Alla inlägg under oktober 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 oktober 2018 14:07

ATT SÖKA OCH FINNA ÖDMJUKHETEN.

 


Lycklig i sitt hjärta den som söker ödmjukheten.

 

Lycklig i sina tankar den som söker ödmjukheten.

 

Utövar sin ödmjukhet när han talar.

 

I sitt hjärta begrundar ödmjukhetens vägar.

 

Lycklig den som tänker på hennes hemligheter.

 

Lycklig den som tänker på hennes rikedomar.

 

Följer hennes fotspår som jägaren efter sitt

      villebråd.

 

Ödmjuke får bor i hennes härlighet.

 

Ur ödmjukhetens friska vattenkälla får

       den ödmjuke dricka.

 

Ödmjuke stödjer sig på ödmjukheten 

          skall aldrig falla.

 

Ödmjuke litar på ödmjukheten blir aldrig

          sviken av henne. 

 

Högmodiga människor får aldrig se henne.

 

Ödmjukheten fjärran ifrån den stolte.

 

Övermodiga ägnar ödmjukheten inte en tanke.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 oktober 2018 14:06

ANDRA KORINTERBREVET.  11:16-29.

 

EN DÅRES TAL I EGEN SAK.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:16.

 

16.  #Jag upprepar: ta mig inte för en dåre,

men om ni ändå gör det, så lyssna på denne

      dåre, så att jag kan få skryta lite,

jag också#.

 

Jag säger igen: låt mig inte vara som en dåre.

         Ser ni mig som en dåre lyssna på denne 

dåres tal.

       

¤Andra Korinterbrevet. 11:17.

 

17.  #Vad jag här säger, det säger jag inte

i Herrens anda utan som i dårskap, när det är fråga

       om skryt#.

 

Skrytsamhetens ord  ärar dårskapen.

      Herrens anda finns ingen dårskap.

 

¤Andra Korinterbrevert. 11:18.

 

18.  #När så många skryter på människors vis

kan också jag gör det#.

 

Skrytsamhetens på människors vis finns bland er.

          Jag kan vara ödmjukt skrytsam. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:19.

 

19.  #Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor,

ni som är så kloka#.

 

Ni mina älskade i Kristus visar er ståndaktighet

      inför dåraktiga människor.

Er ståndaktighet visar sig i er klokhet. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:20.

 

20.  #Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slå er i ansiktet#.

 

Ert ståndaktiga liv er inre styrka:

     när blir hånade slagna i era ansikten.

Får lida för Kristi skull.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:21.

 

21.  #Till min skam måste jag medge att jag tydligen

har varit svag.

      Men vad andra vågar komma med ---- nu talar jag i dårskap ----- det vågar jag #.

 

Visar min svaghet i mig själv.

      Andra i sin frimodighet visar  sin dårskap.

Nu kan jag också frimodigt  tala i dårskap.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:22.

 

22.  #De är hebreer ----- jag med; israeliter ----

jag med; Abrahams ättlingar  ------ jag med#.

 

Dårarna är hebreer  jag också hebree.

       Dårarna är israeliter.

Dårarna är Abrahams ättlingar  jag också

      en av Abrahams ättlingar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:23.

 

23.  #De tjänar Kristus ---- det gör jag ännu mer än

de flesta , suttit i fängelse mer än de flesta,

        fått prygel i övermått och ofta riskerat livet#.

 

De är Kristi tjänare.

        Jag själv suttit fängslad mer än de flesta.

Fått prygelslag i övermått.

         Riskerat mitt liv  för Kristi skull.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:24.

 

24.  #Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio

minus ett slag#.

 

Judarnas piskslag vidrört min kropp

     fem gånger fått fyrtio minus ett slag. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:25.

 

25.  #Tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag

stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott,

       ett helt dygn har jag drivit omkring på

öppna havet#.

 

Tre gånger slitit spö.

       Blivit stenad en gång.

Tre gånger lidit skeppsbrott.

      Under ett helt dygn drivit omkring på

öppna havet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:26.

 

26.  #Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror

i floder, faror från rövare, faror bland landsmän

       och bland hedningar, faror i städer, i öknar

och på havet, faror bland falska bröder#.

 

Ofta varit ute på resor.

       Blivit utsatt för faror på floder.

Levt i fara från rövare.

       Bland landsmän & bland hedningar.

Upplevt faror i olika städer i öknar och på havet.

         Lidit i falska bröders närhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:27.

 

27.  #Jag har arbetat och slitit och ofta vakat,

jag har svultit och törstat och ofta fastat,

       jag har frusit och varit utan kläder#.

 

Varit arbetsam slitit med mina händer.

       Ofta varit vakande.

Levt som svältfödd  varit törstig varit fastande.

        Frusit till kroppen  saknat klädnad.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:28.

 

28.  #Till allt annat kommer det som trycker mig

varje dag: mina bekymmer för alla församlingarna.

 

Varje har jag haft ansvar: bekymmer för

       alla församlingarna.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:29.

 

29.  #Ingen är svag utan att jag blir svag.

Ingen kommer på fall utan att jag prövas som 

      i eld#.

 

Ingen känner sig svag  som också jag gör det.

      Jag prövas i den andliga elden. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 oktober 2018 14:06

ANDRA KORINTERBREVET. 11:7-15.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:7.

 

7.  #Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas

      och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning?#.

 

Begick jag en synd när jag ödmjukade mig:

      för er till upphöjelse?

Förkunnade Guds evangelium utan er ersättning?

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:8.

 

#Andra församlingar har jag plundrat genom att ta

betalt av dem för att kunna hjälpa er#.

 

Plundrat andra församlingar för att kunna hjälpa er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:9.

 

9.  #När jag var hos er och hade det svårt låg jag ändå ingen till last, bröderna som kom från

        makedonien försåg mig med vad jag behövde.

Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till

     last och kommer alltid att vara det#.

 

Jag var hos er hade det svårt vara inte någon

          till last.

Bröderna från Makedonien försörjde mig.

        

¤Andra Korinterbrevet. 11:10.

 

10.  #Vid Kristi sanning som är i mig, min stolthet

över detta skall ingen i hela Achaia kunna ta 

      ifrån mig#.

 

Kristi sanning verksam i mig min stolthet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:11.

 

11.  #Varför handlar jag så?

För att jag inte älskar er?

       Det vet Gud att jag gör#.

 

Gud vet att jag älskar er alla.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:12.

 

12.  #Jag kommer att fortsätta som hittills för

att inte ge dem något tillfälle som vill kunna

       skryta med att de är lika goda som jag#.

 

Kommer i fortsättningen förhindra dem 

    skryta med de är lika goda som jag.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:13.

 

13.  #Ty de är falska apostlar, ohederliga arbetare,

som uppträder som kristi apostlar#.

 

Skrytsamma falska apostlar:  o-ärliga arbetare

     i Guds vingård.

Gör sig själva till Kristi apostlar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:14.  

 

14.  #Och det är inget att förvåna sig över, Satan

själv uppträder ju som en ljusets ängel#.

 

Inte förvånade över deras falskhet.

       Satan falskheten själv uppträder som

ljusets ängel.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:15.

 

15.  #Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten.

      Men de skall få ett slut som svarar mot

deras gärningar#.   

 

Satans falska tjänare uppträder som

          rättfärdighetens tjänare.

Deras slut svarar mot deras egna gärningar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 oktober 2018 09:14

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL. 130.

 

13000.  Ödmjukt  hjärta & tankar  skadar ingen.

 

13001.  Milt hjärta och milda tankar skadar ingen.

 

13002.  Barmhärtigt hjärta & tankar skadar ingen.

 

13003.  Tack, snälla du  tänk vara snällheten lydig.

 

13004a. Omtänksamheten  ömheten  varandras vänner. 

 

13004b.  Ömheten  omtänksamheten  nyttiga.

 

13004c.  Omtänksamheten  ömheten  tillgängliga

      för Alla.

 

13005a.  Livet i ödmjukheten  ger god lärdom

och livs-erfarenhet.

 

13005b.  Livet i vänligheten  ger god lärdom

& livs-erfarenhet.

 

13005c.  Livet i elakheten  ger dålig lärdom

och livs-erfarenhet.

 

13006.  Livet i stoltheten  ger dålig lärdom

& livserfarenhet.

 

13007.  Ödmjukhetens liv  älskvärt för mänskligheten.

 

13008a.  Ödmjukhetens liv önskvärt för Alla.

 

13008b.  Ödmjukhetens liv  värdefullt för mänskligheten.

 

13008c.  Ödmjukhetens liv  tiilgängligt för Alla.

 

13009.  Ödmjukhetens liv hälsosamt  för själslivet.

 

13010a.  Tack för ödmjukhetens tjänare-liv.

 

13010b.  Ödmjukhetens tjänare-liv  nyttigt liv.

 

13010c.  Ödmjukhetens tjänare-liv  tillgängligt liv

för mänskligheten.

 

13011a.  Känslo-livet rider på vädret egensinniga liv. 

 

13011b.  Missmodets egen-sinniga liv rider på känslo-livet.

 

13011c.  Uppgivenhetens egensinnliga liv rider

på käslo-livet.

 

13012.  Deppighetens egen-sinnliga liv rider

på känslolivet.

 

13013a.  Egoismen svårt ta sitt ansvar för sitt

egna liv. 

 

13013b.  Egoismen svårt visa sitt ansvar mot

sin nästas behov.

 

13013c.  Egoismens själviskhet  ansvarslös.

 

13014.  Människans ålder avgörs av tiden:

ödmjukhetens människa accepterar tiden

      och föråldrandet.

 

13015a.  Fullkomligt saktmod  fördriver  häftigheten.

 

13015b.  Fullkomligt saktmod  fördriver  ilskenheten.

 

13015c.  Fullkomligt saktmod fördriver vreden.

 

13016.  Fullkomlig ödmjukhet  fördriver ord-strider.

 

13017a.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver trätgirigheten.

 

13017b.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver högmodet.

 

13017c.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver stoltheten.

 

13018.  Fullkomlig ödmjukhet fördriver övermodet.

 

13019.  Ödmjuke låter sig inte besegras

av stoltheten.

 

13020.  Ödmjuke låter inte sig besegras 

av övermodet.

 

13021.  Ödmjuke låter inte sig besegras 

av högmodet.

 

13022.  Tänk få äga kärleksfulla & gladlynta sättet.

 

13023a.  Ödmjukheten vän med ödmjukt hjärta.

 

13023b.  Ödmjukt hjärta finner sin trygghet

i ödmjukherten.

 

13023c.  Ödmjuka hjärtats trygghet  ser högmodets

liv o-intressant.

 

13024.  Högmodets o-intressanta liv vad ger det

till ödmjukt hjärta.

 

13025a.  Ödmjukheten visar sig inte i ett högmodigt

hjärta.

 

13025b.  Högmodet visar sig inte i ett ödmjukt hjärta.

 

13025c.  Kärleksfull uppmärksamhet nyttigt:

bundsförvant med ödmjukheten.

 

13026a. Ödmjuke stolt över ödmjukheten eftersom

den formar hans hjärtat.

 

13026b.  Milde stolt över mildheten eftersom den

formar hans hjärta.

 

13026c.  Barmhärtige stolt över barmhärtigheten

eftersom den formar hans hjärta.

 

13027.  Ärlige stolt över ärligheten eftersom

den formar hans hjärta.

 

13028a.  Ärligheten o-dödlighet.

 

13028b.  O-ärligheten  dödlig.

 

13028c.  Ärligheten ger livs-glädje.

 

13029.  O-ärligheten ger sorg och bedrövelse.

 

13030.  O-ärligheten äger tomhetens värde.

 

13031.  Ärligheten äger o-förgängligt värde.

 

13032a.  O-ärligheten och ärligheten respekterar

inte varandra.

 

13032b.  Ärligheten & o-ärligheten fiender för Livet.

 

13032c.  O-ärligheten och ärligheten inget stöd

för varandra.

 

13033.  Ärligheten hjärtats frihet.

 

13034.  O-ärligheten hjärtats o-frihet.

 

13035.  Säga som det är: tala sanning.

 

13036a.  O-intressanta livet inget leva för.

 

13036b.  Intressanta livet & o-intressanta

livet umgås inte med varandra.

 

13036c.  O-intressanta livet och intressanta livet

fiender för Livet.

 

13037.  Se livet som en värdefull gåva.

 

13038.  Se tiden som en värdefull gåva.

 

13039.  Existerar tiden  existerar livet.

 

13040.  Döden tjuvaktig förintar allt liv.

 

13041a.  Döden förgänglig.

 

13041b.  Döden hatar allt liv.

 

13041c.  Döden lever sitt egna liv.

 

13042.  Döden självisk.

 

13043.  O-tåligheten stressad av tiden.

 

13044a.  Sorgen och rädslan vad kan det ge

till Livet.

 

13044b.  Sorgen & rädslan onyttiga.

 

12044c.  Sorgen och rädslan tillgänglig var

tj3nare för.

 

13045.  Människo-verket äras av hennes egna händer.

 

13046.  Människo-verket äras av hennes ego-vilja.

 

13047.  Människo-verket lever i avsaknad 

av ödmjukheten.

 

13048a.  Trätlystenheten & trätgirigheten 

äras av ego-viljan.

 

13048b.  Trätgirigheten och trät-lystenheten

blir ärad genom tungans missbruk.

 

13048c.  Trätlystenheten & trätgirigheten

lever i avsaknad av ödmjukheten.

 

13049. Visad medkänsla saknas i trätlystet

hjärta och sinne.

 

13050.  Visad medömkan saknas i trätgirigt

hjärta och sinne.

 

13051a.  Fullständig lydnad bättre än fullständiga

o-lydnaden.

 

13051b.  Fullständiga o-lydnaden sämre än

fullständig lydnad.

 

13051c.  Fullständig lydnad beslutsam.

 

13052.  Fullständig lydnad målmedveten.

 

13053.  Ödmjuk tacksamhet  tacksamt hjärta.

 

13054.  Ödmjuk tacksamhet  tacksamma tankar.

 

13055.  Vilande rofyllda tankar  vad mänskligheten

Behöver.

 

13056.  Vad mänskligheten behöver: sinnesro.

 

13057.  Vad mnnskligheten Behöver: sinnesfriden.

 

13058.  Upplevd sinnesro hjärtats vila.

 

13059.  Upplevd sinnesfrid  hjärtats ro.

 

13060a.  Ödmjuke överlämnat sig helt åt ödmjukheten.

 

10360b.  Ödmjukheten sprider sin närvaro genom

ödmjukes liv: i ord och handdling.

 

13060c.  Ödmjukheten äger ödmjukes liv.

 

13061.  Ödmjuke ödmjukhetens fånge.

 

13062.  Ödmjuke: vara fånge  vara älskad

av ödmjukheten.

 

13063.  Ödmjukheten låter sitt liv vara verksamt

i den ödmjukes liv.

 

13064a.  Lycklig den som håller sin tunga i styr.

 

13064b.  Lycklig den som håller sin vrede i styr.

 

13064c.  Lycklig den som håller sin häftighet i styr. 

 

13065.  Lycklig den som håller sin ilskenhet i styr.

 

13066a.  Illa passar rikedomar för snål människa.  

 

13066b.  Illa passar rikedomar för girig människa.

 

13066c.  Illa passar äran för ärelystna människor. 

 

13067.  Illa passar äran för stolta människor.

 

13068.  Illa passar penningar för penning-begäret.

 

13069.  Illa passar hatet för hatiska människor.

 

13070a.  Illa passar o-barmhärtigheten för

o-barmhärtighetrens människor.

 

13070b.  Illa passar elakheten för elaka människor.

 

13070c.  Illa passar ord-strider för o-tyglad tunga.

 

13071.  Illa passar trätgirigheten för talträngd tunga.

 

13072a.  Illa passar förtalet för pratsam tunga.

 

13072b.  Illa passar skvalleriet för pratsjuk tunga.

 

13072c.  Illa passar kivet för kivaktig tunga.

 

13072c.  Illa passar lögnen för lögnaktig tunga.

 

13073a.  Illa passar sig lögnen för lögnaktiga människor.

 

13073b.  Illa passar sig hatet för hatiska mnniskor.

 

13073c.  Illa passar sig föraktet för kärleks-lösa

människor.

 

13074.  Illa passar sig förtalet för för-taliga människor. 

 

13075.  Illa passar sig makt-lystenhen för stormän.

 

13076.  Illa passar sig makt-begärer för världshärskare.

 

13077a.  Stolta öron lyssnar inte på sanningen.

 

13077b.  Stormännens kontroll-behov  gör

             livet till o-intressant liv.

 

13077c.  Stormännens maktlysten gör livet

      till o-intressant liv.

 

13078.  Världshärskars makt-begär  gör livet

      till o-intressant liv.

 

13079a.  Den som vistas bland kloka bli klok

den som umgås med dårar går det illa för.

 

13079b.  De som vistas bland visa tungor bli

vis i sina tungor.

 

13079c.  De som vistas bland elaka hjärtan 

bli elaka i sina hjärtan.

 

13080.  Gravida kvinnor har givit sin man

      förtroendet bli pappa till hennes barn.

 

13081.  Vad lever människan för ett liv

     som ständigt lever under rädslan.

 

13082a.  Rädslans liv  främmande för sinnesron.

 

13082b.  Rädslans liv  främmnade för sinnes-friden.

 

13082c.  Rädslans liv tillgänglig för mänskligheten.

 

13083.  Rädslans liv o-nyttig.

 

13084.  Rädslans liv dödligt liv.

 

13085.  Frimodighetens liv  o-dödligt liv.

 

13086a.  Fullkomliga frihets-längtan  främmande

för rädslans gissel och snaror.

 

13086b.  Tack; för fullkomligheten.


13086c.  Fullkomligheten  tack för att du finns.


13087.  Fullkomligheten äras och upphöjs

av den fullkomlige.


13088.  Få se livet som en dyrbar gåva.


13089a.  Goda vänskapen  nyttigt för mänskligheten.


13089b.  Goda vänskapen  tillgänglig för människan.


13089c.  Goda dålig vänskapen tillgänglig

för mänskligheten valet henne egna val.


13090.  Stillheten  mänskligheten Behöver.  

 

13091.  Lugnet människan Behöver.

 

13092.  Vilande tankar mänskligheten Behöver.

 

13093.  Ödmjuke väljer ödmjukheten före högmodet.

 

13094a.  Snälle väljer snällheten före elakheten.

 

13094b.  Vänlige väljer vänligen före elakheten.

 

13094c.  Godhjärtlige väljer godheten 

före elakheten.

 

13095.  Rädslans propaganda blir till en

människo-lära.


13096.  Dåliga och goda förebilder.


13097.  Dominantisk egen-vilja o-intressant.


13098a.  Överdriven Rädsla o-intressant.


13098b.  Rädslan herre i säkerhets-tänkande.


13099a.  Äre-lystenheten  ondskefull.


13099b.  Makt-lystenheten  ondskefull.


13099c.  Girigheten  ondskefull.


13099d.  Själviskheten  ondskefull.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 oktober 2018 09:13

ANDRA KORINTERBREVET. 11:1-6.

 

PAULUS SJÄLVMEDVETANDE: HAN HAR

       GRUNDAT FÖRSAMLINGEN.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:1.

 

1.  #Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig ------ visst gör ni det#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:2.

 

2.  #Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud,

jag har ju trolovat er med en enda, man,

       Kristus, och vill överlämna en ren jungfru

till honom#.

 

Ser med vaksamt öga på svartsjukt sätt som Gud.

         Trolovat er med en enda , man, Kristus själv.

Överlämna er alla som en ren jungfrus liv

        till honom.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:3.

 

3.  #Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade

Eva med sin slughet, så skall också er tankar

       förföras och lockas bort från uppriktigheten

och renheten gentmot Kristus#.

 

Känner rädsla infför liksom listige ormen

       över-talade i sitt högmod Evas hjärta.

Skall era tankar bortföras och lockas bort från

        uppriktighetens och renhetens liv

gentemot Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11.4

 

4.  #Ty om någon kommer och förkunnar en annan

Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en

     annan ande än de ni en gång fick eller ett annat

evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen

        ut med det#.

 

Kommer någon annan förkunnar en annan Jesus

        än jag förkunnade.

Ni får ledas av en annan ande ni förut var ledda av.

       Eller fick ett annat evangelium predikat

än det ni mottog.

       Låt er vara ståndaktiga i tron.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:5.

 

5.  #Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostar#.

 

Jag låter aldrig bli underkuvad av dessa väldiga

egensinniga apostlar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 11:6.

 

6.  #Även om jag är klen som talare är jag inte klen

i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken

       varit tillgänglig för er#.

 

I mig själv en klen ordets talare känner jag ingen

            svaghet i min andliga kunskap.

Den kunskapen alltid varit tillgänglig för er.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 oktober 2018 09:13

ANDRA KORINTERBREVET. 10:12-18.

 

Paulus självmedvetande: han har grundat

      församlingen.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:12.

 

12.  #Jag skulle aldrig kommer på tanken att likställa eller jämföra mig med somliga som rekommenderar sig själva.

       De är oförståndiga nog att mäta sig själva och

jämföra sig med sig själva#.

 

Högmodiga människor rekommenderar sig själva.

       Skulla vilja tänka en tanke gör mig likställd med

de som talar för sig själva ära sig själva.

      Andligt o-förståndiga  förblindade av sina

högmodiga fåfängliga tankar.       

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:3.

 

13.  #Men när jag berömmer mig gör jag det inte 

måttlöst utan använder den måttstock som Gud

       har tilldelat mig; att jag skulle nå fram 

ända till er#.

 

Berömmer jag mig själv gör inte det mållöst.

        Använder den med Guds måttsock vilket

tilldelats efter min kallelse.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:14.

 

14.  #Om jag inte hade kommit ända till er, då hade jag verkligen överdrivit min insats.

       Men nu när jag är den förste hos er med

evangeliet om Kristus#.

 

Hade jag inte träffat er hade jag överdrivet

         min insats.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:15.

 

15.  #Jag saknar inte måttstock för stolthet och

tar inte åt mig äran av andras mödor.

        Men när er tro växer till hoppas jag vinna

ännu större ära hos er enligt det mått som

      gäller för mig#.

 

Saknar inte andliga stoltheten i Kristus.

        Låter mig inte äras av andras arbetsmödor.

När er tro ständigt växer till  vilket ger mig 

               vinna större ära i tron.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:16.

 

16.  #Jag hoppas på förkunna evangeliet också

i länder ännu och slippa använda någon annans

       måttstock och vara stolt över vad som redan

är gjort#.

 

Hoppas fortsätta förkunna evangeliet i andra länder.

          Slippa använda andras förkunnelse

vara stolt över vad som redan gjorts. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:17.

 

17.  #DEN STOLTE SKALL HA SIN STOLTHET

I HERREN#. 

 

18.  #Den rekommenderar sig själv är inte att lita

på, bara den som Herren rekommenderar#.

 

Rekommendera själv göra sig själv ärelysten.

          Visa respekt för den som Herren rekommenderar.

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:37

ANDRA KORINTERBREVET. 10:1-11.

 

PAULUS KAN UPPTRÄDA MYNDIGT.

 

¤Andra Korinterbrevet.  10:1.

 

1.  #Jag, Paulus, som är beskedlig när jag är hos er

och så myndig mot er när jag är långt borta,

      jag besvär er vid Kristi mildhet och godhet#.

 

Jag; Herrens utvalde tjänare  visar sig from

& fridsam när är närvarande hos er.

        Visar min andliga auktoritet när jag är frånvarande.

        Jag besvär er vid Kristi gudomliga mildhet

och godhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:2.

 

2. #Tvinga mig inte att hos er visa den djärvhet

och mýndighet som jag dock inte tänker dra

       mig för att använda mot somliga som menar

att jag drivs av världsliga motiv#.

 

Låt inte ert liv tvinga mig hos er visa andlig djärvhet

       och myndighet.

Behövs den tänker jag frimodigt använda den.

      Somliga av er menar jag drivs av världsliga motiv.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:3.

 

3.  #Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen#.

 

Lever mitt liv i världen, strider inte med

      världsliga vapen. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:4.

 

4.  #Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan få kraft av Gud att bryta ner

       starka fästen.

Jag bryter ner tankebyggnader#.

 

Vapnen jag använder i min andliga kamp tillhör

       inte denna världen.

Får Guds kraft bryta ned tankars starka fästen.

       Bryta ner upproriska tanke-byggnader.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10.5

 

5.  #Och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen

om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge

      hos Kristus#.

 

All o-lydnad som reser sig mot kunskapen om Gud.

        Låter varje o-lydiga tankar: bli till lydiga

fångar hos Kristus. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:6. 

 

6.  #Och är beredd att straffa all olydnad, så snart

er lydnad, har blivit fullständig#.

 

Villig bestraffa all o-lydnad när er lydnad blivit

       fullständig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:7.

 

7.  #Ni ser bara till det yttre.

    Om någon är säker på att han tillhör Kristus,

då bör han också göra klart för sig att liksom tillhör

      Kristus gör också jag det#.

 

Ni använder ert yttre seende.

     Om någon visar säker övertygelse att han

tillhör Kristus.

       Bör han känna till sin tillhörighet i Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:8.

 

8.  #Även om jag skulle skryta väl mycket med den

fullmakt som Herren har gett mig för att bygga upp

      er, inte för att bryta ner, kommer jag inte

att behöva skämmas#.

 

Skulle jag vara skrytsam med Herrens fullmakt som

      är mig given för er andliga uppbyggelse.

Fullmakt bryta ner er mänskliga tankar men istället

           bygga upp er andlighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:9.

 

9.  #Tro inte att det bara är med breven jag kan sätta mig i respekt hos er.

 

Inte endast med mina brev till er  kan jag sätta

          mig i respekt hos er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:10. 

 

10.  #Breven, säger man, är myndiga och kraftfulla,

men när vi har honom här är det slut med kraften

       och ingen bryr sig om vad han säger#.

 

De skrivna breven visar sig vara myndiga 

       och kraftfulla i sina ord.

När han är närvarande låter sig kraften ta slut.

       Ingen visar sig vara mottaglig för vad

han säger.

 

¤Andra Korinterbrevet. 10:11.

 

11.  #Det skall vederbörande göra klart för sig,

att så som jag talar till er i mina brev långt

     bortifrån, så kommer jag också att handla

när jag är hos er#.

 

Ni ska ha klart för er som i de skrivna orden ska 

     jag visa min myndidighet och kraftfullhet

även när jag är närvarande hos er.      

 

 

        

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:36

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 129.


12900.  Inväntad tid beprövar tålamodet.


12901.  Beprövat tålamod bättre än beprövad

o-tålighet.  

 

12902.  Hjärtats glädje-fyllda lydnad.

 

12903.  Hjärtats sorgfyllda o-lydnad.

 

12904.  O-lydnadens ångest  vad ger det  till livet.

 

12905a.  O-lydnadens ångest  tillgänglig för

olydnadens barn.

 

12905b.  O-lydnadens ångest  o-nyttig.

 

12905c.  O-lydnadens ångest  o-vän med lydnaden.

 

12905c.  Olydnadens rädsla och oro  vad ger 

det till livet.

 

12906.  Olydnadens rädsla och oro tillgänglig

för olydnadens barn.

 

12907.  Olydnadens rädsla och oro  onyttig.

 

12908a.  Vara ångestsfull vara änglig  vara orolig

vad ger det till livet.

 

12908b.  Livets ångestfullhet  tillgänglig för

ångest-fullhetens barn.

 

12908c.  Vara ängslig vad ger det till livet.

 

12909.  Vara orolig vad ger det till livet.

 

12910.  Ängsligheten oroligheten tillgängliga

för ängslighetens & orolighetens barn.

 

12911a.  Dödsångesten dödens vän.

 

12911b.  Döds-ångesten  livets fiende.

 

12911c.  Dödsångesten vad ger det till livet.

 

12912.  Visad trohet visar sig i lydnaden.

 

12913.  Livets lydnad  dödens o-lydnad.

 

12914a.  Livets lydnad ger vad livet Behöver.

 

12914b.  Dödens o-lydnad livets  fattigdom.

 

12914c.  Dödens olydnad vad  ger det  till livet.

 

12915.  Olydnadens dödlighet  högmodets dödlighet.

 

12916a.  Frukten av lydnaden sprider livsglädje.

 

12916b.  Frukten av lydnaden ger vad livet Behöver.

 

12916c.  Frukten av lydnaden nyttig  för Alla.

 

12917a.  O-lydnadens o-fruktsamhet  o-nyttig.

 

12917b.  Olydnadens o-fruktsamhet  tillgänglig

för olydnadens barn.

 

12917c.  O-lydnadens o-fruktsamhet  vad ger det

till Livet.

 

12918.  Lydnaden droppar av brinnande olja vilket

värmer själslivet.

 

12919.  Lydnadens skönhet & ljuvlighet

ger vad livet Behöver.

 

12920.  O-lydnaden lever i avsaknad av skönhetens

och ljuvlighetens liv.

 

12921a.  Orosstiftare lever i sin egenkära oro.

 

12921b.  Orosstiftare vad ger de till livet.

 

12921c.  Orosstiftare skapar ständig oro.

 

12922.  Orosstiftare orosmakare  tillgängliga

för oroliga människor.

 

12923a.  Äga häftigt humör  vad ger det till livet.

 

12923b.  Äga häftigt humör  tillgängligt för

den häftige.

 

12923c.  Vara häftig & våldsam o-intressant liv.

 

12924.  Vara våldsam och ilsken o-intressant liv.

 

12925a.  Vara girig sniken snål  o-intressant liv.

 

12925b.  Girigheten vad ger det till livet.

 

12925c.  Snålheten vad  ger det till livet.

 

12926.  Snålheten tillgänglig för den snåle.

 

12927a.  Fullkomlige lever inte o-fullkomligheten.

 

12927b.  O-fullkomligheten gjort sig o-intressant

för den Fullkomlige.

 

12927c.  I fullkomligheten finns ingen o-fullkomlighet. 

 

12928a.  Talträngd tunga  ärar sig själv.

 

129228b.  Talträngd tunga  vanärar tystnaden.

 

12928c.  Pratsjuk tunga  vanärar  stillheten.

 

12929.  Pratsam tunga  vanärar  lugnet.

 

12930.  Pratsamheten stillheten varandras fiender.

 

12931.  Pratsjukheten  tystnaden  varandras o-vänner.

 

12932.  Talträngd tunga  o-tystnaden goda vänner.

 

12933a.  Rädslan plågosam i sitt beteende.

 

12933b.  Ordstrider rider på rädslan.

 

12933c.  Trärtgirigheten rider på rädslan.

 

12934.  Rädslan försvara sig själv.

 

12935.  Rädslan älskar sig själv.

 

12936.  Dåligt  humör  vad ger det  till livet.

 

12937.  Harmoniskt beteende  alla Behöver.

 

12938a.  Tänk få vara fri från egoismens tankesätt. 

 

12938b.  Tänk få vara fri från egoismens talesätt.

 

12938c.  Tänk få vara fri från egoismens ära.

 

12939.  Egots tankesätt  försvara sig älskar sig själv

i allt vad den hör  säger  gör  och ser.

 

12940a.  Vara ödmjuk  men ha respekt för själv.

 

12940b.  Vara mild  men visa respekt för själv.

 

12940c.  Vara saktmodig men visa respekt för

sig själv. 

 

12941.  Vara barmhärtig  men visa respekt 

för sig själv.

 

12942.  Kärlekens myndighet & kraftfullhet

hatet och föraktet fruktar för.


12943.  Tack, för de tacksammas hjärtan.

 

12944.  Tack, för de barmhärtigas hjärtan. 

 

12945.  Tack, för de mildas hjärtan.

 

12946a.  Svekfulla svar  svekfulles tunga.

 

12946b.  Svekfulla Ord  svekfulla läppar.

 

12946c.  Svekfulla tankar  uttrycker sig

i svekfulla tungan.

 

12947a.  Lögnaktiga svar  lögnaktiges tunga.

 

12947b.  Lögnaktiga ord  lögnaktiga läppar.

 

12947c.  Lögnaktiga tankar  uttrycker sig

i lögnaktiga tungan.

 

12948.  Avundsjukan o-intressant leva i.

 

12949.  Hatet och föraktet o-intressant leva i.

 

12950.  O-barmhärtigheten   o-intressant leva i.

 

12951.  O-intressanta livet  vad ger det till Livet.

 

12952.  O-intressant liv  tillgängligt för mänskligheten.

 

12953.  O-intressant liv  o-nyttigt liv.

 

12954a.  Uppgivenheten  bjuder på o-intressant liv.

 

12954b.  Missmodigheten bjuder på 

o-intressant liv.

 

12954c.  Modlösheten bjuder på o-intressant liv.

 

12855.  Nedstämdheten  bjuder på o-intressant liv.

 

12956a.  O-ändliga barmhärtigheten  stor

tillgång för mänskligheten.

 

12956b.  O-ändliga ödmjukheten  stor tillgång 

för mänskligheten.

 

12956c.  O-ändliga troheten stor tillgång 

för mänskligheten.

 

12957.  O-ändliga o-troheten  stor tillgång

för o-moralens utövande.

 

12958.  O-ändliga lögnen  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12959a.  O-ändliga hatet  stor tillgång för

o-morlens utövande.

 

12959b.  O-ändliga föraktet  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12959c.  O-ändliga egoismen  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12960.  O-ändliga självskheten  stor tillgång för

o-moralens utövande.

 

12961a.  Trohetens liv  stor tillgång  för mänskligheten.

 

12962.  Snällhetens liv  stor  tillgång  för

mänskligheten. 

 

12963.  Vänlighetens liv  stor tillgång  för mänskligheten.

 

12964.  Godhjärtlighetens liv stor tillgång för

mänskligheten.

 

12965a.  Snällheten och vänligheten styrka

& uppmuntran under livets alla dagar.

 

12965b.  Troheten och ståndaktigheten

styrka och uppmuntran under livets alla dagar.

 

12965c.  Mildheten och ödmjukheten styrka

och uppmuntran under livets alla dagar.

 

12966.  O-troheten nationens förbannelse.

 

12967.  Lögnen nationens förbannelse.

 

12968.  Sveket nationens förbannelse.

 

12969.  Brytna löften nationens förbannelse.

 

12970.  Antingen väljer överheten svika sina

löften eller uppfylla dem.

 

12971.  Svikna löften visar sig i lögnaktiga tungor.

 

12972.  Uppfyllda löften  visar sig i trovärdiga tungor. 

 

12973a.  Rädslan bjuder in till sin egen rädsla.

 

12973b.  Frimodigheten kan tala trots rädslans

upproriska motstånd.

 

12973c.  Vara fylld av rädslans lockelser

påverkar människans mentala hälsa.

 

12974.  Vara fylld av vreden sämre vara fylld

av saktmodet.

 

12975a.   Ilskne snärjd i sina ilskna ord. 

 

12975b.  Häftige snärjd i sina häftiga ord.

 

12975c.  Elake snärjd i sina elaka ord.

 

12976a.   Hjäplsamheten äras av tacksamma människor.


12976b.  Hjälpsamma händer äras av tacksamma

hjärtan. 


12876c.  Hjälpsamma fötter äras av tacksamma hjärtan.


12977a.  Ödmjuka händer nyttiga händer.


12977b.  Ödmjuka händer tillgängliga för Alla.


12977c.  Ödmjuka fötter  nyttig fötter.


12978.  Ödmjuka fötter tillgängliga för alla.


12979.  O-barmhärtigheten  föraktfull & hatisk.

 

12980.  Barmhärtihgheten främmande för

föraktet och hatiskheten.

 

12981.  O-barmhärtight leende vad ger det till Livet.

 

12982.  Bemöta vardagliga verkligheten 

med ödmjukhet  ärar ödmjukheten.

 

12983a.  Ödmjuka ögon ödmjukt hjärta.

 

12983b.  Ödmjuka ögon ärar ödmjukheten.

 

12983c.  Ödmjuka ögon ödmjuka tankar.

 

12984.  Tänka fina tankar  tänk få vara värd det.

 

12985.  Hjärtats oro  hjärtats ordstrider  vad ger

det till Livet.

 

12986a.  Ödmjukheten ödmjukes herde

han förtröstar sig på.

 

12986b.  Snällheten snälles herde han förtröstar

sig på.

 

12986c.  Barmhärtigheten barmhärtiges herde

han förtröstar sig på. 

 

12987.  Elake bär elakhetens tjänardräkt på

sina axlar.

 

12988.  Vänlige bär vänlighetens tjänardräkt

på sina axlar.

 

12989.  Elake bär elakhetens kedja runt sin hals.

 

12990.  Vänlige bär vänlighetens kedja runt

sin hals.

 

12991.  Ärlige bär ärlighetens tjänardräkt 

på sina axlar.

 

12992.  Ärlige bär ärlighetens kedja runt sin hals.

 

12993.  Slugheten  listigheten  vad ger det till livet.

 

12994.  Listigheten  slugheten rider på lögnen.

 

12995.  Listigheten slugheten varandras vänner.

 

12996.  Slugheten listigheten o-nyttiga.

 

12997.  Listigheten & slugheten  o-intressanta

för Livet.

 

12998.  Listigheten och lögnen varandras vänner.

 

12999.  Sanningen & listigheten lever fiendeskap. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se