Alla inlägg under november 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK.  2:1-9.

 

DOM ÖVER PRÄSTERNA.  DEL. 2.

 

Malaki bok. 2:1.

 

1.  #Därför, präster, gäller nu detta bud för er:#.

 

Ni, präster: detta bud lyd: det gäller er prästtjänst.

 

Malaki bok. 2:2.

 

2.  #Om ni inte lyder och inte lägger på hjärtat

att ära mitt namn, säger Herren Sebaot, 

      skall jag sända förbannelse över er,

        Ja, jag har redan vänt den i förbannelse,

efersom ni inte lagt detta på hjärtat#.

 

Lever i i o-lydnad: inte lägger budet för er

  präst-kallelse på ert hjärta: vilket ärar mitt namn:

       säger Hrren Sebaot.

Sänder jag o-lydnadens förbannelse över ert liv.

        Redan har jag låtit förbannelsen vila över ert

liv: eftersom mitt bud inte finns i era hjärtan.

 

Malaki bok. 2:3.

 

3.  #Jag skall bryta er livskraft och slänga avfall

i ansiktet på er, slaktavfall från era offerfester#.

 

Jag skall i min förbannelse: göra er kraftlösa.

       Låta era fest-offers slaktavfall från era

själviska offerfesters avfall få slängas

       i era ansikten.  

 

Malaki bok. 2:4.

 

4.  #Ni måste inse att jag har gett er detta bud

för att mitt förbund med Levi skall bestå,

      säger Herren Sebaot#.

 

Ni, måste ödmjuka er: jag själv har givit er detta

     bud: mitt förbunds vilja Levi min

utvalde till utföra offertjänst på

     heliga altarbord: skall för evigt bestå:

säger Herren Sebaot. 

 

Malaki bok. 2:5.

 

5.  #Mitt förbund med honom innebar att jag skulle

ge honom liv och välgång och att han skulle

        visa mig vördnad och frukta mitt namn#.

 

Mitt förbund med Levi: vilket innebar jag vill

    välsigna honom liv och välgång.

Att han i tacksamhet: visar mig vördnad respekt:

       fruktar mitt namn.

 

Malaki bok. 2:6.

 

6.  #Sann vägledning kom ur hans mun, inget orätt

fanns på hans läppar.

      I brottlig trohet höll han sig till mig och hindrade många från att ådra sig skuld#.

 

Sann vägledning kom ur hans muns tal.

      Rättvisans ord fanns på hans läppar.

Där brottslig trohet fanns: var han med mg.

        Förhindrade många från o-rättvisans liv.

          

Malaki bok. 2:7.

 

7.  #Prästens läppar förvaltar kunskapen,

från hans mun hämtar man vägledning, ty han

        är Herren Sebats sändebud#.

 

Prästens läppar: förvaltar kunskapen.

      Från hans muns tal: hämtar man livets vägledning.

       Ty prästen är Herrens Sebaots sändebud.

 

Malaki bok. 2:8.

 

8.  #Men ni vek av från vägen, er undervisning

har fört många vilse.

      Ni har brutit mitt förbund med leviterna,

säger Herren Sebaot#.

 

Ni, präster var otrogna mot sanningens

     kärlekens väg.

Er undervisning vilseledde många människors liv.

      Ni i er o-trohet brutit mitt förbund med

leviterna: säger Herren Sebaot.

 

Malaki bok. 2:9.

 

9.  #Därför skall jag göra er föraktade och ynkliga inför hela folket, för ni har inte hållit er till

       mina vägar, och ni gör skillnad på person

när ni tolkar lagen#. 

 

Er o-trohet mot mitt förbund: ska göra er föraktade

      eländiga inför hela folket.

Eftersom ni i er o-lydnad: övergivit mina vägar.

       I ert tolkning av lagen: skiljer på person. 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.

 

DEL. 190.

 

19000.  O-tåligheten samhälls-problem.

 

19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'

 

19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens

beteende.

 

19003.  O-tåligheten rider på elakheten.

 

19004.  Tänk få längta efter sanningen:

visa avsky mot lögnen och falskheten.

 

19005.  Tänk få vara fri från ögnens falskenhetens giftiga tunga. 

 

19006.  Ondskan våldet  dåraktiga gärningar.

 

19007.  Kärleken förlåtelsen varandras vänner.

 

19008.  Tänk få älska ödmjukheten:

få vara hennes vän få bidra  till  hennes

     uppskattning i ödmjukas hjärtan.

 

19009.  Tänk få göra ödmjukheten uppskattad

uppmuntrad älskvärd i människors-hjärtan. 

 

19010.  Tänk få göra högmodet föraktad hatad

får vara högmodets fiende få bidra till hennes 

    vanära skam undergång.

 

19011.  Tillåta högmodet bli o-önskad  o-värdig

förlöjigad inför människos ögon.

 

19012.  Högmodet har ingenting att ge till mänskligheten.

 

19013.  Förräderiet rider på högmodet.

 

19014.  Trolösheten förräderiet  o-intressant liv.

 

19015.  Bedrägeriet rider på stoltheten.

 

19016a.  Bedrägeriet vad ger det till mänskligheten.

 

19016b.  Bedrägeriet skapar olycka och fördärv.

 

19016c.  Bedrägeriet  falskheten  samhällets

olycksfåglar.

 

19017.  Trolösheten förräderiet samhällets olycksfåglar.

 

19018.  Otroheten löftesbrott: trohetens fiende.

 

19019.  Löftesbrott lögnens hantlangare.

 

19020.  O-troheten falskhetens hantlangare.

 

19021.  Nyttigare bemötas av rättvisan 

än o-rättvisan gissel.

 

19022.  O-rättvisan gissel  fylld av lögner 

och falskhet.

 

19023.  O-rättvisans gissel  skadlig för nationen.

 

19024.  O-rättvisan nationellt problem.

 

19025.  O-hederlig  o-ärlig  nationellt  problem.

 

19026.  Trolösheten o-ärlig.

 

19027.  O-ärligheten lögnaktig.

 

19028.  Trolösheten lögnaktig.

 

19029.  Trolöshetens svikna löften nationellt problem.

 

19030.  Trolöshetens  svikna löften  sanningens

     fiende och o-vän.

 

19031.  Troheten sanningens vän.

 

19032.  Troheten rider på sanningen.

 

19033.  Trolösheten rider på falskheten.

 

19034.  Trolösheten o-pålitlig oärlig.

 

19035a.  Lögnen hopplös i sitt beteende.

 

19035b.  Falskheten tröstlös i sitt beteende.

 

19035c.  Lögnen duktig på att ljuga.

 

19036.  Falskheten uttalar falska ord.

 

19037.  Vara slarvig i sitt beteende:

själviskhetens vän.

 

19038.  Vara oartig visa dåligt uppträdande.

 

19039.  O-artigheten rider på stoltheten.

 

19040.  Genom ödmjuka längtan ödmjuka sig

under ödmjukhetens beskydd:

       

19041.  Ödmjukhetens beskydd  säkert tryggt

 själens tillflykt.

 

19042.  Ödmjuke beslutat sig för följa ödmjukheten.

 

19043.  Tiden livet  samarbetar beroende

av varandra.

 

19044.  Stolte har problem med sitt stolta hjärta.

 

19045.  Stolta hjärtat tankar sinnelag

stoltes olycka och fördärv.

 

19046a.  Ödmjukheten befriat ödmjuke från 

högmodets fängelse.

 

19046b.  Ödmjukheten låter ödmjuke leva i 

ödmjukhetens rikedomar.

 

19047.  Ego-kärleken älskar sig själv:

sin självgodhet: toööfredsställer sina egna behov.

 

19048.  Ilskna beteendet o-intressant beteende.

 

19049.  Ilskes hjärta tankar  blir till rovbyte 

för ilskenhetens världsliga frestelser och ropande

      efter vilseledda hjärtan.

 

19050.  I hjärtats dolda rum  finns vredens 

trolösa övermod.

 

19051a.  I hjärtats dolda rum finns

o-barmhärtighetens trolösa stolthet.

 

19051b.  I hjärtats tankars dolda rum finns

    elakhetens trolösa högmods förakt.

 

19052.  Elakhetens hatiska förakt  skadlig

för själen.

 

19053.  Elakhetens förakt  visar ingen omsorg

kärlek för själen.

 

19054.  Onda människor  hatar föraktar sin nästa.

 

19055.  Onda människor dålig tillflykt för

sin nästas liv.

 

19056.  Onda människor +++ övermodiga

o-gärningsmän.

 

19057.  Lögnare mördare hatar och föraktar sin nästas liv.

 

19058.  Lögnens bedragare  o-intressanta människor. 

 

19059.  Bedragare  falskspelare vandrar inte på

sanningens och kärlekens vägar.

 

19060.  Vreden förbittrar människors hjärtan.

 

19061.  Där Aktiva hjärtans  händers handlingar

utförs uttalas i ord sin nästa till nytta.

 

19062.  Rättvisans rättfärdighet  bättre än

gudlösas o-rättvisa.

 

19063.  Vredens ursinnighet stridslystenhet

illvillja skadlig smärtsam farlig för själen.

 

19064.   Ondskan förtryck  lögn egoism

våldtar människans viljan.

 

19065.  Människans vilja väljer antingen ondskan

eller godheten.

 

19066.  Människans o-kunnighet om ondskans

skadliga följer bedrar henne.

 

19067.  Ödmjukheten blir tackad älskad prisad

uppskattad älskvärd önskvärd av den ödmjukes liv.

 

19068.  Dödlig sjukdom fullbordar målmedvetet

beslutsamt sitt uppdrag.

 

19069.  Dödlig sjukdom får sitt uppdrag av arvssynden.

 

19070.  Frukta inte för den som kan förgöra

kroppen: men frukta för den som kan förgöra själen.

 

19071.  Vad hjälper det om människan vinner hela

världen men förlorar sin själ.

 

19072.  Ondskans bittra källa släcker inte

törstig själ.

 

19073.  Godhetens smaksöta källa släcker

törstig själ.

 

19074.  Godhetens smaksöta källa vilket

släcker själens längtan efter godheten.

 

19075.  Tron fullkomlig i sitt beteende:

tvivlet o-fullkomlig i sitt beteende.

 

19076.   Vreden o-fullkomlig i sitt vredsinta beteende.

 

19077.  O-Barmhärtigheten o-fullkomlig i sitt

o-barmhärtiga beteende.

 

19078a.  Lögnen rider på o-kunnigheten.

 

19078b.  Kunskapen insikten rider på kunnigheten.

 

19078c.  Kunskapen lögnens fiende.

 

19079.  Lydnaden lögnens fiende och o-vän.

 

19080.  O-kunnigheten lögnen vilseleder människan

från sanningen.

 

19081.  Lögnen ifrågasätter sanningen med

lögnaktiga ord.

 

19082.  O-själviske hatar själviskheten:

älskar livet i o-själviskheten.

 

19083.  Lögnen och sanningen vandrar sida vid

sida vem är segrare i våra liv?

 

19084.  Mildheten ödmjukheten varandras vänner.

 

19085a.  Fåfängans äregirighet: dödens vän.

 

19085b.  Fåfängans äregirighet: o-fullkomlig.

 

19085c.  Fåfängans äregirighet: självisk.

 

19086.  Grämelsens förbittring: sårar själen.

 

19087.  Grämelsens förbittring: värdesätter

inte livet.

 

19088.  Grämelsens förbittring: skadlig smärtsam.

 

19089a.  Tillåta saktmodet vaka över livet

 gör livet intressant.

 

19089b.  Tillåta barmhärtigheten vaka över livet

 gör livet intressant.

 

19089c.  Tillåts ilskenheten vakar över livet

gör livet o-intressant.

 

19090.  Tillåts förtalet vara Herre över tungans missbruk gör livet i-ontressant.

 

19091.  Tillåts skvalleriets vara Herre över tungans

missbruk: gör livet o-intrssant.

 

19092.  Heder åt de som undviker förtalets tunga.

 

19093.  Heder åt dem som undviker skvalleriets

tungas ord.

 

19094.  Undvik lyssna på förtalets ord.

 

19095.  Undvik lyssna på skvalleriets ord.

 

19096.  Undvik ilskenhetens ord.

 

19097.  Undvik trätgiriga ord.

 

19098.  Använd inte tungans till tomma ord. 

 

19099.  Använd inte tunga till lögnaktiga ord.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

ORD FÖR DAGEN. MARS 2020.

 

Första dagen.

 

Tänk få bemöta häftigheten med saktmodet.

 

Andra dagen.

 

Tänk få vara mildhetens barn.

 

Tredje dagen.

 

Tänk få vara ödmjukhetens barn.Fjärde dagen.

 

Bättre vara son eller dotter till ödmjukheten.


 

Femte dagen.

 

Bättre vara dotter eller son till snällheten

   än förslavad son eller dotter till elakheten.

 

Sjätte dagen.

 

Kivet trätgirigheten värdelösa i sitt människovärde.

 

Sjunde dagen.

 

Trätgirigheten kivet har sitt värde i tomheten.

 

Åttonde dagen.

 

Stidslysten grälsjukheten har sitt värd i tomheten.

 

Nionde dagen.

 

Grälsjukheten  glädjefattig.

 

Tionde dagen.

 

Stridslystna ord o-intressant lyssna på.

 

Elfte dagen.

 

Stridigheten visar värdelöst beteende:

   ger o-nödigt tidsfördriv.

 

Tolfte dagen.

 

Vara lättjefull likgiltig: vilket o-intressant liv.

 

Trettionde dagen.

 

Godheten ondskans fiende.

 

Fjortonde dagen.

 

Ondskan främmande för godhetens livsstil.

 

Femtonde dagen.

 

Godhjärtlighetens livsföring: värdesätter livet.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskan umgås inte godheten med varandra.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ordspråket säger: lika barn leka bäst.

    Vilket gör godheten och ondskan till livets fiender.

 

Artonde dagen.

 

Sjukdomen och hälsan: umgås inte med varandra.

 

Nittionde dagen.

 

Ordspråket säger lika barn leka bäst:

    Vilket gör hälsan sjukdomen till livets o-vänner.

 

Tjugonde dagen.

 

Solens värmestrålar värmer jordens yta.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Jordens grödas föda nyttig för alla levande varelser.

 

Tjugoandra dagen.

 

Skapade varelser har sitt liv i livets ande.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ondskans listighet rider på lögnen och falskheten.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Tack vare högmodet: lever mänskligheten

    i o-moraliska livet.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tack vare ordstrider och trätgirigheten:

     lever mänskligheten i en värld av splittring.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Splittringen rider på högmodet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Envisheten rider på stoltheten.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Nyfikenheten rider på övermodet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Rädslan rider på lögnen och falskheten.

      Människo-fruktan rider på lögnaktig rädsla.

 

Trettionde dagen.

 

Frimodigheten o-vän med lögnaktig rädsla.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnaktig rädsla: använder människors seende

    och lyssnande som sina vapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

MALAKI BOK. 1:1-14.

 

Malaki. 1:1.

 

1.  #Profetord. Herrens ord till Israel genom Malaki#.

 

HERRENS KÄRLEK OCH MAKT.

 

Malaki. 1:2-5.

 

Malaki. 1:2.

 

2.  #Jag har visat er kärlek, säger Herren.

Då säger ni: "Hur har du visat oss kärlek?"

     Jakob och Esau var ju bröder, säger Herren.

Jag älskar Jakob#.

 

Herren säger: jag har visat er min kärlek.

     Ni besvarar min kärlek:

Herren säger: Jakob och Esau var tvillingbröder.

       Jag älskar Jakob men  hatar Esau.

 

Malaki. 1:3.

 

3.  #Men Esau hatade jag, och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland#.

 

Jakobs tvilllingbroder Esau hatade jag.

         Mitt hat till honom gjorde hans berg till

ödemark: där inget fruktbart liv fanns.

     I hatet vilar förbannelsen.

 

Malaki. 1:4.

 

4.  #Om Edom säger:

"Vårt land är förstört, men vi skall bygga upp det

ödelagda igen", då säger Herren Sebaot:

     Låt dem bygga, jag skall riva ner.

Det skall kallas ondskans land och folket som

     Herren vredgas på för evigt#.

 

Edoms land: vårt land förstört.

      Edomiterna säger i sitt övermod:

vi vill återuppbygga vårt land.

          Herren besvarar deras själviska planer:

Jag skall riva ner deras händers verk.

        Vilket gör Edoms land till ondskans land.

Edoms folk vilka Herren vredgas på för evigt. 

 

Malaki. 1:5.

 

5.  #Ni skall få se detta med egna ögon, och då

skall ni säga:

     "Herrens makt når bortom Israels gräns"#.

 

Min vredesdom över detta land ska ses

    med människors ögon.

Ni, skall ödmjukt säga: 

      Herrens allmakt skall sträcka sig bortom

Israels givna gränser.

 

DOM ÖVER PRÄSTERNA.

 

Malaki. 1:6-14.

 

Malaki. 1:6.

 

6.  #En son visar aktning för sin far och en tjänare

för sin herre.

      Men om jag är fader, var är aktningen för mig?

Om jag är herre, var är vörnaden för mig?

      Det säger Herren Sebaot till er präster, ni som

föraktar mitt namn.

     Då säger ni:

"Hur visar vi förakt för ditt namn?#.

 

Sonen visar respekt för sin jordiske fader.

     Tjänaren för sin herre.

Om jag är fader för er: var äer er aktning för mig?

         Om jag är er herre: vad är då er vördnad

för mig?

       De orden säger jag: Herren Sebaot till

er mina präster: ni som vanärar föraktar mitt

      heliga namn.

Ni säger: Hur föraktar vi ditt namn? 

 

Malaki. 1:7.

 

7.  #Genom att komma med oren föda till mitt altare.

     Då säger ni:

"Hur har vi gjort den oren?"

      Genom att mena att man kan visa förakt

för Herrens bord#.

 

I ert offrande av oren föda på mitt heliga altare.

      I er själviskhet försvarar er själva:

Har vi orenat ditt altare.

      I vilket ni visar förakt för Herrens altarbord.

 

Malaki. 1:8.

 

8.  #Ni kommer med blinda offerdjur:

är inte det något ont?

       Ni kommer med halta och sjuka djur:

är inte det något ont? 

    Om du går till ståthållaren med dem, tror du

att han uppskattar det och visar dig välvilja?

       säger Herren Sebaot#.

 

I ert offrande frambär: blinda offerdjur.

          Blinda offerdjur: till mitt heliga altare

orenar mitt altare.

       Går du till ståthållaren med blinda offerdjur:

tror ni han uppskattar offret:

       besvarar med välvilja?

 

Malaki. 1:9.

 

9.  #Och här vill ni beveka Gud att visa oss nåd!

   Kan han visa välvilja när ni kommer med sådant?

säger Herren Sebaot#.

 

I ert offrande vill ni påverka Gud: visa sin nåd.

         Kan ni ert offer tro han visar sin välvilja

när ni kommer med blinda offerdjur?

 

Malaki 1:10.

 

10.  #Om ni ändå ville stänga tempeldörrarna

och låta bli att tända min altareld i onödan,

      säger Herren Sebaot, jag tar inte emot några

offer av er#.

 

I ert offrande: visa ödmjukhet låta bli tända

      min altareld.

Jag, Herren Sebaot har inte behag till era offer.

 

Malaki. 1:11.

 

11.  #Från öster till väster är mitt namn stort bland

folken, och överallt frambär man rökelseoffer

      åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort

bland folken, säger Herren Sebaot#.

 

Mitt heliga namn är välkänt bland alla folk från

     öster till väster.

Överallt frambär man rökelseoffer till mitt

     namns ära.

Rena obefläckade offer: mitt namn är högtlovat

     bland folken: säger Herren Sebaot.

 

Malaki. 1:12.

 

12.  #Men ni vanhelgar det när ni menar att Herrens

bord är orent och hans mat är värd förakt#.

 

Ni, mina präster: vanhelgar mitt heliga altarbord:

      Vilket gör mitt altare orent och hans mat

värt bli föraktat.

 

Malaki. 1:13.

 

13.  #Ni säger:

"Vilket besvär!" och fnyser bara, säger Herren

     Sebaot.

Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och

     frambär dem som offer.

Skulle jag ta emot sådana gåvor av er?

     säger Herren#.

 

Ni säger i era hjärtan:

      Er tid för ert fåfängliga offrandet:

till ingen nytta.

          Jag föraktar ert offrande:

säger Herren Sebaot.

       Ni offrar: 

Stulna, halta och sjuka: frambär dem som offer

    på mitt heliga altarbord.

Skulle jag med välvilja känna mitt behag för

      dessa offer?  säger Herren.  

 

Malaki. 1:14.

 

14.  #Förbannad är den bedragare som lovar att

offra ett handjur ur sin hjord men sedan frambär

        ett snöpt djur åt Herren.

Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot,

       och mitt namn är fruktat bland folken#. 

 

Förbannad i mina ögon: den bedragare som

     illvilligt lovar offra ett han-djur ur sin hjord.

Vilket han frambär ett o-fullkomligt offer 

      åt Herren.

Jag är  en stor konung, säger Herren Sebaot.

       Mitt namn i himlen och på jorden

fruktat av alla folk.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

PREDIKAREN. 12:1-14.

 

UNGDOM OCH ÅLDERDOM.  DEL. 2.

 

¤Predikaren. 12:1.

 

1.  #Tänk på din skapare i din ungdom,

innan de onda dagarna nalkas, de år som

      ingen glädje har att ge#.

 

Glöm  inte  din Skapare i din ungdomstid.

      Innan de onda dagarna visar sig.

Vilkas dagar är glädjefattiga.

 

¤Predikaren. 12:2.

 

2.  #Då solen och ljuset slocknar och månen

och stjärnorna, då regnet följs av moln#.

 

Vilket kan jämföras med Skapelsens olika tider

   av skapade verken:

Solen solens ljusstrålar slocknar.

       Månen och stjärnorna slocknar i sitt

ljus för människors ögon.

        Regnet följa moln.  

 

¤Predikaren. 12:3.

 

3.  #Det är den dag då husets väktare darrar

och de starka männen sviktar, malerskorna

     slutat mala ----- de är för få ----- då det mörknar

för dem som ser ut genom fönstret#.

 

Dagen kommer då husets trygga väktare visar

     sin rädsla.

Starka kraftfulla män: blir modlösa.

       Malerskorna vilka troget maler säden

upphör med sitt malande.

    Vilket jämförs med aktiva mödans tid:

ålderdomens tid: då arbetsmödans tid är förbi.

          

¤Predikaren. 12:4.

 

4.  #Då dörrarna mot gatan stängs till,

då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir

       tunn som en fågels och sångrösten

mister sin glans#.

 

Under ungdomstiden alla dörrar är öppna.

     I ålderdomen dörrarna stängs till gatan.

Likaså med kvarnen.

        Likt fångelns sångröst mister sin ljudglans.

 

¤Predikaren. 12:5.

 

5.  #Då man bävar för en backe och för farsorna

på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan

     släpar sig fram och kaprisfrukten mist sin

kraft, då människan går till sitt eviga hem

        och gråtarna väntar på gatan#.

 

Likt människan i sin ålderdom går till ditt

        eviga himmelska hem:

Liknas vid rädslan brant backe.

      Olika faror på livets väg.

Mandelträdet lyser sig i vitt.

        Gräshoppan: likt männniskans ålderdomssvaghet släpar sig fram i sin kraftlöshet.

     Likt kaprisfrukten förlorat sin kraft.

Ålderdomens gråtare väntar på gatan.     

 

¤Predikaren. 12:6.

 

6.  #Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen

brister, kruset krossas vid källan och brunnshjulet

      går i bitar#.

 

Likt silvertråden silts av: ålderdomen förlorat

     sin livskraft.

      Guldskålen brister sönder i kärvor:

en bild på ålderdomen.

          Likt helt krus vid källan krossas innan

den fylls.

      Liksom det rullande kraftfulla brunnshjulet

går sönder i bitar: likt den kraftlösa ålderdomen.

 

¤Predikaren. 12:7.

 

7.  #Då stoftet återvänder till jorden,

sitt ursprung, och livsanden återvänder till

     Gud, som gav den#.

 

Ålderdomens livlösa kropp: återgår till bli stoft.

        Vilket återvänder till jordens mylla.

Sitt ursprung av liv, livs-andan återvänder till

      Gud sin Skapare: vilken inblåste sin 

livsande i hans näsa in hennes andningsorgan.

 

¤Predikaren. 12:8.

 

8.  #Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren,

allt är tomhet#.

 

Livets tomhet, idel tomhet, säger Predikaren.

       Allt ligger under tomheten.

 

SLUTORD.

 

¤Predikaren. 12:9.

 

9.  #Predikaren var inte bara en vis man,

gav också folket del av sin kunskap.

       Han vägde och granskade och ordnade 

många ordspråk#.

 

Predikaren ägde inte endast vishet.

      Gav också den till folket.

Vägde deras ord i sitt värde: granskade dem

     skapademånga olika ordspråk.

 

¤Predikaren. 12:10.

 

10.  #Predikaren sökte ge sina ord en tilltalande

form och rättframt uttrycka sanningen#.

 

Predikaren sökte efter delge sina visa ord:

       vara nyttiga undervisande till livets lärdom.

I vilket ge uttryck för sanningen.

 

¤Predikaren. 12:11.

 

11.  #De visas ord är som oxpikar, och samlade

tänkespråk som väl inslagna spikar.

        De kommer från en och samme herde#.

 

De visas alla ord likt indrivna fasta oxpikar.

      Ihopsamlade tänkespråk som väl

inslagna med kraftfulla spikar.

       Vilka har sitt ursprung från en och samme herde.

 

¤Predikaren. 12:12.

 

12.  #För övrigt, min son, ta varning:

det myckna bokskrivandet tar aldrig slut,

       och flitiga studier gör kroppen trött#.

 

Min son, som lyssnar på tänkespråken.

       låt dem varna dig:

myckna bokskrivandet har inte sett sitt slut.

     Flitiga studier: gör kroppen trött.

 

¤Predikaren. 12:13.

 

13.  #Nu har du hört allt, och detta är summan 

frukta Gud och håll hans bud.

      Det gäller alla människor#.

 

Du hör nu vad jag säger till dig.

        Allt vad somm sagt är summan:

lev i gudsfruktan.

        Livet i gudsfruktan ger lydnad för hans bud.

Vilket gäller hela mänskligheten.

 

¤Predikaren. 12:14.

 

14.  #Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, 

       gott som ont#.

 

Ja, för var du i ord och gärning gör skall du

      inför göra räkenskap.

Antingen det görs i godhet eller med ondsint

        hjärta.

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

PREDIKAREN. 11:1-6.  TID OCH ÖDE DEL. 3.

 

PREDIKAREN. 11:7-10. 

 

UNGDOM OCH ÅLDERDOM.  DEL. 1.

 

¤Predikaren. 11:1.

 

1.  #Sänd ditt ord över vattnet, en dag får du

det åter#.

 

Låt livets ord: o-förgängliga ordet bli utsänt

     över vattnet till främmande länder.

I tidens längd kommer vad som såtts över vattnet

     tillbaks en dag. 

 

¤Predikaren. 11:2.

 

2.  #Fördela vad du har på flera händer ----- du vet

aldrig vilka olyckor som kan drabba landet#.

 

Fördela din sysselsättning på  flera händer.

        Du känner inte till i förväg som skall

ske med landet.

 

¤Predikaren. 11:3.

 

3.  #När molnen är fyllda tömmer de regnet på

jorden, och ett träd som faller, mot norr eller

      söder, ligger på den plats där det föll#.

 

Fyllda moln förtyngda av regnet töms ut

     jordens fruktsamma yta.

Faller ett träd mot norr eller söder:

     ligger det där det föll.

 

¤Predikaren. 11:4.

 

4.  #Den som vaktar på vinden får ingenting sått,

den som blickar mot molnen får ingenting skördat#.

 

Vaktar man på vindens olika vindriktningar:

     i sin o-säkra visshet får ingenting sått.

Ha sin blick riktade mot molnen:

      Får ingen inbärgad skörd.

 

¤Predikaren. 11:5.

 

5.  #Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret

hos den havande, lika litet förstår du hur Gud

       handlar, han som gör allt#.

 

Ingen vet hur livsande får sitt liv i fostret:

     i den havande kvinnan.

Lika litet förstår människan Guds handlingssätt.

       

¤Predikaren. 11:6.

 

6.  #Så ut din säd på morgonen, och låt inte armen

vila på kvällen.

        Du vet inte vad som lyckas bäst,

det ena eller det andra, eller om båda blir lika bra#.

 

Så ut din sådd på morgonen:

       eller fortsätter sådden på kvällen.

Vet inte vad som ger bäst lycka.

      Antingen det ena eller andra lyckas som sås.

Eller både sådden på morgonen och kvällen

      ger goda skördar.

 

 

PREDIKAREN. 11:7-10.  UNGDOM OCH ÅLDERDOM.

 

DEL. 1.

 

¤Predikaren. 11:7.

 

7.  #Ljuvligt är ljuset, det är skönt för

ögonen att se solen#.

 

Vad ljuvligt ljuset är sin skönhet.

      Ljusets skönhet: visar sin skönhet för ögonen.

 

¤Predikaren. 11:8.

 

8.  #Om människan lever i många år skall hon glädja

sig åt dem alla och minnas att mörkrets dagar

        blir många.

Allt som kommer är tomhet#.

 

Lever människan många år skall glädja sig åt dem.

        Minnas livets mörka dagar blir många.

Allt som sker under idel tomhet.

 

¤Predikaren. 11:9.

 

9.  #Gläd dig, yngling, medan du är ung,

njut i fulla drag av din ungdom.

        Följ ditt hjärtats vägar, gå dit öga leder dig.

Men tänk på att för allt du gjort skall du ställas

       till ansvar av Gud#.

 

Var glädjefylld, du yngling, under din ungdomstid.

        Njut av varje dag av din ungdomstid.

Följ i lydnad ditt hjärtats vägar.

       Lyd ditt öga dit det leder dina fotsteg.

Tänk på vad du gjort under din ungdomstid:

       det du gjort får  du göra räkenskap för

inför Gud.

 

¤Predikaren. 11:10.

 

10.  #Undvik allt som pinar ditt hjärta,

allt som plågar din kropp:

       ungdom och blomning är snart förbi#.

 

Undvik all ondskans lockelser och frestelser:

     bevara ditt hjärta från ondskan.

Från all ondska som villigt plågar din kropp.

        Ungdomstiden hennes blomstringstid:

snart försvunnen likt gräsets förgängliga

     blomstrings-tid på marken. 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

PREDIKAREN. 10:1-20.  TID OCH ÖDE. DEL. 2.

 

¤Predikaren. 10:1.

 

1.  #Död fluga får parfymen att stinka och jäsa,

ett uns av dårskap väger mer än vishet och ära#.

 

Död flugas lukt: stinker.

      En smula av dårskap i sitt fördärv väger 

mer än visheten äran.

 

¤Predikaren. 10:2.

 

2.  #Den vises förstånd bringar lycka,

dårens förstånd bringar olycka#.

 

Vises förstånd ger livet lycka.

     Dårens förstånd ger livet olyckor och elände.

 

¤Predikaren. 10:3.

 

3.  #Var han än går kommer dårens förstånd

till korta, han röjer sin dårskap för alla#.

 

Dårens livsvandring: blir kortvarig:  

      Dårens dåraktiga förstånd: o-intressant.


¤Predikaren. 10:4.

 

4.  #Om fursten rasar mot mig skall du inte

lämna din post: lugn behärskning hindrar

       stora misstag#.

 

Om fursten i sin häskarmakt: anfaller mig:

    var frimodig lämna inte din vaktpost.

Var saktmodig mild i din behärskning

      vilket hindrar från göra stora misstag.

 

¤Predikaren. 10:5.

 

5.  #Här är något ont jag har sett under solen,

ett missgrepp som beror av den som har makten:#.

 

Har sett något ondsint under solen:

      Ett misstag beror på den som har makten.

 

¤Predikaren. 10:6.


6.  #Dårskapen får sitta i högsätet, de rika på 

undanskymd plats#.

 

Dårskapen får sitta i livsödets högsäte.

       Rika människor finns skymda för människorsögon.

 

¤Predikaren. 10:7.

 

7.  #Jag sett slavar till häst och furstar till

fots som slavar#.

 

Har sett människoslavar till häst.

       Furstar förslavade till fots.

 

¤Predikaren. 10:8.

 

8.  #De som gräver en grop faller själv däri,

den som river en mur blir biten av en orm#.

 

Dåraktiga människor gräver i sin dårskap

     en grop för sin nästa:

vilket han själv faller i sin egen grävda grop.

     Den som illvilligt river ner en försvarsmur:

blir själv i sin illdådlighet biten av en giftorm.

 

¤Predikaren. 10:9.

 

9.  #Den som bryter sten blir skada av sten,

den som  hugger ved kan göra sig illa#.

 

Den som vidrör en stens tyngd blir själv skadad.

        Den som hugger ved kan skada sig.

 

¤Predikaren. 10:10.

 

10.  #Om yxan är slö och eggen inte slipas 

får man bruka desto större kraft.

       Man vinner på att gå till verket med vishet#.

 

Slö yxa o-duglig yxa: o-slipad egg: behöver

      större styrka för utföra ved-klyvningen.

Vinsten vinns när man söker använder visheten.

 

¤Predikaren. 10:11.

 

11.  #Om ormen hugger före besvärjelsen gör

ormtjusaren ingen förtjänst#.

 

Hugger ormen före besvärjaren: förlorar

      ormtjusaren sin förtjänst. 

 

¤Predikaren. 10:12.

 

12.  #Den vises ord banar väg till framgång,

men dårens tunga blir hans fördärv#.

 

Vises ord vägen in i livets framgång.

        Dårens tungars ord: snärjer honom:

gör hans liv  fördärvligt eländigt.

 

¤Predikaren. 10:13.

 

13.  #Början av hans tal är dårskap och slutet 

renasre vanvett#.

 

Början dårens tal: visar sin dårskap.

      Slutet av hans tal blir till renaste galenskapet.

 

¤Predikaren. 10:14.

 

14.  #Dåren pratar och pratar.

Ingen människa vet vad som skall ske,

        ingen kan säga henne vad som skall hända,

när hon en gång är borta#.

 

Dåren pratsam pratsjuk  i sin dårskap.

      Människan lever i o-kunnighet om vad som

skall ske.

'      När hon är borta: kan ingen tala till henne. 

 

¤Predikaren. 10:15.

 

15.  #Dårens möda tröttar ut honom,

han hittar inte ens vägen till staden#.

 

Dårens arbetsmöda tröttar ut honom.

        I sin trötthet hittar inte vägen till staden.

 

¤Predikaren. 10:16.

 

16.  #Ve det land där en tjänare är kung

och där furstar börjar festa redan på morgonen#.

 

Olycka kommer över det land där tjänaren

      är kung.

Där furstar börjar med sitt festande redan 

       på morgonen.

 

¤Predikaren. 10:17.

 

17.  #Lyckligt det land där en ädling är kung

och där furstar håller fest i rätt tid,

      med manlig måtta och utan rus#.

 

Välsignat det land där en av ädlig börd är kung.

        Där furstar håller ordning på sin fest i rätt tid.

Vilket vittnar av manlig måttfullhet.

 

¤Predikaren. 10:18.

 

18.  #Där slapphet bor sjunker taket in,

lata händer lämnar huset otätt#.

 

Där likgiltigheten lättjan bor förstörs husets tak.

       Lata bekväma händer: lämnar huset förstört. 

 

¤Predikaren. 10:19.

 

19.  #Gästabud gör man för nöjes skull,

vin gör livet glatt, för pengar får man allt#.

 

Gästabud görs för livets nöjes skull.

      Vin-drickandet  gör livet glädjefyllt.

Pengar betalar allt.

 

¤Predikaren. 10:20.

 

20.  #Förbanna inte kungen för dig själv,

inte den rike ens i ditt sovrum.

        En fågel kan viska i någons öra,

ditt ord kan bäras vidare på vingar#. 

 

Låt inte dina förbannelsens ord: råda över

       kungens liv.

Inte tillåta de orden få råda över den rike

       i ditt sovrum.

Fågeln kan viska i någons öra: vilket med

      hennes flygande vingar kan föras vidare. 

        

         

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 november 2019 15:43

PREDIKAREN. 9:11-18.  TID OCH ÖDE. DEL.1

 

¤Predikaren. 9:11.

 

11.  #Vidare såg jag under solen:

det är inte de snabba som vinner loppet,

     det är inte de tappra som vinner striden,

det är inte de visa som får bröd, inte de

      kloka som bli rika, inte de kunniga som 

har framgång:

     allt är tillfällighet och slump#.

 

Fortsatte utforska vad som sker under solen:

        Inte de snabbt tävlande vinner loppet.

Inte de stridsdugliga vinner striden.

       Inte de visa som får livets bröd.

Inte de kloka  vilka blir rika.

         Inte de kunniga vilka äger livets framgång.

Allt som sker är tillfällighet.

 

¤Predikaren. 9:12.

 

12.  #Människan vet inte när stunden är inne.

Liksom fisken fångas i olycksnätet och fågeln

       fastnar i snaran, så blir människorna

snärjda när olyckan plötsligt drabbar dem#.

 

Människan o-kunnig om när stunden för vad som

     skall ske.

I jämförelse med när fisken blir fångad i

       sitt olyckligsnät.

Vilket är  fiskens livs-öde.

       Fågeln som o-frivilligt fastnar i fångarens

  livs-snara. 

Människornas livs-öde: när hon blir snärjd:

     då plötsligt olyckan drabbar deras liv.

 

¤Predikaren. 9:13.

 

13.  #Jag såg hur det kan gå med den största vishet

under solen#.

 

Såg under solen: den största visheten.

 

¤Predikaren. 9:14.

 

14.  #Det var en liten stad med få invånare.

Mot den tågade en stor konung.

       Han omringade den och byggde väldiga

belägringsverk#.

 

I en liten stad fanns få invånare.

        Stor mäktig konung anföll den.

Omringade den byggde väldiga belängringsverk

      runt den.

 

¤Predikaren. 9:15.

 

15.  #Nu fanns det i staden en man, fattig men

vis, och han kunde ha räddat staden med

    sin vishet. 

Men ingen kom att tänka på den fattige#.

 

I den lilla staden fanns en man:

     Fattig men ägde  ett vist hjärta:

Kunde inte rädda staden med sin vishet.

      Ingen kände till den fattige.

 

¤Predikaren. 9:16.

 

16.  #Då sade jag:

Vishet är bättre än styrka, men den fattiges

     vishet föraktas, och ingen lyssnar på hans ord#.

 

När jag såg den fattige hans vishet:

      Visheten bättre än mänsklig styrka.

Den fattiges vishet föraktades i människors ögon.

       I sitt övermodiga dårskap: ingen villig lyssna

på hans visa ord. 

 

¤Predikaren. 9:17.

 

17.  #De visas stilla tal är starkare än

skränet från dårarnas hövding#.

 

Visas stilla talade ord: visa sig vara starkare än

       o-ljudet från dårarnas hövdings uttalade ord.

 

¤Predikaren. 9:18.

 

18.  #Vishet är bättre än vapen.

Ett enda fel fördärvar mycket gott#. 

 

Visheten hennes ord: bättre än stridsdugliga vapen.

      Felaktiga ord: fördärvar mycket gott.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se