Alla inlägg under maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA  FÄDERNA.  DIDACHES BOK. 3:1-13.

 

DE TVÅ VÄGARNA. LIVETS VÄG.  DEL. 3.

 

Didaches bok. 3:1.

 

1.  #Mitt barn, fly allt ont och allt som påminner

om det#.

 

Mitt älskade barn, undvik all ondska.

       Alla onda gärningar.

 

Didaches bok. 3:2.

 

2.  #Bli inte uppbragt, ty vrede leder till mord.

Bli inte heller avundsjuk eller grälsjuk eller

       uppretad, ty allt detta föder mord#.

 

Låt dig inte bli frestad till vara vredens barn.

      Vreden leder livet till bli mördare.

Mördaren hatar sin nästas liv.

      Tillåt inte avundsjukan grälsjukan bittert hjärta

få vara Herre: vilket föder till mord. 

 

Didaches bok. 3:3.

 

3.  #Mitt barn, låt dig inte gripas av begär, 

ty begäret leder till otukt.

     För inte oanständigt tal, och kasta inga lystna

blickar, ty allt detta föder äktenskapsbrott#.

 

Mitt barn, låt inte köttliga begäret locka dig

     till synd.

Vilket leder dig till o-tuktssynder.

        Låt dig ägas av en behärskad tunga. 

Kontrollera dina blickar.

      Allt detta föder äktenskaps-brott.     

 

Didaches bok. 3:4.

 

4.  #Mitt barn, sök inte fågelorakel, ty det leder 

till avgudadyrkan.

      Ägda dig inte heller åt besvärjelser och astrologi

eller magiska reningsriter, och ha inte lust att 

    se och höra på sådant, ty allt detta leder 

föder avguderi#.

 

Mitt barn, sök inte efter lögnaktiga spådomar:

    vilket leder till avguderi.

 

Didaches bok. 3:5.

 

5.  #Mitt barn, bli inte en lögnare, ty lögnen leder

till stöld.

      Bli inte sniken eller inbilsk, ty allt detta 

föder stölder#.

 

Mitt barn, var inte lögnens tjänare.

     Lögnen leder till stöl-begär.

Var inte girighetens slav.

        Låt inte egoismens styra Livet.

Allt detta föder stölder.

 

Didaches bok. 3:6.

 

6.  #Mitt barn, bli inte missnöjd, ty det leder till

hädelse.

      Bli inte heller självrådig eller illasinnad,

ty allt detta föder hädelser.

 

Didaches bok. 3:7.

 

7.  #Utan var ödmjuk, TY DE ÖDMJUKA SKALL

ÄRA LANDET#.

 

Didaches bok. 3:8.

 

8.  #Var storsint och barmhärtig och utan allt ont,

stilla och god, och frukta alltid de ord

     som du har hört#.

 

Didaches bok. 3:9.

 

9.  #Upphöj inte dig själv och förhäv dig inte.

Håll dig inte till de höga utan de rättfärdiga 

     och ödmjuka#.

 

Didaches bok. 3:10.

 

10.  #Det som händer dig skall du ta emot som

välgärningar.

       Du vet ju att ingenting sker utan Gud#.

 

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA FÄDERNA. DIDACHES BOK 2:1-7.

 

DE TVÅ VÄGARNA.  LIVETS VÄG.  DEL. 2.

 

Didaches bok. 2:1.

 

1.  #Lärans andra bud#.

 

Beskrivning om lärans andra bud: 

 

Didaches bok. 2:2.

 

2.  #Du skall inte dräpa, du skall inte bryta

ett äktenskap, du skall inte skända pojkar,

       du skall inte begå otukt, du skall inte stjäla,

du skall inte utöva trolldom, du skall inte blanda

     gift, du skall inte döda ett barn genom vare

sig abort eller barnamord#.

 

Du skall inte utgjuta o-skyldigt blod likt Abels blod:

     vilket ropade om sin o-skyldighet inför

Guds heliga ansikte.

    Du skall inte bryta äktenskapets heliga sakrament.

     Du skall inte vålta dig på pojkar.

Lev i renheten: helga ditt liv din kropp är ett

        Herrenstempel.

Tillåt inte dina kroppliga lemmar stjäla:

    det som tillhör din nästas liv.

Utöva inga trolldoms-konster vilka vilseleder din

     nästas liv.

Förgifta inte din nästas liv med dödligt liv. 

     Undvik utföra abort eller barnamod:

vilket gör dig till mördare.

 

Didaches bok. 2:3.

 

3.  #Ha inte begär efter din nästas egendom,

svär inte falskt, vittna inte falskt, smäda inte,

     bär inte agg mot någon#.

 

Låt inte hjärtats begär göra dig till stjäla din

      nästas egendom.

Låt inte falskhetens tunga styra din läppars ord.

       Lev i rättvisan: ära den med dina ord.

Låt inte förtalets tunga styra dina ord.

        Älska din nästas liv.

 

Didaches bok. 2:4.

 

4.  #Var inte tvekande eller tvetungad, ty tvetalan

är en DÖDENS SNARA#.

 

Äg inte en tvetydig tunga.

       Tala vad sant är.

Man kan inte tjäna två herrar.

       Tvetydig tunga Dödens snara.

 

Didaches bok. 2:5.

 

5.  #Det du säger skall inte vara lögn eller tomt prat, ( utan fullt av handling ).

       

Var inte lögnens budbärare.

      Låt inte tomhetens tunga styra tungans ord.

Tomt prat  pratmakarens språk.

     Var ordets görare i ord och handling.  

 

Didaches bok. 2:6.

 

6.  #Var inte självisk, girig, hycklande, illvillig

eller övermodig.

      Hys inte onda planer mot din nästa#.

 

Låt inte själviskheten styra hjärtats tankar.

     Själviskheten en avgud.

Girigheten tänker bara på sig själv.

      Givmildheten och girigheten varandras o-vänner.

Övermodet granne med stoltheten och högmodet.

       Högmodet går före fall.

Stoltheten går före undergång.

      Planera inga onda planer mot din nästas liv.

 

Didaches bok. 2:7.

 

7.  #Hata inte någon människa.

Somliga skall du ställa till svars, andra skall

     du be för, andra skall du älska mer än

ditt eget liv#. 

 

Låt inte hatet mot din nästas liv få råda i Livet.

          Somliga ska du frimodigt ställa inför rättvisan.

Andra skall du be för.

      Andra ska du älska mer än ditt egna liv.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DE APOSTOLISKA FÄDERNA:

 

DIDACHE.  DE TVÅ VÄGARNA.

 

LIVETS VÄG.  DEL. 1.

 

Didache bok. 1:1.

 

1.  #Det finns två vägar: den ena är livets väg,

den andra är dödens, och det är stor skillnad mellan

     de båda vägarna#. 

 

Det finns två olika vägar i Livet; valet alla

         människor gör under sitt jorde-liv.

Antingen väljer man Livets väg eller dödens.

        Dessa vägar skiljer sig från varandra.

 

Didaches bok. 1:2.

 

2.  #Detta är livets väg.

För det första: du skall ÄLSKA GUD som har

      skapat dig.

För det andra:

      DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV.

Allt vad du inte vill att det skall hända dig,

      det skall du inte heller göra mot någon annan#.

 

Vad är Livets väg:

      Första beskrivningen:

ÄLSKA AV HELA SITT HJÄRTA:

       din Skapare.

Andra beskrivningen:

      ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV.

Hur då:

      Det som du inte vill ska hända dig själv:

ska du undvika att hända din nästa.

           

Didaches bok. 1:3.

 

3.  #Läran i dessa ord är denna:

VÄLSIGNA DEM SOM FÖRBANNAR ER OCH BE FÖR

      ERA FIENDER, fasta för dem som förföljer er.

( TY SKALL NI HA TACK FÖR ATT NI ÄLSKAR

       DEM SOM ÄLSKAR ER?

GÖR INTE HEDNINGARNA LIKADANT?

       ÄLSKA DEM SOM HATAR ER så får ni inte

någon fiende#.

 

Läran i vandringen på Livets väg:

         VÄLSIGNA DEM SOM FÖRBANNAR ER.

BE FÖR ERA FIENDER.

        FASTA FÖR DEM SOM FÖRFÖLJER ER.

ÄLSKA DEM  SOM HATAR ER:

      Gör ni det har ni inga fiender.

 

Didaches bok. 1:4.

 

4.  #AKTA ER FÖR SYNNLIGA OCH KROPPSLIGA 

           BEGÄR.

OM NÅGON SLÅR DIG PÅ HÖGRA KINDEN, VÄND DÅ

       OCKSÅ DEN ANDRA MOT HONOM, 

SÅ BLIR DU FULLKOMLIG.

      OM NÅGON VILL TVINGA DIG ATT FÖLJA MED

EN MIL I HANS TJÄNST, SÅ GÅ TVÅ MIL 

      MED HONOM.

OM NÅGON VILL TA IFRÅN DIG DIN MANTEL,

     SÅ GE HONOM DIN SKJORTA OCKSÅ.

Tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka,

      ty du kan det inte heller#.

 

Var vaksam djävulen går omkring som ett rytande

      lejon: lockar frestar männikskor utföra för 

sinnets kroppens köttsliga begär.

      Kännetecknet på leva Guds fullkomlighet:

visa den i gemenskap med sin nästa:

    Om någon misshandlar din högra kind vänd den 

andra till honom.

     Om någon tvingar dig gå en mil gå två med honom.

       Om någon vill ta ifrån dig din mantel:

giv honom i mildhet din skjorta också.

 

Didaches bok. 1:5.

 

5.  #GE ÅT VAR OCH EN SOM BER DIG och kräv

inte tillbaks, ty Fadern vill att man skall ge åt

      alla de gåvor man fått av honom.

Salig den som ger enligt budet, ty han är fri från

       skuld.

Men ve den som tar emot!

      Om någon tar emot därför att han behöver det,

skall han gå fri från skuld.

      Men den som inte behöver skall avge räkenskap

om varför han tog emot och till vilket ändamål.

      Han skall komma i fängelse och förhöras om

vad han har gjort, och han SLIPPER INTE UT

      FÖRRÄN HAN HAR BETALAT DET SISTA ÖRET#.

 

Lev i givmildheten: låt inte girigheten var din Herre.

      Del med dina gåvor du fått från din himmelske 

Fader till din nästa.

      Låt budet om givande får vara din Herre:

vilket gör dig fri från skuldkänslor.

     Den fattige tar emot han är ju behovets barn.

Den som är rik på ägodelar tar emot gåvor:

      ska få göra räkenskap.

 

Didaches bok. 1:6.

 

6.  #Om detta heter det:

"Låt din allmosa svettas i dina händer tills du vet

       till vem du skall ge#.

 

Förhasta dig inte i ditt givande. 

           

        

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

JEREMIA BOK. 31:2-30.

 

LÖFTEN OM RÄDDNING OCH ÅTERKOMST

 

TILL HEMLANDET.

 

Jeremia bok. 31:2.

 

1.  #Så säger Herren: Det folk som undkom svärdet

fann nåd i öknen.

      Israel var på vandring för att finna ro#.

 

Guds nåd och barmhärtighet folkets räddning från

        svärdet dödliga vasshet.

Israels öken-vandring:

     gav dem hjärtats tankars rofyllda liv. 

 

Jeremia bok. 31:3.

 

3.  #Ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem.

Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag

      så länge visat dig godhet#.

 

Ur fjärran land uppenbarade sig Herren för

     sitt folk.

Med min eviga kärlek älskar jag dig.

        Min Kärleksfulla godhet varar för evigt  

mot er.

 

Jeremia bok. 31:4.

 

4.  #Än en gång ska jag låta dig blomstra,

ja, du skall blomstra igen, jungfru Israel.

      Än en gång skall du smyckad med bjällror

träda ut i glädjedans#.

 

Återigen ska låta dig få blomstra.

       Blomstra du, min jungfru Israel.

Få vara smyckad med hörbara bjällror.

        Träda fram frimodigt ut i glädjedans.

 

Jeremia bok. 31:5.

 

5.  #Än en gång skall du plantera vingårdar på

Samariens höjder, och de som planterar skall

      själva skörda frukten#.

 

Än en gång plantera fruktsamma vingårdar

    på Samariens vackra höjder.

Vad de själva planterat de få själva skörda. 


 

Jeremia bok. 31:6.

 

6.  #Ja, det kommer en dag då väktarna skall

ropa från Efraims berg:

      Kom låt oss vandra upp till Sion, till Herren,

vår Gud!#.

 

Dagen kommer då bedjande väktarna på muren:

       i jubelrop låter sig höras från Efraims berg.

 

Jeremia bok. 31:7.

 

7.  #Ty så säger Herren:

Jubla av fröjd över Jakob, ropa ut er glädje

     över det främsta bland folken!

Låt lovsången ljuda:

     Herren har räddat sitt folk, dem som är kvar

av Israel#.

 

Herrens ord säger:

       Låt fröjderopet få höras över min tjänare Jakob.

Låt er glädje höras över det främsta bland folken!

       Låt lovsången få ljuda!

Herren sitt folks räddare.

 

Jeremia bok. 31:8.

 

8.  #Jag för dem från landet i norr, samlar in dem

från världens bortesta hörn.

       Bland dem som finns blinda och halta,

havande kvinnor och födande.

     I stora skaror skall de återvända hit#.

 

Jag församla de förskingrade från landet i norr.

        Visar nåd mot de blinda halta havande

födande kvinnor.

 

Jeremia bok. 31:9.

 

9.  #Gråtande kommer de, men jag tröstar dem

och leder dem.

       På en jämn väg där de inte snavar för jag

dem till strömmande vatten.

     Ty jag är en fader för Israel, Efraim är min

förstfödde son#.

 

Jag tröstar de sörjande när de kommer.

          Leder dem på trygg väg.

Leder dem till livets friska källor.

        För Israel deras evige fader.

Efraim min älskade förstfödde son.

 

Jeremia bok. 31:10.

 

10.  #Hör Herrens ord, främmande folk, förkunna det

i de fjärran kustländerna:

      Han som skingrade Israel skall samla dem.

Han skall vakta dem som en herden sin hjord#.

 

Lyssna på Herrens ord:

    Ni, främmande folk.

Förkunna frimodigt mitt ord.'

        Till folket i de fjärran kust-länderna.

Hans barmhärtighet och nåd församlar det

     förskingrade Israel.

Är den gode herden för fåren.

         

 Jeremia bok. 31:11.

 

11.  #Ty Herren friköper Jakob och räddar dem

från övermakten#.

 

Herren friköper Jakob.

        Israels folks befriare från sina härskare. 

 

Jeremia bok. 31:12.

 

12.  #De skall komma till Sions höjd och jubla,

de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,

       över säd och vin och olja, över får och oxar.

De skall bli som en grönskande trädgård,

     aldrig mer skall de nöd#.

 

De skall finna sin trygga tillflykt på Sions höjder.

         Jubla i sina hjärtan.

Vara tacksamma av lycka över Herrens omsorg.

        Över säden vinet och välluktande oljan.

Bli lika en grönskande vacker trädgård.

       Aldrig mer känna hjärtats nöd.


Jeremia bok. 31:13.

 

13.  #Då skall flickorna dansa i glädje, ynglingar

och gamla fröjdas.

      Deras sorg skall jag vända i jubel,

jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan#.

 

Flickorna få dansa av glädje.

        Ynglingar gamla få fröjdas tillsammans.

Deras sorgsna hjärtan få vändas i jubelrop.

        Jag vill trösta dem.

Låte dem få känna glädje istället för smärta.

 

Jeremia bok. 31:14.

 

14.  #Jag skall ge prästerna deras lystmäte

av det feta och mätta mitt folk med det goda

       jag ger, säger Herren#.

 

Skall ge dem präster av mitt hjärta fylla deras

    andliga hunger.

Mättnad av min godhet, säger Herren.

       

Jeremia bok. 31:15.

 

15.  #Så säger Herren:

Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt:

     Rakel gråter över sina barn.

Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns

    inte mer#.

 

Herrens ord till folket:

      Nödens rop hörs i Rama.

Klagorop bittra tårar.

      Rakel gråter över sina övergivna barn.

Hon avskyr Trösterika ord.

       Hennes kära barn finns inte mer. 

 

Jeremia bok. 31:16.

 

16.  #Så säger Herren:

Hör upp med din klagan, gråt inte mer!

      Du skall få lön för din möda, säger Herren,

de skall återvända från fiendeland#.

 

Herrens ord:

     Sluta upp med era klagorop:

  Var inte sorgsna!

Du skall belönas för din mödas skull, säger Herren.

     Få löfte om återvända från Babylon ert

  fiendeland. 

 

Jeremia bok. 31:17.

 

17.  #Det finns hopp om din framtid, säger Herren,

dina barn skall vända hem till sitt land#.

 

Finns framtidshopp för mitt folk, säger Herren.

     Dina barn skall återvända till sitt älskade hemland.

 

Jeremia bok. 31:18.

 

18.  #Jag kan höra hur Efraim klagar:

"Du tuktade mig, jag blev tuktad som en

     otämjd kalv.

För mig åter, så vänder jag åter, ty du är Herren,

     min Gud#.

 

Jag har hört Efraim klagorop:

      Du tuktade mig i min o-lydnad.

Blev fostrad likt en vildsint kalv.

      Jag villig återvända till mitt hemland:

du är Herren, min Gud.

 

Jeremia bok. 31:19.

 

19.  #Jag vände mig bort, men nu ångrar jag mig.

Jag kom till insikt, och nu slår jag mina lår

     i sorg.

I blygsel och förödmjukelse bär jag skammen

     för min ungdoms synd#.

 

Jag gick min egna viljas väg:

        Nu jag ångrar min o-lydnad. 

När insikten visade mig sanningen:

      jag villig göra bot och bättring.

Ditt löfte om räddning från mitt fiendeland:

     förödmjukade mig.

Jag bär skamkänslan för mina ungdomssynder.

 

Jeremia bok. 31:20.

 

20.  #Är Efraim min käraste son, är han mitt

älsklingsbarn?

      Han förblir i mina tankar, trots att jag ofta gått

till rätta med honom.

     Mitt hjärta blöder för honom, jag måste

förbarma mig över honom, säger Herren#.

 

Efraims överträdelse av mina lagar:

     förkastat dem.

Är han fortfarande min käraste son?

        Är han älsklingsbarn?

Jag har ofta genom mina profeter tillrättavisat

    honom i hans gudlöshet!

Trots hans vägar långt bort från mig:

     har han stannat kvar i mina tankar.

Mitt fadershjärta blöder av kärlek till honom.

          Min kärlek tvingar mig visa förbarmande

över honom, säger Herren.

 

Jeremia bok. 31:21.

 

21.  #Res vägmärken, rösa leden!

Minns var du gick, vilken väg du följde.

       Vänd åter, jungfru Israel, vänd åter till

dina städer!#.


Res upp andliga lagars riktmärken för hans liv.

        Kom ihåg vilken väg du följde.

Återvänd till mig, jungfrun Israel!

       

Jeremia bok. 31:22.

 

22.  #Hur länge skall du vända dig än hit, än dit,

du trolösa dotter?

       Herren skapar något nytt på jorden:

kvinnan skall värna mannen#.

 

Du, trolösa dotter: förvirrad och orolig på alla

    dina trolösa vägar.

Herrens nådefulla kärlek skapar något för dig

      på jorden.

Du, trolösa dotter: du kvinna skall beskydda

     mannen.

 

Jeremia bok. 31:23.

 

23.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Ännu en gång skall dessa ord uttalas i Juda

     och dess städer då jag vänder deras öde:

"Må Herren välsigna dig, du rättfärdighetens nejd,

       du heliga berg"#.

 

Herrens löftesord:

     Dessa ord skall åter uttalas i Juda och dess städer.

        Herren skall välsigna dig.

Du, heliga berg.

       Du, o-strafflighetens omgivning. 

 

Jeremia bok. 31:24.

 

24.  #Där skall alla från Juda och från dess städer

bo, bönder och kringströvande herdar#.

 

Allt folket från Juda land från dess städer.

      Få sin boplats bland deras bönder  kringströvande herdar. 

 

Jeremia bok. 31:25.

 

25.  #Ty jag skall släcka de utmattades törst

och mätta alla nödlidande#.

 

Jag Herren, Israels Gud, skall utsläcka de

    modlösas andliga törst.

Ge mättnad åt de lidande.

 

Jeremia bok. 31:26.

 

26.  #Därefter vaknade jag och såg upp,

och min sömn hade varit ljuvlig#.

 

Efter de uppmuntrande löftesorden:

     vaknade jag ur min sömn vilken varit

ljuvlig för min själ.

 

Jeremia bok. 31:27.

 

27.  #Det skall komma en tid, säger Herren,

då jag skall beså Israels land och Juda land med

      säd av människor och säd av boskap#.

 

Det kommer en tid, säger Herren:

      Jag skall så fruktsam säd för Israels Juda land.

Riklig föda till människors behov och all boskap.

 

Jeremia bok. 31:28.

 

28.  #Och liksom jag har vakat över dem för att

rycka upp och vräka omkull, för att bryta ner

     och förstöra och skada, så skall jag nu vaka

över dem för att bygga upp och plantera,

      säger Herren#.

 

Jag har haft mitt vakande allvetande öga över dem.

       Rycka upp all gudlöshet: bryta ner förstöra

ondskans inflytande över Juda Israels land.

        Istället ge dem upprättelse:

bygga upp deras städer plantera fruktsamma

    trädgårdar.

 

Jeremia bok. 31:29.

 

29.  #När den tiden kommer skall de inte längre

säga:

     När fäderna äter surkart får barnen ont

i tänderna#.

 

Jeremia bok. 31:30.

 

30.  #Nej, var och en skall dö för sin egen synd:

den som äter surkart får själv ont i tänderna#.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK. 10:1-8.

 

EUKARSTIN ----- BÖNER.

 

Didaches bok. 10:1.

 

1.  #Sedan ni har blivit mättade, skall ni tacka

på följande sätt#:

 

Eukarstin inre människans mättnad.

    Vilket vi ska vara tacksamma för. 

 

Didaches bok. 10:2.

 

2.  #Vi tackar dig, helige Fader

     för ditt heliga namn

     som du har gett en boning i våra hjärtan

     och för kunskapen och tron och odödligheten

     som du uppenbarat för oss 

     genom Jesus, din tjänare.

     Dig tilhör äran i evighet#.

 

Vi villiga visa vår tacksamhet:

         helige Fader för ditt evigt heliga namn.

Ditt heliga namn har sin boplats i våra hjärtan.

        Du uppenbarat för oss i eukarstin:

Kunskapen tron o-dödligheten i gudomen.

       Genom Jesus, din tjänares offertjänst.

All äran tillhör dig i evighet.

 

Didaches bok. 10:3. 

 

3.  #Du, Herre, Allhärskare, har skapat allt för ditt

namns skull, mat och dryck har du givit

       människorna njuta av för att de skall tacka dig.

Men åt oss har du givit andlig mat och dryck

      och evigt liv genom din tjänare#.

 

Du Herre, Allhärskaren över din Skapelse.

      Skapat allt: 

För vad då?

      För ditt namns skull:

Maten drycken har givits till männskans njutning.

        De skall med  tacksamma  hjärtan tacka dig.

Du är ju givaren till allt.

      Vi som tror på eukarstin:

Du givit oss andlig föda vilket föder vår

      inre människa.

Andliga drycken släcker vår andliga törst.

     Eviga Livet finns genom din tjänare.

 

Didaches bok. 10:4.

 

4.  #För allt detta tacka dig,

ty du är mäktig.   Dig tillhör äran i evighet#.

 

Allt du givit oss i eukastin: vi vill tacka dig för.

      Du är mäktig i vad ger och gör.

All äran tillhör dig i evighet.

 

Didaches bok. 10:5.

 

5.  #Tänk, Herre, på din kyrka, rädda henne

   från allt ont och fullkomna henne i din kärlek.

Helga henne och samla henne från de fyra

    vädersträcken till det rike som du har berett

åt henne.

      Ty den är makten och äran i evighet#.

 

Förkasta inte din Kropp din kyrka:

    var hennes räddare.

Räddare från all ondska.

      Din vilja: fullkommna henne i din Faders kärlek.

Rena henne i ordets renande bad.

         Ditt ord helgar dem.

Församla hennes förskingring från de fyra

    vädersträcken till eviga Rikets eviga boningar.

  

Didaches bok. 10:6.

 

6.  #Låt nåden komma och denna världen förgås!

  Hosianna, Davids Gud!

      Om nåden är helig, så må han komma.

Om någon inte är det, så må han omvända sig.

     Maranatha.  Amen#.

 

Låt din nåd få vidröra ditt folk.

         Denna världens goda förgås.

Nåden är helig.

       Låt honom omvända sig till din heliga nåd.

 

Didaches bok. 10:7.

 

7.  #Låt profeterna tacka så mycket de vill#.

 

Låt dina utvalda profeter visa sin tacksamhet.

 

Didaches bok. 10:8.

 

8.  #Med vid ( välsignelsen över ) oljan skall 

ni tacka på följande sätt:

 

      Vi tackar dig, Fader för oljans vällukt

som uppenbarats för oss

      genom Jesus, din tjänare.

Dig tillhör äran i evighet#. 

 

Välsignelsens olja:

      För den skall ni visa tacksamhet.

Vi visar vår tacksamhet: till dig vår Fader.

      För oljans vällukt.

Oljans vällukt blivit uppenbarat för oss.

       Genom Jesus, din tjänare.

Äran tillhör dig, i evighet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 31:31-40.

 

DET NYA FÖRBUNDET.

 

Jeremia bok. 31:31.

 

31.  #Det ska komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel

   och med Juda#.

 

Tiden kommer, säger Herren, jag lovar sluta 

     ett nytt förbund med Israel och Juda.

       

Jeremia bok. 31:32.

 

32.  #Inte ett sådant förbund som jag slöt med

med deras fäder när jag tog dem vid handen

      och förde dem ut ur Egypten, det förbund

med mig som de bröt, fastän jag deras herre,

      säger Herren#.

 

Likt sådant förbund vilket jag slöt med deras

    fäder.

Jag med trygg fadershand befriade dem ut 

    ur Egyptens träldomsland.

Förbundet med mig bröt de.

      Jag är deras Herre.

 

Jeremia bok. 31:33.

 

33.  #Nej, detta är det förbund som jag skall sluta

med Israel när tiden är inne, säger Herren:

      Jag skall lägga min lag i deras bröst och

skriva den i deras hjärtan.

       Jag skall vara deras Gud och de skall vara

mitt folk#.

 

Nya förbundet jag skall sluta med dem:

     när tiden är inne, säger Herren.

Skall lägga ned min eviga lag i deras bröst.

       De skall vara mitt folk.

 

Jeremia bok. 31:34.

 

34.  #De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga:

      "Lär känna Herren", ty de skall alla känna mig,

från den minste till den störste, säger Herren.

       Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras

synd skall jag inte längre minnas#.

 

I mitt nya förbundet behövs inte längre: 

     undervisa varandra, säga orden.

Lär känna Herren.

        De skall känna Herren sin Skapare.

Känna honom från den i människors ögon:

      den minste till den störste, säger Herren.

Ska förlåta deras synder: glömma dem.

 

Jeremia bok. 31:35.

 

35.  #Så säger Herren, han som har solen att lysa

om dagen, månen och stjärnorna att lysa om

      natten, han som rör upp havet i dånande vågor,

han vars namn är Herren Sebaot:#.

 

Herren säger:

     Han som påverkar solens ljus om dagen.

Månen stjärnorna lysa om natten.

       Vidrör havet i stormande vågor.

Hans namn Herren Sebaot.

 

Jeremia bok. 31:36.

 

36.  #När denna ordning upphör att gälla, säger

Herren, först då skall Israels ätt upphöra att för

       alltid vara mitt folk#.

 

När skapelse-ordningen upphör gälla, säger Herren.

           Då är mitt nya förbund med Israels ätt

upplöst  mitt folk inte längre mitt folk.

 

Jeremia bok. 31:37.

 

37.  #Så säger Herren:

När himlen därovan kan mätas, när jordens

     grundvalar kan utforskas, först då skall jag

förkasta Israels ätt för allt de gjort, säger Herren#.

 

Så säger Herrens ord:

      När himlen mäta sin utsträckta vidder:

jorden grundvalar flitigt utforskas.

          Då skall jag förkasta Israels ätt för deras

onda gärningar, säger Herren.

 

Jeremia bok. 31:38.

 

38.  #Det skall komma en tid, säger Herren,

då staden skall byggas upp igen till Herrens ära

     från Hananeltornet till Hörnporten#.

 

Tiden skall komma, säger Herren.

        Staden Jerusalem skall återupprättas ingen.

Till Herrens ära.

 

Jeremia bok. 31:39.

 

39.  #Men mätsnöret skall dras ännu längre,

rakt fram mot Garevhöjden och sedan i riktning

      mot Goa#.

 

Utmätta mätsnöret skall till hjälp:

     dras rakt fram mot Garevhöjden.

Ha sin riktlinje mot Goa.

 

Jeremia bok. 31:40.

 

40.  #Och hela dalen med liken och offeraskan

och alla avsatserna fram till Kidrondalen,

        till hörnet vid Hästporten i öster, skall vara

helgade åt Herren.

       Aldrig mer skall staden ödeläggas och raseras#.

 

Hela dalen där liken ligger.

         Offer-askan alla avsatser fram till Kidrondalen

till hörnet vid Häst-porten i öster.

        Vilket skall vara helgat åt Herren.

Mitt löfte till staden:

      skall aldrig mer ödläggas och bli till ruiner.

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 25:15-38.

 

VREDENS BÄGARE.

 

Jeremia bok. 25:15.

 

15.  #Ty sade Herren, Israels Gud, till mig:

"Tag denna vinbägare ----- denna vredesbägare -----

      ur min hand och räcka den åt alla folk som jag

sänder dig till#.

 

Herrens ord talade till mig:

     Israels Gud skall utgjuta sin vredes bägare

över ett hårdnackat folk.

        Vinbägaren denna vredesbägare skall drabba

dem för deras gudars skull.

       Ur min allmakts hand räcka den åt alla

folk som jag sänder dem till.

 

Jeremia bok. 25:16.

 

16.  #De skall dricka tills de kräks och blir som galna, drabbade av det svärd jag sänder"#.

 

De som blir drabbade dricka denna bägare

     skall kräkas blir dåraktiga.

Blir till offer för dödliga svärdet. 

 

Jeremia bok. 25:17.

 

17.  #Då tog jag bägaren ur Herrens hand och räckte

den åt alla de folk som Herren hade sänt till:#.

 

Jag tog vredens-bägare ur Herrens hand.

      Räckte de åt alla folk; till vilka den var

utsänd till. 

 

Jeremia bok. 25:18.

 

18.  #Jerusalem och städerna i Juda, dess kungar 

och stormän, för att krossa dem och utsätta dem

      för ödeläggelse och hån och förbannelse,

så som nu har skett; #.

 

Utsänd till Jerusalem städerna i Juda.

      Deras stormän krossa dem utsätta dem för

ödeläggelse.

      Tillåta hånfulla ord och förbannelse få vara

deras dagliga föda.

 

Jeremia bok. 25:19.

 

19.  #Farao, kungen av Egypten, och hans hovmän, 

ämbetsmän och hela hans folk#.

 

Fortsatt beskrivning på alla folk som tvingas dricka

    ur hans vredes bägare.

 

Jeremia bok. 25:20.

 

20.  #Och utlänningarna där, alla kungarna i Us

och alla de filistetiska kungarna, Ashkelon,

     Gaza, Ekron och det som är kvar av Asdod;#.

 

Jeremia bok. 25:21.

 

21.  #Edom, Moab, ammoniterna#.

 

Jeremia bok. 25.22

 

22.  #Alla konungarna i Tyros och alla konungarna

i Sidon och kungarna i kustländerna bortom

    havet#.

 

Jeremia bok. 25:23.

 

23.  #Dedan, Tema, Bus och alla med håret klippt

vid tinningarna#.

 

Jeremia bok. 25:24.

 

24.  #Alla arabkungarna som bor i öknen#.

 

Jeremia bok. 25:25.

 

25.  #Alla kungarna i Simri; alla kungarna i Elam,

alla kungarna i Medien#.

 

Jeremia bok. 25:26.

 

26.  #Alla kungarna i i norr, vare sig de bor nära

eller långt ifrån varandra; ja, all världens

    kungadömen över hela jorden.

Och efter alla dessa skall kungen

   av Sheshak dricka#.

 

Jeremia bok. 25:27.

 

27.  #Du skall säga till dem:

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

       Drick tills ni blir så berusade att ni spyr

och ramlar omkull och inte kan resa er, drabbade

      av det svärd jag sänder#.

 

Du, Jeremia säg till dem:

      Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Drick er berusade av vredens bittra bägare:

      bli illamående rastlösa bli till drabbade

av dödens svärd.

 

Jeremia bok. 25:28.

 

28.  #Och vägrar de att ta emot bägaren ur din hand

och dricka, skall du säga till dem:

     Så säger Herren Sebaot:

Ni måste dricka!#.

 

Vägrar ni dricka ur vredens bägare:

       Herren säger "Ni måste dricka ur bägaren". 

 

Jeremia bok. 25:29.

 

29.  #Ty först låter jag straffet drabba den stad som

mitt namn är utropat över.

       Skulle ni då slippa undan?

Nej, ni skall inte slippa undan, ty jag kallar på

     ett svärd och riktar det mot alla som bor på

jorden, säger Herren Sebaot#.

 

Min bestraffning kommer först drabba min stad

    Jerusalem.

Varför skulle ni undkomma vredens bägare?

        Nej, den skall drabba dina invånare.

Jag kallar på dödliga svärdet.

       Riktar det vassa tveeggade svärdet mot

jordens alla invånare.

 

Jeremia bok. 25:30.

 

30.  #Du skall profetera allt detta för dem och säga:

    Herren ryter från höjden,

hans röst dånar från hans heliga boning,

     går som ett rytande över hans marker, skallar

som vintramparens rop.

       Till jordens alla invånare#.

 

Profetera frimodigt i mitt namn:

     Herrens rytande vrede hörs från hans himmelska

höjd där han sitter på sin makts tron.

          Hans talade röst gör sig hörd från hans

heliga boning.

      Likt lejonets rytande över hans marker.

Till jordens alla invånare.

 

Jeremia bok. 25:31.

 

31.  #Till världens ände når han dånade stämma,

ty Herren går till rätta med folken, han går till

    doms med allt levande.

De onda prisger han åt svärdet, säger Herren#.

 

Intill världens ände hörs hans hörbara stämma.

       Herrens rättvisa tillrättavisar folken.

Han dömer allt levande.

      Ondskans barn ger till pris för svärdets

våldsamma grymhet, säger Herren.

 

Jeremia bok. 25:32.

 

32.  #Så säger Herren Sebaot:

Se, olyckan drar fram från folk till folk, en väldig

      storm bryter lös från världens bortersta hörn#.

 

Herren Sebaot säger:

     Olyckan drabbar från folk till folk.

Stormen våldsamma styrka bryter sig lös från

       världens yttersta hörn. 

 

Jeremia bok. 25:33.

 

33.  #Den dagen skall de som Herren dräpt ligga

strödda över hela jorden, från den ena änden till

     den andra.

De skall inte begråtas, inte samlas ihop och inte

    begravas, de skall bli till gödsel på marken#.

 

På min vredes dag skall de av Herren ligga dödade

     kringspridda över hela jorden.

Inga sörjer för dem.

       Ingen visar dem förbarmande.

Deras döda kroppars värde liknar gödselns.

 

Jeremia bok. 25:34.

 

34.  #Klaga, ni herdar, och jämra er, kräla på marken, ni hjordens ledare.

      Ty tiden är inne då ni skall slaktas, ni skall stupa som präktiga baggar#.

 

Höj klagorop, ni o-nytta herdar.

     Känn er förödmjukade, ni jordens ledare.

Hemsökelsens tid är inne: 

     Slaktas för er synders skull: likt slakten

av välgödda baggar.

 

Jeremia bok. 25:35.

 

35.  #Ingen tillflykt finns för herdarna, ingen räddning för hjordens ledare#.

 

Ni, o-trogna herdar finner ingen tillflykt

     under mina beskyddande Faders vingar.

Finns ingen räddare för hjordens ledare.

 

Jeremia bok. 25:36.

 

36.  #Hör hur herdarna ropar, hur hjordens ledare klagar!

      Ty Herren ödelägger deras betesmarker#.

 

Hör herdarnas hjälplösa rop.

       Hjordens ledares klagorop.

Herren ödelägger deras betesmarker. 

 

Jeremia bok. 25:37.

 

37.  #De frodiga ängarna förhärjas av Herrens

flammande vrede#.

 

Deras fruktsamma ängsmarker plundras av Herrens

      vredes förtärande eld.

 

Jeremia bok. 25:38.

 

38.  #Likt ett lejon har han lämnat sin boning.

Ja, deras land är förrött av det härjande

      svärdet, av hans flammande vrede#. 

  

Likt ett rytande lejon lämnat sin heliga boning.

       Deras land utplånats av svärdets dödande.

Svärdets styrt av hans förtärande vrede.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 26:1-19.

 

JEREMIA GRIPS OCH ANKLAGAS.

 

Jeremia bok. 26:1.

 

1.  #När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över 

Juda kom detta från Herren:#.

 

Under kung Jojakims regerings-tid i Juda land.

      Kom Herrens ord till mig:

 

Jeremia bok. 26:2.

 

2.  #Så säger Herren:

Ställ dig på förgården till Herrens hus och tala till

      dem som kommer från alla städerna i Juda

för att tillbe i Herrens hus.

     Säg dem allt det jag befaller dig att säga,

utelämna ingenting#.

 

Jeremia, ställ dig på förgården till Herrens hus.

     Tala frimodigt till dem som kommer från

alla städerna i Juda land.

      För att tillbe i Herrens hus.

Låt alla de ord jag befaller dig säga tala till dem. 

       

Jeremia Bok. 26:3.

 

3.  #Kanske lyssnar de och lämnar sin onda väg.

Då skall jag ångra mig och göra det onda jag

      tänkt tillfoga dem på grund av deras

onda gärningar#.

 

Är de villiga lyssna på de orden  lämna sin onda väg.

       Gör de det: skall jag ångra mina vedergällnings

planer mot deras onda gärningars skull.

        

Jeremia bok. 26:4.

 

4.  #Du skall säga till dem:

Så säger Herren:

     Om ni inte lyssnar till mig och följer den lag

jag har förlagt er#.

 

Säg till dem: så säger Herrens ord:

       Lyssnar ni inte till mina varnings-ord:

följer lydigt den lag jag givit er.

 

Jeremia bok. 26:5.

 

5.  #Och lyssnar inte till vad mina tjänare profeterna

säger, dessa som jag gång på gång har sänt till er

      utan att ni lyssnat ----- #.

 

Lyssna inte på mina tjänare profeters ord:

    vilka jag gång på gång varit mina sanna budbärare: ni inte lyssnat på. 

 

Jeremia bok. 26:6.

 

6.  #Då skall jag göra med detta hus som med Shilo,

och namnet på denna stad skall bli en förbannelse

       bland alla jordens folk#.

 

Låter ni era hårda hjärtan inte lyssna:

    skall jag göra likadant med detta hus som med

Shilo:  namnet på denna stad bli till en förbannelse

      ibland alla jordens folk.

 

Jeremia bok. 26:7.

 

7.  #Prästerna och profeterna och hela folket

hörde Jeremia säga detta i Herrens hus#.

 

Prästerna profeterna hela folket hörde Jeremias ord

      vilka ord jag sänt till Herrens hus.

 

Jeremia bok. 26:8.

 

8.  #Men när Jeremia hade framfört allt vad Herren

befallt honom att säga till folket greps han av 

    prästerna och profeterna och folket, och de

ropade:  "Du skall dö!#.'


När Jeremia framfört sitt tal vad Herren befallt 

    honom göra till folket.

Blev han gripen av prästerna de falska profeterna

    och folket: ropade till honom orden:

"Du skall dö"  i sin gudlösa o-tacksamhet.

 

Jeremia bok. 26:9.

 

9.  #Hur vågar du profetera i Herrens namn att detta

hus skall bli som Shilo och att denna stad skall

     läggas i ruiner, så att ingen kan bo här"?

Och folkmassan samlades kring Jeremia i 

    Herrens hus#.

 

Hur vågar du vara så frimodig profetera i Herrens

    namn: detta ska bli som huset i Shilo.

Denna stad ska läggas i ruiner en ödeplats där

   ingen kan bo: för våra gudlösa gärningar skull.

    

Jeremia bok. 26:10.

 

10.  #När Judas stormän, fick höra vad som skett

begav de sig från kungapalatset till Herrens hus,

      där de tog plats vid ingången till den nya porten#.

 

När Judas stormän fick höra vad som sagts av 

     Jeremia.

Lämnade de kungapalatset gick till Herrens hus.

        Stannade vid ingången till nya porten.

 

Jeremia bok. 26:11.

 

11.  #Prästerna och profeterna sade till stormännen och till folket: 

     "Mannen här förtjänar dödsstraff, ty han har

profeterat mot denna stad, det har ni hört med

    egna ögon!"#.

 

Juda lands präster och profeter sade till stormännen och Juda folket:

       Mannen som profeterar i Herrens namn:

förtjänar dödsstraff.

    Profeterat mot denna stads ödeläggelse.

      

Jeremia bok. 26:12.

 

12.  #Då sade Jeremia till stormännen och till folket:

"Det är Herren som har sänt mig att profetera mot

       denna stad och säga allt det som ni nu hört#. 

 

Frimodigt talat trots sitt dödshot:

    Till Judas stormän och folket.

Herren sänt mig profetera mot denna gudlösa stad.

           

Jeremia bok. 26:13.

 

13.  #Ändra era liv och era gärningar och lyssna

till Herren, er Gud.

      Då skall Herren ångra sig och göra det onda han hotat mot er#.

 

Förändra era liv ondsinta liv och era gärningar.

     Lyssna ödmjukt till Herren, er Guds röst.

Gör ni det:

      Säger Herren: jag ångrar göra det onda

 hotat göra mot er.

 

Jeremia bok. 26:14.

 

14.  #Själv är jag nu i händerna på er.

Gör med mig vad ni finner rätt och riktigt#.

 

Jag profeten som talar till er: är i er händer.

     Ni får själva välja vad ni vill göra med mig:

Vad rättvist är. 

 

Jeremia bok. 26:15.

 

15.  #Men det skall ni veta:

dödar ni mig, utgjuter ni oskyldigt blod och drar

     skuld över er själva och över denna stad

och dess invånare.

      Ty Herren har själv sänt mig till er för att förkunna allt detta"#.

 

Men ni ska veta det ni gör mot mitt liv:

     Dödar ni mig: ni utgjuter o-skyldigt blod.

Vilket gör ni drar skuld över era liv.

      Över denna stad och stadens invånare.

Herren sänt mig som sanningens budbärare.

      

Jeremia bok. 26:16.

 

16.  #Då sade stormännen och allt folket till

prästerna och profeterna:

     "Denne man förtjänar inte dödsstraff,

ty i Herrens, vår Guds, namn har han talat

   till oss"#. 

 

Juda lands stormän folket prästerna profeterna sa:

     Denne rättfärdige man förtjänar inte dödstraff.

I Herrens, vår Guds namn: har han talat ord till oss.

 

Jeremia bok. 26:17.

 

17.  #Om några av landets äldste tog till orda 

och sade till hela det församlade folket:"#.

 

Några av landets äldste sade:

       Till det församlade folket:

 

Jeremia bok. 26:18.

 

18.  #Mika från Moreshet framträdde som profet

på den tid då Hiskia var kung över Juda,

     och han sade till hela Judas folk:

Så säger Herren Sebaot:

     Sion skall plöjas till åkermark,

Jerusalem bli en ruinhög, tempelberget

     en skogsklädd höjd#.

 

Profeten Mika från Moreshet under kung Hiskias 

     regeringtid i Juda land.

Sade till folket.

      Så säger Herren Sebaot:

Sion skall plöjas till åkermark.

      Jerusalem bli till en ruinhög.

Tempelberget bli en skogsbevuxen höjd.

 

Jeremia bok. 26:19.

 

19.  #Men inte blev han dödad av Hiskia, kungen

av Juda och av hans folk.

      Nej, kungen fruktade Herren och sökte blidka

honom, och Herren ångrade sig och gjorde inte

     det onda han hotat dem med.

Håller vi inte på att dra en stor olycka över oss själva?#. 

 

Kung Hiskia dödade inte Profeten Mika.

      Kungen av Juda land och hans folk.

Kungen levde i gudsfruktan sökte försona honom.

       Herren ångrade sina onda planer och hotelser

mot Juda land.

      I vad vi gör drar vi stor olycka över landet

och vårt folk!   

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se