Alla inlägg under juni 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

           JESAJA BOK. 61:1-11.

 

                      NÅDENS ÅR.

 

Jesaja bok. 61:1.

 

1.  #Herren Guds ande fyller mig, ty Herren

har smort mig.

      Han har sänt mig att frambära glädjebud till

de betryckta och ge de förkrossade bot, 

     att förkunna frihet för de fångna, befrielse för

de fjättrade#.

 

Jesaja bok. 61:2.

 

2.  #Att förkunna ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla

     som sörjer#.

 

Jesaja bok. 61:3.

 

3.  #Och ge de sörjande i Sion huvudprydnad 

i stället för aska, glädjens olja i stället för

      sorgdräkt, lovsång i stället för modlöshet.

De skall kallas "rättfärdighetens träd", som Herren

      planterat för att visa sin härlighet#.

 

Jesaja bok. 61:4.

 

4.  #De uråldriga ruinerna skall byggas upp,

det sedan länge förfallna sättas i stånd,

       man skall på nytt bygga upp förstörda städer,

som legat öde släkte efter släkte#.

 

Jesaja bok. 61:5.

 

5.  #Främlingar skall valla hjordarna åt er,

era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar#.

 

Jesaja bok. 61:6.

 

6.  #Ni själva skall kallas Herrens präster, 

vår Guds tjänare skall ni heta.

       Ni skall leva av folkens rikedomar,

deras skatter skall tillfalla er#.

 

Jesaja bok. 61:7.

 

7.  #De gar fått dubbelt upp av skam, spott och spe

har kommit dem till del, därför skall de få dubbel

     lott i sitt land, evig glädje skall de få#.

 

Jesaja bok. 61:8.

 

8.  #Ty jag är Herren, som älskar rättvisa

och hatar pludring och brott.

          Jag är trofastoch skall löna dem, sluta ett

evigt förbund med dem#.

 

Jesaja bok. 61:9.

 

9.  #Deras barn skall aktas bland folken,

deras ättlingar bland alla folkslag.

      Alla som ser dem skall märka att de är ett

släkte som Herren välsignat#.

 

Jesaja bok. 61:10.

 

10.  #Min glädje har jag i Herren, jag jublar över

min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt

       och skrudat i rättfärdighetens mantel,

som när brudgummen sätter på dig turbanen

     och bruden pryder sig med sina smycken#.

 

Jesaja bok. 61:11.

 

11.  #Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter

       Herren Gud rättfärdighetens spira och äran

växa inför alla folk#.        

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

      JESAJA BOK. 58:1-14.

 

              RÄTT FASTA OCH SABBAT.

 

Jesaja bok. 58:1.

 

1.  #Ropa ut det så högt du kan, låt din röst ljuda

som en hornstöt, förkunna för mitt folk deras brott,

      för Jakobs ätt deras synd#.

 

Jesaja bok. 58:2.

 

2.  #Dag efter dag söker de mig och vill lära sig följa

mina vägar.

       Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte

har övergett sin Guds lag ber de mig om regler

      för vad som är rätt och älskar att nalkas Gud#.

 

Jesaja bok. 58:3.

 

3.  #Ser du inte att vi fastar?

Märker du inte hur vi späker oss?"

       Ni sköter era sysslor på fastedagen, ni driver

på era drängar#.

 

Jesaja bok. 58:4.

 

4.  #Ni fastar under bråk och gräl och skändliga

slagsmål.

       Som ni fastar idag blir inte er bön hörd

i höjden#.

 

Jesaja bok. 58:5.

 

5.  #Är det en sådan fasta jag vill se:

en dag då man späker sig, hänger med huvudet

      som ett strå, ligger i säck och aska?

Kalla du det fasta, en dag som behagar Herren?#.

 

Jesaja bok. 58:6.

 

6.  #Nej, detta är en fasta jag vill se:

att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder 

     okets rep, befriar de förtryckta, krossar

alla ok#. 

 

Jesaja bok. 58:7.

 

7.  #Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa

   stackare husrum, ser du en naken så klä honom,

vänd inte dina egna ryggen!#.

 

Jesaja bok. 58:8.

 

8.  #Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina

sår skall genast läkas.

       Din rättfärdighet skall gå framför dig 

och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg#.

 

Jesaja bok. 58:9.

 

9.  #Då skall Herren svara när du kallar, när du

ropar säger han: 

    "Här är jag".

Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån

      och förtal#.

 

Jesaja bok. 58:10.

 

10.  #Om du räcker ditt bröd åt den hungrige

och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta

       fram för dig i mörkret, din natt bli strålande dag#.

 

Jesaja bok. 58:11.

 

11.  #Herren skall alltid leda dig, han mättar dig

i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp.

       Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas

där vattnet aldrig sinar#.

 

Jesaja bok. 58:12.

 

12.  #Dina uråldriga ruiner skall byggas upp,

gångna släktens grunder skall du sätta i stånd.

       Du kommer att kallas "den som murar igen

rämnorna", "den som gör det nedrivna beboligt"#.

 

Jesaja bok. 58:13.

 

13.  #Även om du inte kränker sabbaten,

inte sköter dna sysslor på min helgdag, om du

       kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren

och värd att ära, om du ärar den och inte utför

      det du brukar, inte ägnar dig åt dina sysslor

och tomt prat#.

 

Jesaja bok. 58:13.

 

13.  #Då skall du få fröjdas över Herren, jag skall

föra dig fram över landets höjder och låta dig

       leva av din fader Jakobs egendom.

Herren har talat#.   

      

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

    JESAJA BOK. 59:1-8.

 

              FOLKETS SYNDER.

 

Jesaja bok. 59:1.

 

1.  #Herrens arm är inte för svag för att rädda,

hans öra inte för dövt för att höra#.

 

Jesaja bok. 59:2.

 

2.  #Det är era synder som skiljerer från er Gud, 

era brott får honom att vända sig bort och inte höra#.

 

Jesaja bok. 59:3.

 

3.  #Era händer är fläckade av blod, era fingrar 

av synd, era läppar uttalar lögner på era tungor

      finns svek#.

 

Jesaja bok. 59:4.

 

4.  #Ingen anklagar någon rättvist, ingen fäller

en ärlig dom.

       De förtröstar på tomhet, deras ord är falska,

de går havande med ofärd och föder olycka#.

 

Jesaja bok. 59:5.

 

5.  #De kläcker ormägg och väver spindelväv.

Den som äter deras ägg dör, en giftorm kläcks

      om de krossas#.

 

Jesaja bok. 59:6.

 

6.  #Deras väv duger inte till kläder, deras verk inte att skyla sig med.

        Deras gärningar bringar olycka, våldsdåd

förövar de#.

 

Jesaja bok. 59:7.

 

7.  #De skyndar till allt som är ont och är snara 

att utjuta oskyldigt blod.

     Deras planer bringar olycka, våld och förödelse

kantar deras väg#.

 

Jesaja bok. 59:8. 

 

8.  #Vägen till lycka känner de inte, där de går

finns ingen rätt.

      De slår in på orätta vägar, den som vandrar

där finner ingen lycka#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

      JESAJA BOK. 59:9-15A.

 

       KLAGAN OCH SYNDABEKÄNNELSE.

 

Jesaja bok. 59:9.

 

9.  #Därför är rätten långt ifrån oss, rättfärdigheten

når oss inte.

      Vi hoppas på ljus men mörker råder, från solens

glans men vandrar i dunkel#.

 

Jesaja bok. 59:10.

 

10.  #Vi famlar längs väggen som blinda, 

famlar som om vi saknade ögon, mitt på dagen

       snavar vi som när det skymmer, mitt i livet

är vi som döda#.

 

Jesaja bok. 59:11.

 

11.  #Alla brummar vi som björnar, klagar

som duvor.

        Vi väntar på vår rätt, men förgäves,

på räddningen, men den är långt ifrån oss#.

 

Jesaja bok. 59:12.

 

12.  #Många är våra brott, det vet du, våra synder

vittnar mot oss.

       Vi tänker på våra brott och vet att vi har felat#.

 

Jesaja bok. 59:13.

 

13.  #Vi har avfallit och förnekat Herren, vänt oss

bort från vår Gud.

        Våld och falskhet har vi förkunnat, viskat lögner vi själva tänkt ut#.

 

Jesaja bok. 59:14.

 

14.  #Rätten trängs tillbaka, rättfärdigheten 

stannar på avstånd, ärligheten snubblar på 

      torget, redbarheten kan inte komma fram#.

 

Jesaja bok. 59:15A.

 

15A.  #Ärligheten har gått förlorad, den som skyr

det onda blir plundrad#.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

    JESAJA BOK. 59:15B-21.

 

            HERRENS HJÄLP TILL DE BOTFÄRDIGA.

 

 Jesaja bok. 59:15B.

 

15B.  #Herren såg med misshag att det inte fanns

någon rätt#.

 

Jesaja bok. 59:16.

 

16.  #Han såg att ingen trädde fram och häpnade

över att ingen ingrep.

        Då gav hans styrka honom seger, hans rättfärdighet var hans stöd#.

 

Jesaja bok. 59:17.

 

17.  #Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk

och satte segerns hjälm på sitt huvud,

      klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig

i harmens mantel#.

 

Jesaja bok. 59:18.

 

18.  #Med vrede lönar han sina fiender för vad de har gjort, han vedergäller sina ovänner, vedergäller

        fjärran länder#.

 

Jesaja bok. 59:19.

 

19.  #Från öst till väst skall man frukta Herrens namn och  hans härlighet, när han kommer

      likt en våldsam flod som Herrens vind driver fram#.

 

Jesaja bok. 59:20.

 

20.  #Han kommer till Sion som befriare, till dem

i Jakob som upphör med sina brott, säger Herren#.

 

Jesaja bok. 59:21.

 

21.  #Detta är mitt förbund med dem, säger Herren:

Min ande som fyller dig och mina ord som jag har

      lagt i din mun skall alltid bli kvar hos dig

och barn och dina barns barn, säger Herren,

      nu och för evigt#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

     Jesaja bok. 60:1-22.

 

            FOLKETS SYNDER.

 

Jesaja bok. 60:1.

 

1.  #Res dig, stråla i ljus!

Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig#.

 

Jesaja bok. 60:2.

 

2.  #Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken,

men över dig skall Herren stråla, över dig skall

      hans härlighet visa sig#.

 

Jesaja bok. 60:3.

 

3.  #Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar mot

glansen av din soluppgång#.

 

Jesaja bok. 60:4.

 

4.  #Lyft blicken och se dig omkring!

  Alla samlas och kommer till dig.

Dina söner och kommer från fjärran, dina döttrar

       bär man i famnen#.

 

Jesaja bok. 60:5.

 

5.  #När du ser det skall du stråla av lycka, 

ditt hjärta skall bäa och bulta, när havets skatter

      kommer i din ägo och folkens rikedomar

blir dina#.

 

Jesaja bok. 60:6.

 

6.  #Kameler i mängd skall fylla ditt land,

dromedarer från Midjan och Efa.

      Från Saba kommer de alla med last av guld

och rökelse, och de förkunnar Herrens ära#.

 

Jesaja bok. 60:7.

 

7.  #Kedars fårhjordar samlas hos dig, baggar från

Nevajot står till din tjänst.

     Jag skall ta emot dem som offer på mitt altare

och öka mitt templets härlighet#.

 

Jesaja bok. 60:8.

 

8.  #Vad är det som  kommer flygande som moln,

som duvor till ett duvslag?#.

 

Jesaja bok. 60:9.

 

6.  #Det är kustländernas fartyg som samlas med

Tashish-skepp i täten för att hämta dina söner

       från fjärran land med allt deras silver och guld,

till ära för Herren, din Gud, Israels Helige,

      som skänker dig härlighet#.

 

Jesaja bok. 60:10.

 

10.  #Främlingar skall bygga upp dina murar

och deras kungar stå till din tjänst.

      Jag straffade dig i min vrede men visar dig

barmhärtighet i min kärlek#.

 

Jesaja bok. 60:11.

 

11.  #Dina portar skall aldrig stängas, de skall

stå öppna dag och natt, så att folkens rikedomar

       kan föras till dig och deras kungar ledas

dit in#.

 

Jesaja bok. 60:12.

 

12.  #Det folk och det rike som inte tjänar dig skall

gå under ----- folken skall förintas#.

 

Jesaja bok. 60:13.

 

13.  #Libanons prakt skal föras till dig, cypress,

alm och pinje, för att skänka härlighet åt min 

      helgedom.

Jag skall ära platsen där mina fötter vilar#.

 

Jesaja bok. 60:14.

 

14.  #Bugande skall dina förtryckare komma till dig,

de som föraktar dig skall knäfalla vid dina fötter.

       De skall kalla dig "Herrensd stad", 

"Sion som tillhör Israels Helige"#.

 

Jesaja bok. 60:15.

 

15.  #Du var övergiven och försmådd, ingen besökte dig, men jag skall låta dig bli till evig stolthet,

        en glädje för alla släkten#.

 

Jesaja bok. 60:16.

 

16.  #Du skall dia folkens mjölk, dia kungars mjölk,

dia kungars bröst.

        Då skall du inse att jag, Herren, är den

som räddar dig, att Jakobs Mäktige befriar dig#.

 

Jesaja bok. 60:17.

 

17.  #Jag ger dig guld i stället för koppar, 

ger dig silver i stället för järn, koppar i stället 

        för trä, järn istället för sten.

Freden skall vara din överhet, rättfärdigheten

      din fogde#.

 

 

Jesaja bok. 60:18.

 

18.  #Man skall inte mer se våld i ditt land,

förtryck och förödelse inom dina gränser.

      Dina murar skall du kalla "räddning",

dina portar "lovsång"#.

 

Jesaja bok. 60:19.

 

19.  #Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen

och månen inte lysa dig med sitt sken.

        Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus,

din Gud skall vara din  härighet#.

 

Jesaja bok. 60:20.

 

20.  #Din sol skall aldrig gå ner och din måne

aldrig avta, ty Herren är ditt eviga ljus,

       din sorgetid är förbi#.

 

Jesaja bok. 60:21.

 

21.  #Alla i ditt folk skall vara rättfärdiga, 

och de skall för evigt äga landet.

        De är skott som jag har planterat, jag har

skapat dem för att visa min härlighet#.

 

Jesaja bok. 60:22.

 

22.  #Av den minste blir det en skara på tusen,

den ringaste blir till ett mäktigt folk.

       Jag, Herren, skall låta det ske snabbt,

när tiden inne#.      

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

     ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

                       DEL. 25500.

 

25501.  Vredens besmittande tanke tränger in

i hjärtats innandöme.

 

25502.  Vredens besmittande tanke  farligt

   giftigt för själen.

 

25503.  Där jaget råder  härskar själviskheten.

 

25504.  Hos de elaka väcker  snällheten

   livets avsky.

 

25505.  Ödmjuke lever i frihetens sinne.

 

25506.  Dödens väg  ondsint  fylld av förbannelsens

   smärtsamma lidande.

 

25507.  Ömsint hjärta  ödmjukt hjärta.

 

25508.  Ha-begäret  förringar ödmjukt hjärta.

 

25509.  Hjärtats godhet  hjätats glädje 

   tänk få i det där  hjärtats sorg bedrövelse råder.

 

25510.  Sargat fördärvat själsliv behöver upprättelse.

 

25511.  Själslivets upprättelse  läkande:

    kärlekens salva av läkedom.

 

25512.  Tröstaren Livets vägvisare.

      O-tröstaren Livets sorgebarn.

 

25513.  Ondskans Livets sorgebarn.

 

25514.  Uppmuntraren  Livets  vägvisare.

 

25515.  Saktmodige  visar o-böjlig  trohet

    mot saktmodets rikedomar.

 

25516.  Godheten ger goda levnadsregler.

 

25517.  Goda levnadsregler  har en framtid

på jorden.

 

25518.  Livets o-säkerhet  förvirrande.

 

25519.  Tänk få leva i nådens barmhärtiga

   bråddjupa liv:  försvaret mot världens onda

förvirrade liv.

 

25520.  Hård kylig själ  förhärdats i ego-kärleken.

 

25521.  Kontroll-behovet visar sig i självisk

   överlägsenhet.

 

25522.  Ondskans fördärv  förtryck svek

    skapar o-intressant liv.

 

25523.  Ondskan  Livets elände olycka.

 

25524.  Godhjärtlige lärt känna  äger  insikten

     avståndet mellan  godheten  elakheten.

 

25525.  Godheten härskar  i en  fridsam

   godhjärtlig själ.

 

25526.  Där sanningen råder  råder  kärleken.

 

25527.  Sanningen  kärleken  bundsförvanter:

       sant hjärta återspeglar kärleken.

 

25528.  Renhjärtlige äger rent hjärta

    ren tunga.

 

25529.  Dårskapen  visheten  går skilda vägar

   talar olika språk.

 

25530a.  Rättvisans vidd likt havets djup.

 

25530b.  O-rättvisas vidd likt  havets yta.

 

25531.  Kärleksfulle äger o-ändlig  förtröstan på

   kärleken  gör honom till ett gott vittnesbörd.

 

25532.  Svartsjuke saknar kärlek respekt 

för sin nästa.

 

25533.  Vandra i tro och i åskådning:

   Likt vandra i Guds tid  eller i  mänskliga tiden.

 

25534.  Svartsjukan skadligt  beteende

      för sig själv  och  omgivningen.

 

25535.  O-barmhärtige förblindad av moraliska misären.

 

25536.  Tystnaden vad nyttig den är.

Tystnaden tänk få äga den  få vara vän med den

        Så fin den är   vad tacksamt få vara

hennes vän. 

 

25537.  Lögnen  o-ärligheten  tidstjuvar  energitjuvar.

 

25538.  Du,  mäktige dominantiska människa 

älskar  onda gärningar  hatar föraktar godheten.

 

25539.  Du lömske,  människa Livets fördärvare

   landets undergång.

 

25540.  Du, lömske älskar  lögnen mer än sanningen

   lögnen Livets fördärvare landets undergång.

 

25541.  Elakheten svartsjukan själens förgörare.

 

25542.  Svartskjuka människor  dåliga uppmuntrare.

 

25543.  Svartskjuta människor  förstör vänskapen

   blir ensamma vargar.

 

25544.  Förlora stoltheten  envisheten:

tacksamt få göra: bättre söka finna ödmjukheten.

 

25545.  Stolta evisheten  respektlös  mot 

   människovärdet.

 

25546.  Ondskans sorg  smärta  vad ger det 

till Livet.

 

25547.  Förtalaren saknar  ångests-känslor

    saknar insikten skilja mellen gott och ont.

 

25548.  Ondskan förvirrad  orolig avundsjuk:

    påverkar mänskligheten.

 

25549.  Elakheten  själens fiende:

     förvirrad  orolig.

 

25550.  Saktmodet själens vila  stillhet.

 

25551.  Godheten  själens  stillhet  vila.

 

25552.  Vänligheten  själens vila  stillhet.

 

25553.  Där föraktet  hatet råder  Kärleken

    är inte älskad  kärleken hatad föraktad.

 

25554.  Trofastheten  tacksamheten

    värdesätter människo-värdet.

 

25555.  Växa i tålamod  kärlek  värdesätter

   Livets värde.

 

25556.  Växa i tacksamhet  trofasthet

   värdesätter Livets värde.

 

25557.  Ödmjukt hjärta  ödmjukt tal

 

25558.  Ödmjukt beteende  ödmjukt leende.

 

25559.  Jordens sälta där  moraliska misären

  råder.   Världens ljus sprider sitt ljus där

evigt mörker råder.

 

25560.  Förmörkade ögon förblindade ögon

   stolta ögon vunnit männskans liv i mörker.

 

25561.  Mörkret  ondskans tjänare.

     Ljuset  godhetens tjänare.

 

25562.  Mörkrets  rädsla  inför ljuset

   avslöjar mörkrets gärningar.

 

25563.  Rent hjärta  ren tunga  ärar sanningen.

 

25564.  Gudlösheten  trolösheten  föraktar

sanningen  älskar  lögnen  lögnens tjänare.

 

25565.  Lögnen  mörkrets barn.

 

25566.  Tankars godhet  talets godhet

goda barns livsstil.

 

25567.  Sanningen ljusets barn.

 

25568.  Godheten trösterik  hjälpsam  uppmuntrare.

 

25569.  Elakheten  otröstlig  egenkär  skadlig.

 

25570.  Sanna ord  sant hjärta flyr för all

     lögn falskhet.

 

25571.  Kärleksfulle fullkomnad i kärleken.

 

25572.  Milde fullkomnad i mildheten.

 

25573.  Givmilde fullkomnad i givandet.

 

25574.  Girige  o-fullkomlig i givandet.

 

25575.  Ord av ljus kärlek  upprättar människan.

 

25576.  Ord av mörker  hat  förakt  försvagar

   själen förvirrar oroar den.

 

25577.  Tänk få bli ägarinna  till kärleken

  tålamodet.

 

25578.  Ointresserad vara  ägarinna till 

otålighetens ordstrider  oro  förvirring.

 

25579.  Sjäens o-smak för fåfängligheten 

   tomheten  jagande efter  vind.

 

25580.  Förlåtelsen  kärlekens underverk.

 

25591.  Ta mot godheten  ge den  älska den

     uppmuntra den.

 

25592.  Barmhärtiga milda människor

   ljusets barn.

 

25593.  Obarmhärtiga  egenkära människor

    mörkrets barn.

 

25594.  Godhjärtlige upptagen av godhetens

   inre liv.

 

25595.  Fromma människor  värdesätter Livet.

 

25596.  Milt  försonligt hjärta  förlåtande hjärta.

 

25597.  O-försonligt kylygt kallt  hjärta.

 

25598.  Hårdnackat hjärta  övermodigt hjärta.

 

25599.  Människo-vänligt hjärta: medkänsligt

     medlidande hjärta.   

 

 

  

 

   

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 30 juni 18:31

    JESAJA BOK. 66:1-4.

 

     SANN OCH FALSK GUDSDYRKAN.

 

Jesaja bok. 66:1.

 

1.  #Så säger Herren:

Himlen är min tron och jorden minfotapall.

       Vad för ett hus kan ni byggaåt mig,

vad för en viloplats?#.

 

Jesaja bok. 66:2.

 

2.  #Allt har mina händer gjort, allt detta är mitt,

säger Herren.

          Den ödmjuke och förkrossade tar jag mig an,

den som bekymrar sig om mitt ord#.

 

Jesaja bok. 66:3.

 

3.  #Man slaktar tjurar och dräper människor,

man offrar får och bryter nacken av hundar,

       man skänker matoffer och frambär svin,

offrar rökelse och hyllar avgudar.

     De har valt att gå sina egna vägar och njuter

av sina vidrigheter#.

 

Jesaja bok. 66:4.

 

4.  #Därför har jag valt att gå hårt fram och låter

dem drabbas av det de fruktar.

        Ty jag ropade men ingen svarade, jag talade

men de lyssnade inte, de gjorde det som var ont

     i mina ögon, valde som misshagade mig#.    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se