Alla inlägg under april 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 44:1-5.

 

                     VÄLSIGNELSE ÖVER ISRAEL.

 

Jesaja bok. 44.1

 

1.  #Men lyssna nu, Jakob, min tjänare,

Israel, som jag har utvalt#.

 

Jesaja bok. 44:2.

 

2.  #Så säger Herren, din skapare, han som 

formade dig i moderlivet, han som hjälper dig:

      Var inte rädd, min tjänare Jakob, 

Jeshurun, som jag har utvalt#.

 

Jesaja bok. 44:3.

 

3.  #Jag skall gjuta vatten över törstande mark,

floder av vatten över torrt land, och jag skall

       utgjuta min ande över dina barn,

min välsignelse över era ättlingar#.

 

Jesaja bok. 44:4.

 

4.  #De skall sjkuta upp som grönskande popplar,

som pilträd vid vattenströmmar#.

 

Jesaja bok. 44:5.

 

5.  #En skall säga att han tillhör Herren,

en skall bära Jakobs namn, en skall skriva

     att han är Herrens och hedras med 

namnet Israel#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 39:1-8.

 

             SÄNDEBUDEN FRÅN BABYLOINIEN.

 

Jesaja bok. 39:1.

 

1.  #När kungen av Babylonien, Merodak Baladan,

hörde att Hiskia varit sjuk men blivit helt återställd

       skickade han ett brev och en gåva till honom#.

 

Jesaja bok. 39:2.

 

2.  #Hiskia gladde sig åt sändebudens ankomst

och visade dem sitt förrådshus med silver

     och guld, kryddor och välluktande oljor

samt hela sin rustkammare och allt som rymdes

        i hans skatttkammrar.

Det fanns inte något i palatset eller i hela riket

      som han inte visade dem#.

 

Jesaja bok. 39:3.

 

3.  #Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia

och frågade honom vad männen hade sagt

      och varifrån de kom.

"De har kommit från ett fjärran land", svarade   

    Hiskia, "från Babylonien"#.

 

Jesaja bok. 39:4.

 

4.  #Vad fick de se i ditt palats?" frågade Jesaja.

Hiskia sade:

     "Allt som finns i mitt palats.

Det finns inte något i mina skattkamrar som jag

     inte visade dem".

 

Jesaja bok. 39:5.

 

5.  #Då sade Jesaja:

"Hör Herren Sebaots ord:

 

Jesaja bok. 39:6.

 

6.  #Det kommer en dag då allt som finns i ditt

palats skall föras bort till Babylonien, allt som

      dina fäder har samlat till nu.

Ingenting skall lämnas kvar, säger Herren#.

 

Jesaja bok. 39:7.

 

7.  #Bland de söner som kommer att födas åt dig,

ditt eget kött och blod, skall några tvingas till

      hovtjänst i den babyloniske kungens palats"#.

 

Jesaja bok. 39:8.

 

8.  #Hiskia svarade:

"Det är ett gott ord som du har kommit med från

       Herren".

Han tänkte att så länge han själv levde skulle

      det råda fred och trygghet#.       

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 40:1-11.

 

        TRÖSTANDE ORD  TILL  GUDS FOLK.

 

Jesaja bok. 40:1.

 

1.  #Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud#.

 

Jesaja bok. 40:2.

 

2.  #Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes

   träldom är över, att hennes skuld är sonad,

att Herren straffat henne dubbelt för alla

      hennes synder#.

 

Jesaja bok. 40:3.

 

3.  #En röst ropar:

Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg

       i ödemarken för vår Gud!#:

 

Jesaja bok. 40:4.

 

4.  #Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas.

      Oländig mark skall jämnas

och branter bli till slätt#.

 

Jesaja bok. 40:5.

 

5.  #Herren härlighet skall uppenbaras,

och alla människor skall se det, Herren har talat#.

 

Jesaja bok. 40:6.

 

6.  #En röst sade: Förkunna!

   Jag frågade:  "Vad skall jag förkunna?"

Människan är som gräset, förgägliga som blomman

     på ängen#.

 

Jesaja bok. 40:7.

 

7.  #Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens

vind går fram.

      Ja, folkets är gräset#.

 

Jesaja bok. 40:8.

 

8.  #Gräset torkar, blomman vissnar, men vår

Guds ord består i evighet#.

 

Jesaja bok. 40:9.

 

9.  #Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud

med hög röst, Jerusalem.

      Ropa, var inte rädd, säg till Juda städer:

Er Gud kommer!#.

 

Jesaja bok. 40:10.

 

10.  #Herren Gud kommer i all sin styrka,

   han härskar med mäktig arm.

Sin segerlön har han med sig, de han vunnit 

     går framför honom#.

 

Jesaja bok. 40:11.

 

11.  #Som en herde vallar han sin hjord.

Han tar upp lammen i sin famn och bär dem

       i sina armar, han driver tackorna varligt#.

 

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 40:12-31.

 

                     GUDS STORHET.

 

Jesaja bok. 40:12-31.

 

12.  #Vem mäter upp havet i sin kupade hand

och himlens vidd med sina fingrar?

        Vem häller jordens mull i ett mått,

väger bergen och höjderna på våg?#.

 

Jesaja bok. 40:13.

 

13.  #Vem kan styra Herrens tankar, vem ger 

honom råd och kunskap?#.

 

Jesaja bok. 40:14.

 

14.  #Vem rådgör han med, vem kan ge honom

vishet och lära honom den rätta vägen,

      skänka honom kunskap och leda honom

till insikt?#.

 

Jesaja bok. 40:15.

 

15.  #Folken är som droppar ur ett ämbar,

som dammkorn i en vågskål.

     Fjärran länder väger lätt som stoft#.

 

Jesaja bok. 40:16.

 

16.  #Libanons skog räcker inte till ved, dess djur

förslår inte till brännoffer#.

 

Jesaja bok. 40:17.

 

17.  #Alla folk är som intet för honom, som mindre 

än intet räknar han dem#.

 

Jesaja bok. 40:18.

 

18.  #Med vem vill ni jämföra Gud, vad vill ni

likna honom vid?#.

 

Jesaja bok. 40:19.

 

19.  #En gudabild som konstnären gjuter,

som guldsmeden täcker med guld och förser

       med kedjor av silver?#.

 

Jesaja bok. 40:20.

 

20.  #Man väljer trä som inte murknar och anlitar

en skicklig konstnär, som kan ställa upp 

       sin gudabild stadigt#.

 

Jesaja bok. 40:21.

 

21.  #Förstår ni inte, hör ni inte?

Har det inte sagts er från begynnelsen, har ni

    inte vetat det sedan jordens grund blev lagd?#.

 

Jesaja bok. 40:22.

 

22.  #Han tronar ovan jordens rund, de som bor

på den är som myror.

       Han bereder ut himlen som en duk, spänner

upp den som ett tält att bo i#.

 

Jesaja bok. 40:23.

 

23.  #Han gör furstar till intet, utplånar 

jordens härskare#.

 

Jesaja bok. 40:24.

 

24.  #Knappt har det såtts, knappt planterats,

    knappt har de hunnit slå rot, så andas han på

dem och de vissnar, stormen för bort dem 

      som boss#.

 

Jesaja bok. 40:25.

 

25.  #Med vem vill ni jämföra mig,

vem är min like? säger den Helige#.

 

Jesaja bok. 40:26.

 

26.  #Lyft blicken mot skyn och se:

Vem har skapat allt detta?

      Han som mönstrar stjärnornas här och låter

dem tåga fram, han som ropar upp dem alla.

      Så väldig är hans makt och hans styrka

att ingen av dem uteblir#.

 

Jesaja bok. 40:27.

 

27.  #Jakob, hur kan du tala så, Israel,

hur kan du säga:

      "Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar

sig inte an min sak"#.

 

Jesaja bok. 40:28.

 

28.  #Har du inte förstått, inte hört?

    Herren är en evig Gud, han  har skapat hela

jorden.

      Han blir inte trött, han mattas inte.

Ingen pejlar djupet av hans vishet#.

 

Jesaja bok. 40:29.

 

29.  #Han ger den trötte kraft, den svage får

ny styrka#.

 

Jesaja bok. 40:30.

 

30.  #Unga män kan bli trötta och mattas,

ynglingar snava och falla#.

 

Jesaja bok. 40:31.

 

31.  #Men de som litar till Herren får ny kraft,

de får vingar som örnar.

      De springer utan att bli trötta, 

vandrar utan att mattas#. 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 41:1-7.

 

             HERREN HAR KALLAT KYROS.

 

Jesaja bok. 41:1.

 

1.  #Var tysta inför mig ni fjärran länder,

lägg handen för munnen, alla folk!

      Må de stiga fram och få ordet.

Låt oss mötas till rättegång#.

 

Jesaja bok. 41:2.

 

2.  #Vem har från ster manat fram den man

som segrar vart han går?

         Vem lämnar folken i hans våld och låter

honom störta kungar?

     Hans svärd gör dem till stoft, hans båge 

gör dem till boss i vinden#.

 

Jesaja bok. 41:3.

 

3.  #Han förföljer dem och drar dem oskadd fram,

hans fötter snuddar knappt vid marken#.

 

Jesaja bok. 41:4.

 

4.  #Vems verk är detta, em har gjort det?

Han som i begynnelsen kallade fram släktena,

     jag, Herren, som var den förste och som

ännu för de sista är densamme#.

 

Jesaja bok. 41:5.

 

5.  #Fjärran länder ser det och bävar, hela jorden 

darrar.

       De har kommit samman#.

 

Jesaja bok. 41:6.

 

6.  #Alla hjälper varandra och sporrar

sina kamrater#.

 

Jesaja bok. 41:7.

 

7.  #Guldsmeden sporras av gjutaren, klensmeden

av den som hamrar.

      Han berömmer lödningen och spikar fast 

gudabilden, så att den står stadigt#.

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 41:8-20.

 

      TRÖST OCH LÖFTEN TILL ISRAEL.

 

Jesaja bok. 41:8.

 

8.  #Israel, du min tjänare, Jakob, som jag har utvalt,

ättling till Abraham, min vän#.

 

Jesaja bok. 41:9.

 

9.  #Du som jag hämtade från jordens ände,

kallade från dess bortersta hörn ----- till dig

      sade jag:

Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter

     dig inte#.

 

Jesaja bok. 41:10.

 

10.  #Var inte rädd, jag är med dig.

Ängslas inte, jag är din Gud.

      Jag ger dig styrka och hjälper dig,

stöder och räddar dig med min hand#.

 

Jesaja bok. 41:11.

 

11.  #Alla som vänder sin vrede mot dig

får blygas och stå med skam.

       De män som ligger i fejd med dig skall

bli till intet och förgås#.

 

Jesaja bok. 41:12.

 

12.  #De män som slagits med dig skall du söka 

men inte finna.

      De män som fört krig mot dig skall bli

till intet, ett ingenting#.

 

Jesaja bok. 41:13.

 

13.  #Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid

handen och säger till dig:

       Var inte rädd, jag hjälper dig#.

 

Jesaja bok. 41:14.

 

14.  #Var inte rädd, Jakob, lilla kryp,

   Israel, fdu stackars mask.

Jag hjälper dig, säger Herren, Israels Helige

    är din befriare#.

 

Jesaja bok. 41:15.

 

15.  #Jag g ör dig till en skarpeggad trösksläde,

  en ny med vassa taggar.

Du skall tröska bergen till stoft, höjderna

     till agnar#. 

 

Jesaja bok. 41:16.

 

16.  #Du skall vanna dem vinden skall ta dem,

en stormvind skall skingra dem.

       Men du skall glädjas över Herren, 

över Israels Helige får du jubla#.

 

Jesaja bok. 41:17.

 

17.  #De fattiga och svaga söker vatten ----- förgäves.

   Tungan torkar av törst.

Jag, Herren, hör deras bön, Israels Gud sviker

     dem inte#.

 

Jesaja bok. 41:18.

 

18.  #Floder skall rinna fram på kala höjder,

källor springa upp på slätten.

     Jag gör öknen rik på vatten, gör på vatten,

gör det torra landet till oaser#.

 

Jesaja bok. 41:19.

 

19.  #Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten

och vildoliv, jag sätter cypresser i ödemarken

     tillsammans med almar och pinjer#.

 

Jesaja bok. 41:20.

 

20.  #Så skall alla se och veta, besinna och förstå,

 att Herrens hand har utfört detta, att Israels 

       Helige skapat det#.  

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 41:21-29.

 

      HERRENS ÖVERLÄGSENHET ÖVER AVGUDARNA.

 

21.  #Lägg fram er sak, säger Herren, anför er bevis,

säger Jakobs konung#.

 

Jesaja bok. 41:22.

 

22.  #Må de stiga fram och förklara för oss allt 

 som sker.

     Förklara det förflutna, så att vi kan begrunda det

och förstå det som har skett.

      Eller tala om för oss vad som skall hända#.

 

Jesaja bok. 41:23.

 

23.  #Berätta vad som skall ske härnäst, så att vi

förstår att ni är gudar.

        Gör något, gott eller ont, så att vi alla kan

se och skåda#.

 

Jesaja bok. 41:24.

 

24.  #Nej, ni är ingenting, det ni gör är mindre än

intet.

     Avskyvärd är den som väljer er.

 

Jesaja bok. 41:25.

 

25.  #Jag manade fram en man från norr, från öster

kallade jag honom.

       Han trampar på furstar som på jord,

som en krukmakare trampar sin lera#.

 

Jesaja bok. 41:26.

 

26.  #Vem berättade det i förväg, så att vi visste,

förutsade det, så att vi såg att det slog in?

       Ingen förutsade, ingen förkunnade,

inte ett ord hördes från er#.

 

Jesaja bok. 41:27.

 

27.  #Jg ärf den förste som säger det till Sion,

jag sänder en glädjebudbärare till Jerusalem#.

 

Jesaja bok. 41:28.

 

28.  #Jag ser mig omkring, men ingen är här,

jag talar, men ingen vet råd, ingen kan svara på

        mina frågor#.

 

Jesaja bok. 41:29.

 

29.  #Nej, de är ingenting, de uträttar intet.

Dessa beläten är luft och tomhet#.     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 23 april 12:02

JESAJA BOK. 42:1-9.

 

             HERRENS TJÄNARE OCH HANS UPPGIFT.

 

Jesaja bok. 42:1.

 

1.  #Detta är min tjänare som jag ger kraft,

min utvalde som jag har kär.

       Jag låter min ande komma över honom,

han skall föra ut rätten till folken#.

 

Jesaja bok. 42:2.

 

2.  #Han ropar inte, han höjer inte rösten,

hans stämma hörs inte på gatorna#.

 

Jesaja bok. 42:3.

 

3.  #Det knäckta strået bryter han inte av,

den tynande lågan släcker han inte.

       Trofast skall han föra ut rätten#.

 

Jesaja bok. 42:4.

 

4.  #Han skall inte tyna bort eller knäckas,

innan han har fört rätten till seger på jorden.

      Fjärran länder väntar på hans undervisning#.

 

Jesaja bok. 42:5.

 

5.  #Så säger Gud, Herren, han som har skapat 

himlen och späny upp den, brett ut jorden

      med allt vad den alstrar, han som gett liv 

åt människorna där, livsande åt dem som

      vandrar på jorden:#.

 

Jesaja bok. 42:6.

 

6.  #Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,

Jag tar dig vid handen och skyddar dig.

        Genom dig ingår jag ett förbund med mitt

folk till ett ljus för de andra riken#.

 

Jesaja bok. 42:7.

 

7.  #Du skall öppna de blindas ögon och befria de

fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som

     sitter i mörkret#.

 

Jesaja bok. 42:8.

 

8.  #Jag är Herren, detta är mitt namn.

Jag delar inte min ära med någon, inte min

     berömmelse med gudabilder#.

 

Jesaja bok. 42:9.

 

9.  #Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag

något nytt.

      Innan det ännu spirat kungör jag det för er#.   

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se