Alla inlägg under april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22


 

                HELIGA KÄLLOR.

 

LOKALA HELGON:

 

Sigfrid källa  Kör förbi Ökna kyrka 

    psssera Ekeberg  fråga Gunnar Steen.

 

Lena källan:

  

Helgad åt Maria Magdalena  Heliga Lucia.

 

Plats Lena gård:

    Innan Lena på vänster sida.

 

Skede:

 

Helgad åt Helige Laurentius.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

                  SLÄKTTAVLA.

 

Hans Persson Bovall  född 1739.

                         Maka

Stina Salomonsdtr  född  1745.

 

 

Isak Jacobsson  född  1755.10.22 - 1823.04.22

                             Maka

Katarina Persdtr  född  1760.12.22  -  1820.09.09

 

 

Daniel  Carlsson  född  1750-1792.

                               Maka

Sara Börjesdtr   född  1744.06.29  -  1824.01.20

 

 

Sven Jonsson   född 1751

                             Maka

Annica Petersdtr   född  1756

 

 

Daniel Kastman  född  1762.07.06

                              Maka

Sara Johansdtr   född  1766

 

 

Jonas Samuelsson  född  1759.09.09

                           Maka

Lisa Andersdtr   född  1750

 

 

Jonas Andersson   född  1748.11.10

                             Maka

Helena  Jönsdtr   född  1753

 

 

Anders Adamsson   född  1766

                               Maka

Margareta  Samuelsdtr   född  1759

 

 

Anders  Andersson  född  1737.11.24

                              Maka

Annica Markusdtr    född 1754.01.26

 

 

Jonas Johansson  född   1744-11.08 -  1811

                               Maka

Katarina Abrahamsdtr född  1762-07-02  1858-01.09

 


 

Samuel Samuelsson  född 1781.01.10 - 1860.01.10

                                Maka 

Anna Perterdtr      född  1788.08.20 -  1861.07.18

 

 

Peter Nilsson   född  1788.08.29  -  1855

                              Maka 

Katarina  Jonsdtr   född  1787.03.21

 

 

Magnus Larsson   född 1794.09.12 - 1855.08.20

                             Maka

Stina Jönsdtr     född   1794.04.25  - 1861.12.19

 

 

Samuel Lind   född 1786.05.22  -  1826.05.09

                                 Maka

Annika Jonasdtr   född  1781.07.14 - 1860.09.01. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 20900.

 

20900.   Bedragaren svärjaren ondskans

medhjälpare.

 

20901.  Misströsta i nödens tid i behov

av uppmuntran.

 

20902.  Ödmjukheten ren fri från stolthetens

onda planer.

 

20903.  Likgiltigheten lättjan  värdelöst leva efter.

 

20904.  Hyckleriet utövas av hycklarens ord.

 

20905.  Ödmjukheten upplyser förståndet

med ödmjukheten.

 

20906.  Livets lättja idel tomhet.

 

20910.  Livets lättja sprider lättjefulla ljud.

 

20911.  Livets lättja vad ger det till Livet.

 

20912.  Livet i vredens mörka förblindade värld:

oinressant leva i.

 

20913.  Vredens mörka förblinande värld:

ger okunnighet om saktmodets rikedomar.

 

20914.  Saktmodet samarbetar med mildheten.

 

20915.  Saktmodet samarbetar med ödmjukheten.

 

20916.  O-tåligheten bedrager människans hjärtats

tankar in på Livets listiga villovägar.

 

20917.  O-tåligheten förblindar människan från

   sanna ljuset vilket vill belysa själen med sitt

klara rena ljus.

 

20918.  Givmildheten snålheten o-vänner.

 

20919.  Girigheten givmildheten ligger strid

motvarandra.

 

20920a.  O-ordnad kärlek kortsiktig förvirrande.

 

20920b.  Känslospelet  o-ordnad kärlek.

 

20920c.  O-ordnad kärlek dålig tröstare.

 

20921.  O-ordnad kärlek dålig uppmuntrare.

 

20922.  Moraliska misären lever i världens förvirring

Livets olycka och elände.

 

20923.  Livets olycka och elände har inget nyttigt

     erbjuda mänskligheten.

 

20924.  Känslospelet jagandet efter vinden:

likt tomma lätta agnar för vinden.

 

20925. Känslo-spelet skapar fåfängans liv:

blir en energi och tidstjuv.

 

20926.  Vara impulsiv o-tålig vad ger det till Livet.

 

20927.  Vara o-tålig impulsiv farligt skadligt

för själen.

 

20928.  Vara o-tålighetens hatets föraktes tjänare

vad vinning kan de ge till Livet.

 

20929.  O-tågligheten karaktärslös. 

 

20930.  O-tåligheten  har ingen framtid på jorden.

 

20931.  O-intressanta livet i o-tåligheten:

sämre än livet i tåligheten.

 

20932.  O-tåligheten ondskans medhjälpare.

 

20933.  O-tåligheten  känslospelet inget

bra samarbete.

 

20934.  Tänk få finna vilan  där kaos

och oron råder.

 

20935.  Vill inte byta bort vilan mot världen

kaos förvirring.

 

20936.  O-tåligheten låter sig styras av 

     deppigheten uppgivenheten.

 

20937.  Tåligheten övervinner deppigheten

   modlösheten.

 

20938.  Modlösheten ingen bra lösning

på Livets o-tålighet.

 

20939.  Fegheten likgiltigheten inga problemlösare.

 

20940.  Lättjan fegheten inga problem-lösare.

 

20941.  Ondskans förtryck  blodsdåd

    våldsdåd inga problemlösare.

 

20942.  Ondskan rider på förtrycket blodsdåden.

 

20943.  Ondskan rider på våldsdåden laglösheten.

 

20944.  Laglösheten lever sitt egna

ego-centriska liv. 

 

20945.  Ödmjuke fattig på allt men rik på

ödmjukhetens rikedomar.

 

20946.  Tänk få leva o-skyldigt liv:

tillåta sanningen få råda där lögnen råder.

 

20947.  O-strafflige lever i välgång och lycka.

 

20948.  Tänk få vara vän med godheten.

 

20949.  Tänk få vara Livets ovän fiende

mot Ondskan.

 

20950.  Våldsverkare inga fridsamma personer.

 

20951.  Olika dåliga karatärsdrag:

Livets energi och tidstjuvar.

 

20952.  Livet i känslo-spelet  fruktlöst.

 

20953.  Fegheten likgiltigheten latheten

Vad nytta ger det till Livet.

 

20954.  Likgiltigheten fegheten bekvämligheten:

Livets dåliga karaktäriska Liv.

 

20955.  Tänk få vara återhållsam inför Ha-begäret.

 

20956.  Samhälls-våldet nationens undergång.

 

20957.  Våldsverkaren söker falskt försvar

oh beskydd i sina laglösa handlingar.

 

20958.  Ödmjuke fri från egoismens egenkärlek.

 

20959a.  Falskheten bedrar svär falskt.

 

20959b.  Ondskan rider på falskheten.

 

20959c.  Ondskan falskheten varandras vänner.

 

20960.  Egoismens kärlkek  kärlekslös.

 

20961.  Lögnen bedrar människors hjärtan.

 

20962.  Lögnen bedrar  svär med lögnaktiga ord.

 

20963.  Hederlighet  trofasthet  vad nationen

   idag Behöver eva i.

 

20964.  Äga vaksamhet och mod:

bote-medlet mot modlösheten.

 

20965.  Tänk få äga sann kärlek till ödmjukhetens

livsstil och livsföring.

 

20966.  Barmhärtige får mättas av o-mätliga

     barmhärtigheten.

 

20967.  Troheten rider på kärleken.

 

20968.  Kärleksfulla troheten  kärleklösa

o-troheten:  

       vad väljer människan leva i?

 

20969.  Kärleken inte självisk  men o-självisk.

 

20970.  Kärleken godheten  Livets goda vänner.

 

20971.  Kärleken och elakheten  går skilda vägar.

 

20972.  Friden livets förtröstan värdefull.

 

20973a.  Livets förtröstan friden ges där

förtroendet finns.

 

20973b.  Livets förtröstan harmonin ges där

     förståelsen finns.

 

20973c.  Livets förtröstan vilan finns där

förlåtelsen ges.

 

20974.  Människans hjärta söker och längtar 

efter kärleksfulla troheten.

 

20975.  Förakfull o-trohet styrs av o-trogna hjärtan.

 

20976.  Förtröstansfulla ord  tänder framtidshopp

    framtidens hoppfulla låga.

 

20977.  Där tåligheten råder finns trohet

sanning och rättvis kärlek.

 

20978.  Där kärlek råder råder ömhet värme

   fest och glädje.

 

20980.  Villovägar leder till förtvivlan oro.

 

20981.  Människans själviska tankar likt

tomhetens vindar.

 

20982.  Tomhetens vindar  liknar känslospelet.

 

20983.  Känslospelets o-trygghet: vad ger

det till Livet.

 

20984a.  Ödmjukes tankar värdefulla älskvärda.

 

20984b.  Ödmjukes tankar önskvärda  välkomna.

 

20985.  Godhetens rättvisa  grundläggande

linjer för rättvist samhälle.

 

20986.  Ondskans o-rättvisa grundläggande

   linjer för o-rättvisans samhälle.

 

20987.  Moraliska misären rider på

o-rättvisans samhälle.

 

20988.  Ödmjukes hjärta och sinne längtar efter

ödmjukhetens harmoni och vila.

 

20989.  I Stoltheten finns ingen harmoni och vila.

 

20990a.  Trolöse handlar mot sanningen. 

 

20990b.  Trolöse talar mot sanningen.

 

20990c.  Trolöse hatar  föraktar sanningen.

 

20991.  Trolöse älskar lögnen laglösheten.

 

20992.  Trolöse ärar moraliska misären.

 

20993.  O-tålige ger sin tid till o-tåligheten.

 

20994.  O-tålige förblindad ser inte o-tåligheten

verklighet och dess farliga följder.

 

20995.  O-tåligheten bedragare lögnare.

 

20996.  Ödmjuka hjärtan lyssnar på

    vis klok rådgivning.

 

20997.  Stolt hjärta lyssnar inte på

   visa kloka råd: istället lyssnar på ego-viljan.

 

20998.  Människans ego-tankar likt vindfläkten.

 

20999. Ödmjukes tankar värdefulla uppskattade.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 22:24-30.

 

OM JOJAKIN.

 

Jeremia bok. 22:24.

 

24.  #Så sant jag lever, säger Herren, även om du,

Konja, Jojakims son Judas konung, vore en sigillring

     på min högra hand, skulle jag slita bort den#.

 

Du, Konja, Judas kung för dina onda gärningars

    skull om du skulle vara för en sigillring

 på min högra allmakt hand:

      skall jag inte visa hänsyn till det, utan förkasta den.

    

Jeremia bok. 22:25.

 

25.  #Jag skall utelämna dig åt dina dödsfiender,

åt dem som fruktar, åt kung Nebukadnessar

    av Babylonien och åt kaldeerna#.

 

Överlämna dig åt dina dödsfienders våld.

       Till dem fruktar för kung Nebukadnessar

av Babylonien och åt Kaldeerna.

 

Jeremia 22:26.

 

26.  #Dig själv och din mor som födde dig skall

jag slunga bort till ett annat land, ett land där ni

      inte är födda.

Och där skall ni dö#.

 

Du själv din moder som födde dig: 

      blir fördriven till ett främmande land.

Där skall ni få möta döden.

 

Jeremia bok. 22:27.

 

27.  #Till det land dit de längtar skall de aldrig

återvända#.

 

Till landet det längtade efter aldrig återvända från.

 

Jeremia bok. 22:28.

 

28.  #Är då denne Konja ett krossat kärl som skall,

krossas, en kruka som ingen vill ha?

       Varför kastas han och hans bort och slungas

i väg till ett land de inte känner?#.

 

Konja ett krossat kärl efter sina gudlösa gärningar

     ett förkastat lerkärl.

 

Jeremia bok. 22:29.

 

29.  #Land, land, land, hör Herrens ord!

 

Du; land, land, land  lyssna på Herrens sanna ord!

 

Jeremia bok. 22:30.

 

30.  #Så säger Herren:

Uppteckna denne man som barnlös, en som aldrig

     lyckas med något i livet.

Ty ingen av hans avkommande skall lyckas bestiga

     Davids tron och åter regera i Juda#.  

 

Herrens ord:

       Skriv ner Kung Konjas barnlöshet. 

Allt vad han gör är ett misslyckande.

      Ingen av hans erferkommande skall beträda

Davids tron åter regera i Juda land. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 22:20-23.

 

OM JERUSALEM.

 

Jeremia bok. 22:20.

 

30.  #Stig upp på Libanon och ropa, låt din röst

ljuda i Bashan, ropa högt från Avarim, ty alla

     dina älskare är krossade#.

 

Du, Jerusalem:

     Stig upp på Libanons höjder ropa högljutt ut.

Låt din röst högt höras i Bashan.

      Ropa med hög stämma från Avarim.

Alla ni Jerusalems älskare är tillintetgjorda. 

 

Jeremia bok. 22:21.

 

21.  #Jag talade till dig när du levde i trygghet,

men du svarade:

     "Jag vill inte lyssna."

Sådan har du varit sedan din ungdom:

     du har inte lyssnat på mig#.

 

Jag talade till dig: när ditt liv var i trygghet.

     Du gav övermodigt svar:

Jag vill inte lyssna på dina varningsord!

       Sedan din ungdomstid du varit o-hörsam

då jag kärleksfullt talat till dig.

 

Jeremia bok. 22:22.

 

22.  #Dina herdar skall vallas av vinden,

dina älskare föras bort i fångenskap.

      Du skall stå där skamsen och förödmjukad

för all din ondskas skull#.

 

Du, Jerusalems herdar skall ledas av

     vindens tomma fåfänga.

Dina köttsliga älskare bli bortförda som fångar 

      till fångenskapens träldom.

I fångenskapen bli fylld med skamkänslor.

      Bli förödmjukade för din ondskas skull.

 

Jeremia bok. 22:23.

 

23.  #De som bor på ett Libanon och har byggt

ditt näste bland cedrarna, du skall stöna

       när värkarna kommer över dig, du skall

plågas som en födande kvinna#. 

 

De som bo på ett Libanon:

     Där byggt sitt rövarnäste bland cederträden

skall över sin ondska känna djup ångest.

      Likt en födande kvinnas födelse-smärtor 

inför sitt barns födelse.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 18:18-23.

 

PROFETENS BÖN OM HÄMND.

 

Jeremia bok. 18:18.

 

18.  #De sade:

"Vi måste tänka ut ett sätt att komma åt Jeremia.

     Vi får ändå vägledning från prästerna, råd från

de visa, gudsord från profeterna.

      Vi smutskastar honom, så behöver vi inte bry

oss om vad han säger"#.

 

Trolösa folkets hämnd mot profeten och hans

    fördömande ord.

Säger vi ska listigt smida onda planer för

      hämnas på profeten.

Istället för lyda hans ord: ta vara på prästernas

        vägledning.

Deras Råd för våra öron är visa: från profeternas

     ord för oss liknar gudsord.

Vi vill förnedra honom: bryr oss inte om

     hans varningsord mot oss.

 

Jeremia bok. 18:19.

 

19.  #Lyssna till mig, Herre, och hör vad mina

motståndare säger#.

 

Lyssna på mina motståndares ord vilka vill

      hämnas på mig.

 

Jeremia bok. 18:20.

 

20.  #Skall gott lönas med ont?

De har grävt en grop åt mig.

      Tänk på hur jag stod inför dig och vädjade

för dem och bad dig vända din vrede från dem#.

 

Skall vad sant är belönas med ondska?

          De har planerat onda planer mot mig.

Förkasta inte min förböns hjälp inför dem för deras

     ondskas skull.

 

Jeremia bok. 18:21.

 

21.  #Utlämna därför deras barn åt svälten

och prisge dem åt svärdet.

      Gör deras kvinnor till barnlösa änkor,

låt männen bli pestens offer, låt de unga huggas

     ner i strid#.

 

Utlämna mina motståndares barn åt svältens våld.

        Prisge deras liv åt dödliga svärdet.

Låt deras kvinnor bli barnlösa änkor.

     Männen bli pestens offer.

De unga livskraftiga bli stridens offer.

 

Jeremia bok. 18:22.

 

22.  #Låt klagoskrik stiga från deras hus när de

släpper lös rövarhopar mot dem.

      Ty de har grävt en grop för att fånga mig

och gillrat snaror för mina fötter#.

 

Låt klagoskriket höras från deras hus.

        Låt rövarnästet invadera dem.

De i sin hämnd mot mig grävt en grop

       för att skada mig.

Avsiktigt lagt ut snaror för mina fötter.

 

Jeremia bok. 18:23.

 

23.  #Men du, Herre, känner till alla deras mordplaner mot mig.

      Förlåt inte deras brott, utplåna inte deras synd!

Låt dem ligga där slagna inför dig!

      Grip in mot dem på din vredes dag#.

 

Du Herre, känner till alla listiga mordplaner

     mot mig.

Ge dem inte förlåtelse för deras onda brott.

       Utplåna inte deras synder.

Förskona dem inte på din vredes dag.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 15:10-21.

 

PROFETENS KLAGAN OCH HERRENS SVAR.

 

Jeremia bok. 15:10.

 

10.  #Ve mig, min mor, att du födde mig, en man

som ständigt råkar i tvist och träta med hela

     världen!.

Jag står inte i skuld till någon och ingen står

     i skuld till mig.

Ändå förbannar de mig alla#.

 

Profeten Jeremias klagorop mot Herren.

 

Livets olycka kommer över mitt liv:

      Du: min mor födde mig till Livet.

Jag en man: ingen lyssnar på:

    mina profetord: vilka föder trätgirighet

och ordstrider med hela världen!

       Min rättfärdighet o-skyldig.

Ända behandlar de mig: med förbannelsens ord. 

 

Jeremia bok. 15:11.

 

11.  #Sannerligen, Herre, dig har jag tjänat med

deras bästa för ögonen.

     Jag har bett till dig för mina fiender i olyckans

och nödens tid, det vet du, Herre#.

 

Det är sant, Herren, dig har jag troget tjänat.

        Bedit till dig för mina fienders ord.

I olyckans nödens tid: Herre min Gud.

 

Jeremia bok. 15:12.

 

12.  #Kan man bryta sönder järn,

järn från norr, och koppar?#.

 

Kan trolösheten mot dig bryta järnets fasthet?

      Angriparna från norr: med hårda järnaktiga

hjärtan.

      Ägande pannor av koppar.     

 

Jeremia bok. 15:13.

 

13.  #Din rikedom och dina skatter skall jag utlämna till plundring som straff för alla de synder

       du begått överallt i ditt land#.

 

Din rikedom dina skatter i Jerusalem:

      blir utlämnade till plundring.

Bestraffning för deras synder skull i ditt land.

 

Jeremia bok. 15:14.

 

14.  #Jag skall göra dig till slav åt dina fiender

i ett land du inte känner .

      Ty min vrede har tänt eld, den brinner för alltid#.

 

Du ska bli till slav i fiendens fångenskap:

     i ett främmande land.

Min vredes eld brinner för alltid:

     för era synders skull.

 

Jeremia bok. 15:15.

 

15.  #Herre tänk på mig och ta dig an mig,

ge mig hämnd på mina förföljare!

       Låt inte ditt tålamod bli mitt fall!

Tänk på hur jag smutskastas för din skull#.

 

Herre visar mig barmhärtighet.

       Låt mig få hämnas på mina hatiska förföljare.

Låt ditt tålamod beskydda mitt liv!

        Tänk inte på mina förföljares föraktfulla ord.

 

Jeremia bok. 15:16.

 

16.  #Av dem som föraktar dina ord.

Krossa dem, så att ditt ord kan fylla mitt hjärta

      med glädje!

Ty ditt namn är utropat över mig, Herre,

     härskarornas Gud#.

 

De föraktat dina sanna ord.

        Förkasta dem.

Vilket gör ditt ord blir glädjefyllda ord i mitt hjärta.

     Ditt heliga namn utropat över mig, Herre,

du härskarornas Gud. 

 

Jeremia bok. 15:17.

 

17.  #Aldrig får jag skratta tillsammans med'

glada vänner.

       Jag sitter ensam, tyngd av din hand,

ty din vrede uppfyller mig#.

 

Jag ensamvarg nedtyngd av din allmakts-hand.

       Din vrede fyller mitt liv.

Saknar gemenskap med glada vänner.

 

Jeremia bok. 15:18.

 

18.  #Varför måste jag ständigt plågas, varför är mitt

sår obotligt?

      Det vill inte läka.

En sinande bäck har du blivit för mig, ett vatten

      som sviker#.

 

Profetens klagoord:

       Varför har mitt hjärta fått o-botligt sår?

Plågas varje dag av smärtsamma såret.

     Vilket inte vill läkas.

Herre, du min Gud:

    för mig blivit otörstlig o-barmhärtig:

likt en uttorkad källa. 

 

Jeremia bok. 15:19.

 

19.  #Och nu säger Herren:

Om du vänder tillbaka skall jag låta dig komma

     tillbaka och bli min tjänare.

Om ditt tal är lödigt och utan slagg skall du få

     bli min mun.

Människorna skall komma tillbaka till dig,

     men du skall inte komma tillbaka till dem#.

 

I mitt hjärtats klagan du Herre sagt mig orden:

         Vänd ditt hjärta till mig:

du skall bli min tjänare.

        Om ditt ords tal blir likt eldens verkan:'

slaggfri från syndens lögnaktiga ord.

            Gör du det: skall åter din mun tala mitt ord.

Människor ska söka sig till dig.

     men du ska inte komma till deras gemenskap.

 

Jeremia bok. 15:20.

 

20.  #Mot detta folk gör jag dig till ointaglig

mur av koppar.

      De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, jag skall komma till din

     hjälp och rädda dig, säger Herren#.

 

Mot detta folk skall ditt liv bli som en skyddsmur

     av koppar: när de angriper dig.

Jag är med dig: de ska inte besegra dig.

       Ska vara din räddare. säger Herren.  

 

Jeremia bok. 15:21.

 

21.  #Jag skall rädda dig ur de ondas hand

och befria dig ur våldsmännens grepp#.  

 

Skall dig rädda ur fiendens onda hand.

      Befria dig ur våldsmännens våld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 16:1-13.

 

PROFETENS LIV ETT TECKEN 

 

    FÖR FOLKET.

 

Jeremia bok. 16:1.

 

1.  #Herrens ord kom till mig:#.

 

Jeremia bok. 16:2.

 

2.  #Du skall inte ta dig någon hustru eller skaffa

dig söner och döttrar på denna plats#.

 

Skaffa dig inte någon hustru på denna trolösa plats.

       Skaffa dig inga söner och döttrar i de gudlösas

gemenskap.

 

Jeremia bok. 16:3.

 

3.  #Ty så säger Herren om de söner och döttrar

som föds här, om mödrarna som föder dem

     och om fäderna som avlar dem i detta land:#.

 

Herren säger om de söner och döttrar vilka föds

     här.

Mödrarna som föder dem.

        Fäderna som avlar dem i detta trolösa land.

 

Jeremia bok. 16:4.

 

4.  #De skall dö av svåra sjukdomar, de skall inte

begråtas och inte begravas; de skall bli till gödsel

    på marken.

För svärd och svält skall de gå under, och deras

       döda kroppar skall bli till föda åt himlens

fåglar och markens djur#.

 

Vilka i sin trolöshet ska dö av svåra sjukdomar.

        Deras döda kroppar skall ingen sörja för.

Kropparna skall bli värdelösa likt utspridd

     illaluktande gödsel på marken.

Skall förgås för dödliga svärdet svältens hunger.

        Deras dödliga kroppar föda åt himlens

flyktiga fåglar och markens rovgiriga djur. 

 

Jeremia bok. 16:5.

 

5.  #Så säger Herren:

Deltag inte i någon sorghögtid, inte i någon

      dödsklagan, visa dem inget medlidande, ty jag

har tagit bort min fred från detta folk, säger

      Herren, och min kärlek och barmhärtighet#.

 

Herrens ord till mig:

 

Undvik sorgehögtider och dödsklagan.

'     Visa dem inget medlidande.

Från detta folk har jag tagit bort min frid,

  säger Herren.

     Min kärlek och barmhärtighet finns inte där.

 

Jeremia bok. 16:6.

 

6.  #Stora och små skall dö i detta land, och skall

inte begravas.

      Ingen dödsklagan skall hållas över dem.

Ingen skall rista sig blodig eller raka sitt huvud

      för deras skull#.

 

För folkets synder skull skall både stora och små

     dö i detta land.

Deras kroppar skall inte begravas.

    Ingen dödsklagan visad  respekt och människovördnad.

       

Jeremia bok. 16:7.

 

7.  #Ingen skall bryta bröd till tröst för den som

sörjer en död eller räcka tröstebägaren åt den

       som förlorat sin far eller sin mor#.

 

Ingen tröst-bägare för dem som förlorat sin far

       eller mor.

   

Jeremia bok. 16:8.

 

8.  #Gå inte heller på någon fest för att sitta

tillsammans med dem och äta och dricka#.

 

Undvik gemenskap med de gudlösas tomma 

   o-fruktsamma tal.

Festande i köttsliga ut-svävningar.

     Köttsligt frosseri ha buken till sin gud.

 

Jeremia bok. 16:9.

 

9.  #Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

I er livstid, inför era ögon, skall på denna plats

     tysta alla glada röster, jubelrop och bröllopsglädje#.

 

Herrens Sebaots ord:

      Israels Gud.

I er livstid: inför era ögon på denna trolösa plats.

     Råda tystnad där det varit fyllt av glada

sjungande röster.

       

Jeremia bok. 16:10.

 

10.  #När du nu berättar allt detta för folket

kommer de att fråga dig:

    "Varför hotar Herren oss med dessa svåra olyckor?

     Vad har vi gjort för ont?

Vilken synd har vi begått mot Herren, vår Gud?#

 

      När de hör vad som skall ske!

Frågar de dig!

      Varför hotar Herren Gud oss med plågsamma 

olycka: han ska vara förbarmande?

 

Jeremia bok. 16:11.

 

11.  #Då skall du svara dem:

  "Era fäder övergav mig, säger Herren, de följde

andra gudar, de tjänade dem tillbad dem, men mig

      övergav de och min lag höll de inte#.

 

Besvara deras frågor!

      Vad gjorde era fäder mig?

Era fäder övergav mig; säger Herren.

       Följde istället stumma avgudar  tillbad dem

dessa hjälplösa o-tröstliga gudar.

      Offrade sin tid sin energi i sitt tjänande av dem.

Men mig övergav de: tröstens Gud. 

 

Jeremia bok. 16:12.

 

12.  #Och ni har burit er ännu värre åt än era fäder.

"Var och en av er har följt sitt onda och hårda

      hjärta utan att lyssna till mig#.

 

Ni har genom era onda gärningar utövat värre

     trolösa handlangar än dem.

Låt era onda hårda hjärtan vara era förebilder.

      Inte lyssnat på mina milda varningsord.

    

 

Jeremia bok. 16:13.

 

13.  #Jag skall kasta ut er ur detta land, till ett land

som varken ni eller era fäder har känt till.

      Där får ni tjäna andra gudar dag och natt.

Jag tänker inte visa er något förbarmande#.

 

Jag skall fördriva er ur det land jag gav er.

         Till ett främmande okänd land.

Få vara detta lands fångar.

     I detta land ska ni få fortsätta tjäna andra

fåfängliga gudar dag och natt.

     Mitt förbarmande kommer fly från er. 

         

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se