 

Tänk få äga fasthetens och trygghetens 

    tankar i tanke-världen.

 

Nionde dagen.

 

Fastheten  tryggheten  vilket inte påverkas 

     av ondskan.

 

Tionde dagen.

 

Tänk få vara sanningens försvarare

    leva för sanningens rättvisa.

 

Elfte dagen.

 

Tänk få vara klokhetens försvarare

     lever för klokheten där dårskapen råder.

 

Tolfte dagen.

 

Tänk få vara tålamodets sanningens försvarare

     lever för sanningen där lögnen råder.

 

Tretionde dagen.

 

Återhållsamheten bärs av sanningen.

 

Fjortonde dagen.

 

Rättvisan bärs av sanningens Ord.

 

Femtonde dagen.

 

O-rättvisan bärs av lögnaktiga Ord.

 

Sextonde dagen.

 

Tanke-världen  

 tankars träningsläger lära sig urskiljandet

      onda destruktiva tankar 

goda uppmuntrande tankar.

 

Sjuttonde dagen.

 

Sanningen livets vägvisare  för de vilseledda

    förvirrande av lögnens  falskhetens tankar.

 

Artonde dagen.

 

Falskhetens  lögnens tankar  vad ger det till Livet.

 

Nittionde dagen.

 

Lögnens  falskhetens tankar  o-intressanta tankar.

 

Tjugonde dagen.

 

Falskhetens lögnens tankar gör Livet o-intressant.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Sanningen o-önskad av lögnen.

 

Tjugoandra dagen.

 

Sanningen avslöjar lögnens illdådiga planer.

         Sanningen inte uppskattad uppmuntrad

värdefull för lögnen.

 

Tjugotredje dagen.

 

Vara själviskhetens förnekare.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Vara o-själviskhetens lydige efterföljare.

 

Tjugofemte dagen.

 

Högmodiges förtvivlan oro  vad ger det till Livet.

    sämre än den ödmjukes sinnesro sinnesfrid.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Övermodets skräck och fasa livets olycka fördärv.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Lögnen o-verklig fantasifull.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Lögnen visar sig i skjukt beteende

   för att vara sann.

 

Tjugonionde dagen.

 

O-tron förkastar sanningen.

 

Trettionde dagen.

 

O-tron styrs av själviskheten.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 40:1-18.

TACKSAMHET OCH BÖN.

 

EN LOVSÅNG.

 

Psalm. 40:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David, en psalm#.

 

Psalm. 40:2.

 

2.  #Länge väntade jag på Herren, och han

böjde sig ner till mig och hörde mitt rop#.

 

I tålamod inväntade Herren.

     Genom sin personliga barmhärtighet böjde sig ner till mitt böne-rop.

 

Psalm. 40:3.

 

3.  #Han drog mig upp ur fördärvets grop,

ur slam och dy.

     Han ställde mig på fast mark, mina steg

gjorde han trygga#.

 

Drog mig med sin allmakts hand ur syndens

      fördärvliga grop.

Ut ur syndens o-renhet.

    Ställde mina längtande fötter på fast trygg mark.

Mina vacklade steg blev styrkta. 

 

Psalm. 40:4.

 

4.  #Han lade en ny sång i min mun, en lovsång

till vår Gud.

      Många skall se det och bäva och sätta

sin lit till Herren#.

 

Lade tacksamhetens lovsång i min mun.

        Lovsång vilket ärar vår Guds namn.

Många skall se din omsorg kärlek till de övergivna.

        Blir skräckslagna av din  godhet.

Göra bot och bättring sinnes-ändring;

    söka du den Väldige.

 

Psalm. 40:5.

 

5.  #Lycklig den som litar fast på Herren och inte

vänder sig till de trotsiga och dem som

      avfaller till lögnens makter#.

 

Välsignad  den själ, som med fast förtröstan 

    söker Herren.

Inte söker hjälp och stöd hos de övermodiga.

      Vilka avfallit från tron: isället sökt sig till

lögnens listiga makter.

 

Psalm. 40:6.

 

6.  #Stora är de ting du har gjort, dina under,

Herre, min Gud, och dina planer med oss.

      Ingen kan mäta sig med dig.

Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler 

      än jag kan räkna#.

 

Du underverkets Gud vilka du utfört.

       Herre, min Gud, tack för dina planer med oss.

Ingen annan Gud finns som du.

     Vill frimodigt tala om dina storverk

Deras mångfaldig mer till antalet vad jag

     kan räkna. 

 

Psalm. 40:7.

 

7.  #Slaktoffer och matoffer önskar du inte,

du har lärt mig att lyssna.

      Brännoffer och syndoffer begär du inte#.

 

Du finner inte behag i själviska slakt-offer

   och syndoffer.

Lärt min tunga att lyssna.

     Begär inte bränn o syndoffer.

 

Psalm. 40:8.

 

8.  #Därför säger jag.

Jag är här.

     I bokrullen står vad jag skall göra#.

 

Jag är nära därför säger jag:

     I skrivna bokrullen: nedtecknat min vilja.

 

Psalm. 40:9.

 

9.  #Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har

din lag i mitt hjärta#.

 

Villigt hjärta gör lydigt din vilja.

       Min, Guds namn blir ärat.

Tillåter din lag har sin bo-plats i mitt hjärta.

 

Psalm. 40:10.

 

10.  #Jag bär bud om din trofasta hjälp och till

den stora tempelskaran.

      Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet

du, Herre#.

 

Predikar för folket, din trofasta hjälp.

        Predikar din trofasta hjälp inför den

stora tempelskaran.

     Frimodig i min förkunnelse: du känner

mina ord vad jag säger.

 

Psalm. 40:11.

 

11.  #Jag tiger om din hjälp, att du är trofast

och räddar förkunnar jag.

       Jag döljer inte din godhet och trohet

för den stora tempelskaran#.

 

Förkunnar du är min räddare:

     Visar din trofasthet.

Visar frimodigt  din godhet.

      Din trohet inför den stora tempelskaran.

 

Psalm. 40:12.

 

12.  #Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet

       skall alltid bevara mig#.

 

Du, barmhärtighetens Fader, låter mig få leva i den.

        Din godhet trohet bevara mitt liv.

Tänk få leva berikat liv i godheten troheten.

 

EN BÖN OM HJÄLP.

 

Psalm. 40:13.

 

13.  #Jag hotas från alla håll av olyckor 

utan tal.

      Mina synder har hunnit upp mig, jag förmår

inte se dem.

     De är fler än håren på mitt huvud, och modet

sviker mig#. 

 

Känner mig hotad till livet, olyckor och fördärv.

       Mina synder alltför många mig övermäktiga.

Antalet fler än mina huvudhår.

     Blir modfälld i mitt syndiga liv.

 

Psalm. 40:14.

 

14.  #Jag ber dig, Herre, befria mig!

Herre, skynda till min hjälp!#.

 

Herre, befria mig från syndens bojor.

      Hör mitt bönerop om hjälp!

 

Psalm. 40:15.

 

15.  #Skam och smälek må drabba alla som

vill beröva mitt livet#.

      Låt dem vika tillbaka med vanära, 

de som vill mig ont#.

 

Låt mina fiender få drabbas skamkänslor 

    och förödmjukelse.

Mina motståndare få bli dem själva till vanära.

        Önskar mig döden.

 

Psalm. 40:16.

 

16.  #Må de rysa av skam, de som skrattar 

hånfullt åt mig#.

 

Låt de leva livet fyllda av skam-känslor 

    och ångest.

Vilka skrattar hånler åt mig.

 

Psalm. 40:17.

 

17.  #Men alla som kommer till dig skall jubla 

av glädje över dig.

       Den som längtar efter din hjälp skall

alltid säga:

     "Herren är stor#.

 

De som söker dig; jublar av glädje över din

      godhet och trohet.

De längtande skall alltid säga:

     Vem du är:  "Herren är stor"

 

Psalm. 40:18.

 

18.  #Jag är betryckt och fattig.

     Herre, skynda till mig!

Min hjälp och min räddare är du.

      Min Gud, dröj inte!#. 

 

Betryckt av mina fienders våld.

       Herre, hör mig var min räddare.

Min Gud, du prövar mitt tålamod! 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 44:1-27.

 

BÖN MOT FIENDERNA TYCKS SEGRA.

 

BÖN OM BESKYDD MOT FIENDERNA.

 

Psalm. 44:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Korachs ättlingar, en dikt#.

 

Psalm. 44:2.

 

2.  #Vi har hört, o Gud, våra fäder har berättat

för oss om dina dåd i forna dagar#.

 

Hört om dig, o Gud.

       Våra fäder berättat för oss om dina stora

barmhärtighets gärningar.

        

Psalm. 44:3.

 

3.  #Du fördrev andra folk men lät våra fäder

slå rot folken kuvade du, men dem lät du

      växa till#.

 

Fördrev främmande folk, lät våra fäder bosätta

     sig andra folk besegrade du.

Ditt utvalda folk, blev talrikt.

 

Psalm. 44:4.

 

4.  #De tog inte landet med sitt svärd, deras egen

kraft gav dem inte seger men din hand,

      din gunst, ty älskade dem#.

 

Intog inte landet stridens svärd.

      Deras kraftfulla styrka besegrade dem.

Din allmakts hand var med dem.   

      I din kärlek till dem var du med dem.

 

Psalm. 44:5.

 

5.  #Du är min konung och min Gud, du skänker 

Jakob seger#.

 

Du är min konung min Gud.

      Du ger Jakob din utvalde seger.

 

Psalm. 44:6.

 

6.  #Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare,

i ditt namn trampa ner våra fiender#.

 

Med din godhets hjälp blir våra motståndare

     nedslagna.

I ditt heliga namn, förgörs våra fiender.

 

Psalm. 44:7.

 

7.  #Jag litar inte till min båge, mitt svärd

ger mig inte seger#.

 

Förtröstar inte på själviskhet, mitt utvalda

    egensinniga svärd, vilket gör mig till förlorare.

 

Psalm. 44:8.

 

8.  #Nej, du gav seger över våra fiender, du lät

motståndarna stå där med skam#.

 

Du den ende Guden, övervann våra fiender.

     Våra motståndare, blev skamfyllda 

av sitt nederlag.

 

Psalm. 44:9.

 

9.  #I Gud har vi alltid vår stolthet, ditt namn

prisar vi ständigt#.

 

I Gud äger vi vår stolthet.

     Ditt heliga namn, prisa dagligen.

 

Psalm. 44:10.

 

10.  #Men nu har du stött bort och förnedrat oss,

du drar inte i fält med våra härar#.

 

Du är otrogen mot oss i fälttåget med våra 

    egensinniga härar.

Vår själviskhet förnedrar oss.

 

Psalm. 44:11.

 

11.  #Du lät fienden driva oss på flykt,

och våra motståndare fick plundra#.

 

I vårt övermod blev av fienden besegrade.

     Våra motståndare plundrade våra liv.

 

Psalm. 44:12.

 

12.  #Du gjorde till slaktfår och skingrade oss

bland folken#.

 

Förvandlade våra liv till slakt-offer

      Förskingrade oss bland folken.

 

Psalm. 44:13.

 

13.  #Du sålde ditt folk för ingenting och gjorde

dig ingen förtjänst#.

 


Sålde ditt folk utan penningvärdet.

        Vilket gav ingen vinning.

 

Psalm. 44:14.

 

14.  #Du gör oss till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring

      oss#.

 

Våra liv blir till skådespel inför våra grannar.

       Till hån och smädelse för boende runt

omkring oss.  

 

Psalm. 44:15.

 

15.  #Du gör oss till en visa bland folken, ett mål

för allas förakt#.

 

Gör oss till en föraktfull måltavla.

 

Psalm. 44:16.

 

16. #Ständigt känner jag min vanära, jag måste

rodna av skam#.

 

Dagligen blir vanärad.

      Rodnar av skam-känslor.

 

Psalm. 44:17.

 

17.  #När jag hör dem som smädar och hånar,

ser fienden som vill hämnas#.

 

Hör dem alltjämt smäda håna mig.

     Ser mina fienders hämdlystenhet mot mig.

 

Psalm. 44:18.

 

18.  #Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig

och inte svikit förbundet med dig#.

 

Vi utsätts dagligen av hån förakt smädelse 

     från våra fiender.

Vi har inte svikit glömt ditt förbund med oss.

 

Psalm. 44:19.

 

19.  #Vårt hjärta har inte vänt sig från dig,

våra steg har inte vikit från din väg#.

 

Vårt hjärt inte övergett din lag.

     Våra fotsteg troget vandrat på din väg.

 

Psalm. 44:20.

 

20.  #Men du har krossat oss som du krossade

draken och höljt oss i djupaste mörker#.

 

Du krossat oss likt krossade draken höjt oss

    i djupaste mörker.

Den Herren älskar den agar han.

 

Psalm. 44:21.

 

21.  #Om vi hade glömt vår Gud och sträckt 

våra händer mot en avgud#.

 

Vi har inte glömt din godhet barmhärtighet.

      Inte tillbett främmande gudar.

 

Psalm. 44:22.

 

22.  #Skulle då inte Gud ha märkt det han som vet

vad som göms i vårt hjärta#.

    

Skulle Gud lagt märke till vad är fördolt i våra

     hjärtan.

 

Psalm. 44:23.

 

23.  #Det är din skuld att vi ständigt dödas,

att vi räknas som slaktfår#.

 

Du är skyldig till att vi dagligen dödas.

     Bli räknade som slaktfår. 

 

Psalm. 44:24.

 

24.  #Vakna!  Varför sover du, Herre?

Res dig!  Stöt inte bort oss för alltid!#.

 

Vakna upp, ur din sömn du, Herre vår Gud.

     Res dig till strid mot våra fiender!

 

Psalm. 44:25.

 

25.  #Varför döljer du ditt ansikte och glömmer

vår nöd och plåga?#.

 

Var dölje du ditt ansikte för oss?

      Glömmer bort vår nöd och plåga.

 

Psalm. 44:26.

 

26.  #Vi har sjunkit ner i gruset, vi ligger

tryckta mot marken#.

 

Nedsjunkna i gruset.

     Ligger utslagna mot markens yta.

      

Psalm. 44:27.

 

27.  #Gip in, kom till vår hjälp, befria oss,

du som är god!# 

 

Grip in din allmakt!

      Var vår hjälpare!

Befrias från fienders våldsdåd.

     Visa din godhet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN. PSALM. 45:1-18.

 

MESSIASKUNGEN OCH HANS BRUD.

 

BRÖLLOPSSÅNG FÖR KONUNGEN.

 

Psalm. 45:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Kochars ättlingar, en dikt, en kärlekssång#.

 

En dikt av Kochars ättlingar.

    En kärlekssång av Kochars ättlingar.

 

Psalm.  45:2.

 

2.  #Mitt hjärta brusar av härliga ord, jag sjunger

en sång till kungens ära, min tunga är en

      snabb skrivares penna#.

 

Mitt hjärtats innersta liv porlar av friska vatten

    strömmar av livgivande härliga ord.

Lovsjunger sången till kungens ära.

      Min tungas tal likt flitig skrivares penna.

 

Psalm. 45:3.

 

3.  #Skönast är du bland människor, ur din mun

flödar ljuvligt tal.

      Därför har Gud välsignat dig för evigt#.

 

Genom dina muns tal den skönaste bland

    människor.

Utifrån din mun stömmar flödet av vishetens

      ljuvliga tal.

 

Psalm. 45:4.'

 

4.  #Fäst svärdet vid din sida, o hjälte,

i höghet och majestät!#.

 

Du stridens man, fäst vassa svärdet vid din sida.

    Du hjälte i striden.

I höghet och majestät!

 

Psalm. 45:5.

 

5.  #Vinn seger!

Dra ut för sanning och rätt!

      Din starka hand skall utföra bragder#.

 

Var segerrik!

     Dra ut i fälttåg för sanningen och rättvisan!

Din allmakt strarka hand utför segerrika bragder.

 

Psalm. 45:6.

 

6.  #Folken stupar för dig, dina vässade

pilar sitter i hjärtat på dina fiender, konung#.

 

Folken vilka i strid med dig blir nedslagna i striden.

      Dina vässade riktade sårande pilar fäster sig

hjärtat på dina fiender, konung.

 

Psalm. 45:7.

 

7.  #Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,

din kungaspira är rättens spira#.

 

Din tron, o konung du den gudomlige:

    Din livs-tid består för evigt.

Din kungaspira trättvisans spira.

 

Psalm. 45:8.

 

8.  #Du älskar det rätta, du hatar orätt.

    Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens

olja mer än dina likar#.

 

Ger din kärlek till rättvisan.

    Hatar o-rättvisan.

Du, konung smord med glädjens flytande olja.

 

Psalm. 45:9.

 

9.  #Av myrra, aloe och kassia doftar dina

kläder, du gläds åt strängars klang från

      elfenbensgemaken#.

 

Din klädnad i striden av myrrans aloes kassias

    väldoft doftar den.

Finner din glädje i strängars klang.

 

Psalm. 45:10.

 

10.  #Kungadottern står bland dina skatter,

i Ofir-guld står bruden på din högra sida#.

 

Kunga-dottern placerad bland dina skatter.

     I Ofir-guld bruden klädd i på din högra sida.

 

Psalm. 45:11.

 

11.  #Hör, min dotter, lyssna och lär!

Glöm ditt folk och din släkt!#.

 

Lyssna, lyd låt dig undervisa, min dotter!

    Glöm ditt folk ditt släktfolk!

 

Psalm. 45:12.

 

12.  #Kungen åtrår din skönhet, han är din herre,

böj dig för honom!#.

 

Kungen sätter sin välbehag till dig min skönhets

     dotter.

Kungen din Herre i ditt liv.

       Ödmjuka dig inför honom!

 

Psalm. 45:13.

 

13.  #Dotter av Tyros, de rika bland folket

skall söka din gunst med gåvor#.

 

Du, dotter av Tyros.

      Folkets rika människor söker ditt välbehag

med gåvor.

   

Psalm. 45:14.

 

14.  #I all sin prakt träder kungadottern in,

av guldbrokad är hennes klänning#.

 

I sin skönhets prakt träder kunga-dottern

      in av guldbrokad klänning.

 

Psalm. 45:15.

 

15.  #I lysande färger förs hon fram till kungen,

fram till dig, följd av tärnor, hennes vänninor#.

 

I lysande färger förs fram till kungens välbehag.

     I följd av tärnor vilka hennes vänninor. 

 

Psalm. 45:16.

 

16.  #De förs fram under glädje och jubel,

de tågar in i kungens palats#.

 

Allesammans förs de fram under glädjesång

     jubelrop.

Tågar de in i Kungens mäktiga palats.

 

 Psalm. 45:17.

 

17.  #Dina söner skall träda i dina fäders ställe,

du gör dem till furstar i hela världen#.

 

Dina söner träder i dina fäders ställe.

      Gör dina söner till furstar i hela världen.

 

Psalm. 45:18.

 

18.  #Jag vill för ditt rykte till kommande släkten.

   Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt#. 

 

För att kommande släkten ska lära känna dig

     sprida ryktet om dig.

Folken lovprisa med sina tungor nu och för evigt.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN. PSALM. 46:1-12.

 

GUD VÅR BORG.

 

GUD ÄR MED OSS.

 

Psalm. 46:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Korachs ättlingar, en sång#.

 

En sång av Korachs ättlingar.

 

Psalm. 46:2.

 

2.  #Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit#.

 

Gud vår fasta tillflykt.

      Vår styrka i livet.

Hjälpen i nödens tid.

      Visar sin trofasthet.

 

Psalm. 46:3.

 

3.  #Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup#.

 

Känner ingen rädsla om än jordens yta skälver.

        Om bergen störtar ner i havets djup.

 

Psalm. 46:4.

 

4.  #Om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror#.

 

Låter ingen rädslan få vara Herre:

     Om än vattnet brusar i sin styrka.

Bergen vidrörs av havets upproriskhet.

 

Psalm. 46:5.

 

5.  #Här är en flod vars strömmar ger glädje

åt Guds stad, som den Högste har helgat till

       sin boning#.

 

I Gud vår beskyddande borg: likt en flod vars

      vatten-strömmar ger livet glädje.

Åt Guds stad.

     Den Högste har helgat denna sin eviga boning.

 

Psalm. 46:6.

 

6.  #Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr#.

 

I Guds stad bor Gud själv.

      Består för evig tid.

Får sin hjälp från Gud.

        Vid varje dags gryning.

   

Psalm. 46:7.

 

7.  #Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar#.

 

Folken larmar skräckslagna för Gud vår borg.

     Jordiska världsriken vacklar.

När hans röst ljuder  jorden lever i skräck.

 

Psalm. 46:8.

 

8.  #Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud

är vår borg#.

     Herren Sebaot, vår beskyddare försvarare.

Jakobs Gud vår eviga borg.

 

Psalm. 46:9.

 

9.  #Kom och skåda Herrens gärningar, som slår

världen med skräck#. 

 

Kom låt er se Herrens gärningar.

     Vilken gör världen skräckslagen.

 

Psalm. 46:10.

 

10.  #Han gör slut på krigen över hela jorden,

han bryter bågen och bräcker spjutet,

       sköldarna ränner han upp i eld#.

 

Hans allmakt tillintegör  jordens krig.

      Bryter deras själviska strids-bågar.'

Deras egensinniga sköldar blir uppbrända

    av hans helighet.

 

Psalm. 46:11.

 

11.  #Lugn!

Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken,

      upphöjd över jorden#.

Tänk på att Gud är denn ende Guden.

      Upphöjd i sin allmakt över alla folkslag.

Upphöjd över jordens yta.

 

Psalm. 46:12.

 

12.  #Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud

är vår borg#.

 

Herren Sebaot lever i gemenskap med oss.

     Vår vän för Livet.

Jakobs Gud vår borg.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN. PSALM. 47:1-10.

 

GUD VÅR KONUNG.

 

Psalm. 47:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Korachars ättlingar, en psalm#.

 

Korachars ättlingars psalm för körledaren.

 

Psalm. 47:2.

 

2.  #Klappa händer, alla folk, hylla Gud jubelrop!#.

 

Alla folk, låt oss med våra händer visa tacksamt

      jubelrop hylla vår Gud.

 

Psalm. 47:3.

 

3.  #Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,

en stor konung över hela jorden#.

 

Herren, den Högste Guden: värd vår gudsfruktan.

    Stor konung över hela jorden.

 

Psalm. 47:4.

 

4.  #Han lägger länderna under oss,

lägger folken under våra fötter#.

 

Gud är kung: lägger länderna under oss.

   Lägger alla folkslag under våra fötter.

 

Psalm. 47:5.

 

5.  #Han väljer åt oss ett eget land, hans älskade

Jakobs stolthet#.

 

Utväljer till oss ett  eget land.

        I sin kärlek till Jakobs stolthet.

 

Psalm. 47:6.

 

6.  #Gud har dragit upp under jubelrop,

Herren vid hornens klang#.

 

Gud konungen dragit upp under jubelrop.

      Herren vid hornens klangljud.

 

Psalm. 47:7.

 

7.  #Spela och sjung till Guds ära!

Spela och sjung till vår konungs ära!#.

 

Låt oss spela på harpa lovsjunga till Guds ära. 

        Ge vår konung ära spela harpo-spel

lovsjunga med våra läppar. 

 

Psalm. 47:8.

 

8.  #Ja, Gud är all världens konung, sjung en 

ny sång till hans ära!#.

 

Gud allas länders konung.

      Sjung en lovsång ny sång till hans ära.

 

Psalm. 47:9.

 

9. #Gud är konung över folken,

Gud sitter på heliga tron#.

 

Gud konungen över alla jordens inbyggare.

 

Psalm. 47:10.

 

10.  #Folkens furstar samlas, de är Abrahams

Gud, han är upphöjd över alla#.

 

Gud upphöjd tillsammans med folkens furstar.

     Abrahams Gud. 

 


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2019 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 48:1-15.

 

KUNGENS HELIGA STAD.

 

SION, GUDS STAD.

 

GUD MED OSS.

 

Psalm. 48:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Korachas ättlingar#.

 

Psalm. 48:2.

 

2.  #Stor är Herren, högt är han prisad i 

vår Guds stad#.

 

Storheten finns i Gud.

        Högt prisad i vår Guds stad.

 

Psalm. 48:3.

 

3.  #Skönt reser sig hans heliga berg, en fröjd

för hela jorden.

      Sions berg, gudaberget, den store

konungens stad#.

 

Hans heliga berg, fröjd för jorden.

        Hans heliga berg visar sin skönhet inför

alla folk.

        Sions berg == hans heliga berg.

Guda berget.

      Store konungens stad.

 

Psalm. 48:4.

 

4.  #Gud bor dess palats, han har visat att han

är vår tillflykt#.

 

Gud bor själv på sitt helig berg.

      Sions berget  Guda-berget.

Visat vara vår trygga tilflykt.

 

Psalm. 48:5.

 

5.  #Kungarna slöt sig samman, gemensamt

ryckte de fram#.

 

Konungarnas eniga styrka tillsammans gjorde

   dem strids-dugliga.

I gemensamt anfall: mot fienden ryckte de fram.

 

Psalm. 48:6.

 

6.  #De såg, de häpnade, de blev försträckta 

och flydde#.

 

De såg deras mäktiga anfalls-styrka  vilket gjorde

    dem skräckslagna.

 

Psalm. 48:7.

 

7.  #Där greps de av bävan, vånda som

hos en födande kvinna#.

 

Greps av skräck: likt födande kvinnans

      födslovåndor.

 

Psalm. 48:8.

 

8.  #Som när östanvinden krossar skeppen 

som seglar på Tarshish#.

 

Likt östanvindens vindstyrka krossar skeppens 

    storhet.

 

Psalm. 48:9.

 

9.  #Det vi hört om fick vi se i Herren Sebaots

stad, den som Gud grundat för evigt#.

 

Vad vi hört fick vi se i Herens Sebaots stad.

         Vilket staden Gud grundat för evigt.

 

Psalm. 48:10.

 

10.  #Vi har besinnat din godhet, o Gud,

här i ditt tempel#.

 

Vi har tänkt på din godhet o Gud.

      I ditt tempel.

 

Psalm. 48:11.

 

11.  #Liksom ditt namn, o Gud, når ditt

lov till jordens ändar.

      Din händer skänker oss rätt och seger#.

 

Ditt eviga namn, o Gud: hörs i ditt lov intill

    jordens ändar.

 

Psalm. 48:12.

 

12.  #Sions berg gläder sig, Juda städer jublar  

över dina domslut#.

 

Sions berg visar sin glädje, Juda alla städer

     visar sitt jubelrop över dina  rättvisa domslut.

 

Psalm. 48:13.

 

13.  #Vandra runt Sion, gå omkring det,

räkna dess torn#. 

  

Vandra runt Sions berg ditt heliga berg.

       Vandra runt omkring det.

 

Psalm. 48:14.

 

14.  #Ge akt på dess vallar, betrakta dess 

palats, så att ni kan berätta för kommande 

      släkten#.

 

Se iaktta Sions vallar.

      Betrakta Kungens heliga palats.

Vilket gör ni kan berätta för kommande släkten

     om Kungens heliga stad.

 

Psalm. 48:15.

 

15.  #Att sådan är Gud, vår Gud för tid och evighet#.

 

Tänk få lära känna hurdan vår Gud är.

        Vår ende Gud för tid och evighet.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se