Alla inlägg under april 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 april 2012 15:47

                                                 

                                                  

                                                  
          TÅLAMODETS PRÖVNINGAR.


              Första Mosebokens författare talar om för oss Fader Abraham och hans välutvecklade djupa,

              Tålamodets prövning, när det gäller, hans fulla överlåtande tilltro till Guds personliga tilltal

              in hans överlåtna hjärta, där vi också i hans handlade kan tydligt se HANS FULLKOMLIGA LYDNAD.

                                                  
                                              
                GUD SÄTTER ABRAHAM PÅ PROV.

              1. MOSEBOKEN. 22:1-19.

              1. En tid därefter SATTE GUD ABRAHAM PÅ PROV. Gud kallade på honom: "Abraham!"

              "Här är jag", svarade han.

              2. Gud sade: "TA DIN ENDE SON, HONOM SOM DU ÄLSKAR, ISAK, OCH GÅ TILL LANDET MORIA OCH OFFRA

              HONOM DÄR SOM BRÄNNOFFER PÅ ETT BERG SOM JAG SKALL VISA DIG".

              3. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin Isak, högg ved till

              brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om.

              4. DEN TREDJE DAGEN FICK ABRAHAM SE PLATSEN PÅ AVSTÅND.

              5. Då sade han till tjänarna: "Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe.

              Sedan kommer vi tillbaka till er".

              6. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven,

              och så gick de båda tillsammans.

              7. "FAR", sade Isak. "Ja, min son", svarade Abraham. Isak sade: "HÄR ÄR ELD OCH VED, MEN VAR ÄR 

              FÅRET SOM SKALL OFFRAS?"

               8. "Min son", sade Abraham, "GUD UTSER ÅT SIG DET FÅR SOM SKALL OFFRAS".

               Så gick de båda tillsammans.

               9. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare.

               HAN LADE UPP VEDEN OCH BAND SEDAN SIN SON ISAK OCH  LADE HONOM PÅ ALTARET, OVANPÅ

               VEDEN.

               10. Och Abraham STRÄCKTE UT HANDEN OCH TOG KNIVEN FÖR ATT SLAKTA SIN SON.

               11. Då ropade en Herrens ängel till honom från himlen: "ABRAHAM! ABRAHAM"! "Ja", svarade

                Abraham", "här är jag".

                12. Ängeln sade: "LYFT INTE DIN HAND MOT POJKEN, OCH GÖR HONOM INGET ONT.

                NU VET JAG ATT DU FRUKTAR GUD, NU NÄR DU INTE HAR VÄGRAT MIG DIN ENDE SON".

                13. När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår.

                Då gick han bort ocg tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.

                14. Abraham gav denna plats namnet "Herren utser". Idag säger man "på berget där Herren blir sedd".

                15. Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham:

                 16. "JAG SVÄR VID MIG SJÄLV, säger Herren, ATT EFTERSOM DU GJORDE DETTA OCH INTE VÄGRADE MIG 

                DIN ENDE SON,

                17.  SKALL JAG VÄLSIGNA DIG OCH GÖRA DINA ÄTTLINGAR TALRIKA SOM STJÄRNORNA PÅ HIMLEN

                OCH SOM SANDEN PÅ HAVETS STRAND, OCH DIN ÄTTLINGAR SKALL INTA FIENDENS STÄDER.

                18. OCH ALLA FOLK PÅ JORDEN SKALL ÖNSKA SIG DEN VÄLSIGNELSE SOM DINA ÄTTLINGAR HAR FÅTT.

                 DETTA SKALL SKE DÄRFÖR ATT DU LYDDE MIG."

                 19. Abraham gick tillbaka till sina tjänare, och alla återvände tillsammans till Beer Sheva.

                 Abraham stannade sedan där.

                 Tålamodet är i själva verket, på ett rätt sätt, att bearbeta vår tid, som vi befinner oss i som

                 människor, som i sin tur föder fram det, välkomna svaret vi väntat på.                              

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 april 2012 05:53

                                                  
                                             

                                       ATT VARA EN GOD VÄN TILL TYSTNADEN.


               Efesierbrevets författare skriver i Efesierbrevet kapitel 4:29-31

               29. Öppna inte munnen FÖR OFRUKTBART PRAT utan säg bara sådant som tjänar till att bygga

               upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på.

               30. Gör inte Guds helige ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er.

               31. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, MED SKYMFORD och förolämpningar och all 

               annan ondska.

               Idag lever vi i en värld där Tystnaden helt saknas. "Det finns många ord och talande tungor,

               som ständigt är aktiva. Det finns ett ordspråk som säger många talande ord, men ingen verkstad."

               Man ger ut en massa löften som som aldrig går i uppfyllelse.

               Dessa löften är inte trovärdiga, löften som inte har någon större tyngd av ord i sig själv.

               Det jag sår av ord med min tunga, kommer på sikt att ge mig och de som hört mina ord att få en

               bestående skörd av ord och tankar.

               Det kan ge en dålig eller en god skörd, beroende på vad jag säger till mina medmänniskor.

               När det gäller Tystnaden har den en personlighet och vill gärna påverka mig att acceptera

               Tystnadens budskap.

               Att vara tålmodig mot och med Tystnaden, att välkomna Tystnaden in i sitt egna liv.

               Att bli en god vän till Tystnaden kan bidra till en inre läkedom och även för hela människan.

               Vissa människor har svårt för Tystnadens budskap, det kan bero på genetiska orsaker, som säger, om

               jag inte får prata, mår jag som person inte bra.

               Man kan också ha väldigt svårt med att tygla sin egen tunga med en massabetydelseösa ord.

               Man kan säga att man pratar, bara för att man ska prata.

               Att använda ord, talande ord med en tyglad tunga med att uppmuntra och vägleda människor.

               Slutsatsen med detta är att man genom tungans makt kan föra ut ett positivt eller ett negativt budskap.

               MÅNGA GÅNGER GÖR VI VÅRT EGNA VAL.

               Det finns ett ordspråk som säger: "DET HJÄRTAT ÄR FYLLT UTAV DET TALAR MUNNEN".

               Vårt hjärta är då som ett förrådshus av olika ord, som vi själva väljer att med våra tungor, man kan

               säga att aktivera dessa ord, utifrån våra hjärtan.

               Det finns en tanke med att tänka, när det gäller vårt egna tal, ATT TÄNKA FÖRST, och sedan tala ut det

               man tänker ut med sin tanke, att tala om, OCH INTE TVÄRTOM


               Jakobbrevets författare talar om "TUNGAN ÄR EN ELD".

               Jakobsbrevet. 3:1-12.

               1. MINA BRÖDER, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom.

               2. Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, HAN ÄR FULLKOMLIG, och han

               kan tygla hela sin  kropp.

               3. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp.

               4. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med det 

                lilla rodret dit han vill.

               5. På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår.

               En liten eld kan sätta en hel skog i brand.

               6. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp,

               den sätter livshjulen  i brand och har själv sin eld från helvetet.

               7. Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan bevingas och

               har bevingats av människan.

                8. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift.

                9. Med en tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människor, som är

                skapade till Guds avbilder.

                 10. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

                 11. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten?

                 12. Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en

                 saltkälla ge sötvatten.          

       

                      
 om

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 april 2012 20:11

                                                         HELIGE ALOISIUS AV GONZAGA.


                       BÖN TILL DEN HELIGE ALOISIUS FÖR VARJE VECKODAG OM HJÄRTATS RENHET.

                                                  

                                                        Söndag och Onsdag.

                                                  

                                                         Ur Oremus  1909.

                      Helige Aloisius, du som utmärkte dig genom änglalik renhet, trots att jag är ovärdig kommer

                      jag till dig och ber med förtroende om din mäktiga förbön.

                      I synnerhet anbefaller jag dig mitt hjärtas och min själs renhet.  På dig har uppfyllts

                      Herrens ord: "Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud".

                      För din änglalika renhets skull ber jag dig, hjälp mig att bevara mitt hjärta rent från all synd.

                      När du ser mig i fara att falla, avlägsna ur min själ alla orena tankar och begär; väck i mitt

                      hjärta känslan av helig fruktan för Gud, medvetenhet om döden, Domen och evigheten,

                      men framför allt tanken på Jesus Kristus, den Korsfäste, vars Heliga Kropp måste lida

                      de grymmaste kval för att försona orenhetens synder.

                      Anbefall mig åt Honom och åt Hans jungfruliga Moder i frestelsens stund, så att jag kämpar

                      den goda kampen och vinner livets krona. Amen.

                                               
                                                  Måndag och Torsdag.                                                       
                                                   Ur Oremus, 1909. 

                       Helige Aloisius, du blev tidigt fullkomlig och du har på kort tid fullgjort det som många

                       behöver många år för att fullborda.

                       Det var din själs renhet, det var din brinnande kärlek till Gud, det var din aldrig tröttnande

                       iver i Herrens tjänst, som i unga år kom dig att uppnå en så hög grad av helighet.

                       I sin försyn har Gud genom sin Ställföreträdare på jorden framställt dg såsom ungdomens 

                       förebild och Skyddshelgon.

                       Jag utser dig idag till mitt Skyddshelgon. Jag vill efterfölja dig och jag föresätter mig att

                       aldrig i tankar, ord eller gärningar göra något, som kan såra hjärtats renhet.

                       Bed för mig om nåd, att jag kämpar den goda kampen och troget håller min föresats.

                       Lär mig att så göra framsteg i yttre färdigheter och världsliga kunskaper, så att jag för den

                       skull inte glömmer de h eligas kunskap och min odödliga själs frälsning.

                       I synnerhet bistå mig, när jag ska välja mitt levnadskall.  Jag vet, att Gud i sin världsplan

                       bestämt en plats för varje människa. Lär mig därför framför allt att be till Ljusets Fader, så 

                       att jag fär lära känna Hans vilja; lär mig att med Aposteln fråga; "Herre, vad vill Du, att jag

                       ska göra?" Bed för mig, att jag väljer så, som  jag skulle ha valt på min dödsbädd. Amen. 

                             

                                                  
                  Tisdag och Fredag    

                                                 Gammal avlatsbön, Pius VII, 6 mars 1802.

                        Helige Aloisius, smyckad med änglalik renhet, åt dig anförtror jag skärskilt min kropps och

                        min själs renhet. Jag behöver din hjälp och ber dig: anbefall mig åt Jesus, det rena Lammet,

                        och åt Hans Moder, Jungfrun över alla jungfrur. När frestelsen kommer över mig, uppväck då

                        i mig tanken på evigheten och på Jesus Kristus, den Korsfäste Frälsaren.

                        Uppväck i mig sann gudsfruktan , upptänd i mig den gudomliga kärlekens eld, så att jag

                        följer ditt kyska levnadssätt och en gång i himmelen med dig får se Gud. Amen.


                                                  
                         Lördag

                                                  
               Ur Skyddsängeln 1953  

                       

            

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 april 2012 17:35

                                                  

              HELIGA AGNES.

                        JUNGFRU OCH MARTYR  ( CA. +304 ENDAST 13 ÅR GAMMAL ).


               O Jungfru och Martyr, Heliga Anges, redan i tidig ålder drogs du av Kristi kärlek tll den grad att du

               föredrog den före allt annat på denna jord.

               Kristi kärlek uppfyllde dig att du inte tvekade att till och med acceptera martyriet för att inte överge

               Honom. Vi ber om din förbön inför Honom som utser de svagaste för att förödmjuka de som anser sig

               vara starkai denna värld.

               Hjälp oss att ro att livet inte är förlorat utan istället vunnet när det offras av kärlek till Kristus.

               Be för alla människor, men särskilt för de unga om uppskattning av kyskheten och mod och glädje

               i att leva ett kyskt liv.

               Be för oss om Andens vishet så att vi får klarhet i tron så att vi också i vår tid kan svara med

               generositet på Guds kallelse.

               Be för oss så att vi även i livets svåraste stunder kan få erfara Jesu närhet, Han som dog för

               oss och gav dig kraft att dö för Honom.

               Hans är äran och all lovprisning i all evighet. Amen.

               ( Nämn särskild böneintention ).

                Allsmäktige, Evige Gud. Du utväljer det svaga i världen för att låta det starka komma på skam.

                Låt oss, som vördar den Heliga Agnes, följa henne efter i en tro som aldrig vacklar.

                Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


                                               HYLLNINGSBÖN TILL DEN  HELIGA AGNES.

                                                  

                                                  
                  ( Ur Oremus 1909 ). 


                  Heliga Agnes, Herrens oskyldiga blodsvittne, du offrade villigt ditt unga liv under bödelns svärd för 

                  tron på Kristus och Hans heliga lära.

                  Be för oss om nåden, att troget bevara och i ord och gärning bekänna vår heliga katolska tro,

                  så att Kristus, som vi öppet bekänt inför människorna, en gång bekänner oss inför sin Fader,

                  som är i himmelen.

                  Heliga Agnes, oskuldens och renhetens förebild, när den gudlöse romerske ståthållaren uttalade

                  över dig den nesliga domen, tt din renhets lilja skulle trampas under fötterna, sade du med

                  orubblig förtröstan på Herrens hjälp: "MIN HERRE SKA INTE TILLÅTA, ATT JAG BERÖVAS MIN

                  JUNGFRULIGA KRANS; JAG HAR EN HERRENS ÄNGEL HOS MIG, SOM VAKTAR MIN KROPP".

                  Be för oss till Honom, som saligtprisat de renhjärtade, så att vi i förtröstan på Hans starka

                  hjälp övervinner köttets och världens lockelser för att bevara hjärtats renhet obesmittad.

                  Heliga Agnes, Herrens trogna brud, ditt hjärta kände endast en kärlek, kärleken tll din

                  Himmelske Brudgum Jesus Kristus.

                  "VIK IFRÅN MIG, DÖDENS VARELSE", ropade du till den hedniske ynglingen, som ville att du skulle

                  svika din tro, "JAG ÄLSKAR INGEN ANNAN ÄN KRISTUS; JAG ÄR TROLOVAD MED HONOM; FÖR HONOM

                  BEVARAR JAG MIN TRO, VILKEN ÄNGLARNA TJÄNAR, VILKENS SHÖNHET SOLEN OCH MÅNEN BEUNDRAR".

                  Denna kärlek blev dig ett beskydd mot bålets och den orena lustens eld, varmed Kristi fiender

                  ville förstöra din kropp och din själ.

                  Be för oss, så att den himmelska eld, som Kristus kommit för att tända på orden, alltid brinner

                  i våra hjärtan, så att vi efter ett obefläckat liv blir delaktiga av den  härlighet som du förvärvat

                  genom hjärtats renhet och matyriets krona. Amen.

                  Be för oss Heliga Agnes, att vi blir värdiga Kristi löften.

                  Allsmäktige evige Gud, Du som utväljer det svaga i världen för at de starka ska komma på

                  skam, ge oss nåden att vi som firar Din heliga jungfru och matyr Agnes får erfara hennes beskydd,

                  genom Kristus, genom Kristus, vår Herre.  Amen. 

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 april 2012 19:32

                                                  
                  PETRUS FÖRNEKELSE.      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 april 2012 15:50

                                           DEN BRODERLIGA AVUNDSJUKAN.

               Den broderliga avundsjukan går ut i vredesutbrott, som oftast blir okontrollbar, för den

               som låter sig styras av dess inflytande, kan bli helt förslavad av dess handlingssätt.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 april 2012 18:28

                                                  

   ÄKTENSKAPSBRYTERSKAN.


              Johannesevangeliets författare som tydligt och klart skriver om detta ämne: En äktenskapsförbryterska.

              Johannesevangeliet. 8:3-11.

              3. De skriftlärde och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott.

                  De ställde henne framför honom.

               4. Och sade: "Mästare, den här kvinnan togs på gärning när hon begick äktenskapsbrott.

               5. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?"

               6. Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för.

                   Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret.

                7. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: "DEN AV ER SOM ÄR FRI FRÅN SYND SKALL

                    KASTA FÖRSTA STENEN PÅ HENNE."

                 8. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken.

                 9. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar

                     med kvinnan framför sig.

                 10. Jesus såg upp och sade till henne: "Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?"

                 11. Hon svarade: "Nej, Herre". Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer."

                       Att inte mer synda i sitt hjärta innebär, att man helt överlåter sig till sanningen.

                  Jesus säger i Johannes evangeliet 8:34-36: Där han talar ett tydligt språk om att vara slav under syndens

                  makt och inflytande, men det finns en väg, som är en tillgänglig möjlighet, för att erfara den sanna och

                  äkta friheten i själva sanningen, som är tillgänglig för alla människor, som har ett inre sökande

                  och längtan, efter denna livsföring och dess värde, för hela människan.

                  34. Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden.

                  35. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid.

                  36. Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria".       


Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 april 2012 20:31


                                             GUDS ORDETS SANNA BETYDELSE.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28 29
30
<<< April 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se