Direktlänk till inlägg 25 februari 2018

DE SJU BÖNERNA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:52DEN HELIGA BIRGITTAS # SJU FADER VÅR#.


          TILL JESU  HELIGA BLODS ÄRA.


                      AKT AV ÅNGER.


Min Herre och Gud.

       Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder,

därför att jag därigenom gjort mig skyldig till

      Ditt rättvisa straff både i denna och i den

tillkommande världen; men framför allt ångrar jag

         dem, då jag genom mina synder har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste

       välgörare, det högsta, fullkomligaste goda,

som är värd all kärlek.


Jag avskyr alla mina synder och fattar den

        uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv

och att inre mera synda.


Låt mig få Din nåd till detta.  Amen.  


     

             Det första Fader vår. 


För att ära det Blod som vår Herre utgjöt vid

     omskärelsen: Helige Fader, genom Jungfru Marias

obefläckade händer och genom Jesu Gudomliga

     Hjärta offrar jag till Dig Jesu första Sår,

de första smärtorna och den första blodsutgjutelsen

      till försoningen för mina och alla människors

undomssynder och som skydd mot dödssynden,

       särskilt i min familj och släkt.


                        FADER VÅR:


    Fader vår, som är i Himmelen. 

Helgat vare Ditt Namn.

       Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

    skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga

äro, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

     ifrån ondo.  Amen.


                   AVE MARIA


Var hälsad Maria, full av nåd: Herren är med dig;

      välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

      Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.


                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                     DEN ANDRA FADER VÅR.För att ära Jesu lidande genom det Blod Han

      svettades i Getsemane:

Evige Fader, genom Jungfri Marias obefläckade

      händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag

till Dig Jesu Hjärtats fruktansvärda lidanden

      i Getsemane örtagård och varje droppe av 

Hans blodssvett till försoning för mina och alla

     människors synder i sina hjärtan, som skydd

mot hjärtats synder och för att kärleken

      till Gud och vår nästa ska växa i oss.


                       FADER  VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i     

      Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

      oss från ondo.  Amen.                        AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du bland  kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

     Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.

                       LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
                  DET TREDJE FADER VÅR.För att ära Jesu blod, som Han utgjöt vid gisslingen:

      Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade

händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag

      till Dig de många tusen sår, de grymma

smärtorna och Jesu Dyrbara Blod,, som Han fick

      lida genom totyren till försoning för mina

och alla människors synder mot kyskheten

       och som skydd för renheten, särskilt i min

familj och släkt.                         FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

     Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

      ifrån ondo. Amen.                         AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

       Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödssynd. Amen.                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.              DET FJÄRDE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande vid kröningen med törnen:

      Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade

händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till

       Dig Hans Sår, smärtor och Dyrbara blod

från Hans Heliga Huvud vid törnekröningen

       till försoning för mina och alla människors

syndiga intentioner som skydd för dessa synder

       och utbredandet av Kristi Rike på jorden.                         FADER VÅR


Fader vår, som är i Himmelen.

       Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

     skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga

äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

     oss ifrån ondo. Amen.


                         AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

       Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.                      LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                 DET FEMTE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande då Han bar Korset:

       Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta

       offrar jag till Dig Jesu lidande på korsvägen,

särskilt Hans Heliga Sår på skuldran och Hans 

       Dyrbara Blod till försoning för mig och alla människor som avvisar Korset och är emot Din

       Heliga Vilja och allt missbruk av talförmågan.

Som skydd mot dessa synder och för att vi må få

      en sann kärlek till Korset.                      FADER  VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, såsom i Himmelen, så ock

     på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, förlåt oss våra

    skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke frestelse, utan fräls  

       oss ifrån ondo. Amen.                           AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

        nu och i vår dödsstund. Amen.


                    LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

         Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                      DET SJÄTTE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande då Han korsfästes:

       Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta

       offrar jag till Dig Din Gudomlige Son på Korset, Jesu fastnaglande och upphöjning på Korset,

       Jesu Sår på händer och fötter och de tre

strömmar av Jesu Heliga blod, som utgjutits

       för oss, Jesu yttersta fattigdom, Jesu totala

lydnad, alla lidanden till kropp och själ,

       Jesu Dyrbara död och dess förnyelse i alla

Heliga Mässor på jorden: till försoning för alla

       kränkningar av de Heliga Ordenslöftena,

till bot för mina och världens synder, för de sjuka

       och döende, för fromma präster och lekmän,

för den Helige Faderns intentioner för att återställa

     den kristna familjen, för styrka i tron,

för vårt land och folkets enhet i Kristus

       och Hans Kyrka.                             FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

      ifrån ondo. Amen.                            AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

      nu och i vår dödsstund.  Amen.                          LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och denn Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                        DET SJUNDE FADER VÅR.


För att är öppnandet av Kristi heliga sida.

       Evige Fader, vi ber Dig för den Heliga Moder

Kyrkans behov och att som försoning för alla

       människors synder ta emot det Dyrbara Blod och Vatten som strömmade ur Såret vid Jesu

       Gudomliga Hjärta.

Var oss nådig o ch barmhärtig.

       Kristi blod, det sista dyrbara innehållet av

Ditt Heliga Hjärta, ,ren mig frånn all synd och allt 

      orent, som skiljer mig från Dig.

Vattnet från Jesu sida, befria mig från det straff

       som jag förtjänat för mina synders skull ock släck Skärseldens lågor för mig och för alla de själar som renas i Skärselden. Amen.                           FADER  VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

           Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, Din Vilja, såsom i Himmelen,

         så ock på jorden. 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra synder såsom och vi förlåta dem oss

skyldiga äro, och inled oss icke frestelse,

       utan fräls oss ifrån ondo.  Amen.                             AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är du bland kvinnor, och välsignad 

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                          LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheternas evighet.  Amen.Enligt en from tradition uppenbarade sig Herren

      för Heliga Birgitta och gav henne följande

löften:


VAR OCH SOM EFTER TOLV ÅR I FÖLJD VARJE DAG


BER SJU FADER VÅR OCH HELL DIG MARIA FÖR


ATT ÄRA MITT DYRBARA BLOD, SKA FÅ


TA EMOT FEM NÅDEGÅVOR.


1.  DE KOMMER INTE TILL SKÄRSELDEN.


2.  JAG TAR DEM UPP I SKARAN AV MATYRER,

SOM OM DE HADE UTGJUTET SITT BLOD FÖR

       SIN TRO. 


3.  JAG SKA BEVARA TRE SJÄLAR EFTER DERAS VAL I DEN HELIGGÖRANDE NÅDEN.


4.  DERAS SLÄKTINGARS SJÄLAR NED TILL

FJÄRDE GENERATIONEN SKA UNGÅ HELVETET.


5.  DE SKA FÅ VETA ATT DÖDEN NÄRMAR SIG EN MÅNAD INNAN, SÅ ATT DE HAR TID ATT

       FÖRBEREDA SIG. 


SKULLE DE DÖ INNAN DE HAR HUNNIT BE DESSA

       BÖNER UNDER TOLV ÅR SÅ BETRAKTA

JAG ÄNDÅ INTENTIONEN ATT BE DESSA

          BÖNER I TOLV SOM FULLBORDAD.            

     
    
       

   

   

 


 


   
 


 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se