Direktlänk till inlägg 25 februari 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 101.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:51

AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  101.


#Vad munnen talar kan ge god näring#.


Ordspråksboken. 13:2a.


10100.  Tack: för din vänlighet  vänlige vän.


10101.  Tack: för din hjälpsamhet  hjälpsamme vän.


10102a.  Tyste älskar tystheten.


10102b.  O-tyste älskar o-tystheten.


10102c.  Talträngde älskar o-tystheten.


10103a.  Ödmjukheten ödmjukes dagliga bröd.


10103b.  Ödmjukheten ödmjuke har samma personligheter.


10103c.  Ömjuke och ödmjukheten äger samma

tale och tankesätt.


10104a.  Tänkande ögon  seende ögon.


10104b.  Tänkande ögon återspeglar  hjärtats tankar.


10104c.  Tänkande ögon  väljer vad de vill se.


10105a.  Givmilt och girigt hjärta varandras

o-vänner.


10105b.  Givmilt och girigt hjärta älskar inte varandra.


10105c.  Girigt och givmilt  hjärta  uppmuntrar

inte varandra.


10106a.  Själviskt och o-själviskt hjärta

varandras o-vänner.


10106b.  O-själviskt & själviskt hjärta  älskar

inte varandra.


10106c.  Själviskt & o-själviskt hjärta  uppmuntrar

inte varandra.


10107a.  Givmilt och o-själviskt hjärta uppmuntrar.


10107b.  O-själviskt och givmilt hjärta uppskattar

tacksamma människor.


10107c.  Känna sig o-önskad eller önskad

görs av egoismen eller o-själviskheten.


10108a.  Akta sig för vreden  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10108b.  Akta sig för häftigheten  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10108c.  Akta sig för ilskenheten  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10109.  Hata vreden  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10110.  Hata häftigheten  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10111.  Hata ilskenheten  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10112.  Saktmodet sinneslugnet fridsamheten

stor tillgång i livet.


10113a.  Saktmodet sinneslugnet bättre än

häftigheten.


10113b.  Sinneslugnet och fridsamheten

väger tyngre på vågen än ilskenheten.


10113c.  Fridsamheten och saktmodet

vrandras vänner.


10114.  Sinneslugnet och saktmodet

bunds-förvanter.


10115a.  Vreden fattig föda  för den vrede.


10115b.  Häftigheten fattig föda  för den häftige.


10115c.  Ilskenheten fattig föda  för den ilskne.


10116.  Elakes elakhet  elakes fattiga glädje.


10117.  Förtalarens förtal  förtalarens fattiga glädje.


10118.  Skvallrarens skavallerier  skvallarens

fattiga glädje.


10119.  Lögnarens lögner  lögnarens fattiga glädje.


10120a.  O-ärliges ord  o-ärliges fattiga glädje.


10120b.  Hatarens ord  hatarens fattiga glädje.


10120c.  Falskes ord  falskarens fattiga glädje.


10121.   Bekymmer  ängslan oro sämre än vara

lugn glad och sorglös.


10122.  Förbarma sig över  visa medlidande

visa medömkan  visa barmhärtighet.


10123.  Viktigt i SMS placera andra i centrum

istället för sig själv  självdö bort från egoismen.


10124. Ödmjuke tillåter inte stoltheten

styra sitt liv.


10124.  Dö bort ifrån arvssynden högmodet

nyttig för mogenheten.


10125a.  Säkerhets-tänkandet: vara styrd utifrån andras rädsla. 


10125b.  Andras rädslan ger den vidare in i

kontroll-tänkandet.


10126a.  Ödmjuke mannen respekterar

kvinnans emotionella liv.


10126b.  Ödmjuke mannen uppmuntrar & uppskattar

kvinnans emotionella liv.


10126c.  Ödmjuke mannen vill leva i kvinnans närhet.


10127.  Ödmjuke ödmjukhetens trogne tjänare:

vara trogen tjänare   vara ödmjukheten lydig. 


10128a.  Ärlige äger ärlighetens synsätt & tankesätt.


10128b.  Ärlige äger ärlighetens uppförande sprider

hennes väldoft  kärlek och omsorg.


10128c.  Ärlige vandrar sida vid sida med ärligheten.


10129.  Ärligheten ärliges  livs-kamrat.


10130.  Ärlige följer ärlighetens inlärda beteende

i gemenskap med sin nästa.


10131a.  Ärlighetens hjälp överlägsen o-ärligheten.


10131b.  Ärligheten söker inte egen ära.


10131c.  O-ärligheten söker egen ära älskar bli

upphöjd ärad av människor.


10132.  Ärligheten med tid och övning växer

in i ärlighetens inre liv.


10133.  Ärliges mognad i ärligheten  god förebild

inför sin nästa.


10134.  Insiktsfulle utstrålar sommarens soliga

varma dagar.


10135.  Insiktsfulle klaga och knotar inte.


10136.  Insiktsfulle känner inre törst & hunger

efter insiktens friska källor.


10137.  Insiktsfulle mättas  inte av sommarens

soliga varma sommar-kvällar.


10137.  Vårliga vindar varma vindar sprider

insikten sin kunskaps väldoft till de som

     ärligt söker henne.


10138a.  Mättas av insiktens fullhet bättre än

      leva av dåraktiges bröd.


10138b.  Dåraktiges bröd  ingen livsnäring för

den vise.


10138c.  Vises bröd finns i vishetens inre liv.


10139.  Vishetens tjänar-mantel förmultnas inte.


10140.  Dårskapets tjänra-mantel förmultnas.


10141.  Dårskapen & dumdristigheten saknar

evigt värde.


10142.  Visheten och klokheten äger evigt värde.


10143a.  Ärlighetens skönhet & ljuvlighet bättre än

o-ärlighetens smärta och lidande.


10143b.  Livet i ärlighetens skönhet och ljuvlighet

bättre än livet i o-ärlighetens dagliga smärta

      och lidande.


10143c.  Vara vän till ärligheten bättre än vara

vän till o-ärligheten.


10144.  Hjärtats och tankars utblottelse av sig

sjjälv ger utrymme för ödmjukheten.


10145.  Ödmjukheten & mildheten varandras vänner.


10146.  Ödmjukheten och mildheten högmodets

och hårdhjärtlighetens fiender och o-vänner.


10147a.  Snällheten vad fin den är.


10147b.  Snällheten  tillgänglig för Alla.


10147c.  Snällheten erbjuder sin snällhet.


10147d.  Snällheten vill vara vår livs-kamrat.


10148.  Snällheten vinnaren elakheten förloraren.


10149a.  Älska snällheten  hata elakheten.


10149b.  Snällheten älskvärd och önskad.


10149c.  Tänk så fint och värdefullt få älska

snällheten.


10149d.  Tänk så älskvärt få värdesätta snällheten

som en fin gåva. 


10150.  Lyssna på snällhetens ord  älska dem.


10151.  Lyssna på saktmodets ord  älska dem.


10152.  Lyssna på milda ord  älska dem.


10153a.  Vara o-hörsam mot elaka ord.


10153b.  Vara o-hörsam mot föraktfulla ord.


10153c.  Vara o-hörsam mot lögnaktiga ord.


10154.  Mildheten bevarar mildes fotsteg från

hårdhjärtlighetens faror och olyckor.


10155. Mild och varmt hjärta älskar kärleken.


10156a.  Människo-vänliga hjärtat  mildhetens

goda vän.


10156b.  Människo-vänliga hjärtat & mildheten

varandras vänner.


10156c.  Människo-vänliga hjärtat & mildheten

varandras tjänare.


10157.  Stillheten och lugnet  & mildheten.

varandras vänner ochh tjänre.


10158a.  Mildheten tacksam vara hennes tjänare

och tjänarinna.


10158b.  Mildheten ljuvlig och skön.


10158c.  Mildheten trovärdig i vad den gör för

sin milde tjänare.


10159a.  Fridens människa  bärande av friden.


10159b.  Fridens människa  bärande av fridfulla läppar.


10159c.  Fridens människa  bärande av fridens tunga.


10160.  Mildhetens gomodighet  ärar mildheten.


10161.  Mildhetens medgörlighet  ärar mildheten.


10162.  Mildhetens människo-vänlighet

ärar mildheten.


10163.  Mlidhetens fridsamhet upphöjer & ärar

mildheten.


10164a.  Mildheten saktmodig i vad den gör.


10164b.  Mildheten visar medlidande i vad den gör.

10164c.  Mildheten nådig och barmhärtig

i vad den gör.


10165.   Mildheten inte hårdhänt i vad den gör.


10166.   Mildheten visar mjukt beteende.


10167.   Kärleken värdfull för  livet.

10168a.  Tänk på livets värde  livet blir värt att leva.


10168b.  Tänk på kärlekens värde livet i kärleken

blir värt att leva.


10168c.  Tänk på insiktens värde livet i insikten

blir värt att leva.


10169.  Visad tacksamhet äras av tacksamheten.


10170.  Visad barmhärtighet äras av barmhärtigheten.


10171.  Visad vänlighet äras av vänligheten.


10172.  Sorg och bekymmer gör inte hjärtat glatt.


10173a.  Ärlige låter ärligheten vara Herre i sitt liv.


10173b.  O-ärlige låter o-ärligheten vara Herre

i sitt liv.


10174a.   Snälla Du:  snällheten lämna mig inte

bli min livs-kamrat.


10174b.  Snälla Du:  mildheten lämna mig inte

bli min livs-kamrat.


10174c.  Snälla Du:  ödmjukheten lämna mig

inte bli min livs-kamrat.


10175.  Snälla Du: friheten lämna mig inte

du mitt beskydd från o-friheten.


10176.  Barmhärtige tröstad av barmhärtighetens

omsorg och värme.


10177.  Ärlige tröstad av ärlighetens omsorg

och värme.

10178.  Trofaste tröstad av trohetens omsorg

och värme.


10179a.  O-trogne saknar trösten och hjälpen

från o-troheten.


10179b.  O-troheten smärtsam och lidande.


10179c.  I o-troheten finns inte medkänslan

& medömkan. 


10180a.  Barmhärtigheten alla människors glädje.


10180b.  Trovärdigheten  alla människors glädje.


10180c.  Mildheten alla människors glädje.


10181a.  O-barmhärtigheten alla männskors sorg

och bedrövelse.


10181b.  O-troheten alla människors sorg

och bedrövelse.


10181c.  Hårdhänta hjärtan alla människors

sorg och bedrövelse.


10182.  Hårdhänta hjärtan glädjefattig hjärtan.


10183.  Hårdhänta hjärta har ingen framtid

på jorden.


10184.  Hårdhänta hjärtan trolösa hjärtan.


10185a.  Lögnen utkämpar en kamp mot sanningen.


10185b.  O-barmhärtigheten utkämpar en kamp

mot barmhärtigheten.


10185c.  Elakheten utkämpar en kamp mot snällheten.


10186.  Kärleken och ödmjukheten varandras vänner.


10187.  Kärleken och ödmjukheten  hatets

och högmodets fiender och o-vänner.


10188.  Vara ledsen och o-lycklig sämre än

glad och pigg.


10189.  Vara ledsen missmodig modlös  belönings-löst.


10190a.  I rädslan fins lögnaktiga tankar.


10190b.  Rädslan använder seendet som sitt redskap för att tro på rädslan.


10190c.  Rädslan använder lyssnandet som

sitt redskap för att tro på rädslan.


10191a.  Fienden har ett hatiskt beteende.


10191b.  Fienden har många o-vänner.


10191c.  Fienden lever i fiendeskap med alla.


10192.  Fiende lever ett ensam vargs-liv.


10193.  Fiendeskapet  förstör vänskapen.


10195.  Vara fiende mot alla leva egoiskt liv.


10196.  Fienden tänker bara på sig själv.


10197.  Fienden älskar sig själv.


10198.  Fienden sam-arbetar med sig själv.


10199.  Fienden älskar sitt ego. 

   


'

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se