Direktlänk till inlägg 16 september 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DE. 121.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 121.

 

12100.  Lögnen och sanningen lever i två skilda världar.

 

12101a.  Ödmjuke växer till & formas i sin ödmjukhet.

 

12101b.  Milde växer till och formas i sin mildhet.

 

12101c.  Barmhärtige växer till och & formas i 

sin barmhärtighet.

 

12102a.  Ingen ilskhet uppstår ur saktmodet.

 

12102b.  Ingen häftighet uppstår ur saktmodet.

 

12102c.  Ingen vrede uppstår ur saktmodet.

 

12103.  Uppmuntra kvinnans kvinnliga gener

ger henne uppskattning  uppmuntran

        känner sig älskad  värdefull  få vara  kvinna.


12104a. Uppskatta människo-värdet.


12104b.  Se människo-värdet i alla människor.


12104c.  Människo-värdet värdesätter människan-


12105a.  Ingen elakhet uppstår ur godheten.


12105b.  Ingen elakhet uppstår ur vänligheten.


12105c.  Ingen elakhet uppstår ur snällheten.


12106.  Godheten finns i den godhjärtiges hjärta.


12107.  Vänligheten finns i den vänliges hjärta.


12108a. Inget fel uppmuntra sig själv.


12108b.  Inget fel belöna sig själv.


12108c.  Älska sin nästa såsom sig själv.

 

12109a.  Fler-ordig tunga  skadlig smärtsam tunga.

 

12109b.  Fler-ordiga ord  skadliga smärtsamma Ord.

 

12109c.  Fler-ordig tunga  vad ger det till Livet.

 

12110.  Fler-ordig tunga förtalets tunga.

 

12111.  Fler-ordig tunga skvalleriets tunga.

 

12112a.  Fler-ordiga ord vad ger det till livet.

 

12112b.  Fler-ordiga ord tillgängliga för Alla.

 

12112c.  Fler-ordiga ord förtaliga ord.

 

12113.  Fler-ordiga ord  skvalleriets ord.

 

12114a.  Älska tungans fostran  älska Livet.

 

12114b.  Hata tungans fostran hata Livet.

 

12114c.  Älska tungans fostran ger vad Livet behöver.

 

12115.  Älska tungans fostran älska Visheten

och Klokheten.

 

12116.  Visheten & Klokheten  älskar kunskapen.

 

12117.  Söka visheten och klokheten

söker kärleken till kunskapen.

 

12118a.  Insikten söks av insiktsfulle.

 

12118b.  Insikten nyttig för Alla.

 

12118c.  Insikten tillgänglig för Alla.   

 

12119.  Insikten bättre än o-kunnigheten.

 

12120a.  Fullkomliga kärleken insikten  ger vad 

Livet behöver.

 

12120b.  Fullkomliga kärleken insikten 

tillgängliga för Alla.

 

12120c.  Fullkomliga kärleken insikten 

bote-medlet mot Livets bekymmer och oro.

 

12121a.  Nyttiga samtal bättre än o-nyttiga samtal.

 

12121b.  O-nyttiga samtal vad ger det till Livet.

 

12121c.  Onyttiga samtal  tomma ord.

 

12122a.  O-nyttigheterna främmande för

fullkomliga kärleken.

 

12122b.  O-nyttigheterna främmande för 


visheten och klokheten.

 

12122c.  O-nyttigheterna främmande för

insiktens rikedomar.

 

12123a.  Insiktens Ord   insiktsfulla tankar.

 

12123b.  Insiktfulla orden  i  hjärtat  påverkar Livet

i ord och handling.

 

12123c.  Insiktsfulla orden finns i insiktens rikedomar.

 

12124a.  Egoistiska livet  liv i bekymmer och oro.

 

12124b.  Själviska ego-centriska Livet  vad ger det

till Livets mening:  ärar tomheten

          och fåfängligheten. 

 

12124c.  Själviska ego-centriska Livet inte intresserad av o-själviska Livet.

 

12125.  Vise och kloke intresserad av Livet

i visheten och klokheten.

 

12126.  Ömheten kärleken  ömsintheten  värdefullt

för Livet.

 

12127.  Ömheten kärleken ömsintheten  tillgängliga

för Alla.

 

12128.  Ömheten kärleken ömsintheten

nyttiga för Alla.

 

12129a.  O-förfalskade godheten  varaktig livet ut.

 

12129b.  O-förfalskade sanningen varaktig livet ut.

 

12129c.  O-förfalskade troheten varaktig livet ut.

 

12130.  Vänliga Ord  vänligt leende  livs-glädjen

in i sorgsna hjärtan och sinnen.

 

12131.  Vänliga ord vänligt leende livsglädjen

i inn bedrövade hjärtan. 

 

12132a.  Saktmodigt  hjärta  ägs av de saktmodiga.

 

12132b.  Saktmodiga tankar ägs av de saktmodiga.


12132c.  Vreden för den saktmodige likt guldets

fåfängliga värde.

 

12133.  Ilskenheten för den saktmodige likt

silvrets fåfängliga värde.

 

12134.  Häftigheten ger ingenting till saktmodighetens rikedomar.

   

12135a.  Egoismen älskar sin egna egoistiska

o-fullkomlighet.

 

12135b.  Egoistiska o-fullkomligheten  vad ger

den tilll livet.

 

12135c.  Själviska o-fullkomligheten  vad ger

den till Livet.

 

12136a.  Ödmjukheten förlåter stoltheten.

 

12136b.  Stoltheten  främmande för förlåtelsen.

 

12136c.  Ödmjukheten förlåter övermodet.

 

12137.  Övermodet främmande för förlåtelsen.

 

12138.  Ödmjukheten förlåter högmodet.

 

12139.  Högmodet främmande för förlåtelsen.

 

12140a.  Visat tålamod inför andras svagheter

och brister visar tålamodets rikedomar.

 

12140b.  Visat saktmod inför sin nästas vredes

svagheter och brister  visar saktmodighetens

      rikedomar.

 

12140c.  Visat saktmod inför sin nästas ilsknas

beteende visar saktmodighetens rikedomar.

 

12141.  Visat saktmod inför sin med-människas

häftiga ord  visar saktmodighetens rikedomar.

 

12142a.  Milda kärleken  vi alla behöver.  

 

12142b.  Milda kärleken  nyttig för Alla.

 

12142c.  Milda kärleken  tillgänglig för Alla.

 

12143a.  Milda ömheten  vi alla behöver.

 

12143b.  Milda ömsintheten vi alla behöver.

 

12143c.  Milda ömheten  nyttig för Alla.

 

12144.  Milda ömsintheten nyttig för Alla.

 

12145a.  Milda ömheten tillgänglig för Alla.

 

12145b.  Milda ömsintheten  tillgänglig för Alla.

 

12145c.  I ljuset finns inget mörker.

 

12146.  I mörkret finns inget ljus.

 

12147a.  Mörkret sprider sorgsenhet.

 

12147b.  Mörkret sprider bedrövelse.

 

12147c.  Mörkret förblindar hjärtat och sinnet.

 

12148.  Mörkret vad har det med ljuset att göra.

 

12149a.  Ljuset sprider glädje ro och vila.

 

12149b.  Ljuset och mörkret går skilda vägar.

 

12149c.  Mörkret och ljuset lever i två skilda världar.

 

12150.  Lögnen motsäger sig sanningen.

 

12151.  Ilkskenheten motsäger sig saktmodet.

 

12152.  Häftigheten motsäger sig saktmodet.

 

12153a.  Vrångheten och o-fullkomligheten

goda vänner.

 

12153b.  Lögnen & o-fullkomligheten vad

ger det till Livet.

 

12153c. Sanningen fullkomlig  vad alla

i Livet behöver.  

 

12154.  Sanningen  nyttig för Alla.

 

12155.  Sanningen tillgänglig för Alla.

 

12156.  Sanningen förvandlar människors liv

i ord och handling.

 

12157a.  Lögnens språk bedrager människors hjärtan och sinnen.

 

12157b.  Lögnens språk vad ger det till Livet.

 

12157c.  Lögnens språk  tillgänglig för Alla.

 

12158.  Sanningen godhjärtlig.

 

12159.  Lögnen ondskefull.

 

12160a.  Vara kärleksfull  vara kärlekslös

varandras o-vänner.

 

12160b.  Kärlekslöst hjärta  o-förlåtet hjärta.

 

12160c.  Kärleks-löst hjärta  vad ger det till Livet.

 

12162a.  Kärleks-lösa ord skapar bitterhet.

 

12162b.  Kärlekslösa ord skapar besvikelse.

 

12162c.  Kärleks-lösa tankar vad ger det till Livet.

 

12163.  Vandra i ljuset  vandra i fullkomligheten.

 

12164.  Vandra i mörkrets förblindelse  gör Livet

tomt och fåfängligt.

 

12165.  Vandra i ljuset   gör Livet värdefullt.

 

12166.  Sanningen och fåfängligheten  varandras fiender i Livet.'

 

12167a. Vrångsinthetens illvillighet  ära

och upphöjer ondskan.

 

12167b.  Vrångsinthetens illvillighet  o-medgörlig

leva i sanningen.

 

12167c.  Vrångsinthetens illvillighet  

ondskans tjänare och träl.

 

12168a.  Elakheten vad ondskefull den är.

 

12168b.  Elakheten tillgänglig  för ondskan.

 

12168c.  Elakheten ondskan tjänare och träl.

 

12169.  Elakheten  kan inte  förlåta.

 

12170.  Ondskan kan inte förlåta.

 

12171.  Ondskan vad kan den ge till Livet. 

 

12172a.  Ondskan tillgänglig för Alla vara

hennes tjänare och träl för livet.

 

12172b.  Godheten tillgänglig för Alla vara

hennes träl och tjänare för Livet.

 

12172c.  O-barmhärtigheten  tillgänglig för Alla

vara hennes tjänare och träl för Livet.

 

12173a.  Måttfullheten och lydnaden  hälsosam.

 

12173b.  O-måttligheten & o-lydnaden o-hälsosam.

 

12173c.  Måttfullheten & lydnaden vi alla Behöver.

 

12174.  Måtfullheten och lydnaden vad nyttig

den för Livet.

 

12175.  Måttfullheten & lydnaden tillgänglig för Alla.

 

12176a.  Lydnadens väg  fullkomlighetens väg.

 

12176b.  O-lydnadens väg  o-fullkomlighetens väg.

 

12177a.  Lydnaden för den o-lydige  tungt ok

att bära.

 

12177b.  Lydnaden för den lydige milt och lätt

ok att bära.

 

12177c.  Saktmodigheten för den saktmodige

milt och lätt ok att bära.

 

12178.  Godheten för den godhjärtlige milt

och lätt ok att bära.

 

12179.  Gott humör  dåligt humör  lever i

fiendeskap mot varandra.

 

12180a.  Vara missmodig och nedstämd  vad ger 

det till Livet.

 

12180b.  Vara missmodig & nedstämd  

bjuder på livets o-nyttigheter.

 

12180c.  Vara missmodig och nedstämd

livets tunga börda att bära. 

 

12181.  Vara modlös & övergiven  livets

tunga börda att bära.

 

12182.  Vara sorgsen och bedrövad livets

tunga börda att bära.

 

12183.  Kärleken fri från livets missmodighet

missnöje och nedstämdhet.

 

12184a.  Fullkomligheten lever fri från o-fullkomligheten.

 

12184b.  Fullkomligheten & o-fullkomligheten

varandras fiender.

 

12184c.  I fullkomligheten finns inget

o-fullkomligt.

 

12185.  Vad ger o-fullkomligheten till

fullkomligheten.

 

12186a.  Vad ger o-fullkomligheten till Livet.

 

12186b.  O-fullkomligheten smärtsam och skadlig.

 

12186c.  O-fullkomligheten glädje-fattig.

 

12187.  O-fullkomligheten o-nyttig för Alla.

 

12188.  O-fullkomligheten ger Livet  sorg

och bedrövelse.

 

12189a.  Kärleks-lösheten vad ger den till kärleken.

 

12189b.  Kärlekslösheten vad ger den till Livet.

 

12189c.  Kärleken vad har den  för nytta av

kärlekslösheten.

 

12190.  Kärleken vad har den för nytta av

hatet och föraktet.

 

12191a.  Saktmodet vad har den för nytta av 

ilskenheten.

 

12191b.  Saktmodet vad har den för nytta av

häftigheten.

 

12191c.  Saktmodet vad har den för nytta av

häftiga ilskna ord.

 

12192.  Sanningens vad har den för nytta av

lögnaktiga ord.

 

12193.  Sanna tröstrika ord  nyttiga för Livet.

 

12194.  Sanna tröstrika ord tillgängliga för Alla.

 

12195.  Sanna tröstrika ord  ger värme & omsorg.

 

12196.  Sanna tröstrika ord ger vad Livet Behöver.

 

12197.  Tacksamheten och ärligheten

ger sin  hjälp och tröst  istället för vad o-ärligheten

och o-tacksamherten ger.

 

12198.  Nyttigheter  o-nyttigheter  olika i sitt

beteende och vilja,

 

12199a.  Enkla fina leendet  sprider glädje

värme och omsorg.

 

12199b.  Enkla fina leendet  sprider vila

och harmoni.

 

12199c.  Enkla fina leendet  ger vad Livet Behöver.

 

12199d.  Enkla fina leendet  tillgängligt leende

för Alla.

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se