Direktlänk till inlägg 8 september 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DEL. 119.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2018 18:04

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  119.


11900a.  Häftigheten visar ingen medkänsla

medömkan  mot den häftige.

 

11900b.  Ilskenheten visar ingen medömkan medkänsla  mot den ilskne.

 

11900c.  Häftigheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den häftiges  liv. 

 

11901.  Ilskenheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den ilsknes liv.

 

11902. Stormännens stolthet  vad ger det till Livet.

 

11903.  Världshärskarnas stolthet  vad ger

det till Livet.

 

11904.  Vara glömskans vän  livet i tankars

splittrande värld.

 

11905a.  Tankars förvirrande tanke-värld

vad ger det till Livet. 

 

11905b.  Tankars förvirrande  tanke-värld

o-nyttig för Alla.

 

11905c.  Tankars förvirrande  tanke-värld

tillgänglig för Alla.

 

11906.  Tankars förvirrande tanke-värld

skadlig och smärtsam.

 

11907.  Fridfulla tankar  hjärtats glädje.

 

11908.  Förvirrande tankar  hjärte-sorg.

 

11909a.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

kärleks-droppar.

 

11909b.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11909c.  Högmodige berörs inte av ödmjukhetens

kärleksdroppar.

 

11910.  Övermodige berörs inte av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11911.  Stolte berörs inte av ödmjukhetens

ödmjuka kärlek.

 

11912a.  Tänk få leva i en överflödande tacksamhet.

 

11912b.  O-tacksamme lever i avsaknad ifrån

överflödande tacksamheten.

 

11912c.  Överflödande tacksamheten  ger det

tacksamma hjärtat längtar efter.

 

11913.  Vara älskad vad människan i livet behöver.

 

11914.  Vara uppskattad av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11915.  Vara önskvärd av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11916a. Ilskne villig försvara sig själv.


11916b. Häftige villig försvara sig själv.


11916c.  Ilskne svag för ord-strider.


11917.  Häftige svag för ord-strider.


11918a. Ödmjukheten tillgänglig gör Alla.  


11918b.  Ödmjukheten nyttig för Alla.


11918c.  Ödmjukheten nyttig för de som vill

följa henne.


11919a.  Vänliga leendet  finner sin källa i hjärtat.


11919b.  Snälla leendet  finner sin källa i hjärtat.

 

11919c.  Gott leende  finner sin  källa i godhjärtligheten.


11920a.  Avund och smädelse  vad ger det till Livet.

 

11921b.  Avund & smädelse  tillhör livets o-nyttigheter.

 

11921c.  Avund och smädelse  goda vänner.

 

11922.  Avund och smädelse  bundsförvanter.

 

11923.  Vara hjälpsam och snäll  vara sin 

nästa till hjälp och stöd.

 

11924a.  Högmodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11924b.  Stolte lever i o-kunnighet om ödmjukhetens inre liv.

 

11924c.  Övermodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11925.  Högmodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11926.  Övermodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11927.  Stolte lever i avsaknad från ödmjukhetens

gemenskap.

 

11928.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

vad ger det till Livet.

 

11929.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

tillhör livets o-nyttigheter.

 

11930.  Perfektionitiskt säkerhets-tänkande

försöker bli fri ifrån all o-fullkomlighet

     i tänkandet.


11931a. Frimodighet och rädslan föraktar varandra.


11931b.  Fimodigheten & rädslan varandras fiender-


11931c.  Frimodigheten och rädslan  fiender till

till varandra i tal och tänkandet.


11932a.  Snällheten dyrbar för de som funnit henne.


11932b.  Vishetenn dyrbar för de som funnit henne.


11932c.  Insikten dyrbar  för de som funnit henne.


11933.  Hjärtats glädje dyrbar för de som funnit henne. 


11934.  Tänk få vara hjälpsam och trösta varandra.

 

11935a. Högmodige lyssnar på sig själv

inte på sin nästas ord. 

 

11935b.  Övermodige lyssnar på sig själv 

inte på sin  nästas ord.

 

11935c.  Stolte lyssnar på sig själv  inte på

sin nästas ord.

 

11936a.  Övermodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11936b.  Stolte ärar & upphöjer sig själv.

 

11936c.  Högmodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11937.  Ödmjuke tänker mer på sin nästa

än sig själv.

 

11938.  Det är så fint med hjälpsamheten 

den behövs.

 

11939.  De ödmjuka hjälper och tröstar varandra.

 

11940.  De högmodiga tänker på sig själv

behagar sin egen-vilja.

 

11941a.  Frimodige älskar frimodigheten.

 

11941b.  Frimodigheten uppskattar den frimodige.

 

11941c.  Frimodige älskvärd i frimodighetens ögon.

 

11942.   Frimodige föraktad i rädslans ögon.

 

11943.  Frimodige hatad i lögnens ögon.

 

11944.  Kärleken och frimodigheten varandras vänner.

 

11945a.  Stillheten nyttig för Alla. 


11945b.  Stillheten  tillgänglig för Alla.


11945c.  Stillheten  behöver vår tid.


11946.  Lugnet  behöver vår tid.


11947.  Vilan  behöver vår tid.


11948.  Tokiga människor  tokiga ideer.


11950a.  Livet i ondskan  o-intressant liv. 


11950b.  Livet i ondskan vad ger det till Livet.


11950c.  Livet i ondskan fyllerr inte människans

dagliga behov.


11851.  Ondskan lever ego-livet  i avsaknad

av med-lidandet.


11952.  Ondskan lever ego-livet i avsaknad

av medömkan.


11953.  Ondskan lever ego-livet in avsaknad

av mekänslan.


11954a.  Vad fint utav dig hjälpa mig.


11954b.  Vad tacksamt utav dig hjälpa mig.


11954c.  Vad vänligt utav dig vara min vän.


11955. Mänsklighetens o-fullkomlighet

påverkas av ondskan lockelser och frestelser.


11956.  Säkerhets-tänkandet  villigt styra

människans talesätt och tankesätt

      Låt det inte bli en Av-Gud.

 

11957a.  Låta sinnes-ron  vara Herre i Livet 

bli fridens människa.

 

11957b.  Låta sinnes-friden  vara Herre i Livet

bli fridens människa.

 

11957c.  Vara fridens människa bättre än vara 

orolig och förvirrad människa.

 

11958.  Vara fridens människa  nyttig för Alla

 

11959.  Vara fridens människa  tillgängligt för Alla.

 

11960.  Vara fridens människa  läro-rikt för Alla.

 

11961a.  Ödmjukheten belyser  ödmjukes väg.

 

11961b.  Litenheten belyser ödmjukes väg.

 

11961c.  Saktmodigheten belyser  sakmodiges väg.

 

11962.  Vänligheten styr vänliges steg i trygghet.

 

11963.  Godheten styr godhjärtliges steg i trygghet.

 

11964.  Snällheten styr snälles steg i trygghet.

 

11965a.  Saktmodige lever Livet utanför vredens

verkliga liv.

 

11965b.  Vredens verkliga liv fyllt av lidande 

och smärtsamma själssår i den vredes liv.

 

11965b.  Saktmodige lever Livet utanför ilskenhetens verkliga liv.

 

11965c.  Ilskenhetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i ilsknes liv. 

 

11966.  Saktmodige lever Livet utanför 

häftighetens verkliga liv.

 

11967.  Häftighetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i häftiges liv.

 

11968.  Ödmjukheten  ödmjukes tröst och styrka.

 

11969a.  Trevligt leende  skattefritt leende.

 

11969b.  Skattefritt leende  nyttigt för Alla.

 

11969c.  Skattefritt leende  tillgängligt  för Alla.

 

11970a.  Trevligt leende  nyttigt för Alla.

 

11970b.  Trevligt leende  tillgängligt för Alla.

 

11970c.  Skattefritt leende och trevligt leende

varandras vänner.

 

11971.  Milde mildhetens tjänare  sprider 

mildhetens sköna och ljuvliga frukter

     till de längtande.

 

11972.  Trogne trohetens tjänare sprider

trohetens ljuvliga och sköna frukter

     till de längtande.

 

11973.  Barmhärtige barmhärtighetens

med-arbetare sprider hennes ljuvliga frukter

       till de längtande.  

 

11974.  Barmhärtige ingen förlorare i barmhärtigheten.

 

11975.  Tungans missbruk:


11975a.  Missbruka tungan  säger ondsefulla Ord.


11975b.  Missbrukad tunga  o-mogen tunga.


11975c.  Missbrukad tunga  talar stortaliga Ord.


11976.  Fint vara tacksam för Livet.


11977a.  Så värdefullt livet är för den som

värdesätter det.


11977b.  Så älskvärt livet är för den som

älskar det.


11977c.  Så uppskattat livet är för den som

uppskattar det.


11978.  Det är så fint med hjälpsamheten

det behövs.


11979.  Det är så fint när hjälpsamheten uppskattas.


11980.  Det är så fint när vänligheten

och snällheten uppskattas.


11981.  De ödmjuka hjälper tröstar varandra.


11982.  De högmodiga tänker på sig själva.


11983a.  Ståndaktige  gnäller inte.

 

11983b.  Ståndaktige  knotar inte.

 

11983c.  Ståndaktige  klagar inte.

 

11984.  Ståndaktige tacksam  för Livet.

 

11985.  Ondskans huvudsyfte skada alla

levande varelser.

 

11986.  Finns det hjälp att få  tacksam för den.

 

11987a.  Uppmuntran värdesätter  Livet.

 

11987b.  Uppmuntran uppskattar  Livet.

 

11987c.  Uppmuntran gör Livet  älskvärt.

 

11988.  Uppmuntran gör Livet  önskvärt.

 

11989.  Älskvärt Liv värt att leva.

 

11990.  Bättre vara ödmjuk kärleksfull  än

vara hatisk och högmodig.

 

11991. Av-guden  själviskheten  vad ger den

till Livet.

 

11992.  Ego-viljan  vara förslavad under egot

själviskheten.

 

11993.  Egen-viljan vad ger det till Livet.

 

11994a.  Uppmuntra varandra.

 

11994b.  Uppskatta varandra.

 

11994c.  Vara kärleks-fulla mot varandra.

 

11995.  Visad vördnad  för varandra värdefullt.

 

11996.  Värdesätta varandra.

 

11997.  Bära varandras bördor:

 

11998.  Stödja uppmuntra varandra.

 

11999.  Hjälpa varandra vi är behovets människor. 

  

 

 

 

 


     

   

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se