Alla inlägg den 31 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

ORD FÖR DAGEN MARS MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Göra något nyttigt  ta  vara på tiden.

 

Andra dagen.

 

Vara snäll i sin tanke ära snällheten.

 

Tredje dagen.

 

Vara godhjärtlig i sin tanke  ära godheten.

 

Fjärde dagen.

 

Vår egoism  vår slöhet.

 

Femte dagen.

 

Vår egoism  tänker på sig själv.

 

Sjätte dagen.  

 

Vår egoism  vår själviskhet.

 

Sjunde dagen.

 

Vår egoism vår avgud.

 

Åttonde dagen.

 

Inte fly verkligheten vara ödmjuk.

 

Nionde dagen.

 

Kärleksfulle lever i fullkomliga kärleken.

 

Tionde dagen.

 

Vara kärleksfull vad överheten Behöver vara.

 

Elfte dagen.

 

Vara ödmjuk vad överheten Behöver vara.

 

Tolfte dagen.

 

Vara saktmodig vad överheten behöver vara.

 

Trettionde dagen.

 

Vara ödmjuk vad mänskligheten behöver vara.

 

Fjortonde dagen.

 

Ödmjuke lever i fullkomliga ödmjukheten.

 

Femtonde dagen.

 

Lära känna visheten och klokhetens liv.

 

Sextonde dagen.

 

Vishetens och klokhetens liv  intressant liv.

 

Sjuttionde dagen.

 

Insikten livets grund för faderliga och moderliga

         gestalter.

 

Artonde dagen.

 

Faderliga & moderliga förgrunds gestalter

    överheten Behöver.

 

Nittionde dagen.

 

Faderliga och moderliga förgrunds gestalter

     mänskligheten Behöver.

 

Tjugonde dagen.

 

Visa ordspråk: livets tuktan till insikt.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Visa ordspråk:  lära känna o-straffligheten.

 

Tjugoandra dagen.

 

Insiktsfulla ordspråk: lära känna ren-hjärtligheten.

 

Tjugotredje dagen.

 

Kloka ordspråk:  gör livet synd-fritt.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ge de o-kunniga klokhet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Kunskapen och eftertänksamheten nyttiga för Livet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Eftertänksamheten & kunskapen tillgängliga

för mänskligheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Kunskapen och eftertänksamheten tillgänglig

för överheten.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Visheten beskyddar nationen från dårskapen.

 

Tjugonionde dagen.

 

Klokheten beskyddar överheten från o-kunnigheten.

 

Trettionde dagen.

 

Klokheten beskyddar mänskligheten från

o-kunnigheten.

 

Trettioförsta dagen.

 

Visheten beskyddar mänskligheten från dårskapen. 

 

Visa Ordspråk:  nyttiga levnads-regler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 3:1-6.

 

JESUS OCH MOSE.

 

¤Hebreerbrevet. 3:1.

 

1.  #Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till

himlen, se därför på aposteln och översteprästen

       som vi bekänner oss till, Jesus#.

 

Ni heliga bröder: fått er kallelse till himlen.

          Jesus: vår apostel och överstepräst.

Honom som vi bekänner oss till. 

 

¤Hebreerbrevet. 3:2.

 

2.  #Som var betrodd av den som hade utsett honom, så som MOSE VAR BETRODD I HELA

      GUDS HUS#.

 

Jesus: var betrodd av sin fader, som hade utsett

      honom.

I jämförelse med Mose var betrodd i hela Guds hus.

     Guds hus  Guds församling. 

 

¤Hebreerbrevet. 3:3.

 

3.  #Men han har visar sig värdig större härlighet

än Mose, liksom en byggmästare äras mer än

       det hus han har byggt#.

 

Han visat sig vara värdig; större härlighet

       än Moses.

Byggmästaren äras mer än byggnads-arbetarna

       som byggt huset. 

 

¤Hebreerbrevet. 3:4.

 

4.  #Varje hus har en byggmästare, men den som

har byggt allt är Gud#.

 

Inget byggt hus utan en byggmästare.

         Gud allas husbyggens byggmästare.

 

¤Hebreerbrevet. 3:5.

 

5.  #Väl var MOSE BETRODD I HELA HANS HUS,

men SOM TJÄNARE, för att vittna om det som

       senare skulle förkunnas#.

 

Mose betrodd i hela hans hus.

       Var tjänare i hela Guds församling.

Vittna om det som senare skulle förkunnas.

 

¤Hebreerbrevet. 3:6.

 

6.  #Kristus däremot var som son betrodd att råda

över hans hus.

       Och hans hus är vi, så länge vi behåller den

frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss#. 

 

Kristus Guds son betrodd råda över hans hus.

        Hans hus: Kristi kropp hans församling.

Bevara vår frimodighet stolthet som vårt hopp

       ger oss.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 3:7-19.

 

VARNING FÖR OLYDNAD.

 

¤Hebreerbrevet. 3:7.

 

7.  #Därför, som den heliga anden säger:

     OM NI HÖR HANS RÖST I DAG#.

 

Helige ande säger: om ni hör hans röst.

 

¤Hebreerbrevet. 3:8.

 

8.  #FÖRHÄRDA INTE ERA HJÄRTAN SOM UNDER

UPPRORET,

       PÅ UTMANINGENS DAG I ÖKNEN#.

 

När ni hör hans röst: Förhärda inte era otroshjärtan

      som under ert uppror på utmaningens dag

under ökenvandringen.

 

¤Hebreerbrevet. 3:9.

 

9.  #DÅ ERA FÄDER UTMANADE MIG OCH SATTE

MIG PÅ PROV, FAST DE HADE SETT MINA

     GÄRNINGAR#.

 

Era fäder, utmanade mig i öknen.

          Satte mig på prov genom ert knotande.

Fast de hade sett mina gärningar.

       

¤Hebreerbrevet. 3:10.

 

10.  #UNDER FYRTIO ÅR.

DÄRFÖR BLEV MIG DETTA SLÄKTE FÖRHATLIGT, 

     OCH JAG SADE:  

ALLTID FAR DE VILSE I SINA HJÄRTAN:

       DE KÄNNER INTE MINA VÄGAR#.

 

Under fyrtio i öknen, detta gensträviga släkte 

      blev för mig förhatligt.

Jag sade; I sina hjärtan far de vilse, de känner

       mina vägar.

 

¤Hebreerbrevet. 3:11.

 

11.  #OCH JAG SVOR I MIN VREDE:

ALDRIG SKALL DE KOMMA IN I VILA#.

 

I min vrede mot detta folk svor jag:

       aldrig skall de komma in i min vila.

 

¤Hebreerbrevet. 3:12.

 

12.  #Se till, bröder att ingen av er är ond och trolös

i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden#.

 

Var vaksamma, mina bröder:  ingen av er har

       ett ont och trolöst hjärta från den

levande Guden

 

¤Hebreerbrevet. 3:13.

 

13.  #Uppmuntra varandra varje dag, så länge man

kan säga I DAG, så att ingen av er låter sig förledas        av synden och förhärdar sig#.

 

Uppmuntra varandra dagligen; så länge man säger

     idag: vilket inte låter er förledas av synden

förhärda era hjärtan.

 

¤Hebreerbrevet. 3.14

 

14.  #Ty vi har del i Kristus som vi ändå till slutet

orubbligt håller oss till samma grundval som

      i början#.

 

Kristus vårt o-rubbliga grundval håller vi fast vid

        till slutet.

 

¤Hebreerbrevet. 3:15.

 

15.  #Det heter: OM NI HÖR HANS RÖST I DAG, FÖRHÄRDA INTE ERA HJÄRTAN SOM UNDER

     UPPRORET#.

 

¤Hebreerbrevet. 3:16.

 

16.  #Vilka var det då som hörde och ändå gjorde

uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur

        Egyptien under Mose?#.

 

Israeliterna som drog ut ur Egyptien under Mose

      ledning; hörde hans gärningar och ändå

gjorde uppror.

 

¤Hebreerbrevet. 3:17.

 

17.  #Vilka VAR HONOM FÖRHATLIGA UNDER FYRTIO ÅR, om inte de som hade syndat och BLEV

      LIGGANDE SOM LIK I ÖKNEN?#.

 

Folket under öken-vandringen var honom förhatliga

      under fyrtio år.

Syndade i sin upproriskhet blev liggande som lik

       i öknen.

 

¤Hebreerbrevet. 3:18.

 

18.  #Vilka gällde EDEN ATT DE INTE SKULLE

KOMMA IN I HANS VILA, om inte dem som hade

       vägrat att lyda?#.

 

Genom deras o-lydnad; gavs dem eden att de inte 

        skulle komma in i vilan.

 

¤Hebreerbrevet. 3:19.

 

19.  #Så ser vi att det var för sin otro som de inte

kunde komma in#. 

 

Deras upproriska o-tro förhindrade dem komma in

       i löfteslandet.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 140.

 

14000.   Snällheten  tacksamheten  ger vad Livet 

Behöver.

 

14001.  Tacksamheten  snällheten tillgängliga

för Alla.

 

14002.  Snällheten  Tacksamheten vad fina de är.

 

14003.  Tacksamheten  Snällheten  värdesätter

Livet.

 

14004a.  Snällheten  tacksamheten uppmuntrar.

 

14004b.  Tacksamheten & snällheten uppskattar

livets värde.

 

14004c.  Snällheten och tacksamheten 

livets skönhet & ljuvlighet.

 

14005.  Tacksamhetens liv o-intressant för

o-tacksamheten.

 

14006a.  Snällhetens liv  o-intressant för

elakhetens dårskap.

 

14006b.  Elakhetens dårskap vanärar vänligheten.

 

14006c.  Elakhetens dumdristighet vanärar

snällheten.

 

14007.  Dårskapens liv vanärar visheten.

 

14008a.  Friden tryggheten stillheten vad mänskligheten Behöver.

 

14008b.  Stillheten tryggheten tillgänglig för Alla.

 

14008c.  Tryggheten stillheten sök dem.

 

14009.  Friden vad mänskligherten behöver.

 

14010.  Friden vad nyttig den är.

 

14011.  Friden hälsosam för själen.

 

14012a.  Ödmjukhetens inre skönhet vad mänskligheten Behöver.

 

14012b.  Ödmjukhetens ljuvlighet vad alla Behöver.

 

14012c.  Ödmjukhetens skönhet tillgänglig

för Alla.

 

14013.  Ödmjukhetens ljuvlighet nyttig för

mänskligheten.

 

14014.  Ödmjukes gemenskap med ödmjukheten.

 

14015.  Dåren ondskan själv.

 

14016.  Dårskapen ondskan själv.

 

14017.  Dumdristigheten ondskan själv.

 

14018.  Dåren ondskans tjänare.

 

14019.  Dåren ondskans slav.

 

14020a.  Dåren ärar och förhärligar ondskan.

 

14020b.  Dåren vän med ondskan.

 

14020c.  Dåren flyr inte ondskan.

 

14021.  Dåren gör ondskans vilja.

 

14022.  Vara oroad  vara bekymrad  o-intressant liv.

 

14023a.  Livet i ångest och förtvivlan behöver

känna sig älskad.

 

14023b.  Livet i förtvivlan & ångest behöver 

bli tröstad  uppmuntrad.

 

14023c.  Livet i ångest och förtvivlan behöver

känna sig älskvärd.

 

14024.  I godheten finns ingen bitterhet.

 

14025.  I snällheten finns ingen besvikelse.

 

14026.  I vänligheten finns ingen sorgsenhet.

 

14027a.  I snällheten finns tacksamheten.

 

14027b.  I godheten finns tacksamheten.

 

14027c.  I vänligheten finns tacksamheten.

 

14028.  O-sämjan kiv ord-strider trätgirigheten

vad ger det till livet.

 

14029.  Kivet osämjan o-intressant för Livet.

 

14030.  Ordstrider trätgirighet o-intressant för Livet.

 

14031.  Kivet o-sämjan överhetens fördärv

och undergång.

 

14032.  Ordstrider  trätgirigheten överhetens

fördärv och undergång.

 

14033a.  Kärleken flyr dessa personligheter.

 

14033b.  Saktmodet flyr dessa personligheter.

 

14033c.  Mildheten flyr dessa personligheter.

 

14034a.  Vackra färger vad fina de är.

 

14034b.  Vackra färger ögats njutning.

 

14034c.  Vackra färger uppmuntrar känslolivet.

 

14035.  Doftande blommor uppmuntrar känslo-livet.

 

14036.  Färgrika blommor uppmuntrar känslolivet.

 

14037.  Inte söka o-viljan  utan sam-arbeta med

den goda viljan.

 

14038a.  O-viljan ger o-intressant liv.

 

14038b.  Viljan intressanta livet tiden 

värdesätter livet.

 

14038c.  Tiden  viljan  det intressanta livet

uppskattar livet.

 

14039.  O-viljan o-intressanta livet  livets 

tidstjuvar  energitjuvar.

 

14040.  O-intressanta livet  o-viljan älskar 

varandras gemenskap.

 

14041.  Ödmjuke förverkligar sin ödmjukhet

i ödmjukheten.

 

14042.  Barmhärtige förverkligar sin

barmhärtighet i barmhärtigheten.

 

14043.  Milde förverkligar sin mildhet i mildheten.

 

14044a.  Kärlekens läkemedel läker såriga hjärtan.

 

14044b.  Godhetens läkemedel  läker elakhetens

smärtsamma själs-sår.

 

14044c.  Vänlighetens läkemedel läker elakhetens

smärtsamma sår.

 

14045.  Snällhetens läkemedel läker elakhetens

smärtsamma själs-sår.

 

14046a. Kärleksfulle vandrar  på kärlekens stig.

 

14046b. Kärleksfulle övervinner allt med kärlek.

 

14046c. Godhjärtlige övervinner allt med godhet.

 

14047.  Fegheten och ljumheten hatar frimodigheten.

 

14048a.  Sjäviskheten älskar girigheten.

 

14048b.  Själviskheten ärar girigheten.

 

14048c.  Självisk överhet glömmer folket.

 

14049.  Självisk nation glömmer sin nästas behov.

 

14050a.  Tillfredsställelsens begär tänker på

sig själv. 

 

14050b.  Tillfredsställelsens ha-begär älskar

sig själv.

 

14050c.  Tillfredsställelsens girighet  ingen  givare.

 

14051.  Tillfredställelsens egen-kärlek hatar

sin nästa.

 

14052.  Sök ära hos sin nästa vara självisk.

 

14053.  Visa Ordspråk: förökar vises lärdom.

 

14054.  Insiktfulla Ordspråk: berikar 

insiktsfulles lärdom.

 

14055a.  Visa Ordspråk: ger nyttigt  djupsinnigt tal.

 

14055b.  Visa Ordspråk: tillgängliga för överheten.

 

14055c.  Visa Ordspråk: tillgängliga för mänskligheten.

 

14056.  O-kunnige älskar o-kunnigheten.

 

14057.  O-kunniges övermod lever i själviskheten.

 

14058a.  Bespottaren hatar sanningen.

 

14058b.  Bespottaren föraktar godheten.

 

14058c.  Bespottaren ringaktar sanningens Ord.

 

14059.  Bespottaren vän med lögnen.

 

14060.  Hädaren och bespottaren goda vänner.

 

14061.  Bespottaren skrytsam.

 

14062.  Hädaren föraktar sanningen.

 

14063.  Hädaren älskar falskheten.

 

14064a.  Hädaren lever o-intressant liv.

 

14064b.  Bespottaren lever o-intressant liv.

 

14064c.  Hädaren talar hädiska ord.

 

14065.  Hädaren talar med sin hädiska tunga.

 

14066.  Bespottaren tatar med sin bespottande tunga.

 

14067.  O-hörsamheten ärar o-lydnaden 

vanärar lydnaden.

 

14068a.  Ödmjuke inväntar rätt tid inför vad som

ska ske.

 

14068b.  Högmodige saknar tålamodet invänta

rätt tid inför vad som utlovat är.

 

14069a.  Den som undflyr skvaller undgår

skvalleriets ondska.

 

14069b.  Skvallerierts ondska vad ger det till Livet.

 

14069c.  Skvalleriets ondska tillgäng för

mänskligheten.

 

14070.  Skvalleriets ondska använder tungan

som sitt redskap.

 

14071.  Vara ryktesspridare vara vän med lögnen.

 

14072a.  Vara ryktes-spridare  förtalets vän.

 

14072b.  Vara ryktesspridare skvalleriets vän.

 

14072c.  Vara ryktes-spridare förvirringens vän.

 

14073.  Vara ryktesspridare skapar o-vänskap.

 

14074.  Vara ryktesspridare skapar ord-strider.

 

14075.  Vara rykte-spridare  vara ondskans

medhjälpare.

 

14076. Vara ryktesspridare ryktets erbjudande 

till människans egna val.

 

14077.  Ryktets tjänare ryktet varandras vänner.

 

14078.  Klokheten och visheten går i sällskap

med varandra.

 

14079a.  Vreden fläckar den vredes själ:

hjärtats tankar tunga ord sinne.

 

14079b.  Häftigheten fläckar häftiges själ:

hjärtats tankar tunga ord  sinne.

 

14079c. Ilkskenheten fläckar ilsknes själ:

hjärtats tankar tunga ord  sinne.

 

14080.  O-barmhärtighetens döda gärningar

liv-lösa i ord och handling.

 

14081.  Elakhetens döda gärningar livlösa

i ord och handlingar.

 

14082.  O-ärlighetens döda gärningar livlösa

i ord och handingar.

 

14083.  Vara  föraktad vara hatad  vara förtalad

vad ger det till Livet.

 

14084.  Vara utsatt för skvalleriet  utförs av

o-tyglade tungor.

 

14085.  Visad respekt  visad ömhet  med de svaga

uppgivna och faderlösa.

 

14086.  Visad respekt visad ömhet  med de sorgsna

bedrövade och övergivna.

 

14087a.  Tidstjuvar energitjuvar  rider på rädslan.

 

14087b.  Rädslan dominantisk.

 

14087c.  Rädslan påverkar tungans tal.

 

14088.  Rädslan påverkar hjärtats tankar.

 

14089.  Rädslan säger vad människan inte 

brukar säga.

 

14090.  Rädslan sprider oro  förvirring o-vän

med sinnes-friden.

 

14091.  Rädslan ondskans redskap.

 

14092a.  Nyfikenheten pratsam.

 

14092b.  Nyfikenheten söker information.

 

14092c.  Nyfikenheten vill veta allt.

 

14093.  Nyfikenheten sprider sitt vetande.

 

14094.  Allt ont kommer från ondskan.

 

14095.  Vreden kommer från ondskan.

 

14096.  Elakheten kommer från ondskan.

 

14097.  O-ärligheten kommer från ondskan.

 

14098.  Ilskenheten kommer från ondskan.  

 

14099.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 4:1-13.

 

VARNING FÖR OLYDNAD.  DEL.2

 

¤Hebreerbrevet. 4:1.

 

1.  #Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig 

vara för sent ute, medan löftet att få komma in

      i hans vila ännu står kvar#.

 

Låt inte o-tron säga: tror sig vara för sent ute.

          Betvila sig löftet: få komma in i hans vila.

 

¤Hebreerbrevet. 4:2.

 

2.  #Också vi har fått del av det glada budskapet 

alldeles som de en gång.

      För dem som då hörde ordet var det till ingen

nytta, eftersom de inte tog emot det i tro#.

 

Vi troende också fått del av glada budskapet.

            Som våra förfäder gjorde.

De hörde alla ordet: eftersom de inte tog emot

     ordet i tro; vilket inte var dem till nytta.

 

¤Hebreerbrevet. 4:3.

 

3.  #Vi däremot som har kommit till tro får gå in

i den vila om vilken han har sagt:

       OCH JAG SVOR I MIN VREDE:

ALDRIG SKALL DE KOMMA IN I MIN VILA,

      detta fast hans verk var färdigt med världens

skapelse#.

 

De som hörsammade ordet kom till tro.

      Får gå in i trons vila.

Mot de o-hörsammade: om vilka han har sagt,

       Jag svor i min vrede aldrig skall de komma

in i min trons-vila. 

 

¤Hebreerbrevet. 4:4.

 

4.  #Ty på något ställe heter det om den sjunde dagen:  OCH GUD VILADE PÅ SJUNDE DAGEN FRÅN

       ALLT SITT VERK#.

 

I skriften heter det: den sjunde dagen efter de 

sex skapelsedagarna  Gud vilade på sjunde dagen

      från allt sitt skapelse-verk.

 

¤Hebreerbrevet. 4:5.

 

5.  #Men här heter det:

ALDRIG SKALL DE KOMMA IN I MIN VILA#.

 

Här heter det: aldrig skall de komma in min vila.

 

¤Hebeerbrevet. 4:6.

 

6.  #Eftersom det står fast att några kommer in

i den och eftersom de som först fick det glada

      budskapet inte kom in för sin ohörsamhets skull#.

 

Endast några kommer in trons-vila.

           O-hörsamhetens mot det glada budskapet

gjorde att de inte kom in.

    

¤Hebreerbrevet. 4:7.

 

7.  #Så bestämmer Gud på nytt en dag, när han så

långt efteråt låter David säga I DAG.

       Det sker i de redan anförda orden:

OM NI HÖR HANS RÖST I DAG, FÖRHÄRDA INTE

       ERA HJÄRTAN#.

 

Gud bestämmer på nytt en dag:  lång efter förfädernas o-hörsamhet, låter sin tjänare David

     säga I DAG.

Redan i de redan uttalade orden: om ni hör hans röst

       i dag, förhärda inte era hjärtan.

 

¤Hebreerbrevet. 4:8.

 

8.  #Hade Josua låtit dem komma till vila skulle

Gud inte efteråt ha talat om en annan dag#.

 

¤Hebeerbrevet. 4:9.

 

9.  #Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta#.

 

Guds vilo-dag den sjunde dagen  för de Guds folks

      hörsamhet alljämt en sabbat att vänta.

 

¤Hebreerbrevet. 4:10.

 

10.  #Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt

verk, så som Gud vilade från sitt #.

 

Gå in i Guds vila: vila ut från sina händers verk.

    Som Gud själv vilade från sitt verk.     

 

¤Hebreerbrevet. 4:11.

 

11.  #Låt oss därför göra allt vi kan för att komma

in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom

       samma slags ohörsamhet#.

 

Låt oss anstränga oss för att komma in i den vilan.

       Vilket beskyddar från o-hörsamhetens fall. 

        

¤Hebreerbrevet. 4:12.

 

12.  #Ty Guds ord är levande och verksamt.

   Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande,

      led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt

och tankar#.

 

Guds ord levande verksamt i vad den säger.

        Skapare än något tveeggat svärd.

Guds ordet tränger så djupt; skiljer själ och ande;

     kroppslig led och märg.

Avslöjar hjärtats onda uppsåt och tankar. 

 

13.  #Ingenting kan döljas för honom, allt skapat

ligger naket och blottat för hans öga.

       Och inför honom är de vi skall avlägga räkenskap#.  

 

Ingenting döljas för hans vetandets ljus.

        Allt skapat visar sig inför hans öga.

Inför honom själv skall vi avlägga räkenskap.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 4:14-16.

 

JESUS SOM ÖVERSTEPRÄST.

 

¤Hebreerbrevet. 4:14.

 

14.  #När vi ni har enMär mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son,

      låt oss då hålla fast vid vår bekännelse#.

 

Mäktig överstepräst har vi; stigit upp genom

     himlarna, Jesus, Guds son.

Låt oss troget hålla fast vid vår bekännelse. 

 

¤Hebeerbrevet. 4:15.

 

15.  #Vi har inte en överstepräst som är oförmögen

att känna med oss i våra svagheter, utan en som

      har prövats på alla sätt och varit som vi

men utan synd#.

 

Vår överstepräst känner medlidande med oss

      i vara svagheter.

Som har prövats på alla områden  varit som vi

       men syndfri. 

 

¤Hebreerbrevet. 4:16.

 

16.  #Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens

tron för att få förbarmande och nåd i den stund

      då vi behöver hjälp#.

 

Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron.

       Frimodigheten ger stor belöning.

I vår frimodighet inför nådens tron; finna nåd

        i rätt stund då vi behöver hjälp.

Nåden vår hjälp. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 5:1-10.

 

JESUS SOM ÖVERSTEPRÄST.  DEL. 2.

 

¤Hebeerbrevet. 5:1.

 

1.  #Varje överstepräst utses bland människor, 

och det är människor han får till uppgift att

      företräda inför Gud genom att frambära offergåvor för deras synder#.

 

Varje överstepräst blir utvald bland människor.

        Varje människas uppgift främträda inför Gud

frambära välbehagliga offer för folkets synder.

 

¤Hebreerbrevet. 5:2.

 

2.  #Han kan ha fördrag med de okunniga

och vilsegångna eftersom han själv är behäftad

      med svaghet#.

 

Han visar förståelse med o-kunniga.

         Vilsegångna eftersom han själv är behäftad

med svagheten.

 

¤Hebreerbrevet. 5:3.

 

3.  #Och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket#.

 

Därigenom förstår vi synd-offrets betydelse som

     frambärs lika mycket för sig själv som 

för folkets skull.

 

¤Hebreerbrevet. 5:4.

 

4.  #Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad

av Gud, liksom Aron#.

 

Ingen utväljer sig själv den värdigheten.

      Han blir kallad av Gud.

Liksom Aron.

  

¤Hebreerbrevet. 5:5.

 

5.  #Så är det också med Kristus.

Han tog sig inte värdigheten som överstepräst

     utan fick den av honom som sade:

DU ÄR MIN SON, JAG HAR  FÖTT DIG I DAG#.

 

Vilket också är med Kristus.

        Tog sig inte själv värdigheten.

Blev kallad till överstepräst.

        Av honom sin fader:

DU ÄR MIN SON, JAG HAR FÖTT DIG I DAG.

 

¤Hebreerbrevet. 5:6.

 

6.  # Liksom han på ett annat ställe säger:

DU ÄR FÖR EVIGT PRÄST, EN SÅDAN SOM

      MELKISEDEK#.

 

På ett annat skriftställe säger:

       DU ÄR FÖR EVIGT PRÄST.

EN SÅDAN SOM ÖVERSTEPRÄSTEN MELKISEDEK. 

 

¤Hebreerbrevet. 5:7.

 

7.  #Under sitt liv på jorden uppsände han med höga

rop och tårar enträgna böner till den som kunde

       rädda honom från döden, och han blev bönhörd

därför att han böjde sig under Guds vilja#.

 

Under sitt verksamma jorde-liv: bad han med höga

        böne-rop med blodstårar enträgna böner.

Till sin fader som kunde rädda honom dödens vånda.

          Belev bönhörd böjde sig under Guds vilja.

 

¤Hebeerbrevet. 5:8.

 

8.  #Fast han var son lärde han sig lyda genom

att lida#.

    Han var faders utvalde son: lärde sig full lydnad

        genom sitt offerlidande. 

 

¤Hebreerbrevet. 5:9.

 

9.  #Och när han hade fullkomnats blev han för alla

som lyder honom den som bringar evig frälsning#.

 

Hade fullkommats genom vara lydnadets offer.

      Blev själv för alla som lyder honom till

andras eviga frälsning.

 

¤Hebreerbrevet. 5:10.

 

10.  #Av Gud kallad överstepräst, en sådan som

Melkisedek#.

 

Kallad av Gud vara överstepräst.

      Jämställd med Mekisedek. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 7:1-28.

 

EN ÖVERSTEPRÄST SOM MELKISEDEK.

 

¤Hebreerbrevet. 7:1.

 

1.  #Denne Melkisedek var kung i Salem och präst

åt Gud de Högste.

   Det var han som mötte och välsignade Abraham

när denne vände tillbaka efter sin seger

       över kungarna#.

 

Melkisedek kung i Salem.

     Var präst åt Gud den Högste.

Mötte och välsignade vår fader Abraham.

        Efter sin seger över konungarna.

 

¤Hebreerbrevet. 7:2.

 

2.  #Det var åt honom Abraham gav tionde av allt.

Först och främst betyder hans namn "rättfärdig

      konung" vidare är han kung i Salem,

det vill säga "fredskonung#.

 

Abraham gav sitt tionde av allt.

       Hans namn Melkisedek betyder #rättfärdig

konung#.

    Levde renhjärtligt o-straffligt liv in Gud den Högste.

Vidare än han "freds-konungen" i Salem.

        

¤Hebreerbrevet. 7:3.

 

3.  #Han har ingen far, ingen mor och inget

  stamträd.

Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut.

       Han är lik Guds son: han förblir präst för alltid#.

 

Fredskoningen i Salem saknade fadern och modern.

       Saknar sitt stamträd.

Hans levnads-dagar  hans liv har inget slut.

      Lik Guds son.

Förblir präst för evigt.

 

¤Hebreerbrevet. 7:4.

 

4.  #Betänk hur stor han måste vara, denne som

Abraham, vår stamfader, gav sitt bästa krigsbyte

        som tionde#.

 

Betänk hur stor han är.

      Till vilken Abraham; vår stamfader gav sitt tionde av sitt bästa krigsbyte.

 

¤Hebreerbrevet. 7:5.

 

5.  #De bland Levis efterkommande som blir präster 

skall enligt lagen uppbära tionde av folket,

       alltså av sina bröder, fast också de härstammar från Abraham#.

 

Levi stams avkomma som blir präster enligt lagen.

       Uppbär tionde av folket.

Av sina bröder.

      Bröder vilka härstammar från Abraham.

 

¤Hebreerbrevet. 7:6.

 

6.  #Men Melkisedek, som inte var av deras släkt,

uppbar tionde av Abraham och välsignade honom

       som dock hade fått Guds löften#.

 

Melkisedek härstammade inte från Abraham.

       Uppbar tionde givandet av Abraham.

Välsignade honom i givandet.

       Hade fått Guds löften.

 

¤Hebreerbrevet. 7:7.

 

7.  #Och ingen kan förneka att det är den ringare

som  blir välsignad av den som är förmer#.

 

Kan inte förnekas: den ringaktade blir välsignad

       av den som ses vara förmer.

 

¤Hebeerbrevet. 7:8.

 

8.  #I det ena fallet är det dödliga människor som

tar emot tionde, men i det andra en om vilken

       det vittnas att han alltid lever#.

 

I det ena fallet dödliga människor tar emot det

      givna tiondet.

I de andra fallet: om vilken det vittna lever

     för evigt. 

 

¤Hebreerbrevet. 7:9.

 

9.  #Och på sätt och vis har Levi, som får tionde,

själv gett tionde genom Abraham#.

 

Levi som får tiondet: själv gett sitt tionde

      genom Abraham.

 

¤Hebreerbrevet. 7:10.

 

10.  #Ty som ännu ofödd var han till sin förfader

när Melkisedek mötte denne#. 

 

Levi var o-född till sin förfader Abraham:

     När Melkisedek mötte honom.

 

¤Hebreerbrevet. 7:11.

 

11.  #Om nu fullkomlighet hade kunnat vinnas genom leviternas prästämbete ---- på detta var ju

        folkets lagstiftning byggd ---- fanns det då

någon anledning att säga att det kommer en

      präst av annat slag, en sådan som Melkisedek,

och inte en sådan som Aron?#.

 

Fullkomligheten kunnat vinnas genom leviternas

      insatta prästämbete.

Leviternas prästämbete: var byggd på folkets

        lagstiftning  lyda följa den.

 

¤Hebreerbrevet. 7:12. 

 

12.  #Ändras prästämbete måste själva lagen ändras#.

 

Lagens lagstifning: styr prästämbetet. 

 

¤Hebreerbrevet. 7:13.

 

13.  #Den som här åsyftas hör ju till en annan stam,

där ingen någonsin har gjort tjänst vid altaret#.

 

¤Hebreerbrevet. 7:14. 

 

14.  #Alla vet att vår Herre är av Judas stam,

och Mose har ingenting sagt om präster från den

       stammen#.

 

Vår Herre är av Juda stam.

       Mose har ingenting sagt om präster från

Juda stam.

 

¤Hebreerbrevet. 7:15.

 

15.  #Det hela blir än klarare när det nu uppstår 

en präst av annat slag, Melkisedek däri#.

 

¤Hebeerbrevet. 7:16.

 

16.  #Att han har blivit präst inte genom en lag som

kräver en viss härstamning utan genom kraften

       i ett oförstörbart liv#.

 

Prästen Melkisedek: inte genom lagen.

        Lagen som kräver en härstamning. 

 

¤Hebreerbrevet. 7:17.

 

17.  #Ty om honom betygas: DU ÄR FÖR EVIGT PRÄST, EN SÅDAN SOM MELKISEDEK#.

 

Du eviga präst: Melkisedek.

¤Hebreerbrevet. 7:18.

 

18.  #Därmed upphävs den tidigare bestämmelsen

för att den var svag och till ingen nytta#.

 

Tidigare betämmelsen om prästämbetet upphävdes

       Var försvagad i sig själv.

 

¤Hebreerbrevet. 7:19.

 

19.  #Lagen har ju inte gett fullkomlighet åt något

------ men i stället får vi något bättre, ett hopp

     som närmar oss till Gud#.

 

Lagen inte fullkomlig i sig själv.

       Istället fick ett bättre hopp som närmar oss Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 7:20.

 

20.  #Till detta kommer Guds ed.

De andra blev präster utan någon ed#.

 

Till det bättre än hoppet kommer Guds ed.

         

¤Hebreerbrevet. 7:21.

 

21.  #Men Jesus blev präst genom en ed av den som säger till honom: HERREN HAR SVURIT EN ED SOM

      HAN INTE SKALL BRYTA: DU ÄR FÖR EVIGT PRÄST#.

 

Jesus blev präst  genom Guds ed.

        Eden säger: Herren svurit en ed vilken ej bryts

för evigt.

       Du: Guds son präst  för evig tid.

 

¤Hebreerbrevet. 7:22.

 

22.  #Detta visar hur överlägset det förbund är som

Jesus har gått i god för#.

 

Nya förbundet genom Jesus: vilket har ursprung

     sitt i honom. 

 

¤Hebreerbrevet. 7:23.

 

23.  #Vidare har de andra prästerna blivit fler

och fler därför att döden satte en gräns för

      deras tjänst#.

Prästerna blivit allt fler eftersom döden satte

    en gräns för deras prästämbete.

 

¤Hebreerbrevet. 7:24.

 

24.  #Men eftersom han är till i evighet behåller han

för alltid sitt prästämbete#.

 

Kristus Jesus insatt till i evighet  behåller för 

     alltid sitt prästämbete.

 

¤Hebreerbrevet. 7:25.

 

25.  #Så kan han också nu och för all framtid rädda

dem som nalkas Gud genom honom, eftersom

      han alltid lever och kan vädja för dem#.

 

Han sonen: för all framtid rädda dem som söker

      Guds ansikte.

Nalkas Gud genom honom.

        Guds son lever för alltid och beder för dem.

 

¤Hebeerbrevet. 7:26.

 

26.  #En sådan överstepräst var det vi behövde:

en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från

       syndare, upphöjd över himlarna#.

 

Vi behövde en evig överstepräst: 

        Är helig o-skyldig, o-befläckad syndfri.

Skild från syndares liv.

       Upphöjd till himlarna.

 

¤Hebreerbrevet. 7:27.

 

27.  #Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offrar först för sina egna synder och sedan

      för folkets.

Det gjorde han en gång för alla när han offrade

     sig själv#.

 

Han var inte som de föregående översteprästerna

     som var styrda av döden.

Vilka dagligen fick först offra för sina egna synder

      sedan också för folkets.

 

¤Hebeerbrevet. 7:28.

 

28.  #Lagen förordnar översteprästen med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen        har insatt en som är son och har nått evig

fullkomlighet. 

 

Lagen visar översteprästernas mänskliga svagheter.

         Guds ed upplöser lagen: 

istället insatt sonen som nått evig fullkomlighet. 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se