Alla inlägg under april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 19:14-15.

 

JEREMIA OCH PASHCHUR.

 

Jeremia bok. 19:14.

 

14.  #När Jeremia återvänder från Tofet, dit Herren

hade sänt honom att profetera, ställde han sig på

        förgården till Herrens hus och sade till folket:#.

 

Jeremia bok. 19:15.

 

15.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Se över denna stad och dess lydstäder skall jag

       sända alla de olyckor som jag har hotat med,

eftersom de hårdnackat har vägrat att lyssna

      till mina ord#.

 

Stående på förgården till Herrens hus:

    sade profeten till folket:

Hör Herrens Sebaots ord:

         Över denna stad och dess lydstäder skall

jag sända olyckor.

      Jag hotar er med olyckor; ni är ett hårdnackat folk: vägrat lyssna på mina varnande ord.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 19:1-13.

 

DEN KROSSADE LERKRUKAN.

 

Jeremia bok. 19:1.

 

1.  #Så sade Herren:

Gå och köp en kruka av lergods.

      Ta med dig några av folkets och prästernas 

äldste#.

 

Herrens ord till mig:

    Köp en lerkruka.

När du ska göra köpet ta också med dig:

      Några av folkets prästernas äldste.

 

Jeremia bok. 19:2.

 

2.  #Och gå ut till Benhinnoms dal mitt emot

Lerskärvsporten.

      Där skall du förkunna de ord jag talar till dig#.

 

Gå tillsammans till Benhinnoms dal mitt

     emot Lerskärvsporten.

Förkunna frimodigt de ord jag ska tala till dem.

 

Jeremia bok. 19:3.

 

3.  #Du skall säga:

Hör Herrens ord, ni kungar av Juda och ni

     invånare i Jerusalem!

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

      Jag skall låta en olycka drabba denna plats

att det kommer skrälla i öronen på alla som

     får höra det#.

 

Säg orden:

     Lyssna på Herrens sanna ord:

Ni, kungar av Juda: Ni, Jerusalems invånare!

         Jag skall låta en olycka få drabba er

på denna plats.

    Vilket kommer göra människor skräckslagna.

 

Jeremia bok. 19:4.

 

4.  #De har övergivit mig, de har gjort denna plats

främmande och tänt offereld här åt andra gudar,

       som varken de eller deras fäder eller

Judas kungar kände, och de har fyllt denna plats

     med oskyldigas blod#.

 

Folkets i Juda; Jerusalems invånare: 

    har trolöst övergivit mig och min lag.

Tänt främmande offer-eld på denna plats åt

      andra gudar.

Åt okända gudar för deras fäder de själva

      eller Judas kungar.

Fyllt denna min heliga plats med o-skyldigas blod.

        

Jeremia bok. 19:5.

 

5.  #De har byggt offerplatser där de bränner sina

barn som offer åt Baal.

      Något sådant har jag aldrig befallt, aldrig talat

om och aldrig tänkt#.

 

Byggt offerplatser på vilka de bränner sina

    livs-levande barn som offer åt Baal.

Jag har aldrig befallt dem offra sina barn.

       

Jeremia bok. 19:6.

 

6.  #Därför skall det komma en tid, säger Herren,

då denna plats inte längre kallas Tofet eller

      Ben-Hinnoms dal utan Dråpdalen#.

 

Efter era gudlösa offer-handlingar skall

        vedergällningens tid komma, säger Herren.

Platsen Tofet eller Ben-Hinnoms dal

      skall istället kallas Dråpdalen.

 

Jeremia bok. 19:7.

 

7.  #På denna plats skall jag spräcka Judas

och Jerusalems planer.

      Jag skall låta dem stupa för sina motståndares svärd och för sina dödsfienders hand.

      Deras döda kroppar skall jag ge till föda

åt himlens fåglar och markens djur#.

 

Jag skall förstöra Judas och Jerusalems

    onda planer.

Låta dem bli offer för sina motståndares

     dödliga svärd.

Deras döda kroppar bli till föda åt himlens fåglar

     och markens rovgiriga djur.

 

Jeremia bok. 19:8.

 

8.  #Jag skall ödelägga denna stad och den skall

bli utsatt för hån; alla som har sin väg förbi

      skall bestörta dra efter andan när de ser

förödelsen där#.

 

Ödelägga denna stad: skall bli få höra hånfulla ord.

      Alla som ser ödelagda staden skall bli

skräckslagna när de ser staden i ruiner. 

 

Jeremia bok. 19:9.

 

9.  #Jag skall tvinga dem att sina söners

och döttrars kött.

      De skall äta varandras kött under den fruktansvärda nöd som deras motståndare

     och dödsfiender vållar dem#.

 

Tvinga dem äta sina söners och döttrars kött.

       Skall äta varandras kött under fruktansvärt

lidande.

       Deras motståndare dödsfiender 

fördärvat deras liv.

 

Jeremia bok. 19:10.

 

10.  #Sedan skall du krossa krukan inför ögonen

på dem gått med dig#.

 

Inför folkets och prästernas äldstes ögon skall du

     krossa lerkrukan.

En profetisk handling.

 

Jeremia bok. 19:11.

 

11.  #Och du skall säga till dem:

Så säger Herren Sebaot:

     Jag skall krossa detta folk och denna stad

som man krossar en lerkruka så att den aldrig

     mer går att laga.

Och i Tofet skall människor begravas tills där

        inte längre finns någon plats att begrava på#.

 

Säg till dem orden:

      Herren Sebaot talar till er:

Jag skall krossa detta trolösa folk denna stad:

      likt en sönderkrossad lerkruka.

För vilket det inte finns någon återupprättelse.

      I Tofet skall människors antal döda kroppar

begravas till begravningsplatsen inte räcker till.

 

Jeremia bok. 19:12.

 

12.  #Så skall jag göra med denna plats, säger Herren, och med dem som bor här, jag skall göra

      denna stad lik Tofet#.

 

Denna plats vilken ni vanhelgat, säger Herren.

     Med de där boende: jag gör denna stad lik Tofet.

 

Jeremia bok. 19:13.

 

13.  #Husen i Jerusalem och Juda kungars hus

skall bli som Tofet ----- alla dessa orena hus

      på vilkas tak man tänt offereld åt hela den

himmelska hären och utgjutet drycksoffer åt

     andra gudar#. 

      

Husen i Jerusalem och Juda kungars hus

       skall likna Tofet.

Dessa orena hus på vilkas tak tänts offereld

    åt hela himmelska hären.

Utgjutet dryckoffer åt andra gudar.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

             ONDSKANS VERKLIGHETER.

 

 

20069.   Ondskan rider på sociala medier.

 

20094.   Råder ondskan i Hjärtats ordförråd

råder ondskan där: talas ondskans ord. 

 

20116.  Kaos ondska död samarbetare:

Livets förgörare.

 

20124a.  Godhjärtlige tar inte kontakt med ondskan.

 

20125.  God-hjärtlige hatar föraktar ondskans 

listiga planer.

 

20163.  Onda tankar vaga mot goda tankar.

 

20164.  Ondsinta tankar skadliga tankar.

 

20165. Ond-sinta tankar själens dödare.

 

20176a.  Elake lever i Ondskans mod-löshetens

tomma fåfängliga Liv.

 

20176b.  Lögnaren lever i sällskap med Ondskan.

 

20182.  Trätgirigt  hjärta fallit under trätgirighetens

  listiga onda ord-val.

 

20186.  Ondskan använder massmediala

informationen till sin ärelystnad.

 

20199c.  Ondskan rider på Självisk-heten.

 

20205.  Ondskan rider på Hånarens bespottelse.

 

20207.  Högmodiga öron  ondskefulla öron.

 

20239.  Ondskan använder mänskligheten

villig sprida sina onda gärningar.

 

20241.  Ond värld gudlös värld erbjuder

onda planer och förslag.

 

20245.  Ondskan rider på Hänsynslösheten.

 

20251.  Viljan väljer antingen Livets sanna väg

eller onda väg.

 

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 22:13-19.

 

OM JOJAKIM.

 

Jeremia bok. 22:13.

 

13.  #Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet

och murar övervåningen med orätt, som låter sin

     nästa arbeta utan betalning och inte ger

honom lön#.

 

Livets olycka och elände drabbar den vilken

     byggt sitt hus på o-rättfärdighetens grund.

Äger en försvars-mur av o-rättvisan runt sitt hus.

         Låter sin nästa arbeta utan belöning.

 

Jeremia bok. 22:14.

 

14.  #Den som säger: 

"Jag skall bygga ett väldigt hus med rymlig

      övervåning, förse det med fönster och paneler

av cederträ och måla det lysande rött#.

 

Den Som i Ord säger:

    I sitt övermod: jag skall bygga ståtligt vackert

hus med rymlig prydlig övervåning.

      Förse mitt hus med fönster paneler av

dyrbart cederträ.

       Måla det med vackert lysande rödfärg.

 

Jeremia bok. 22:15.

 

15.  #Är det att vara konung, att pråla med cederträ?

       Tänk på din far: han åt och drack och gjorde

det som var rätt och riktigt ----- då gick allt

      honom väl#.

 

Du, kung Jojakim Juda konung: ska du skryta

     med ditt hus cederträ?

Glöm inte din far Josias levnadssätt:

     han åt drack gjorde vad rättfärdigt var.

Hans livsföring gav honom framgång.

 

Jeremia bok. 22:16.

 

16.  #Han värnade den svages och fattiges rätt -----

då gick allt väl.

        Är inte det att känna mig? säger Herren#.

 

Din fader visade omsorg för den svage var 

    den fattiges försvarare.

Vilket blev honom till välsignelse.

      Sådant liv lär känna mig:

säger Herren!

 

Jeremia bok. 22:17.

 

17.  #Du har inte ögon för någon annat,

inte tanke på annat, än att roffa åt dig, att låta

      oskyldigt blod flyta och hänge dig åt våld

och tyranni#.

 

Ditt liv: Jojakim: 

    Lever egostiskt liv girigheten din Herre.

Tillåter o-skyldigt blod på flyta.

      Äger våldsamt beteende. 

 

Jeremia bok. 22:18.

 

18.  #Därför säger Herren så om Jojakim,

Josias son, kungen av Juda:

     Ingen skall hålla dödsklagan över honom:

"Ack, min broder! Ack, syster!"

      Ingen skall hålla dödsklagan över honom:

"Ack, herre!  Ack, all din prakt"!#.

 

Mina ord om dig Jojakim; Josias son kungen

     av Juda land.

Vid din död: skall ingen dödsklagan höras över

     ditt liv.

Vilka säger Ack, Herre!  Ack, syster!

        Ack, all min prakt du var!

       

 Jeremia bok. 22:19.

 

19.  #Han skall få en åsnebegravning, han skall

släpas bort och slängas utanför Jerusalems

     portar#. 

 

Kung Jojakim ska få en åsne-begravning.

     Bli våldsamt bortfört bli bortslängd utan 'förskoning utanför Jerusalems portar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 23:33-40.

 

HERRENS BÖRDA.

 

Jeremia bok. 23:33.

 

33.  #När detta folk eller en profet eller en präst

frågar dig:

    "Vilka tunga ord bär du fram från Herren?

skall du svar dem:

     "Det är ni som är en tung börda, och jag skall

kasta av er" säger Herren#.

 

Herrens ord till börda för sitt trolösa folk.

       Herrens varnande ord genom profeten:

För Folket profeten eller prästen:

     känns Herrens ord likt tunga bördor.

Istället är ni genom era hårda hjärtan kännbara 

      bördor för mig; säger Herren. 

 

Jeremia bok. 23:34.

 

34.  #Och om en profet eller präst eller någon av

folket säger"

      Herrens tunga ord" då skall jag straffa den mannen och hans familj#.

 

Säger en profet eller präst någon av folket:

         Herrens varningsord tunga att bära:

skall jag i min rättfärdighet bestraffa den 

     mannens ord och hans familj.

 

Jeremia bok. 23:35.

 

35.  #Nej, så skall ni säga till varandra när ni

talar med varandra:

      "Vad har Herren svarat?" eller "Vad har 

Herren talat?"#.

 

När ni träffar varandra ska ni säga:

      Vad har Herren svarat?

eller  Vad har Herren talat?

 

Jeremia bok. 23:36.

 

36.  #Men "Herrens tungas ord" skall ni aldrig

mera nämna.

      Skulle hans ord vara en tung börda för någon,

så att ni därför skulle förvanska orden från den

      levande Guden, Herren Sebaot, vår Gud?#.

 


Nämn aldrig Herrens tunga varningsord.

         Blir hans ord livets tunga börda:

vilket gör ni förvanskar orden från Herren Sebaot.

 

Jeremia bok. 23:37.

 

37.  #Så skall du säga till profeten:

"Vad har Herren svarat?" eller "Vad har Herren

      talat?"#.

 

Säg så till profeten:

    Vad har Herren svarat?

               Vad har Herren talat? 

 

Jeremia bok. 23:38.

 

38.  #Men om ni säger "Herrens tunga ord",

då säger Herren:

      Ni talar om "Herren tunga ord",

trots att jag sänt bud till er och förbjudit er

    att säga så#.

 

Ni talar om Herrens tunga förmanade ord.

       Jag sänt bubärare till er : jag förbjudit er

säga så.

 

Jeremia bok. 23:39.

 

39.  #Därefter lyfter jag er nu som en tung börda

och kasta er bort ur min åsyn, er och den stad

     jag gett åt er och era fäder#.

 

Jag förkastar era gudlösa liv från min heliga

    närvaro.

Staden Jerusalem vilken jag gett åt er

        och era fäder.

Jag ser ert hårdhjärtliga liv som en tung börda

     för mig.

 

Jeremia bok. 23:40.

 

40.  #Och jag skall låta er drabbas av evig skam,

av en smälek som aldrig skall glömmas#. 

 

Jag skall bestraffa er med evig skam.

       Ert liv blir för er bitter Smälek som aldrig kan utplånas.

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 23:9-32.

 

DOM ÖVER FALSKA PROFETER.

 

Jeremia bok. 23:9.

 

9.  #Om profeterna.

Mitt hjärta slits sönder, hela mina kropp skakar.

       Jag har blivit som en drucken, som en man

berusad av vin, på grund av Herren,

     på grund av hans heliga ord#.

 

Falska profets dom.

        Mitt hjärta sönderslitet.

Hela min kropp skakas av förtvivlan.

      Blivit likt en drucken man.

Berusad av starkt vin.

       På grund av Herrens heliga ord.

 

Jeremia bok. 23:10.

 

10.  #Landet är fullt av äktenskapsbrytare,

för deras skull sörjer jorden och utmarkernas

     beten vissnar.

Deras strävan är ondska, deras styrka det orätta#.

 

Landet fyllt av äktenskapsbrytare.

      Det jag kallar för heligt blivit o-heligt.

För deras synders skull sörjer jorden.

      Utmarkernas fruktsamma beten förvissnat.

Ondskans blivit deras Herre.

      Deras själviskhet ära o-rättvisan.

 

Jeremia bok. 23:11.

 

11.  #Både profeter och präster är gudlösa,

ja, i mitt eget hus möter jag deras ondska,

     säger Herren#.

 

Både profeter och präster lever gudlöst liv.

      I mitt egna helgade hus möter jag deras 

ondskefulla liv, säger Herren.

 

Jeremia bok. 23:12.

 

12.  #Därför skall deras väg slipprig och hal,

de skall knuffas ut i mörkret och falla omkull där.

      Ty jag låter olyckan drabba dem när hemsökelsens år är inne, säger Herren#.

 

För deras ondskas skull skall deras livsväg vara

      farofylld av olyckor.

Bli o-barmhärtigt behandlade lever i andligt mörker.

       Jag tillåter olyckan drabba dem när

hemsökelsens år är inne, säger Herren. 

 

Jeremia bok. 23:13.

 

13.  #Hos profeterna i Samaria såg jag motbjudande ting:

    de profeterade i Baals namn och förde mitt folk

Israel vilse#.

 

Hos de falska profeterna i Samaria: såg

     motbjudande beteende.

De profeterade i Baals namn.

      Förvillade mitt folk med lögner.

 

Jeremia bok. 23:14.

 

14.  #Men hos profeterna i Jerusalem ser jag 

fasansfulla ting:

      de begår äktenskapsbrott och far med lögn.

De ger ogärningsmän sitt stöd så att ingen

        omvänder sig från sin ondska.

För mig är de alla som Sodom, folket har blivit

      som Gomorra#.

 

Hos Jerusalems profeter ser jag förskräckliga

    ting:

De begår äktenskaps-brott.

     Sprider lögner med lögnaktiga tungor.

Är o-gärningsmännens vänner: vilka förhindrar

     människors omvändelse från sin ondska.

För mig likna de folket i Sodom och Gomorra.

 

Jeremia bok. 23:15.

 

15.  #Därför säger Herren Sebaot om profeterna:

Jag skall ge dem malört att äta och förgifta deras

       vatten att dricka.

Ty Jerusalems profeter har spritt gudlöshet

      över hela landet#.

 

Jag skall vedergälla de falska profeternas ondska:

          Ge dem bitter malört att äta.

Förgifta deras vattenkällor.

Jerusalems profeter: spritt ut sin gudlöshet

     över landets invånare.

 

Jeremia bok. 23:16.

 

16.  #Så säger Herren Sebaot:

Lyssna inte till vad profeterna säger när de

    profeterar för er.

De väcker tomma förhoppningar, de predikar syner

       de själva hittat på, de talar inte på

Herrens uppdrag#.

 

Så säger Herren Sebaot:

      Lyssna inte på de falska profeters ord.

Deras lögnaktiga ord tomma ord.

        Predikar fantasifulla syner.

De talar inte på Herrens uppdrag. 

 

Jerema bok. 23:17.

 

17.  #De säger till dem som föraktar Herrens ord:

"Det skall gå er väl"

       och till alla som lyder sina hårda hjärtan:

"Inget ont skall drabba er"#.

 

Du uppmuntrar dem som föraktar Herrens Ord:

        Det skall gå er väl i er ondska.

Talar falska ord till dem som lyder sina

      hårda hjärtan:

Inget skall drabba era liv.

 

Jeremia bok. 23:18.

 

18.  #Men vem av dem har varit med vid Herrens

rådslag, hört och uppfattat hans ord?

      Vem har lyssnat på hans ord och förkunnat

det?#. 

 

Har dessa profeter varit med vid Herrens

    rättvisa rådslag hört hans sanna ord?

 

Jeremia bok. 23:19.

 

19.  #Herrens stormvind, vreden, bryter lös,

virvelstormen.

        Över de ondas huvuden virvlar den fram#.

 

Herrens ord likt stark stormvind.

      Likt vredens styrka.

Bryter lös virvelstormens styrka.

      Vilket drabbar de ondas huvuden.

 

Jeremia bok. 23:20.

 

20.  #Herrens vrede stillas inte förrän han förverkligat sina planer.

     I kommande dagar skall ni inse detta#.

 

Herrens vrede stillas när han förverkligat

    sina rättvisa planer.

I kommande dagar skall ni förstå det.

 

Jeremia bok. 23:21.

 

21.  #Jag har inte sänt dessa profeter, ändå rusar

de i väg.

     Jag har inte talat till dem, ändå profetera de#.

 

Dessa falska profeter inte utsända av mig.

        I sitt övermod talar de.

Har aldrig talat till dem.

 

Jeremia bok. 23:22.

 

22.  #Om de varit med vid mitt rådslag borde de

förkunna mina ord för mitt folk och få dem att

     lämna sin onda väg, sina onda gärningar#.

 

Hade de varit vid mitt rådslag hört det:

     borde de förkunna mina ord för mitt folk.

Få dem till omvända sig från sina onda

    gärningars vägar.

        

Jeremia bok. 23:23.

 

23.  #Är jag Gud bara på nära håll, säger Herren,

och inte långt borta?#.

 

Är jag allestädes närvarande, säger Herren?

 

Jeremia bok. 23:24.

 

24.  #Kan någon gömma sig så väl att inte jag

ser honom?  säger Herren.

     Uppfyller inte jag både himmel och jord?

säger Herren#.

 

Kan någon gömma sig för mina allvetande ögon:

     säger Herren.

Är jag inte trofast i vad jag säger: säger Herren.

 

Jeremia bok. 23:25.

 

25.  #Jag har hört vad profeterna säger, de som 

profeterat lögn i mitt namn:

     "Jag har haft en dröm, en dröm#.

 

Jag har hört vad de falska profeterna säger:

     vilka profeterar lögn i mitt namn.

Säger: "Jag har haft en dröm, dröm.

 

Jeremia bok. 23:26.

 

26.  #En dröm!".

    Är det jag som verkar i de profeter som profeterar

lögn och predikar sina egna bedrägliga påfund?#.

 

En dröm!

      Är jag verkligen verksam i lögnaktiga profeters ord: vilka predikar sin egna bedrägliga fantasier.

 

Jeremia bok. 23:27.

 

27.  #Med de drömmar de berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn

    för Baal#.

 

De drömmar de frimodigt berättar för varandra:

     tänker de få mitt folk överge mitt namn:

istället tillbe Baals namn.

     

Jeremia bok. 23:28.

 

28.  #Den profet som har haft en dröm, han berättar

en dröm, men den som har fått ta emot mitt ord,

     han förkunnar verkligen mitt ord.

Det är skillnad på halm och säd, säger Herren#.

 

Den profet som haft en dröm: berättar drömmen.

      Den som istället tagit emot mitt ord:

förkunnar verkligheten mitt ord. 

   Skillnad på halm och säd, säger Herren.

Mitt talade ord likt säden: som sås i ödmjuka

     hjärtan.

Falska profeters ord likt halm vilket blåser

          lätt för vinden.  

 

Jeremia bok. 23:29.

 

29.  #Är inte mitt ord som en eld, säger Herren,

en slägga som krossar klippan?#.

 

Mitt är ord likt eldens brännbara styrka, säger Herren.

      Vilka förtär all ondska.

Likt släggans fasthet som krossar klippan.

 

Jeremia bok. 23:30.

 

30.  #Därför vänder jag mig nu mot profeterna,

säger Herren, mot dem som stjäl mina ord från

        från varandra#.

 

Därför vänder jag mig nu till de falska profeterna:

    säger Herren.

Mot dem som stjäler mina ord från varandra.

 

Jeremia bok. 23:31.

 

31.  #Jag vänder mig mot profeterna, säger Herren,

mot dem som låter tungan löpa och låtsas att

     det är Herrens ord#.

 

Vänder min vrede mot profeterna, säger Herren.

      Mot dem vilka låter sina obehärskade tungor:

låtsas tala Herrens sanna ord.

 

Jeremia bok. 23:32.

 

32.  #Jag vänder mig mot dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren, och som berättar dem

      och för mitt folk vilse med sina lögner

och sina skrönor, fastän jag inte har sänt dem

     och inte gett dem något uppdrag.

De är inte till någon nytta för detta folk,

    säger Herren#.

 

Jag vänder mig mot dem som profeterar

    lögndrömmar; säger Herren. 

Vilka vilseleder mitt folk med sina lögner.

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

JEREMIA BOK. 23:1-8.

 

LÖFTEN OM ETT RÄTTFÄRDIGT STYRE.

 

Jeremia bok. 23:1.

 

1.  #Ve de herdar som låter fåren i min hjord

gå vilse och skingras, säger Herren#.

 

Olycka kommer över de herdars liv som låter

     fåren i min  hjord blir förskingrade 

förvirrade av falska profet röster. 

 

Jeremia bok. 23:2.

 

2.  #Därför säger Herren, Israels Gud, om de

herdar som vallar mitt folk:

     Det är ni som har skingrat mina får och drivit

bort dem.

     Ni har inte tagit hand om dem, men nu skall

jag ta hand om er och straffa era onda gärningar,

    säger Herren#.

 

Mina får förskingrade utan herdarsbeskydd.

       Ni trolösa herdar: skingrat mina får drivit dem

     bort från mitt ansikte.

Ni har inte visat dem kärlek och omsorg:

    likt en moder för sina älskade barn.

Nu skall jag bestaffa er för era onda gärningars

    skull.

 

Jeremia bok. 23:3.

 

3.  #Jag skall själv samla dem som finns kvar av

mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem

      och föra dem tillbaka till deras betesmarker.

Där skall de bli fruktsamma och föröka sig#.

 

Själv skall församla de som är kvar av mina får:

    från alla länder dit jag fördrivit dem.

Föra dem till tillbaks till deras givna betesplatser.

       Där skall de bli fruktsamma föröka sig.

 

Jeremia bok. 23.4

 

4.  #Och jag skall ge dem nya herdar, som skall

valla dem så att de inte längre behöver vara 

     ängsliga eller rädda, och igen av dem skall

komma bort, säger Herren#.

 

Skall ge dem nya herdar efter mitt hjärta:

    valla dem med omsorg och respekt.

Behöver inte längre känna sig ängsliga eller rädda.

 

Jeremia bok. 23:5.

 

5.  #Det skall komma en tid, säger Herren, då jag

skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam.

       Han skall vara konung och härska med vishet

och skapa rätt och rättfärdighet i landet#.

 

Tiden kommer, säger Herren då jag skall låta 

     ett rättfärdigt skott få växa fram ur Davids stam.

En konung härska med vist hjärta.

      Skapa rättvisa rättfärdighet i landet.

 

Jeremia bok. 23:6.

 

6.  #Under hans tid skall Juda vara skyddat

och Israel leva i trygghet.

     Detta är det namn han skall bära:

Herren vår rättfärdighet#.

 

Under hans kunga-tid skall Juda land vara

    beskyddat.

Israeliterna få leva i trygghet.

       Namnet han får bära är:

Herren, vår rättfärdighet.

     O-strafflighetens renhetens konung.

 

Jeremia bok. 23:7.

 

7.  #Därför skall det komma en tid, säger

Herren, då man inte längre säger

     "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna

ut ur Egypten"#.

 

Under rättfärdighetens konunga-tid skall det komma

    en tid, säger Herren: man inte längre säger:

Så sant Herren nu lever vilken förde israeliterna

    ut ur Egyptiska trädomslandet. 

 

Jeremia bok. 23:8.

 

8.  #Utan "Så sant Herren lever, han som förde

Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade dem

       från alla andra länder dit han fördrivit dem,

för att låta dem bo i deras eget land#.

 

Utan istället säga:

    "Så sant Herren lever, han som förde Israels

ättlingar ut ur Nordlandet hämtade dem.

      Från alla länder dit han fördrivit dm.

Låta dem få sin boplats i sitt egna land. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 april 2020 16:22

                 OLIKA FÖRETAG.

 

 

    BED FÖR DESSA FÖRETAG.

 

Deras styrelser:

    

Göra rättvisa beslut både för de anställda

 

    och deras föräldrar deras familjer:

 

För trygg arbetsplats:

 

God relation mellan företagsledningen

 

och de anställda:

 

AFRICA OIL   AVANZA   BJÖRN BORG 

 

CATENA MEDIA  CONCORDIA  ENIRO 

 

EPISURF MEDICAL B   INVESTOR B

 

LUCARA DIAMOND CORP.

 

LUNDIN GULD  MOMENT GROUP  

 

NEUROVIVE  PHARMERUTICAL 

 

OSCAR  PROSPERTIES  SAS 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET B  

 

SSAB B  RNB  RETAIL AND BRANDS

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se