Alla inlägg under maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 26:20-24.

 

PROFETEN URIAS ÖDE.

 

Jeremia bok. 26:20.

 

20.  #Det fanns också en annan man, Uria,

Shemajas son, från Kirjat-Jearim, som framträdde

      som profet i Herrens namn.

Han profeterade mot denna stad och detta land

     så som Jeremia gjorde#.

 

Fanns en annan profet:

      Profeten Uria vilken framträdde som profet

i Herrens namn.

      Profeterade frimodigt mot denna stad detta

land likt profeten Jeremia.

 

Jeremia bok. 26:21.

 

21.  #När kung Jojakim och alla hans kämpar

och alla stormännen hörde vad han sagt ville

      kungen döda honom.

Uria fck reda på detta, och han blev rädd

     och flydde till Egypten#. 

 

När kung Jojakim Judas lands kung hans

    stridskämpar stormän hört profeten Urias ord.

Ville kungen döda honom.

 

Jeremia bok. 26:22.

 

22.  #Men Jojakim skickade några män till Egypten,

Elnatan, Akbors son, och några andra med honom#.

 

Jeremia bok. 26:23.

 

23.  #De hämtade Uria från Egypten och förde

   honom till kung Jojakim.

Denne lät avrätta honom med svärd, och liket

       kastades på de fattigas begravningsplats#.

 

På kung Jojakims order skickades några män 

     till Egypten: Elnatan och några andra med honom.

      Vilka hämtade profeten Uria från Egypten:

förde honom till kung Jojakim.

     Kungen lät avrätta profeten med svärd.

Profetens lik kastades o-värdigt på landets

      fattigas begravnings-plats.

 

Jeremia bok. 26:24. 

 

24.  #Men Achikam, Shafans son, skyddade

Jeremia så att han inte blev utlämnad till folket

      och dödad#.

 

Achikam, Shafans son, beskyddade profeten

    Jeremias liv från folkets dödande svärd. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

ORD AV VEDERKVICKELSE OCH UPPMUNTRAN.

 

DEL. 20900.

 

20900.  Ansvar och intresse nationens framtid.

 

20901a.  Vara ansvarsfull uppmuntrar.

 

20901b.  Vara ansvarsfull god uppmuntrare.

 

20901c.  Vara ansvarsfull  nationens framtid.

 

20902.  Visat intresse intressant människa.

 

20903.  Visat intresse  ger god vänskap.

 

20904.  Visat intresse  nationens framtid.

 

20905.  Ondskans egoism har ingen framtid

på jorden.

 

20906.  Händer fötter ögon öron hjälpsamma

redskap för nationens framtid.

 

20907.  Tänk få vandra på kärlekens och rättvisans

vägar: vilket ger landet en framtid.

 

20910.  Hjärtats ödmjuka livsväg  vägen 

in i ödmjukhetens rikedomar.

 

20911.  Elakes själ  likt en avskrädesplats.

 

20912.  Bitter själ  likt en avskrädesplats.

 

20913.  Godes själ  likt en ljuvlig skön viloplats.

 

20914.  Snälles själ  likt en skön ljuvlig viloplats.

 

20915.  Ödmjukheten har ett förtroende för

ödmjukes hjärta.

 

20916.  Själviska moders-kärleken o-nyttig skadlig

för familjelivet.

 

20917.  O-självisk moderskärlek ger läkedom

till familjelivet.

 

20918.  Tänk få möjligheten förstöra människans

elakhet.

 

20919.  Tänk få möjligheten fördärva 

   människans o-tålighet.

 

20920.  Tänk få skingra onda tomma tankar.

 

20921. Tänk få äga goda värdefulla älskvärda tankar.

 

20922.  Tacksamma läppar tacksamt hjärta.

 

20923.  Tacksamma ögon  tacksamt hjärta.

 

20924.  Tacksamma händer öppna händer.

 

20925.  Givande händer  öppna händer.

 

20926.  Gudlöse följer laglöshetens orättvisa livsstil.

 

20927.  Kärleksfulle äger kärlekens inneboende liv.

 

20928.  Moraliska livet lever i o-kyskhetens slaveri.

 

20929.  Moraliska misären lever o-kyskhetens slaveri.

 

20930.  O-kyskhetens liv lever i moraliska misären:

laglöshetens vän.

 

20931.  Laglösheten föraktar o-strffliga livet.

 

20932.  Ödmjuke bevarar ödmjukheten i sitt hjärta.

 

20933.  Mänsklighetens ondska förgör mänskligheten.

 

20934.  Livets friskhet får sin friskhet från klara

friska källflöden.

 

20935.  Tänk vårt hjärta kan vinna visheten.

 

20936.  Ödmjuke sprider ödmjuka solstrålar

i sin omgivning.

 

20937.  Rättvisans trohet bättre än

o-rättvisans o-trohet.

 

20938.  Ödmjuka ord vilar på ödmjukes läppar.

 

20939.  Ödmjuka orden formar ödmjukes läppar.

 

20940.   Rättvisans varma solstrålar fördriver

o-rättvisans mörker.

 

20941.  Tåligheten uthållig vinner striden

mot o-tåligheten.

 

20942a.  Världens ondska o-tröstlig.

 

20942b.  Världens ondska o-hjälpsam.

 

20942c.  Världens ondska o-barmhärtig.

 

20943.  Världens ondska för sig själv:

har ingen framtid på jorden.

 

20944.  Godheten avslöjar ondskan.

 

20945.  Där godheten råder råder ondskan

vilken förgör mänskligheten.

 

20946.  Tåligast hjärta  saktmodigt hjärta.

 

20947.  Förvirrande människor mår dåligt.

 

20948a.  Förvirrandet stör lugnet.

 

20948b.  Förvirrandet stör sinnesron.

 

20948c.  Förvirrandet stör sinnesfriden.

 

20949. Sinnesfriden dyrbar i människors ögon.

 

20950.  Vara rådlös   förvirrad  hjälper ingen.

 

20951.  Vara förvirrad rådlös inga problem-lösare.

 

20952.  Vara rådlös  förvirrad  umgås med

problem-skapare.

 

20953.  Vara rogivande umgås med problemlösare.

 

20954.  Vara rogivande vad som Behövs i en

förvirrad rådlös värld.

 

20955a.  Vara ro-givande äga leende läppar.

 

20955b.  Vara rogivande  äga rofyllt hjärta.

 

20955c.  Vara rogivande  gör rättvisa beslut.

 

20956.  Vara tankspridd  vara förvirrad 

vad ger det till Livet.

 

20957.  Sinnesförvirrade personer  dåliga rådgivare.

 

20958.  Sinnesförvirrade personer äger 

ingen framtid på jorden.

 

20959.  Sinnes-förvirrade personer inga

    problemlösare.

 

20960.  Sinnesförvirrade personer problemskapare.

 

20961a.  Förvirringen o-tröstlig. 

 

20961b.  Förvirringen o-barmhärtig.

 

20961c.  Förvirringen livet i den felaktigt livsval.

 

20962.  Förvirringen skapat livets o-ordning.

 

20963.  Förvirringen  vän med  moraiska misären.

 

20964.  Bedrägeriet talar falska ord.

 

20965.  Bedrägeriet  föraktar sanningen.

 

20966.  Sanningen  bedrägeriet  fiender för Livet.

 

20967.  Vara självfixerad  älska sitt egna ego.

 

20968.  Vara självfixerad  älska själviskheten.

 

20969.  Vara själv-fixerad  förakta o-själviskheten.

 

20970.  Rådlösheten nationens undergång.

 

20971a.  Barmhärtigheten Livets problemlösare.

 

20971b.  Bamhärtigheten ingen problemskapare.

 

20971c.  O-barmhärtigheten nationens

problem-skapare.

 

20972.  O-barmhärtigheten  nationens undergång.

 

20973.  Barmhärtigheten önskvärd bland folket.

 

20974.  Barmhärtigheten älskvärd bland folket.

 

20975.  Barmhärtigheten uppskattad bland folket.

 

20976.  Livets hopplöshet  Livets förtvivlan

skadlig smärtsam för folkets hälsa.

 

20977.  Livets förtvivlan  Livets hopplöshet

nationen undergång.

 

20978.  Den medlidande  lider med  bedrövade hjärtan.

 

20979.  Den med-lidande  lider  med sorgset hjärta.

 

20980.  Den medlidande  lider  med  tankspridds

förvirrade människor.

 

20981.  Få människor i ett moralisk misäriskt

samhälle: Säger:  Vad duktig du är!

 

20982.  Få människor i ett moraliskt misäriskt

samhälle: Säger:  så fint få hjälpa dig.

 

20983.  Få människor i ett moraliskt misäriskt

samhälle:  Säger orden: ser det som en förmån

    få hjälpa dig.

 

20984.  Ödmjuke sprider ödmjuka ord

där övermodet råder.

 

20985.  Där övermodet råder saknas

ödmjuka milda ord.

 

20986.  Där visheten råder råder  harmoni och vila.

 

20987.  Där dumdristigheten råder  råder oro

och förvirring.

 

20988.  Tänk få äga ödmjuka medlidande tårar.

 

20989.  Ödmjuka lidande tårar dyrbara pärlor.

 

20990.  O-tåligheten leder människan in

livets farliga träskmarker.

 

20991.  Leva i livets fåfängliga träskmarker:

vad ger det till Livets behov.

 

20992.  Tålige undviker livets farliga

träskmarker.

 

20993.  Pratmakare  skrythalsar  högmodets

tjänare.

 

20994.  O-kunnighetens mörka moln o-tröstliga.

 

20995.  O-kunnighetens mörka moln

o-barmhärtiga.

 

20996.  Idel tomhet  idel fåfänga  idel vindfläkt:

vad ger det till Livet.

 

20997.  Idel fåfänga  energi tidstjuv.

 

20998.  Idel tomhet  tids energi-tjuv.

 

20999.  Idel vindfläkt energi tids-tjuv. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

TÅLIGHETEN  O-TÅLIGHETENS VERKLIGHETER.

 

20067a.  Tålige tål förtalet.

 

20067b.  Tålige tål skvalleriets smärtsamma ord.

 

20067c.  O-tålige försvarar sin själviskhet

förtalets smärtsamma ord.

 

20233.  O-självisk tålighet  äger framtidshoppet

på jorden.

 

20276. O-tålige i sin o-tålighet finns förlåtelse.

 

20298.  Tålamodet visar sin tålighet inför

o-tålighetens misslyckande.

 

20299.  Där o-tålighetens misslyckande råder

där råder tåligheten.  

 

20303.  Finns ingen godhet mildhet där

råder o-tåligheten.

 

20360a.  O-tåligheten ingen problemlösare.

 

20360b.  O-tåligheten aktiv problem-skapare.

 

20361.  Långmodigheten tåligheten

goda nyttiga livs-egenskaper i samhället.

 

20362.  Tåligheten långmodigheten saknas

i moraliska misären.

 

20390.  O-tålige faller lätt under känslo-spelet

blir förslavad utnyttjad i känslospelet äger

          kortsiktiga verkligheter.

 

20391.  O-tåliges känslospel låter sig leva in

i fantasifullt känslomässigt tillstånd.

 

20558.  Akta er för O-tålighetens ondska.

 

20593.  Människans ego-lycka tagit  avstånd

  från ödmjukheten tåligheten.

 

20594.  Ödmjuke milde  vittnar om

ödmjukhetens tålighetens verkligheter.

 

20642a.  O-tåligheten livets problem-makare.

 

20642b.  Låt o-tåligheten leva sitt ego-liv.

 

20642c.  Ha en gemenskap med o-tåligheten.

 

20643.  Avsky o-tåligheten: äger värdelöst värde.

 

20644.  O-tålighetens värde värdelöst

tåligheten äger ett större människo-värde.

 

20645.  O-tåligheten förstör människovärdet.

 

20655a. Min vän: lyssna inte på o-tålighetens

falska förslag och ondsinta ord.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 27:1-22.

 

DET BABYLONISKA OKET.

 

Jeremia bok. 27:1.'

 

1.  #När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över

Juda kom detta ord till Jeremia från Herren:#.

 

Herrens ord kom till profeten Jeremia:

    under Jojakims, Josias sons regering-tid i Juda land.

      Babyloniska okets förbannelse vilar över

Juda folkets förkastelse av Herrens varningsord. 

 

Jeremia bok. 27:2.

 

2.  #Så har Herren sagt till mig:

Skaffa dig rep och okträn och lägg på din nacke#.

 

Hurdant var oket:

     Ok av trä ett tungt träok med ett lagt rep på

din nacke.

 

Jeremia bok. 27:3.

 

3.  #Skicka sedan bud till kungen av Edom,

kungen Moab, kungen av ammoniterna, kungen

     i Tyros och kungen i Sidon med de budbärare

som kommit till Jerusalem, till Sidkia,

     kungen av Juda#.

 

Skicka samma profetiska bud till Edoms kung.

     Moabs kung, ammoniternas kung.

Tyros kung, Sidons kung med de budbärare

    vilka kommit till Jerusalem,

till Judas kung Sidkia.

 

Jeremia bok. 27:4.

 

4.  #Ge dem detta budskap att framföra till sina

härskare:

     Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Så skall ni säga till era härskare:#.

 

Ge dem detta budskap om det babyloniska oket.

      Säg dessa mina ord till era härskare.

 

Jeremia bok. 27:5.

 

5.  #Jag är den som med min stora makt och med

lyftad arm har gjort jorden och djuren på jorden,

      och jag den åt vem jag vill #.

 

Budskapet från Herren Sebaot, Israels Gud:

     Till era härskare:

Jag äger stor makt med lyftad arm har skapat

    jorden:

djuren på jordens yta. 

 

Jeremia bok. 27:6.

 

6.  #Nu ger jag alla dessa länder till min tjänare

Nebukadnessar av Babylonien.

      Också de vilda djuren ger honom för att de

skall tjäna honom#.

 

Herren Sebaot ger kung Nebukadnessar alla dessa

     länder till min utvalde tjänare för att fostra dem

under det babyloniska träldomsoket.

 

Vilka jag överlämnar till min tjänare 

         Nebukadnessars våld.

De vilda djuren skall betjäna honom.

 

Jeremia bok. 27:7.

 

7.  #Alla folk skall tjäna honom och hans son

och hans sonson, tills striden är inne också

      för hans land.

Då skall många folk och mäktiga kungar tvinga

     honom till underkastelse#.

 

Alla folk skall betjäna honom: hans son,

    hans sonson.

Tills striden kommer också över hans land.

        Då skall många folk och mäktiga kungar tvingas förödmjuka sig under honom.

    

Jeremia bok. 27:8.

 

8.  #Det folk och det rike, som inte underkastar sig

Nebudkadnessar, kungen av Babylonien,

      och inte böjer sin nacke under hans ok, det

folket skall jag straffa med svärd och svält

     och pest, säger Herren, tills jag tvingat

det in under hans välde#.

 

Det folk det rike vilka inte ödmjukar sig under

     kung Nebudkadnessar.

Böjer sin stolta nacke under hans ok:

        det folket blir bestraffat med dödliga svärdet.

Svälten pesten vilka dödar allt liv; säger Herren.

       

Jeremia bok. 27:9.

 

9.  #Lyssna inte till era profeter och spåmän

och drömmare och teckentydare och trollkarlar

     som säger:

"Ni skall inte underkasta er kungen av Babylonien#.

 

Vägra lyssna på era falska profeter spåmän

     drömmare teckentydare trollkarlar vilka säger:

Ödmjuka er inte under kungen av Babyloniens ok.       

Jeremia bok. 27:10.

 

10.  #Lögn är vad de profeterar för er, och därför

skall ni föras långt bort från ert land.

       Jag skall fördriva er och ni skall gå under#.

 

Lögnen talar profetiska ordet till er.

      Ni lyssnat till de orden: vilket gör ni förs

bort från ert land.

 

Jeremia bok. 27:11.

 

11.  #Men det folk som böjer sin nacke under

den babyloniske kungens ok underkastar

     sig honom skall jag låta leva i ro på sin egen

mark, säger Herren, och de skall bruka den

      och bo där#.

 

Det folk vilket lydigt höjer frimodigt upp sin nacke

     under den babyloniske kungens ok.

Lever ödmjukt under honom.

       Skall få leva rofyllt på sin egen mark,

säger Herren.

          Få bruka den mark de bor på.

 

Jeremia bok. 27:12.

 

12.  #Till Sidkia, kungen av Juda, talade jag på

samma sätt:

    "Böj era nackar under den babyloniske kungens

ok, underkasta er honom och hans folk,

     så ska ni leva#.

 

Tala det budskap jag ger till dig:

    till Sidkia kungen av Juda.

Böj er hårda övermodiga nackar under den

     babyloniske kungens ok.

Lev i ödmjukhet under honom och hans folk:

       så ska ni leva.

 

Jeremia bok. 27:13.

 

13.  #Inte vill ni väl dö, du och ditt folk, genom svärd

och svält och pest, så som Herren sagt att det skall

      ske med det folk som inte underkastar sig

kungen av Babylonien#.

 

Inte vill ni bli dödade du och ditt folk.

          Genom dödiga svärdet svälten och pesten.

Vilket Herrens sagt ska drabba era liv:

     om ni o-villigt förödmjukar er under kungen

av Babylonien.

 

Jeremia bok. 27:14.

 

14.  #Lyssna inte till de profeter som säger att ni

inte skall underkasta er kungen av Babylonien

    ----- lögn är vad de profeterar för er#.

 

Lyssnar inte på profeters lögnaktiga profetord:

      vilka förkastar mina sanna ord om

er underkastelses välsignelse inför kungen 

    av Babyloniens ok.

 

Jeremia bok. 27:15.

 

15.  #Jag har inte sänt dem, säger Herren.

   De profeterar lögn i mitt namn, och följden blir

att jag driver bort er, och ni skall gå under,

      ni och de profeter som profetera för er#.

 

Jag har inte sänt dessa profeter till er,

    säger Herren.

Vilka öppet profeterar lögn i mitt namn.

     Vanhelgar mitt heliga namn.

Vilket gör de fördriver er från min sanning.

      Dessa lögnaktiga profetiska ord bli till er

'undergång.

      

Jeremia bok. 27:16.

 

16.  #Till prästerna och hela detta folk sade jag:

"Så säger Herren:

     Lyssna inte på vad era profeter säger ni de 

profetera för er:

     Se, förmålen från Herrens hus skall snart föras

tillbaka från Babylon.

      Lögn är vad de profeterar för er#.

 

Mitt sanna profetiska budskap till hela detta folk

    lyder, säger Herren.

Undvik lyssna på dessa profetord.

         Förmålen från Herrens hus skall snart

föras tillbaks från Babylon.

       Lögn-profeter profeterar lögn.

 

Jeremia bok. 27:17.

 

17.  #Lyssna inte till dem!

Underkasta er den babyloniske kungen, så skall

     ni få leva!

Inte skall denna stad läggas i ruiner?#.

 

Vägra lyssna till lögnens ord.

        Lev ödmjukt under den babyloniske kungen.

Gör ni det får ni leva i ro.

 

Jeremia bok. 27:18.

 

18.  #Om de verkligen är profeter och Herrens ord

finns hos dem, låt dem då vädja till Herren Sebaot,

       så att de föremål som är kvar i Herrens hus 

och i judakungens palats och i Jerusalem inte

    förs till Babylon#.

 

Är de verkligen sanna profeter Herrens ord finns

   i deras hjärtan.

Tillåt dem vädja till Herren Sebaot de föremål som

        är kvar i Herrens hus.

I judakungens ståtliga palats i Jerusalem inte

     förs vidare till Babylon.

 

Jeremia bok. 27:19.

 

19.  #Ty så säger Herren Sebaot om pelarna

och Havet och stativen och övriga föremål som

     är kvar här i staden#.

 

Herren Sebaots ord säger:

   Om pelarna Havet de ståtliga stativen övriga

föremål som är kvar här i staden. 

 

Jeremia bok. 27:20.

 

20.  #Dem som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, inte tog med sig när de förde bort

    Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda,

från Jerusalem till Babylon tillsammans med

    alla stormän i Juda och Jerusalem -----#.

 

Vilka Nebukadnessar kungen av Babylonien

     inte förde bort dem tillsammans med

Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda.

      Från Jerusalem till Babylon tillsammans med

Judas och Jerusalems stormän. 

 

Jeremia bok. 27:21.

 

21.  #Ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud,

om de föremål som är kvar i Jerusalem.#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud säger;

     Om de föremål som är kvar i Jerusalem.

 

Jeremia bok. 27:22.

 

22.  #Till Babylon skall de föras och där skall de

bli kvar till dess att jag tar mig an dem,

     säger Herren, och för dem tillbaka hit#. 

 

Skall bli bortförda till Babylon.

        Vilka bli kvar där tills jag själv för dem

tillbaka hit. 

        

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

ORD FÖR DAGEN JANUARI  2021.

 

Första dagen.

 

Tänk få komma in i Livets vila  vara vilans barn.

 

Andra dagen.

 

Förvirringens barn får inte lära känna 

    vara vilans barn.

 

Tredje dagen.

 

Tåligt hjärta  saktmodigt hjärta.

 

Fjärde dagen.

 

Vara självfixerad  älska sig själv.

 

Femte dagen.

 

Förvirringens barn får inte lära känna  Vilan 

    vara vilans barn.

 

Sjätte dagen.

 

Visa kloka människor sällsynta i ett moraliskt

    misäriskt samhälle.

 

Sjunde dagen.

 

Visa kloka personer Behövs i förvirrat samhälle.

 

Åttonde dagen.

 

Där rastlösheten o-tåligheten råder

   råder oro och förvirring.

 

Nionde dagen.

 

Oron förvirringen  o-tröstlig hjälp.

 

Tionde dagen.

 

Historien går inte förändra  

    lev i den tid som finns i dag.

 

Elfte dagen.

 

O-själviskheten ödmjukheten låter sin nästa

     få gå före sig själv.

 

Tolfte dagen.

 

O-befläckad livsväg  godhetens livsväg.

 

Trettionde dagen.

 

Befläckad livs-väg  ondskans livs-väg.

 

Fjortonde dagen.

 

Tänk i Livet få visa respekt vördnad för kärleken

  ödmjukheten tålamodet: få leva i dem:

älska dem.

 

Femtonde dagen.

 

Ödmjuke visar o-böjlig trohet mot ödmjukheten.

 

Sextonde dagen.

 

Ödmjuke visar sin uthålliga ödmjukhet

  i vandringen med ödmjukheten.

 

Sjuttonde dagen.

 

Korruption nationella våldsliga gärningar:

      nationell moralisk undergång.

 

Artonde dagen.

 

Ondskan leder nationen till undrrgång.

 

Nittionde dagen.

 

I hjärtats dolda rum finns i ondskans häftighet.

         

Tjugonde dagen.

 

Häftiges häftighet vad ger det till Livet?

      Inre smärta och lidande.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Sorgset bedrövat hjärta  glädjefattigt.

 

Tjugoandra dagen.

 

Egoismen lever i hjärtats mörker.

 

Tjugotredje dagen.

 

Mörkrets gärningar avskyr ljusets gärningar.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Lär oss älska ödmjukheten.

       Lär oss lära känna ödmjukheten.

 

Tjugofemte dagen.

 

Lär oss uppskatta ödmjukhetens värdighet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk få uppmuntra ödmjukhetens beredvillighet:

        söker människo-hjärtan.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ödmjukheten avskyr övermodets falskhet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ödmjukheten avskyr stolthetens lögner.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ödmjukheten avskyr högmodets förakt och hat.

 

Trettionde dagen.

 

Onda tomma främmande tankar: skadliga.

 

Trettioförsta dagen.

 

Godhetens tankar värdefulla  uppmuntrande.  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

                 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 21000.

 

21000.  Begäret efter själv-tillfredsställelser.

Ego-centriskt tänkande.

 

21001.  Begäret efter bekvämligheter idel tomhet.

 

21002.  Begäret efter likiltighetens liv:

    livets energi  tids  tjuv.

 

21003.  Klokheten umgås med sin granne visheten.

 

21004.  Snällheten  umgås med sin granne vänligheten.

 

21005.  Godheten umgås med sina grannar 

vänligheten och snällheten.

 

21006.  Glädjerop jubel-rop  fröjderop

förlänger livet: beskyddar från sorgsenheten.

 

21007a.  Finns tillfälle till sann omvändelse från

ilskenheten till saktmodets  rikedomar.

 

21007b.  Finns tillfälle till sann  omvändelse från

elakheten till vänlighetens livsstil.

 

21008.  Intresset tiden  vilka  gör nytta av

människans liv.

 

21009.  Tiden intresset rider på människans vilja.

 

21010.  Tänk få trösta de bedrövade och sorgsna.

 

21011.  Hjärtats godhet tankars godhet:

    vad mänskligheten idag Behöver leva i.

 

21012.  Farligt öppna upp sina tankar för 

o-kontrollerbart känslospel.

 

21013.  O-kontrollerbart känslospel:

gör saker man inte brukar göra.

 

21014.  Görs o-kontrollerbara handlingar kan bli

   till skada för hela Livet.

 

21015.  Får vara försiktig blir bedragen in

i ett o-kontrollerbart känslospel.

 

21016.  Ödmjukheten visar sitt förtroende för 

den ödmjuke.

 

21017.  Ödmjukheten beskyddar honom från

högmodets fientliga tankar  falska förslag.

 

21018.  Där gott styre råder råder rättvisan.

 

21019.  Dåraktigt  tankesätt  förvränger verkligheten.

 

21020a.  Ilskenhetens väg ond full av lidande

och smärta.

 

21020b.  O-tålighetens väg ond full av smärta

och lidande.

 

21020c.  O-barmhärtighetens väg  hatisk full

av lidande och smärta.

 

21021.  Trätgirighetens väg ordstridig full 

av smärta och lidande.

 

21022.  Självskheten vän med dödligheten.

 

21023.  Själviskheten hjärtats avguderi.

 

21024.  Själviskheten inget längta efter.

 

21025a.  Högmodet ondskan varandras grannar.

 

21025b.  Ondskan högmodet  talar med varandra.

 

21025c.  Högmodet ondskan  samarbetar med

    varandra i ord och i onda gärningar.

 

21016.  Ondskan högmodets rådgivare.

 

21017.  Högmodets o-lydnad ondskans ursprung.

 

21018.  Känslolivets o-fullkomlighet  förvränger

Livets verkligheter.

 

21019.  Känslo-spelet saknar bedömnings-förmågan

skilja mellan godhetens och ondskans planer.

 

21020.  Godheten förändrar känslo-livet.

 

21021.  Ondskan utnyttjar känslo-livet:

till vara skadligt smärtsamt.

 

21022.  Dåraktigt tänkande: 

förvränger verkligheten in i lögner.

 

21023.  Tålighetens varningsord:

ha ingen gemenskap med o-tåligheten.

 

21024.  Tänk få leva Livet: vara sen till vrede:

rik på kärlek och trofasthet.

 

21025.  Livets fromhet  Livets  renhet  Livets givmildet: Livets moraliska stödjepelare.

 

21026.  Ödmjukheten räddar  beskyddar  människor

från stolthetens hjärta.

 

21027.  Ödmjuke iklätt sig ödmjukhetens beskydd

försvarsmur mot högmodets listiga angrepp.

 

21028.  Där rättvisan blomstrar försvinner

o-rättvisan. 

 

21029.  Förlåtelsen  förtroendet ger Livet lycka

glädje välstånd.

 

21030.  Livet rättvisan skapar frihet från 

o-rättvisan: glädjefull gemenskap.

 

21031.  Ilskne lever i ilskenhetens lasternas mörka

liv, oro och förvirring.

 

21032a.  Du, min barmhärtige vän:

låt min hörsel vara barmhärtig.

 

21032b.  Du, min barmhärtige vän:

låt mina ögon vara barmhärtiga.

 

21032c.  Du, min barmhärtige vän:

låt min tungars ord vara barmhärtiga.

 

21033.  Du, min barmhärtige vän:

låt mina fötter och händer vara barmhärtiga.

 

21034.  Tåligheten själv-behärskningen:

goda dygdiga egenskaper.

 

21035.  Milda ödmjuka människor har

en framtid på jorden.

 

21036a.  Saktmodets barn bättre än vara

ilskenhetens barn.

 

21036b.  Sämre vara häftighetens barn än

saktmodets barn.

 

21036c.  Bättre vara saktmodets barn än

vredens barn.

 

21037.  Saktmodighetens barn ärar saktmodet.

 

21038.  Ljusa ljus-strålar ger starkare ljussken:

    än mörkrets modlöshet.

 

21039.  Där mörkret råder ljuset försvunnit.

 

21040.  Där Lydnaden hjärtats förtröstan uthållighet

råder råder möjlighetens framtidstro.

 

21041a.  Kärleken uppnår: fullkomligheten.

 

21041b.  Hatet föraktet uppnår: o-fullkomligheten.

 

21042.  Saktmodets omsorg för själarna:

ger människans framtidshopp.

 

21043.  Känslospelet bjuder på tillfälliga

känslo-stämningar.

 

21044.  Uthålligheten bär tröstar uppmuntrar:

genom livets lidande  och prövningar.

 

21045.  Tålmodigheten älskvärd uppskattad

värdefull genom Livets lidande och prövningar.

 

21046.  O-klara lidelser o-tålighetens lidelser.

 

21047.   O-tålighetens lidelser:

kontrollerar den o-tåliges vilja och tankar.

 

21048.  Ondskans frestelser och begär:

vad ger det till Livets trivsel och harmoni.

 

21049.   O-tåligheten  ensamheten Livets bedragare

förvirrar människan.

 

21050a.  Bättre lida för sanningen än för lögnen.

 

21050b.  Bättre lida för saktmodet än för 

ilskenhetens smärtsamma liv.

 

21051.  Gudlöse äger rovgirigt hjärta hatar

sin nästas dyrbara liv.

 

21052.  Gudlöses rovgirghet talar förmätna ord.

 

21053.  Gudlöses rovgirighet talar kränkande

föraktfulla ord.

 

21054.  O-tåligheten fördriver människan in

i dagdriveri en tid av energförlust tomt

     tidsfördriv.

 

21055.  Livets Bedragare O-tåligheten.

 

21056.  Den få leva i dygden ödmjukheten

sann följeslagare.

 

21057.  Högmodets stolta liv saknar dyrbara

ödmjukhetens värde.

 

21058.  Tystnaden Livets stillhet:

värdesätter Livet.

 

21059.  O-tystnaden vara urverkets slav:

    vanärar Livets värde.

 

21060.  Ilskna tankar tomma tankar likt

flygande lätta agnar för vinden.

 

21061.  Lätta agnar för vinden liknar dåraktiga

   förslag och tankar.

 

21062.  O-tåligheten ger människan faro-fyllt 

förvirrat o-ordnat liv.

 

21063.  O-ytålige lever ett oroligt karusell-liv.

 

21064.  O-tålige äger dålig urskiljning-förmåga

mellan vad som är sant och fel.

 

21065.  O-tålige lever i fångad i o-tålighetens fångenskap.

 

21066.  Tåligheten den fria vägen ut från

o-tålighetens träldom.

 

21067.  Tåligheten kärleksfull trovärdig mot 

den tåliges ödmjukhet.

 

21068.  O-tåligheten kärlekslös otrogen mot

den o-tåliges liv.

 

21069.  Förlåtelsen barmhärtigheten vad lika

de är när de värdesätter människovärdet.

 

21070.  Barmhärtighetens förbarmande:

     tänk få leva i denns verklighet.

 

21071.  Oron kraftlös i stillheten tystnaden.

 

21072.  Förvirringen kraftlös i tystnaden.

 

21073.  Förvirringen kraftlös i tystnaden:

visar sin styrka i o-tystnaden.

 

21074.  O-tystnaden jagandet efter vindens

tomma vindslag.

 

21075.  Med-känslans barmhärtighet:

förbarmande fylld av mildhet godhet.

 

21076.  Visa medkänsla för varandra:

inför de svaga övergivna faderlösa.

 

21077.  Rättvisans medkänsla hjälper trösta

o-rättvisans förtryckta.

 

21078.  Egenkärleken förvirrande orolig.

 

21079.  Orolig kärlek kortsiktig styrd av 

känslo-spelet.

 

21080.  Kortsiktig kärlek  o-beslutsam.

 

21081.  Korsiktig kärlek lever o-ordnat liv.

 

21082.  Saktmodige inte intresserad av 

ilskenhetens oroliga liv: 

     den ilsknes tomma liv.

 

21083.  Ensamheten allvarligt problem i ett

moraliskt misäriskt samhälle.

 

21084.  Förtryckaren förtrycker sanningen

ärar lögnen.

 

21085.  Jagandet efter tomhetens vindar idel

tomhet vanärar Livets nyttigheter.

 

21086.  Vad är Livets nyttigheter?

    Göra goda gärningar.

 

21087.  Vad är livets nyttiga verkligheter?

Hata förakta gudlösa gärningar.

 

21088.  Prövo-tiden i tanke-världen rensar bort

ondsinta tankar.

 

21089.  Bättre äga trogna hjärtan:

än leva med o-trohetens hjärta.

 

21090.  Känslo-spelets vindar av tomhet.

 

21091.  Bättra sitt liv: inre livet avvisa onda gärningar.

 

20192.  O-tålige gör sina livs förhastade val:

lyssna o-tålighetens falska erbjudande.

 

21093.  Tåligheten gör de bästa valen:

långsiktiga beslutsamma valen i Livet.

 

21094.  O-tåligheten skapar Livets o-ordning.

 

21095.  Tåligheten skapar däremot Livets ordning.

 

21096.  O-tålighetens dåraktiga liv:

söker inte Vishetens tålighet.

 

21097.  Hellre välja Vishetens tålighet än 

o-tålighetens dårskap.

 

21098.  Vishetens tålighet upprättar själslivet:

Livet för o-tålighetens förstörande påverkan:  

      vilket leder till själens död.

 

21099.  Ondskan förslag alltid tomhetens förslag.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 28:1-17.

 

HANANJA OCH JEREMIA.

 

Jeremia bok. 28:1.

 

1.  #Samma år, i det fjärde årets femte månad,

när Sidkia hade blivit kung över Juda, talade profeten Hananja, Assurs son, som var från Givon,

     till mig i Herrens hus i prästernas och hela folkets närvaro:#.

 

Samma år i det fjärde årets månad blev Sidkia

     kung över Juda land.

Profeten Hananja profeterade till mig i Herrens hus

        och inför prästernas och folkets närvaro.

 

Jeremia bok. 28:2.

 

2.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Jag bryter sönder den babyloniske kungens ok#.

 

Talar profetiska ord i Herrens namn:

      Jag, Hananja bryter sönder den babyloniske

kungens ok: över era nackar.

 

Jeremia bok. 28:3.

 

3.  #Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål från Babylonien, tog härifrån och förde

     till Babylon#.

 

Inom två år skall jag föra tillbaka hit alla de

     förmål från Babylonien vilka togs från er

fördes till Babylon.

 

Jeremia bok. 28:4.

 

4.  #Och Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda,

och som deporterats från Juda till Babylonien

       skall jag föra tillbaka hit, säger

Herren.

     Jag skall bryta sönder den babylonske kungens

ok#.

 

Jekonja kungen av Juda, som deporterades från

     Juda land till Babylonien:

skall jag föra tillbaka hit, säger Herren.

   Jag lovar bryta sönder den babyloniske

kungens ok.  

 

Jeremia bok. 28:5.

 

5.  #Då gav profeten Jeremia detta svar till profeten Hananja inför prästerna och alla som stod i

     Herrens hus#.

 

Profeten Jeremia besvarade profeten Hananjas ord:

      inför prästerna och alla vilka stod i Herrens hus. 

 

Jeremia bok. 28:6.

 

6.  #"Ja och amen!

 Må Herren göra så, må Herren låta din profetia gå

      i uppfyllelse så att föremålen från Herrens hus

och alla de deporterade kommer tillbaka hit

     från Babylonien#.

 

Ja och amen till dessa ord!

       Herren låter göra så.

Herren tillåter din profetia gå i uppfyllelse.

      Föremålen från Herrens hus och alla de som

deporterades till Babylonien kommer tillbaka.

 

Jeremia bok. 28:7.

 

7.  #Men hör vad jag har att säga dig och hela folket#.

 

Lyssna på mig Hananja vad jag vill säga dig

       och hela folket vilket hört dina profetord.

 

Jeremia bok. 28:8.

 

8.  #Forna tiders profeter, de som levde före mig

och dig, profeterade om krig och olycka

    och pest för många länder och mäktiga riken#.

 

Forna tiders profeter: vilka levde före mig och dig.

       Profeterade om krig olycka och pest

för många länder och mäktiga riken.

      

Jeremia bok. 28:9.

 

9.  #Men en profet som profeterar om fred och lycka, hans ord måste gå i uppfyllelse innan det

     står klart att han verkligen är sänd av Herren"#.

 

En sann profet profeterar om fred lycka.

     Hans profetord måste gå i uppfyllelse.

Innan det visar sig om han verkligen är Herrens

      budbärare.  

 

Jeremia bok. 28:10.

 

10.  #Profeten Hananja tog oket från Jeremias nacke  och bröt sönder det#.

 

Profeten Hananja tog oket från Jeremias nacke

       bröt sönder oket.

 

Jeremia bok. 28:11.

 

11.  #Och Hananja sade i hela folkets närvaro:

"Så säger Herren:

       Just så skall jag inom två år lyfta den babyloniske kungen Nebukadnessars ok från

    folkens nacke och bryta sönder det ".

Då gick profeten sin väg#.

 

Inför hela folkets närvaro sa Hananja:

     Så säger Herren:

Inom två år skall jag lyfta bort den babyloniske

      kungen Nebukadnessars ok från folkets nacke

bryta sönder det.

        När Jeremia hörde budskapet försvann han. 

 

Jeremia bok. 28:12.

 

12.  #Efter det att profeten Hananja hade lyft oket 

från profetens Jeremias nacke och brutit sönder

     det kom Herrens ord till Jeremia:#.

 

Herrens ord kom till profeten Jeremia:

      när profeten Hananja lyft oket från profetens 

nacke brytet sönder det.

 

Jeremias bok. 28:13.

 

13.  #Gå och säg till Hananja:

Så säger Herren:

     Ett ok av trä har du brutit sönder, men istället

har du gjort ett ok av järn#.

 

Gå frimodigt till den falske profeten Hananja:

         Tala mina ord:

Oket av trä har du i din falskhet brutit sönder.

      Istället har du i din profetiska handling gjort

ett järn-ok.  

 

Jeremia bok. 28:14.

 

14.  #Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

   Ett ok av järn lägger på alla dessa folks nacke.

De ska underkasta sig Nebukadnessar, kungen

    av Babylonien, och lyda honom.

Även de vilda djuren ger sig åt honom#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud:

       Järnoket lägger jag på alla dessa folks nacke.

Skall underkasta sig Nebukadnessar, kungen

     av Babylonien.

Vara honom lydig.

      Även de vilda djuren underkasta sig honom.

 

Jeremia bok. 28:15.

 

15.  #Och profeten Jeremia sade till profeten

Hananja:

    "Hör på, Hanaja!

Herren har inte kallat dig, och du har fått detta

      folk tro på lögner#.

 

Herrens profet Jeremia sade till profeten Hananja.

       Lyssna ödmjukt på mina profetord!

Herren har inte kallat dig: till sin profet.

      Dina falska profetord har fått detta folk tro

på dina lögner.

 

Jeremia bok. 28:16.

 

16.  #Därför säger Herren så:

Nu kallar jag dig ----- bort från jorden.

       I år skall du dö, eftersom du har talat

lögnaktigt om Herren"#.

 

Efter dina lögner: skall jag låta ditt liv utplånas

     från jorden.

I år skall du dö.

       Du har talat lögnaktigt om Herren.

 

Jeremia bok. 28:17.

 

17.  #Det året, i den sjunde månaden,

   dog profeten Hananja#. 


 


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se