Alla inlägg under maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

DIDACHES BOK. 14:1-3.

 

SÖNDAGSGUDTJÄNSTEN.

 

Didaches bok. 14:1.

 

1.  #På Herrens dag skall ni samlas och bryta bröd

och frambära tacksägelse efter att ha bekänt 

    era synder, så att ert offer blir rent#.

 

Söndags-gudstjänsten +++ Herrens avskilda dag.

      I er församling bryt brödet Kristi kropp:

Frambär med tacksamma hjärtan: efter er

    bekännelse av era synder.

Vilket gör ni frambär ett rent välbehagligt offer. 

 

Didaches bok. 14:2.

 

2.  #Men den som har en tvist med en broder

skall ni inte låta delta i er sammankomst förrän

     de har försonats, så att ert offer inte blir

vanhelgat#.

 

Den broder som lever ett trätgirigt liv med sin 

      medbroder.

Låt honom inte delta i er sammankomst.

       Innan de har blivit försonade från sina synder.

Vilket annars gör ert offer blir vanhelgat. 

 

Didaches bok. 14:3.

 

3.  #Ty så har Herren sagt:

ÖVERALLT OCH ALLTID SKALL DE BÄRA FRAM

    ETT RENT OFFER ÅT MIG.

JAG ÄR EN STOR KONUNG, SÄGER HERREN,

     OCH MITT NAMN ÄR UNDERBART BLAND FOLKEN#. 

 

Herren har sagt:

      Ett rent offer som bärs fram överallt och alltid:

frimodigt bäras fram åt mig.

        Herren säger: Jag är en stor konung.

Mitt namn underbart bland folken. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

DIDACHES BOK. 13:1-7.

 

PROFETER OCH LÄRARES LÖNER.

 

Didaches bok. 13:1.

 

1.  #Varje sann profet som vill slå sig ner hos er är

värd sin mat#.

 

Sanna profeter vilka vill dela er gemenskap:

       Värd sin dagliga föda.

 

Didaches bok. 13:2.

 

2.  #Likadant är det med en sann lärare:

liksom arbetare är han VÄRD SIN MAT#.

 

Sanna lärare sanna profeter äger samma värdighet.

       Värd sin dagliga föda.  

 

Didaches bok. 13:3.

 

3.  #Ta alltså en första gåva från vinpressen 

och från logen, av oxar och får, och ge den första 

     gåvan profeterna, ty de är era överstepräster#.

 

Låt profeters och lärares löner

    ges som första gåvan:

Från vinpressens första gåva.

       Från logens första gåva.

Från av oxars och fårens förstlingsgåva.

        

Didaches bok. 13:4.

 

4.  #Om ni inte har en någon profet, så ge åt

de fattiga#.

 

Har ni inte profeten hos er: ge då istället till

     de fattiga.

 

Didaches bok. 13:5.

 

5.  #Om du bakar, ge då en första gåva enligt budet#.

 

Bakar du: enligt budet ge en första gåva.

 

Didaches bok. 13:6.

 

6.  #När du öppnar ett krus vin eller olja, skall då

på samma sätt ge en första gåva åt profeterna#.

 

Öppnar du ett krus vin eller en oljeflaska.

      Gör du så: på samma sätt ge en första gåva

åt profeterna.      

 

Didaches bok. 13:7.

 

7.  #Ty en första gåva av pengar, kläder eller

egendom som det tycks dig riktigt, och ge

     enligt budet#.

 

Ge i lydnad inför budet:

     första gåvan av pengar.

Första gåvan av kläder eller egendom.

         

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

CLEMENS KORINTERBREV. 4:1-13.

 

AVUND OCH SPLIT.

 

     EXEMPEL UR SKRIFTEN.

 

Clemens Korinterbrev. 4:1.

 

1.  #Ty så står det skrivit:

 

OCH EFTER NÅGON TID HÄNDE SIG, ATT KAIN VAR

     MARKENS FRUKT BAR FRAM EN OFFERGÅVA

ÅT GUD.

 

Bröderna Abel och Kain frambar var sin gåva

    inför Herrens ansikte.

Kain frambar en offergåva av markens fruktbarhet

       åt Gud.

Vilket var en gåva av markens frukt: vilket inte

     behagare Guds tankar. 

 

Clemens Korinterbrev. 4:2.

 

2.  #OCH GUD SÅG TILL ABEL OCH HANS GÅVOR,

MEN TILL KAIN OCH HANS OFFER SÅG HAN EJ#.

 

Gud fann behag i brodern Abel offergåva:

    tog det förstfödda offrade det.

Kains gåva: gärningarnas gåva. 

 

Clemens Kotinterbrev. 4:3.

 

3.  #OCH KAIN BLEV MYCKET VRED, OCH HANS

  BLICK BLEV MÖRK#.

 

När Gud vägrade acceptera Kains gåva.

      Blev Kain syndiga vredens barn:

eftersom han blick blev förmörkad av själviskhet.

 

Clemens Korinterrbrev. 4:4.

 

4.  #OCH GUD SADE TILL KAIN:

"VARFÖR ÄR DU SÅ VRED, OCH VARFÖR ÄR DIN

      BLICK SÅ MÖRK?

OM DU HAR OFFRAT RÄTT MEN INTE DELAT RÄTT,

       HAR DU DÅ INTE BEGÅTT EN SYND?#.

 

Gud såg hans själviska beteende:

    hade svårt ödmjuka sig inför Guds vilja.

Själviskheten vandrar i ett andligt mörker.

      Saktmodighetens Gud frågade Kain:

varför är din blick så mörk låt inte vreden råda

     över ditt liv.

Offrar du inte rätt offer inför Herren:

       begår du då inte syndig handling? 

 

Clemens Korinterbrev. 4:5. 

 

5.  #VAR STILLA, DIN GÅVA KOMMER TILLBAKA TILL DIG, OCH DU SKALL RÅDA ÖVER DEN#.

 

Lev i stillheten: låt din givna gåva komma tillbaks

      till dig.

Vilket i din stilla ödmjukhet då råder över den.

 

Clemens Korinterbrev. 4:6.

 

6.  #OCH KAIN SADE TILL ABEL:

"LÅT GÅ UT PÅ FÄLTET":

       OCH DET HÄNDE SIG, ATT MEDAN DE VAR UTE 

PÅ FÄLTET ÖVERFÖLL KAIN SIN BRODER 

    OCH DRÄPTE HONOM#.

 

Kain lyssnade inte på Guds förmaning:

      Ägde upproriskt hjärta: valde högmodets 

ursynd före ödmjukhetens tjänande.

         Kains ondsinta avund mot sin broder Abel var:

Gör sällskap med mig ut på det vida fältet.

      Ingen ser oss tänkte Kain.

Lyssnade på fallne Ärkeängelns ord vilken 

     också först bedrog hans moder Ewa i lustgården.

Överfall döda dina broder Abel: vilket var

     lögnens faderns budskap.

Vilket gjorde honom till en broder-mördare.

      Avundet dödar människor.

Avundet en människo-mördare.

 

Clemens Korinterbrev. 4:7.

 

7.  #Vi ser, mina bröder, hur hat och avund åstadkom brodermord#.

 

Mina bröder lär er av detta avskyvärda brodermord.

        Vad hatet och all avund kan göra.

 

Clemens Korinterbrev. 4:8.

 

8.  #För avunds skull flydde vår fader Jakob

bort från Esau#.

 

Syndfulla avundet var orsaken till vår fader Jakobs

      flykt från sin tvillingbror Esau.

 

Clemens Korintebrev. 4:9.

 

9.  #Avund medförde att Josef förföljdes nästan

till döds och hamnade i träldom#.

 

Avundet avskyvärd inte värd att älska.

       Josefs bröders avund gjorde de förföljde

sin yngre broder nästan till döds:

      hamnade i Egyptiska träldomslandet.

 

Clemens Korinterbrev. 4:10.

 

10.  #Avund tvingade Mose att fly bort från Farao

när han fick höra av sin stamförvant:

     "Vem har satt dig hövding eller DOMARE ÖVER

OSS?

    TÄNKER DU DÖDA MIG SOM DU DÖDADE

EGYPTIERN I GÅR?"#.

 

Avundet gjorde Mose slog ihjäl egyptien i 

      vredens avund.

Tvingades efter mordet fly från Faraos land.

      Fick av sin stamförvants sanna ord:

Vem har valt dig till hövding eller domare över oss?

          Tänker du även döda mig: som du dödade

den o-skyldige egyptien du dödade igår?

 

Clemens Korinterbrev. 4:11.

 

11.  #På grund av avund måste ARON OCH MIRJAM

STANNA UTANFÖR LÄGRET#.

 

Arons och Marjams avund: vilket gjorde de 

      stannade utanför lägret.

Avundet orenar själen.

      Avundet ondskans tjänare.

 

Clemens Korinterbrev. 4:12.

 

12.  #Avund ledde till att DATAN OCH ABIRAM

FOR LEVANDE NER I DÖDSRIKET, därför att de satt

      sig upp mot Guds tjänare Mose#.

 

Avundet dödens bundsförvant:

       Datan och Abiram blev avundets offer:

vilket gjorde de for levande ner i dödsrikets

     avundsrika smärtsamma lågor. 

 

Clemens Korinterbrev. 4:13.

 

13.  #På grund av avund fick David inte endast stå ut med hat från främlingar utan blev även förföljd

      av Saul, Israels kung#. 

 

David förföljdes av avundets hat från främlingar.

     Blev även förföljd av Saul Israels folks

själv-utvalde kung.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK. 9:1-5.

 

EUKARSTIN  ----- BÖNER.

 

Didaches bok. 9:1.

 

1.  #Vid eukarstin skall ni tacka på följande sätt:#.

 

Vid eukarstin låt tacksamhet vara i era hjärtan.

 

Didaches bok. 9:2.

 

2.  #Först vid  ( välsignelsen över )  bägaren:

 

     Vi tackar dig, vår Fader,

      för din tjänare Davids heliga vinstock,

      som du uppenbarat för oss

      genom Jesus, din tjänare.

       Dig tillhör äran i evighet#.

 

Låt välsignelsen få råda över bägaren av Jesu blod.

       Påminn er för din tjänare Davids heliga vinstocks skull. 

       Vilket uppenbarats för oss i eukarstin.

 Genom sin enfödde Sons död, din tjänare. 

 

Didaches bok. 9:3.

 

3.  #Och vid brödsbrytelsen:

 

        Vi tackar dig, vår Fader,

         för livet och kunskapen 

        som du uppenbarat för oss

         genom Jesus, din tjänare.

         Dig tillhör äran i evighet#.

 

Vid brödsbrytelsen vilket symboliserar Kristi

    brutna kropp: hans kropps lidande innan

korsfästelsen. under korsfästelsens lidande.

       Vi villiga visar vår tacksamhet, till vår Fader.

Tackar för Livets gåva lära känna ditt lidande.

 

Didaches bok. 9:4.

 

4.  #Som detta ( brutna bröd )

     var kringspritt uppe på bergen

       men samlades och blev till ett,

     så må också din kyrka samlas

      från jordens ändar till ditt rike.

      Ty din är äran och makten i evighet#.

 

Brutna brödet  din offrande kropps lidande.

      Kringspritt uppe på bergens höjder.

Blev till ett på korset.

       Beder för enhet i Kristi kropp:

kringspridda från jordens ändar till ditt eniga Rike. 

 

Didaches bok. 9:5.

 

5.  #Ingen får äta eller dricka av er eukarsti

utom de som har blivit döpta i Herrens namn.

      Ty är om detta som Herren har sagt:

Ge INTE DET HELIGA ÅT HUNDARNA#. 

 

Endast de döpta i Herrens namn tillåts:

    äta dricka av eukarstin.

Ge inte det heliga åt hunderna.

      Hundarna en bild på de o-döpta. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK. 8:1-3.

 

FASTA OCH BÖN.

 

Didaches bok. 8:1.

 

1.  #Ni skall inte fasta samtidigt med hycklarna som

fastar på måndagar och torsdagar, utan ni skall

        på onsdagar och fredagar#.

 

Fasta och bönelivet.

     Hycklarna fastar på måndagar och torsdagar.

Fasta istället på onsdagar och fredagar.  

 

Didaches bok. 8:2.

 

2.  #Bed inte heller som hycklarna utan som Herren

har befallt i sitt evangelium:

     VÅR FADER, DU SOM ÄR I HIMLEN,

LÅT DITT NAMN BLI HELGAT, LÅT DITT RIKE

     KOMMA, LÅT DIN VILJA SKE PÅ JORDEN

SÅ SOM I HIMLEN.

       GE I OSS DAG VÅRT BRÖD FÖR DAGEN SOM

KOMMER, OCH FÖRLÅT OSS VÅRA SKULDER,

      LIKSOM VI FÖRLÅTER DEM SOM STÅR I SKULD

TILL OSS.

     OCH UTSÄTT OSS INTE FÖR PRÖVNING

UTAN RÄDDA OSS FRÅN DET ONDA .

      TY DIN ÄR MAKTEN OCH ÄRAN I EVIGHET.

 

Bed inte hycklarnas ord.

     Bed efter Herrens givna ord.

 

Vår Fader har sin eviga bo-plats i det himmelska.

     Låt ditt namn bli helgat i ditt skapelseverk.  

Låt ditt Rike utbreda sig på jorden.

      Låt din vilja få i mänsklighetens hjärtan.

Likt din vilja som sker i himlen.

        Vår barmhärtige Fader: giv oss i dag vårt dagliga bröd.

     Var för oss en förlåtande Fader.

Din förlåtelse god förebild på vår förlåtelse mot

     våra med-människor. 

När du tillåter prövningar prövas vår tro:

     du uppmuntrar oss under prövningens tid.

Vår räddare från ondskan.

    Makten äran tillhör dig i evighet.    

 

Didaches bok. 8:3.

 

3.  #Tre gånger om dagen skall ni be på detta vis#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

DIDACHES BOK.  7:1-4.

 

LITURGISKA FÖRESKRIFTER.  DOPET.

 

Didaches bok. 7:1.

 

1.  #Vid dopet skall ni döpa på följande sätt:

Efter att ha sagt allt detta, DÖP I FADERNS

      OCH SONENS OCH DEN HELIGA ANDENS 

NAMN i rinnande vatten#.

 

Dopets betydelse:

       Döp nyfödda människobarnet:

Faderns och Sonens och den helige Andes namn

      i rinnande vatten.

 

Didaches bok. 7:2.

 

2.  #Om du inte har rinnande vatten, döp då i annat

vatten.

      Om du inte kan döpa i kallt, så döp i varmt#.

 

Finns inget tillgängligt rinnande vatten:

      döp i något annat vatten.

Saknas kallt vatten: välj då döpa i varmt vatten.

 

Didaches bok. 7:3.

 

3.  #Om du inte har någotdera, gjut då vatten

tre gånger över huvudet i Faderns och Sonens

     och den heliga Andens namn#.

 

Saknas både varm och kallt vatten.

     Utgjut då vattnet över barnets huvud tre gånger

i Faderns Sonens den helige Andes namn.

 

Didaches bok. 7:4.

 

4.  #Före dopet skall den som döper och den som

blir döpt och om möjligt några andra fasta

    tillsammans.

Befall den som skall döpas att fasta en eller två

       dagar#. 

 

Den som döper skall före dopet; några andra

     fasta tillsammans innan.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA FÄDERNA.

 

DIDACHES BOK. 5:1-3.  DÖDENS VÄG.

 

Didaches bok. 5:1.

 

1.  #Detta är dödens väg.

Först av allt är den ond och full av förbannelse:

      MORD, ÄKTENSKAPSBROTT, BEGÄR, OTUKT,

STÖLDER, AVGUDADYRKAN, TROLLDOM,

      giftblandning, utsugning, FALSKT VITTNESBÖRD,

hyckleri obeslutsamhet, SVEK, ÖVERMOD, ONDSKA,

      självrådighet, SJÄLVISKHET, oanständigt tal,

avund, FÖRMÄTENHET, högfärd och skryt#.

 

Beskrivning av dödens väg:

       Dödens väg: Ond full av förbannelse.

Dödens väg:  mordlysten hatar föraktar sin

     nästas liv.

Livet i äktenskapsbrott förbannelsens liv.

       Köttsliga begäret förstör Guds heliga tempel.

Otuktens lösaktiga liv vanärar Guds heliga tempel.

     Stölder stjäler andras ägodelar.

Avgudadyrkan: själviskheten.

      Trolldomen vilseleder mänskligheten.

Penningbegäret roten till all ondska.

      Falskt vittnesbörd: förkastar godhetens

sanningens vittnesbörd.

     Hyckleriet falskhetens lögnens följeslagare.

O-beslutsamheten splittringens vän.

    Hjärtats svek: svekfullt hjärta vad ger det

till Livet.

      Övermodet förgiftar själen.

Ondskan föraktar godheten.

     Egensinnigheten egoismen älskar sig själv.

Oanständigt tal: o-behärskad tunga.

     Avund:  Rättfärdige Abel dräptes av sin

broder Kain.

     Förmätenheten:  självsäker övermodig.

Högfärdet:  högmodet går före förfall.  

    Skrytsamheten: skrytsamma tungor:

Skrytsamt hjärta: vad ger det till nästans liv. 

 

Didaches bok. 5:2.

 

2.  #Där går de som förföljer det goda, hatar sanningen, älskar lögnen, de som inte HÅLLER FAST

      VID DET GODA och rättvisa, de som vakar,

inte för att göra gott utan ont#.

 

På dödens väg vandrar godhetens fiender.

       Vilka hatar föraktar: sanningen älskar

tala lögnaktiga ord.

      De som inte ståndaktigt lever i godheten

och rättvisa: vandra på dödens väg.

      De som vaksamt gör det onda.

 

Didaches bok. 5:3.

 

3.  #De är långt från ödmjukhet och tålamod,

de ÄLSKAR TOMHET OCH SÖKER HÄMND, de har

       inget förbarmande med den fattige,

de bryr sig inte om dem som är tyngda av bördor,

       de känner inte den som har skapat dem.

De är barnamördare, de förgör Guds skapelse,

       de vänder sig från den behövande, lägger bördor på den förtryckte, är talesmän för

    de rika, dömer laglöst de fattiga syndar i allt.

Mina barn, skydda er för alla dessa#.

 

Gudlösa människor: vandra långt bort från

     ödmjukheten och tålamodet.

Tomhetens barn: älskar tomheten.

      Hämndlystna inför sin nästas liv.

O-barmhärtig mot den fattiges behov.

     Visar inget medlidande mot nästas 

bördors liv.

      Känner inte sin Skapare.

Barnmördare: värderar inte deras människovärde.

    I vilket förgör Guds avbild.

Undviker de behövandes hjälp.

         Lägger tunga bördor på de förtryckta.

De rikas vänner.

     Lever för o-rättvisan.

Laglöshetens tjänare: när de bemöter

    de fattigas behov.

Lever i onda gärningars liv.

    Mina barn: undvik dödens väg.

 

SAMMANFATTNING.

 

Didaches bok. 6:1-3. 

 

Didaches 6:1.

 

1.  #Se upp att INGEN LOCKAR DIG från denna läras

väg, med sin lära bort från Gud#.

 

Var vaksamma: låt ingen bedra ditt hjärta.

       Villfarelsens lära för dig bort från gudsfruktan.

 

Didaches bok. 6:2.

 

2.  #Om du kan bära hela Herrens ok, är du fullkomlig, men om du inte kan det, så gör vad

     du förmår#.

 

Fullkomlig om du förmår bära Herrens milda ok.

     Misslyckas du: gör det du kan.

 

Didaches bok. 6:3.

 

I fråga om födan, iaktta vad du förmår men håll

     dig ifrån offerkött, ty det är en dyrkan

av döda gudar.

 


 

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2020 20:37

APOSTOLISKA FÄDERNA.  DIDACHES 4:1-13.

 

DE TVÅ VÄGARNA.  LIVETS VÄG.  DEL. 4.

 

Didaches bok. 4:1.

 

1.  #Mitt barn, TÄNK PÅ DEN SOM TALAR GUDS ORD

TILL DIG.

       Tänk på honom natt och dag och vörda honom

som Herren själv.

     Där Herrens välde förkunnas, där är Herren#.

 

Mitt kära barn, visa vörnad respekt för ödmjuka

    hjärtan: vilka talar Guds ord.

Tänk på sanna budbärare dag och natt.

        Se honom som Herrens medhjälpare.

Där Herrens ord förkunnas där råder Herrens

     välde.

 

Didaches bok. 4:2.

 

2.  #Uppsök dagligen de heliga för att få styrka

av deras ord#.

 

Sök de heligas närvaro: vilka ger andlig styrka 

    i era hjärtan.

 

Didaches bok. 4:3.

 

3.  #Bli inte orsak till söndring utan försona dem

som strider.

      Döm rättvist utan att göra skillnad på 

människor, när du låter någon stå till svars för

      en överträdelse#.

 

Var inte orsak till splittringens förbannelse.

      Låt er istället bli försonade med de stridiga

upproriska.

      Döm rättvist låt rättvisan vara herre.

 

Didaches bok. 4:4.

 

4.  #Var inte tveksam om något skall göras

eller ej#.

 

Låt beslutsamheten vara herre istället för 

     tveksamheten.

 

Didaches bok. 4:5.

 

5.  #Bli inte en sådan som sträcker fram handen

för att ta men drar tillbaka den när det gäller

     att ge#.

 

Undvika vara styrd av girighetens hand.

       Girighetens händer: stolta  händer.

Girighetens händer:  slutna händer  inför fattigas

      behov.

 

Didaches bok. 4:6.

 

6.  #Har du förtjänat något med dina händer,

skall du ge lösepenning för dina synder#.

 

Låter du dina händer vara tjänare för de fattiga

   övergivna svaga föräldrarlösa.

Dina tjänande händer livets lösepenning:

    vilka betalar av dina synder.

 

Didaches bok. 4:7.

 

7.  #Tveka inte att ge och klaga inte när du ger,

ty du skall veta vem som är lönens gode givare#.

 

Var frimodig i givandet.

      Låt inte klagoropet vara din herre i ditt givande.

Givande människor belönas av gode givaren.

 

Didaches bok. 4:8.

 

8.  #Vänd dig inte bort från den som behöver,

dela allt med din broder och kalla inte något 

     ditt eget.

Om ni har del i det dödliga, hur mycket mer har ni

      inte del i det dödliga?

( Åt alla vill Herren ge av sina gåvor )#.

 

Var kärleksfull mot den behövande.

     Visa givmildhet mot din med-broder:

var inte egenkär.

      Herren vår givares goda förebild.

 

Didaches bok. 4:9.

 

9.  #Ta inte din hand från din son eller dotter utan

lär dem Herrens fruktan från deras tidiga år#.

 

Ta inte bort din givmilda hand från din eller

     din dotter.

Lär dem istället gudsfruktan i deras tidiga

      levnadsår.

        

Didaches bok. 4:10.

 

10.  #Var inte ovänlig när du befaller din slav

eller slavinna som hoppas på samme Gud, så att de

      inte slutar frukta honom som är Gud både

över er båda.

      Han gör ju ingen skillnad på dem han kallar

utan kommer till dem som anden har berett#.

 

Visa vänlighet låt inte elakt beteende råda 

    över Livet.

Råda över din slav slavinna: vilka förtrösta på 

        samme Gud.

Gör du så: upphör de inte leva i gudsfruktan.

       Han visar inget anseende till personens

kallelse.

     Söker dem som vilkas hjärtan anden förbrett. 

       

Didaches bok. 4:11.

 

11.  #Men ni slavar, underordna er era herrar som 

Guds avbilder i vördnad och fruktan#.

 

Ni slavar, visa ödmjuk vörnad för era herrar.

       Era herrar Guds avbilder.

Guds sanna avbilder:

     I vördnad och gudsfruktan.

 

Didaches bok. 4:12.

 

12.  #Hata allt hyckleri och allt som är mot

Herrens vilja#.

 

Visa hatiskt beteende mot hycklerier:

     var ovän med hyckleriets förbannelse.

Hyckleriet dödar själen.

      Hyckleriet falskhetens lögnens följeslagare.

Förakta hata all ondska som strider mot

         Herrens vilja. 

 

Didaches bok. 4:13.

 

13.  #Överge inte, HERRENS BUD, BEVARA det

du har tagit emot UTAN ATT LÄGGA TILL

      ELLER DRA IFRÅN#.

 

Förkasta inte Herrens Bud: var ödmjuk bevara

     buden i ditt hjärta.

Respektera buden förvanska inte buden.

 

Didaches bok. 4:14. 

 

14.  #Bekänn i församlingen dina överträdelser,

och kom inte till bönen med dåligt samvete.

       Detta är livets väg#.

 

Bekänn frimodigt inför församlingen dina

     syndiga överträdelser.

Var inte styrd av dåligt samvete inför bönelivet.

     Bed med rent hjärta.

Syndabekännelsen renar hjärtat:

         leder livet in på Livets väg.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se