Direktlänk till inlägg 18 februari 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 99.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 februari 2018 06:39

Vishets-böcker   påverkar  människors

       livsstil och livsföring.
 

9900a.  Ödmjukheten ödmjukes vägledande ljus.


9900b.  Ödmjukheten ödmjukes liv-givande bröd

för dagen.


9900c.  Ödmjukheten ödmjukes uppmuntran

för dagen.


9901.   Ödmjukheten  ödmjukes räddning från högmodets smärta och lidande.


9902.  Ödmjukheten ödmjuka folkets glädje

och ära.


9903.  Ödmjuke känner hjärtats vördnad

och respekt  för ödmjukheten.


9904.  Ödmjukes dagliga längtan efter

ödmjukhetens närhet.


9905.  Stormmännen älskar silvrets och guldets

värde mer än visad kärlek till sina med-människor.


9906a.  Inte livs-viktigt  älska silvrets och guldets värde.


9906b.  Livets hälsa viktigare än silvrets

och guldets värde.


9906c.  Livets hälsa bättre än silvrets och guldets värde.


9907.  Högmodet visar dum-dristigt beteende.


9908a.  Ödmjuke ger sig själv till ödmjukheten.


9908b.  Saktmodige ger sig själv till saktmodigheten.


9808c.  Ärlige ger sig själv till ärligheten.


9909a.  Häftigheten ingen problem-lösare

istället smärtsam sjäsligt sårande. 


9909b.  O-ärligheten ingen problem-lösare

istället smärtsam själsligt sårande.


9909c.  Ondskan ingen problem-lösare

istället smärtsam  själsligt sårande.


9910.  Ödmjukheten som vårregnet på torr mark.


´9911a.  Ödmjuke växer in i ödmjukheten

till nytta för livet.


9911b.  Ärlige växer in ärligheten till nytta

     för livet.


9911c.  Snälle växer in i snällheten till nytta

      för livet. 


9912.  Vara vän med ärligheten  vara o-vän

med o-ärligheten.


9912b.  Vara vän med godheten  vara o-vän

med elakheten.


9912c.  Vara behärskade tungan  vara o-vän

med talträngda tungan.


9913.  Girigheten  styrs av själviskheten.


9914.  Givmildheten styrs av o-själviskheten.


9915.  Girigheten och givmildheten varandras

o-vänner.


9916.  Vara girig  sparsam  penning-kär

penning-dyrkare  vinnings-lysten.


9917.  Givmild  frikostig godhjärtad  offer-villig

i givandet bättre än vara girig.


9918a.  Seende ögon väljer själv vad de vill se.


9918b.  Lyssnande öron väljer själv vad de

vill lyssna på.


9918c.  Talande tungor väljer själv vad de vill tala.


9919.  Intressera sig för kvinnligheten

( emotionella rikedomarna ) uppmuntrar

    uppskattar värdesätter dden.


9920.  Samma intresse  bra för vänskapen. 


9921a.  Tiden går  år läggs till år.

9921b.  Tiden gör historie-tiden  längre och längre.


9922.   Nyttig lärdom  hjälper livet  gå vidare.


9923.  Livs-erfarenheten  värdesätter livet.


9924a.  Ödmjuk tunga försvarar inte sig själv.


9924b.  Högmodig tunga försvarar sig själv.


9925a.  Själviskt hjärta och tunga försvarar

sig själv.


9925b.  O-själviskt hjärta och tunga försvarar

inte sig själv.


9926.  Rädslan tillgänglig  för Alla  inte nyttig.


9927.  Vreden  tillgänglig  för Alla inte nyttig.


9928.  O-ärligheten tillgänglig för Alla

inte nyttig.


9929.  Ödmjukheten tjänare  hennes slav bättre än vara Högmodets tjänare och slav.


9830.  Tålamodet och o-barmhärtigheten

varandras vänner.


9831a.  Tålamodet och o-barmhärtigheten

varandras o-vänner.


9831b. O-tåligheten och o-barmhärtigheten

varandras vänner.


9832.  Läsa Vishets-böcker  påverkar  människors

      livsstil och livsföring.


9832.  Lägga döv-örat till  fladdrande tungor:

förtalets och skvalleriets.


9833a.  Ödmjuka ord väger tyngre på vågen

     än stormännens ord.


9833b.  Ärliga ord väger tyngre på vågen  än

o-ärliga ord.


9933c.  O-ärliga ord väger lättare på vågen  än

ärliga ord.


9933d.  Stormännens ord väger lättare på vågen

än ödmjuka ord.


9834.  Ärelystenheten väger lättare på vågen

än ödmjukheten.


9835.  Kvinnliga generna  känner  åtrå till

manliga generna.


9836.  Nyttig lärdom lära sig styra tungan

i samtal med andra människor.


9837a.  Tungan talar hjärtats tankar

och tankarnas tänkande.


9837b.  Tungan talar vad  ögat ser.


9837b.  Tungan talar vad  örat hör.


9837c.  Tungan talar vad  tankarna tänker.


9838.  Sakna människo-värdet  vara o-önskad

vara o-älskad  vara o-värdig.


9839a.  Lag-lösheten lever sitt egna liv.


9939b.  Lag-lösheten kärlekslös i ord & handlingar.


9936c.  Lag-lösheten olydig mot nationella &

internationella lagarna.


9937.  Tålamodet beskeddet & försvaret mot

o-tåligheten.


9938.  Människor som tänker på sig själva:

inte snälla & vänliga.


9939a.  Tacksamheten och snällheten 

nyttiga lära känna. 


9939b.  O-tacksamheten & elakheten  o-nyttiga

lära känna.


9939c.  Snällheten och vänligheten nyttiga

lära känna.


9940.  Vreden lägger bojor och band på den vrede.

     Lever i träldom som träl.


9941. Häftigheten lägger bojor och band på

den häftige.

     Lever i slaveriet som slav.


9942.  Ilskenheten lägger bojor och band på

den ilskne.

     Lever i träldom som träl.


9943a.  Saktmodet frigör den vredes bojor

under vredens träldom.


9943b.  Saktmodet frigör den ilsknes bojor

under ilskenhetens träldom.


9943c.  Saktmodet frigör den häftiges bojor

under häftighetens slaveri.


9944.  Högmodige inte mottaglig för ödmjukheten.


9945a.  Visheten och godheten varandras vänner. 


9945b.  Visheten & godheten älskar varandra.


9945c.  Visheten och godheten  finner gemenskap

i varandras likheter.


9946.  Ödmjukhetens tjänar-dräkt  beskyddar och

försvarar den ödmjuke mot högmodets

     listiga angrepp.


9947.  Tröstaren bemöter den sorgsne och behövande med sina tröste-rika ord.


9948.  Barmhärtigheten saktmodet & tålamodet

varandras stöd och hjälp.


9949a.  Ångesten förvirringen & oron varandras vänner.


9949b.  Vilan och ångesten varandras fiender

och o-vänner.


9949c.  Förvirringen och oron  stillhetens & lugnets

fiender och o-vänner.


9950.  Tröstaren gör den oroliges hjärta & tankar

vilosamt trygga.


9951a.  Den ödmjuke säger i sitt hjärta:

Du; ödmjukheten är fullkomlig.


9951b.  Du; människa vänd din blick mot

ödmjukhetens fullkomlighet.


9951c.  Du; ödmjuka människa vänd ditt hjärta

mot mig  min ödmjukhet vill trösta dig: mitt barn.


9951d.  Jag; ödmjukheten vill ikläda dig min

ödmjukhets tjänare-dräkt.


9952.  Ödmjuke säger i sitt hjärta:

jag hungrar och törstar efter ödmjukhetens närhet. 


9953.  Jag, känner dina  ödmjuka kärlekssår:

i mitt förstöra hjärta av högmodet.


9954.  Jag, har klagat och knotat i mitt högmodiga

hjärta och i mina högmodiga tankar.


9955.  Nu vill jag vända mitt hjärta och sinne mot

ödmjukhetens kärlekfulla närhet.


9956.  Ödmjukhetens kärleksfulla närhet visar

sin omsorg och värme.


9957.  Vilande hjärtan ++ vilande tankar

gör livet innehålls-rikt.


9958a.  Renheten och ödmjukheten goda vänner.


9958b.  O-renheten och högmodet  goda vänner.


9958c.  Renheten och o-renheten  varandras

fiender och o-vänner.


9958d.  Ödmjukheten och högmodet varandras

fiender och o-vänner.


9959a.  Godheten krossa av elakheten.


9959b.  Godheten föraktas och hatad av elakheten.


9959c.  Godheten och elakheten varandras fiender

och -ovänner.


9960a.  Ärligheten och klokheten så fina de är.


9960b.  Klokheten och ärligheten tillgängliga

för Alla.


9960c.  Ärligheten och klokheten uppmuntrar.


9961.  O-ärligheten saknar förmågan uppmuntra.


9962.  Tålamodets väntan: se på såningsmannen

han sår: inväntar tiden för skörden.


9963.  Tillåta sig inte förtröttas på: inväntan

av skörde-tiden.


9964.  Inväntar inte såningsmannen tiden för

skörde-tiden skapas förvirring och oro.


9965a.  Orden talar om vad människan har

i sitt hjärta.


9965b.  Orden talar om människans hjärte-tankar.


9965c.  Saknas orden på människans läppar

och tunga vet inte medmänniska vad du tänker.


9966. Ondskan förgör sig själv.


9967a. Vreden förgörs av sin egen vrede.


9967b.  Vreden ger smärta & lidande: sorgligt

människan tillåter sig bli bedragen av den. 


9968a.  Tålamodet värdesätter livet.


9968b.  O-tåligheten uppskattar inte livets värde.


9968c.  O-tåligheten känner ingen medkänsla

för livets värde.


9969a.  Ödmjuka ord  är till god lärdom.


9968b.  Saktmodiga ord  är till god lärdom.


9968c.  Snälla ord  är till god lärdom.


9967a.  Lögnen förnekar sanningen.


9967b.  Lögnen hatar sanningen kommer alltid

göra det.


9968.  Sveket alltid varit svekfull kommer alltid

vara lika svekfull.


9969a.  Krävande människor o-barmhärtiga i sitt tal.


9969b.  Krävande människor visar ingen med-känsla och med-ömkan.


9969c.  Krävande människor  egoistiska inför

de små svaga behövande och hjälplösa.


9970a.  Visa uppskattning för människo-värdet.


9970b.  Visa medkänsla för människo-värdet.


9970c.  Visa medömkan för människo-värdet.


9971a.  Bestraffningen rider på rädslan. 


9971b.  Bestraffningen smärtsam.


9971c.  Rädslan uppskattar inte människo-värdet.


9972a.  Bestraffningen uppskattar inte människo-värdet.


9972b.  Bstraffningen främmande för med-känslan.


9972c.  Bestraffningen främmande för med-ömkan.


9973.  I fattigdomen finns inget penning-begär.


9974.  Kontrollerad Moder-kärlek skadlig för

barnets utveckling.


9975.  Kontrollerad moder-kärlek  smärtsam

för barnet.


9976.  Finns ingen rädsla  finns ingen bestraffning.


9977a.  Ödmjukhetens  tystnad  formar ödmjukas

hjärtan och tankar.


9977b.  Mildhetens tystnad  formar  mildas

hjärtan och tankar.


9977c.  Barmhärtighetens tystnad  formar

barmhärtiga hjärtan och tankar.


9978.  Makt-lystna personer  känslo-kallt beteende.


9979.  Där rädslan finns  finns bestraffningen.


9980.  Bestraffningen fullkomlig i sig själv.


9981.  Ödmjukheten älskar människan villig hjälpa henne i o-fullkomlighet.


9982a.  Bestraffningen respekterar inte

människans o-fullkomlighet.


9982b.  Bestraffningen verksam utifrån högmodet.


9982c.  Bestraffningen ej hjälpsam uppmuntrande.


9983a.  Ödmjuke känner vila i ödmjukhetens öppna

och trygga famn.


9983b.  Trogne tjänaren känner vila i trohetens

öppna och trygga famn.


9983c.  Barmhärtige känner vila i barmhärtighetens

öppna och trygga famn.


9984.  O-barmhärtige känner ingen vila i

barmhärtighetens öppna och trygga famn. 


9985.   Älskar jag vreden då är jag vred.


9986.   Älskar jag förtalet då förtalar jag.


9987.   Älskar jag skvalleriet då skvallrar jag.


9988a.  Tillåter jag mig styras av lögnens tunga

älskar jag lögnen.


9988b.  Tillåter jag mig styras av skrytsamhetens

tunga  älskar jag vara skrytsam.


9988c.  Tillåter jag mig styras av häftighetens

tunga  älskar jag häftigheten.


9989.  Lögnen och falskheten sårar människo-själar.


9990.  Häftigheten och ilskenheten sårar

människo-själar.


9991.  Elakheten och o-barmhärtigheten sårar

människo-själar.


9992.  Förtalet och skvalleriet sårar

människo-själar.


9993.  Egoistika människor  bjuder på sin egen

egoism.


9994.  Lögnaktiga och falska människor  bjuder

på sina egna lögner & falskhet.


9995. Förtalets och skvalleriets människor  bjuder

på sina egna tungors tal av förtal och skvaller.


9996a.  Ödmjukheten och kärleken  stor tillgång

för livet.


9996b.  Uppmuntran känna sig älskvärd  stor tillgång för livet.


9996c.  Känna sig önskvärd  uppmuntrad  stor

tillgång för livet.


9997.  Ödmjukhetens sötma  vad den betyder för våra liv.


9998.  Kärlekens sötma vad den betyder för våra liv.


9999a.  Omsorgens och omtankens sötma vad de

betyder för våra liv.


9999b.  Omtänksamheten om varandra vad den

betyder för våra liv.


9999c.  Ömhetens sötma vad den betyder

för våra liv.
 


 

  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se