Direktlänk till inlägg 18 februari 2018

LAGEN INGET SKYDD MOT DOMEN. ROM. 2:12-29.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:38

LAGEN INGET SKYDD MOT DOMEN.


¤Romarbrevet. 2:12-29.


¤Romarbrevet.  2:12.


12.  #Alla som har syndat utan lag skall också gå

under utan lag.

    Och alla som har syndat under lagen skall

dömas genom lagen#.


Lagbuden människors levnadsregler.

      Livet utan lagen människor som lever

ondsint liv skall förgås utan lagens levnadsregler.

     Alla som levt o-lydigt mot lagen skall dömas

genom lagbuden.


¤Romarbrevet. 2:13.


13.  #Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga

inför Gud, utan lagens görare#.


Bättre vara lagens görare än lagens hörare.

     Höra lagens budskap och vara lagens görare

gör människan o-strafflig och renhjärtlig

     inför Gud.


Matteus evangelium. 7:21.


21.  #Inte alla som säger "Herre, herre" till mig skall

komma in i himmelriket, utan bara de som gör

     min himmelske faders vilja#.


Säga herre, herre, med sina läppar men i hjärtat 

     inte vill göra hans vilja skall inte komma in i  himmelriket.

       Den som gör min himmelske fader vilja:

skall komma in i himmelriket. 


ORDETS HÖRARE OCH ORDETS GÖRARE.


Jakobs brev. 1:22.


22.  #Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste#.


Vara ordets hörare och dess görare.

       Förkasta ordet  inte ordets görare. 


Jakob. 1:25.


25.  #Men den som blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte

       glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör#.


Den som lever i fullkomlighetens lag ordets görare.

      Frihetens lag +++ fullkomlighetens lag

tillgänglig för alla.

       Vara glömsk hörare  inte ordets görare.

Välsignad den som lever som ordets görare. 


Första Johannesbrevet. 3:7.


7.  #Mina barn, låt ingen föra er vilse.

Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom

      Kristus är rättfärdig#.


Mina kära barn, låt ingen förvilla er.

      Gör det som är rätt, vara ordets görare

Vara Ordets görare är ostrafflig syndfri renhjärtlig.

      Kristus vår förebild i o-straffligheten

syndfriheten och renhjärtligheten. 


¤Romarbrevet. 2:14.


14.  #Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagen krav, då är de sin egen

      lag fast de saknar lagen#. 


PETRUS TAL OM HEDNINGARNA.


Apostlagärningarna. 10:35.


35.  #Utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk

      han än tillhör#. 


¤Romarbrevet.  2:15.


15.  #Därmed visar de att det som lagen kräver

är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också

      deras samvete och deras tankar när tankarna

anklagar varandra och försvarar sig#.


Lagens krav skriven i deras hjärtan.

        Skrivna i deras hjärtan vittnar om i deras

tankar.

     Tankarna anklagar varandra vad som är rätt

och fel.

      Tankarna försvarar sig mot varandra.


DET NYA FÖRBUNDET.


Jeremia bok. 31:33-34.


33.  #Nej, detta nya förbund jag skall sluta med

Israel när tiden är inne, säger Herren:

     Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan.

       Jag skall vara deras Gud och de skall vara

mitt folk. 


När tiden är inte skall jag sluta ett nytt förbund med mitt utvalda folk, Israel.

      Skall lägga mina lagbud i deras bröst.

Skriva dem i deras hjärtan.

      Skall vara deras Gud.

Skall vara mitt folk.


34.  #De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga:

    "Lär känna Herren", ty de skall alla känna mig,

från den minste till den störste, säger Herren.

      Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas#.


Inte längre undervisa varandra i det nya förbundet.

      Behöver inte längre säga till varandra:


"Lär känna Herren" 

      Från den minste til den störste: de skall

alla känna mig.

      Skall förlåta dem deras skuld.

Deras ondsinthet skall jag inte längre känna till.


¤Romarbrevet. 2:16.


16.  #Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus,

       dömer vad som är fördolt hos människan#.


Enligt det evangelium jag Paulus mottagit:

    från Jesus Kristus den dag då Gud själv skall

döma det som finns fördolt hos människan. 


OM ALLMOSOR I DET FÖRDOLDA.


Matteus evangelium. 6:4.


4.  #Ge din allmosa i det fördolda.

Då skall din fader, i det fördolda, belöna dig#.


Belöna dig utrifrån det som sker i det fördolda:

    i det fördolda; ses inte inför människors ögon.


OM BÖNEN I DET FÖRDOLDA. 


Matteus evangelium. 6:6.


6.  #Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det

      fördolda.

Då skall din fader, som ser i det fördolda,

      belöna dig#.  


Bönen i det fördolda: gå ensam in i din

       böne-kammare.

Stäng dörren efter dig: låt ingen störa din bön.

      Din fader verksam i det fördolda.

Din fader skall belöna din trohet i din bönekammare.


Första Korinterbrevet.  4:5.


5.  #Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren

kommer.

       Han skall låta ljus falla över det som ligger

i mörkret och avslöja allt som människorna har

      i sinnet.

Och då får var och en sitt beröm från Gud#.  


Döm inte någon i förtid: innan Herren gör det.

      Hans rättvisa ljus skall belysa mörkrets

gärningar.

      Avslöja allt som finns i människornas sinnen.


Hebreerbrevet. 4:13.


13.  #Ingenting kan döljas för honom, allt skapat

ligger naket och blottat för hans öga. 

      Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap#.


Herren Gud Sebaots allvetande: inget fördolt

     för hans ögon.

Inför Hans majestät skall vi var och en av oss

       göra räkenskap. 


¤Romarbrevet.  2:17.


17.  #Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen,

du är stolt över din Gud#.


Du; är jude en av mitt egendomsfolk: förlita dig

    helt på lagbuden.

Känner dig stolt över din Gud. 


LIKNELSEN OM FARISEN OCH TULLINDRIVAREN.


Lukas evangelium. 18:11.


11.  #Farisen ställde sig och bad för sig själv:

      "Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar ochbedragare och

       horkarlar, eller som tullindrivaren där#.


ISRAEL OCH GUDS LÖFTEN.


Romarbrevet. 9:4-5.


4.  #De är ju israeliterna, som har  fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten

     och löftena#.


Israeliterna; fått söners rätt:

     Guds löften till Israeliterna::

Härligheten förbunden.

       Lagen med buden.

Gudstjänsten och löftena.


5.  #De har fäderna, och från den kommer Kristus

som människa, han som är över allting, gud,

     välsignad i evighet, amen#.


Deras arv genom fäderna.

       Kristus som människogestalt.

Han som är över allting.

     Gud; välsignad i all evighet.


¤Romarbrevet.  2:18.


18.  #Känner hans vilja och kan avgöra vad som 

är väsentligt ---- du har ju vägledning i lagen#.


Du jude; känner hans fullkomliga vilja.

       Du kan: avgöra vad som är viktigast.

Du jude; har ditt livs vägledning i den givna lagen. 


Filipperbrevet 1:10-11.


10.  #Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt

och stå rena och skuldfria på Kristi dag#.


Ni heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi:

     kan avgöra vad som påverkar er renhet

och skuldfrihet på Kristi dag.


11.  #Fyllda av den rättfärdighet som är frukten

av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris#.


Er renhet och skuldfrihet gör er fyllda av

     renhjärtlighet och ostrafflighet som är frukten

av Jesu Kristi verk i er, Gud till ära och pris.


¤Romarbrevet. 2:19.


19.  #Du tror dig om att vara en ledare för blinda,

ett ljus för människor i mörker#.


Du jude; du tror dig i din själviskhet vara en ledare

     för de andligt förblindade.

Ljuset för de människor som lever i ett andligt

     mörker. 


Matteus evangelium. 15:12,14.


12.  #Då gick lärljungarna fram till honom ( Jesus )

och frågade: "Vet du att fariseerna tog anstöt av vad du sade"?#.


15.  #Bry er inte om dem:

de är blinda ledare för blinda.

      Och om en blind leder en blind faller de

båda i gropen#.


Bryr er inte om fariseerna: andligt för-blindade

      ledare. 

Andligt förblindad leder en andligt förblindad:

      faller de båda in i fördärvets djupa grop. 


¤Romarbrevet. 2:20.


20.  #En fostrare för oförståndiga, en lärare för otrogna ---- du äger ju kunskapen och sanningen

       i lagens gestalt#.


Du tror dig själv vara: utvald fostrare för

      o-förståndiga. 

Lära ut din egen självutvalda kunskap från lagen.

      Lärare för o-trogna hjärtan inför lagen.

Du äger all kunskap och sanning i vad lagen lär.


¤Romarbrevet. 2:21.


21.  #Du undervisar alltså andra men inte dig själv.

Du förbjuder stöld men är själv en tjuv#. 


Undervisar andra i lagen.

     Själv i din själviskhet: inte lyder lagen. 

Du säger: förbjuder stöld.

      Själv är du en tjuv. 


Andra Moseboken. 20:15.


15.  #Du skall inte stjäla#.


Sjunde budet i de tio budorden.


Psalm. 50:16-21.


16.  #Men till den gudlöse säger Gud:

Hur vågar du läsa upp mina bud och nämna mitt

     förbund#.


Du gudlöse: du läser upp mina heliga bud

   nämner mitt förbund med dina orena läppar.


17.  #Du som hatar all fostran och vänder ryggen

åt mina ord?#.


Du: hatar all fostran.

      Förnekar mitt ord.


18.  #Ser du en tjuv slår du följe med honom,

med äktenskapsbrytare ger du dig i lag#.

    

Ser du en tjuv lever du i gemenskap med honom.

     Äktenskapsbrytare gör du till dina vänner. 


19.  #Din mun sprider elakt tal, din tunga spinner

lögner#.


Din muns tal sprider elakt tal.

     Din tunga talar lögnaktiga ord.


20.  #Du talar illa om din broder du smutskastar

din moders son#.

 

Du förtalar din broder.

        Talar illa om din moders son.


21.  #Tro inte jag är som du!

Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig#.


Jag: Herren din, Gud är inte som du.

       Du skall bestraffas för dina ords skull.


ANKLAGELSER MOT DE SKRIFTLÄRDA

     OCH FARISEERNA.


Matteus evangelium.  23:3-10.


3.  #Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid

       det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat#.


Skrymtare: äger tvetydig tunga.

    Ni; mina utvalda lär er allt vad jag sagt till er.

      Var trogna mot mina ord.

Akta er för fariseerna!!

     De talar stortaliga ord om sig själv:

de gör inte själva vad de lär till andra att göra.


4.  #De binder ihop tunga bördor och lägger dem

på människors axlar, själva rör de inte ett finger 

     för att rätta till dem#.


Binder ihop tunga bördor på människor ryggar.

     lagar och paragrafer som de själva vill lyda.

  

5.  #Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem.

    De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar#.


De skrymtaktiga fariseerna önskar sig bli ärade av

     människors ögon och hjärtan.

Människors lyssnar på deras egna gärningars långa

        böneremsor av egna ord.

Visar sig i stora prydliga manteltofsar.


6.  #De tycker om att ha hedersplatsen på

gästabuden och sitta främst i synagogan#.


Vid gästabuden söker sig till hederplatser ärade

      av människor.

Sitta på de främsta platserna i synagogan.


7.  #Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor#.


Vill bli uppmärksammade på torgen bli kallade

     rabbi av alla människor.


8.  #Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en

är er läromästare och ni är alla bröder#.


Låt er inte bli kallade rabbi: ni är alla bröder

        inför mig. 

Guds enfödde Son: er läromästare.


9.  #Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen#.


Er fader är i himlen: inte på jorden.

      Den ni talar med är Hans son.


10.  #Inte heller skall ni låta er kallas lärare,

ty en är lärare, Kristus#.


Ni: mina utvalda lärljungar :: skall inte låta er

      kallas lärare.

Läraren är Kristus.     


¤Romarbrevet. 2:22.


22.  #Du fördömer äktenskapsbrott men begår

det själv#

     Du avskyr de hedniska gudarna men drar dig inte för att plundra dem#.


Du, jude fördömer andras äktenskapsbrott.

     Själv lever du i äktenskapsbrott.

Avskyr avgudadyrkan inför hedniska gudarna.

       Du vill inte plundra de hedniska gudabilderna.


¤Romarbrevet.  2:23.


23.  #Du är stolt över lagen men vanärar Gud genom att överträda den#.


Du; jude känner din stolthet över lagen.

        Vanärar Gud: du själv i ditt övermod överträder lagen. 


¤Romarbrevet.  2:24.


24.  #Ty som det står skrivet: FÖR ER SKULL SMÄDAS GUDS NAMN BLAND HEDNINGARNA#.


Hednafolket smädar mitt heliga namn när de ser

     ni mitt egendomsfolk överträda mina budord.


Jesaja bok. 52:6b.


6b. #Mitt folk har förts bort för ingenting, de som

härskar över dem jublar, säger Herren.

     Mitt namn smädas hela tiden#. 


Mitt folks o-lydig mot mina lagbud; gjort mitt namn

     smädat bland härskande folket som jublar

över dem. 


¤Romarbrevet.  2:25.


25.  #Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen.

       Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren#.


Omskärelsen till nytta om ni lyder lagen. 

     Nu när ni o-lydigt överträder den: är ni

trots er omskärelse fortfarande o-omskurna.


¤Romarbrevet.  2:26.


26.  #Om nu en oomskuren följer lagens bud,

skall inte han få räknas som omskuren?#.


Följer en o-omskuren lagens bud: bli han i sin lydnad

     räknad som omskuren?


Galatierbrevet. 5:6.


6.  #I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte

an på omskärelsen eller förhud, utan på tron,

     som får sitt uttryck i kärlek#.


Livet i Kristus Jesus beror på tron vilket uttrycker

     sig i kärlek.

 

¤Romarbrevet.  2:27.


27.  #Då kommer han som till kroppen är oomskuren

men fullgör lagen att döma dig som överträder

       lagen fast du har skriftens bokstav och

omskärelsen#.


Han som till sin kropp är o-omskuren: fullgör lagen

         ( lyder den ) själv fördöma dig som själv överträder lagen. 

      Trots du äger skriftens bokstav och ömskärelsen.


¤Romarbrevet. 2:28.


28.  #Ty jude är man inte till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen#. 


Jude är man bara inte till den yttre människan.

       Omskärelsen inte det för synliga ögat

utanpå kroppen. 


Galaterbrevet. 6:15.


15.  #Omskärelsen har ingen betydelse och inte

förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse#.


Omskärelsen förhuden heller har ingen betydelse:

           Det är frågan vara en ny skapelse i

Jesus Kristus.


29.  #Jude är man i sitt inre, och omskuren är den

som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter

       bokstaven.

Han får sitt beröm av Gud, inte av människor#.


Jude är man i den inre människan.

     Omskuren är man i sitt hjärta, i ande.

Omskuren inte efter skrivna bokstaven.

     Blir inte berömd i människors ögon.

Får sitt beröm i Gud.


STEFANUS TAL INFÖR STORA RÅDET.


Apostlagärningarna. 7:51.


51.  #Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta

och öron.

      Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder#.


Ni styvnackade hårdhjärtade: era hjärtan

     och o-hörsamma öron.

Mot den heliga anden: är ni motståndare:

     ni liknar era fäder. 

 

INTE OMSKÄRELSE, UTAN TRO PÅ KRISTUS.


Filipperbrevet. 3:3.


3.  #Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i

vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus

       och inte förlitar oss på något yttre#.


Hjärtats omskärelse: tjänar Gud i vår ande.

      Vår stolthet i Kristus Jesus vi förlitar

oss inte på den yttre människan.


Kolosserbrevet. 2:11.


11.  #I honom har ni också blivit omskurna,

men inte som människor gör det, utan genom

       att bli av med den syndiga kroppen -------

det är omskärelsen genom Kristus#.


I Kristus Jesus har ni blivit omskurna.

      Inte omskurna av människor händer.

Hjärtats omskärelse: ifrån den ondsinta kroppen.

      Omskärelsen genom Kristus.


Första Tessalonikerbrevet. 2:4.


4.  #Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör;

     det är inte människor vi vill vara till lags,

utan Gud, som prövar våra hjärtan#.


Vi är förtroende värda förkunna evangeliet.

       Vårt tal förenat med det talade evangeliet.

Vi vill inte lyda människors ord: utan Guds Ord.

          Gud prövar våra ( omskurna ) lydiga hjärtan.


Första Petrusbrevet. 3:3-4.


3.  #Er prydnad skall inte vara något utvärtes,

håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder#.


Yttre människans prydnad:

     Håruppsättningar.

             Dyrbara guldsmycken.

Allmänt

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se