Alla inlägg under november 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

SARAS OLYCKOR.

 

TOBITS BOK. 3.7-15

 

Tobits bok. 3:7.

 

7.  #Samma dag inträffade det också att Sara,

dotter till Raguel i Ekbatana i Medien, blev skymfad

      av en av sin fars tjänsteflickor#.

 

Sara Raguels dotter hans enda barn.

     Blev förolämpad av en av sin fars tjänste-flickor.

 

Tobits bok. 3:8.

 

8.  #Hon hade nämligen blivit bortgift sju gånger,

men den onde demonen Asmodaos hade dödat

         alla männen innan de varit tillsammans med

henne så som det är bestämt för kvinnorna.

       Tjänsteflickan sade till henne:

"Det är du blivit bortgiftmed sju män, men ingen

        av dem du haft någon glädje av#.

 

Blivit bortgift sju gånger med sju olika män:

     vilka blivit dödade av demonen Asmodaos.

Innan de varit tillsammans med henne.

 

Tobits bok. 3:9.


9.  #Varför skall du slå oss bara för att döma

    dina män har dött? 

Ge dig iväg till dem!  

      Måtte vi slippa att någonsin se en son eller

dotter till dig!".

 

Tjänste-flickan sa till Sara: Varför ska du skada oss.

        För att döma dina har dött?

O-skyldigt anklagad: eftersom demonen

     Asmodaios dödar dem.

Vi vill inte se din nyfödda son eller dotter! 

 

Tobits bok. 3:10.

 

10.  #Då blev Sara djupt bedrövad och brast ut i gråt,och hon gick upp på övervåningen i sin fars hus

       för att hänga sig.

Men besinnade sig och sade:

      "Tänk om de skymfar min far och säger till honom: Du hade denna enda kära dotter, och hon

    blev så olycklig att hon gick och hängde sig.

Då blir jag orsak till att min far åldras och dör i sorg.

        Det är bättre att jag inte hänger mig utan ber

till Herren att jag får dö och slipper leva och höra

      fler skymford"#.

 

När Sara fick höra tjänsteflickan skymford:

    blev hon djup bedrövad: brast ut i gråt.

Villig att ta sitt liv.

       I sin bedrövelse behärskade sina känslor:

och sade till sig själv.

        Tar jag mitt liv vanhelgas min far inför

sina fiender.

      Vilka skulle säga för min skull:

Du hade denna enda kära dotter: blev så olycklig

    över en tjänsteflickans skymfiga ord mot henne. 

Hängde sig.

     Genom mitt självmord: orsak till min fars föråldrande och dör sitt hjärtats sorg.

       Bättre jag ångrar mitt beslut ta mitt liv.

Istället i ödmjukhet beder till Herren:

      Få dö slippa leva och höra skymford.

 

Tobits bok. 3:11.

 

SARAS ÖPPENHJÄRTLIGA BEKÄNNANDE BÖN:

 

11.  #Hon gick genast fram till fönstret, lyfte sina

händer och bad:

     Välsignad är du, barmhärtige Gud, 

välsignat ditt namn för evigt.

      Må alla dina verk prisa dig i evighet!#.

 

I sin bekännelse säger:

      I ödmjuk bön, Du är välsignad i dig finns

all välsignelse till oss som söker ditt ansikte.

      Du barmhärtighetens fader.

Ditt namn välsignat för evigt.

      Min bön: att ditt skapelseverk prisar dig

i evighet!

 

Tobits bok. 3:12.

 

12.  #Jag lyfter mitt ansikte och mina blickar

mot dig#.

 

Jag ödmjuk i mitt sökande ansikte vänder mina

       blickar mot dig; min fader.

 

Tobits bok. 3:13.

 

13.  #Befall att jag får lämna jorden och slipper

fler skymfsord#.

 

Låt mig få lämna mitt jordeliv i djup bedrövelse.

      Slippa höra fler skymford.

 

Tobits bok. 3:14.

 

14.  #Härskare, du vet att ingen man har

besudlat mig#.

 

Du, min härskare, känner mitt o-befäckade liv.

     Ingen man har fått vanhelga mig. 

       

Tobits bok. 3:15.

 

15.  #Jag har varken fläckat mitt eller min fars

namn här i fångenskapens land.

       Jag är min fars enda barn, han har ingen

mer som kan ärva honom och ingen släkting eller

      anförvant som kan äkta mig och som jag

borde spara mig åt.

      Sju män har jag mist; varför skulle jag leva

längre?

       Men om du inte vill låta mig dö, se då

i nåd till mig och visa mig bamhärtighet,

     så att jag slipper höra flera skymford#. 

 

Har inte syndigt befläckat mitt namn eller min fars

     namn här i fångenskapens land.

Min fars enda barn.

       Endast jag kan ärva honom.

Ingen släkting eller släkt som kan äkta mig.

      Sju olika män har jag förlorat:

varför skulle jag då få leva? 

        Vill du låta mig få leva: låt din nåd vederkvicka

mig visa din barmhärtighet.

        Låt din barmhärtighet beskydda mig 

mot skymforden.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS OLYCKOR.  DEL.2

 

Tobits bok. 3:1-6.

 

Tobits olyckor.

 

Tobits bok. 3:1.

 

1.  #Jag blev djupt bedrövad och brast ut i suckar

och gråt.

     Jag gick ut på gården och bad under suckar#.

 

Blev djupt bedrövad efter samtalet med min hustru

   Hanna när hon ifrågasatte min välgörenhet

och rättfärdiga liv.

 

TOBITS SYNDA-BEKÄNNELSE:

 

Tobits bok. 3:2.

 

2.  #Rättfärdig är du, Herre, alla dina handlingar

är rättfärdiga, i allt vad du gör är du barmhärtig

       och sannfärdig, din dom är alltid rättvis#.

 

Beskrivning på hurdan Gud är:

    Rättfärdig i vad han gör.

Barmhärtig sannfärdig i sina handlingar.

     Hans dom alltid rättvis.

 

Tobits bok. 3:3.

 

3.  #Tänk nu på mig, Herre, vänd din blick 

   till mig, straffa mig inte för mina synder och felsteg, och inte heller för mina fäders.

       De syndade mot dig#.

 

Bekänner sina personliga synder och sina förfäders

     synder inför en rättfärdighet, Gud .

Ser sig själv som en syndare.

 

Tobits bok. 3:4.

 

4.  #Och lydde inte dina bud; då prisgav du oss

åt plundring, fångenskap och död och gjorde oss

       till åtlöje, till en visa och ett ordspråk

bland alla de folk som du fördrev oss till#.

 

Vi var o-lydiga mot dina bud.

       I vårt övermod prisgav du oss åt plundring

av våra ägodelar och liv.

       Fick leva i fångenskap och dödade.

Blev ett åtlöje åt våra grannar.

       Till ett ordspråk: ni, folket som blev fördrivna

av ett främmande folk.

 

Tobits bok. 3:5.

 

5.  #De många straff du nu låtit drabba mig är

rättvisa domar över mina och mina förfäders

      synder, ty vi har inte hållit dina bud och inte

levat svekfritt inför dig#.

 

För våra överträdelsers skull: bestraffades 

    drabbades av olyckor och livets elände.

Rättvisa domar drabbade över mina synder

     mina förfäders synder.

Vi har alla levt i o-lydnad: svikit dig.

 

Tobits bok. 3:6.

 

6.  #Gör nu med mig som du vill, befall att min ande

tas ifrån mig, så att jag får lämna jordens yta

    och själv bli jord.

Ty det är bättre att dö än att leva när jag fått 

       dessa lögnaktiga skymford och är fylld

av djup bedrövelse.

      Herre, befall att jag får lämna detta elände.

låt mig få gå till mitt eviga hem, och vänd

       bort ditt ansikte från mig, Herre.

Ty det är bättre att dö och slippa skymford

      än att leva i så stort elände#.

 

Jag är en syndare, mina förfäder var syndare.

       Låt din vilja ske med mitt liv.

Ta min ande ifrån mig: som du i din nåd 

    och barmhärtighet givit mig.

Får lämna jordens yta, bli till jordens stoft:

     varifrån jag kom.

Bättre dö: än leva bli bemött av fienders lögnaktiga

      kränkade ord: vilket fyller mitt hjärta

med djup bedrövelse.

     Min bön:

Låt mig få lämna detta livets elände.

      Låt mig Få flytta till mitt eviga hem. 

Vänd ditt rättfärdiga ansikte bort från mig.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 192.

 

19200.  Bättre leva livet i själslig frid än

   i själslig ångestfyllt liv.

 

19201.  Livet i livets välvilja välbehaglig inför

människors ögon.

 

19202.  Ondskan har ingen lösning på sina problem.

 

19203.  Ondskan förgör sig själv.

 

19204.  Ondskan bedrar sig själv..

 

19205.  Ondskan rider på rädslan.

 

19206a.  Snälle fri från elakhetens ondska.

 

19206b.  Vänlige fri från elakhetens ondska.

 

19206c.  Godhjärtlige fri från elakhetens ondska

 

19207.  Elakheten har problem med sin ondska.

 

19208.  Elakheten förgör sig själv.

 

19209.  Ödmjuke förenad med ödmjukheten.

 

19210.  Kärleksfulle förenad med kärleken.

 

19211.   Barmhärtige förenad med barmhärtigheten.

 

19212.  Upprördheten skapar problem.

 

19213.  Upprördheten ingen problem-lösare.

 

19214.   Vara förbittrad bitter äger förbittrat

bittert hjärta.

 

19215.  Kärleken förlåter förbittringen

bitterheten.

 

19216.  Vara irriterad ilsken äger ilsket

irriterat hjärta.

 

19217.  Kärleken förlåter ilskenheten

irriterat beteende.

 

19218.  Förtalets liv  o-intressant liv

värdesätter inte livet.

 

19219.  Ödmjukheten påverkar ödmjukes dagar'

med ödmjukheten.

 

19220.  Argsintheten besmittar själen.

 

19221.  Stolte har sin stolhet i hatet ilskenheten.

 

19222.  Stolte har sin stolthet i föraktet häftighten.

 

19223a.  Ilskne blir offer för ilskenheten.

 

19223b.  Häftige blir offer för häftigheten.

 

19223c.  Elake blir offer för elakheten.

 

19224.  Ödmjuke äger offer-villigt hjärta 

för ödmjukheten.

 

19225.  Mänsklighetens egen-kära vilja tillåter

ondskan härska i världen.

 

19226.  Viljan tanken hjärtat styr vår tunga.

 

19227.  Ilsknes tanke vilja hjärta styr ilsknes tunga.

 

19228.  Ungdomar nationella framtiden.

 

19229.  Bitter tunga  bittert hjärta bittra tankar:

vad ger det till Livet mening.

 

19230.  Bitterheten bedraget bittert hjärta.

 

19231.  Ilskne älskar ilskenheten vilket leder

tilldöd.

 

19232.  Hatiske älskar sitt hatiska hjärta.


 

19233.  Hatiske bedragen av hatiskheten.

 

19234.  Ilskne bedragen av ilskenheten.

 

19235.  Sant vittne  ger rätt svar.

 

19236.  Sant vittne vän med rättvisan.

 

19237.  Sant vittne o-vän med o-rättvisan.

 

19238a.  Sanningen hjälp och tröst för rättvisan.

 

19238b.  Sanningen vän med rättvisan.

 

19238c.  Sanningen o-vän med o-rättvisan.

 

19239.  Falskt vittne vän med o-rättvisan.

 

19240.  Falskt vittne o-vän med rättvisan.

 

19241.  Falskt vittne avskyr rättvisan.

 

19242.  Falskt vittne bedragen av lögnen.

 

19243.  Falskheten vän med falska vittnen.

 

19244.  Falskheten hatar avskyr sanningen.

 

19245.  Fsalskheten lögnen varandras vänner 

försvarar o-rättvisan.'

 

19246.  Sanningen försvarar rättvisan.

 

19247.  Sanningen försvarar sant vittne.

 

19248.  Lögnen rättvisans fiende.

 

19249.  Falskheten sanningens och sanna 

vittnens fiende.

 

19250a.  Vises lärdom källan till liv.

 

19250b.  Dårens lärdom källan till död.

 

19250c.  Dårens lärdom ger bitter källa.

 

19251.  Dårens lärdom dumdristig.

 

19252.  Sant vittne vägen till rättvisan.

 

19253.  Sant vittne vägenn till o-rättvisan.

 

19254.  Pratsamheten ger förlust.

 

19255.  Pratsjukan tomhetens fåfänga.

 

19256.  Pratsamheten döljer rädslan.

 

19257.  Pratsamheten rider på rädslan.

 

19258.  Pratsjuke o-intressant lyssna på.

 

19259.  Ondskan vän med olyckan.

 

19260.  Ondskans vänner: eländet faran smärtan.

 

19261.  Hellre livet i ro och vila än i kiv trätgirighet.

 

19262.  Vaksam mot vredens beteende:

välj istället saktmodet vilket börjar i vårt hjärta.

 

19263.  O-tåligheten gör o-tålige bedrövad

oroligförvirrad.

 

19264.  Solens strålar värmer jordens gröda.

 

19265.  Vattenrika regnet ger jordens gröda vedrkvickelse.

 

19266.  Jordens gröda daglig  föda till alla

levande varelser.

 

19267.  Skapade varelse har sitt liv i livsanden.


19268.  Ondskans listighet: rider på lögnen.

 

19269.  Falskhetens listiga planer: rider på

ondskans lögner.

 

19270.  Högmodets lögner förkastar sanningen.

 

19271.  Lögnen falskheten hatad föraktad'

av rättvisan och sanningen.

 

19272.  Lögnen falskheten förkastar de sanna ordens rättvisa.

 

19273.  Vreden o-rättvisans strids-vapet

mot rättvisan.

 

19274.  Saktmodets rättvisa strids-vapnet

mot o-rättvisan.

 

19275.  Kärleken rättvisans tjänare.

 

19276.  Hatet föraktet o-rättvisans tjänare.

 

19277.  O-rättvisan ingen problem-lösare.

 

19278.  Rättvisan samhällets problem-lösare.

 

19279.  Tacksamt hjärta säger: Tack.

 

19280.  Tänk: få leva i tacksamheten.

 

19281.  O-intressant liv  livet i  o-tacksamheten.

 

19282.  O-tacksamheten  tacksamheten '

främmande för varandra: vilka lever olika liv.

 

19283a.  O-tacksamheten lever i Ha-begäret.

 

19283b.  Tacksamheten lever i förnöjsamheten.

 

19284.  Tacksamheten rider på ödmjukheten.

 

19285.  O-tacksamheten rider på högmodet.

 

19286.  Ha-begäret  rider på högmodet.

 

19287.  Tacksamheten rider på förnöjsamheten.

 

19288.  Ondskan visar sitt ondsinta beteende.

 

19289.  Godheten visar sitt goda beteende.

 

19290a.  Kivet trätgirigheten  värdelöst tidsfördriv.

 

19290b.  Trätgirigheten kivet har sitt värde 

i tomhetens lilla värld.

 

19291.  Kivet trätgirigheten väger lätt på Livets våg.

 

19292.  Trätgirigheten kivet väger lättare än

tystnaden stillheten på Livets våg.

 

19293.  Stridigheten ord-stridigheten värdelöst

i sitt beteende: vilket onödigt tidsfördriv.

 

19294.  Ord-stridigheten rider på högmodet.

 

19295.  Godheten ondskans ärkefiende.

 

19296.  Ondskan främmande för godheten:

avskyr den.

 

19297.  Ondskans umgås inte med godheten.

 

19298.  Hälsan umgås inte med sjukdomar.

 

19299.  Sjukdomar hälsans ärke-fiende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 2:1-14.

 

TOBITS OLYCKOR.

 

Tobits bok. 2:1.

 

1.  #Under Assarhaddons regering återvänder jag

alltså hem och fick tillbaka min hustru Hanna

      och min son Tobias.

När vi skulle fira pingst, den fest som kallas 

      veckohögtiden, gjordes en festmåltid 

i ordning åt mig, och jag slog mig ner för att äta#.

 

Återvände till mitt hem, under kung Assarhaddons

     regeringstid.

Fick tillbaka min hustru och min sonTobias.

        En festmåltid gjordes i ordning åt mig:

föra fira pingst; vilket kallas vecko-högtiden.

 

Tobits bok. 2:2.

 

2.  #Bordet sattes fram för mig, men när jag såg de

många rätterna sade jag till min son Tobias.

      "Gå ut, min pojke, och se om du kan hitta

någon fattig man med det rätta sinnelaget bland

      våra bröder som är fångar här i Nineve.

Ta med honom hit så att han får äta tillsammans

     med mig.

Jag skall vänta på dig tills du kommer tillbaka"#.

 

Gav min son uppdrag söka efter någon fattig man

       som behövde en måltid.

Fattig man med rättskaffens sinneslag.

      Bland Våra egna bröder vilka år fångar i Ninveve.

 

Tobits bok. 2:3.

 

3.  #Tobias gick för att leta rätt på någon fattig broder till oss men kom tillbaka och sade:

       "Far!" ----- "Ja, min pojke", svarade jag,

och han fortsatte:

     "Far, en man av vårt folk har blivit mördad

och ligger slängd på torget, han blev strypt

       där alldeles nyss"#.

 

Min son gjorde vad jag sagt: kom tillbaka.

        Man av vårt eget folk ligger mördad 

slängd på torget: nyligen strypt.

 

Tobits bok. 2:4.

 

4.  #Jag for upp, gick från måltiden utan att ha smakat på den och hämtade den döde från den

        öppna platsen.

Jag lade honom i ett skjul i väntan på att solen

        skulle gå ner, så att det kunde begrava honom#.

 

Jag lämnade festmåltiden, hämtade den döde.

     Lade honom i skjul i väntan på solens nedgång.

Vilket gjorde jag kunde begrava:

       utan människors ögons vetskap.

 

Tobits bok. 2:5.

 

5.  #Så gick jag hem igen, badade mig och åt min mat med sorg#.

 

I sorg för den döde mannen: 

        gick hem badade mig åt mat sorgsen.

 

Tobits bok. 2:6.

 

6.  #Och jag tänkte på de ord som profeten Amos

uttalade om Betel:

      ERA FESTER SKALL VÄNDAS I SORG

OCH ALLA ERA SÅNGER I KLAGAN#.

 

Tänkte profeten Amos ord:

     uttalade i Betel.

Era glädjefester skall förbytas i sorg.

       Era glädjesånger blir till klagorop.

 

Tobits bok. 2:7.

 

7.  #Och jag grät.

När solen hade gått ner gick jag ut och grävde

    en grav, där lade jag den döde#.

 

Jag grät över profetns ord.

         Vid solens nedgång: gick ut begravde den döde.

 

Tobits bok. 2:8.

 

8.  #Mina grannar skrattade åt mig och sade:

"Är han inte rädd längre?

        Han har redan fått fly en gång och förlorat

allt han ägde när han var efterspanad och skulle

     dödas för samma sak, och nu är han i gång

igen med att begrava de döda!"#.

 

Mina grannars skrattande beteende gjorde mig

    till dåre. 

Berättande säga, känner han ingen i vad han gör?

        Han flydde från sitt hem, förlorade allt vad

han ägde.

      Var efterlyst för att dödas.

Nu begraver han de döda.

 

Tobits bok. 2:9.

 

9.  #På natten badade jag igen, gick ut på gården

och lade mig att sova intill gårdsmuren.

        Eftersom det var hett hade jag inte ingenting

över huvudet#.

 

Under natten badade jag igen, gick ut på

     gården för att sova.

Var barhuvud efter den heta värmen.

 

Tobits bok. 2:10.

 

10.  #Men jag visste inte att det höll till sparvar

i muren ovanför mig; deras varma spillning 

       fastnade i ögonen på mig, så att det bildade

vita hinnor.

       Jag gick till läkare för att få hjälp, men ju mer

de behandlade mig med sina salvor, desto mer

       försämrades min syn av de vita hinnorna,

tills jag blev helt blind.

       I fyra års tid var jag utan syn, och alla mina

landmän var ledsna för min skull.

      Achikar försörjde mig i två år, men sedan

måste han resa till Elam#. 

 

Kände inte till sparvarnas tillhåll på muren ovan

      för mig.

Deras  varma avförings spillning fastnade i mina 

 ögon: vilka skapade vita hinnor.

          Besökte läkare för att få hjälp; ju mer jag behandlades av deras salvor: försämrades min syn

      av de vita hinnorna vilket gav mig blindhet.

     Saknade min syn under fyra år.

Mina landsmän sörjde över det.

      Achikar min brorson försöjde mig under

två år.

      När han reste till Elam slutade hans försörjning.

 

Tobits bok. 2:11.

 

11.  #Vid den tiden hade min hustru Hanna börjat

tjäna pengar på grund att bereda ull och väva,

       som kvinnor brukar göra, och hon försörjde

mig på sina inkomster#.

 

När Achikars försörjnng var slut, hade min hustru

     börjat tjäna pengar med  bredning av ull:

vävde den som andra kvinnor.

         Hon försörjde mig med sin inkomst.

 

Tobits bok. 2:12.'

 

12.  #Hon fick ullen skickad till sig och vävde mot

betalning.

       Den sjunde dystros skar hon ner en väv

och skickade den till beställarna.

       De betalade henne hela lönen men gav henne

dessutom en killing att ta hem#.

 

Fick hemskickad ull, vävde den mot betalning.

       Vid den sjunde dystros i beredningen 

skar ner en väv skickade den till beställarna.

        Betalade henne hela lönen: gav henne också

en killing. 

 

Tobits bok. 2:13.

 

13.  #När hon kom hem till mig började hon bråka.

 Då ropade jag på Hanna och sade:

       "Vad kommer getkräket ifrån?"

Den är väl inte stulen?

      Ge den tillbaka till ägarna, vi får inte äta

något som är stulet"#.  

 

När killing kom hem, bråkade hon.

      Ropade på min hustru Hanna:

Vad kommer geta-killingen ifrån?

        Är den stulen?

Ge tillbaka den stulna getkräket;

     vi kan inte tillåta äta något bestulet! 

 

Tobits bok. 2:14.

 

14.  #Hon svarade att hon hade fått den till skänks

utöver lönen, men jag trodde henne inte utan

      sade till henne att lämna tillbaka den till

ägarna, och jag rodnade av skam över vad hon

     hade gjort.

Då sade hon till mig:

     "Vad har du fått för all din välgörenhet?

Vad har du för din rättfärdighet?

       Nu ser man vad det var värt!#.


Hon besvarade min fråga:

      Fått get-killing till skänks utöver lönen.

Trodde hon ljög för mig.

      Sade till henne: lämna tillbaks killingen

till ägarna som o-villigt ville äga henne.

     Kände mig skamfylld inför mina grannar.

Hanna svarade mig:

       Ifrågasatte belöning av min välgörenhet.

Tvivlade på mitt på rättfärdiga liv.

        Nu ser man värdet av din välgörenhet

och rärrfärdighet. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:07

TOBITS BOK.

 

Tobit. 1:1-2.

 

Tobits bok. 1:1.

 

1.  #Detta är berättelsen om Tobit, son till Tobiel,

son till Hananiel, son till Aduel, son till Gabael,

        son till Rafael, son till Reguel, av Jachasiels

släkt och Naftalis stam#.

 

Beskrivning av Tobits förfäder: vilka härstammar

     från Naftalis stam.

 

Tobits bok. 1:2.

 

2.  #På den assyriske kungen Salmanassars tid

fördes han bort som krigsfånge från Tishbe,

     som ligger söder om Naftalis Kedesh i övre

Galileen, ovanför Hasor och på andra sidan av

       vägen mot väster, norr om Pegor#.

 

Under assyriske kungen Salmanassars regeringstid:

     blev bortförd sm krigsfånge från Tishbe.

Vilket ligger söder om Naftalis Kedesh i övre

      delen av Galileen.

Vilket ligger ovanför Hasor: norr om Pegor.

       

TOBITS FROMHET.

 

Tobits bok. 1:3-22.

 

3.  #Jag, Tobit, har följt sanningens väg och gjort

rättfärdiga gärningar i hela mitt liv.

       Jag har alltid utövat välgörenhet mot mina

bröder och landsmän som hade fått gå i fångenskap

        till Nineve i Assyrien liksom mig själv#.

 

Tobits fromma liv:

        Följt sanningens väg: utfört rättfärdiga gärningar i hela mitt liv.

      Alltid utövat välgörnheter mot mina bröder.

Mina landsmän: fått gå i fångenskap till Nineve

      i Assyrien: liksom jag själv.

        

Tobits bok. 1:4.

 

4.  #När jag var ung och levde i min hembygd

i Israels land hade hela min fader Naftalis stam

       avfallit från Davids kungahus och från Jerusalem, den stad som valts ut bland alla 

      Israels stammar till offerplats för alla stammarna, och där templet, Gud den högstes

    boning, blivit byggt och helgat för att bestå

i alla tider#.

 

Jag var ung och levde i min hembygd i Israels land.

           Hela min fader Naftalis stam: avfallit från

Davids kungahus.

       Från Jerusalem Guds stad.

Staden utvald bland alla Israels stammar till vara

     offerplats.

Där Guds tempel finns: Gud den högstes boning.

        Jerusalem: den högstes boning:

blivit byggt och helgat vara bestående i alla tider.

 

Tobits bok. 1:5.

 

5.  #Alla mina bröder, hela min fader Naftalis stam,

offrade åt djurkalven i Dan som kung Jerobeam

       av Israel hade låtit göra; de offrade på alla  

berg i Galileen#.

 

Alla mina bröder: hela min fader Naftalis stam:

       offrade åt djurkalven i Dan.

Djurkalven i Dan: vilken kungen av Israel Jerobeam

      låtit göra.

Offrade på alla berg i Galileen.

 

Tobits bok. 1:6.

 

6.  #Jag var den ende som alltid reste till Jerusalem

vid högtiderna enligt skriftens eviga påbud för

       hela Israel.

Jag begav mig till Jerusalem med det första av den

      nya skörden, med tiondet av boskapen och den

första ullen från fåren#.

 

Endast jag reste alltid till Jerusalem.

       Vid stadens högtider enligt skriftens eviga

påbud för hela Israel.

     Med det första av nya skörden: begav mig 

till Jerusalem.

       Tillsammans med tiondet av boskapen:

första ullen från fåren.

 

Tobits bok. 1:7.

 

7.  #Allt detta överlämnade jag till prästerna

av Arons ätt som offergåva, och jag gav det första

        tiondet av säd, vin och olja, granatäpplen,

fikon och andra frukter åt leviterna som

     tjänstgjorde i Jerusalem.

Det andra tiondet räknade jag om i pengar under de

       sex åren, och jag reste varje år till Jerusalem

för att förbruka det#.

 

Till prästerna av Arons ätt: överlämnade dessa 

    offergåva.

Åt leviterna som tjänstgjorde i Jerusalem:

     gav det första tiondet av säd, vin och olja,

granatäpplen, fikon och andra frukter.

     Andra tiondet: räknade jag om i pengar

under de sex åren.

        Varje år reste till Jerusalem.

 

Tobits bok. 1:8.

 

8.  #Jag gav också till de föräldralösa, änkorna

och proselyerna, de som hade upptagits i

      Israels folk: när jag kom med det tiondet det

tredje året gav jag det till dem, och vi åt en

       måltid enligt betämmelserna om detta

i Moses lag och enligt de som bud hade inpräntats

       av Debora, min farfar Hananiels mor.

Min far hade nämligen dött och lämnat mig

     föräldrarlös#.

 

Gav frimodigt till de föräldrarlösa.

      Till änkorna och proselyerna.

Vilka hade blivit upptagna i Israels folk.

      I mitt tionde givandet i trdeje året gav till dem.

Vi åt tillsammnas måltid enligt bestämmelse

     i Mose skrivna lag.

Efter det bud vilket inpräntats av Debora:

       min farfar Hananiels mor.

 

Tobits bok. 1:9.

 

9.  #När jag hade blivit vuxen tog jag en hustru,

Hanna, ur min egen släkt.

        Med henne fick jag en son, som jag gav namnet Tobias#.

 

Vid vuxen ålder: ur min egen släkt äktade Hanna.

         Med henne fick jag en son:

Gav honom namnet Tobias.

 

Tobits bok. 1:10.

 

10.  #När jag fördes bort till Assyrien som krigsfånge kom jag till Nineve.

       Alla mina bröder och landsmän åt samma mat som hedningarna#.

 

Som krigsfånge fördes bort till Assyrien:

     kom till Nineve.

Alla mina bröder landsmän åt samma mat som

     hedningarna.

 

Tobits bok. 1:11.

 

11.  #Men jag själv aktade mig för att äta hedningarnas mat#.

 

Själv aktade mig för äta hedningarnas mat.

 

Tobits bok. 1:12.

 

12.  #Då jag samvetsgrant hade min Gud i tankarna#.

 

I min vaksamhet: ödmjukade mina tankar

     inför Gud inför hedningarnas föda.

 

Tobits bok. 1:13.

 

13.  #Lät den Högste mitt sätt och mitt yttre

behaga Salmanassar.

        Jag fick köpa in allt vad han behövde#.

 

Mitt levnadssätt i mitt inre yttre liv: tillät den

     Högste behaga Assyriske kungen Salmanassar.

Fick köpa in till hans behov. 

 

Tobits bok. 2:14.

 

14.  #Och så länge han levde reste sig till

Medien för att göra uppköp åt honom.

       I Medien lämnade jag göra några penningpåsar 

i förvar hos Gabael, en bror till Gabri.

       De innehöll sammanlagt tio talanter silver#.

 

Under hans livstid: reste till Medien göra

      inköp åt honom.

 

Tobits bok. 2:15.

 

15.  #Men när Salmanassar dog och hans son Sanherib efterträdde honom som kung blev det

    oroligheter i Medien, så att jag inte längre 

kunde göra några resor dit#.

 

Vid Salmanassar död: blev hans son Sanherib

     hans eftertädare.

Som Assyrisk konung blev det oroligheter i Medien.

            

Tobits bok. 2:16.

 

16.  #Medan Salmanassar levde utövade jag alltid välgörenhet mot mina bröder och landsmän#.

 

Under Salmanassars tid som kung:

      Utövade jag alltid min välgörenhet mot

mina bröder och landsmän.

 

Tobits bok. 2:17.

 

17.  #Jag lät de hungriga få min mat och de nakna få kläder, och om jag såg någon av mitt folk ligga

        död utanför Nineves stadsmur begravde jag

honom#.

 

Under den tiden gav de hungriga mat: de nakna

      få kläder.

Såg jag någon ligga död utanför Nineves stadsmur

      begravde jag honom.

 

Tobits bok. 2:18.

 

18.  #Nu begravde jag också dem som Sanherib

lät döda sedan han måst bryta upp och fly från

      Judeen den gången då himlens konung

dömde honom för hädelserna han hade uttalat.

      Då dödade han nämligen många israeliter i sitt

raseri; jag gömde undan deras kroppar och 

       begravde dem, och när Sanherib lät söka

efter dem fann man dem inte#.

 

Begravde döda vilka kung Sanherib lät döda:

han flydde från Judeen:

     Då himlens konung dömde honom: efter hans

uttalade hädelser.

          I vilket han dömde många israeliter i sitt 

reseri: gömde undan deras döda kroppar

     och begravde dem.

 

Tobits bok. 2:19.

 

19.  #Men en av Nineves invånare gick till kungen

och avslöjade att det var jag som i hemlighet

      begravde de döda.

När jag fick veta att jag hade blivit angiven för

    kungen och att man sökte efter mig för att

döda mig, blev jag rädd och gav mig av därifrån#.

 

En av Nineves invånare: förrådde mig inför

      kungen: avslöjade min hemliga begravning

av de döda. 

     Vid angivande inför kungen: sökte efter mitt liv

för att döda mig.

     

Tobits bok. 2:20.

 

20.  #Allt vad jag hade berövades mig och togs

i beslag av kungen ----- ingenting blev kvar åt mig

    utom min hustru Hanna och min son Tobias#.

 

Mina ägodelar: togs i beslag av kungen.

       Ingenting fanns kvar för mig.

 

Tobits bok. 2:21.

 

21.  #Men innan fyrtio dagar hade gått blev kungen

mördad av två av sina söner.

       De flydde till Araratsbergen, och hans son

Assarhaddon blev kung efter honom.

      Han satte Achikar, min bror Hanaels son,

att sköta hela rikets finanser, och han fick ansvaret

      för hela förvaltningen#.

 

Innan fyrtio dagar gått blev blev kung Sanherib

       mördad av sina två söner.

Vilka flydde till Araratsbergen.

        Achikar: min bror Hanaels son: fick förtroendet

sköta hela rikets finanser.

     Fick ansvaret för hela landets förvaltning.

 

Tobits bok. 2:22.

 

22.  #Då talade Achicar väl för mig, och jag fick

komma tillbaka till Nineve.

      Redan när Sanherib regerade i Assyrien

hade Achikar varit överste munskänk,

    sigillbevarare, kansler och skattmästare,

och Assarhaddon gav honom ämbetets tillbaka.

       Han var min brorson, min nära släkting#.  

 

Achicar talade vänigt till mig: fick tillåtelse

      komma tillbaka till staden Nineve.

Under kung Sanheribs tid i Assyrien var Achikar

    varit överste munkskänk, sigillbevarare.

Kansler och skattmästare.

      

 


 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  189.

 

18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.

 

18901.  Vreden saktmodiges elake fiende

i sin vrede o-barmhärtig mot människan:

       verksam i ordstrider kiv trätlystnad.

 

18902.  Ilskenheten äger självisk gemenskap

med o-barmhärtigheten.

 

18903.  Sekulerade världen förkastar sanningen.

 

18904.  Sekulerade världen ärar själviskheten.

 

18905.  Måttfullheten hjärtats lydnad

själens läkedom.

 

18906.  Högmodet väg inte lydnadens väg.

 

18907.  Ödmjukhetens väg lydnadens väg.

 

18908.  Ödmjukheten berikar livet.

 

18909.  O-moralens laglöshet: brottslig kriminell.

 

18910.  Laglösheten samhällets o-trygghet.

 

18911.  Brottsligheten  kriminella livet

inga problem-lösare.

 

18912.  Kärlekens kraftkälla: livets källa:

    av sinnesro och sinnesfrid.

 

18913.  Stillhetens tystnadens liv:

gör Livet värt att leva.

 

18914.  Tystnadens stillhetens liv:

värdigt liv, ifrån vardagslivets krav och kontroll

      samhälle.

 

18915.  Egoismens liv: bristfällig i livet

tillsammans med själviskheten.

 

18916.  Egoistiska själviskheten: 

tänker på sig själv.

 

18917.  Ödmjuka o-själviskheten:

sin nästas behov går före sig själv.

 

18918.  Själviskhetens besmittelse farlig

för själs-livet.

 

18919.  Själviskhetens besmittelse dödar själen.

 

18920.  Lättjans liv vän med döden.

 

18921.  Lättjans liv kortsiktig glädje.

 

18922.  Lättjans liv: vän med sysslolösheten.

 

18923.  Tomhetens liv lättjans liv.

 

18924.  Tomhetens liv: likgiltighetens vän.

 

18925.   Likgiltighetens händer: o-flitiga lata

händer: fyller inte sina egna behov. 

 

18926a.  Tank-lös tunga:  fladdrande tunga. 

 

18926b.  Tanklös tunga:  pratsam tunga.

 

18926c.  Tank-lös tunga: pratsjuk tunga.

 

18927.  Självrättfärdige: äger bedragen själ.

 

18928.  Själv-rättfärdige: tror på sig själv.

 

18929.  Självbelåtne: ser sig själv som fullkomlig.

 

18930.  Självgode  blivit lögnens tjänare.

 

18931.  Ondskan livets bedragare.

 

18932.  Ondskan livets lögnare.

 

18933.  Ondskan vän med högmodet.

 

18934.  Högmodet rider på ondskan.

 

18935.  Högmodet ondskans redskap.

 

18936.  Beslutsam tunga  planerande tunga

sen till att tala: talar i rätt tid:

     tillåter tålamodet vara Herre.

 

18937.  Fladdrande ord  likt lövens lätthet

 för stormens vindar.

 

18938.  Rädslan föraktar hatar  trons vila.

 

18939.  Tålige o-tåliges hjälp tröst

gemenskap  vilket uppmuntrar den o-tålige.

 

18940.  Tålige ser o-tåligheten som sin fiende.

 

18941a.  Saktmodige ser vreden som sin fiende. 

 

18941b.  Saktmodige ser ilsknes beteende

som sin fiende.

 

18941c.  Saktmodige ser häftiges som sin o-vän.

 

18942.  Själviskheten visar sitt stora 

ego-centrerade ansikte: förklädd under 

       dödens dolda mask.

 

18943.  Själviskheten ska leker med elden.

Förgänglighetens eld vilket dödar allt liv.

 

18944.  Varför inte välja o-själviskhetens

ödmjukhet: vilket leder till Livet.

     Vilket ger ett livsbeskydd mot döden.

 

18945a.  Visheten räddar den vise från

dårskapets o-kunnighet.  

 

18945b.  Godhjärtligheten räddar den gode

från elakhetens gissel och faror.

 

18945c.  Snällheten räddar den snälle från 

elakhetens olyckor och elände.

 

18946.  Ondskans girighet vad nyttigt ger den

till livets mening.

 

18947.  Ondskans elakhet vad i goda gärningar

gör den för mänskligheten.

 

18948.  Bedragaren hatar spridningen 

   av sanningens ord.

 

18949.  Finns inget hälsosamt i sjukdomen.

 

18950.  Har aldrig funnits någon hälso i sjukdomen.

 

18951.  Kommer aldrig finnas hälsa i sjukdomen.

 

18952.  Sjukdomen livs-ödaren.

 

18953.  Sjukdomen har ingen ägande-rätt på hälsan.

 

18954.  Äkta ödmjukheten vårdar själen.

 

18955.  Falsk ödmjukhet vanvårdar själen.

 

18956.  Världshärskare óch tyranner  själviska.

 

18957.  Tyranner världshärskare o-barmhärtiga.

 

18958.  Världs-härskare tyranner hänsynslösa

respektlösa i ord och handling.

 

18959.  Tyranner  världshärskare ondsinta 

i sina gärningar.

 

18960.  Tjuvaktigheten ondskans vän.

 

18961.  Tjuvaktigheten stjäler andras ägodelar.

 

18962.  Människans rädsla gör henne

själv-försvarlig.

 

18963.  O-tåligheten sprider lögner: lyssna på mig:

i sin  falskhet vill hjälpa trösta o-tålige:

       avslöjar inte sin skadliga påverkan:

vilker leder o-tålige in i sorg bedrövelse missmod.

 

18964.  Ilskenhetens falskhet bedragit ilskne

    i sin ilskenhet.

 

18965.  Tåligheten lever i vänskap med sanningen.

 

18966.  O-tåligheten lever i vänskap med lögnens

falskhet vilket sanningen avslöjar.

 

18967.  Sanningens ljus avslöjar o-tålighetens

mörka gärningar.

     Vilket är en daglig verklighet.

 

18968.  Bli tröstad finna vilan i trösten.

Vilken till hjälp och tröst känna sig önskvärd

      älskvärd av tröstaren.

 

18969.  Falsk lögnaktig ödmjukhet rider på högmodet.

 

18970.  Äkta ödmjukheten sanna ödmjukheten

    rider på sanningen.

 

18971.  Sanningen önskvärd älskvärd.

 

18972.  Det finns två olika människor som vandrar

sida vid sida genom livet:

     tåliga och o-tåliga människor.

 

18973.  Själv-behärskningens luttringeld:

från sjäviskhetes avgud.

 

18974a.  Själviskheten älskar sig själv.

 

18974b.  Själviskheten älskar sig själv i vad 

ego-viljan vill göra.

 

18974c.  Själviskheten ärar upphöjer sin

egna skapar-förmåga.

 

18975.  Självgodheten visar sig själv vara 

godheten och omsorgen i vad  den vill göra.

 

18976a.  Tänk få bemöta vreden med saktmodet.

 

18976b.  Tänk få bemöta ilskenheten med

mildheten saktmodet.

 

18976c.  Tänk få bemöta häftigheten med

saktmodets leende.

 

18977a.  Godheten fri från avundsjukan.

 

18977b.  O-själviskheten fri från svartsjukan.

 

18977c.   Sjäviskheten förslavad under bitterheten.

 

18978.  Själviskheten förslavad under besvikelsen.

 

18979.  Godhjärtlige lever i frihet från avundets

lidande smärta vilket rider på stoltheten. 

 

18980.  Fulländad moral o-moralens fiende.

 

18981.  Fulländad moral  kärlekens liv.

 

18982.  Fulländad o-moral  föraktet hatets liv.

 

18983.  Rättvisans liv kraftfullt mot ondskan.

 

18984.  O-rättvisans liv  rider på ondskan.

 

18985.  Barmhärtigheten tar avstånd  från

o-barmhärtighetens ondska.

 

18986.  Hederliga människor  tar avstånd från '

sveket och falskheten.

 

18987.  Sanningens rättvisa  vanärar brottsligheten.

 

18988.  Lögnens o-rättvisa ärar brottsligheten.

 

18989.  Lögnen falskheten rider på

o-rättvisans brottslighet. 

 

18990.  Sanningens rättvisa bekämpar

brottsligheten våldet  i landet där de  gudlösa råder.

 

18991.  Kärleken fördriver all rädsla och modlöshet.

 

18992.  Tänk få äga förlåtande sinnet:

tålamodets kärlekens tankar och sinnelag.

 

18993.  Ödmjuke fått sin önskan uppfylld:

älska ödmjukhetens närhet och liv.

 

18994.  Tacksamheten:

ger oss rena tacksamma hjärtan. 

 

18995.  Livet i o-tåligheten gör o-tålige främmande

för tålighetens rikedomar.

 

18996.  O-själviske hatar föraktar

själviskhetens kärleksfulla liv.

 

18997.  Själviske visar förakt hat mot

o-själviskhetens ödmjuka liv.

 

18998.  Saktmodige äger saktmodets hjärta

själsliv och sinnelag.

 

18999.  Ilskne äger ilskhetens hjärta:

vilket sårar skadar hjärtats förmörkar själslivet.

 

 

    

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK. 2:17.  3:1-18.

 

HERREN KOMMER FÖR ATT DÖMA.

 

Malaki bok. 2:17.

 

17.  #Ni tröttar ut Herren med era ord.

en då säger ni: "Hur då tröttar ut?

        Genom att säga: "Den som gör det onda är god

i Herrens ögon.

     Sådana tycker han om.

"Eller säga: "Var är Guds rättvisa?"#.

 

Era tomma fåfängliga ord: tröttar ut Herren.

      Hur tröttar jag ut honom?

I orden: gör det onda ära ondskan:

      Är god sin gärning i Herrens ögon.

Vilket behagar honom.

        Eller ifrågasätter Guds rättvisa.

 

Malaki bok. 3:1.

 

1.  #Se, jag sänder min budbärare, han skall

bana väg för mig.

      Plötsligt skall han komma till sitt tempel,

den härskare som ni ber om, den förbundets

      budbärare som ni begär.

Se, han kommer, säger Herren Sebaot#.

 

Sänder min utvalde budbärare: vilken förbereder

      vägen för mig.

Utvalde budbäraren: förbundets budbärare.

        Kommer till sitt tempel: härskaren som

ni ber om.

 

Malaki. bok. 3:2.

 

2.  #Men vem kan uthärda dagen då han kommer?

Vem kan bestå när han visar sig?

       Han är som smältarens eld, som tvättarnas

lut#.

 

Vem kan uthärda hans närvaro: då han kommer?

       Ni han visar sig.

Härskaren: förbundets budbärare:

        Likt smältarens eld: renar folket i luttringens

renande eld från ondskans o-rättfärdighet.

 

Malaki bok. 3:3.

 

3.  #Han sätter sig ner likt den som smälter

och renar silver.

         Han skall rena leviterna och luttra dem

som guld och silver, så att de kan bära fram

       offergåvor åt Herren på det rätta sättet#.

 

Allhärskarens renhet: renar folkets trolösa liv:

    likt smältaren smälter och renar silvret 

från slagget.

       Skall i renande luttringselden rena leviterna

luttra dem i reningens eld: likt guldets och silvrets

     slagg: vilket sedan dem deras rätta värde.

Efter reningsprocessen: kan frambära välbehagliga

     offergåvor åt Herren. 

 

Malaki bok. 3:4.

 

4.  #Då skall Judas och Jerusalems offergåvor

behaga Herren som i forna dagar,

     i gången tid#.

 

Leviternas bot och bättring: äger rent hjärta:

      vilket behagar Herren när Judas och Jerusalems frambärande offergåvor på altarbordet.

 

Malaki bok. 3:5.

 

5.  #Jag kommer till er för att hålla dom,

och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar,

       äktenskapsbrytare och menedare till svars

och alla som förtrycker daglönare, änkor och

       faderlösa och som fördelar invandrare -----

alla dem som inte fruktar mig, säger Herren

     Sebaot#.

 

Jag hålla dom hos er:

     Över alla trolldomskarlar äktenskapsbrytare.

 Falska anklagare mot rättvisan.

       Försvara alla förtryckta daglönare.

Alla Änkor faderslösa delar upp invandrare.

         De som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. 

 

Malaki bok. 3:6.

 

6.  #Jag, Herren, har inte förändrats, och ni,

Jakobs barn, är som ni alltid har varit:#.

 

Jag, Herren förändras inte för er ondskans skull.

       Ni, Jakobs ättlingar: ni som alltid varit

ondskefulla.

 

Malaki bok. 3:7.

 

7.  #Ända sedan era fäders tid har ni avvikit från

mina stadgar och inte hållit dem.

       Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka

till er, säger Herren Sebaot.

       Då säger ni:

"Hur då vända tillbaka?"#.

 

Ni, Jakobs barn: sedan era förfäders tid:

varit gensträvigt olydiga föraktar mina stadgar.

      Gör bot och bättring från ert syndiga liv:

gör ni sinnesändring: kommer till er som er

      kärleksfulle fader, säger Herren Sebaot.

Ni svarar mig i ert övermod:

         Hur då göra bot och bättring?

      

Malaki bok. 3:8.

 

8.  #Så en människa får röva från Gud?

Ni rövar ju från mig!

        Då säger ni "

Hur har vi rövat från dig?

     Tionden och offergåvor har ni rövat!#

 

Det som tillhör Gud får inte människan

     röva bort från honom.

Ni säger i ert självförsvar: har vi rövat från dig?

        Tionde-givandet offergåvor rövat

från mig.

 

Malaki bok. 3:9.

 

9.  #Ni drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från

mig, och alla envar#.

 

I ert handlande mot mig har ni drabbats av

      förbannelse.

Ändå fortsätter ni alla röva från mig.

      

Malaki bok. 3:10.

 

10.  #Kom med hela tiondet till förrådshuset,

så att det finns mat i mitt hus.

       Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster

        och låta ymnig välsignelse strömma ner

över er#.

 

Ge ert tiondegivande till mitt förrådshus.

        Vilket gör att i mitt hus finns mat.

Pröva ni mig i ert ert givande, säger Herren Sebaot

         kommer jag öppna himlins fönster över er.

Låta riklig välsignelse strömma över er.  

 

Malaki bok. 3:11.

 

11.  #Jag skall skrämma bort gräshopporna

så att de förstör markens gröda för er och så att

       era vinodlingar inte blir utan frukt,

säger Herren Sebaot#.

 

Skrämma bort gräshopporna skade-görarna

       vilka förstör markens gröda.

Era vinodlingar blivit fruktlösa: säger Herren

       Sebaot.

 

Malaki bok. 3:12.

 

12.  #Då skall alla folk prisa er lyckliga, och ni

skall få ett härligt land, säger Herren Sebaot#.

 

När detta sker skall alla folk i tacksamhet prisa

       er lyckliga.

Ert land skall bli välsignat: säger Herren Sebaot.

 

Malaki bok. 3:13.

 

13.  #Ni har använt starka ord om mig, säger

Herren.   Då säger ni:

      "Hur har vi talat om dig"?#.

 

Ni har i ert övermod talat mot mig, säger Herren.

        Ni säger:

Hur vi med våra ord talat om dig?

 

Malaki bok. 3:14.

 

14.  #Ni har sagt:

"Det är meningslöst att tjäna Gud.

        Vad har vi för nytta av att rätta oss efter vad

han har befallt och gå i säck och aska inför

       Herren Sebaot?#.

 

Ni, har sagt:

       Meningslöst tjäna Gud.

Vad har vi för nytta av lyda hans befallningar.

         Ångra våra onda gärningar i säck och aska.

 

Malaki bok. 3:15.

 

15.  #Nej,nu är det de fräcka vi skall prisa lyckliga:

de handlar orätt men frodras ändå, de klara sig

      fast de sätter Gud på prov!"#.

 

Nej, har ni sagt istället tjäna de fräcka övermodiga:

      ska med våra liv prisa.

I sin ondska handlar de o-rättfärdigt: men lever

      i framgång.

Berömmer sin själviskhet fast de sätter Gud

      på prov.

 

Malaki bok. 3:16.

 

16.  #Så har de som fruktar Herren talat sinsemellan.

      Men Herren har lyssnat uppmärksamt och låtit

göra en förteckning, för att ingen som fruktar

        Herren och aktar hans namn skall glömmas#.

 

I sin gemenskap har talat så med varandra:

      de som fruktar Herren.

Herren lyssnar uppmärksamt på deras ord.

     Gjort en förteckning på vad de sagt.

Ingen som fruktar mitt namn skall bli bortglömd.

 

Malaki bok. 3:17.

 

17.  #Den dag jag griper in, säger Herren Sebaot,

skall de vara min dyrbara egendom.

        Jag skall måna om dem som en far månar om

den som tjänar honom#.

 

De skall vara min dyrbara egendom: den dag

     jag griper in: säger Herren Sebaot.

Jag skall visa min omsorg barmhärtighet mot dem

       som en far.

För de som villigt tjänar mig.   

 

Malaki bok. 3:18.

 

18.  #Då skall ni återigen se skillnad på

rättfärdiga och gudlösa, på den som tjänar Gud

       och den som inte tjänar honom#. 

 

Återigen ser skillnaden mellan: den rättfärdiges

   och gudlöses liv.

Den som tjänar Gud och inte gör det.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK. 2:10-16.

 

BLANDÄKTENSKAP OCH SKILSMÄSSOR FÖRDÖMS.

 

Malaki bok. 2:10.

 

10.  #Har vi inte alla en och samme fader?

Är vi inte skapade av en och samme Gud?

      Varför handlar vi då trolöst mot varandra

och kränker det förbund som våra fäder slöt?#.

 

Tillhör vi inte alla samma fader: vår ende Skapare.

       Skapade allaatill hans Sons avbild:

av samme fader.

      Ödmjukheten skapar ordning.

Högmodet o-lydnaden skapar förvirring.

       Varför lever ni trolöshet mot varandra?

I ert övermod: varför bryter ni det förbund som

      våra fäder slöt? 

 

Malaki bok. 2:11.

 

11.  #Juda handlar trolöst, och man begår skändligheter i Israel och i Jerusalem.

        Juda vanhelgar den heliga plats som Herren 

älskar, och han äktar en främmande guds dotter#.

 

Juda handlar trolöst: i vilket man lever samvetslöst

    mot det förbund som våra fäder slöt.

I Israel och i Jerusalem.

     Juda vanhelgar Jerusalem: den utvalda heliga 

plats som Herren själv älskar.

      Juda äktat sig i en främmande gudadotter. 

 

Malaki bok. 2:12.

 

12.  #Må Herren ur Jakobs boningar utrota den

som gör så, vem det vara månde, även om han

        frambär offer åt Herren Sebaot#.

 

Låt Herren utrota Juda ur Jakobs boningar.

        Även om han frambär offer på

offeraltaret åt Herren Sebaot.

 

Malaki bok. 2:13.

 

13.  #Och dessutom gör ni detta:

ni dränker Herrens altare i tårar, ni gråter

    och ni suckar, eftersom han inte längre vill se

åt era offergåvor och ta emot något av er#.

 

I ert vanhelgande: dränker Herrens offeraltare

     i tårar: ni gråter ni suckar över er ondska.

Han har inte behag till era offer-gåvor.

 

Malaki bok. 2:14.

 

14.  #Då säger ni: "Varför?"

Därför att Herren var vittne vid föreningen mellan

       dig och din ungdoms hustru, som du är

trolös mot trots er gemenskap och ert 

     äktenskapsförbund#.

 

Varför behagar inte våra offer-gåvor Herren Sebaot?

           Herren själv vittnet vid föreningen mellan

dig och din ungdomshustru.

       Du var trolöst mot din ungdomshustru du

 hade äktat.

        Hade i gemenskap äktat med ert

   äktenskaps-förbund. 

 

Malaki bok. 2:15.

 

15.  #Var inte trolös mot din ungdoms hustru!#.

 

Var inte trolös mot din ungdomshustru:

       vilket bryter ditt äktenskaps-förbund!

 

Malaki bok. 2:16.

 

16.  #Den som åsidosätter sin hustru och skiljer

sig från henne, säger Herren, Israels Gud,

      han fläckar sig med orättfärdighet,

säger Herren Sebaot.

       För er egen skull, var på er vakt, var inte trolösa!#.

       

Trolösheten vanärar äktenskapsförbundet.

         I sin trolöshet: försummar kränker sin

hustru: i sin skilsmässa med sin hustru.

      Befläckar sig med o-rättfärdigt liv:

genom sin sklismässa: säger Herren Sebaot.

     Var vaksamma i vad ni gör: undvik trolösheten.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se