Alla inlägg under oktober 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2015 10:00

VISHETENS LOV.

Jesus Syraks bok. 24:1-3.

1.  #Visheten prisar sig själv och talar stolt i 

kretsen av sitt folk#.

Visheten prisar sin ödmjuka stolthet

inför sitt folks hörsamma ödmjukhet.
Vishetens närvaro söks inte av de övermodiga.

Ordsråksboken 1:20.

1.  #Visheten ropar högt på gatan, på torget

ljuder henes röst#.

Hennes närvaro finns på stadens gator och torg.

Hon är hörbar för de som vill lyssna på hennes maningsrop. 


Ordspråksboken. 8:1.

1.  #Hör, visheten ropar, insikten låter

höra sin röst#.

Insiktens maningsrop hörs av de som vill lyssna.


2.  #Hon tar till orda i din Högstes församling

och talar stolt inför hans här#.


3.  #Jag är den som utgick ur den Högstes mun;

som en dimma höljde jag jorden#.

Jag, visheten är formbar i den Högstes mun.

Jag existerade i dimmans närvaro; vari jag

höljde jorden.


Ordsråksboken. 2:6.

6.  #Ty det är Herren som skänker vishet,

från hans mun kommer kunskap och insikt#.

Andlig kunskap och insikt; kommer utifrån den Högstes mun.


Jeus Syraks bok.  24:4-7.

4.  #Jag är den som slog läger i höjden, och min

tron står på en molnpelare#.

Visheten säger; min boplats finns hos den Högstes

boning i höjden. 

Vishetens tron är fast belägen på en molnpelare.

Molnpelaren hennes trons säte en ledstjärna för folket som söker; vishetens lov.


2 Moseboken.  13:21-22.

21.  #Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten

gick han i en eldpelare för att lysa dem.

Så kunde vandra både dag och natt#.


22.  #Molnpelaren gick ständgt framför dem om dagen och eldpelaren om natten#.

Herrens molnpelare; deras vägledare om dagen.

Vishetens molnpelare folkets vägledare.

   

5.  #Jag ensam har vandrat runt himlens krets
och strövat genom avgrundens djup#.

Visheten beskriver sin livsföring och livsuppgift.


Ordspråksboken. 8:27.

27.  #När han spände upp himlen var jag där,

när han välvde dess kupa överdjupet#.

Vishetens närvaro i de olika skapelse skeenden.

Vishetens gemenskap; ger en försmak av  

evigheternas djupheter.

I evighetens värld finns ingen existerande tid.


6.  #Över havets vågor och över hela jorden,

bland alla folk och stammar vann jag makten#.

Beskriver sin allmakt; över skapelsen.


7.  #Bland dem alla sökte jag en viloplats ----- på

vems område skulle jag finna min hemvist?#.

I skapelsens närvaro fann jag min trygghet

och viloplats. 


Jesus Syraks bok. 24:8.

8.   #Då gav mig världens skapare sin befallning,

han som skapat mig lät mig få en varaktig boning.

Han sade: I Jakobs land skall du slå läger,

hos Israels folk skall du bosätta dig#.

Världens skapares omsorg och omtänksamhet

gav Visheten en varaktig boning.

Du visheten, slå ned dina tältpluggar i Jakobs land.

Han din gemenskap med mitt egendomsfolk.

Mitt folk, behöver berörs av din vishet och insikt.


Psalm.  147:19.

19.  #Han förkunnar sitt ord för Jakob, sina

stadgar och lagar för Israel#.


Baraks bok.  3:37.

Han utforskade vishetens hela väg, och öppnade

den för sin tjänare Jakob, för Israel, som hade

hans kärlek#.

Visheten, en Guds gåva till Israel.

Hans Majestäts nåd och barmhärtighet; öppnade

vishetens väg för sin tjänare Jakob och Israels tolv stammar. 

Treenighetens kärlek fanns i deras hjärtan

och sinnen.


Jesus Syraks bok. 24:9-12.
9.   #Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad

av honom, och jag skall aldrig i evighet förgås#.

Visheten beskriver sin existens;

1.  Skapad av världens skapare.

2.  Skall aldrig förgås.

3.  Består i all evighet.

Himmel och jord skall förgås; men mitt ord skall aldrig förgås.                 


Ordspråksboken.  8:22.

22.  #Herren skapade mig som det första,

som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan#


10.  #I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför

honom; sedan blev jag bofast på Sion#.


Psalm. 132:13.

13.  #Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha

sin boning#.

Sions berg; Han själv utvalt till sin heliga boning.

Beskrivning om Vishetens existens;

1.  I begynnelsen var jag hans första skapelseverk.

2.  Jag visheten; gjorde tjänst inför honom i

hans allra heligaste tält.


11.  #I den stad som han älskar lät han mig

också bo, i Jerusalem blev jag härskare#.

Visheten fick sin boningsplats i Jerusalem.


12.  #Jag rotade mig hos det folk han förhärligat,

Herrens arvslott blev min egendom#.


5 Moseboken. 7:6.

6.  #Ty du är ett folk som är helgat åt Herren,

din Gud.  Dig har Herren, din Gud, utvalt att

vara hans dyrbara egendom framför alla

andra folk på jorden#.


Jesus Syraks bok. 17:17.

17.  #Varje folk har han lagt under en härskare,

men Israel är Herrens egendom#.

Jag, visheten; blev förenad med hans eviga arvslott;

ett förhärligat egendomsfolk; min egendom.

Israeliterna; hans utvalda dyrbara egendom;  

framför alla andra folk på jordens yta.

Olika folk; har han lagt under olika härskare.

 

Jesus Syraks bok. 24:13-15.

13.  #Som en ceder på Libanon sköt jag i höjden,

som en cypress på Hermons berg#.

Jag visheten, ett cederträd på Libanon.

Min växtkraft sköt i höjden.

Likt en cypress i sin sköna blomning

på Hermons berg.

Det stora trädet på Libanon.  Heseskiel. 31:3-9.


14.  #Som en palm i En-Gedi växte jag upp,

som rosenbuskar i Jeriko, som ett ståtligt

olivträd på slätten, jag sköt i höjden som

en platan#.

Jag visheten; 

1.  Växte upp som ett palmträd i En-Gedi.

2.  Mitt liv; var som grönskande rosenbuskar

i Jeriko.

3.  Levde ett ståtligt liv som ett olivträd

på slätten.   

4.  Min växtkraft var som en fruktbar planta.


15.  #Som kanel och doftande kameltörne,

som utsökt myrra spred jag vällukt,

som galbanum och sjönagel och stakte,

som rökelsemolnet i förbundets tält#.

Min närvaro kan liknas vid;

1.  Kanel och doftande kameltörne.

2.  Vällukten från en utsökt myrra.

3.  Galbanums, sjönaglets och staktes

välluktande närvaro.

4.  Vilket kan liknas vid rökelsemolnets

närvaro i förbundets tält.


Jesus Syraks bok. 24:16-17.

16.  #Jag är som terebinten, med det vida grenverket, och mina grenar är härliga och sköna#.

Jag visheten; beskriver sig; vid en terebint;

vars grenar har en vida växtlighet.

De är härliga och sköna i sitt utseende.


17.  #Jag är som vinrankan med den sköna blomningen, och mina blommor ger rik

och härlig frukt#. 

Jag visheten; liknar en vinraka; skön i sin blomning.

Vars blommor ger en riklig och härlig frukt smak. 


Jesus Syraks bok. 24:19-22.
19.  #Kom till mig, ni som längtar inte mig, och

mättar er med vad jag har frambringt#.
Vishetens inbjudande maningsrop;

Era hjärtats längtan; efter min närvaro;

ty jag är villig att ge en inre mättnad av min

insiktsfulla fullkomlighet.


20.  #Att tänka på mig är ljuvare än honung,

att äga mig är förmer än honungskakans sötma#.

Tillåt din tanke bli fylld av min närvaro.

Vilket är mer ljuvligare än honungens lenhet.

Känna en djupare delaktighet; av min insikts-fullhet;

är förmer än honungskakans sötma.


Psalm.  119:103.

103.  #Vad ditt löfte är ljuvt för min gom,

det smakar sötare än honung#.

Hans Majestäts dyrbara löften; vars smak;

känns ljuvlig i gommen.

Löfternas ljuvliga smak; smakar sötare än

en honungskakans sötma.


Ordspråksboken: 24:13.

13.  #Ät honung, min son, det är gott,

jungfruhonung är söt för tungan#.

Ät honungens smakliga sötma; vars smak är

len, fin och mjuk.

Jungfrulig honungssmak; ger en behaglig och

ljuvlig sötma för tungan. 


Jesus Syraks bok. 23:27.

27.  #Och de som lever på jorden skall inse att

ingenting är bättre än att frukta Herren och

ingenting ljuvligare än att följa hans bud#.

Livet i olydnad att följa hans budord;

gör livet ljuvligt att leva.


21.  #De som äter mig hungrar efter mer,

och de som dricker mig för törst efter mer#.

De som har sin livsnäring i mig; längtar efter mer.

Törstande längtan efter min närvaro;

förökar törsten efter mig.


Johannes 6:35b.

35b.  #Jesus svarade:  .......  den som tror på

mig skall aldrig någonsin törsta#.


22.  #Den som lyder mig slipper skammen,

den om gör bruk av mig undgår synden#.

Hörsam lydnad i att följa vishetens inbjudande maningsrop; beskyddar den sökandes hjärta,

sinne och tal; ifrån syndens skamliga lockelser.


   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 oktober 2015 10:43

SEXUELLA SYNDER.

Jesus Syraks bok.  23:16-18.

16.  #Det finns två slag av stora synder,

och ett tredje, som drar Guds vrede över sig;

en liderlig man vars begär brinner som eld och

inte slocknar förrän har är förtärd, en man som

brukar sin kropp till otukt och inte upphör

förrän elden svett honom#.

Liderlig man i sina egna begärs elds hetta; vars aktiva slut; upphör när han förtärs av begärets lågor.


17.  #Ty för den otuktige smakar allt bröd lika gott,

oh han tröttnar inte förrän han dör ------#.

Hans egna begär smakar som gott bröd.

Känner ingen trötthets i sitt känslo-liv; förrän

döden tar hans liv.


18.  #Och en man som lämnar sin äkta säng

och säger för sig själv: "Vem ser mig?

Det är mörkt omkring mig, väggarna döljer mig,

och ingen ser mig ------ vad har jag att frukta?

Den högste kommer inte att minnas mina synder#.

O-trohetens lockelser; säger lämna den äktenskapliga sängen; vem ser det!!

Otrohetens lögner säger.

1.  Vem ser dig.

2.  Det är mörkt kring dig.

3.  Väggarna döljer dig.

4.  Ingen kan se dig.

5.  Du behöver inte frukta.

6.  Den högste kommer ihåg dina synder.


Jobs bok. 22:13.

13.  #Men du säger: "Vad vet väl Gud?

Kan han se att döma genom töcknet?#.

Lögnaktigt tal talar tvivelaktiga ord

mot sanningen. 

Lögnaktigt tal säger.

1.  Vad vet väl Gud; han är inte allvetande.

2.  Han är inte allestädes närvarande.


Job. 24:15a.

15a.  #Horkarlen inväntar skymningen, han tänker:

"Ingen får se mig!"  och döljer sitt ansikte#.

Han inväntar tiden för mörkrets skymning;

Mörkers gärningar utövas i mörkrets skymning.

I sin rädsla; säger ingen får se mig.

 

Jesaja bok. 29:15.

15.  #Ve dem som i dolda djup vill gömma sina planer undan Herren och utför sina gärningar i

mörkret, dem som säger:

#Ingen ser oss, ingen vet!#.

Olycka kommer över dem; vilka vill gömma sina

upplagda planer inför Hans Majestäts närvaro.


Jesus Syraks bok. 16:17.

17.  #Säg inte: "Jag är dold för Herren, vem ägnar mig en tanke där uppe i höjden?

Bland så många människor märks inte  jag,

vad är väl jag i den omätliga skapelsen?#.

Lögnen förnekar Hans Majestäts allvetande närvaro.

Hans allvetande tänker tankar; för alla sina

skapade varelser.    


Jesus Syraks bok. 23:19-20.

19.  #Han fruktar bara människors ögon,

men Herrens ögon känner han inte, de är

oändligt klarare än solljuset, de ser varje steg

som människor tar och blickar in i gömda vrår#.

Med sina sinnerliga ögon; bemöter han andras ögon.

De sinnerliga ögonen känner inte igen Hans Majestäts allestädes närvarande ögon.

Vars ögon är klarare än solljusets klarhet.

Ser mänsklighetens alla fotsteg och hans

allvetande blickar belyser allt mörker.

 

Psalm. 139:11-12

11.  #Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt#.


12.  #Så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus

som dagen, själva mörkret är ljus#.

Allvetande ögon ser allt trots mänskligt mörker.

Vårt sinnerlig ljus kan aldrig jämföras med hans härlighets ljus+klarhet.


Ordspråksboken. 5:21.

21.  #Herren ser var människan går,

han ger akt på alla hennes steg#.

Hans blickar ser människans alla fotsteg.


Jesus Syraks bok. 15:18-19.

18.  #Ty stor är Herrens vishet, väldig är hans

makt, och han ser allt#.


Beskriver honom; Hans vishet, makt och seende.


19.  #Hans blickar följer dem som fruktar honom,

och ingen mänsklig handling undgår honom#.


20.  #Allt var känt för honom före skapelsen lika

väl som sedan det fullbordats#.

Hans allvetande kännedom före och efter hans skapelseverks olika skeenden.


Psalm. 139:16.

16.  #Du såg mig innan jag föddes, i din bok

var de redan skrivna, de dagar som hade

formats innan någon av dem hade grytt#.

Hans kännedom om varje människas liv; när hon

formas i sin moders liv.

Varje människas livsdagar är upptecknade i hans

allvetande bok; innan hennes födelse.

Vilket så djupt bedrövar hans faders hjärta när

varje liv blir förkortat.


Jesus Syraks bok. 23:21-25.

21.  #En sådan man får sitt straff på stadens gator,

han blir gripen då han minst väntar det#.

Otuktig man får sitt kännbara straff på stadens

gator;  när han inte förväntat det;

blir hans gärningar avslöjade.

    

22.  #På samma sätt med en kvinna som

bedrar sin man och utger en annans barn för

hans arvinge#.
Kvinnas falska anklagelser; bedrar sin man;
för otrohet mot henne själv.

Vars vittnesbörd säger; hennes man har ett barn med annan kvinna.


23.  #Ty för det första har hon brutit mot den Högstes lag, för det andra har hon svikit sin man,

för det tredje har hon lånat sig till otukt och hor

och låtit en annan mans barn gälla som äkta#.

1.  Bedragit sin man; brutit mot den Högstes lag.

2.  Svikit och övergett sin äkta man.

3a.  Lånat ut sin egen kropp till oukt och hor.

3b.  Givit sin tillåtelse att en annans barn ska

gälla som äkta.


24.  #Den kvinna skall ställas inför folkförsamlingen,

och hennes barn skall drabbas av Herrens dom#.


25.  #Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes grenar bär aldrig frukt#.

Hennes barn blir rotlösa och o-fruktsamma.

 

Salomos Vishet. 3:16.

16.  #Men äktenskapsbrytares barn skall inte

nå mognad, de som föds ur förbjudit umgänge

skall utplånas#.

Barn födda utanför äktenskapets heliga sakrament;

uppnår inte full mognad.

Ej, födda under det heliga sakramentets beskydd;

saknar dess trygghet, omsorg och beskydd.


Salomos Vishet. 4:3.

3.  #Men de gudlösa får ingen nytta av sina

många barn.  Plantor av oäkta skott rotar sig

inte djupt och skaffar sig inget säkert fäste#.

De gudlösa som föraktar och förnekar sanningen;

får ingen nytta av sina barn.

Liknas vid oäkta skott; vars rötter är ytliga.

Ytliga rötter finner ingen näringsrik jord.


Jesus Syraks bok. 40:15.

15.  #De gudlösas avkomma skjuter inte

många skott, för deras orena rötter finns bara       

hårda klippan#.

Gudlösas barn; vars antal är få; deras orena gärningars rötter; finner ingen näringsrik jordmån.  


Jesus Syraks bok. 23:26-.

26.  #Det minne hon efterlämnar blir förbannat,

och hennes skam skall aldrig utplånas#.

Minnet från en kvinnas otrogna livsföring;

blir till förbannelse.

Hennes skamfulla otrohet; blir aldrig utplånad.


27.  #Och de som lever kvar på jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

och ingenting ljuvligare än att följa hans bud#.


Jesus Syraks bok. 24:20.

20.  #Att tänka på mig är ljuvligare än honung,

att äga mig är förmer än honungskakans sötma#.

Tänka på de som levt i o-trohet; kan ej i ord jämföras med livet i Herrens närvaro.

Följa hans budord; är förmer än smaken

från honungskakans ljuvliga sötma.


Jesus Syraks bok. 25:11.

11.  #Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon#.

Livet i gudsfruktans närvaro; mer värdefullt.


Jesus Syraks bok. 40:26-27.

26.  #Pengar och makt ger självsäker, men bättre

än båda är gudsfruktan.

För den gudfruktige finns ingen motgång,

han behöver aldrig söka hjälp#.

Förtröstan på penningbegäret och sitta i maktens boningar; ger en falsk självsäkerhet.

Bättre är ett liv gudsfruktan.


27.  #Gudsfruktan är som en grönskande trädgård

och skyddar bättre än någon jordisk härlighet#.

Gudsfruktans välsignelser kan ses som en

grönskande trädgård av smakliga frukter och en

väldoftande blomsteräng.

Jordisk härlighet=ej varaktig härlighet.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 oktober 2015 08:23

TALETS TUKT.

Jesus Syraks bok.  23:7a-8.

7.   #Hör läran om talets tukt, mina barn; följer

den går man fri för snaror#.

Lyd och hörsamma läran om talets tuktan.

Lära känna den i sitt hjärta och sinne; är att leva efter den; i ord och handling.

Läran ger en behärskad tunga; bevara och beskyddar

ande, själ och kropp ifrån syndfulla snaror.


7b-8.  #Genom sina ord blir syndaren fångad,

och den övermodige smädaren kommer på fall#.

Syndarens ord blir en snara i hans hjärta och sinne.

Övermodig smädares ord; blir till hans fall

och undergång. 


Jesus Syraks bok. 23:9.

9.  #Vänj inte din mun vid eder, ta inte för vana

att nämna den Heliges namn#.


2. Moseboken.  20:7.

7.  #Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den

ostraffad som missbrukar hans namn#.


3. Moseboken. 19:12.

12.  #Svär inte falskt vid ditt namn, då vanhelgar

du din Guds namn#.

Visa respekt i ödmjukhet för Herrens, din Guds namn; med sin tungas och läppars tal. 

Övermodigt hjärta; missbrukar hans namn.

Ge tillåtelse till tungan; svärja i falskhet vid hans

namn vanärar hans heliga namn.


Jesus Syraks bok. 27:14.

14.  #Den som svär ymnigt får håret att resa

sig, när sådana grälar håller man för öronen#.

Tungas och läppars svårdomar; skadar och

sårar människors hjärtan och sinnen.

Grälsjukhetens tunga och läppar; finner inte behag

i människors öron. 


Jakob 5:12.

12.  Framför allt, mina bröder, svär ingen ed,

varken vid himlen eller vid jorden eller vid något

annat.  Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej,

annars drabbas ni av Guds dom#.

Aposteln Jakob förmanar sina bröder;

Svärjd en ed; skall inte brytas.

Var beslutsam.  Ja är ja; nej är nej.

Håll er till sanningen; låt inte lögnen förvilla

ert beslut.  O-lydnaden gör att ni drabbas av

Guds dom. 


Jesus Syraks bok. 23:10-11.

10.   #Ty liksom en slav under ett långvarigt

förhör inte kan undgå märken av piskrappen,

så undgår man heller inte att synda om man

ständigt svär vid Herrens namn#.

Livet i att ständigt besvärja Herrens heliga namn 

blir likt; slavens piskrapps märken på hans

blödande och såriga rygg.


11.  #En man som ofta svär blir en stor lagbrytare,

och gisslet kommer inte att skona hans hus.

Sviker han sin ed ådrar sig sin synd; struntar han 

i eden syndar han dubbelt , och om hans ed var tomma ord undgår han inte straff:

hans hem fylls av olyckor#.

Beskrivning på svordomars följder.

1.  Blir en stor lagbrytare.

2.  Gisslets förörande skadegörelse över hans hus.

3.  Sviker hans sin ed; blir handlingen gjord

till synd. 

4.  Struntar han i sin ed; förökar hans synda-mått.

5.  Var hans ed grundad på tomma ord;

drabbas han av olyckor.

6.  Hans hem drabbas av olyckor.

  

Jesus Syraks bok.  23:12-13.

12.  #Det finns ord som är lika med döden -----

må de aldrig förkomma i det land vi ärvt från

Jakob.  Allt sådant är fjärran från de fromma; de

kommer inte att låta sig dras in i synder#.

Sårande och skadliga ord kan liknas vid döds-pilar mot ett människohjärta och sinne.

Landet vi ärvt av Jakob; låt inte de orden

besmitta det.

De orden tillhör inte de frommas liv.

Deras fromhet är dem till beskydd.


13.  Vänj inte din mun vid grovt och lastbart tal,

ty sådana ord är syndiga#.

Tomhetens prat av ord; kan bli till en tung börda;

väger lätt på vågen; liknas vid syndens

tyngdlösa ord.  


Jesus Syraks bok 23:14-15.

14.   #Tänk på din far och din mor när du sitter

i stormäns krets, så att du inte glömmer dig i

deras sällskap och låter din vana göra dig till

narr; då önskar du att du aldrig blivit till

och förbannar den dag du föddes#.

Var aktsam och försiktig i vad du säger.

Det finns stormäns öron som lyssnar på ditt tal.

Tystnadens välsignelser är ingen till skada.

Vara få-ordig kan vara vist och klokt.


15.  #En människa som vänjer sig vid oförskämt tal

förblir utan fostran så länge hon lever#.

O-fostrad människas tungas tal; vänjer sig

vid ett o-förskämt tal.


  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 oktober 2015 10:23

BÖN OM SJÄLVBEHÄRSKNING.

Jesus Syraks bok.  22:27.

27.  #Vem sätter ut vakt vid min mun och förser

mina läppar med ett sinnrikt sigill, så att de

inte vållar mitt fall och min tunga inte drar

mig i fördärvet?#.

Vaksam+behärskad tunga livets säkra och fasta beskydd för ande, själ och kropp.
Helgar och mognar fram Hans Majestäts fullkomliga vilja in i vår livsstil och livsföring.

Kung David säger i p saltar psalmen 141:3:

#Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar#.

O-vaksam+o-behärskad tunga; leder ett

människohjärta till fall och undergång.


Psalm. 39:2.

2.  #Jag tänkte: Jag skall ta mig i akt och inte synda med min tunga, jag skall sätta lås för min mun, så länge gudlösa är inom räckhåll#.

De gudlösa som föraktar sanningen; lyssnar på

min tungas tal; dömer mig utifrån vad jag säger

med min tunga.  

Tystnads välsignelser kan ses; sätta en lås

för mina läppar.


Jakob. 3:8.

8.  #Men tungan kan ingen människa betvinga

oregerlig och ond som den är och full av

dödligt gift#. 

Ondskefull tungas ord full av dödligt gift; likt ormems dödliga gift.

Ormens dödliga gift; tar död på sitt offer; lika

farligt är giftet från en människans

ondskefulla ord; vars verkans gift påverkar människans sinne och hjärtan.  


Jesus Syraks bok. 23:1-4.

1.  #Herre, fader och härskare över mitt liv,

utlämna mig inte åt deras önskningar, och låt

mig inte råka i olycka genom dem#.

Bön om tungas och läpparnas överlåtelse; inför Hans Majestäts närvaro.

Utlämna mig inte åt min tungas och läppars

egna önskningar; vilka kan vara en olycka

för mitt hjärta och sinne.


2.  #Må piskan svingas över mina tankar och 

tukta mitt hjärta till vishet, så att jag inte

skonas när de felar, utan deras synder

upphör fullständigt#.

Innerlig bön om mina tankars och hjärtats fostran;

in i vishets fullkomlighet. 

Vishetens tuktan; gör en fullkomlig fostran.


3.  #Annars blir mina felsteg allt fler, och mina synder växer mina i antal, tills jag faller

i mina motståndares åsyn och väcker mina

fienders skadeglädje#.    

Tillåter jag inte mina tankar, läppar och tunga tuktas av vishetens fostran.

Vilket gör att mina felsteg blir allt fler.

Min synd växer i förhållande till mina

syndiga felsteg. 

Vilket uppväcker mina fienders skadeglädje.


4.  #Herre, fader och mitt livs Gud, låt mig

inte se med lystna blickar#.

Bön till mitt livs Gud; bevara mitt seende från

syndfulla blickar. 


Matteus. 5:28.

28.  #Men jag säger er: den som ser på en

kvinna med åtra har redan i sitt hjärta brutit

hennes äktenskap#.

Matteus författaren talar om en dragning till en

kvinnans närvarande kvinnlighet.


Jesus Syraks bok.  23:5-6.

5.  #Håll begäret borta från mig#.

Bönen beskydda mig från en dragningen till en annans kvinna.


6.  #Ge inte kroppens behov och drifter makt

över mig, utlämna mig inte åt skamlösa lustar#.

Kroppens köttliga behov; vill bli

själv-tillfredsställda. 

Bevara och beskydda mig; för skamlösa begär.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 oktober 2015 08:08

VÄNSKAPENS KRAV.

Jesus Syraks bok. 22:19-22.

19.  #En tagg i ögat vållar tårar, och en tagg

i hjärtat blottar dess sårbarhet#.

Taggen i hjärtat ger smärta och lidande och

hjärte-sår.   Blödande hjärtesår; vars smärta har efterverkningar på dåliga relationer, dåliga manliga och kvinnliga förbilder.

Taggen i ett seende ögon; bittra, besvikna,

svekfulla, avundsjuka och svartsjuka blickar.


20.  #Den som kastar sten på fåglar skrämmer

bort dem, och den som skymfar en vän gör

slut på vänskapen#.

Kastande sten; ger fåglar en rädslan för att

bli skadade.

Skymfa en vän; inger en rädsla för att inte bli älskad, uppskattad och känna sig värdefull.


21.  #Har du dragit svärd mot en vän, så

förtvivla inte, det finns en väg tillbaka#.

Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet; finns

trots om du dragit ditt skarpa mot din nästa.

I dem finns det en väg tillbaks till en god vänskap.


22.  #Har du talat hårt till en vän, så var inte rädd,

det finns försoning ----- utom för skymfande ord,

föraktfull överlägsenhet, en förrådd hemlighet

och ett hugg i ryggen.

För sådant tar varje vän till flykten#.

Tungans hårda ord och tal; känn ingen rädsla

efter talet; ty det finns förlåtelse i Hans majestäts försoning.

Skymfande och föraktfulla ord; utifrån ett överlägset övermod och att förråda en hemlighet med tungans hjälp; ger ett smärtsamt hugg i din nästas rygg.


Ordspråksboken. 25:9.

9.  #Gör upp med din broder, men röj inte en

annans hemlighet#.

Förlåt din broder; avslöja inte en annans hemlighet.


Jesus Syraks bok. 27:16.

16.  #Den som avslöjar hemligheter förlorar allt

förtroende, han får aldrig en nära vän#.

Beskrivning om hur farligt och skadligt det är att avslöja en annans hemlighet.


Jesus Syraks bok. 22:23-.

23.  #Vinn din nästas förtroende medan han är

fattig, så får du glädja dig när han blir rik.

Stå vid hans sida när han har det svårt,

så får du vara med och dela när han ärver#.

Förtroendets värde; besvaras vid hjälpen till den fattige i hans fattigdom.

När han blir rik blir du delaktig av hans rikedom.

Vara ett livets stöd; i hans svårigheter; vilket belönas med att delaktig av hans arv.


24.  #Innan det brinner kommer os och rök;
likaså växlas smädelser innan blodet flyter#.

Smädelsens efterverkningar; gör att människoblodet flyter människor emellan.

Likt rök och osande lukt; innan elden fått sitt

fasta grepp om sitt offer. 


25.   #Jag skall inte skämmas för att skydda en

vän och aldrig hålla mig undan för honom#.

Känn ingen rädsla för att beskydda en vän;

god vän en beprövad vän.


26.   #Om jag råkar illa ut för hans skull kommer

alla som hört det att akta sig för honom#.

Bli skymfad och förrådd av en vän; blir han ett dåligt vttnesbörd för sitt illa beteende.  Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 oktober 2015 08:23

DÅRSKAPEN ÄR AVSKYVÄRD.

Jesus Syraks bok. 22:1.

1.   #Den late liknar en nersmord sten;

alla människor visslar åt hans förnedring#.

Den lates livsföring kan liknas vid en nersmord

och smutsig sten.

Människor i hans omgivning sprider ut hans

livs vittnesbörd på ett förnedrande sätt.


Ordspråksboken. 24:30-34.

30.  #Jag kom förbi en lats mans mark,

en oförnuftigs vingård#.


31.  #Där växte tistlar överallt, marken var

täckt av nässlor, stenmuren hade rasat#.

Lat hand låter sin vingård; växa igen med ogräset;

( tistlar vars djupa rotsystem är fruktbart ).

   

Fruktbara jorden är täckt av nässlor; lathetens frukt; förkväver den goda jorden till en förbannelse.

Vingårdens stenmur; hade rasat; vilket innebär;
dess trygga beskydd mot onskan saknas.

Vilket kan jämföras på det andliga livets idoghet eller ljumhet. 


32.  #Jag tog intryck av denna syn och drog lärdom

av vad jag såg#.

Viljan styr livets idoghet eller latheten.


33.  #Sov lite till, lumra lite till, vila lite till med armarna i kors ----- #.

Lydnaden och lyssnandet till lathetens vilja och tankar; förslavar människans hjärta och tankar under lathetens påverkan och inflytande.


34.  #Och fattigdomen är över dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man#.

Lathetens fattigdom; energitjuv och tidstjuv.

 

Jesus Syraks bok. 22:2-5.

2.  #Den late liknar en klump spillning;

den som tar upp den torkar av handen#.

Lates livsstil och livsföring; liknas som en

klump spillning.

Spillningen har inget bestående evighets-värde.


3.  #Ohyfsade barn är en skam för fadern, och en

sådan dotter blir honom till skada#.

O-uppfostrade barn; en skamfläck för fadern.

O-uppfostad dotter; skadar faderns goda vittnesbörd.


Ordspråksboken. 17:21.

21.  #Att ha en dåre till son är en sorg,

ingen glädje får odågans far#.

Dåraktig son är sin fars hjärtesorg.


Ordspråksboken. 29:15.

15.  #Tuktan med käppen ger vishet, men en

ouppfostrad pojke är en skam för sin mor#.

Förmaningar och tillrättvisningar; ger ett vist hjärta.

O-uppfostrad pojke; moders kärlekens skamfläck.


4.  #En förståndig dotter gör sin man rik,

men den som är skamlös vållar sin far sorg#.

Klok dotter av ett vist hjärta; ger sin man

framgång och välstånd.

Skamlös dotter; sin fars hjärtesorg.

Skamlösheten ger hjärtesorg för både fadern

och modern.


5.  #Den fräcka skämmer ut både far och man,

och av båda blir hon föraktad#.

Fräckhetens dårskap en skam för föräldrarna.

I sin fräckhet blir föraktad; i deras ögon.


Ordspråksboken. 12:4.

4.  #En driftig hustru är sin mans krona,

en dålig är som röta i hans ben#.

Flitig och driftig hustru sin mans ärekrona.

Dålig och lat hustru; sin mans olycka.


Jesus Syraks bok.  22:6.

6.   #Förmaningar i otid är som festmusik vid sorg,

men att fostra med riset är alltid klokt#.

Förhastade förmaningar; kan liknas vid festmusik

under sorgens tid.

Klokhetens fostrande ris; ger klokare hjärtan.


Ordspråksboken. 25.20

20.  #Som att hälla syra i sår är det att sjunga

för ett sorgset hjärta#.

Sjunga för ett sorgset och bedrövat hjärta;

blir som en smärtsam syra i blödande sår.


Jesus Syraks bok. 22:9-10.

9.  #Att undervisa dåren är som att limma ihop

krukskärvor, som att väcka en sovande

ur djup sömn#.

Undervisa en dåre; likt försöket att limma ihop krukskärvor.

Lika meninglöst som att väcka en djupt sovande.


10. #Att förmana dåren är som att förmana en halvsovande; när man är färdig säger han: "Va?"

Förmana dåren; liknas vid ett meningslöst förmanade.

Han blir en tids och energitjuv; för den som förmanar.


Jesus Syraks bok. 22:11-12.

11.  #Gråt över den döde; ty han har skilts från ljuset, och gråt över dåren, ty han har skilts

från sitt förnuft.

Gråt mindre bittert över den döde ----- han har ju fått ro, men dårens liv är värre än döden#.

 

Jesus Syraks bok. 38:16.

16.  #Mitt barn, låt tårarna flöda när någon är död,

stäm upp klagosång över din svåra förlust.

Visa den döde den heder han har rätt till,

och var inte försumlig med hans begravning#.    

Sakna en vän eller livskamrat; som varit oss kära; Jesus sörjde över sin vän Lasarus vid hans grav.


12.  #Sorgen över en död varar sju dagar,

sorgen över den gudlöse dåren varar hela hans liv#.


1 Moseboken. 50:10.

10.  #När de kom till Goren Haatad på andra sidan

Jordan höll de en stor och högtidlig dödsklagan,

Josef utlyste en sju dagars sorgehögtid efter sin

far#.


Jesus Syraks bok. 22:13-14.

13.  #Slösa inte många ord på en enfaldig man,

och uppsök inte den som saknar förstånd.

Akta dig för honom så slipper du obehag och blir inte nedsmutsad om han stöter till dig.

Gå ur vägen för honom så får du vara i fred

och slipper tröttas av hans galenskap#.

Beskrivning på den enfaldiges livstil och livsföring.

1.  Lyssna inte på dina visa och kloka ord.

2.  Saknar ett insiktsfullt förstånd.

3.  Blir till en energi och tidstjuv.

4.  Ha ingen gemenskap med den enfaldige;

han kan leda dig in i på villovägar.

5.  Låt dig inte bli delaktig av hans onda gärningar.

6.  Hans o-kunnighet; skadar din andliga mognad.


Ordspråksboken. 14:7.

7.  #Gå ur vägen för en dåraktig man,

av honom får du inte ett vettigt ord#.

Akta dig för den o-kunnige man; ty han kan skada ditt liv.  Vars tunga är o-behärskad.


Jesus Syraks bok.  8:17.

17.  #Men den enfaldige skall du inte rådgöra,

ty han kan inte hålla tyst med något#.

Ha inget förtroende för den enfaldige.

Dålig rådgivare.

Avslöjar hemligheter med en fladdrande tunga.  

Inte rädd om tystnadens välsignelser.


14.  #Vad är det som är tyngre än bly?

Vad har det för namn om inte "dåren"?#

Beskrivning på dårens livsstil och livsföring.

Dårens liv och gemenskap med honom kan liknas vid att ifrågasätta om det finns något som ger; så mycket bekymmer, oro, förvirring och problem som att umgås med en dåres dumdistrighet.


Ordspråksboken. 27:3.

3.  #Stenen är tung, sanden en börda,

men tyngre att bära är dårens ilska#.

Dårens ilskna beteende; kan vara tyngre för själens

lyssnade; än stenens fasta tyngd och sanden som

en börda att bära.


Jesus Syraks bok. 21:16.

16.  #Dårens utläggningar är som bördan under

vandringen, men att lyssna på till den kloke

är ett nöje#.

Dårens pratsamma tomhet av ord; kan liknas vid en tung ryggsäck på ryggen.

Klokes ord är lättsamt att lyssna på; ty de ger själen vederkvickelse.


Jesus Syraks bok. 22:15.

15.  #Sand och salt och järnstycken är lättare

att bära än en vettlös människa#.

O-kunnig och oförståndig människas gemenskap kan vara förtyngd av pratsamhetens tomma ord,

bekymmer, oro, förvirring och modlöshet;

vilket är tyngre än att känna sandens, saltets och järnstyckens tyngd på sina axlar.

 

Jesus Syraks bok. 22:16-.

16.   #Bjälklag som byggts in i stenhus faller inte isär vid ett jordskalv,  och ett hjärta som har

fäste i klok eftertanke fäller inte modet när stunden är inne#.

Hjärtats kloka eftertanke; kan jämföras med en

bjälklag inmurad i ett stenshus fasta cement.

Eftertankens fasthet ger en trygghet; när modlösheten bemöter den trötte och svage.


17.  #Ett hjärta som har stöd av förnuftigt tänkande

är som en relief på en polerad stenvägg#.

Förnuftigt tänkande; hjärtats stöd och läkedom.

Sprider glädje och livs-harmoni; i sin omgivning.


18.  #Småsten som ligger på en hög mur blir inte

kvar när vinden blåser, och ett fegt hjärta

som vilar på dåraktigt tänkande håller inte stånd mot något skrämmande#.

Småstenens lätthet; på en hög mur; blir ett lätt

byte för vindens styrka. 

Vars likhet; hjärtats feghet har sin trygghet i ett

dåraktigt tankesätt; vilket saknar ett bestående evighets värde.   


Matteus 7:24-27.

24.  #Den som hör mina ord och handlar efter

dem som en klok man som byggde sitt hus

på berggrund#.

Ödmjukt och mottagligt hjärta av en god jordmån;

lyssnar i lydnad på Hans Majestäts ord.

Trons handling utifrån hans ord; liknas vid en klok man som bygger på en fast berggrund;

klippan; Kristus.

 

25.  #Regnet öste ner, floden kom, vinden blåste och kastade sig mot huset, med det rasade inte,

eftersom det var byggt berggrund#.

Renet, floden och vinden; bild på livets olika vedermödor. 

Tron på den fasta berggrunden; Kristus; där byggdes; vårt liv och familjelivet.


26.  #Och den som hör dessa mina ord men inte

handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand#.

I olydnad inte hörsamt lyder Hans Majestäts ord;

Liknas vid en dåres okunnighet; bygger sitt liv och familjeliv; på en otrygg grund; vars grund styrs utifrån människans egna egoistiska vilja

och tankar.  


27.  #Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det raset

blev stort#.

Människans sinnerlighet; grundat på hennes självgodhet och själviskhet; livets olika vedermödor; blir oövervinnlig; eftersom treenighetens insikt; ej fått en tillåtelse att vidröra

människans och mänsklighetens hjärtan, vilja tankar och tal.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2015 08:22

VISHET OCH DÅRSKAP I UMGÄNGELSELIVET.


Jesus Syraks bok. 21:11-13.

11.  #Den som följer lagen är herre över sina tankar,

gudsfruktan leder fram till vishet#.

I lydnad följa Hans Majestäts lagbud; ger ett beskydd över människans tankevärld.

I gudsfruktans inre liv finns en lydnadens efterföljelse i budorden. 

Vars belöning leder fram till vishetens godhet.


12.  #Den som är obegåvad kan inte fostras, men

det finns begåvning som vållar mycken sorg#.

Begåvning som uttnyttas på ett felaktigt sätt;

kan ge hjärtesorg.

O-kunnig människa tillåter inte sig att bli fostrad.

Människas o-kunnighet+dårskap kan ge henne problem och bekymmer.


13.  #Den vises kunskap väller fram som en

flodvåg,  och de råd han ger är som en frisk källa#.

Kunskapen från ett vist hjärta; vars rådgivning

kan liknas vid en flodvåg av friskt källvatten.  


Ordspråksboken. 13:14.

14.  #Vad den vise lär ut är en källa till liv,

en hjälp att undgå dödens snaror#.

Vist hjärta; lär ut sitt hjärtats vishet; vars källa

ger ett innehållsrikt liv.

Hjälp och beskydd mot dödens snaror. 

Ordspråksboken. 18:4.

4.   #Människors ord är som djupt vatten men vishetens källa en strömmande bäck#.

Människors självvalda ord kan inte jämföras

med vishetens källa.

Dess källa kan liknas vid en ständigt 

till strömmande vattenbäck.


Jesus Syraks bok. 21:14-18.

14.  #Dårens sinne är som en sprucken kruka:

ingen kunskap stannar där#

Dårens sinnerliga förrådshus; förblir tomt på

insiktfulla och kloka tankar. 

Kan liknas vid en sprucken kruka; vilkens

kunskap ger dålig andlig växtkraft.


15.  #Om den kloke hör ett vist ord berömmer

han det och tillfogar ett annat, men den njutningslystne hör det med avsmak och slänger bort det över axeln#.

Klokes tacksamhet har ett lyhört öra; för visa ords

godhet och välsignelser.

Själviskheten inte lyhörd för visas ords innehåll.


Ordspråksboken.  1:5.

5.  #Den vise hör dem och ökar sitt vetande,

de vägleder den kloke#.

Vises lyhördhet och lydnad inför vishetens tankar och vilja; fördjupar hans vishets kunskap.

Vars kunskap betjänar och fyller hans vardagliga behov.

 

16.  #Dårens utläggningar är som bördan under vandringen, men att lyssna till den kloke är ett nöje#.

Dårens o-kunskap; onyttig, förvirrad och vilseledande.

Klok människas rådgivning; tas emot av tacksamma och glädje fyllda sinnen och hjärtan.


17.  #När folket rådslår är den vises ord eftersökta,

om men begrundar noga vad han säger#.


Jesus Syraks bok. 15:5.

5.  #Hon höjer honom över hans omgivning

och gör hans röst hörd bland allt folket#.


18.  #För dåren är visheten som ett hus i spillror

och den klokes kunskap osammanhängande ord#.

Vishetens godhet för dåren kan liknas vid

ett hus i spillror.

Dåren känner ingen fast tillflykt och vila i visheten.

Klokes kunskap kan för dåren liknas vid ord som

är betydelselösa och i fåfängliga.


Ordspråksboken.  14:1.

1.  #Visheten bygger sitt hus, dårskapen river

ned det med egna händer#.

Vishetens närvaro för dårens hjärta och tankar;

kan liknas vid en dårskap.


Jesus Syraks bok.  21:19-21.

19.  #För den enfaldige är fostran som bojor

kring fötterna, som en handklove om högra handen#.

Fostrans lärdom för den enfaldige; förslavar hans fötter.  Hans högra hand mister sin rörelseförmåga.


20.   #Dårens skratt är högljutt, men en insiktsfull

man ler bara stillsamt#.

Insiktsfull människans leende utstrålar trygghet

och fasthet.

Dårens hödljudda skratt; bevittnar en

o-säkerhetens, tomhetens och o-trygghetens  livsföring.  


Predikaren. 7:7.

7.  #Ty som törnrisets knastrande under kitteln,

så är dårens skratt.  Även detta är tomhet#.

Dårens o-kunniga skratt; likt törnrisets knastrande under kittelns uppvärmande hetta.

Dårens skratt+dårens tomhet.   


21.   #För den vise är fostran som ett smycke av guld, som en ring på hans högra arm#.

Fostran i treenighetens dygder; likt ett värdefullt smycke. En ärefull ring på den vises arm. 

Treenighetens fostran i de olika dygderna är den vise till hjälp, stöd och tröst.


Jesus Syraks bok 6:30.

30.  #Ty hennes ok är ett smycke av guld,

och hennes bojor är ett smycke av purpurband#.

Vägen in i visheten vilja och tankar; ett bärande av hennes milda ok; likt ett guld smyckes dyrbara värde.


Jesus Syraks bok.  21:22-25.

22.  #  Dåren rusar rakt in i huset, en erfaren

människa visar sig försynt#.

Människans lärdom och livserfarenhet gör henne

aktsam och försiktig.

Dåren är okunnig i sitt beteende.


23.  #En människa utan vett kikar in genom dörren,

en man med hyfs väntar utanför#.

Dåren kikar in i dörren; utan tillåtelse.

Den kloke; tänker först; innan han går genom dörren.


24.  #Att lyssna vid dörren är brist på hyfsning;

för den vise vore det en outhärdig skam#. 

Lyssnandet vid dörren; skamfullt för den vise.


25.  #Andra pratar vitt och brett, men de visa

väger sina ord på våg#.

De visa talar visa och kloka ord. Tänker först;

innan de talar. 

Dårens pratsamhet+tomhetens språk.


Jesus Syraks bok. 28:25.

25.  #Se också till att sätta lås för din mun.

Du knyter ihop om ditt silver och guld ------

gör dig också en våg för att väga dina ord#.

Den vise bevakar sin mun och tunga; i vad han ska tala eller inte tala.

Betydelsefulla och innehållsrika ord väger

tungt på vågen. 

Vars värde kan liknas vid silvrets och guldets.


Jesus Syraks bok. 22:26-.

26.  #Dårens tanke styrs av tungan,

den vises tunga tyglas av tanken#.

Dårens irrande och fladdrande tankar har sin egna tunga; som sitt språkrör.

Vises tunga+behärskad tunga.

Behärskad tanke styr den vises tunga.


27.  #När den gudlöse förbannar Satan,

förbannar han sitt eget begär#.

Gudlöse föraktar och hånfullt förnekar och förbannar Satan; kan liknas vid hans egna föraktande och förnekande mot sina egna

köttliga begär. 


28.  #Ryktesspridaren fläckar ner sig själv,

och han blir avskydd bland sina grannar#.

Rycktesspridaren lyssnar på lögnaktighetens

vilja och tankar.  

Vad han talar ut med sin tunga; befläckar

hans hjärta och tankevärld.

Hans omgivning; avskyr hans tungas tal i ord. Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 oktober 2015 09:56

SYNDEN OCH DESS FÖLJDER.

Jesus Syraks bok. 21:1-5.

1.   #Mitt barn, har du syndat, så gör aldrig om det,

och be om förlåtelse för vad du redan gjort#.

Förlåtelsens godhet; förlåter och glömmer synden.

Tillåt dig inte att göra om synden.


Jesus Syraks bok. 5:5.

5.  #Var inte så säker på förlåtelse att du staplar

synd på synd#.

Visa respekt för förlåtelsens möjlighet att bli förlåten.


Jesus Syraks bok. 17:25.

25.  #Vänd om till Herren och lämna dina synder,

be till honom och fela inte så ofta#.

Hjärtats omvändelse från syndens träldom; värdesätter dess fulla värde är inte ofta fela.


2.  #Fly för synden som för en orm: kommer du

nära den biter den dig.

Den har tänder som ett lejon, tänder som gör

slut på människoliv#.

Beskrivning av syndens påverkan på ett människoliv.  Kan liknas vid ett lejons vassa

tänder som illa sargar en människokropp.

Syndens inflytande i en människans liv kan liknas vid en orms dödliga insprutande gift.


2.   #Fly för synden som för en orm: kommer du nära den biter den dig.  Den har tänder som ett lejon, tänder som gör slut på människoliv#.

Vi är varnade för syndens ondskefullhet.

Den kan liknas vid en orm; dess gift kan liknas vid syndens gift som kan förkorta ett människoliv.

Syndens tänder kan liknas vid ett lejons vassa tänder; dersas syndiga tänder sliter en människokropp i stycken; vilket är smärtsamt för både kropp och själs-livet.


1 Mos. 3:1.

1.  #Ormen var listigast  av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort.

Den frågade kvinnan:  "Har Gud verkligen sagt att

ni inte får ätav av något träd i lustgården#?

Ormens listighet söker upp kvinnan.

Villig att förmedla sin vilja och tankar in i hennes sinne och hjärta.

Ormens listiga ord blir hörbara för hennes lyssnande.

Hans ord föds som små frö av lögn in i hennes sinne och hjärta.

Skulle Gud ha sagt.  Lögnens syfte är att ifrågasätta sanningens vilja och tankar.

Lögnen är olydig mot sanningen.


1 Petrus brev.  5:8.

8.  #Var nyktra och vaksamma.  Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka#.

Apostlafurstens hälsning till de utvalda i Pontus, Galatien, Kappadoien, Asien och Bithynien.

Var andligt nyktra och vaksamma; djävulen kommer med sina syndiga väl uttänka lockelser.

För att bedraga; fånga era hjärtan och sinnen;

likt ett rytande lejons beteende.

Era liv; kan då liknas vid ett syndigt människorov.

 

3.  #Som ett tveeggat svärd är varje lagbrott:

för dess hugg finns ingen bot#.

Varje syndigt brott mot Guds budord kan liknas vid ett tveeggat svärd; vilket ger djupa såriga själssår.


4.  #Förtryck och övervåld föröder rikedom, över den hänsynslöses hus går förödelsen fram#.

Syndens förtryck och våldsamhet förstör all

rikedom, ära och framgång.

Hänsynslöshetens gemenskap öppnar upp en förödelse över den hänsynslöses hus.   


5.  #Så snart den fattige ber hör Herren det, och hastigt kommer hans dom#.


Jesus Syraks Bok. 21:6-.

6.  #Den som avskyr tillrättavisning går

syndarens väg, men den som fruktar Herren

ångrar sig uppriktigt#. 

Övermodet avskyr tillrättavisningen; den vill

gå sin egen väg; styrd av egoismen.

Egoismen går på syndens väg.

I lydnad lyssna på Herrens budord; ger ett ångestfyllt sinne och hjärta.


Ordspråksboken. 15:32.

32.  #Den som försmår fostran förkastar sig

själv, att ta emot tuktan ger insikt#. 

Tillåta sig fostras in i treenighetens inre liv; förkastar sin egen vilja.

Andlig tuktan gör människans sinne och

hjärtan insiktsfull.


Jesus Syraks bok. 32:17.

17.  #Syndaren skyr tillrättavisning och tolkar

lagen efter sina syften#.

Syndaren lyssnar på egoismes vilja ch tankar;

därigenom att han avskyr andlig tillrättavisning.

Ödmjukar sig inte under Hans Majestäts lagbud.

Utifrån sina egna tankar och beslut; uttyder han Herrens lagbud.


7.  #Den som är stor i orden märks på långt håll, men den kloke märker själv när tungan slinter#.

O-behärskad tunga; talar innan den tänker.

Klok människa; har en klok kännedom om den.

Flerordig tunga+O-behärskad tunga.

Stora stortaliga ord; är kännbar för hans omgivning.


8.  #Att bygga sitt hus för lånade pengar är att samla byggsten till en ruin#.

Belånade penningar kan liknas vid samlade byggstenar på en ruin.  

Dess värde-placering ger en känsla av tomhet.


9.  #De laglösas skara är en hög med blånor,

och de slutar i flammande eld#.

Laglöshetens folkskara fördärvar ett samhälle,

en stad och nation.

Dess belöning slutar i flammande eldslågor.


Jesaja 1:31.

31.  #Den starke skall bli till blånor och hans verk

till en gnista.  Tillsammans skall de brinna i en

eld som ingen kan släcka#.

Profeten Jesajas syn över Sion; den trofasta staden som blivit till en sköka.

Den starkes egen-styrka och hans verk; blir till en flammande gnista.

Den starke och hans livs-verk; skall brinna i en eld; vars värme aldrig ska släckas.


Malaki. 4:1.

1.  #Ja, dagen kommer, och den skall brinna

som en ugn.  Då skall alla fräcka och alla som handlat orätt bli till halm, och dagen som

kommer skall förbränna dem, säger Herren Sebaot.

Varken rot eller gren skall bli kvar#.

Profeten Malakis profetord till Israels folk.

Ugnens outsläckande värme; skall förbränna de gudlösa som talar i fräckhet, hånfullhet och

smädar; de godas sak.

Deras livsstil och livsföring; kan liknas vid halm.

Deras liv; lämnar inga minnen och livsspår.   


10.  #Syndarnas väg är jämn och fri från stenar,

men vid dess slut finns dödsrikets fångstgrop#.

Syndarnas väg kan vara problem och bekymmers fri.  När syndares synda-mått är fyllt; bemöts hans liv av dödsrikets obarmhärtiga fångstgrop. 

Psalm. 1:1 & 6.

1.  #Lycklig den som inte följer de gudlösa,

inte går syndarens väg eller sitter bland hädare#.

Bli bevarad från att gå i de gudlösa fotspår; ges

som belöning riklig välsigelse av andliga gåvor.

6.  #Herrens är med de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg leder till intet#.


Ordsråksboken. 1:12.

12.  #En väg som tycks vara den rätta kan

ändå föra till döden#.

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se