Alla inlägg under november 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL. 193.

 

19300.  Ilskenheten o-välkommen som vän:

i gemenskap med saktmodet.

 

19301.  Häftigheten o-välkommen: saktmodet

häftighetens fiende.

 

19302.  O-villigheten o-välkommen in i villighetens

gemenskap.

 

19303.   Ge sin dyrbara tid till förtalet:

o-tacksamt eftersom förtalet saknar fömågan

       visa tacksamhet.

 

19304.  Ge sin dyrbara tid till skvalleriet:

belöningslöst:  eftersom skvalleriet saknar

    förmågan uppmuntra vad som sagts.

 

19305.  Kärleken älskar den kärleksfulle villig

uppmuntra trösta hjälpa tala trösterika ord

      till honom.

'

19306.  Kärleken ser den kärleksfulle älskvärd

önskvärd i sina käreksfulla ögon.

 

19307.  Ondskan förblindar  förmörkar själens ögon.

 

19308.  Upprördheten  vreden  förblindar

hjärtas ögon.

 

19309.  Vistas vreden i hjärtat råder mörkret där.

 

19310.   Vistas elakheten i hjärtat råder

själens mörker där.

 

19311.  Vreden bitterheten där de råder 

råder själen förmörkade ögon.

 

19312a.  Ondskan problem med rädslan.

 

19312b.  Ondskan o-villig visa sig god.

 

19312c.  Ondskan villig tjäna onda syften.

 

19313.  Ondskan förblindar människan

för godheten.

 

19314.  Ondskefulle betjänar ondskan.

 

19315.  Vänligheten mot nästan belönas. 

 

19316.  Ondskan o-hjälpsam o-tröstlig ovänlig.

 

19317.  Rädslan tvingar människan tala tomma

dåraktiga ord.

 

19318.  Godheten troheten nyttiga för

människans liv. 

 

19319.  Ondskans o-trohet onyttig skadlig.

 

19320a.  Tänk få vara sen till vrede rik på kärlek

och trofasthet.

 

19320b.  Vreden trolös o-trogen.

 

19320c.  Tänk få vara rik på kärlek.

 

19321.  Tänk få vara sen till vara elak  rik på

snällheten vänligen.

 

19321a.  Elakheten trolös  otrogen.

 

19321b.  Tänk få vara rik på snällheten.

 

19321c.  Vänligheten  snällheten  belöningsrik.

 

19322.  Rättvisans Herre talar  sanning.

 

19323.  O-rättvisans Herre talar lögnens språk.

 

19324.  Kärlekslöse tillåter sina händer och tunga

skada sin nästa.

 

19325.  Kärleksfulle tillåter  sina öppna händer

hjälpa  trösta sin nästa.

 

19326a.  Kärleks-löse tilllåter sina ögon

förakta sin nästa.

 

19326b.  Kärlekslöse tillsluter sina öron lyssna på

nästans behov. 

 

19327.  Rättvisa accepterar inte o-rättvisan.

 

19328.  Ödmjuke ödmjuk lärt känna ödmjukheten.

 

19329.  Ödmjuke äger ödmjukt tanke-talesätt.

 

19330a.  Godheten vedgas mot ondskan.

 

19330b.  Ondskan vredgas mot godheten.

 

19230c.  Lögnen vredgas mot sanningen.

 

19231.  Sanningen vredgas med lögnen.

 

19332.  Godhjärtliges livsstil tecknet på visat

o-intresse för elakheten.

 

19333.  Vredens gift gör själen kraftlös.

 

19334.  Tålamod fullkomlig kärlek.

 

19335.  O-tåligheten rider på högmodet.

Bundsförvanter: varandra till stöd och hjälp.

 

19336.  Tåligheten rider på ödmjukheten. 

 Bundsförvanter: varandra till hjälp och stöd.

 

19337.  O-tålig människa avskyr tala om tåligheten.

 

19338.  Ilskne avskyr tala om ilskenheten.

 

19339.  Älska syssolösheten  hata flitigheten.

 

19340.  Ödmjuke lärt sig känna ödmjukheten

tvivla inte på ödmjukhetens omsorg

     och omtänksamhet.

 

19341.  Ödmjukhetens omtänksamhet  omsorg

mänskligheten Behöver.

 

19342.  Bekvämligheten latheten  rider på sysslolösheten.

 

19343a.  Givmilde älskar vara frikostig.

 

19343b.  Givmilde girighetens fiende.

Girigheten föraktar givandet.

 

19334c.  Givmilde förnöjsam.

 

19335.  Lögnen lever som främling inför sanningen.

 

19336.  Elakheten lever som främling inför snällheten.

 

19337.  Hatet ångrar inte sitt beteende mot kärleken.

 

19338.  Föraktet rider på stoltheten vilket gör

föraktets beteende hatar kärleken.

 

19339.  Föraktet känner ingen ångest-känsla

i hatet mot kärleken. 

 

19340.  Förhärdat hjärta  bundsförvant till

högmodigt hjärta.

 

19341.  Insiktfullt hjärta  dygdigt hjärta.

 

19342.  Tänk få äga insiktsfullt hjärta.

 

19343.  Ödmjuke känner sin svaghet  vilket gör

honom beroende av ödmjukhetens omsorg.

 

19344.  Tacksamt hjärta visar sin tacksamhet.

 

19345a.  Elake älskar ego-viljan. 

 

19345b.  Elake avskyr godheten.

 

19345c.  Ondskan ger människan falska löften.

 

19346.  Godheten ger människan sanna löften.

 

19347.  Ondskan människans o-rättvisa.

 

19348.  Godheten människans rättvisa.

 

19349.  Rättvisan talar sanning.

 

19350.  Rättvisan o-villig lyssna på o-rättvisan.

 

19351.  Tänk få lära känna tålamodets lärorika liv.

 

19352.  O-tålighetens liv förslavar o-tålige.

 

19353.  Varför leva o-tålighetens smärtsamma skadliga liv?

 

19354.  O-tålige o-kunnig om o-tålighetens

smärtsamma skadliga liv för o-tålige. 

 

19355.  Tacksamma hjärtan utnyttjar inte 

människor.

 

19356.  O-tacksamma hjärtan utnyttjar människor.

 

19357.  Utnyttja människor  stolta människor.

 

19358.  Ödmjuka hjärtan uttnyttjar inte människor.

 

19359.  Hellre liv i ro och vila än i kiv och ordstrider.

 

19360a.  Fälla den o-skyldige ärar o-rättvisan.

 

19360b.  Fälla den skyldige ärar rättvisan.

 

19361.  Ilskne bryr sig inte om saktmodet.

 

19362.  Evigt gnat gnällande knotande:

o-intressant liv.

 

19363.  Drinkare frossare lever o-hälsosamt liv.

 

19364.  Ilskne har ingen framtid.

 

19365.  Självbehärskningens eld likt luttringen av slagget från silvret: vilket jämförs med frihet

      från själviskhetens avguderi.

 

19366.  Tänk få vara lydig lyssnande för sanningen.

 

19367.  Tänk få vara mild tålmodig saktmodig:

mot häftigheten ilskenheten.

 

19368.  Vilket gör livet o-intressant:

vara o-tålig  hårdhjärtad  fylld av vrede.

 

19369.  Tänk få vara ilskenhetens förnekare.

 

19370.  Kloka ord vägleder den kloke i hans klokhet.

 

19371.  Fly ondskans förtal.

 

19372.  Fly ondskans skvallerier.

 

19373.  Sök kärlekens gemenskap istället för

ondskans skvallerier.

 

19374.  Omdöme och klokhet livets nyttighet.

 

19375a.  Förtalaren äter förtalets bröd.

 

19375b.  Skvalleraktige äter skvalleriets bröd.

 

19375c.  Elake äter elakhetens bröd.

 

19376.  Avhåll din tunga för förtalets giftiga bröd.

 

19377.  Drick ur snällhetens friska källa.

 

19378.  Avsky elakhetens bittra källa.

 

19379.  Stolta ögon falsk tunga vad ger det till Livet.

 

19380.  Kalla ödmjukheten din vän  vilken

bevarar dig från stoltheten.

 

19381.  Låt tunga säga sanningen vilket

ärar sanningen.

 

19382.  Vreden skamfull inför saktmodet.

 

19383.  Ilskenheten skamfull inför saktmodet.

 

19384.  Ensamheten övergivenheten söker

längtan efter gemenskapen.

 

19385.  Sinnesfriden  sinnesron sinnets räddare.

 

19386.  Sinnesron sinnesfriden  sinnets beskyddare.

 

19387.  Sinnets beskyddare nyttigt skydd 

mot onda tankar.

 

19388.  O-tryggheten o-säkerheten 

vad ger det till Livet.

 

19389.  Självsäkras hån  högmodiges förakt.

 

19390.  Ödmjukheten bli älskad uppmuntrad 

önskvärd av ödmjukes ödmjuka hjärta.

 

19391.  Vänlig tunga  elak tunga fria viljan

väljer den man vill använda.

 

19392.  Ödmjukheten lever i lojal lydnad mot

ödmjukheten.

 

19393.  Ödmjuke ser ödmjukheten som

sin läromästare.

 

19394.  Olydnadens barn  högmodets barn.

 

19395.  Elakhetens barn  högmodets barn.

 

19396a.  Kärleksfulle återspeglar kärleken:

inför sina medmänniskor.

 

19396b.  Godhjärtlige godhetens återsken

på jorden. 

 

19396c.  Elakheten ondskans återsken på jorden.

 

19397.  Fridsamt hjärta vad oroligt hjärta Behöver.

 

19398.  Tänk få vara tjänande och kärleksfull

omsorgsfull inför sorgsna bedrövade hjärtan.

 

19399.  Tänk få vara tacksam där

o-tacksamheten råder.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBIAS RESA FÖRBEREDS.

 

Tobits bok. 5:1-22.

 

Tobits bok. 5:1.

 

1.  #Tobias svarade sin far Tobit:

"Jag skall följa alla dina förmaningar, far#.

 

Tobias lyssnar på sin far Tobit.

      Far, jag skall villigt följa dina givna förmaningar. 

 

Tobits bok. 5:2.

 

2.  #Men hur skall jag kunna få pengarna av Gabael?

Han känner ju inte mig och jag inte honom.

      Vad skall jag ge honom för bevis så

att han känner igen mig och tror mig och ger

      mig pengarna?

Och jag känner inte igen vägarna till Medien,

       så hur skall jag kunna resa dit?#.

 

Hur ska jag få pengarna från Gabael:

     vi känner inte varandra.

Hur skall inför honom bevisa du är min far?

        Känner inte till vägarna till Medien?

 

Tobits bok. 5:3.

 

3.  #Då svarade Tobit sin son:

"Han gav mig ett kvitto, och jag gav honom 

       ett dokument som jag delade i två delar,

en åt oss var:

         den ena behöll jag, den andra lämnade jag

tillsammans med pengarna. 

        Det är nu tjugo år sedan jag donerade 

dessa pengar.

       Leta nu upp en pålitlig man som kan bli din

reskamrat och som vi betalar lön, och hämta 

       pengarna hos Gabael medan jag ännu är i livet#.

 

Tobit svarade sin son:

       Gabael gav mig ett skriftligt kvitto.

Gav honom ett dokument vilket jag delade i två

     delar till oss båda två.

Behöll den ena delen: gabael fick den andra delen

      tillsammans med pengarna.

Nu är det tjugo år sedanjag donerade dessa pengar.

         Sök efer en påliglig man vilken kan bli 

trogna res-kamrat.  Vilken vi kan belöna.

        Hämta nu pengarna hos Gabael medan

jag lever.

 

Tobits bok. 5:4.

 

4.  #Tobias gick ut för att leta upp en reskamrat

till Medien, som var förtrogen med vägen dit.

       När han kom ut stod ängeln Rafael där

framför honom, men han förstod inte att det

       var en ängel från Gud#.

 

Tobias sökte efter en trogen reskamrat till Medien.

       När han kom ut från sitt samtal med

fadern stod ängel Rafael och väntade på honom.

       Han var överraskad få möta en ängel

från Guds härlighet. 

 

Tobits bok. 5:5.

 

5.  #"Var kommer du ifrån"?

       frågade han.

Rafael svarade: "Jag är israelit, en av dina bröder,

        och jag har kommit hit för att söka arbete".

"Känner du vägen till Medien?"

       frågade Tobias då#.

 

Tobias frågade ängeln varifrån kommer du?

        Ängeln Rafael svarade honom:

Jag är en israelit: en av dina bröder.

          Har kommit för att söka arbete:

vara till hjälp.

        Känner du till vägen till Medien, Rafael?

Frågade Tobias.

 

Tobits bok. 5:6.

 

6.  #Han svarade: "Ja, jag har ofta varit där,

jag är en erfaren och känner till alla vägarna.

      Det är åtskilliga gånger jag har gjort resan till

Medien, och då jag bott hos vår broder Gabael,

      som bor i Rages i Medien.

Från Ekbatana är det två fulla dagsresor till Rages

    ----- den staden ligger uppe i bergen och Ekbatana som på slätten#.

 

Ängeln Rafael svarade honom:

       Medien har jag ofta besökt.

Jag är erfaren känner till alla vägarna.

         Åtskilliga gånger gjort resan till Medien.

Har bott hos broder Gabael som bor i Rages

     i Medien.

Två fulla dagsresor från Ekbatana till Rages:

       vilken stad ligger ligger uppe i bergen.

Ekbatana ligger på slätten.

 

Tobits bok. 5:7.

 

7.  #Då sade Tobias:

"Vänta på mig medan jag går in och berättar

       för min far.

Jag behöver dig som reskamrat, och jag skall

        betala för det"#.

 

Vänta på mig, Rafael: berätta för min far

     du kommer bli min reskamrat.

Jag skall belöna dig.

       

Tobits bok. 5:8.

 

8.  #"Jag stannar här", svarade Rafael, "dröj inte

för länge"#.

 

Jag stannar här: svarade Rafael.

        Kom snart. 

 

Tobits bok. 5:9.

 

9.  #Tobias gick in och berättade för sin far:

"Jag har funnit en man som är israelit,

      en av våra bröder".

Tobit svarade:  "Be honom stiga in, så att jag kan

      ta reda på vad han tillhör för familj och stam

och om hon kan bli en pålitlig reskamrat till dig,

       min pojke"#.

 

Tobias berättade för sin far sin reskamrat.

       En man som är en sann israelit:

en av våra utvalda bröder.

         Tobias svarade honom:

Be din reskamrat vänligt komma in att jag får

      lära känna honom.

 

Tobits bok. 5:10.

 

10.  #Tobias gick ut och kallade på honom.

"Min far ber dig stiga in", sade han.

      Rafael kom in, Tobit hälsade på honom först,

och han svarade:

     "Lycka och glädje önskar jag dig".

Då sade Tobit:

      "Vad har jag för lycka kvar att glädjas åt?

Jag är ju blind och kan inte se himlens ljus,

       jag ligger i mörkret som de döda som aldrig

mer får skymta ljuset.

       Fastän jag lever är jag bland de döda, jag hör

människor tala men ser dem inte".

       Rafael svarade och sade: 

"Fatta mod, hos Gud finns hjälp för dig,

       och den kommer snart.

Så fatta mod."

       Tobit sade till honom:

"Min son Tobias vill resa till Medien.

       Kan du följa med honom och vara hans vägvisare?

      Jag skall betala dig för det, broder".

Han svarade:

     "Jag kan följa med honom, jag känner alla vägarna.    Jag har ofta gjort resor till Medien  

       och färdats över alla berg och slätter där,

och jag är förtrogen med alla vägarna i landet."#.

 

Ängeln Rafael önskar Tobit: lycka och glädje.

      Tobit ifrågasätter glädjen i sin blindhet.

Blindheten hindret för att himlens ljus.

     Ängeln uppmuntrar Tobit:

Fatta mod: låt inte modet falla för din blindhet.

      Hos Gud finns hjälpen för dig.

Ängeln känner till alla vägarna till Medien.

 

Tobits bok. 5:11.

 

11.  #Tobit sade: "Broder, vilken släkt tillhör du,

och vilken stam?

     Låt mig få veta det, broder"#.

 

Tobits olika frågor till ängeln Rafael.

 

Tobits bok. 5:12.

 

12.  #Vad har du för glädje av min stam och släkt"?

Frågade den andre.

        "Är det min stam och släkt eller mina tjänster

du vill ha?"

      Men Tobit svarade honom.

"Jag vill ha klart besked om vems son du är

            och vad du heter#.

 

Ängeln ifrågasatta Tobits nyfikenhet.

      Vilket ärviktigast min släkt stam: 

eller mina tjänster: vad vill du ha?

      Tobit fortsatte sitt högmodiga tal mot ängeln. 

 

Tobits bok. 5:13.

 

13.  #Då sade ängeln: "Jag är Asarja, son till

din den gamle Hananja, en broder till dig"#.

 

Ängeln visade barmhärtighet mot Tobit i sitt svar.

 

Tobits bok. 5:14.

 

14.  #Jag hälsar dig hjärtligt välkommen, broder",

sade Tobit. 

      "Ta illa upp att jag ville få klart besked om

din släkt.

     Du är verkligen en broder, av fin och god familj.

Jag kände Hannaja och Netanja, den gamle

      Shemajas båda söner.

De brukade göra sällskap med mig till Jerusalem

       för att fira gudtjänst där, och de lät sig aldrig

föras vilse.

        Dessa män är våra bröder, och du är av god

härkomst.

      Välkommen skall du vara"#.

 

Tobits bok. 5:15.

 

15.  #Han fortsatte: "Jag skall ge dig en drachma

    om dagen i lön och samma uppehälle som jag 

ger min son.

        Följ nu bara med min son#.

 

Jag skall belöna dig min broder, Rafael.

       Följ med min son reskamrat. 

 

Tobits bok. 5:16.

 

16.  #Jag skall ge dig mer än din lön."

Ängeln svarade:

"Jag skall följa med honom.

      Var inte orolig, vi kommer tillbaka till dig

välbehållna, likdana som vi far härifrån.

      Det är ingen farlig resa"#.

 

Ängeln besvarade Tobit:

       Var inte oroliga: mitt beskydd ska vara med honom.

       Ingen farlig resa.

 

Tobits bok. 5:17.

 

17.  #Då sade Tobit: "Jag önskar dig lycka på färden, broder!"

     Sedan kallade han på sin son och sade till honom:

     "Min pojke, gör i ordning vad du behöver för resan, och ge dig iväg tillsammans med din broder.

      Må himlens Gud hjälpa er ända fram och låta

mig få er tillbaka välbehållna. 

     Må hans ängel gå med och skydda er på vägen.

Tobias gjorde sig i ordning för färden.

     När han skulle ge sig iväg kysste han sin far

och sin mor, och Tobit önskade honom

     lycklig resa#. 

 

Min pojke gör ordning för din resa vad du behöver.

        Himlens Gud vara er till hjälp beskydd:

genom ängeln Rafaels beskyddande hjälp.

     Tobias kysste sina föräldrar farväl.

 

Tobits bok. 5:18.

 

18.  #Men hans mor började gråta och sade till

Tobit:   "Varför du skickat iväg min pojke?

        Är han inte den käpp vi har till stöd så länge

har går ut och in här hos oss?#.

 

Hans moder tvivlade på pojkens resa.

        Ifrågasatte Tobits beslut göra resan.

Är inte ängeln den hjälp vi behöver?

 

Tobits bok. 5:19.

 

19.  #Riskera inte det vi har för de där pengarnas

skull, de får ett billigt pris för vårt barn#

 

Hannas moderskärlek gick före hennes hjärtats

  förtröstan på ängeln Rafaels omsorg och beskydd över hennes son.        

 

Tobits bok. 5:20.

 

20.  #Det Herren har gett oss att leva av räcker

till för oss#.

 

Herren ger vad i behöver.

 

Tobits bok. 5:21.

 

21.  #Han svarade: "Oro dig inte, Vår pojke kommer

att återvända till oss välbehållen, likadan som

     när han far.

Det skall du få se med egna ögon den dag han

      kommer välbehållen hem till dig.

Oroa dig inte, var inte ängslig för deras skull,

      min syster#.

 

Tobit besvarade sin hustru Hannas oroliga hjärta.

        Var inte orolig ängslig för resan

för dersas skull.

     Kallar sin hustru för min syster.

                

Tobits bok. 5:22.

 

22.  #En god ängel skall gå vid hans sida, resan

kommer att gå lyckligt, och han skall komma

       välbehållen tillbaka#.

 

God ängel går skyddande vid hans sida.

          Vilket gör resan lycklig.

 

Tobits bok. 6:1.

 

1.  #Då slutade hon gråta#.

      I sin moderskärlek till pojken.

Satte sin tilltro till vilan i vad Tobit sa till henne.

 

När hon hörde sin makes trösterika ord:

      fick hon nytt mod.

 

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBIT FÖRMANAR TOBIAS.

 

TOBITS BOK. 4:1-21.

 

Tobits bok. 4:1.

 

1.  #Samma dag erinrade sig Tobit pengarna som

som han hade lämnat i förvar hos Gabael i Rages

       i Medien#.

 

Tobit förvarat lämnar sina pengar hos Gabael

      I Rages i Mediens land.

 

Tobits bok. 4:2.

 

2.  #Och han tänkte:

"När jag nu har bett att få dö, borde jag då inte

        kalla på min son Tobias och berätta för

honom om de där pengarna innan jag dör?"#.

 

Tobias tänkte inför sin död:

          Nu bett Herren om få dö: 

villig kalla på min ende son Tobias:

         Berätta för honom om mina pengar innan

jag dör.

 

Tobits bok. 4:3.

 

3.  #Han kallade alltså på sin son.

   När han kom sade Tobit till honom:

"Min pojke !"   ------ "Ja, far", svarade han, och Tobit

        fortsatte:

"Ge mig en hederlig begravning.

      Visa din mor aktning och överge henne inte

så länge hon lever.

       Var henne till lags, och vålla henne inte sorg

genom något som du gör#.

 

Kallade på sin son Tobias!

         När han kom: Min pojke.

Pojken Tobias svarade sin far: ja, min far:

     Far och son visar vörnad och respekt för varandra.

      Tobias fortsatta tal med sonen:

Tobits förmaning till sonen Tobias.

        Ge mig en hederlig begravning.

 

 

Tobits bok. 4:4.

 

4.  #Mitt barn, kom ihåg alla faror som hon utsatte

sig för genom att bära dig i sin kropp.

        Och när hon dör skall du begrava henne

vid min nsida i samma grav#.

 

Tobits bok. 4:5.

 

5.  #Tänk på Herren hela ditt liv, mitt barn,

akta dig för att synda och överträda hans bud.

        Gör rättfärdiga gärningar så länge du lever,

och gå inte på orätta vägar#.

 

Tobits bok. 4:6.

 

6.  #Ty är du hederlig får du framgång i allt vad du  gör.  Åt alla som lever rättfärdigt#.

 

Tobits bok. 4:7.

 

7.  #Skall du ge allmosor av vad du har.

Vänd dig aldrig bort från den fattige, så kommer

        inte Gud att vända sig från dig#.

 

Tobits bok. 4:8.

 

8.  #Ge efter dina tillgångar, mitt barn:

äger du mycket, så använd det för att hjälpa,

      äger du litet, så hjälp med det du har.

Och oroa dig inte, mitt barn, när du ger

    din allmosa#.   

 

Tobits bok. 4:9.

 

9.  #Du samlar en skatt åt dig för nödens dag#.

 

Tobits bok. 4:10.

 

10.  #Ty allmosor räddar från döden och gör att 

du slipper gå in i mörkret#.

 

Tobits bok. 4:11.

 

11.  #De är gåvor som alltid gagnar givarna inför

den Högste#.

 

Tobits bok. 4:12.


 

12.  #Akta dig för otukt av alla slag, mitt barn,

och framför allt: ta dig en hustru från din släkt.

       Välj inte en främmade kvinna, en som inte

tillhör dina fäders stam, ty vi är profeters söner,

     ja, i sanning söner till profeter.

Noa var den förste profeten, sedan kom Abraham,

       Isak och Jakob, våra urtida fäder.

Kom ihåg, mitt barn, att alla dessa tog hustru från

       sin egen släkt; så vann de också välsignelse

genom sina barn, och deras efterkommande

       sksall ärva landet#.

 

Tobits bok. 4:13.

 

13.  #Var alltså till bröder tillgiven, mitt barn,

och tyck inte att du är förmer än ditt folks döttrar,

        så att du förmår dem, ty högmod leder till

olycka och otrygghet, och av oduglighet kommer

        fattigdom och elände; odugligheten

är hungerns moder#.

 

Tobits bok. 4:14.

 

14.  #Den som arbetar hos dig skall du alltid ge

lön samma dag.

        Håll inte inne någons lön över natten,

så kommer inte alltid din lön att hållas inne, om du

      uppriktigt tjänar Gud.

Ge akt på dig själv, mitt barn, vad du än företar dig,

       och visa dig väluppfostrad vart du än kommer#.

 

Tobits bok. 4:15.

 

15.  #Gör inte mot någon det du själv avskyr.

Låt aldrig det onda slå följe med dig på vägen#.

 

Tobits bok. 4:16.

 

16.  #Dela ditt bröd med de hungriga och dina kläder med de nakna.

        Ge bort allt du kan avvara, mitt barn, och följ

inte din allmosa med missunnsamma blickar#.

 

Tobits bok. 4:17.

 

17.  #Slösa med det du har av mat och vin vid 

de rättfärdigas gravar, och låt inte syndarna få det#.

 

Tobits bok. 4:18.

 

18.  #Be om råd från alla som är kloka, håll dig inte

för god för det, ty alla råd är till nytta#.

 

Tobits bok. 4:19.

 

19.  #Prisa alltid Gud, be honom att han leder dig

rätt och gör ditt liv lyckligt och alla dina tankar   

        kloka.

Ty andra folk har inte kloka tankar, de är en gåva

       av Herren själv; vem han vill upphöjer han,

och vem han vill sänder han längst ner i dödsriket.

       Kom nu ihåg dessa förmaningar, mitt barn,

och låt dem aldrig utplånas ur ditt hjärta#.

 

Tobits bok. 4:20.

 

20.  #Och nu, min pojke, vill jag tala om för dig att jag har lämnat tio talanter silver i förvar hos

        Gabael, Gabris son, i Rages i Medien#.

 

Tobits bok. 4:21.

 

21.  #Oroa dig inte över att vi har blivit fattiga;

du äger en stor rikedom, om du är gudfruktig

       och undviker all synd och gör det som

är gott inför Herren, din Gud#.   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 9:1-6.

 

PENGARNA HÄMTAS.

 

Tobits bok. 9:1.

 

1.  #Då kallade Tobias på Rafael och sade till honom#.

 

Tobits bok. 9:2. 

 

2.  #"#Asarja, min broder, ta med dig fyra slavar

och två kameler och bege dig till Rages.

       Sök upp Gabael, ge honom dokumentet

och hämta ut pengarna.

      Ta honom sedan med till bröllopsfesten#.

 

Ängeln Rafael: Kallade Rafael; Asarja, min broder.

       När pengar nu  ska  hämtas ta med dig i sällskap: fyra slavar två kameler till Rages

      där Gabael bor.

Ge Gabael det skrivna giltiga dokumentet för

     bekräftelse över de hämtade pengarna. 

Låt Rafael följa med  till Bröllopsfesten.

      

Tobits bok. 9:3-4.

 

3-4.  #Du vet ju hur far kommer att räkna dagarna,

och om jag dröjer en enda dag för länge vållar

        jag honom stort bekymmer.

Men du känner också till den ed som Raguel

       har svurit ----- den måste jag rätta mig efter"#.

 

Du känner kommer räknade antalet dagar vi är

    borta från hans hem.

Blir vår resa fördröjd: blir vår far orolig.

       Du känner till Raguels ed hans hjärta svurit.

Eden måste jag respektera  och lyda.

   

Tobits bok. 9:5.

 

5.  #Rafael reste med de fyra slavarna och de två

kamelerna till Rages till Medien, och de tog in

      hos Gabael.

Han gav honom sitt dokument och berättade för

     honom om Tobits son Tobias, att han hade gift

sig och att han nu bjöd honom till bröllopsfesten.

      Gabael räknade upp de förseglade påsarna

åt honom och överlämnade dem#.

 

Ängeln Rafael reste tillsammnas med:

     Med de fyra utvalda slavarna och två kameler.

Till Rages i Medien.

       Gav Gabael sitt pennings-dokument:

berättade om Tobits son Tobias giftemål.

       Bjöd Gabael till bröllosfesten.

Räknade upp antalet penning-påsar överlämnade 

     dem åt honom.

 

Tobits bok. 9:6.

 

6.  #Tidigt på morgonen gav de sig iväg tillsammans

till bröllopsfesten.

      När de steg in hos Raguel låg Tobias till bords.

Han sprang upp och hälsade Gabael, som brast

     ut i gråt och välsignade honom:

"Min ädle, fine vän, son till en ädel och fin,

      rättfärdig och givmild man, må Herren ge sin

himmelska välsignelse åt dig och din hustru

      och hennes far och mor.

Pris ske Gud som har låtit mig se denna avbild

     av min kusin Tobit!"#. 

 

Tidigt på morgonen reste de tillsammans till

      bröllopsfesten.

Tobias låg till bords hos Raguel.

       Hälsade Gabael:

Gabael brast ut i gråt välsignade honom.

      Min ädle fine vän.

Din far: rättfärdig  givmild man.

         Må Herren låta sin himmelska välsignelse 

vila över ditt liv.

     Din  hustrus liv: och hennes far och mor.

 

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 10:1-7.

 

FÖRÄLDRARNAS ORO.

 

Tobits bok. 10:1.

 

1.  #För varje dag som gick räknade Tobit efter hur  lång tid som var kvar tills sonen fullbordat sin resa

'      och sulle komma tillbaka.

När tiden hade gått ut och Tobias inte kom#.

 

När de inte kom inom angiven tid blev Tobit orolig

    och bekymrad.

 

Tobits bok. 10:2.

 

2.  #Tänkte han: "Han har väl inte blivit kvarhållen därborta?

         Det är väl inte så att Gabael är död och ingen

ger honom pengarna"#?.

 

I sin oro: tänkte Tobit; ifrågasatte hans kvarhållna

     vistelse i Medien.

I sitt oroliga tvivel: tänkte: tänk om Gabael är död,

        har förlorar pengarna.

 

Tobits bok. 10:3.


3.  #Han blev dyster till sinnes#.

 

I sitt tvivelaktiga tänkande blev modlös till sinnes.

 

Tobits bok. 10:4.

 

4.  #Och hans hustru Hanna sade: 

"Min pojke är död, han finns inte i livet längre".

         Hon började gråta och klaga över sin son:"#.

 

Tobits hustru Hanna sade:

       Trodde sin son var död.

Blev modlös och förtvivlad.

       I sin sorg över sonen Tobias:

började hon gråta   klaga över sin son.

 

Tobits bok. 10:5.

 

5.  #"Ve mig! mitt barn, mina ögons ljus, varför lät

jag dig resa?"#.

 

Olycka kommit över min sons liv!

      Mitt barn, mitt enda barn: vilken är min

ögons ljus.

       Ångrade sitt beslut när hon tillät sonen resa.

 

Tobits bok. 10:6.

 

6.  #"Säg inte så", sade Tobit.

"Oroa dig inte, min syster, det är ingen fara med

       honom.

Det är förstås något som har försenat dem där

      borta, och mannen som reser med honom är

pålitlig, han är en av våra bröder.

      Bekymra dig inte för honom, min syster,

han är snart här"#.

 

Oroa dig inte över Tobias, min syster.

        Han lever under den Högstes beskydd.  

Ängeln Rafael pålitlig man: en av våra bröder.

          

Tobits bok. 10:7.

 

7.  #Men hon svarade:

"Låt mig vara!  Försök inte lura mig, min pojke

      är död".

Varje dag sprang hon ut och såg bortåt vägen där

      hennes son hade försvunnit, och hon vägrade

att äta.

      När solen gick ner kom hon in, och hon klagade

och grät hela natten och kunde inte sova#. 

 

Hon svarade honom:

      Hon tvivlade på Tobits ord.

Tvivlet blev henne övermäktig.

       Tvivlet ingen tröstare uppmuntrare.

Tvivlet gav henne sömnlösa nätter. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 14:12-15.

 

     TOBITS SISTA TID.

 

Tobits bok. 14:12.

 

12.  #När sedan Tobias mor dog begravde han henne

vid faderns sida.

        Tillsammans med sin hustru och sina barn

utvandrade han därefter till Medien.

     Han slog sig ned i Ekbatana hos sin svärfar Raguel#.

 

Tobits bok. 14:13.

 

13.  #Han sörjde för sina åldrade svärföräldrar

och visade dem vördnad.

        Han begravde dem i Ekbatana i Medien,

och han ärvde både Raguels och sin fars egendom#.

 

Tobits bok. 14:14.

 

14.  #han slutade sitt liv som en  högt aktad man

vid 117 års ålder#.

 

Tobits bok. 14:15.

 

15.  #Innan han dog fick han uppleva budet om Nineves undergång, och fick se hur krigsfångarna

       som den mediske kungen Kyaxares hade tagit

där blev förda till Medien.

      Då prisade han Gud för allt vad han gjort med

folket i Nineve och Assyrien.

      Så fick han glädja sig över Nineve innan han

dog, och han prisade Herren Gud i evigheters

      evighet. Amen#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

AMOS BOK. 1:1-15.

 

Amos bok. 1:1.

 

1.  #Detta är Amos ord.

Han var en av herdarna från Tekoa och såg syner

      om Israel när Ussia regerade i Juda och Jerobeam, Joashs son, regerade i Israel,

     två år före jordbävningen#.

 

Amos var en herde som vallade får likt andra herdar.

    Det som världens ögon inget värde hade:

utvalde Gud till en profet-röst.

 

Amos bok. 1:2.

 

2.  #Amos sade:

Herren ryter från Sion, hans röst dånar från

    Jerusalem.

Då vissnar herdarnas marker, då torkar Karmels

      topp#.

 

GUDS DOM ÖVER ISRAELS GRANNAR OCH

        ÖVER ISRAEL.

 

DOMEN ÖVER SYRIEN.

 

Amos bok. 1:3-5.

 

Amos. 1:3.

 

3.  #Så säger Herren:

  Brott på brott har Damaskus hopat,

        jag vill inte dröja med domen.

Med tröskslädar av järn har de krossat Gilead#.

 

Du är en Gud som inte kan tåla brott.

           Damaskus Syriens huvudstad.

Gudlöshetens våldsbrottets stad.

       Min verkställande dom över er stads illgärningar skall inte hindras för domen.

       Era våldsamma o-barmhärtiga anfalls-vapen

förgör folket i Gilead.  

 

Amos bok. 1:4.

 

4.  #Jag skall sända eld mot Hassels slott,

den skall härja Ben-Hadads borgar#.

 

Min vredes eld skall förtära Hasses mäktiga slott.

        Ben Hadas borgar blir till skräckslagna ruiner. 

 

Amos bok. 1:5.

 

5.  #Jag skall bräcka Damaskus bom, förgöra den

som tronar i Bikat-Aven och den som bär spiran

        i Bet Eden.

Folket i Aram skall föras bort till Kir, säger

     Herren#. 

 

Jag skall bryta sönder Damaskus fasta bom.

      Tillintetgjöra den mäktige som sitter på tronen

Bikat-Aven.

        Den som ärelystet bär kungaspiran 

i Bet-Eden skall förgöras.

      Folket Aram bli tillfångataget till Kir,

säger den rättvise domaren.

 

GUDS DOM ÖVER FILISTEEN.

 

Amos bok. 1:6-8.

 

Amos bok. 1:6. 

 

6.  #Så säger Herren:

Brott på brott har Gaza hopat,

     jag vill inte dröja med domen.'

De fört bort hela byar för att utlämna dem åt Edom#.

       Du är en Gud som inte kan tåla brott.

Ty du är en helig Gud.

   Våldsbrott på våldsbrott sker i Gaza.

     Laglösheten kärlekslösheten råder i era hjärtan.

Jag dröjer inte med min rättvisa dom över er.

     Ni plundrar by efter by utlämnar folket

till Edomiterna. 

 

Amos bok. 1:7.

 

7.  #Jag skall sända eld mot Gazas mur,

den skall härja dess borgar#.

 

Jag skall sända min vredes eld mot Gazas

       falska trygga murar.

Bryta ned plundra dess höga försvars-borgar.

 

Amos bok. 1:8.

 

8.  #Jag skall förgöra dem som tronar i Ashdod 

och den som bär spiran i Ashkelon.

        Jag skall rikta ett dråpslag mot Ekron,

och de sista filisteerna skall gå under,

       säger Herren Gud#.

 

Jag skall förgöra de mäktigas välde i Ashdod.

       Den som så övermäktig bär sin triumf-spira

Ashkelon. 

       Låta allt liv lämna Ekron.

Sista filisteerna bli tillintetgjorda.

       

GUDS DOM ÖVER TYRUS.

 

Amos bok. 1:9-10.

 

Amos. 1:9.

 

9.  #Så säger Herren:

Brott på brott har Tyros hopat, 

         jag vill inte dröja med domen.

De har utlämnat hela byar åt Edom och glömt

       sitt avtal om vänskap#.

 

Du är en Gud som inte tål våldets gärningar.

       I Tyrus har lagbrotten hopat sig,

      Jag den rättvise domaren dömer rättvist.

De har övergivit hela byar i Tyros i

     Edomiternas våld. 

I vilket de sviket sitt avtal om vänskap.

 

Amos. 1:10.

 

10.  #Jag skall sända eld mot Tyros mur,

den skall härja dess borgar#.

 

Jag skall sänga heliga vredes eld mot Tyros

      beskyddande mur mot fenden.

Elden skall ödelägga Tyros borgar.

 

GUDS DOM ÖVER EDOM.

 

Amos. 1:11-12.

 

11.  #Så säger Herren:

Brott på brott har Edom hopat, 

      jag vill inte dröja med domen.

De har förföljt sina bröder med svärd

      och vägrat dem barmhärtighet:

deras vrede rasar oavbrutet, deras ursinne

       brann utan slut#.

 

Du är en Gud inte finner behag i våldsamma 

      illgärningar.

Ilgärningar har invaderat Edoms land.

       Dröjer inte med min rättvisa  dom mot

gudlösheten.

     Deras bröder har förföljt av hatets svärd.

Visat sin o-barmhärtighet.

       Deras förföljares vredes ursinnighet fortsatte

 ibland dem.

 

Amos bok. 1:12.

 

12.  #Jag skall sända eld mot Teman,

den skall härja Bosrasborgar#.

 

Min vredes eld skall förtära Bosras fasta borgar.

 

GUDS  DOM ÖVER AMMON.

 

Amos bok. 1:13-15.

 

Amos bok. 1:13.

 

13.  #Så säger Herren:

Brott på brott har ammoniterna hopat,

     jag vill inte dröja med domen.

De skar upp havande kvinnor i Gilead när de

       ville vidga sitt välde#.

 

Du är en Gud som hatar våldsbrott.

    Lagöverträdelser har styrt ammoniternas

        liv.

Jag har beslutat döma dem rättvist.

       I sin våldsamhet: väldförde sig på gravida

kvinnor i Gilead.

 

Amos bok. 1:14.

 

14.  #Jag ska sätta eld på Rabbas mur,

branden ska härja dess borgar vid stridsrop

      på kampens dag, i storm på oväders dag#.

 

Min vredes eld skall lägga Rabbas borgar i ruiner.

     Eldens brand skall ödelägga borgarna vid

anfallets stridsrop.

      Likt stormens vindstyrka på o-vädrets dag.  

       

Amos bok. 1:15.

 

15.  #Deras kung skall föras bort i fångenskap,

han och hans stormän med honom, säger Herren#.

 

Deras mäktige kung blir tillfångtagen bortförd

     till främmande folkets fångenskap.

Tillsammans med kungen och hans utvalda

        stormän, säger Herrens rättvisans Gud.

 


        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. TOBITS AVSKEDSORD.

 

Tobits bok. 14:1b-11.

 

Tobits bok. 14:1b.

 

1b.  #Tobit dog i frid när han var 112 år gammal,

och han fick en storslagen begravning i Nineve#.

 

Tobits bok. 14:2.

 

2.  #Han var 62år när hans gon blev skadade.

Sedan  han hade fått synen tillbaks levde han

     ett lyckligt liv.

Han utövade välgörenhet och han upphörde aldrig

        att prisa Gud och lova h ans storhet#.

 

Tobits bok. 14:3.

 

3.  #När han låg för döden kallade han till sig sin

son Tobias och hans sju söner gav dem dessa

     förmaningar:

"Min son, ta med dig dina barn#.

 

Tobits bok. 14:4.

 

4.  #Och bege dig till Medien, ty tror på Guds ord

om Nineve, som Nahum uttalade: alltsammans ska

      ske och skall drabba Assyrien och Nineve.

Allt det som har sagts av Israels profeter,

      Guds sändebud, skall bli verklighet utan minsta

inskränkning: alla deras ord skall uppfyllas på

     sin bestämda tid.

I Medien blir det tryggare än i Assyrien och i

      Babylonien, ty jag vet och litar på att allt vad

Gud har sagt skall gå i uppfyllelse och inträffa

       utan att ett enda ord slår fel.

Alla våra bröder som kvar i Israels land kommer

     att skingras och föras bort som fångar från

det goda landet.

       Hela Israels land skall ligga öde, Samaria

och Jerusalem skall ligga öde, och Guds hus

      i staden skall brännas ner och ligga öde för

en tid#. 

 

Tobits bok. 14:5.

 

5.  #Men Gud skall på nytt förbarma sig över dem,

Gud skall låta dem vända tillbaka till Israels land,

       och de kommer att bygga upp templet på nytt,

fast det inte blir som det gamla, och det skall stå 

      tills de bestämda tidsåldrarna har nått sitt slut.

Då skall alla de som är i fångenskap få återvända

       hem, och de bygga upp Jerusalem i prakt,

och Guds hus skall också byggas upp, och det

       skall byggas upp för all evighet enligt de ord

som Guds profeter har uttalat om staden#. 

 

Tobits bok. 14:6.

 

6.  #Alla folk på jorden, ja alla skall då omvända sig 

och uppriktigt frukta Gud.

       De kommer alla att överge sina avgudar som 

'genom sin falskhet fört dem vilse#.

 

Tobts bok. 14:8.

 

8.  #Och de skall prisa den evige Guden i rättfärdighet.

       Alla de israeliter som i den tiden blir räddade

därför att de uppriktigt tänker på Gud skall samlas

     och komma till Jerusalem, och de skall för alltid

bo i trygghet i Abrahams land, som skall överlämnas        till dem.

De som uppriktigt älskar Gud skall få glädja sig,

      men de som lever i synd och orättfärdighet

skall försvinna från jorden#. 

 

Tobits bok. 14:8-9.

 

8-9.  #Och nu, mina barn, lägger jag er detta

på hjärtat:  tjäna Gud uppriktigt och gör det som

       behagar honom.

Era barn skall fostras strängt till rättfärdighet

     och givmidhet och till att alltid tänka på Gud

och prisa hans namn uppriktigt och av hela

     sin kraft.

Du, min son, skall alltså lämna Nineve och stanna

      här#.

 

Tobits bok. 14:10.

 

10.  #När den dagen kommer då du begraver din mor vid min sida skall du inte bli kvar en enda natt inom

       stadens område.

Jag ser att den är full av orättfärdighet och att

    många brott begås utan att folket känner någon

skam.

      Min son, tänk på Vad Nadav gjorde mot sin 

fosterfar Achikar.

      Han tvingade honom ju att gå levande ner i jorden.

      Men Gud lät Nadav sona den skymfen på ett

passande sätt: Achikar kom ut i ljuset, medan

     Nadav fick gå in i det eviga mörkret, därför att

han  hade försökt döda honom.

     Tack vare sin givmildhet mot mig slapp Achikar

ut ur den dödliga fällan som Nadav hade gillrat

     åt honom, medan Nadav själv fastnade i den

dödliga fällan och omkom i den#.  

 

Där o-moralen råder där synda-medvetandet

förmörkat 

 

Tobits bok. 14:11.

 

11.  #Se alltså, mina barn, vart givmildheten leder,

och vart orättfärdigheten leder: till döden#.

     Och nu är mitt liv slut".

De lade honom ner i sängen, och han dog.

      Och han fick en storslagen begravning#.

    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se