Alla inlägg under april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 13:1-11.

 

DET FÖRSTÖRDA HÖFTSKYNKET.

 

Jeremia bok. 13:1.

 

1.  #Så säger Herren till mig:

Gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt

     på dig det, men låt det inte komma i vatten#.


Herrens ord kom till mig.

     Köp ett höftskynke av linnetyg.

Låt inte det vidröras av vatten placera det

      runt din midja.

 

Jeremia bok. 13:2.

 

2.  #Jag köpte höftskynket som Herren hade sagt

och satte på mig det#.

 

Jag gjorde vad Herren befallt att göra.

 

Jeremia bok. 13:3.

 

3.  #Då kommer Herrens ord till mig en andra gång:#.

 

Jeremia bok. 13:4.

 

4.  #Tag höftskynket som du köpte och som du 

bär om livet och gå till Eufrat.

      Där skall du gömma det i en bergsskreva.

 

Ditt köpta höftskynke du har om ditt liv:

        gå till Eufrat.
Ta av dig det: göm det i en bergsskreva.

 

Jeremia bok. 13:5.

 

5.  #Jag gick bort och gömde det i Eufrat, 

så som Herren hade befallt mig#.

 

Jag gjorde vad Herren befallt mig att göra.

 

Jeremia bok. 13:6.

 

6.  #En lång tid därefter sade Herren till mig:

Gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag

     befallde dig gömma där#.

 

Efter lång tid : kom Herrens ord  till mig:

       Gå frimodigt till Eufrat hämta det gömda

höftsskynket.

       

Jeremia bok. 13:7.

 

7.  #Jag gick till Eufrat och letade fram höftskynket

där jag hade gömt det.

      Men då var det förstört och dög inte till något#.

 

Gick till Eufrat: letade fram höftskynket:

        där jag gömt det.

Hittade det: det var förstört.

 

Jeremia bok. 13:8.

 

8.  #Då kom Herrens ord till mig:#.

 

Jeremia bok. 13:9.

 

9.  #Så säger Herren:

På samma sätt skall jag göra slut på Judas

    och Jerusalems stora övermod#.

 

På liknande sätt som det förstörda höftskynkelt:

       ska jag förgöra Judas och Jerusalem

för deras övermodiga liv. 

 

Jeremia bok. 13:10.

 

10.  #Detta onda folk, som vägrar att lyssna till

mig, som lyder sina hårda hjärtan och följer

      andra gudar, tjänar dem och tillber dem,

skall bli som detta höftskynke, 

     som inte duger till någonting#.

 

Detta ondsinta folk: vägrar lyssna på mina ord.

        Istället lyder sina hårda hjärtan.

Följer efter andra gudar.

       Tjänar dem tillber dem.

Blir lika tillintetgjorda som det förmultade

     höftskynket.

 

Jeremia bok. 13:11.

 

11.  #Ty liksom höftskynket knyts kring en mans höften, så knöt jag hela Israels folk och hela

      Judas folk till mig, säger Herren,

för att de skulle vara mitt folk, min berömmelse,

      min ära och min prydnad.

Men de lyssnade inte#. 

 

Jag ingick förbund med dem: liksom höftskynket

       knyts kring en mans höften.

De skulle vara mitt folk.

      Äga min brömmelse.

Min ära och min prydnad.

      I sitt hjärtats hårdhet var o-villiga 

lyssna på mig.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 13:12-14.

 

DE KROSSADE VINKRUSEN.

 

Jeremia bok. 13:12.

 

12.  #Säg detta till dem:

Så säger Herren, Israels Gud:

      Vinkrus fyller man med vin.

När de då svarar: 

    "Som om vi inte visste att man fyller vinkrus

med vin!"#.

 

Säg dessa mina ord till dem!

      Så säger Herren, Israels Gud:

Vinkrusen fylls med vin.

      Tror du vi är dårar svarar de:

Du tror inte man fyller vinkrusen med vin.

 

Jeremia bok. 13:13.

 

13.  #Skall du säga till dem:

Så säger Herren:

     Jag skall fylla alla som bor här i landet med vin

så att de blir druckna, kungarna som sitter på

      Davids tron, prästerna, profeterna och alla

som bor i Jerusalem#.

 

Besvara dem med orden:

      Så säger Herren:

Alla landets innevånare skall jag göra druckna

    av vin.

Kungarna som sitter på Davids tron,

       prästerna, profeterna alla boende i Jerusalem. 

 

Jeremia bok. 13:14.

 

14.  #Jag skall krossa dem mot varandra,

både föräldrar och barn, säger Herren.

       Jag skall förgöra dem utan förskoning,

utan medlidande, utan förbarmande#. 

 

Tillintetgöra dem mot varandra.

     Både föräldrar och barn, säger Herren.

Förgöra dem utan förbarmande förlåtelse

     och medlidande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:22

JEREMIA BOK. 13:15-27.

 

VARNING OCH STRAFF.

 

Jeremia bok. 13:15.

 

15.  #Lyssna!  Hör på!  Var inte för stolta,

ty Herren själv talar#.

 

Lyssna på mina varnings-ord.

       Var ödmjuka.

Jag själv talar till er.

 

Jeremia bok. 13:16.

 

16.  #Ge Herren, er Gud, ära innan han låter

mörkret falla, innan ni snavar i skymningen

      bland bergen.

Det ljus ni väntar skall han vända i djupaste

      mörker och förvandla till töcken#.

 

Ge Herren, er Gud all ära innan syndens mörker

     faller över era liv.

Era förmörkade hjärtan vilse-leder er.

      Ert förväntade ljus skall förvandlas till

djupt andligt mörker. 

 

Jeremia bok. 13:17.

 

17.  #Men om ni inte lyssnar till detta, måste jag

gråta i det fördolda över ert övermod

    och fälla tårar.

Ur mina ögon skall tårarna strömma när Herrens

       hjord förs bort i fångenskap#.

 

Är o-hörsamma mot mina varnande ord:

       Jag gråter i det fördolda över ert övermod.

Mina ögon tår-fyllda när Herrens hjord förs 

     bort i fångenskap.

 

Jeremia bok. 13:18.

 

18.  #Säg kungen och kungamodern:

Stig ner från era höga plats, ty den praktfylla

       kronan har fallit från era huvuden#.

 

Säg de här orden till kungen och

     kungamodern:

Förödmjuka er från ert övermodiga beteende.

      Er ärelystna praktfyllda krona:

mist sitt värde.

 

Jeremia bok. 13:19.

 

19.  #Städerna i Negev är stängda, ingen kan

öppna dem.

       Hela Juda är borfört i fångenskap,

bortfört till sista man#.

 

Alla besökare o-välkomna till städerna i Negev.

     Juda folket bortförda i fångenskap.

 

Jeremia bok. 13:20

 

20.  #Lyft blicken och se dem som kommer från

norr: var är nu fåren du fick om hand, den jord

     som var din stolthet?#.

 

Lyft blicken frimodigt uppåt:

     se anfallade krigsfolket kommer från norr:

Invaderar ert land: bortrövar fårhjorden du fick.

      Din ägda jord var din stolthet.        

 

Jeremia bok. 13:21.

 

21.  #Vad kommer du att säga när de som du gjorde

till nära vänner sätts till härskare över dig?

      Kommer du då inte att plågas likt en födande

kvinna?

 

Din nära vänner dina grannar i norr: 

      blir härskare över er!

Deras förtryck över er: likt kvinnans födslosamma

     lidande drabbar henne.

 

Jeremia bok. 13:22.

 

22.  #Och du skall fråga dig:

"Varför hände detta mig?"

       För dina många synders skull drogs dina kjolar

upp och din kropp blev skändad#.

 

Du ställer dig själv frågan:

       Varför drabbar denna olycka mig?

För Dina synders skull avslöjades din trolöshet

      mot mig.

 

Jeremia bok. 13:23.

 

23.  #Kan nubiern ändra sin hudfärg eller leoparden

sina fläckar?

      Då skulle också ni kunna göra det goda,

ni som vant er vid att göra det onda#.

 

Kan nubiern förändra sin hudfärg?

           Leoparden sin vackra fläckar?

Vilket ses vara lika o-möjligt för er:

      göra bot och bättring från era hjärtans hårdhet. 

 

Jeremia bok. 13:24.

 

24.  #Jag skall skingra er som boss som virvlar bort

för ökenvinden#.

 

Skall förskingra er likt agnar för ökenvinden.

 

Jeremia bok. 13:25.

 

25.  #Detta skall bli din lott, den del jag mäter

ut åt dig, säger Herren, du som glömde mig

     och förlitade dig på lögn#.

 

Detta blir till er arvedel: mäter upp ert hjärtats

     tomhet.

Förkastade mina varnande ord: istället förlitade

     på lögnaktiga ord.

 

Jeremia bok. 13:26.

 

26.  #Jag drar själv upp dina kjolar över ansiktet

på dig så att du blottas i all din skam#.

 

Jag låter er få bli blottade i er gudlöshet:

     känna er skamfyllda.

 

Jeremia bok. 13:27.

 

27.  #Din frustande otukt!

Ditt skamlösa horande!  

     På kullarna och på fälten har jag sett dina

vridigheter.'

      Ve dig, Jerusalem!

Skall du aldrig någonsin bli ren?#. 

 

Du, trolösa: älskade ditt lösaktiga liv.

       På de höga offerkullarna på de vida fälten

sett din fåfänglga tillbedjan.

      Låter olycka drabba dig, Jerusalem!

Varför vill du inte helga ditt liv?

      Bli helig som jag är helig.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2020 11:21

 

     ORD FÖR DAGEN.  DECEMBER MÅNAD  2020.

 

Första dagen.

 

     Ödmjuk kärlek omsorg söker människan.

 

Andra dagen.

 

Ödmjukt hjärta äger o-böjlig trohet mot

        ödmjukheten.

 

Tredje dagen.

 

Hataren lever i brist på kärlek.

       

Fjärde  dagen.

 

Tänk få vara uthållig i lidande och prövningar.

 

Femte dagen.

 

Egoismen ondskans bunds-förvant.

 

Sjätte dagen.

 

Ödmjukheten o-ändligt trofast mot den ödmjuke.

 

Sjunde dagen.

 

Tänk få finna vilan där kaos och oron råder.

 

Åttonde dagen.

 

O-tåligheten  känslospelet  inget bra samarbete.

 

Nionde dagen.

 

Tänk få leva i godhetens närhet få vara

    godhetens barn istället för ondskans.

 

Tionde dagen.

 

Rättvisan kan inte respektera o-rättvisan

    korruptionen laglösheten.

 

Elfte dagen.

 

Tänk få leva o-skyldigt liv  låta sanningen få råda.

 

Tolfte dagen.

 

Ostrafflige lever i välgång och lycka.

 

Trettionde dagen.

 

Tänk få vara vän med godheten.

 

Fjortonde dagen.

 

Tänk få vara ondskans o-vän.

 

Femtonde dagen.

 

Våldsverkare inga fridsamma personer.

 

Sextonde dagen.

 

Livets energitjuvar    tidstjuvar  trivs inte

     där ärligheten råder.

 

Sjuttonde dagen.

 

Livet i känslospelet  fruktlöst.

 

Artonde dagen.

 

Fegheten latheten likgiltigheten.

     Vad nytta ger de till Livet!

 

Nittionde dagen.

 

Likgiltigheten fegheten Bekvämligheten.

    Visar dålig karaktär.

 

Tjugonde dagen.

 

Tänk få vara återhållsam inför Ha-begäret.

 

Tjugförsta dagen.

 

Samhälls-våldet  nationens undergång.

 

Tjugoandra dagen.

 

Våldverkaren söker falskt försvar och beskydd

    i sina laglösa handlingar.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ömjuke fri från egoismens egenkärlek.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Falskheten bedrar  svär falskt.

 

Tjugofemte dagen.

 

Lögnen bedrar  svär med lögnaktiga ord.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Hederlighet trofasthet  vad nationen idag Behöver 

     Leva i.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Äga vaksamhet och mod: botemedlet mot

modlösheten.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Tänk få äga sann kärlek till ödmjukhetens

    livsstil  livsföring.

 

Tjugonionde dagen.

 

Barmhärtige få mättas av barmhärtigheten.

 

Trettionde dagen.

 

Troheten rider på kärleken.

 

Trettioförsta dagen.

 

Kärleksfulla troheten  kärlekslösa o-troheten:

     vad väljer människan?

 

Kärleken inte självisk men o-självisk.

 

Kärleken godheten Livets goda vänner.

           

    Kärleken och elakheten går skilda vägar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se