Direktlänk till inlägg 25 februari 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 102.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:51

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH


VEDERKVICKLELSE.


#Lycklig den som fördjupar sig i visheten,

       övar sitt förstånd nar han talar#.


Syraks bok. 14:20.


DEL.  102.


10200.  Egoismen älskar uppskattar o-moralen.


10201.  Egoismen älskar uppmuntrar laglösheten.


10202a.  Lydnaden och ödmjukheten  själens

två vingar likt fågelns flygande vingar.


10202b.  Lydnadens godhet  hjärtats glädje

och fröjd.


10202c.  Lydnadens vila och harmoni

hjärtats hjärte-fröjd.


10203.  O-lydnadens o-vila och oro  inget för

hjärtats hjärte-fröjd.


10204a.  Hjärtats hjärte-fröjd  har framtiden för

sig på jorden.


10204b.  Hjärtats hjärte-fröjd  tillgänglig för Alla.


10204c.  Hjärtats hjärte-fröjd  vad fin den är.


10205.  Hjärtats hjärte-fröjd  skön och ljuvlig

den är.


10206.  Hjärtats hjärte-fröjd  tröst hjälp för Alla.


10207a.  Tröstat hjärta  vägledaren för Alla. 


10207b.  Tröstat hjärta  sprider sin hjärte-glädje.


10207c.  Tröstat hjärta  alla längtar efter.


10208.  Tröstat hjärta  tänk få äga det.


10209a. Uppmuntrat hjärta  sprider sin uppmuntran.


10209b. Uppmuntrat hjärta alla längtar efter.


10209b. Uppmuntrat hjärta tänk att få älska det. 


10209c. Uppmuntrat hjärta  tänk vad älskvärt.


10210.  Uppmuntrat hjärta  tänk vad värdefullt.


10211a.  Tacksamt hjärta  tänk att få älska det.


10211b.  Tacksamt hjärta  tänk att få äga det.


10211c.  Tacksamt hjärta sprider hjärtero.


10212.  Tacksamt hjärta sprider sinnesro

och sinnesfrid.


10213a.  Tacksamt leende öppnar hjärtan för tacksamheten.


10213b.  Vänligt leende öppnar hjärtan för vänligheten.


10213c.  Snällt leende öppnar hjärtan för snällheten.


10214a.  Vänliga ord vidrör hjärtan med vänligheten.


10214b.  Snälla ord vidrör hjärtan med snällheten.


10214c.  Ödmjuka ord vidrör hjärtan med ödmjukheten.


10215.  Ödmjukt leende öppnar hjärtan för ödmjukheten.


10216. Ödmjukt hjärta tänk att få älska det.


10217.  Ödmjukt hjärta alla längtar efter.


10218.  Ödmjukt hjärta tänk vad älskvärt.


10219.  Ödmjukt hjärta tänk att få äga det.


10220.  Ödmjukt hjärta tänk vad värdefullt.


10221a.  Saktmodigt hjärta saktmodiges liv.


10221b.  Ödmjukt hjärta  ödmjukes liv.


10222.  O-ändlig kärlek  tillgänglig för alla.


10223a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Alla.


10223b.  Fromhetens liv  stor tillgång för Alla.


10223c.  Fromhetens liv  liv i vila och harmoni.


10224a.  Ödmjuka tankar  ödmjukes liv.


10224b.  Ödmjukt leende  ödmjukes liv.


10224c.  Ödmjuk tunga  ödmjukes liv.


10225a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Alla.


10225b.  Fromhetens liv  stor tillgång för Livet.


10225c.  Fromhetens liv sprider fromheten

till sin omgivning.


10226.  O-ändliga ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


10227.  O-ändliga godhet  stor tillgång för Alla.


10228.  O-ändliga skönhet och ljuvlighet  tillgänglig

för Alla.


10229.  Tålamodet och saktmodet  styrka

och uppmuntran under livets Alla dagar.


10230.  O-ändliga kärlek  tillgänglig för Alla.


10231a.  Tålamodet och saktmodet  tillgänglig

för Alla.


10231b.  Ödmjukheten och mildheten  tillgänglig

för Alla.


10231c.  Ödmjukheten och mildheten  styrka

och uppmuntran under livets Alla dagar.


10232.  O-ändliga kärlek styrka och uppmuntran

under livets Alla dagar.


10233a.  Fullkomlig lydnad välsignelse för nationen.


10233b.  Behärskad tunga  välsignelse för Alla.


10233c.  O-behärskad tunga  förbannelse för Alla. 


10234a.  O-villigheten förstör vänskapen.


10234b.  Villigheten god för vänskapen.


10235.  O-fullkomlig  lydnad förbannelse för nationen.


10236.  Antingen väljer lydnaden eller o-lydnaden.


10237a.  Fullkomlig ödmjuk bättre än stolthet.


10237b.  Fullkomlig godhet bättre än elakhet.


10237c.  Fullkomlig barmhärtighet bättre än

o-barmhärtighet.


10238.  Livet i o-barmhärtighetens fångenskap

sämre än Livet i barmhärtigheten.


10239.  Livet i övermodets svåra fångenskap

sämre än Livet litenhetens frihet.


10240a.  Högmodet på väg till sin bittra död.


10240b.  Elakheten på väg till sin bittra död.


10240c.  Högmodet visar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10241.  Elakheten visar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10242a.  Häftigheten på väg till sin bittra död.


10242b.  Häftigheten sisar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10243.  Godheten på väg till sin underbara himmelsfärden. 


10244.  Ödmjukheten på väg till sin underbara

himmelsfärd.


10245.  Barmhärtigheten på väg till sin underbara

himmelsfärd.


10246.  Lydnaden och ödmjukheten  själens två vingar likt fågelns flygande vingar.


10247.  Lydnadens välsignelse  hjärtats glädje

och fröjd.


10248.  Lydnadens vila och harmoni  hjärtats

hjärtefröjd.


10249a.  Hjärtats fröjd  tröst hjälp  för Alla.


10249b.  Hjärtats fröjd tillgänglig för Alla.


10249c.  Hjärtats fröjd stor tillgång för Alla.


10250a.  Tröstat hjärta  vägledaren tänk få äga den.


10250b.  Tröstat hjärta  stor tillgång för Nationen.


10250a.  Tröstat hjärta  god för vänskapen.


10251.  Fina överraskningar  uppmuntrar.


10252.  Fina överraskningar  hjärtats fröjd.


10253.  Fina överraskningar  god för vänskapen.


10254a.  Uppmuntrat hjärta uppmuntrar.


10254b.  Uppmuntrat hjärta få älska det.


10254c.  Uppmuntrar hjärta  sinnesron  sinnesfriden.


10255.  Tacksamt leende öppnar för tacksamheten.


10256.  Finheten & snällheten


10257.  Förnöjsamheten 


10258a.  Saknas moralen  styr o-moralen landet.


10258b.  O-moralen säger gör precis det du själv

vill göra.


10258c.  Göra precis det man själv vill göra

tar inte hänsyn till sin nästa.


10258d.  Lever efter egoismens lagar och paragrafer. 


10259.  Egoismen ondsint i ord & handling.


10260a.  Vara lydig tålig & gomodig.


10260b.  Livet i lydnaden tåligheten och godheten.


10260c.  Livet i lydnaden ärar fullkomligheten.


10261.  Livet i tåligheten ärar fullkomligheten.


10262.  Livet i godheten ärar fullkomligheten.


10263.  Lögnen talar aldrig sanning.


10264a.  Lydige lever livet i ödmjukheten.


10264b.  O-lydige lever livet i högmodet.


10264c.  O-lydige och lydige  lever inte

tillsammans.


10265a.  Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

mänsklighetens goda karaktärs-drag i livet.


10265b.  Ödmjukheten och tålamodet & kärleken:

förändrar nationer och folket.


10265c.  Ödmjukheten & tålamodet och kärleken:

anfalls-vapen mot nationell o-moral. 


10266.  Ödmjukheten Och tålamodet & kärleken:

ljuvlig väldoft för nationer.


10267. Tro hopp och kärlek  har en framtid på  jorden.


10268a.  Tacksamme sprider glädje av tacksamhet.


10268b.  Fridsamme sprider glädje av frid.


10268c.  Trogne sprider trohetens verklighet.


10269.  Snällt hjärta  snälla tankar ärar snällheten.


10270.  Gott hjärta  goda tankar ärar godheten.


10271.  Vänligt hjärta  vänliga tankar ärar vänligheten.


10272a.  Känna sig ringaktad föraktad hånad

inte känna sig älskvärd.


10272b.  Känna sig ringaktad föraktad hånad

inte känna sig älskad.


10272c.  Känna sig hånad föraktad ringaktad

inte känna sig värdefull.


10273.  Vrede går havande med vreden.


10274.  Ilskne går havande med ilskenheten.


10275.  Elake går havande med elakheten.


10276a.  Ödmjuka hjärtat längtar efter ödmjukheten.


10276b.  Trogne visar fullständig trohet mot troheten.


10276c.  Vänlige visar fullständig vänlighet mot vänligheten.


10277a.  Ödmjuke visar fullständig trohet mot ödmjukheten.


10277b.  Barmhärtiga hjärtat  längtat efter barmhärtigheten.


10277c.  Ärligt hjärta längtar efter ärligheten.


10278a.  Vredens människa lever i sorgligt slaveri.


10278b.  Ilsken människa  lever i sogligt slaveri.


10278c.  Häftig människa lever i sorgligt slaveri.


10279a.  Vara vredens människa  vad ger det livet.


10280.  Vreden tillhör livs o-nyttigheter.


10281.  Vreden tidsjuv energitjuv  vad ger det livet.


10282.  Vreden tar allt du äger  tar men inget ger.


10283.  Avundsjuka   Svartsjuka


10284a.  Ödmjuke äger beprövad ödmjukhet.


10284b.  Saktmodige äger beprövad saktmodighet.


10284c.  Snälle äger beprövad snällhet. 


10285.  Ärliges livsstil vägvisaren till ärligheten.


10286.  Tacksamma ord ++ tankar  sprider

framtidstro i landet.


10287.  Penning-begäret erbjuder glädje-fattigt liv.


10288.  Ha-begäret erbjuder kortsiktig hjärteglädje.


10289.  Penning-begäret saknar förnöjsamheten.


10290.  Barmhärtigheten fötröttas inte ge av

sig själv.


10291.  O-barmhärtigheten tänker på sig själv: bemöter människors behov med slutna 

      händer. 


10292.   O-barmhärtighet uppmuntrar uppskatta

inte människo-värdet.


10293a.   Saktmodet och ödmjukheten betjänar varandra.


10293b.  Snällheten och vänligheten betjänar varandra.


10293c.  Godheten och snällheten betjänar varandra.


10294a.  Pratmakare och skrythalsar högmodets tjänare.


10294b.  Pratmakare och skrythalsar föraktar tystheten.


10294c.  Pratmakare och skrythalsar  ärar

sin egen egoism.


10295a.  Tillhöra vänligheten vänlige känner tryggheten i den.


10295b.  Vänlige helt tom på elakheten .


10295c.  Vänlige full av vänligheten.


10296.  Vänlige bevarar vänlighetens ord i sitt hjärta och tankar.


10297.  Vänlige känner harmnin och vilan

i vänlighetens ord.


10298.  Tacksam för vilan och harmonin.


10299.  Tacksam för saktmodiga och milda hjärtat. 


 

   

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se