Direktlänk till inlägg 18 februari 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 100.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:40

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH UPPMUNTRAN.


DEL. 100.


#DEN KLOK SON älskar fostran#.


Ordspråksboken. 13:1a.


"Kloka människor älskar uppskattar  värdesätter

      fostran i från sin o-fullkomlighet".


10.000.   Människors karaktäriska o-mogenhet

ingen nationell problem-lösare.


10.001.  Människors karaktäriska mogenhet

nationell problem-lösare.


10.002.  Människans hjärta jämförs med 

åkerjorden vad som sås i den.


10.003a.  Akta sig för lögnen  älska sanningen.


10.003b.  Akta sig för hatet  älska sanningen.


10.003c.  Akta sig för föraktet  älska kärleken.


10.004.  Älska sanningen  hata lögnen.


10.005.  Älska kärleken  hata föraktet.


10.006.  Älska kärleken  hata hatet.


10.007a.  Akta sig för elakheten  älska godheten.


10.007b.  Akta sig för elakaheten  älska vänligheten.


10.007c.  Akta sig för elakheten älska snällheten.


10.008.  Livet i barmhärtigheten  omsorgen

gör livet önskvärt och väderfullt.


10.009a.  Ödmjukheten älskvärd och önskad.


10.009b.  Barmhärtigheten älskvärd och önskad.


10.009c.  Omsorgen och barmhärtigheten

älskvärd och önskad.


10.010a.  O-moralen säger  gör precis vad du själv

vill göra.


10.010b.  Moralen säger  följ lagen du

prisas av överheten.


10.010c.  Lagöverträdare  laglöshetens förebild.


10.011.  Lagöverträdaren lyder sin egna lagar.


10.012.  Lagöverträdaren  prisas av egoismen.


10.013.  Ömheten & ömsintheten älskvärd

värdefull livets lärdom.


10.014a.  Tänk så fint och värdefullt få älska sanningen.


10.014b.  Tänk så fint och älskvärt få värdesätta livet som en gåva.


10.014c.  Tänk så fint och önskvärt få prisa

livets lärdom.


10.015.  Känna sig älskvärd  ha sina ögon

fästade på kärleken.


10.016.  Känna sig värdefull  ha sina ögon

fästade på kärleken.


10.017.  Känna sig önskvärd  ha sina ögon

fästadde på kärleken.


10.018a.  Lyssna på ödmjukhetens ord

älska dem.


10.018b.  Lyssna på snällhetens ord älska dem.


10.018c.  Lyssna på elakhetens ord  älska dem.


10.018d.  Lyssna på godhetens ord älska dem.


10.018e.  Lyssna på vänlighetens ord älska dem.


10.019.  Ödmjukheten bevarar ödmjukes fotsteg från högmodets faror och olyckor.


10.020.  Saktmodigheten bevarar saktmodiges

fotsteg från ilskenhetens faror och olyckor.


10.021.  Snällheten bevarar snälles fotsteg

från elakhetens faror och  olyckor.


10.022a.  Barmhärtige tar sin tillflykt till barmhärtigheten.


10.022b.  O-barmhärtige tar sin tillflykt till

o-barmhärtigheten.


10.022c.  Elake tar sin tillflykt till elakheten.


10.023a.  Laglöse tar sin tillflykt till laglösheten.


10.023b.  Laglöse älskar laglösheten.


10.023c.  Laglöse har laglösheten som sin

rådgivare.


10.024.  Laglöse prisas av laglösheten.


10.025.  Laglöse har laglösheten inför sina ögon.


10.026.  Laglöse lyder laglöshetens befallande ord.


10.027.  Laglöse gör laglöshetens vilja.


10.028.  Laglösheten och laglöse vandrar sida

vid sida.


10.029a.  Stoltheten känner rädslan i

ödmjukhetens närhet.


10.029b.  Stormännen känner rädslan i

litenhetens närhet.


10.029c.  Övermodet känner rädslan i

ödmjukhetens närhet.


10029d.  Världshärskarna känner rädslan

i ödmjukhetens närhet.


10.030.  Kärleklös och ordlös närvaro finns i den högmodiges hjärta. 


10031a. Snälle sprider snällhetens närvaro

i sin omgivning.


10031b.  Godhetens hjärta sprider godhetens

närvaro i sin omgivning.


10.031c.  Vänlighetens tankar sprider sin väldoft

i sin omgivning.


10.032.  Kärlekslösheten sprider sin kärleklöshet

i sin omgivning.


10.033.  Tomhetens närvaro sprider sin tomhet

i sin omgivning,


10.034a.  Ger man tomheten aktiv spelyta

tomheten sprider sig i människors tankar & hjärtan.


10.034b.  Ger man kärleklösheten aktiv spelyta

kärlekslösheten sprider sig i människors

       tankar och hjärtan.


10.034c.  Ger man lögnen aktiv spelyta lögnen

sprider sig i människors tankar och hjärtan.


10.035a.  Sanningens ord av ljus återvinner

människors hjärtan och sinnen från

   mörkets inre träldoms-lögner.


10.035b.  Barmhärtighetens ord av omsorg

återvinner människors hjärtan och sinnen från

      mörkrets inre o-barmhärtighet.


10.035c.  Ömhetens ord av ömsinthet

återvinner människors hjärtan och sinnen från

     mörkrets inre kärleklöshet.


10.036.  Elakheten berövar människan på snällheten.


10.037a.  Snällheten vår frihet värdighet.


10037b.  Vänligheten vår frihet och värdighet.


10037c.  Godheten vår frihet och värdighet.


10038a.   Kärleken älskar inte föraktfulla ord.


10038b.  Kärleken värdesätter kärleksfulla ord.


10038c.  Kärleken älskar inte hatiska ord.


10039.  Visad tacksamhet mot sin nästa uppmuntrar hennes kärleksfulla tacksamhet.


10040.  Visad kärlek mot sin nästa uppskattas

av henne.


10041.  Visad ömhet och omsorg mot sin nästa uppskattas av henne.

 

10042.  Visad barmhärtighet och omsorg värdesätts

av din nästa.


10043a.  Stormännen visar sin o-barmhärtighet.


10043b.  Världshärskare visar sin o-barmhärtighet.


10043c.  O-barmhärtigheten prisar stormännen

och världshärskare.


10044.  Stortaligheten prisar o-barmhärtigheten.


10045a.  Sinnesfriden och sinnesron tillgänglig

för Alla.


10045b.  Ge sin tid till  söka sinnesfriden

och sinnesron får känna deras närhet.


10045c.  Sinnesfriden och sinnesron  förändrar

människans o-måttliga stress.


10046a.   Barmhärtige har fullkomligt förtroende

för barmhärtigheten.


10046b.  Ödmjuke har sitt fullkomliga förtroende

för ödmjukheten.


10046c.  Snälle har sitt fullkomliga förtroende

för snällheten.


10047.  Kvinnor som blivit felaktigt uttnyttjade

utifrån sina emotionella rikedomar:

     uppskattar annorlunda beteendet bli uppmuntrade av manliga ödmjukheten.

  

10048.  Manliga ödmjukheten visar tacksamhet få leva i kvinnlighetens emotionella rikedomar.


10049a.  Ödmjuke valt ödmjukheten som sin

livskamrat: varje dag säger den ödmjuke

      till ödmjukheten Du; min vän jag vill

leva i din närhet.


10049b.  Snälle valt snällheten som sin livskamrat:

varje dag säger den snälle till snällheten Du;

        min vän jag vill leva i din närhet. 

    


10050.  Manliga ödmjukheten upplever kvinnlighetens emotionella rikedomars skönhet

      och värdighet.


10051.  Egoismens ära och högmod  skadlig

och smärtsam för själslivet.


10052a. Visheten jämförs med näringsrik trädgård fylld av näring-rika frukter.


10052b.  Vishetens ord  näringrings-rika ord

för själs-livet.


10052c.  Vishetens Ord tillgängliga för Alla.


10053.  Sinnesfriden och sinnesron

hur o-ändliga de är.


10054.  Sinnesfriden och sinnesron

glädjefyllda och harmoniska de är.


10055.  Sinnesfriden och sinnesron

tillgängliga för Alla.


10056a.  Ödmjuke bärande av ödmjukheten.


10056b.  Ödmjuke växer in i ödmjukheten.


10056c.  Ödmjuke låter ödmjukheten växa in

i sitt hjärta och tankar.


10057a.  Vise låter visheten tränga in i sitt tänkande, i sättet att bedöma allt som berör

    det gudomliga och det mänskliga.


10057b.  Kloke låter klokheten tränga in i sitt

tänkande, i sättet att bedöma allt som berör

     det gudomliga och det mänskliga.


10057c.  Insiktsfulle låter insikten tränga in i sitt

tänkande i sättet at bedöma allt som berör

     det gudomliga och det mänskliga. 


10058a.  Du; ödmjukheten gör mitt hjärta fritt

från högmodet bli delaktig av dig låt min

      personlighet likna din.


10058b.  Få kraft och styrka acceptera hjärtats

och tankars uppoffringar leva i ödmjukhetens

     närhet. 


10058c.  Låta ödmjukheten påverka min karaktär.


10059a.  Förtalet jämförs med giftiga pilars ord:

tränger in i lyssnande öron.


10059b.  Lyssnande ord från förtalets giftiga

     ord sårar människors hörande hjärtan

och tankar.


10059c.  Förtalets giftiga ord sämre än

sanningens ord.


10060a.  Ödmjuke uttömd på stolthetens inre liv.


10060b.  Vänlige uttömd på elakhetens inre liv.


10060c.  Saktmodige uttömd på häftighetens

inre liv.


10061.  Tiden  tids-stressen utifrån o-måttligheten 

o-hälsosam.


10062.  Livets-dagar verksamma utifrån tiden.


10063.  Livets dagar


10064.  Välja dö bort från ego-viljan  ersätts den

av ge sin nästan uppmuntran glädje vila

      och harmoni.


10065.  Tänka på sin nästa  förneka sin ego-vilja.


10066a.  Ödmjuke tänker sina tankar genom

ödmjukhetens inre liv.


10066b.  Ödmjukes tankar och hjärta tillhör ödmjukheten.


10066c.  Ödmjukheten beskyddar  ödmjukes hjärta

och tankar från stoltheten & övermodet.


10067.   Känns så fint uppmuntra sin nästa

bemötas tacksamt leende.


10068a.  Bemötas av tacksamma leendet.


10068b.  Bemötas av vänligt leende.


10068c.  Bemötas av snälla leendet.


10069.  Livet i tålamodet:  accepterar  respekterar

sin nästas livsstil.


10070.  Ödmjuke ger inte äran till skrytsamheten.


10071.  Ödmjuke fri från skrytets slaveri.


10072a.  Oron och förvirringen belönings-lös.


10072b.  Oron och bekymmer  belönings-lös.


10072c.  Förvirringen och rastlösheten 

belönings-lös.


10073d.  Förvirringen och rastlösheten tidstjuvar

& energitjuvar.


10073a.  Vara orolig och irriterad  belönings-löst.


10073b.  Oroligheten och irritationen

& energi och tidsjuvar. 


10074a.  Vara bekymrad och orolig  belönings-löst.


10074b.  Bekymmer och  oroligheten

energitjuvar och tidstjuvar.


10075a.  Oroa sig och känna oro belönings-löst.


10075b.  Oroa sig och känna oro  tidstjuvar

&  energitjuvar.


10076a. Vara orolig och upprörd  sämre

än vara lugn och harmonisk.


10076b. Vara lugn och harmonisk bättre än

vara orolig och upprörd.


10076c. Vara orolig och upprörd belönings-löst.


10077a.  Vara nervös och rastlös belönings-löst.


10077b.  Bättre vara lugn och harmonisk än

nervös och dis-harmonisk.


10077c.  Röstlösheten och nervositeten

tidstjuvar & energitjuvar.


10078.  Saktmodet liljan bland törnena  häftigheten

och  ilskenheten.


10079a.  Ödmjukheten liljan bland törnena högmodet stoltheten och övermodet.


10079b.  Ödmjukhetens liljors väldoft bättre än

högmodets stolthetens & övermodets

      illa-luktande doft.


10080.  Elakheten törnet bland liljorna snällheten

godheten och vänligheten.


10081.  O-ärligheten törnet vid liljan ärligheten.


10082.  Barmhärtigheten liljan vid törnet

o-barmhärtigheten.


10083.  Livet i glädjen och friden  livets mening.


10084.  Livet i friden och glädjen  livets framtidshopp.


10085a.  Trygghets-tänkandet  ger lugnet

och harmonin.


10085b.  I tryghets-tänkandet finns ingen

rastlöshet och nervositet.


10085c.  I trygghets-tänkandet finns ingen

bekymrad-oro


10086.  Stormännen trampar ödmjukheten

under sina fötter.


10087a.  Du: vredens människa lägg bort all vrede

låt saktmodet istället vara Herrre.


10087b.  Du: häftighetens människa lägg bort

all häftighet låt saktmodet istället vara Herre.


10087c.  Du: ilskhetens människa lägg bort all

ilskenhet låt saktmodet istället vara Herre.


10088a.  Ödmjukheten vunnit ödmjukes hjärta

och tankar.


10088b.  Ödmjukheten ser ödmjuke som

sin dyrbara ögonsten.


10088c.  Ödmjukheten gör ödmjuke lik sig själv.


10088d.  Högmodet förlorat sin tjänares högmodigas hjärta  istället valt följa & tjäna

      ödmjukheten.


10089.  O-ändliga kärleken och godheten

har en framtid på jorden.


10090.  Ödmjuke undviker stolhetens sårbara  törnen och övermodets fåfängliga liv.


10091.  Äre-lystenheten stoltheten  trogna

bunds-förvanter.


10092.  Egoismen och äre-lystenheten trogna

bunds-förvanter.


10093.  Stoltheten  övermodet  trogna

bunds-förvanter.


10094.   Ödmjukheten & litenheten

och högmodet & stoltheten o-trogna

bunds-förvanter.


10095.  Godheten vänligheten snällheten

trogna bunds-förvanter.


10096.  Litenheten & ödmjukheten saknas i stormännens beteende.


10097.  Tålamodet inväntar rätt tid  undviker

oron och förvirringen.


10098.  Tack: för din snällhet  snälle vän.


10099.  Tack: för din godhet  gode vän. 


       
   
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se