Direktlänk till inlägg 16 september 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DE. 122.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  122.

 

12200.  Brist på ömhet skadlig och smärtsam.

 

12201.  Brist på ömsinthet skadlig och smärtsam.

 

12202.  Brist på ömhjärtlighet skadlig

och smärtsam.

 

12203.  Brist på medlidsamhet skadlig & smärtsam.

 

12204a.  Förlåtelsens förståelsens sinne

lever i förlåtelsens hjärta.

 

12204b.  Förlåtelsens förståelsens sinne

tillgänglig för Alla.

 

12204c.  Förlåtelsens förståelsens sinne

nyttigt sinne  för Alla.

 

12205a.  Upppmuntrande Ord  vad nyttigt få höra.

 

12205b.  Uppmuntrande Ord  varaktiga Ord.

 

12205c.  Uppmuntrande Ord  värme hjärta & sinne.

 

12206.  Det var fint gjort:  Uppmuntrande Ord.

 

12207a.  Brist på godhet och ömhet  vad ger det

till Livet.

 

12207b.  Brist på ödmjukhet & vänlighet  vad ger

det till Livet.

 

12207c.  Brist på ödmjukhet och snällhet vad ger

det  till Livet.

 

12208.  O-vänligheten & högmodet  skadlig

och smärtsam.

 

12209a.  Små små ord av ömhet  nyttiga ord.

 

12209b.  Små små ord av ömsinthet nyttiga att höra.

 

12209c.  Små små ord av medlidande nyttiga ord.

 

12210.  Små små ord av barmhärtighet nyttiga

att höra.

 

12211.  Små små ord av mildhet nyttiga att höra.

 

12212.  Små små ord av snällhet  tilllgängliga 

Ord att säga.

 

12213.  Små små ord av vänlighet  nyttiga ord

ord att säga.

 

12214.  Små små ord av godhet tillgängliga ord

att säga.

 

12215a.  Äga kärleksfullt sinnelag  värdefullt i Livet.

 

12215b.  Äga godhjärtligheten  värdefullt i Livet.

 

12215c.  Äga fullkomligheten  värdefullt i livet.

 

12216.  Äga fullkomligheten det livet Behöver.

 

12217.  Äga tåligheten det livet Behöver.

 

12218.  Äga troheten det livet Behöver.

 

12219.  Äga ödmjukheten det livet Behöver.

 

12220.  Äga mildheten det livet Behöver.

 

12221.  Livet i o-fullkomligheten saknar det

livet Behöver.

 

12222a.  O-fullkomlighetens väg  smärtsam

& skadlig.

 

12222b.  O-fullkomligheten dödlig.

 

12222c.  Fullkomligheten o-dödlig.

 

12223.  Människans  o-kunnighet dödlig.

 

12224.  Visheten o-dödlig.

 

12225.  Dårskapen dödlig.

 

12226a.  Tänk få äga ödmjuka hjärtat.

 

12226b.  Tänk få äga milda hjärtat.

 

12226c.  Tänk få äga tålamodets hjärta.

 

12227a.  Äga dörrvaktare för mina läppar.

 

12227b.  Äga behärskad vakt  för tungan.

 

12227c.  Äga o-behärskad vakt för tungan

skadlig och smärtsam.

 

12228.  Uppmuntrande Ord kärleksfulla ord.

 

12229.  Uppmuntrande Ord  trösterika ord.

 

12230a.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sker i den kärleksfulles hjärta.

 

12230b.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sker till nytta för den som praktiserar den.

 

12230c.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sprider glädje i den kärleksfulles sinnen.

 

12231a.  Över visheten kan inte ondskan få

makt över.

 

12231b.  Över klokheten kan inte ondskan få

makt över.

 

12231c.  Över insikten kan inte dårskapen få

makt över. 

 

12232.  Ljuset tränger igenom mörkret prisas

av människor som levt i mörkret.

 

12233.  Ljuset visar vad som var fördolt i mörkret.

 

12234.  Mörkret döljer det som inte ljuset döljer.

 

12235a.  Visa respekt  för varandra.

 

12235b.  Inte vara respektlös mot varandra.

 

12235c.  Vara respektlös mot sin nästa  visar ingen

medkänsla & medömkan.

 

12236.  Bätttre vara tjänandets tjänare än

ego-kärlekens tjänare.

 

12237a.  Vara tjänare och tjänarinna uppmuntrar.

 

12237b.  Vara tjänare & tjänarinna tröstar de

sorgsna och bedrövade.

 

12237c.  Vara tjänare och tjänarinna uppmuntrar

de små hjälplösa  övergivna.

 

12238.  Vara tjänarre & tjänarinna visar sin

kärlek inför de ensamna och lidande.

 

12239a.  Vara ivrig i kärleken  utövande kärlek

visar hjärtats kärlek.

 

12239b.  Vara ivrig i mildheten  utövande mildhet

visar hjärtats mildhet.

 

12239c.  Vara ivrig i barmhärtigheten  utövande

barmhärtighet visar hjärtats barmhärtighet.

 

12240.  Vara ivrig i ärligherten  utövande ärlighet

visar hjärtats ärlighet.

 

12241a.  Hjärtats kärlek aktiv kärlek i sin kärlek

mot sin nästa.

 

12241b.  Hjärtats godhet aktiv godhet i sin godhet

mot sin nästa. 

 

12241c.  Hjärtats vänlighet aktiv vänlighet i sin

vänlighet mot sin nästa.

 

12242.  Hjärtats snällhet aktiv snällhet i sin snällhet mot sin nästa.

 

12243a.  Ödmjukheten beskyddar ödmjuke från

stolthetens tankar.

 

12243b.  Ärligheten beskyddar ärlige från

o-ärlighetens tankar.

 

12243c.  Troheten beskyddar trogne från

o-trohetens tankar.

 

12244.  Lydnaden beskyddar lydige från

o-lydnadens tankar.'

 

12245.  Ödmjuke fri från övermodets mörker.

 

12246.  Lydige fri från o-lydnadens mörker.

 

12247.  Snälle fri från elakhetens mörker.

 

12248a.  Lydnaden sprider sitt o-dödliga ljus i lydiges sinnelag och hjärta.

 

12248b.  Sanningen sprider sitt o-dödliga ljus

i o-straffliges sinnelag och hjärta.

 

12248c.  Lögnen sprider sitt dödliga mörker

i ondskefulles sinnelag och hjära.

 

12249.  Elakheten sprider sitt mörker i elakes

sinnelag och hjärta. 

 

12250.  Övermodets mörker  vad ger det till Livet.

 

12251.  Skvalleriets mörker  vad ger det till Livet.

 

12252.  Förtalets mörker  vad ger det till Livet.

 

12253a.  Stolthetens mörker  människans bedrövelse svaghet och själs-lidande.

 

12253b.  Övermodets mörker  människans

själs-lidande sorg & bedrövelse.

 

12253c.   Avundsjukans mörker  människans

bitterhet och besvikelse.

 

12254.  Smärtsamt själs-lidande  vad ger det

till Livet.

 

12255.  Ödmjuke förnekar sitt ego-liv.

 

12256.  Ödmjuke följer ödmjukheten i ord

och handling. 

 

12257a.  Ödmjukheten vill befria mänskligheten från

högmodets fängelsehåla och slaveri.

 

12257b.  Barmhärtigheten vill befria mänskligheten

från o-barmhärtighetens fängelse-håla

    och träldom.

 

12257c.  O-barmhärtighetens fängelsehåla

träldom vad ger det till Livet.

 

12258.  O-lydnadens fängelse-håla  slaveri

ger människan själs-lidande.

 

12259.  Uthålligheten  ger framtidshopp på jorden.

 

12260.  Tåligheten ger framtids-hopp på jorden.

 

12261.  Ståndaktigheten ger framtdshopp

på jorden.

 

12262.  Troheten ger framtids-hopp på jorden.

 

12263a.  Ödmjukheten villig betjäna våra liv.

 

12263b.  Saktmodigheten villig betjäna våra liv.

 

12263c.  Mildheten villig betjäna våra liv.

 

12264.  Troheten villig betjäna våra liv.

 

12265.  O-troheten villig betjäna den otrogne.

 

12266.  Lögnen villig bejäna lögnaren.

 

12267.  Förtalet villig betjäna förtalaren.

 

12268a.  Kärleksfulle får insikt och visdom

om kärlekens inre liv.

 

12268b.  Barmhärtige får insikt & visdom om

barmhärtighetens inre liv.

 

12268c.  Lydige får insikt och visdom om

lydnadens inre liv.

 

12269.  Ärlige får insikt & visdom om ärlighetens

inre liv.

 

12270a.  Högmodige ser ödmjukhetens insikt & visdom som dårskap.

 

12270b.  O-lydige ser lydnadens insikt och visdom

som dårskap.

 

12270c.  Elake ser godhetens insikt & visdom

som dårskap.

 

12271.  Elake älskar sitt elaka hjärta sinnelag.

 

12272.  Häftige älskar sitt häftiga hjärta sinnelag.

 

12273.  Ilskne älskar sitt ilskna hjärta sinnelag.

 

12274.  O-ärlige älskar sitt o-ärliga hjärta sinnelag.

 

12275a.  Ondskan känner rädsla inför sanningen.

 

12275b.  Ondskan hatar sanningen.

 

12275c.  Ondskan älskar den ondskefulle.

 

12276.  Ondskan  vad ger den till Livet.

 

12277a.  Vara ondskan slav och slavinna

vad ger det till Livets framtid.

 

12277b.  Vara ondskans träl och trälinna

vad ger det till Livets framtid.

 

12277c.  Vara ondskans tjänare & tjärinna

vas ger det till livets framtid.

 

12278.  Ondskan ondskefulles herde.

 

12279a.  Ondskefulle ondskans tjänare.

 

12279b.  Förtalaren ondskans tjänare.

 

12279c.  Skvallraren ondskans tjänare.

 

12280.  Ondskan: svekfull elakheheten själv

ill-viljan själv.

 

12281.  Ondskan:  ondsintheten själv  

usulheten själv.

 

12282.  Ondskan:  skurkaktigheten själv

dåligheten själv.

 

12283.  Ondskan: o-rättfädigheten själv

gudlösheten själv.

 

12284a.  Elakhetens skvallerier  sanningslösa.

 

12284b.  Elakhetens falskhet  sanningslösa.

 

12284c.  Elakhetens skrytsamhet sanningslösa.

 

12285.  Elakhetens dårskap dör i sin egen dårskap.

 

12286a.  O-barmhärtighete dör i sin

egen dårskap.

 

12286b.  O-troheten  dör sin egen  dårskap.

 

12286c.  Ord-stidigheterna  dör i sinn egen dårskap.

 

12287.  Ord-stridigheterna vad ger det till Livet.

 

12288a.  Häftiga ordstrider  vad  ger det till

Livets framtid.  

 

12288b.  Ilskna ordstrider  vad ger det till

Livets framtid.

 

12288c.  Stridigt hjärta talar stridiga ord.

 

12289.  Stridigheten onskefull i sitt tal. 

 

12290.  Stridigheten förstör sinnesfriden.

 

12291.  Stridsamma Ord  förstör sinnesron.

 

12292.  Stridsamma Ord har ingen framtid på jorden.

 

12293a.  O-behärskad tunga  talar stridsamma Ord.

 

12293b.  Talträngd tunga talar stridsamma Ord.

 

12293c.  Fladdrande tunga talar stridsamma Ord.

 

12294.  Dårskapen dödlig  visheten o-dödlig.

 

12295a.  Ilskenheten dödlig  saktmodigheten o-dödlig.

 

12295b.  Häftigheten dödlig saktmodigheten o-dödlig.

 

12295c.  Elakheten dödlig snällheten o-dödlig.

 

12296.  Väljer mänskligheten dödligheten

eller o-dödligheten.

 

12297.  Dödligheten vad ger det till Livets

framtids-hopp.

 

12298.  O-dödligheten  liv-givaren.

 

12299.  Liv-givaren  har en framtid på  jorden.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se