Direktlänk till inlägg 16 september 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE DEL 120.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:06

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  120.

 

12000.  Moralisk  ordning vad nationen  behöver.


12001.  O-moralisk o-ordning vad nationen

inte behöver.


12002.  Älska sanningen  förakta lögnen

människan väljer.


12003.  Älska lögnen förakta sanningen.


12004.  Förhastade beslut  kort-siktiga beslut.


12005.  Barnen väljer inte sina föräldrar

föräldrarnas gemensamma beslut gör det.


12006.  Glädjens rikedomar  vad tankar och

hjärtat behöver.


12007.  Sorgsenheten  glädje-fattigt.


12008.  Sorgsenheten  ondskefull.


12009.  Bedrövelsen  glädje-fattig.


12010.  Bedrövelsen ondskefull.


12011.  Säga tack snälla  ärar snällheten.


12012.  Säga tack för din vänlighet

ärar vänligheten.


12013.  Måste-tvånget  rider på rädslan.


12014a.  O-sociala stoltheten  tomheten själv.

 

12014b.  Sociala ödmjukheten  berikar Livet.

 

12014c.  O-sociala hatet  tomheten själv.

 

12015a.  Bättre med fyra hjälpsamma händer än

två hjälpsamma händer.

 

12015b.  Bättre med fyra snälla händer än

två snälla händer.

12015c.  Snälla händer tillgängliga händer.

 

12016. Kärlek och vänlighet mänskligheten behöver.

 

12017.  Kärlek och vänlighet sårade tankar

och hjärtan behöver.

 

12018.  Ödmjukheten & troheten mänskligheten behöver.

 

12019.  Ödmjukheten och visheten mänskligheten behöver.

 

12020a.  Vara tacksam för kloka människors

hjälpsamhet.

 

12020b.  Vara tacksam för visa människors villighet

trösta sin nästa.

 

12020c.  Vara tacksam för insiktsfulles villighet

hjälpa trösta sin nästa.

 

12021a.  Den vrede  går havande med vreden.

 

12021b.  Häftige går havande med häftigheten.

 

12021c.  Ilskne går havande med ilskenheten.

 

12022.  Barmhärtige bär på o-ändliga barmhärtigheten.

 

12023a. Tiden styrs inte av vad människor gör.

 

12023b. Tiden styrs inte av människans nyttigheter

elller o-nyttiheter.

 

12023c.  Tiden styrs inte av människans ego-vilja.

 

12024.  Tiden lever sitt egna liv.

 

12025.  Människan styrs av  hennes vilja.

 

12026a.  Vädret lever sitt egna liv.  

 

12026b.  Vädret styrs inte av människans ego-vilja.

 

12026c.  Vädret och tiden lever sina egna liv.

 

12027.  Mänsklighetens o-enighet  lever vidare

 

12028.  Mänsklighetens o-enighet  styrs av mänsklighetens olika viljor antingen göra det

      goda eller onda.

 

12029a.  Bättre lyda godhetens vilja än

ondskans elakhetens vilja.

 

12029b.  Ondskans tankar & vilja  vad ger det

till Livet.

 

12029c.  Livet väljer antingen gör det goda

eller onda.

 

12030.  Tungan fläckar hela kroppen.

 

12031a.  Äga vassa tungan  antingen används den

på ett dåraktigt eller vist sätt.

 

12031b.  Vassa tungan talar utifrån vad som finns

i människans hjärta.

 

12031c.  Vassa tungan dåraktigt hjärta

sårar människans sinne och hjärtan.

 

12032.  Stor och sann klokhet  bättre än o-klokheten.

 

12033.  O-klokheten vad  ger det till Livet.

 

12034.  Slösa inte bort livets dyrbara tid för

o-klokheten och dårskapen.

 

12035.  O-koncentrerade och tankspridda tankar

vad ger det till Livet.

 

12036a.  Troheten vara fri från o-troheten.

 

12036b.  O-troheten o-intressant liv.

 

12036c.  Troheten har en framtid på  jorden.

 

12037a.  Stortaligheten lever i avsaknad från

litenheten ödmjukheten.

 

12037b.  Stortaligheten  vad ger d et till Livet.

 

12037c.  Storligheten ärar högmodet.

 

12038a.  Ståndaktigheten har en framtid på jorden.

 

12038b.  Äga ståndaktigheten  vara troheten

till ära på  jorden.

 

12038c.  Beprövad ståndaktighet  ger vad livet behöver.

 

12039.  Beprövad fasthet  livets framtids-hopp.

 

12040a.  Äga medlidandets hjärta  visar

medlidande mot  sin nästa.

 

12040b.  Äga medömkans hjärta visar medömkan

mot  sin nästa.

 

12040c.  Äga med-känslans hjärta visar medkänsla

mot sin nästa.

 

12041.  Visheten och insikten vi alla behöver.

 

12042.  Visheten & insikten till nytta för Alla.

 

12043.  Visheten och insikten tillgängliga

för Alla.

 

12044.  Kärleken & glädjen vad livet behöver.

 

12045.  Tomheten fåfängan inte vad livet behöver.

 

12046.  Tomhetens tankar och tal skadlig

smärtsam leva i.

 

12047.  Fåfängans tankar & ord skadliga smärtsamma leva i.

 

12048a.  De lidande blir tröstade och hjälpta.

 

12048b.  De äldre bli nuppmuntrade älskvärda

& uppskattade.

 

12048c.  De ensamna delar gemenskapen med

ömheten omsorgen vara älskade värdefulla.

 

12049.  Med tacksamt hjärta  lära känna älska

tjäna ödmjuherten.

 

12050a.  Visa Ord tyalas i rätt i tid.


12050b.  O-visa ord talas i o-rätt tid.


12050c.  O-visheten vad ger den till Livet.


12051.  Inte mot-arbeta varandra.


12052.  Jobba för varandras hjälp och stöd.


12053.  Behärskat hjärta fri från egen-viljans tal

och handlingar.


12054.  Ödmjukt hjärta ser sina fel och brister

i livet med livets handlingar.


12055.  Kärleksfulle tänker på sin nästas


liv  älskar henne.


12056a. Tacksamme äger tacksamma hjärtat.


12056b. Ödmjuke äger ödmjuka hjärtat.


12056c.  Leende ögon äger tacksamt hjärta.


12057.  Skvalleriets ögon  försvara sig själv.


12058.  Förtalets ögon tänker på sig själv.


12059.  Förtalets ögon  försvarar sig själv.


12060.  Skvalleriets ögon  tänker på sig själv.


12061.  Sårande ögon sårat hjärta.


12062a.  Flygande tankar  behöver  sinnesro.

 

12062b.  Flygande tankar  behöver  sinnesfrid.  

 

12062c.  Galopperande tankar  behöver  sinnesro.

 

12061.  Galopperande tankar  behöver  sinnesfriden.

 

12062a.  Låta flygande tankar stilla sig i sinnesfriden.  

 

12062b.  Låta galopperande tankar stilla sig

i sinnesron.

 

12062c.  Tanksspiddheten  behöver komma till

lugna hamnen sinnesron.

 

12063.  Tandspriddheten  behöver komma till

lugna hamnen sinnesfriden.

 

12064.  O-vetandet  o-kunnigheten  dårskapen.

 

12065a.  O-vetandet o-vän med lärdomen.

 

12065b.  O-vetandet fiende till lärdomen.

 

12065c.  O-vetandet  lärdomen går  skilda vägar.

 

12066.  O-vetandet  vad  ger det till Livet.

 

12067a.  O-kunnigheten  vad ger det till Livet.

 

12067b.  O-kunnigheten  lärdomen  går skilda vägar.

 

12067c.  O-kunnigheten  fiende till Lärdomen.

 

12068.  Dårkapen sämre än visheten.

 

12069.  Dårskapen bor i dårens hjärta och sinne.

 

12070.  Dårskapen fiende  till  Visheten.

 

12071.  Dårskapen visheten går skilda vägar.

 

12072a.  Gnällandet o-hjälpsam  o-tröstande.


 

12072b.  Gnällandet  tacksamhetens fiende.

 

12072c.  Gnällandet  o-tacksamhetens vän.

 

12073.  Gnällandet  o-tacksamheten varandras

vänner älskar vandras liv.

 

12074.  Knotandet  tacksamheten  går skilda vägar.

 

12075.  Knotandet o-tacksamheten vänner för Livet.

 

12076.  Knotandet vad ger det till Livet.

 

12077a. Klagandet o-tacksamhetens livs-kamrater.

 

12077b.  Klagandet  vad ger det till Livet.

 

12077c.  Klagandet  otacksamheten  lika vänner.

 

12078a.  Gnällige lever i sin gnällighet.

 

12078b.  Knotige lever i sin knotighet.

 

12078c.  Klagande lever i sitt klagande.

 

12079.  Klagandet  o-barmhärtigt.

 

12080.  Gnällandet  o-barmhärtigt.

 

12081.  Knotandet  o-barmhärtigt.

 

12082.  Ödmjuke klagar inte  gnäller  inte.

 

12083a.  Milde klagar inte knotar inte.

 

12083b.  Milde gnäller inte visar tacksamhet.

 

12083b.  Ödmjuke knotar inte visar sin tacksamhet.

 

12083c.  Ödmjukhetens väg trygghetens väg.

 

12084.  Stolthetens väg  o-trygghetens väg.

 

12085a.  Kärleken  hjälpsamheten  vad  fina de är.


12085b.  Kärleken  hjälpsamheten vad nyttiga de är.


12085c.  Kärleken  hjälpsamheten tillgängliga

föa Alla.


12086.  Hjälpandet värmen omsorgen  vad fina de är.


12087. Hjälpsamheten och ödmjuken tillgängliga

för Alla.


12088.  Kontroll-behovet lever i avsaknad

av hälpsamheten och barmhärtigheten.


12089.  Vara givmid och generös.


12090.  Kontrollbehovet sämre än hjälpsamheten.


12091.  Hjälpsamheten äras av nästans behov.


12092.  Tacksamheten  hjälpsamheten

varandras vänner.


12093a.  Ödmjukhetens  väg framför högmodets.

 

12093b.  Godhetens väg framför elakhetens.

 

12093c.  Snällhetens väg  framför elakhetens.

 

12094.  Vänlighetens väg  framför elakhetens.

 

12095.  Rädslan o-fruktsam.

 

12096.  Frimodigheten fruktbärande.

 

12097a.  Vara hjälpare ärar och upphöjer hjälpsamheten.

 

12097b.  Hjälparen neka inte någon hjälp.

 

12097c.  Vara tröstare ärar & upphöjer trösterika

Ord och tankar.

 

12098.  Aktiviteten frigör sig från passiviteten.

 

12099.  Tjuven tjuvaktig i vad han gör.

 

 

 

 


 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se