Alla inlägg under maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 9:1-4.

 

LYDNAD OCH TRO.

 

Clemens Korintbrev. 9:1.

 

1.  #Låt oss därför lyda hans höga och härliga

vilja och falla ner för honom för att söka hans

    barmhärtighet och godhet och vända oss till

hans förbarmande men överge det meningslösa

       slitet och splitet tillsammmans med avunden

som leder till döden#.

 

Låt oss leva i lydnad: göra hans vilja.

     Visa honom ödmjukhet.

Söka hans barmhärtighet och godhet.

       Vända våra hjärtan till hans förbarmande.

Lämna all fåfänglig tomhet.

        Inte vara splittringens tjänare.

Låt inte avundet vara er Herre.

       Avunden leder till döden.

 

Clemens Korinterbrev. 9:2.

 

2.  #Låt oss se på dem som så fullkomligt har tjänat

hans upphöjda härlighet#.

 

Låt oss ha de fullkomliga till goda förebilder.

       Vilka fullkomligt tjänat hans upphöjda härlighet.

 

Clemens Korintbrev. 9:3.

 

3.  #Enok befanns rättfärdig i sin lydnad

och RYKTES bort att något spår av hans död

    mäktes#.

 

Enok levde ett rättfärdigt liv: var lydig.

     Blev bortryckt efter hans död lämnades

inga spår.

 

Clemens Korintbrev. 9:4.

 

4.  #Noa, som visade sig trogen i sin tjänst,

förkunnade pånyttfödelse för världen, och genom

       honom räddade Herren alla de varelser som

i endräkt gått in i arken#.

 

Noa, visade trohet i sitt tjänande.

       Förkunnade på-nyttfödelsen för världen.

Han var världens räddare när han förkunnade.

      Räddade alla levande varelser vilka endräktig

gått in i arken.

       

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 10:1-7.

 

LYDNAD OCH TRO.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 10:1.

 

1.  #Abraham, som kallades vän, visade sin tro

genom att lyda Guds ord#.

 

Abraham trons fader: kallades Guds vän.

      Visade sin tro villig offra sin son Isak.

 

Clemens Korintbrev. 10:2.

 

2.  #Han gick lydigt ur sitt land, sin släkt och sin

faders hus.

       Han lämnade ett obetydligt land, en enkel

släkt och ett litet hus för att därigenom få ärva

      Guds löften#.

 

Lämnade lydigt sitt land sin släkt sin faders hus.

      Fick ärva Guds löften genom sin lydnad.

 

Clemens Korintbrev. 10:3.

 

3.  #Ty han säger till honom:

   GÅ UT UR DITT LAND OCH FRÅN DIN SLÄKT

OCH FRÅN DIN FADERS HUS, BORT TILL DET LAND

     SOM JAG SKALL VISA DIG#.

 

Guds tilltal till honom:

     Dra ut ur ditt land.

Lämna din släkt och din faders hus.

       Gå till det land jag ska visa dig.

 

Clemens Korintbrev. 10:3.

 

3.  #SÅ SKALL JAG GÖRA DIG TILL ETT

STORT FOLK.

     JAG SKALL VÄLSIGNA DIG OCH GÖRA DITT NAMN STORT, OCH DU SKALL BLI VÄLSIGNAD.

     OCH JAG SKALL VÄLSIGNA DEM SOM VÄLSIGNAR DIG OCH FÖRBANNA DEM SOM FÖRBANNAR DIG, OCH I DIG SKALL ALLA

      SLÄKTER PÅ JORDEN bli välsignade#.

 

Gör du det: ska jag välsigna dig göra dig till

     ett stort folk.

Göra ditt namn stort i människors ögon.

         Skall välsigna dem som välsigna dig.

De som förbanna dig skall jag förbanna.

    I dig skall alla bli välsignade.

 

Clemens Korintbrev. 10:4.

 

4.  #Och när han sedan hade skilts sig från Lot,

sade Gud till honom:

    LYFT UPP DINA ÖGON OCH SE, FRÅN DEN PLATS

DÄR DU STÅR, MOT NORR OCH SÖDER, ÖSTER

     OCH VÄSTER.

TY HELA DET LAND SOM DU SER SKALL JAG GE

     ÅT DIG OCH DIN SÄD FÖR EVIG TID.

OCH JAG SKALL LÅTA DIN SÄD BLI SOM STOFTET

     PÅ JORDEN; KAN NÅGON RÄKNA STOFTET PÅ

JORDEN, SÅ SKALL OCKSÅ DIN SÄD KUNNA

      RÄKNAS#.

 

När fader Abraham skilt sig från sin brorson Lot:

     talade Gud till honom.

Lyft upp dina ögon till se stjärnor på himlen.

      Från denna plats du just nu står på:

Se mot norr söder öster och väster.

        Ty detta land som du ser skall ge åt dig

och din säd för evig tid.

       Skall din säd bli likt stoftet på jorden.

Kan människa räkna alla de stoft på jorden:

      Så kommer också säd till antalet bli

lika många.

 

Clemens Korintbrev. 10:6.

 

6.  #Och vidare står det:

 

GUD FÖRDE UT ABRAHAM OCH SADE TILL HONOM:

      SE UPP MOT HIMLEN OCH RÄKNA STJÄRNORNA, OM DU KAN DEM.

      SÅ SKALL DIN SÄD BLI.

OCH ABRAHAM TRODDE PÅ GUD, OCH DET 

      RÄKNADES HONOM TILL RÄTTFÄRDIGHET.

 

Gud förde Abraham ut sade till honom de orden:

       Låt dina ögon se upp mot himlen:

Räkna antalet stjärnor: om du lyckas göra det.

       Så rikligt antal skall din säd bli.

Abraham trodde på Guds ord och vad Gud

      visade honom.

Vilket räknades honom till rättfärdighet.

 

Clemens Korintbrev. 10:7.

 

7.  #På grund av sin tro och gästvänlighet fick han

en son på ålderdomen, och i lydnad bar han fram

      denne som ett offer åt Gud på ett berg, som Gud hade visat honom#. 

 

På grund av sin tro och gäst-vänlighet.  

       Fick den utlovade löftes sonen Isak.

På sin ålderdom.

       I lydnad på vad Gud sagt till honom:

bar han fram honom som ett offer åt Gud på 

    ett berg.

Vilket berg Gud visade honom.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 11:1-2.

 

LYDNAD OCH TRO.  DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 11:1.

 

1.  #Genom att Lot visade gästfrihet och fromhet

räddades han ur Sodom, medan hela det omgivande'         landet fick se sin dom genom ELD OCH SVAVEL.

Herren gjorde det tydligt att han inte överger dem

      som hoppas på honom, men de motspänstiga

störtar han i straff och plåga#.

 

Lot Abrahams brorson: visade sin gästfrihet

    och fromma liv.

Vilket var hans räddning ur Sodoms gudlöshet.

      Hela det omgivande landet fick se sin

förintelse-dom genom ELD och SVAVEL från himlen.

       Herren visade sin trofasthet mot dem som

inte överger honom.

        De upproriskas liv störtar han ner i straff

och plågor.

 

Clemens Korinterbrev. 11:2.

 

2.  #Ty hans maka, som gav sig iväg tillsammans med var, inte ense utan egensinnig.

      Hon gjordes till ett tecken genom att hon

BLEV EN SALTSTOD, står ännu idag, för att det

      skall bli klart för alla de som är tvehågsna

och tvivlar på Herrens makt fördöms och blir

     till varningför alla släkten#.

 

Lots maka: tillsammans med  sin familj lämnade

    sin boplats i Sodom: men var självisk:

älskade världen mer än Gud.

        Ett tecken på detta var hon BLEV TILL EN

SALTSTOD.

     Vilket än idag finns kvar: som ett varnande exempel.

      

 

        

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 12:1-8.

 

LYDNAD OCH TRO.  DEL.4

 

Clemens Korintbrev. 12:1.

 

1.  #På grund av tro och gästfrihet räddades 

skökan Rahab#.

 

Skökan Rahabs tro och gäst-vänlighet var

     räddning från sina fiender. 

 

Clemens Korintbrev. 12:2.

 

2.  #När SPEJARE hade sänts ut av JOSUA,

  NUNS SON, till JERIKO, fick KUNGEN i landet

veta, att de HADE KOMMIT för att BESPEJA

    LANDET, och han sände ut män för att gripa

och sedan avrätta dem#.

 

Spejare utsända på Josuas order:

  Nuns Son till staden Jeriko.

Kungen i landet fick kännedom om det kommit

      bespejare för bespeja hans land.

Blev han skräckslagen: sände ut män för att gripa

      Josuas utsända spejare och avrätta dem.     

 

Clemens Kointbrev. 12:3.

 

3.  #Men den gästfria Rahab tog emot dem och

DOLDE DEM i övervåningen under

     LINSTJÄLKARNA#.

 

Gästfria Rahab tog emot kungens utsända män.

        Gömde Josuas utsända i sitt hus övervåning

under våningens LINSTJÄLKARNA.

 

Clemens Korintbrev. 12:4.

 

4.  #Men när kungens utsända kom dit och sade:

"De har UTFORSKAT VÅRT LAND KOM in till dig;

      FÖR UT dem för kungen har befallt det",

så svarade hon:

     "De MÄN som ni söker GICK VISSERLIGEN

IN TILL MIG MEN GAV SIG STRAX IVÄG och gick

     vidare", och hon pekade mot motsatta håll#.

 

När kungens utsända män kom till Rahabs hus

    och sade:

Dessa bespejare har utforskat vårt land.

       Vilka kommit till dig.

Låt dem komma fram på kungens befallning:

        Hon svarade dem:

De män vilka ni söker har visserligen kommit

     in till mig: men gav sig strax iväg.

Försvann vidare vilken hon visade dem. 

 

Clemens Korintbrev. 12:5.

 

5.  #Och hon sade till männen:

"Jag vet verkligen, att HERREN Gud HAR GETT ER 

     DETTA LAND.

Ty FÖRSKRÄCKELSE och ängslan FÖR ER HAR

     FALLIT ÖVER dem som bor i det.

När det nu händer att ni intar det, så SKONA MIG

      OCH FADERS HUS"#.

 

Hon sade till männen:

       Jag vet: Herren Gud givit er detta land.

Förskräckelsen ängslan drabbat som bor

      i detta land.

När ni intar detta land förskona mitt liv och

     min faders hus.

 

Clemens Korintbrev. 12:6.

 

6.  #OCH DE SVARADE HENNE:

DET SKALL SKE SÅ, SOM DU HAR SAGT OSS.

      När du får veta att VI HAR KOMMIT, så SAMLA

ALLA DE DINA UNDER DITT TAK, så skall de räddas.

     Men alla de som påträffas UTANFÖR skall

förgås"#.

 

De svarade henne:

        Låt det så ske:

Så som du själv sagt oss.

        När du får veta att vi ha intagit landet:

samla ihop de dina under ditt beskyddande tak.

       Vilket blir dem till räddning.

De som påträffas utanför ditt hus tak: förgås.

 

Clemens Korintbrev. 12:7.

 

7.  #Och de befallde henne dessutom att ge ett tecken: hon skulle hänga ut något rött på sitt hus.

      Därmed gjorde klart att de som tror och hoppas

på Gud skall bli friköpta genom Herrens blod#.

 

De befallde henne ge dem ett synligt tecken:

       Hon skulle hänga ut något rött på sitt hus.

Vilket klargjorde dem till tro hoppas på Gud.

        Skall bli friköpta genom Herrens blod.

 

Clemens Korintbrev. 12:8.

 

8.  #Ni ser, mina kära, att det inte endast fanns tro

utan även profetisk gåva hos kvinnan#.

 

Ni ser, mina kära:

       Inte fanns tro hos kvinnan utan också

ägde profetisk gåva. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 13:1-3.

 

FÖRMANING TILL ÖDMJUKHET.

 

Clemens Korintbrev. 13:1.

 

1.  #Låt oss alltid vara ödmjuka, mina bröder,

och lägga bort stortalighet, uppblåsthet,

     dårskap och vrede och i stället göra det som

står skrivet.

     Ty den heliga anden säger:

DEN VISE MÅ INTE BERÖMMA SIG AV SIN VISHET

     DEN STARKE MÅ INTE BERÖMMA SIG AV SIN STYRKA ELLER DEN RIKE AV SIN RIKEDOM.

      NEJ, DEN SOM VILL BERÖMMA SIG, HAN MÅ

BERÖMMA SIG AV HERREN SÅ ATT HAN SÖKER

      HONOM OCH ÖVAR RÄTT OCH RÄTTFÄRDIGHET#.

 

Låt oss ikläda oss i ödmjukhetens tjänardräkt:

     mina bröder.

Låt inte stortaligheten vara herre i ord

       och handling.

Stoltheten går göre undergång.

     Högmodet går före fall.

Vreden visar dåraktigt beteende.

        Lev istället i den andliga dygderna.

Den vise låter sig inte äras  av vishetens rikedomar.

      Den starke låter inte sig bli sjävisk av sin köttsliga styrka.

     Den rike inte bli bedragen av de skapade rikedomarna.

     Bättre låta sig berömmas av Herrens godhet.

Söker honom för Herrens omsorg barmhärtighet.

       I gemenskap med honom utövar rättvisan

livets rättfärdiga liv. 

 

#Låt oss framför allt minnas Herren Jesu ord,

     som han talade, när han lärde ut mildhet

och tålamod#.

 

Ta vara på Herrens Jesu ord: Livets ord för själen.

         Vilka ord han talade till lärdom.

Han lärde ut mildheten och tålamodet.

     Mildheten  tålamodet Livets nyttiga dygder.

Vilket tillhör de fullkomliga i Kristus.

 

Clemens Korintbrev. 13:2.

 

2.  #Ty så sade han:

VAR BARMHÄRTIGA, FÖR ATT NI SKALL FÅ MÖTA

       BARMHÄRTIGHET, FÖRLÅT, FÖR ATT NI

SKALL FÅ FÖRLÅTELSE.

    Såsom ni gör, skall man göra mot er.

SÅSOM NI GER, SKALL MAN GE ÅT ER.

     SÅSOM NI DÖMER, SKALL NI BLI DÖMDA.

Såsom ni visar mildhet, skall man visa er mildhet.

     MED DET MÅTT SOM NI MÄTER MED SKALL

MAN MÄTA ÅT ER#.

 

Bemöt er nästa med barmhärtighet.

       Vilket ger barmhärtighet tillbaks.

Var förlåtande vilket ger förlåtelse tillbaks.

        Såsom du själv vill behandlad  så skall du 

själv behandla andra.

           Som du dömer din nästa: blir du själv dömd.

Visa din nästa milt beteende: tala milda förstående

    ord: vilket gör mildheten kommer tillbaks

till den milde. 

 

Clemens Korintbrev. 13:3.

 

3.  #Med detta bud och dessa föreskrifter vill vi

styrka oss till att leva i ödmjuk lydnad mot 

       hans heliga ord.

Ty det heliga Ordet säger:#.

 

Detta förmanings budord om ödmjukheten:

         de uttalade föreskrifter blir till andlig mognad.

Styrker den inre människan: leva i ödmjukhet

      lydnad mot hans talade skrivna helga ord.

Heliga Ordet säger:  sanningens ord:

 

Clemens Korintbrev. 13:4.

 

4.  #TILL VEM VILL JAG SE, OM INTE TILL DEN

SOM ÄR SAKTMODIG OCH STILLA OCH FRUKTAR

       MINA ORD#. 

 

Jag finner mitt behag i den saktmodiges hjärta.

       Saktmodig respekterar stillheten visar sin

gudsfruktan inför mina ord.

    

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 14:1-5.

 

FÖRMANING TILL ÖDMJUKHET.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 14:1.

 

1.  #Det är alltså rätt och tillbörligt, mina bröder,

att vi hellre lyder Gud än följer dem som under skryt

      och olydnad leder en avskyvärd tvist#.

 

Rättvisans liv, mina bröder:

        hellre låter sig lyda Guds ord.

Inre är skrytsamhetens följeslagare.

        Låter inte olydnaden få vara herre:

vilket leder till avskyvärdiga tvister. 

 

Clemens Korintbrev. 14:2.

 

2.  #För vi riskerar inte en obetydlig skada utan

rentav en stor olycka, om vi dumdristigt överlämnar

     oss åt de människors önskningar som syftar till

split och oro och till att göra oss främmande för

      det som är gott#.

 

Vårt själsliv skadas av stora olyckor.

        Hur då?

Då vi överlämnar oss på dårakaktigt sätt till

   människor köttsliga önskningar.

Vilket ger splittrade och oroliga hjärtan.

      Blir främmande för Guds godhet.

 

Clemens Korintbrev. 14:3.

 

3.  #Låt oss vara milda mot varandra, liksom han

som har gjort oss är barmhärtig och mild#.

 

Låt oss visa mildhet mot varandra.

        Låt honom våra vår förebild för mildheten

och barmhärtigheten.

 

Clemens Korintbrev. 14:4.

 

4.  #Ty det står skrivet:

DE GODA SKALL FÅ I LANDET OCH DE

      OFÖRVITLIGA STANNA KVAR DÄR,

MEN överträdarna SKALL UTROTAS DÄRIFRÅN#.

 

Det står skrivet i Guds ordet:

       De godhjärtliga ska få äga landet.

De ärliga få ha sin boplats där.

       Ordets överträdare skall bli tillintetgjorda

från landet. 

 

Clemens Korintbrev. 14:5.

 

5.  #Och vidare säger han:

JAG SÅG EN OGUDAKTIG SOM TROTSADE PÅ SIN

      MAKT OCH BREDDE UT SIG SOM LIBANONS

CEDRAR, OCH JAG GICK FÖRBI, OCH SE, DÅ VAR

      HAN BORTA, JAG SÖKTE EFTER HANS PLATS

OCH FANN DEN INTE.

       BEVARA DIN OFÖRVITLIGHET OCH VAR REDLIG, TY EN FRIDENS MAN FÅR

      EFTERKOMMANDE#.

      

Hör hans ord:

       Såg en gudlös människa som upproriskt 

utövade sin själviska makt.

       I sitt övermod bredde ut sin själviskhet

som Libanons växande cedrar.

       Gick själv förbi dem: se då var han försvunnen.

Sökte efter hans boplats fann den inte.

        Var tacksam för din o-förvitlighet.

Äger ärligt beteende.

      Fridens människa blir välsignad i

efterkommande släktled. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 15:1-4.

 

FÖRMANING TILL ÖDMJUKHET.

 

Clemens Korintbrev. 15:1.

 

1.  #Låt alltså hålla oss till dem som håller frid

i gudsfruktan och inte till dem som hycklar frid#. 

 

Umgås med fridens människa vilken lever

    i gudsfruktan.

Undvik falskhetens frids-människor.

 

Clemens Korintbrev. 15:2.

 

2.  #Ty han säger någonstans:

DETTA FOLK ÄRAR MIG MIN SINA LÄPPAR,

     MEN DERAS HJÄRTAN ÄR LÅNGT IFRÅN MIG#.

 

Han som talar sant säger:

        Detta gensträviga folk: ära mig med sina

falska läppars ord.

      Deras hjärtan långt i från gudsfruktan.

 

Clemens Korintbrev. 15:3.

 

3.  #Och vidare:

MED MUNNEN VÄLSIGNAR DE MEN I HJÄRTAT

     FÖRBANNAE DE#.

 

Vidare säger han:

      Med sin mun talar de välsignade ord:

i sina hjärtan bor förbannelsen.

 

Clemens Korintbrev. 15:4.

 

4.  #Och vidare säger han:

DE ÄLSKADE HONOM MED SIN MUN OCH

   HYCKLADE FÖR HONOM MED SIN TUNGA,

MEN DERAS HJÄRTAN HÖLL SIG INTE

     STÅNDAKTIGT VID HONOM, OCH DE VAR

INTE TROGNA I HANS FÖRBUND.

     DÄRFÖR MÅ LÖGNAKTIGA LÄPPAR FÖRSTUMMAS, DE SOM TALAR VAD FRÄCKT

     ÄR MOT DEN RÄTTFÄRDIGE,

 

Vidare talar han sina ord:

       Visar sin kärlek mot honom med sin muns ord.

Äger hycklande tunga.

        I deras hjärtan bor inte ståndaktigheten.

De var otrogna mot hans förbund.

      Ägde lögnaktiga läppars ord: låt dem

bli förstummade av lögnens förbannelse.

       De gudlösa talar fräcka ord mot den rättfärdige. 

 

och vidare:

 

MÅ HERREN UTROTA ALLA HALA LÄPPAR,

     DE TUNGOR SOM TALAR STORA ORD, DEM SOM

SÄGER:

      GENOM VÅR TUNGA ÄR VI STARKA, VÅRA

LÄPPAR ÄR VÅRT STÖD, VEM ÄR HERRE ÖVER OSS?

       EFTERSOM DE ARMA LIDER ÖVERVÅLD

OCH DE FATTIGA KLAGAR, VILL JAG NU STÅ UPP,

      SÄGER HERREN, JAG VILL SKAFFA FRÄLSNING.

ÖPPET VILL JAG UTFÖRA MIN SAK#. 

 

Vidare säger han:

     Beder om Herren skall tillintetgöra hala

 falska läppar.

       De stortaliga tungors ord.

Vilka säger i sitt övermod:

     Vår tunga ger oss styrka: 

våra o-behärskade läppar är vårt stöd.

          Vem är Herre över vårt liv?

De arma utlämnade lider av de gudlösas övervåld.

      De fattiga utslagna höjer sitt klagorop.

Jag vill frimodigt stå upp; säger Herren:

     vara deras räddare: öppet utföra rättvisans sak. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINBREV. 16:1-15.

 

KRISTI EGET EXEMPEL.

 

Clemens Korintbrev. 16:1.

 

1.  #Kristus hör till de ödmjuka, inte till dem som

upphöjer sig själva över hans hjord#.

 

Kristus ödmjukhetens goda förebild.

         Tillhör inte de högmodiga.

Vilka ärar sig själv: äger själviskheten till sin avgud.

 

Clemens Korintbrev. 16:2.

 

2.  #Det gudomliga majestätets spira, herren Jesus

Kristus, kom inte med högröstat och övermodigt

      skryt, fastän han hade kunnat det, utan

i ödmjukhet såsom den heliga Anden sade

    om honom.

Ty han säger:#.

 

Gudomliga majestätets spira: Herren Jesus Kristus.

       Inte skrytsam i ord och handling.

Hade möjligheten till vara övermodig.

     Levde ödmjukt jordeliv bland sina utvalda lärljungar.

      Han säger i ord:

 

Clemens Korintbrev. 16:3.

 

3.  #HERRE, VEM TRODDE VÅR PREDIKAN OCH 

FÖR VEM VAR HERRENS ARM UPPENBAR?

    VI FÖRKUNNADE INFÖR HONOM: SÅSOM 

ETT BARN HAN ÄR SÅSOM ETT ROTSKOTT

     I TÖRSTIG JORD.

HAN HADE INGEN GESTALT ELLER HÄRLIGHET;

     NÄR VI SÅG HONOM, HADE HAN INGEN

GESTALT ELLER FÄGRING, HANS UTSEENDE VAR

     FÖRAKTAT OCH RINGARE än människors utseende, EN SMÄRTANS OCH PLÅGANS MAN,

      FÖRTROGEN MED SJUKDOM, TY HANS ANSIKTE VAR BORTVÄNT, HAN FÖRAKTADES OCH

      RÄKNADES FÖR INTET#.

 

Clemens Korintbrev. 16:4.

 

4.  #HAN BÄR VÅRA SYNDER OCH PLÅGAS FÖR

VÅR SKULL OCH VI HÖLL HONOM FÖR ATT VARA

    PLÅGAD, SLAGEN OCH PINAD#.

 

Han bär mänsklighetens synder i sitt lidande:

   I Getsename under gisslingen inför Pontus Pilatus

under korsvägen till Huvudskalleplatsen.

     Korsfästelsetiden blev föraktad hånad:

tills han gav upp andan: Det är fullbordat.

 

Clemens Korintbrev. 16:5.

 

5.  #MEN HAN BLEV SARGAD FÖR VÅRA ÖVERTRÄDELSES SKULL OCH ÄR SLAGEN FÖR

      VÅRA MISSGÄRNINGARS SKULL.

STRAFFET VAR LAGT PÅ HONOM FÖR ATT VI

     SKULLE FÅ FRID, OCH GENOM HANS SÅR 

BLEV VI HELADE#.

 

Blev sargad för våra övertädelses skull.

       Slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom.

     Vilket gav oss friden.

Hans sår-märkta händer och fötter gav oss helande.

 

Clemens Korintbrev. 16:6.

 

6.  #Vi gick alla vilse som får, var och en gick vilse

på sin egen väg#.


Vi alla liknade vilsegångna får utan herde.

      Var och en av oss ville vandra sin egna utvalda

väg från sanningen.

 

Clemens Korintbrev. 16:7.

 

7.  #OCH HERREN UTGAV HONOM FÖR VÅRA SYNDER OCH HAN ÖPPNADE INTE SIN EGEN MUN,

     NÄR HAN PLÅGADES.

LIKSOM ETT FÅR FÖRDES HAN BORT ATT SLAKTAS

        OCH LIK ETT LAMM SOM ÄR TYST INFÖR

DEN SOM KLIPPER DET LÄT HAN INTE UPP SIN

     MUN.

GENOM HANS FÖRNEDRING UPPHÄVDES

    HANS DOM.  

 

Clemens Korintbrev. 16:8.

 

8.  #VEM SKALL FÖRTÄLJA OM HANS SLÄKTE?

TY HANS LIV RYCKTES BORT FRN JORDEN#.

 

Clemens Korintbrev. 16:9.

 

9.  #FÖR MITT FOLKS ÖVERTRÄDELSES SKULL

HAR HAN GÅTT I DÖDEN#.

 

Clemens Korintbrev. 16:10.

 

10.  #OCH JAG SKALL PRISGE DE ONDA FÖR HANS

BEGRAVNING OCH DE RIKA FÖR HANS DÖD.

    TY HAN GJORDE INTET ORÄTT, EJ HELLER FANNS SVEK I HANS MUN, OCH HERREN VILL

     GÖRA HONOM FRI FRÅN PLÅGAN#.

 

Clemens Korintbrev. 16:11.

 

11.  #OM NI OFFRAR FÖR ERA SYNDER, SÅ SKALL

NI SKÅDA EFTERKOMMANDE I MÅNGA SLÄKTLED#.

 

Clemens Korintbrev. 16:12.

 

12.  #OCH HERREN VILL FÖRKORTA HANS SJÄLS

PINA, VISA HONOM LJUS OCH DANA HONOM

   MED INSIKT, OCH SÅ SKALLHANGIVA RÄTT

ÅT EN RÄTTFÄRDIG, SOM TJÄNAR MÅNGA VÄL,

       OCH DERAS SYNDER SKALL HAN BÄRA#.

 

Clemens Korintbrev. 16:13.

 

13.  #DÄRFÖR SKALL HAN FÅ MÄNGA TILL ARVEDEL, OCH DE STARKAS BYTE SKALL HAN

      UTSKIFTA, EFTERSOM HANS SJÄL UTGAVS

I DÖDEN OCH HAN BLEV RÄKNAD BLAND

      OGÄRNINGSMÄN#.

 

Clemens Korintbrev. 16:14.

 

14.  #OCH HAN BAR MÅNGAS SYNDER OCH FÖR

DERAS SYNDER UTGAVS HAN#.

 

Clemens Korintbrev. 16:15.

 

15.  #Och vidare säger han själv:

 

JAG ÄR EN MASK OCH INTE EN MÄNNISKA,

    TILL VANÄRA BLAND MÄN, FÖRAKTAD BLAND

FOLKET#.

 

Clemens Korintbrev. 16:16.

 

16.  #ALLA SOM SÅG MIG, SMÄDADE MIG,

DE MUMLADE OCH SKAKADE PÅ HUVUDET:

      HAN HAR SATT SITT HOPP TILL HERREN;

HAN MÅ BEFRIA HONOM, HAN MÅ RÄDDA HONOM,

      TY HAN HAR JU BEHAG TILL HONOM.

 

Ni ser, mina kära, vilken förebild vi har fått.

     För om Herren ödmjukade sig så djupt, vad skall

vi då göra, vi som genom honom har kommit

      in  under hans nåds ok?#.  

      

       

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se