Alla inlägg under april 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 april 2015 08:48

VARNING FÖR ÄKTENSKAPSBROTT.

Ordspråksboken.  6:20.

20.  "Lev efter din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning".

Mina älskade barn, lev i lydnad efter mina budord.

Förkasta inte din moders insiktsfulla undervisning.

ÄLSKA INTE VÄRLDENS SKAPADE TING.

Aposteln Johannes kärlekens apostel; skriver i sitt första brev.

1. Joh.  2:12-14.

12.  Jag skriver till er, mina barn; ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull".

13.  "Jag skriver till er, fäder: ni känner honom som är till från början.  Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat den Onde".

14.  "Jag skriver till er, barn: ni känner Fadern.

Jag har skrivit er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde".

Apostelns kärleksfulla budskap till er mina barn, andliga fäder och de unga i tron.  

Ni, mina barn i tron; ni lever i syndernas förlåtande nådefullhet och barmhärtighet; ty ni känner Faderns fullhet.

Ni, mina andliga fäder; Ni känner Hans Majestäts fullkomlighet; ty ni lever i de andliga dygderna.

Ni, unga i tron; ni har besegrat den Onde.  

Ni, er andliga mognad i Guds Ord förblir i er invärtes människa och ni har besegrat den Onde.

Ordspråksboken.  6:21-23.

21.  "Bär dem alltid vid hjärtat och bind dem kring din hals".

Ordets förblivande i din invärtes människa.

Låt Guds ordet vara ett gott vittnesbörd inför din omgivning; återspegla din livsstil, livskvalite och livsföring.

22.  "Då skall de leda dig när du går, vaka över dig när du sover och tala till dig när du vaknar".

Löften ges till dem som följer hans Budord.

23.  "Ty budet är en lampa och undervisningen ett ljus, och fostrande tillrättavisning är vägen till livet".

Budordet belyser din livsvandring.

Gudomens undervisning för dig djupare in i de andliga dygderna. Ljuset från undervisningen belyser din inre människa; in i en andlig mognad.

Andliga fostran; kan liknas vid ett formbad ifrån själs-krafterna in i Guds fullkomlighet. 

Psalm. 119:105.

105.  "Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig".

Ordet kan liknas vid en brinnande lykta.

Ljusets lykta som bevarar våra fotsteg från livets fåfängligheter.

Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel; hälsar till de dyrbara i tron;

2 Petrus. 1:19.

19.  "Nu kan vi ännu mer lita på profetorden.

Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan".

Ordspråksboken.  10:17a.

17a.  "Den som tar emot fostran visar vägen till liv".

Profetiska ordet belyser; mörka rummets ondskefullhet.

Morgonstjärnan; Hans majestäts ljus; belyser er inre människa.

Morgonstjärnan och gudomens fostran; visar vägen in i Guds fullkomlighet.

Ordspråksboken.  6:24-25.

24.  "De bevarar dig för din nästas hustru, för den främmande kvinnans lena tunga".

Gudomens insiktsfullhet bevara dig från din nästas hustru.

Den bevara din fotsteg från den främmandes kvinnas närvaro.

Hennes lena och förföriska tunga; svekfull och bitter som en malört. 

25.  "Ha inte begär till hennes skönhet, låt henne inte fånga dig med sina ögonkast".
SEXUELLA SYNDER.
Jesus Syraks Vishet. 23:16-1.

16.  "Det finns två slag av stora syndare, och ett tredje, som drar Guds verde över sig:

En liderlig man vars begär brinner som eld och inte slocknar förrän han är förtärd, en man som brukar sin kropp till

otukt och inte upphör förrän elden svett honom".

17.  "Ty för den otuktige smakar allt bröd lika gott,

och han tröttnar inte förrän han dör ----":

18.  "Och en man som lämnar sin äkta säng och säger för sig själv:

"Vem ser mig? Det är mörkt omkring mig, väggarna döljer mig, och ingen ser mig ----- vad har jag att frukta?

Den  högste kommer inte att minnas mina syner".  

En beskrivning av tre olika syndares livsföring i begärets vilja och tankar.

( 1 ).  Liderlig man vars liv brinner av begärets eldslågor.

( 2 ).  Mannen som utövar sin kropp till otuktens förtärande eld.   Han äter otuktens smakliga bröd.

( 3 ).  Mannen som överger sin äktenskapliga säng; säger till sig själv:  "Vem ser mig?  Mörkret och väggarna kring mig är mitt beskydd mot sanningen.

Lögnaktigheten säger; för vem skulle jag frukta?

Ordspråksboken.  6:26-28.

26.  "En hora kan kosta dig din sista brödbit, men den gifta kvinnan är ute efter ditt liv".

Ordsråksboken.  29:3b.

3b.  "Den som går till horor gör av med förmögenheten".

27.  "Kan man bära glöd i mantelvecket utan att kläderna tar eld?

28. "Kan man gå på glödande kol utan att bränna fötterna?"

Bildliga jämförelser; där synden ses som; glödet i mantelvecket och det glödande kolets lidandets smärta av syndens efterverkningar.

Ordspråksboken. 6:29-31.

29.  "Likadant om man ligger med annans hustru; den som rör henne får sitt straff".

30.  "Ingen föraktar en tjuv som stjäl för att stilla sin hunger".

31.  "Men när han ertappas får han betala sjufalt och lämna ifrån sig allt han äger".

Ordspråksboken.  6:32.

32.  "Vettlös är den som begår äktenskapsbrott, han störtar sig själv i fördärvet".

Jobs Bok.

Job.  31:9-12.

9.  "Om jag låtit mig dåras av min nästas hustru och stått på lur vid hans port".

10.  "Då må min egen hustru mala åt en annan, då må andra lägga sig med henne!

11.  "Ty sådant är en skändlighet, ett brott som förtjänar straff".

12.  "En förtärande avgrundseld, som skövlar allt vad man äger".

I o-kunnighets begär till min nästas hustru; har jag låtit mig besöka hennes mans port.

Andra män har då funnit sitt behag i min egna hustru.

Skändlighetens livsföring förtjänar ett evigt straff.

Ordspråksboken.  6:33-35.

33.  "Han drabbas av skam och skada, hans vanära utplånas aldrig.

34. "Ty mannen rasar i sin svartsjuka, och hans hämnd blir skoningslös".

35.  "Ingen gottgörelse tar han emot, inga aldrig så stora mutor". 

Äktenskapsbrytaren drabbas av skamfullhet och ångest.

När han ertappas av äktenskapsbryterskans man; rasar han i sin svartsjuka.

Ordspråksboken. 27:4.

4.  "Vreden är grym, raseriet en stormflod, men vem håller

stånd mot svartsjukan?".

Vreden är grymhetens ursprung.

Raseriet kan liknas vid en stormflod; som förstör allt som finns i dess väg. 

Svartsjukans efterverkningar kan ödelägga en stad och nation.

 


  

    


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 april 2015 08:16

VISHET I DET DAGLIGA LIVET.

Ordspråksboken. 6:1-2.

1.  "Min son, om du har gått i borgen för en vän och gett ditt handslag åt en främling".

2.  "Då är du snärjd av dina egna ord, och fångad av vad du själv har sagt".

Dina ord och ditt handslag med en främling; gör dig bunden till dig själv. 

Ordens trovärdighet; gör dig beslutsam i vad du har sagt.

Ordspråksboken.  11:15.

15.  "Att gå i borgen för en främling slutar illa, den som aldrig ger handslag är trygg".

Ordspråksboken.  6:3-5.

3.  "Gör så här, min son, för att befria dig när du har råkat i en annans våld: skynda iväg och bestorma honom".

4.  "Unna dig ingen sömn, ge dig inte någon ro".

Min son, låt vishetens klokhet leda dig; när du känner dig förtryckt, övergiven och modfälld.

Lyssna inte på sömnaktigheten; den blir då för dig en energi och tidstjuv. Förslösa inte din tid på det som inte ger dig någoting; tillbaks.  

5.  "Rädda dig som gassellen undan jägaren, som fågeln ur fågelfängarens hand".

Bildligt talat kan du likna dig vid en gassell och en fågel.

Låter du dig inte ledas av Visheten; blir du ett offer för jägarens och fågelfängarens dödshot.

Ordspråksboken.  6:6-8.

6.  "Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis".

7.  "Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste".

8.  "Ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat vid skördetiden".   

Myrans idoghet och flitighet; goda vittnesbördet inför latheten, försumligheten och glömskan.

Hon styrs inte av dominanta och militanska paragraf-ryttare.

Hennes klokhet; gör att hon samlar all den näringsrika föda som behöver inför vinterns hårda och kalla närvaro.

Ordspråksboken. 10:5.

5.  "En duglig son samlar in om sommaren, odågan

sover i skördetiden".

Ordspråksboken.  30:25.

25.  "Myran är utan styrka men samlar sin föda om sommaren".

Duglig och flitig son; lyhörd för vishetens röst; samlar in sin föda under sommaren.

O-vis och o-kunnig son; låter sig lyssna på o-hörsamhetens röst i skördetiden.  

Ordspråksboken.  6:9-11.

9.  "Hur länge skall du ligga, du late, när skall du vakna och stiga upp?".

10.  "Sov lite till, slumra lite till, vila lite till med armarna

i kors".

11.  "Och fattigdomen är över dig som en rånare, armodet som en beväpnad man".

Du late; var andligt vaksam inför sömnaktighetens och försumlighetens fåfänglighet.

Han vill inte lyssna; väljer att sova och slumra inför de gudomliga verkligheterna.

Han aktiverar inte sig själv; lever i o-ordning och o-beslutsamhet.

Den andliga fattigdomen; kan liknas vid en rånare; du blir bestulen på allt. 

Ordspråksboken.  10:5.

5.  "Lat hand gör fattig man, flitig hand gör rik".

Ordspråksboken.  12:24 o 27.

24.  "Flitig hand får makt, lättja leder till trältjänst".

Sluten hand; fattigdomens slav. 

Öppen hand; rikedomens tjänare.

Andlig lättja leder till evig död och förgängelse.

27.  "Lättja fångar inget byte, men den flitige får rika skatter".

Andliga lättjan; gör dig bestulen på gudomens dygder.

Andlig flitighet; söker insiktens och vishetens dyrbara pärlor.  

Ordspråksboken. 13:4.

4.  "Den late är lysten men får ingenting,

den flitiges önskan blir rikligt uppfylld".

Den late; smakar inte Hans Majestäts godhet.

Den flitige; ivrig sökare efter de gudomliga dygderna.

Ordspråksboken.  6:12-13.

12.  "En ond människa, en illsinnad man, talar med kluven tuga".

13.  "Blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna".

Beskrivning om en ond människans livsstil och livsföring.

Har en fladdrande och lögnaktig tunga.

Hans livs-vandring fylld av ondskefullhet.

Blinkande ögon+o-trogna ögon.

Skrapar med foten; han utför onda och svekfulla handlingar.

Ordspråksboken. 16:30.

30.  "Kisande ögon vittnar om lömska planer, hopknipna läppar om utfört dåd".

Kisande ögon+o-ärliga ögon.

Lömska planer; uttänkta utifrån lögnens vilja och tankar. 

Slutna läppar+hemlighetsfulla läppar.

Ordspråksboken.  6:14-15.

14.  "Han är falsk i sinnet, smider ränker och vållar ständigt tvister".

15.  "Därför skall olyckan överraska honom, han krossas

plötsligt och ohjälpligt".

Sinnets falskhet+o-ärlighetens sinnerlighet.

Den planerar ordstrider och våldsamheter.

Falskhetens och o-ärlighetens olyckor; är den till skada som har ett falskt sinnelag.

Ordspråksboken.  6:16-19.

16.  "Sex ting är det som Herren hatar, sju är det han avskyr".

Beskrivning på de sju tingen som Hans Majestät hatar.

17. "Stolta ögon, falsk tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod".

18.  "Ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till allt som är ont".

19.  "Menedaren som vittnar falskt och den som vållar tvist mellan bröder".

Stolta ögon; vars ögon inte låter sig ödmjukas.

Falsk tunga+lögnaktig tunga.

Händer som utgjuter o-skyldigt blod; kan liknas vid Kains broder-mord.

Ondskefullt hjärtats; beslutsamma onda planer.

Människo-fötter som utför ondskefullhetens vilja och tankar.

Ordspråksboken. 8:13.

13.  "Att frukta Herren är att hata det onda.

Jag hatar högfärd och övermod, onda handlingar

och falska ord".

Livet i gudsfruktan är att lyda Hans Majestäts budord.

Visheten+gudomen hatar högfärd, övermod, onda handlingar och falska ord.

Falsk tunga talar falska ord.

Falska ord utgår utifrån ett hjärta av falskhet.

Ordspråket säger; det hjärtat är fyllt utav det talar munnen.'

Högfärd, övermod och onda handlingar; utgår utifrån ett hjärta av ondska.

Ordspråksboken. 12:22.

22.  "Herren avskyr lögnare, de sannfärdiga behagar honom".

Trogna lärljungar behagar honom.

Lögnare går på lögnens stigar; dess livsstil och livsföring; finner ej behag inför Hans Majestäts ögon.

Ordspråksboken. 16:5.

5.  "Herren avskyr alla högmodiga, aldrig undgår de sitt straff".

Högmodiga hjärtan+o-trogna lärljungar.

Högmodigheten ligger inför gudomens bestraffning.


    

 


  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2015 07:51

VARNING FÖR DEN FRÄMMANDE KVINNA.

Ordspråksboken.  5:1-2.

1.  "Min son, hör på min vishet och lyssna till min insikt".

2.  "Så att du vinnlägger dig om klokhet och kunskap

får prägla dina ord".

Min son; mitt folk låt lyhördheten få vara er ledstjärna; till min insikt.

Eftertänksamheten, klokheten och gudomens kunskap;

får återspegla din muns tal.

Ordspråksboken. 5:3-4.

3.  "Den främmandes läppar är söta som honung, lenare än olja hennes tunga".

Ordspråksboken.  2:16.

16.  "Hon skall rädda dig från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt".

Främmande kvinnas läppar; kan liknas vid honungens sötma;

smaklig för gommens sinnerliga njutning.

Vishetens klokhet; ditt beskydd mot hennes förföriska tunga.

4.  "Men till slut blir hon bitter som malört, vass som ett tveeggat svärd".

Predikaren. 7:27b.

27b.  "Bittrare än döden är kvinnan, hon är en snara, hennes hjärta är ett nät, hennes armar är bojor". 

Hennes läppars tal bitter och plågsam som malört.

Hennes tungas tal kan liknas vid ett vasst tveeeggat svärd.

Tveeggat svärdet i hennes muns tal; sårar, sargar och ger en kännbar smärta i männskors själsliv.  

Hon är en snara av listighet och falskhet.

Ordspråksboken. 5:5-6.

5.  "Hennes vandring går mot döden, ner till dödsriket

för hennes steg".    

6.  "Hon ger inte akt på på livets väg, hon märker inte

att hon går vilse".

Hennes andliga förblindelse; vilseleder henne ifrån livets väg.

Ordspråksboken.  5:7-14.

7.  "Hör därför på mig, mina barn, och följ alltid mina ord".

Mina barn, låt lydnadens lyhördhet; belysa er invärtes människa; ty då kan ni följa mina budord.

8.  "Håll dig långt ifrån henne, närma dig inte hennes dörr".

Låt dig inte lockas av hennes vänskap!!

9.  "Annars får du ge din kraft åt andra och dina år åt en hård husbonde".

Låter du dig lockas av hennes vänskap; blir din tid för henne; en tidstjuv och energitjuv.

10.  "Främlingar drar nytta av din styrka och du får slita i en annans hus".

11.  "Du stönar när slutet kommer, när din kropp tynar bort".

Ge inte din tid; åt det som inte ger dig någonting tillbaks.

Främlingar utnyttjar din tid och livsenergi; utan någon belöning. 

12.  "Varför avskydde jag fostran och föraktade tillrättavisning"?

13.  "Varför hörde jag inte på mina lärare utan slog dövörat till för deras ord".?

14.  "Snart befann jag mig i stort elände inför den samlade menigheten".

Olydnadens o-hörsamhet; förkastar och avskyr all andlig tillrättavisning och fostran i dygderna.

Jag erkänner min o-hörsamhet mot mina lärare;  jag lyssnade inte till deras ord.

Ordspråksboken.  5:15-17.

15.  "Drick vatten ur din egen brunn, friskt vatten ur din egen källa".

16.  "Skall dina källflöden rinna ut på gatan och stömma ut över torget?".

17.  "Nej, de skall tillhöra dig ensam, dela dem inte med andra"!

Min son, mitt folk; drick själva utifrån ditt hjärtats förvarings - brunn av insiktens och vishetens inre källa.

Dina källflöden; låt dem inte förspillas på människors

o-hörsamhet.  

Ordspråksboken.  5:18-20.

18.  "Må din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdoms hustru".

19.  "Den älskliga hinden, den vackra gasellen.

Må hennes bröst alltd vara din lust, hennes kärlek alltid berusa dig".

Bevara och begrunda insikten och visheten i ditt hjärtat.

Dess ömhet, omsorg och värme kan liknas vid din ungdoms hustrus livsstil, livskvalite och livsföring.

20.  "Varför skulle du berusas av en annan kvinna och famna en främmande, min son?"

Jesus Syraks bok.  9:8.

8.  "Vänd bort blicken från en välskapt kvinna, se inte närgånget på en annans vackra hustru.

Av kvinnlig skönhet har många förförts, den kommer lidelsen att flamma upp som eld".

Ordspråksboken.  5:21-23.

21.  "Herren ser var människan går, han ger akt på alla hennes steg".

Ordspråksboken. 15:3.

3.  "Herrens blick når överallt, den följer onda och goda".

Jesaja. Bok.  32:19b.

19b. "Du vakar över allt vad människorna företar sig, och du vedergäller var och en efter hans gärningar och efter vad hans handlingar förtjänar".

22.  "Den onde fångas av sina egna brott och fastnar i sina synders snara".

23.  "Han dör för att han försmådde fostran och berusades av sin stora dårskap".

Den ondskefulle gör sig själv en björn-tjänst.

Han blir själv fångad av laglöshetens närvaro i sitt hjärta.

Dårens o-kunnighet blir honom till en snara.


  

  

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 april 2015 08:17

MANING TILL VISHET. B.

Ordspråksboken. 4:10-11.

10.  "Lyssna, min son, ta emot mina ord, så får du leva".

Vishetens maningsrop till mänskligheten.

Min älskade son; hörsamma min inbjudan; låt mitt ord; ge dig liv till ande, själ och kropp.

11.  "Vishetens väg lär jag dig, jag leder dig på rätta stigar".

Jag vill leda dig in på vishetens trygga väg.

Den ger dig en inre fasthet och trygghet.

Psalm. 23:3.

3.  "Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar"

Kung Davids livserfarenhet av en vandring tillsammans med den gode Herden; har givit honom en ny inre kraft och tilltro på hans trofasthet.

Psalm. 32:8.

8.  "Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,

jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig".

En dikt av David:

Hans Majestäts vilja; att ge dig av min vishet och att lära känna den trygga och fasta vägen under mitt beskydd.

Jag vill vara din rådgivare; ty jag är allvetande.

Min blick ser över hela skapelsens verk; skapad av mig själv; ty den skall då följa alla dina fotsteg.   

Ordspråksboken. 4:12-13.

12.  "Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava".

På vishetens väg möter du inga hinder; du kan springa med ett glatt hjärta; utan att skada dig.

13.  "Håll alltid fast vid den fostran du fått, ta vara på den,

ty den är ditt liv".

Mitt ord; är din andliga fostran och formbarhet in i gudomens dygder.  Den gör dig fullkomligare in i gudomens närvaro. 

 

¤Ordspråksboken.  4:14-15.

 

FÖLJ INTE ONDAS LAG.

 

14.  "Följ inte de ondas väg, slå inte in på de gudlösa stig".

15.  "Undvik den, gå den inte, vik åt sidan och gå förbi".

Psalm. 1:1.

1.  "Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndarens väg".

Gå inte, i de gudlösas fotspår; då blir du inte delaktig av hans ondskefulla gärningar; behåll ditt hjärta rent.

Ha inte din blick fäst på de ondas stigar.

 

¤Ordspråksboken. 3:16-17.

 

FÖLJ INTE ONDAS LAG.

 

16.  "De  kan inte sova om de inte gjort något ont, sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall".

17.  "De äter brottets bröd och dricker våldets vin".

Deras livsföda är brottets laglöshet.

Laglösheten lyssnar inte på lagar, stadgar och paragrafer.

Ursprunget till brottets bröd är stoltheten och övermodet.

Dricka våldets vin; gör människan berusad av laglöshetens närvaro.

De gudlösa finner ingen ro och vila; förrän de utövat laglöshetens vilja och tankar. 

  

¤Ordspråksboken. 3:18-19.

 

FÖLJ INTE ONDAS LAG.

 

18.  "De rättfärdiga stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full".

19.  "Men de ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".

Den rättfärdiges mognad in i fullkomligheten kan liknas vid ljusets fulla, klarhet ifrån gudomens närvaro.

Den ondes livsföring; kan liknas vid ett andligt mörker.

Ett mörker av bekymmer, oro, ångest, uppgivenhet, modlöshet, meningslöshet och hopplöshet.

Job. 24:13-17.

13.  "Några gör uppror mot ljuset, de känner inte dess vägar, håller sig inte till dess stigar".

Jobs bok+vishetens bok:

De gudlösa avskyr ljuset eftersom deras gärningar är onda.

14.  "När ljuset är borta går mördaren till verket och dödar fattiga och värnlösa".

Mördaren använder mörkret som sitt beskydd.

15.  "Horkarlen inväntar skymningen, han tänker:

Ingen får se mig"" och döljer sitt ansikte.

På natten stryker tjuvarna omkring".

I mörkrets skymningen; Horkarlens tanke; Jag döljer mitt synliga ansikte; tänk om någon ser mig. 

Tjuvarna söker sitt beskydd i nattens mörker.

16.  "I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen stänger de sig inne.

De vill inte veta av ljuset".

I mörkrets beskydd; gör de sina brott inne i husen.

Under dagens ljus; känner de en rädsla; för ljusets närvaro.

17.  "För alla dessa är mörkret som morgon, med mörkrets fasor är de förtrogna".

De väljer att umgås med mörkret; ty det kan liknas vid ett klart morgonljus för laglöshetens närvaro.

Ordspråksboken. 3:20-24.

20.  "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord".

21.  "Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta".

Låt din blick vara fäst vid mina budord.

Hörsamheten+lydnaden gör att du följer mina ord.

Bevara det fullkomliga ordet djupt i din inre människa.

22.  "Ty de ger liv åt den som finner den och läkedom åt hela hans kropp".

Ordets fullkomlighet ger de som finner den; läkedom och hälsa till kroppen, själs-livet och den inre människan.

23.  "Mer än allt annat --- vakta ditt hjärta, ty hjärtat

styr ditt liv". 

24.  "Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga

från svek".

Livet utgår från hjärtat ( den inre människan ).

Hjärtat styr dina tankar och tal.

"Det hjärtat är fullt utav det talar munnen."  Matt. 12:34b.

Behärskad tunga talar aldrig falska ord.

Låt inte svekfulla ord läggas på din tunga.

Ordspråksboken. 12:19.

19.  "Sanna ord består för alltid, falskt tal bara ett ögonblick".

Sannas ordens bestående värde; påverkar vår omgivning utifrån sanningens lärdom och erfarenhet.

Falskhetens ord; är som agnarna för vinden.

Ordspråksboken. 4:25-27.

25.  "Rikta blicken framåt, se på det som ligger framför dig".

Låt inte din blick riktas mot höger eller vänster.

Stadig blick; en blick av fasthet och beslutsamhet.

26.  "Ge akt på vad du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark".

27.  "Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta

från det onda".

Vaksamheten gör dina steg fasta och beslutsamma.

Låt dina fotsteg styras av hörsamhetens och lydnadens vilja och tankar.

Hans majestäts tilltal till sin tjänare Josua; vid övergången av Jordan förbereds.

Josua Bok. 1:7-9.

7.  "Så var tapper och stark!

Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig.

Vik inte av från de åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör".

8.  "Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där.

Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång".

9.  "Jag har ju sagt:  Var tapper och stark! 

Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt!

Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör".

En beskrivning på Guds villighet att samarbeta med sin tjänare Josua och folkets hörsamhet och lydnad.

Löften som ges i belöning till deras lydnad och lyhördhet; bevittnar hans trohet och trovärdighet inför sitt folk.


   

   

  

  

 

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 april 2015 06:40

MANING TILL VISHET. A.

Ordspråksboken. 4:1-3.

1.  "Hör er fars förmaningar, barn, lyssna och kom till

insikt".

2.  "God är den lärdom jag ger er, glöm inte min undervisning".

3.  "När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors ende son".

Ni barn, lyssnar på vishetens förmaningar.

Lyssnande bjuder in insiktens rikedomar: i ert tankeliv, hjärtan och tal.  

Jag vill ge er god lärdom och erfarenhet; låt inte glömskan göra er o-hörsamma för min undervisning.

Ordspråksboken. 4:4-5.

4.  "Lärde han mig: Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva".

Lydnadens välsignade löften ges till dem som ståndaktigt följer hans budord; då får du leva. 

5.  "Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag har sagt och vik inte av från det".

Sök vishetens och insiktens outgrundliga källor.

Låt inte o-hörsamheten styra ditt hjärta; vik inte ifrån dess rikedomar av gudomens välsignelser.

Ordspråksboken. 4:6.

6.  "Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig".

Hörsamma visheten; hon vill bevara din ingång och utgång från allt ont.  "Älska henne av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv". Luk. 10:27.

Salomos Vishet. 6:12-13.

12.  "Strålande och oförgänglig är visheten.

Hon är lätt att se för dem som älskar henne, man finner henne om man bara vill söka".

13.  "Längtar man efter henne ger hon sig till känna".

Salomos Vishet.  7:8-9.

8.  "Jag valde visheten framför spiror och  troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne".

9.  "Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silvret räknas som smuts på marken".

En beskrivning i jämförelse med visheten till de skapade tingens värde.  

Ordspråksboken. 4:7-9.

7.  "Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt".

Vishetens fullhet; sök den!!! 

Att äga den är mera värt än all jordisk ära och rikedom.

8.  "Håll henne högt, så upphöjer hon dig, omfamna henne, så ger hon dig ära".

9.  "Hon skall kröna dig med sin sköna krans, skänka dig en ståtlig krona". 

Värdesätt hennes fullhet och omfamna hennes närvaro.

Löften ges till dem;

1.  Hon skall upphöja ditt liv.  

2.  Hon skall göra ditt liv ärefyllt.

3.  Hon skall kröna dig med sin sköna krans runt din ödmjuka hals.

4.  Hon skall skänka dig en ståtlig krona på ditt saktmodiga huvud.


       


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 april 2015 09:20

GODHET MOT MEDMÄNNISKAN.

Ordspråksboken. 3:27.

27.  "Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa".

Hjärtats nekande; lyssnar inte på tjänst-villighetens vilja och tankar.  

Dess beteende styrs av stolthetens och egoismens påverkan och inflytande.

Kan en ut-räckande hand ge en behövlig hjälp; åtlyd den  behövande din hjälp.

Tobits Bok.  4:6.

6.  "Ty är du hederlig får du framgång i allt vad du gör".

Hederligheten ger ett gott vittnesbörd inför vår omgivning.

Plikter mot den fattige.

Jesus Syraks bok. 4:1-4.

1.  "Mitt barn, beröva inte hans uppehälle, låt honom inte vänta med bedjande blick".

2.  "Såra inte den som svälter, väck inte förbittring hos en man lider brist."

3.  "Upprör inte mer ett redan bittert hjärta, låt inte den som tigger vänta på din gåva".

4.  "Avvisa inte den som ber om hjälp i sin nöd, vänd dig inte bort från den fattige".

5.  "Vänd inte bort blicken från den som tigger, ge honom inte skäl att förbanna dig".

6.  "Ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet skall hans skapare höra hans röst". 

Bemöt den behövandes blick; med ett glatt leende och en giv-mild hand.

Låt inte din knutna hand; såra och förbittra en med-människa; som lider brist.

Låt inte tiggaren; vänta på din gåva och upprör inte mer ett redan bittert hjärta.

Vänd inte din rygg mot den fattige; avvisa inte hans nöd.

Låt givmildhetens ögon; uppmuntra den som tigger; ty det läker hans såriga hjärta.   

Ordspråksboken.  3:28-29.

28.  "Om du har något, svara då inte din broder:

"Kom tillbaka imorgon, då skall du få".

29.  "Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo trygg i din närhet".

Lögnaktigheten säger inte sanningen till sin broder.

I nuläget kunde sanningen hjälpa honom; men lögnen förnekar det; med olika ursäkter.

Bemöt inte den behövande med en avvisande attityd; ty han tror sig vara trygg i din närvaro.

Ordspråksboken. 3:30-31.

30.  "Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont".

Låt inte dig inte styras av ordstrider; med den som inte vill skada dig.

31.  "Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går".

Dela inte ditt liv med en våldsverkare; följ inte hans råd och blir inte hans följe-slagare.

Psalm. 37:1.

1.  "Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt"!

Låt saktmodighetens attityd bemöta de onda.

Låt dig inte styras avundsjukans vilja och tankar.

Ordspråksboken. 23:17.

17.  "Låt inte syndare väcka din avund, sträva alltid

efter gudsfruktan".

Lyssna inte på syndarens tal; ge inte avundsjukan något tillfälle.

Bättre är att ledas av gudsfruktans livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken. 24:1.

1.  "Avundas inte gudlösa människor, sök inte deras sällskap".

Människans fria vilja; gör sitt egna val.

Jesus Syraks Bok. 9:11.

11.  "Avundas inte en syndare hans framgång  ---- du vet inte vilket slut han får".

Ordspråksboken. 3:32-33.

32.  "Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap".

Falskheten finner inte behag inför Herrens ögon.

De rättrådiga vilka lyder hans budord; har han sin vänskap med.

33.  "Herren förbannar den ondes hus, men de rättfärdigas hem välsignar han".

Den ondes husfolk; följer inte hans budord i lydnad.

De rättfärdigas husfolk; välsignar han; med all den himmelska välsignelsen.

Guds löften till sitt folk.

3.  Moseboken. 26:3-5.

3.  " Om ni följer mina stadgar och håller mina bud och rättar er efter dem".

4.  "Då skall jag ge er regn i rätt tid.  Då ger jorden sin gröda och träden på fälten bär sin frukt".

5.  Trösktiden varar fram till vinskörden och vinskörden fram till såningstiden.  Ni kan äta er mätta på ert bröd och leva trygga i landet".

Utifrån lydiga hjärtan ges en beskrivning på olika löften.

1.  Regn i rätt tid.

2.  Regnet ger jorden sin gröda och träden på fälten bär sin frukt.

3.  Trösktiden varar i rätt tid fram till vinskörden.

4.  Vinskörden varar i rätt tid fram till såningstiden.

5.  Ingen brist på bröd.

6.  Leva trygga i landet.

Ordspråksboken. 3:34-35.

34.  "Smädare smädar han, men de ödmjuka visar han nåd".

35.  "Ära vinner de visa, dårarna hopar skam".

De gudlösa vilka smädar och föraktar; hans budord.

Det människan sår får hon skörda.

De ödmjukas hjärtan finner nåd inför Hans Majestäts ögon.

De visa vinner ära i Guds och människors ögon.

Dårarna i sin o-kunnighet; lever ett liv i skamfullhet. 

 


  Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 april 2015 08:11

VISHETENS VÄLSIGENELSER.

Ordspråksboken. 3:13-14.

13.  "Lycklig den som funnit vishet, den som nått fram till

insikt".

Hjärtats fullkomliga lycka; ges i vishetens fullkomlighet; den kan liknas vid en dyrbar pärla; själens inre skattkammare.

Livet i vishetens rikedomar; är vägen in i insiktens fullhet.  

14.  "Ty Visheten är mer värd än silver, den vinst hon ger är bättre än guld".

Vishetens värde kan inte jämföras med silvrets värde; ty dess värde saknar evighetens fullhet.

Ordspråksboken. 8:10-12.

10.  "Ta emot min fostran hellre än silver, kunskap hellre än rent guld".

11.  "Ty visheten är mer värd än pärlor, inga skatter går upp mot henne".

12.  "Jag, visheten är granne med klokheten, hos mig finns kunskap och omdöme".

Visheten talar om sig själv.

Hjärtats villighet att ta emot vishetens fostran; hellre än silvrets sinnerliga värde.

Väljer vishetens outgrundliga kunskap hellre än det rena guldets värde.

Vishetens eviga värde; är mer värd än pärlor inför sinnerlighetens ögon.

Jag, visheten; när ni söker mig; får ni gemenskap med klokheten.

Ordspråksboken. 8:19.

19.  "Mina gåvor är bättre än finaste guld, mina frukter förmer än rent silver".

Ordspråksboken. 20:15.

15.  "Guld och pärlor finns i mängd, men visa ord är en sällsynthet".

Ordspråksboken.  3:15-17.

15.  "Hon är dyrbarare än pärlor, inga skatter går upp mot henne".

Ordspråksboken.  31:10.

10.  "Att finna en driftig hustru, vem förunnas det --- långt mer än pärlor är hon värd".

En driftig hustrus gemenskap kan jämföras med vishetens ljuvliga närvaro in i mannens hjärta.

Hennes värde kan inte jämföras med pärlor.

16.  "I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra hand rikedom och ära".

17.  "Hennes vägar är ljuvliga att gå, alla hennes stigar är trygga".

Vishetens ljuvliga och trygga närvaro; finns vid min sida.

Ordspråksboken. 3:18.

18.  "För dem som håller sig till henne är hon ett livets träd

------ lycklig den som håller fast vid henne".

Hon är livets träd; för dem som lever i gemenskap med henne.

1. Moseboken. 2:9.

9.  "Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av.

Mitt i trädgården stod LIVETS TRÄD och trädet som ger kunskap om gott och ont".

Mitt i Edens trädgård LIVETS TRÄD ( vishetens träd ), en bild på treenigheten.

Trädet som ger kunskap om gott och ont ( kunskapens träd).

1. Moseboken. 2:15-17.

15.  "Herren Gud tog människan och satte henne i Edens lustgård att bruka och vårda den".

Herren Gud gav människan förtroendet att bruka och vårda Edens lustgård på ett omsorgsfullt sätt.

16.  "Herren Gud gav detta bud: "Du får äta av alla träd i trädgården".

17.  "Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont.

Den dag du äter av det trädet skall du dö".

Lydnaden och hörsamheten åtlyder Guds tilltal.

Ordspråksboken. 1:30a.

30a.  "Den rättfärdiges verk blir ett livets träd". 

Den rättfärdiges livsstil, livskvalite och livsföring; återspelar livets träds fruktbarhet.

Ordspråksboken. 15:4a.

4a.  "Läkande ord är ett livets träd".

Ordspråksboken.  3:19-20.

19.  "Med vishet lade Herren jordens grund, han spände upp himlen med insikt".

20.  "Hans kunskap öppnade djupets flöden och fick molnen att fälla sin dagg".

Hans Majestäts vishet lade jordens grund.

Hans insikts skapar-förmåga spände upp himlen.

Profeten Jeremia talar om Herren Guds skapelse förmåga.

Jeremia bok.  10:12.

12. "Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt upp himlen".

 

¤Ordspråksboken. 3:21-22.

 

LIVET I OMDÖMET OCH KLKHETEN.

 

21.  "Bevara omdöme och klokhet, min son, släpp dem inte ur sikte".

 

Bevarad klokhet eftertänksamhet i ditt hjärta.

        Låt hjärtats ögon hålla fast vid dem.

 

22.  "De skall skänka dig liv och bli ett smycke för din hals".

De kan liknas vid ett värdefullt smycke runt din hals.

De skänker dig ett innehållsrikt liv. 

Ordspråksboken. 3:23-24.

23.  "Då kan du vandra trygg, du kommer inte att snava".

24.  Du kan gå till vila utan fruktan, lägga dig och sova lugnt".

Löftet ges åt dem som åtlyder klokhetens och eftertänksamhetens närvaro; du får vandra i trygghet;

lydnaden gör din stig till jämn mark.

Nattens vila utan rädsla för nattens faror och olyckor.

Psalm. 4:9.

9.  "Jag lägger mig ner i frid och sover.

Du, Herre, låter mig bo i trygghet".

Psalmisten David; nattens vila kan vara fridsam och kan ge en trygghets-känsla.

Ordspråksboken. 6:22.

22.  "Då skall de leda dig när du går, vaka över dig när du sover och tala till dig när du vaknar".

Ordspråksboken.  3:25-26.

25.  "Utan rädslan för den oväntande fasan, stormen som drabbar de onda".

26.  "Ty Herren skall ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran".

Stormen av bekymmer, ångesten, uppgivenheten, ensamhets-känslan, övergivenheten och modlösheten; vilket kan drabba de onda.

Löftet ges till de som bevarar klokheten och eftertänksamheten i sina hjärtan; vars fotsteg blir bevarade från stormens alla faror och snaror.


 


 


 

     

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 april 2015 10:06

VISHET OCH  GUDSFRUKTAN.

 

Ordspråksboken. 3:1-2.

 

¤Ordspråksboken. 3:1.

 

1.  "Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta".

 

¤Ordspråksboken. 3:2.

 

2.  "Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig".

 
Guds budords bevarande i våra hjärtan ges till oss löftet om ett långt och innehållsrikt liv av inre frid och välgång.

 

3. Moseboken. 18:5.

 

5.  "Håll mina bud och stadgar, ty den som gör det skall leva genom dem.  Jag är Herren".

   

Lydnaden hörsamheten inför budorden stadgarna;

       gör livet fridsamt och värdigt i Hans Majestäts närvaro. 

 

Ordspråksboken. 10:27.

 

27.  "Gudsfruktan ger lån

långt liv, de ondas tid blir kort".

 

Ordspråksboken. 21:21.

 

21.  "Den som strävar efter rättfärdighet och trohet skall finna liv och ära".

Hjärtats inre längtan efter rättfärdighetens och trohetens rikedomar; ges som löftet till livets meningsfullhet och ära.

 

Ordspråksboken. 22:4.

 

4.  "Lönen för ödmjukheten och gudsfruktan är rikedom, ära och liv".

 

Belöningen utifrån ödmjukhetens och gudfruktans

       rikedomar; ger den sökande och längtande ära och liv.

 

Ordspråksboken. 3:3-4.

 

3.  "Låt godhet och sanning förbli hos dig.

Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtats tavla".

 

4.  "Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor".

Godhetens och sanningens fullhet; förblivande i våra hjärtans inre människan; ges till dem som av ödmjukt hjärta;

tillåter dem att utöva sin vilja i våra tankar, tal och hjärtan.

Dess fullhet gör dig uppskattad för din klokhet inför både människors och Guds ögon. 

5.  Moseboken.  6:6-8.

6.  "Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på hjärtat".

7.  "Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du stiger upp".

8.  "Du skall binda dem som ett  tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna".

9.  "Du skall skriva dem på dina dörrpostar och i dina stadsportar".

En beskrivning på ett liv i kärlek till Hans Majestät och hans budord. 

Hjärtats inställning och överlåtelse till hans eviga budord.

Människans ansvarighet mot sina barn; att föra vidare sin hjärtliga kärlek till gudomens verkligheter.  

Skriva ned budorden på sina dörrpostar och i stadens olika portar. 

Ordspråksboken. 3:5-6.

5.  "Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd".

Hjärtats fulla förtröstan på Hans Majestäts trohet och trovärdighet; gör att du inte styrs av sinnerligheten.

6.  "Tänk på honom vad du än går, så skall jämna vägen för dig".

Ordspråksboken. 28:26.

26.  "En dåre är den som litar på eget förnuft, den som

följer visheten går säker".

Dårens o-kunnighet litar på sinnerligheten.

Lydnadens följsamhet mot visheten; gör hennes steg fasta och säkra.

Ordspråksboken. 3:7-8.

7.  "Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda".

8.  "Det ger hälsa åt din kropp, kraft alla dess ben".

Ondskefullheten tycker att du själv är vis.

Sinnerligheten din egna vishets-källa.

Lydnaden inför Hans Majestäts budbud; gör dig själv o -vis.

Ordspråksboken. 26:12.

12.  "Ser du en man som tror att han är klok --- det är mer hopp om dåren än om honom".

Jesaja. 5:21.

21.  "Ve dem som är visa i egna ögon och anser sig själva kloka!".

Romarbrevet. 12:16.

16.  "Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med som är ringa.  Var inte självkloka".

Olycka kommer över de som själva tycks vara kloka.

I sitt hjärta säger "Jag vet så mycket som jag behöver veta".

Apostlafursten Paulus skriver i sin hälsning till de kristna i Rom.

I sitt förmanade tal; "Var inte självkloka".

Akta er; för själv-godheten, självupptagenheten och

själv-viljan.

Ordspråksboken. 3:9-10.

9.  "Ära Herren med allt du äger och med första av din skörd".

Livet är en Guds gåva.

Allt ägande är Herrens; ty allt har av honom skapats.

Människan är dess förvaltare av hans skapelse-verk.

10.  "Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin".

Löftet ges till de som lyder hans budord; ingen brist på säd skall finnas i dina förråds-hus.

Din andliga törst och hunger; bli fyllda.

Ordspråksboken. 3:11-12.

11.  "Förkasta inte Herrens fostran, min son,

känn inte avsky för hans tuktan".

Hjärtats formbarhet och fostran; i de andliga dygderna;

ger en inre fasthet och trygghet.

Människans o-lydnad flyr ifrån Herrens tuktan.

12.  "Ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär".

Herrens faders-hjärta tuktar den han har sin kärlek till.

Ett tuktat hjärta i de andliga dygderna behagar hans Majestäts hjärta.

Tuktat hjärta har en djupare gemenskap med gudomens inre liv.

1. Moseboken. 5:24.

24.  "Henok levde i gemenskap med Gud.

Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån".

Henoks livsstil, livskvalite och livsföring; bevittnat för oss vilken belöning som erhölls honom.

I skriftens ord säger Hans majestät att han inte något anseende till personen. 


  
 

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
<<< April 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se