Alla inlägg den 5 november 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  189.

 

18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.

 

18901.  Vreden saktmodiges elake fiende

i sin vrede o-barmhärtig mot människan:

       verksam i ordstrider kiv trätlystnad.

 

18902.  Ilskenheten äger självisk gemenskap

med o-barmhärtigheten.

 

18903.  Sekulerade världen förkastar sanningen.

 

18904.  Sekulerade världen ärar själviskheten.

 

18905.  Måttfullheten hjärtats lydnad

själens läkedom.

 

18906.  Högmodet väg inte lydnadens väg.

 

18907.  Ödmjukhetens väg lydnadens väg.

 

18908.  Ödmjukheten berikar livet.

 

18909.  O-moralens laglöshet: brottslig kriminell.

 

18910.  Laglösheten samhällets o-trygghet.

 

18911.  Brottsligheten  kriminella livet

inga problem-lösare.

 

18912.  Kärlekens kraftkälla: livets källa:

    av sinnesro och sinnesfrid.

 

18913.  Stillhetens tystnadens liv:

gör Livet värt att leva.

 

18914.  Tystnadens stillhetens liv:

värdigt liv, ifrån vardagslivets krav och kontroll

      samhälle.

 

18915.  Egoismens liv: bristfällig i livet

tillsammans med själviskheten.

 

18916.  Egoistiska själviskheten: 

tänker på sig själv.

 

18917.  Ödmjuka o-själviskheten:

sin nästas behov går före sig själv.

 

18918.  Själviskhetens besmittelse farlig

för själs-livet.

 

18919.  Själviskhetens besmittelse dödar själen.

 

18920.  Lättjans liv vän med döden.

 

18921.  Lättjans liv kortsiktig glädje.

 

18922.  Lättjans liv: vän med sysslolösheten.

 

18923.  Tomhetens liv lättjans liv.

 

18924.  Tomhetens liv: likgiltighetens vän.

 

18925.   Likgiltighetens händer: o-flitiga lata

händer: fyller inte sina egna behov. 

 

18926a.  Tank-lös tunga:  fladdrande tunga. 

 

18926b.  Tanklös tunga:  pratsam tunga.

 

18926c.  Tank-lös tunga: pratsjuk tunga.

 

18927.  Självrättfärdige: äger bedragen själ.

 

18928.  Själv-rättfärdige: tror på sig själv.

 

18929.  Självbelåtne: ser sig själv som fullkomlig.

 

18930.  Självgode  blivit lögnens tjänare.

 

18931.  Ondskan livets bedragare.

 

18932.  Ondskan livets lögnare.

 

18933.  Ondskan vän med högmodet.

 

18934.  Högmodet rider på ondskan.

 

18935.  Högmodet ondskans redskap.

 

18936.  Beslutsam tunga  planerande tunga

sen till att tala: talar i rätt tid:

     tillåter tålamodet vara Herre.

 

18937.  Fladdrande ord  likt lövens lätthet

 för stormens vindar.

 

18938.  Rädslan föraktar hatar  trons vila.

 

18939.  Tålige o-tåliges hjälp tröst

gemenskap  vilket uppmuntrar den o-tålige.

 

18940.  Tålige ser o-tåligheten som sin fiende.

 

18941a.  Saktmodige ser vreden som sin fiende. 

 

18941b.  Saktmodige ser ilsknes beteende

som sin fiende.

 

18941c.  Saktmodige ser häftiges som sin o-vän.

 

18942.  Själviskheten visar sitt stora 

ego-centrerade ansikte: förklädd under 

       dödens dolda mask.

 

18943.  Själviskheten ska leker med elden.

Förgänglighetens eld vilket dödar allt liv.

 

18944.  Varför inte välja o-själviskhetens

ödmjukhet: vilket leder till Livet.

     Vilket ger ett livsbeskydd mot döden.

 

18945a.  Visheten räddar den vise från

dårskapets o-kunnighet.  

 

18945b.  Godhjärtligheten räddar den gode

från elakhetens gissel och faror.

 

18945c.  Snällheten räddar den snälle från 

elakhetens olyckor och elände.

 

18946.  Ondskans girighet vad nyttigt ger den

till livets mening.

 

18947.  Ondskans elakhet vad i goda gärningar

gör den för mänskligheten.

 

18948.  Bedragaren hatar spridningen 

   av sanningens ord.

 

18949.  Finns inget hälsosamt i sjukdomen.

 

18950.  Har aldrig funnits någon hälso i sjukdomen.

 

18951.  Kommer aldrig finnas hälsa i sjukdomen.

 

18952.  Sjukdomen livs-ödaren.

 

18953.  Sjukdomen har ingen ägande-rätt på hälsan.

 

18954.  Äkta ödmjukheten vårdar själen.

 

18955.  Falsk ödmjukhet vanvårdar själen.

 

18956.  Världshärskare óch tyranner  själviska.

 

18957.  Tyranner världshärskare o-barmhärtiga.

 

18958.  Världs-härskare tyranner hänsynslösa

respektlösa i ord och handling.

 

18959.  Tyranner  världshärskare ondsinta 

i sina gärningar.

 

18960.  Tjuvaktigheten ondskans vän.

 

18961.  Tjuvaktigheten stjäler andras ägodelar.

 

18962.  Människans rädsla gör henne

själv-försvarlig.

 

18963.  O-tåligheten sprider lögner: lyssna på mig:

i sin  falskhet vill hjälpa trösta o-tålige:

       avslöjar inte sin skadliga påverkan:

vilker leder o-tålige in i sorg bedrövelse missmod.

 

18964.  Ilskenhetens falskhet bedragit ilskne

    i sin ilskenhet.

 

18965.  Tåligheten lever i vänskap med sanningen.

 

18966.  O-tåligheten lever i vänskap med lögnens

falskhet vilket sanningen avslöjar.

 

18967.  Sanningens ljus avslöjar o-tålighetens

mörka gärningar.

     Vilket är en daglig verklighet.

 

18968.  Bli tröstad finna vilan i trösten.

Vilken till hjälp och tröst känna sig önskvärd

      älskvärd av tröstaren.

 

18969.  Falsk lögnaktig ödmjukhet rider på högmodet.

 

18970.  Äkta ödmjukheten sanna ödmjukheten

    rider på sanningen.

 

18971.  Sanningen önskvärd älskvärd.

 

18972.  Det finns två olika människor som vandrar

sida vid sida genom livet:

     tåliga och o-tåliga människor.

 

18973.  Själv-behärskningens luttringeld:

från sjäviskhetes avgud.

 

18974a.  Själviskheten älskar sig själv.

 

18974b.  Själviskheten älskar sig själv i vad 

ego-viljan vill göra.

 

18974c.  Själviskheten ärar upphöjer sin

egna skapar-förmåga.

 

18975.  Självgodheten visar sig själv vara 

godheten och omsorgen i vad  den vill göra.

 

18976a.  Tänk få bemöta vreden med saktmodet.

 

18976b.  Tänk få bemöta ilskenheten med

mildheten saktmodet.

 

18976c.  Tänk få bemöta häftigheten med

saktmodets leende.

 

18977a.  Godheten fri från avundsjukan.

 

18977b.  O-själviskheten fri från svartsjukan.

 

18977c.   Sjäviskheten förslavad under bitterheten.

 

18978.  Själviskheten förslavad under besvikelsen.

 

18979.  Godhjärtlige lever i frihet från avundets

lidande smärta vilket rider på stoltheten. 

 

18980.  Fulländad moral o-moralens fiende.

 

18981.  Fulländad moral  kärlekens liv.

 

18982.  Fulländad o-moral  föraktet hatets liv.

 

18983.  Rättvisans liv kraftfullt mot ondskan.

 

18984.  O-rättvisans liv  rider på ondskan.

 

18985.  Barmhärtigheten tar avstånd  från

o-barmhärtighetens ondska.

 

18986.  Hederliga människor  tar avstånd från '

sveket och falskheten.

 

18987.  Sanningens rättvisa  vanärar brottsligheten.

 

18988.  Lögnens o-rättvisa ärar brottsligheten.

 

18989.  Lögnen falskheten rider på

o-rättvisans brottslighet. 

 

18990.  Sanningens rättvisa bekämpar

brottsligheten våldet  i landet där de  gudlösa råder.

 

18991.  Kärleken fördriver all rädsla och modlöshet.

 

18992.  Tänk få äga förlåtande sinnet:

tålamodets kärlekens tankar och sinnelag.

 

18993.  Ödmjuke fått sin önskan uppfylld:

älska ödmjukhetens närhet och liv.

 

18994.  Tacksamheten:

ger oss rena tacksamma hjärtan. 

 

18995.  Livet i o-tåligheten gör o-tålige främmande

för tålighetens rikedomar.

 

18996.  O-själviske hatar föraktar

själviskhetens kärleksfulla liv.

 

18997.  Själviske visar förakt hat mot

o-själviskhetens ödmjuka liv.

 

18998.  Saktmodige äger saktmodets hjärta

själsliv och sinnelag.

 

18999.  Ilskne äger ilskhetens hjärta:

vilket sårar skadar hjärtats förmörkar själslivet.

 

 

    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK. 2:17.  3:1-18.

 

HERREN KOMMER FÖR ATT DÖMA.

 

Malaki bok. 2:17.

 

17.  #Ni tröttar ut Herren med era ord.

en då säger ni: "Hur då tröttar ut?

        Genom att säga: "Den som gör det onda är god

i Herrens ögon.

     Sådana tycker han om.

"Eller säga: "Var är Guds rättvisa?"#.

 

Era tomma fåfängliga ord: tröttar ut Herren.

      Hur tröttar jag ut honom?

I orden: gör det onda ära ondskan:

      Är god sin gärning i Herrens ögon.

Vilket behagar honom.

        Eller ifrågasätter Guds rättvisa.

 

Malaki bok. 3:1.

 

1.  #Se, jag sänder min budbärare, han skall

bana väg för mig.

      Plötsligt skall han komma till sitt tempel,

den härskare som ni ber om, den förbundets

      budbärare som ni begär.

Se, han kommer, säger Herren Sebaot#.

 

Sänder min utvalde budbärare: vilken förbereder

      vägen för mig.

Utvalde budbäraren: förbundets budbärare.

        Kommer till sitt tempel: härskaren som

ni ber om.

 

Malaki. bok. 3:2.

 

2.  #Men vem kan uthärda dagen då han kommer?

Vem kan bestå när han visar sig?

       Han är som smältarens eld, som tvättarnas

lut#.

 

Vem kan uthärda hans närvaro: då han kommer?

       Ni han visar sig.

Härskaren: förbundets budbärare:

        Likt smältarens eld: renar folket i luttringens

renande eld från ondskans o-rättfärdighet.

 

Malaki bok. 3:3.

 

3.  #Han sätter sig ner likt den som smälter

och renar silver.

         Han skall rena leviterna och luttra dem

som guld och silver, så att de kan bära fram

       offergåvor åt Herren på det rätta sättet#.

 

Allhärskarens renhet: renar folkets trolösa liv:

    likt smältaren smälter och renar silvret 

från slagget.

       Skall i renande luttringselden rena leviterna

luttra dem i reningens eld: likt guldets och silvrets

     slagg: vilket sedan dem deras rätta värde.

Efter reningsprocessen: kan frambära välbehagliga

     offergåvor åt Herren. 

 

Malaki bok. 3:4.

 

4.  #Då skall Judas och Jerusalems offergåvor

behaga Herren som i forna dagar,

     i gången tid#.

 

Leviternas bot och bättring: äger rent hjärta:

      vilket behagar Herren när Judas och Jerusalems frambärande offergåvor på altarbordet.

 

Malaki bok. 3:5.

 

5.  #Jag kommer till er för att hålla dom,

och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar,

       äktenskapsbrytare och menedare till svars

och alla som förtrycker daglönare, änkor och

       faderlösa och som fördelar invandrare -----

alla dem som inte fruktar mig, säger Herren

     Sebaot#.

 

Jag hålla dom hos er:

     Över alla trolldomskarlar äktenskapsbrytare.

 Falska anklagare mot rättvisan.

       Försvara alla förtryckta daglönare.

Alla Änkor faderslösa delar upp invandrare.

         De som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. 

 

Malaki bok. 3:6.

 

6.  #Jag, Herren, har inte förändrats, och ni,

Jakobs barn, är som ni alltid har varit:#.

 

Jag, Herren förändras inte för er ondskans skull.

       Ni, Jakobs ättlingar: ni som alltid varit

ondskefulla.

 

Malaki bok. 3:7.

 

7.  #Ända sedan era fäders tid har ni avvikit från

mina stadgar och inte hållit dem.

       Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka

till er, säger Herren Sebaot.

       Då säger ni:

"Hur då vända tillbaka?"#.

 

Ni, Jakobs barn: sedan era förfäders tid:

varit gensträvigt olydiga föraktar mina stadgar.

      Gör bot och bättring från ert syndiga liv:

gör ni sinnesändring: kommer till er som er

      kärleksfulle fader, säger Herren Sebaot.

Ni svarar mig i ert övermod:

         Hur då göra bot och bättring?

      

Malaki bok. 3:8.

 

8.  #Så en människa får röva från Gud?

Ni rövar ju från mig!

        Då säger ni "

Hur har vi rövat från dig?

     Tionden och offergåvor har ni rövat!#

 

Det som tillhör Gud får inte människan

     röva bort från honom.

Ni säger i ert självförsvar: har vi rövat från dig?

        Tionde-givandet offergåvor rövat

från mig.

 

Malaki bok. 3:9.

 

9.  #Ni drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från

mig, och alla envar#.

 

I ert handlande mot mig har ni drabbats av

      förbannelse.

Ändå fortsätter ni alla röva från mig.

      

Malaki bok. 3:10.

 

10.  #Kom med hela tiondet till förrådshuset,

så att det finns mat i mitt hus.

       Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster

        och låta ymnig välsignelse strömma ner

över er#.

 

Ge ert tiondegivande till mitt förrådshus.

        Vilket gör att i mitt hus finns mat.

Pröva ni mig i ert ert givande, säger Herren Sebaot

         kommer jag öppna himlins fönster över er.

Låta riklig välsignelse strömma över er.  

 

Malaki bok. 3:11.

 

11.  #Jag skall skrämma bort gräshopporna

så att de förstör markens gröda för er och så att

       era vinodlingar inte blir utan frukt,

säger Herren Sebaot#.

 

Skrämma bort gräshopporna skade-görarna

       vilka förstör markens gröda.

Era vinodlingar blivit fruktlösa: säger Herren

       Sebaot.

 

Malaki bok. 3:12.

 

12.  #Då skall alla folk prisa er lyckliga, och ni

skall få ett härligt land, säger Herren Sebaot#.

 

När detta sker skall alla folk i tacksamhet prisa

       er lyckliga.

Ert land skall bli välsignat: säger Herren Sebaot.

 

Malaki bok. 3:13.

 

13.  #Ni har använt starka ord om mig, säger

Herren.   Då säger ni:

      "Hur har vi talat om dig"?#.

 

Ni har i ert övermod talat mot mig, säger Herren.

        Ni säger:

Hur vi med våra ord talat om dig?

 

Malaki bok. 3:14.

 

14.  #Ni har sagt:

"Det är meningslöst att tjäna Gud.

        Vad har vi för nytta av att rätta oss efter vad

han har befallt och gå i säck och aska inför

       Herren Sebaot?#.

 

Ni, har sagt:

       Meningslöst tjäna Gud.

Vad har vi för nytta av lyda hans befallningar.

         Ångra våra onda gärningar i säck och aska.

 

Malaki bok. 3:15.

 

15.  #Nej,nu är det de fräcka vi skall prisa lyckliga:

de handlar orätt men frodras ändå, de klara sig

      fast de sätter Gud på prov!"#.

 

Nej, har ni sagt istället tjäna de fräcka övermodiga:

      ska med våra liv prisa.

I sin ondska handlar de o-rättfärdigt: men lever

      i framgång.

Berömmer sin själviskhet fast de sätter Gud

      på prov.

 

Malaki bok. 3:16.

 

16.  #Så har de som fruktar Herren talat sinsemellan.

      Men Herren har lyssnat uppmärksamt och låtit

göra en förteckning, för att ingen som fruktar

        Herren och aktar hans namn skall glömmas#.

 

I sin gemenskap har talat så med varandra:

      de som fruktar Herren.

Herren lyssnar uppmärksamt på deras ord.

     Gjort en förteckning på vad de sagt.

Ingen som fruktar mitt namn skall bli bortglömd.

 

Malaki bok. 3:17.

 

17.  #Den dag jag griper in, säger Herren Sebaot,

skall de vara min dyrbara egendom.

        Jag skall måna om dem som en far månar om

den som tjänar honom#.

 

De skall vara min dyrbara egendom: den dag

     jag griper in: säger Herren Sebaot.

Jag skall visa min omsorg barmhärtighet mot dem

       som en far.

För de som villigt tjänar mig.   

 

Malaki bok. 3:18.

 

18.  #Då skall ni återigen se skillnad på

rättfärdiga och gudlösa, på den som tjänar Gud

       och den som inte tjänar honom#. 

 

Återigen ser skillnaden mellan: den rättfärdiges

   och gudlöses liv.

Den som tjänar Gud och inte gör det.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK. 2:10-16.

 

BLANDÄKTENSKAP OCH SKILSMÄSSOR FÖRDÖMS.

 

Malaki bok. 2:10.

 

10.  #Har vi inte alla en och samme fader?

Är vi inte skapade av en och samme Gud?

      Varför handlar vi då trolöst mot varandra

och kränker det förbund som våra fäder slöt?#.

 

Tillhör vi inte alla samma fader: vår ende Skapare.

       Skapade allaatill hans Sons avbild:

av samme fader.

      Ödmjukheten skapar ordning.

Högmodet o-lydnaden skapar förvirring.

       Varför lever ni trolöshet mot varandra?

I ert övermod: varför bryter ni det förbund som

      våra fäder slöt? 

 

Malaki bok. 2:11.

 

11.  #Juda handlar trolöst, och man begår skändligheter i Israel och i Jerusalem.

        Juda vanhelgar den heliga plats som Herren 

älskar, och han äktar en främmande guds dotter#.

 

Juda handlar trolöst: i vilket man lever samvetslöst

    mot det förbund som våra fäder slöt.

I Israel och i Jerusalem.

     Juda vanhelgar Jerusalem: den utvalda heliga 

plats som Herren själv älskar.

      Juda äktat sig i en främmande gudadotter. 

 

Malaki bok. 2:12.

 

12.  #Må Herren ur Jakobs boningar utrota den

som gör så, vem det vara månde, även om han

        frambär offer åt Herren Sebaot#.

 

Låt Herren utrota Juda ur Jakobs boningar.

        Även om han frambär offer på

offeraltaret åt Herren Sebaot.

 

Malaki bok. 2:13.

 

13.  #Och dessutom gör ni detta:

ni dränker Herrens altare i tårar, ni gråter

    och ni suckar, eftersom han inte längre vill se

åt era offergåvor och ta emot något av er#.

 

I ert vanhelgande: dränker Herrens offeraltare

     i tårar: ni gråter ni suckar över er ondska.

Han har inte behag till era offer-gåvor.

 

Malaki bok. 2:14.

 

14.  #Då säger ni: "Varför?"

Därför att Herren var vittne vid föreningen mellan

       dig och din ungdoms hustru, som du är

trolös mot trots er gemenskap och ert 

     äktenskapsförbund#.

 

Varför behagar inte våra offer-gåvor Herren Sebaot?

           Herren själv vittnet vid föreningen mellan

dig och din ungdomshustru.

       Du var trolöst mot din ungdomshustru du

 hade äktat.

        Hade i gemenskap äktat med ert

   äktenskaps-förbund. 

 

Malaki bok. 2:15.

 

15.  #Var inte trolös mot din ungdoms hustru!#.

 

Var inte trolös mot din ungdomshustru:

       vilket bryter ditt äktenskaps-förbund!

 

Malaki bok. 2:16.

 

16.  #Den som åsidosätter sin hustru och skiljer

sig från henne, säger Herren, Israels Gud,

      han fläckar sig med orättfärdighet,

säger Herren Sebaot.

       För er egen skull, var på er vakt, var inte trolösa!#.

       

Trolösheten vanärar äktenskapsförbundet.

         I sin trolöshet: försummar kränker sin

hustru: i sin skilsmässa med sin hustru.

      Befläckar sig med o-rättfärdigt liv:

genom sin sklismässa: säger Herren Sebaot.

     Var vaksamma i vad ni gör: undvik trolösheten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK.  2:1-9.

 

DOM ÖVER PRÄSTERNA.  DEL. 2.

 

Malaki bok. 2:1.

 

1.  #Därför, präster, gäller nu detta bud för er:#.

 

Ni, präster: detta bud lyd: det gäller er prästtjänst.

 

Malaki bok. 2:2.

 

2.  #Om ni inte lyder och inte lägger på hjärtat

att ära mitt namn, säger Herren Sebaot, 

      skall jag sända förbannelse över er,

        Ja, jag har redan vänt den i förbannelse,

efersom ni inte lagt detta på hjärtat#.

 

Lever i i o-lydnad: inte lägger budet för er

  präst-kallelse på ert hjärta: vilket ärar mitt namn:

       säger Hrren Sebaot.

Sänder jag o-lydnadens förbannelse över ert liv.

        Redan har jag låtit förbannelsen vila över ert

liv: eftersom mitt bud inte finns i era hjärtan.

 

Malaki bok. 2:3.

 

3.  #Jag skall bryta er livskraft och slänga avfall

i ansiktet på er, slaktavfall från era offerfester#.

 

Jag skall i min förbannelse: göra er kraftlösa.

       Låta era fest-offers slaktavfall från era

själviska offerfesters avfall få slängas

       i era ansikten.  

 

Malaki bok. 2:4.

 

4.  #Ni måste inse att jag har gett er detta bud

för att mitt förbund med Levi skall bestå,

      säger Herren Sebaot#.

 

Ni, måste ödmjuka er: jag själv har givit er detta

     bud: mitt förbunds vilja Levi min

utvalde till utföra offertjänst på

     heliga altarbord: skall för evigt bestå:

säger Herren Sebaot. 

 

Malaki bok. 2:5.

 

5.  #Mitt förbund med honom innebar att jag skulle

ge honom liv och välgång och att han skulle

        visa mig vördnad och frukta mitt namn#.

 

Mitt förbund med Levi: vilket innebar jag vill

    välsigna honom liv och välgång.

Att han i tacksamhet: visar mig vördnad respekt:

       fruktar mitt namn.

 

Malaki bok. 2:6.

 

6.  #Sann vägledning kom ur hans mun, inget orätt

fanns på hans läppar.

      I brottlig trohet höll han sig till mig och hindrade många från att ådra sig skuld#.

 

Sann vägledning kom ur hans muns tal.

      Rättvisans ord fanns på hans läppar.

Där brottslig trohet fanns: var han med mg.

        Förhindrade många från o-rättvisans liv.

          

Malaki bok. 2:7.

 

7.  #Prästens läppar förvaltar kunskapen,

från hans mun hämtar man vägledning, ty han

        är Herren Sebats sändebud#.

 

Prästens läppar: förvaltar kunskapen.

      Från hans muns tal: hämtar man livets vägledning.

       Ty prästen är Herrens Sebaots sändebud.

 

Malaki bok. 2:8.

 

8.  #Men ni vek av från vägen, er undervisning

har fört många vilse.

      Ni har brutit mitt förbund med leviterna,

säger Herren Sebaot#.

 

Ni, präster var otrogna mot sanningens

     kärlekens väg.

Er undervisning vilseledde många människors liv.

      Ni i er o-trohet brutit mitt förbund med

leviterna: säger Herren Sebaot.

 

Malaki bok. 2:9.

 

9.  #Därför skall jag göra er föraktade och ynkliga inför hela folket, för ni har inte hållit er till

       mina vägar, och ni gör skillnad på person

när ni tolkar lagen#. 

 

Er o-trohet mot mitt förbund: ska göra er föraktade

      eländiga inför hela folket.

Eftersom ni i er o-lydnad: övergivit mina vägar.

       I ert tolkning av lagen: skiljer på person. 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.

 

DEL. 190.

 

19000.  O-tåligheten samhälls-problem.

 

19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'

 

19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens

beteende.

 

19003.  O-tåligheten rider på elakheten.

 

19004.  Tänk få längta efter sanningen:

visa avsky mot lögnen och falskheten.

 

19005.  Tänk få vara fri från ögnens falskenhetens giftiga tunga. 

 

19006.  Ondskan våldet  dåraktiga gärningar.

 

19007.  Kärleken förlåtelsen varandras vänner.

 

19008.  Tänk få älska ödmjukheten:

få vara hennes vän få bidra  till  hennes

     uppskattning i ödmjukas hjärtan.

 

19009.  Tänk få göra ödmjukheten uppskattad

uppmuntrad älskvärd i människors-hjärtan. 

 

19010.  Tänk få göra högmodet föraktad hatad

får vara högmodets fiende få bidra till hennes 

    vanära skam undergång.

 

19011.  Tillåta högmodet bli o-önskad  o-värdig

förlöjigad inför människos ögon.

 

19012.  Högmodet har ingenting att ge till mänskligheten.

 

19013.  Förräderiet rider på högmodet.

 

19014.  Trolösheten förräderiet  o-intressant liv.

 

19015.  Bedrägeriet rider på stoltheten.

 

19016a.  Bedrägeriet vad ger det till mänskligheten.

 

19016b.  Bedrägeriet skapar olycka och fördärv.

 

19016c.  Bedrägeriet  falskheten  samhällets

olycksfåglar.

 

19017.  Trolösheten förräderiet samhällets olycksfåglar.

 

19018.  Otroheten löftesbrott: trohetens fiende.

 

19019.  Löftesbrott lögnens hantlangare.

 

19020.  O-troheten falskhetens hantlangare.

 

19021.  Nyttigare bemötas av rättvisan 

än o-rättvisan gissel.

 

19022.  O-rättvisan gissel  fylld av lögner 

och falskhet.

 

19023.  O-rättvisans gissel  skadlig för nationen.

 

19024.  O-rättvisan nationellt problem.

 

19025.  O-hederlig  o-ärlig  nationellt  problem.

 

19026.  Trolösheten o-ärlig.

 

19027.  O-ärligheten lögnaktig.

 

19028.  Trolösheten lögnaktig.

 

19029.  Trolöshetens svikna löften nationellt problem.

 

19030.  Trolöshetens  svikna löften  sanningens

     fiende och o-vän.

 

19031.  Troheten sanningens vän.

 

19032.  Troheten rider på sanningen.

 

19033.  Trolösheten rider på falskheten.

 

19034.  Trolösheten o-pålitlig oärlig.

 

19035a.  Lögnen hopplös i sitt beteende.

 

19035b.  Falskheten tröstlös i sitt beteende.

 

19035c.  Lögnen duktig på att ljuga.

 

19036.  Falskheten uttalar falska ord.

 

19037.  Vara slarvig i sitt beteende:

själviskhetens vän.

 

19038.  Vara oartig visa dåligt uppträdande.

 

19039.  O-artigheten rider på stoltheten.

 

19040.  Genom ödmjuka längtan ödmjuka sig

under ödmjukhetens beskydd:

       

19041.  Ödmjukhetens beskydd  säkert tryggt

 själens tillflykt.

 

19042.  Ödmjuke beslutat sig för följa ödmjukheten.

 

19043.  Tiden livet  samarbetar beroende

av varandra.

 

19044.  Stolte har problem med sitt stolta hjärta.

 

19045.  Stolta hjärtat tankar sinnelag

stoltes olycka och fördärv.

 

19046a.  Ödmjukheten befriat ödmjuke från 

högmodets fängelse.

 

19046b.  Ödmjukheten låter ödmjuke leva i 

ödmjukhetens rikedomar.

 

19047.  Ego-kärleken älskar sig själv:

sin självgodhet: toööfredsställer sina egna behov.

 

19048.  Ilskna beteendet o-intressant beteende.

 

19049.  Ilskes hjärta tankar  blir till rovbyte 

för ilskenhetens världsliga frestelser och ropande

      efter vilseledda hjärtan.

 

19050.  I hjärtats dolda rum  finns vredens 

trolösa övermod.

 

19051a.  I hjärtats dolda rum finns

o-barmhärtighetens trolösa stolthet.

 

19051b.  I hjärtats tankars dolda rum finns

    elakhetens trolösa högmods förakt.

 

19052.  Elakhetens hatiska förakt  skadlig

för själen.

 

19053.  Elakhetens förakt  visar ingen omsorg

kärlek för själen.

 

19054.  Onda människor  hatar föraktar sin nästa.

 

19055.  Onda människor dålig tillflykt för

sin nästas liv.

 

19056.  Onda människor +++ övermodiga

o-gärningsmän.

 

19057.  Lögnare mördare hatar och föraktar sin nästas liv.

 

19058.  Lögnens bedragare  o-intressanta människor. 

 

19059.  Bedragare  falskspelare vandrar inte på

sanningens och kärlekens vägar.

 

19060.  Vreden förbittrar människors hjärtan.

 

19061.  Där Aktiva hjärtans  händers handlingar

utförs uttalas i ord sin nästa till nytta.

 

19062.  Rättvisans rättfärdighet  bättre än

gudlösas o-rättvisa.

 

19063.  Vredens ursinnighet stridslystenhet

illvillja skadlig smärtsam farlig för själen.

 

19064.   Ondskan förtryck  lögn egoism

våldtar människans viljan.

 

19065.  Människans vilja väljer antingen ondskan

eller godheten.

 

19066.  Människans o-kunnighet om ondskans

skadliga följer bedrar henne.

 

19067.  Ödmjukheten blir tackad älskad prisad

uppskattad älskvärd önskvärd av den ödmjukes liv.

 

19068.  Dödlig sjukdom fullbordar målmedvetet

beslutsamt sitt uppdrag.

 

19069.  Dödlig sjukdom får sitt uppdrag av arvssynden.

 

19070.  Frukta inte för den som kan förgöra

kroppen: men frukta för den som kan förgöra själen.

 

19071.  Vad hjälper det om människan vinner hela

världen men förlorar sin själ.

 

19072.  Ondskans bittra källa släcker inte

törstig själ.

 

19073.  Godhetens smaksöta källa släcker

törstig själ.

 

19074.  Godhetens smaksöta källa vilket

släcker själens längtan efter godheten.

 

19075.  Tron fullkomlig i sitt beteende:

tvivlet o-fullkomlig i sitt beteende.

 

19076.   Vreden o-fullkomlig i sitt vredsinta beteende.

 

19077.  O-Barmhärtigheten o-fullkomlig i sitt

o-barmhärtiga beteende.

 

19078a.  Lögnen rider på o-kunnigheten.

 

19078b.  Kunskapen insikten rider på kunnigheten.

 

19078c.  Kunskapen lögnens fiende.

 

19079.  Lydnaden lögnens fiende och o-vän.

 

19080.  O-kunnigheten lögnen vilseleder människan

från sanningen.

 

19081.  Lögnen ifrågasätter sanningen med

lögnaktiga ord.

 

19082.  O-själviske hatar själviskheten:

älskar livet i o-själviskheten.

 

19083.  Lögnen och sanningen vandrar sida vid

sida vem är segrare i våra liv?

 

19084.  Mildheten ödmjukheten varandras vänner.

 

19085a.  Fåfängans äregirighet: dödens vän.

 

19085b.  Fåfängans äregirighet: o-fullkomlig.

 

19085c.  Fåfängans äregirighet: självisk.

 

19086.  Grämelsens förbittring: sårar själen.

 

19087.  Grämelsens förbittring: värdesätter

inte livet.

 

19088.  Grämelsens förbittring: skadlig smärtsam.

 

19089a.  Tillåta saktmodet vaka över livet

 gör livet intressant.

 

19089b.  Tillåta barmhärtigheten vaka över livet

 gör livet intressant.

 

19089c.  Tillåts ilskenheten vakar över livet

gör livet o-intressant.

 

19090.  Tillåts förtalet vara Herre över tungans missbruk gör livet i-ontressant.

 

19091.  Tillåts skvalleriets vara Herre över tungans

missbruk: gör livet o-intrssant.

 

19092.  Heder åt de som undviker förtalets tunga.

 

19093.  Heder åt dem som undviker skvalleriets

tungas ord.

 

19094.  Undvik lyssna på förtalets ord.

 

19095.  Undvik lyssna på skvalleriets ord.

 

19096.  Undvik ilskenhetens ord.

 

19097.  Undvik trätgiriga ord.

 

19098.  Använd inte tungans till tomma ord. 

 

19099.  Använd inte tunga till lögnaktiga ord.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

ORD FÖR DAGEN. MARS 2020.

 

Första dagen.

 

Tänk få bemöta häftigheten med saktmodet.

 

Andra dagen.

 

Tänk få vara mildhetens barn.

 

Tredje dagen.

 

Tänk få vara ödmjukhetens barn.Fjärde dagen.

 

Bättre vara son eller dotter till ödmjukheten.


 

Femte dagen.

 

Bättre vara dotter eller son till snällheten

   än förslavad son eller dotter till elakheten.

 

Sjätte dagen.

 

Kivet trätgirigheten värdelösa i sitt människovärde.

 

Sjunde dagen.

 

Trätgirigheten kivet har sitt värde i tomheten.

 

Åttonde dagen.

 

Stidslysten grälsjukheten har sitt värd i tomheten.

 

Nionde dagen.

 

Grälsjukheten  glädjefattig.

 

Tionde dagen.

 

Stridslystna ord o-intressant lyssna på.

 

Elfte dagen.

 

Stridigheten visar värdelöst beteende:

   ger o-nödigt tidsfördriv.

 

Tolfte dagen.

 

Vara lättjefull likgiltig: vilket o-intressant liv.

 

Trettionde dagen.

 

Godheten ondskans fiende.

 

Fjortonde dagen.

 

Ondskan främmande för godhetens livsstil.

 

Femtonde dagen.

 

Godhjärtlighetens livsföring: värdesätter livet.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskan umgås inte godheten med varandra.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ordspråket säger: lika barn leka bäst.

    Vilket gör godheten och ondskan till livets fiender.

 

Artonde dagen.

 

Sjukdomen och hälsan: umgås inte med varandra.

 

Nittionde dagen.

 

Ordspråket säger lika barn leka bäst:

    Vilket gör hälsan sjukdomen till livets o-vänner.

 

Tjugonde dagen.

 

Solens värmestrålar värmer jordens yta.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Jordens grödas föda nyttig för alla levande varelser.

 

Tjugoandra dagen.

 

Skapade varelser har sitt liv i livets ande.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ondskans listighet rider på lögnen och falskheten.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Tack vare högmodet: lever mänskligheten

    i o-moraliska livet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tack vare ordstrider och trätgirigheten:

     lever mänskligheten i en värld av splittring.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Splittringen rider på högmodet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Envisheten rider på stoltheten.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Nyfikenheten rider på övermodet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Rädslan rider på lögnen och falskheten.

      Människo-fruktan rider på lögnaktig rädsla.

 

Trettionde dagen.

 

Frimodigheten o-vän med lögnaktig rädsla.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnaktig rädsla: använder människors seende

    och lyssnande som sina vapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK. 1:1-14.

 

Malaki. 1:1.

 

1.  #Profetord. Herrens ord till Israel genom Malaki#.

 

HERRENS KÄRLEK OCH MAKT.

 

Malaki. 1:2-5.

 

Malaki. 1:2.

 

2.  #Jag har visat er kärlek, säger Herren.

Då säger ni: "Hur har du visat oss kärlek?"

     Jakob och Esau var ju bröder, säger Herren.

Jag älskar Jakob#.

 

Herren säger: jag har visat er min kärlek.

     Ni besvarar min kärlek:

Herren säger: Jakob och Esau var tvillingbröder.

       Jag älskar Jakob men  hatar Esau.

 

Malaki. 1:3.

 

3.  #Men Esau hatade jag, och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland#.

 

Jakobs tvilllingbroder Esau hatade jag.

         Mitt hat till honom gjorde hans berg till

ödemark: där inget fruktbart liv fanns.

     I hatet vilar förbannelsen.

 

Malaki. 1:4.

 

4.  #Om Edom säger:

"Vårt land är förstört, men vi skall bygga upp det

ödelagda igen", då säger Herren Sebaot:

     Låt dem bygga, jag skall riva ner.

Det skall kallas ondskans land och folket som

     Herren vredgas på för evigt#.

 

Edoms land: vårt land förstört.

      Edomiterna säger i sitt övermod:

vi vill återuppbygga vårt land.

          Herren besvarar deras själviska planer:

Jag skall riva ner deras händers verk.

        Vilket gör Edoms land till ondskans land.

Edoms folk vilka Herren vredgas på för evigt. 

 

Malaki. 1:5.

 

5.  #Ni skall få se detta med egna ögon, och då

skall ni säga:

     "Herrens makt når bortom Israels gräns"#.

 

Min vredesdom över detta land ska ses

    med människors ögon.

Ni, skall ödmjukt säga: 

      Herrens allmakt skall sträcka sig bortom

Israels givna gränser.

 

DOM ÖVER PRÄSTERNA.

 

Malaki. 1:6-14.

 

Malaki. 1:6.

 

6.  #En son visar aktning för sin far och en tjänare

för sin herre.

      Men om jag är fader, var är aktningen för mig?

Om jag är herre, var är vörnaden för mig?

      Det säger Herren Sebaot till er präster, ni som

föraktar mitt namn.

     Då säger ni:

"Hur visar vi förakt för ditt namn?#.

 

Sonen visar respekt för sin jordiske fader.

     Tjänaren för sin herre.

Om jag är fader för er: var äer er aktning för mig?

         Om jag är er herre: vad är då er vördnad

för mig?

       De orden säger jag: Herren Sebaot till

er mina präster: ni som vanärar föraktar mitt

      heliga namn.

Ni säger: Hur föraktar vi ditt namn? 

 

Malaki. 1:7.

 

7.  #Genom att komma med oren föda till mitt altare.

     Då säger ni:

"Hur har vi gjort den oren?"

      Genom att mena att man kan visa förakt

för Herrens bord#.

 

I ert offrande av oren föda på mitt heliga altare.

      I er själviskhet försvarar er själva:

Har vi orenat ditt altare.

      I vilket ni visar förakt för Herrens altarbord.

 

Malaki. 1:8.

 

8.  #Ni kommer med blinda offerdjur:

är inte det något ont?

       Ni kommer med halta och sjuka djur:

är inte det något ont? 

    Om du går till ståthållaren med dem, tror du

att han uppskattar det och visar dig välvilja?

       säger Herren Sebaot#.

 

I ert offrande frambär: blinda offerdjur.

          Blinda offerdjur: till mitt heliga altare

orenar mitt altare.

       Går du till ståthållaren med blinda offerdjur:

tror ni han uppskattar offret:

       besvarar med välvilja?

 

Malaki. 1:9.

 

9.  #Och här vill ni beveka Gud att visa oss nåd!

   Kan han visa välvilja när ni kommer med sådant?

säger Herren Sebaot#.

 

I ert offrande vill ni påverka Gud: visa sin nåd.

         Kan ni ert offer tro han visar sin välvilja

när ni kommer med blinda offerdjur?

 

Malaki 1:10.

 

10.  #Om ni ändå ville stänga tempeldörrarna

och låta bli att tända min altareld i onödan,

      säger Herren Sebaot, jag tar inte emot några

offer av er#.

 

I ert offrande: visa ödmjukhet låta bli tända

      min altareld.

Jag, Herren Sebaot har inte behag till era offer.

 

Malaki. 1:11.

 

11.  #Från öster till väster är mitt namn stort bland

folken, och överallt frambär man rökelseoffer

      åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort

bland folken, säger Herren Sebaot#.

 

Mitt heliga namn är välkänt bland alla folk från

     öster till väster.

Överallt frambär man rökelseoffer till mitt

     namns ära.

Rena obefläckade offer: mitt namn är högtlovat

     bland folken: säger Herren Sebaot.

 

Malaki. 1:12.

 

12.  #Men ni vanhelgar det när ni menar att Herrens

bord är orent och hans mat är värd förakt#.

 

Ni, mina präster: vanhelgar mitt heliga altarbord:

      Vilket gör mitt altare orent och hans mat

värt bli föraktat.

 

Malaki. 1:13.

 

13.  #Ni säger:

"Vilket besvär!" och fnyser bara, säger Herren

     Sebaot.

Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och

     frambär dem som offer.

Skulle jag ta emot sådana gåvor av er?

     säger Herren#.

 

Ni säger i era hjärtan:

      Er tid för ert fåfängliga offrandet:

till ingen nytta.

          Jag föraktar ert offrande:

säger Herren Sebaot.

       Ni offrar: 

Stulna, halta och sjuka: frambär dem som offer

    på mitt heliga altarbord.

Skulle jag med välvilja känna mitt behag för

      dessa offer?  säger Herren.  

 

Malaki. 1:14.

 

14.  #Förbannad är den bedragare som lovar att

offra ett handjur ur sin hjord men sedan frambär

        ett snöpt djur åt Herren.

Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot,

       och mitt namn är fruktat bland folken#. 

 

Förbannad i mina ögon: den bedragare som

     illvilligt lovar offra ett han-djur ur sin hjord.

Vilket han frambär ett o-fullkomligt offer 

      åt Herren.

Jag är  en stor konung, säger Herren Sebaot.

       Mitt namn i himlen och på jorden

fruktat av alla folk.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

PREDIKAREN. 12:1-14.

 

UNGDOM OCH ÅLDERDOM.  DEL. 2.

 

¤Predikaren. 12:1.

 

1.  #Tänk på din skapare i din ungdom,

innan de onda dagarna nalkas, de år som

      ingen glädje har att ge#.

 

Glöm  inte  din Skapare i din ungdomstid.

      Innan de onda dagarna visar sig.

Vilkas dagar är glädjefattiga.

 

¤Predikaren. 12:2.

 

2.  #Då solen och ljuset slocknar och månen

och stjärnorna, då regnet följs av moln#.

 

Vilket kan jämföras med Skapelsens olika tider

   av skapade verken:

Solen solens ljusstrålar slocknar.

       Månen och stjärnorna slocknar i sitt

ljus för människors ögon.

        Regnet följa moln.  

 

¤Predikaren. 12:3.

 

3.  #Det är den dag då husets väktare darrar

och de starka männen sviktar, malerskorna

     slutat mala ----- de är för få ----- då det mörknar

för dem som ser ut genom fönstret#.

 

Dagen kommer då husets trygga väktare visar

     sin rädsla.

Starka kraftfulla män: blir modlösa.

       Malerskorna vilka troget maler säden

upphör med sitt malande.

    Vilket jämförs med aktiva mödans tid:

ålderdomens tid: då arbetsmödans tid är förbi.

          

¤Predikaren. 12:4.

 

4.  #Då dörrarna mot gatan stängs till,

då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir

       tunn som en fågels och sångrösten

mister sin glans#.

 

Under ungdomstiden alla dörrar är öppna.

     I ålderdomen dörrarna stängs till gatan.

Likaså med kvarnen.

        Likt fångelns sångröst mister sin ljudglans.

 

¤Predikaren. 12:5.

 

5.  #Då man bävar för en backe och för farsorna

på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan

     släpar sig fram och kaprisfrukten mist sin

kraft, då människan går till sitt eviga hem

        och gråtarna väntar på gatan#.

 

Likt människan i sin ålderdom går till ditt

        eviga himmelska hem:

Liknas vid rädslan brant backe.

      Olika faror på livets väg.

Mandelträdet lyser sig i vitt.

        Gräshoppan: likt männniskans ålderdomssvaghet släpar sig fram i sin kraftlöshet.

     Likt kaprisfrukten förlorat sin kraft.

Ålderdomens gråtare väntar på gatan.     

 

¤Predikaren. 12:6.

 

6.  #Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen

brister, kruset krossas vid källan och brunnshjulet

      går i bitar#.

 

Likt silvertråden silts av: ålderdomen förlorat

     sin livskraft.

      Guldskålen brister sönder i kärvor:

en bild på ålderdomen.

          Likt helt krus vid källan krossas innan

den fylls.

      Liksom det rullande kraftfulla brunnshjulet

går sönder i bitar: likt den kraftlösa ålderdomen.

 

¤Predikaren. 12:7.

 

7.  #Då stoftet återvänder till jorden,

sitt ursprung, och livsanden återvänder till

     Gud, som gav den#.

 

Ålderdomens livlösa kropp: återgår till bli stoft.

        Vilket återvänder till jordens mylla.

Sitt ursprung av liv, livs-andan återvänder till

      Gud sin Skapare: vilken inblåste sin 

livsande i hans näsa in hennes andningsorgan.

 

¤Predikaren. 12:8.

 

8.  #Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren,

allt är tomhet#.

 

Livets tomhet, idel tomhet, säger Predikaren.

       Allt ligger under tomheten.

 

SLUTORD.

 

¤Predikaren. 12:9.

 

9.  #Predikaren var inte bara en vis man,

gav också folket del av sin kunskap.

       Han vägde och granskade och ordnade 

många ordspråk#.

 

Predikaren ägde inte endast vishet.

      Gav också den till folket.

Vägde deras ord i sitt värde: granskade dem

     skapademånga olika ordspråk.

 

¤Predikaren. 12:10.

 

10.  #Predikaren sökte ge sina ord en tilltalande

form och rättframt uttrycka sanningen#.

 

Predikaren sökte efter delge sina visa ord:

       vara nyttiga undervisande till livets lärdom.

I vilket ge uttryck för sanningen.

 

¤Predikaren. 12:11.

 

11.  #De visas ord är som oxpikar, och samlade

tänkespråk som väl inslagna spikar.

        De kommer från en och samme herde#.

 

De visas alla ord likt indrivna fasta oxpikar.

      Ihopsamlade tänkespråk som väl

inslagna med kraftfulla spikar.

       Vilka har sitt ursprung från en och samme herde.

 

¤Predikaren. 12:12.

 

12.  #För övrigt, min son, ta varning:

det myckna bokskrivandet tar aldrig slut,

       och flitiga studier gör kroppen trött#.

 

Min son, som lyssnar på tänkespråken.

       låt dem varna dig:

myckna bokskrivandet har inte sett sitt slut.

     Flitiga studier: gör kroppen trött.

 

¤Predikaren. 12:13.

 

13.  #Nu har du hört allt, och detta är summan 

frukta Gud och håll hans bud.

      Det gäller alla människor#.

 

Du hör nu vad jag säger till dig.

        Allt vad somm sagt är summan:

lev i gudsfruktan.

        Livet i gudsfruktan ger lydnad för hans bud.

Vilket gäller hela mänskligheten.

 

¤Predikaren. 12:14.

 

14.  #Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, 

       gott som ont#.

 

Ja, för var du i ord och gärning gör skall du

      inför göra räkenskap.

Antingen det görs i godhet eller med ondsint

        hjärta.

 

 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se