Alla inlägg under november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 november 2018 21:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 132.

 

13200a.   Vara personlig o-vän med elakheten

men i sitt hjärta älska snällheten.

 

13200b.  Vara personlig o-vän med elakheten

men i sitt hjärta älska godheten.

 

13200c.  Vara personlig o-vän med elakheten

men i sitt hjärta älska vänligheten.

 

13201.  Viljans tystnad styr av viljan.

 

13202.  Ömhetens tystnad det som mänskligheten

Behöver.

 

13203.  Tystnaden  tillsammans med sig själv.

 

13204a.  Saktmodets tystnad  själens läkedom

 

13204b.  Vredens o-tystnad sårar själs-livet.

 

13204c.  Häftighetens o-tystnad sårar själs-livet.

 

13205.  Ilskenhetens o-tystnad sårar själs-livet.

 

13206.  Penning-begäret livnärs sig på produktionen.

 

13207a.  Produktionen tar inte hänsyn till

samhällets o-moral.

 

13207b.  I produktionen föds ingen arbets-kraft.

 

13207c.  Arbets-kraften föds i familje-livet.

 

13208.  Saknas penning-begäret finns ingen produktion.

 

13209.  Penningbegäret och produktionen

varandras bundsförvanter.

 

13210.  Ingen produktion utan penningbegärets 

lockelser & frestelser.

 

13211a.  ProduktionensA-sida:  nyttig för arbetslösheten.

 

13211b.  Produktionens A-sida: nyttig för

människans rastlöshet.

 

13211c.  Produktionens A-sida: nyttig för

sysslolösheten.

 

13212.  När penningbegäret kontrollerar produktionen  blir den skadlig och smärtsam.

 

13213.  Penning-begäret rider på produktionen.

 

13214.  Produktionen rider på rädslan.

 

13215a.  Produktionens A-sida: nyttig för samhället.

 

13215b.  Produktionens A sida: människans överlevnad.

 

13215c.  O-moralen förstör produktionen.

 

13216.  Där o-moralen finns saknas arbetsmoralen.

 

13217.  Produktionen påverkas av samhällets moral

antingen den är moralisk eller o-moralisk.

 

13218.  Penning-begärets o-påligligt.

 

13219a.  Sysslolösheten samhälls-problem:

o-moralen ingen problem-lösare.

 

13219b.  Arbetslösheten samhällsproblem:

o-moralen ingen problem-lösare.

 

13219c.  Arbetsmoralen pålitlig.

 

13220.  O-moralen o-pålitlig.

 

13221.  Livet har sin början och sitt slut.

 

13222a.   Enögdheten farlig för livet.

 

13222b.  Enögdheten o-nyttig för livet.

 

13222c.  Vara enögd bara se på sina egna möjligheter.

 

13223.  Vara entydig och envis ärar stoltheten.

 

13224a.  Entydigheten & envisheten o-intressant.

 

13224b.  Entydigheten och envisheten var ger

det till Livet.

 

13224c.  Envisheten & stoltheten ärar egoismen.

 

13225.  Stoltheten enögdheten skadlig & smärtsam.

 

13226.  Ser inte bjälken ( problemet ) i sitt egna öga.

      Privatlivet återspelar sig i arbets-livet.

God arbets-moral god moral i privatlivet.

         Dålig arbetsmoral dålig moral i privatlivet.

Det man umgås med blir man lik.

 

13227.  Antingen väljs kärleken eller rädslan.

    Vara vän till kärleken eller rädslan.

 

13228.  O-kunnigheten om kärleken  öppnar

människans hjärta för rädslans faror.

 

13229a.  Egen-viljan gör Livet så svårt att leva.

 

13229b.  Ego-viljan vad ger den till Livet.

 

13229c.  Själviskheten  tillgänglig för Alla.

 

13230.  Själviskheten  onyttig  för alla.

 

13231a. Dåraktigt skilja produktionen från

samhälls-livet.

 

13231b.  Produktionen och samhälls-livet

beroende av varandra.

 

13231c.  Produktionen beroende av arbets-moralen.

 

13232.  Produktionen upptagen av penningbegäret.

 

13233.  Förminskad produktion rider på rädslan.

 

13234.  Ökad produktion rider på stoltheten.

 

13235a.  Ökad produktionens A-sida: god för nationen.

 

13235b.  Ökad produktion A-sida: arbetslöshetens

botemedel.

 

13235c.  Ökad produktions A-sida: sysslöshetens

botemedel.

 

13236.  Ökad produktionens B-sida stolthetens ära.

 

13237.  Ökad produktions B-sida visar

stolthetens o-tacksamhet.

 

13238.  Ökad arbetslöshet & sysslöshet finns

ökar brottsligheten.

 

13239.  Ökad o-moral  ökad brottslighet.

 

13240a.  Antingen äger människan fullkomlighetens

tunga eller o-fullkomlighetens tunga.

 

13240b.  Valet hennes egna.

 

13240c.  Bättre älska fullkomlighetens tunga än

o-fullkomlighetens tunga.

 

13241a.  Tungan viktigt redskap om den används

på vist sätt.

 

13241b.  O-dugligt redskap  i förtalets tjänst.

 

13241c.  O-dugligt redskap  i skvalleriets tjänst.

 

13242.  Tungan dugligt redskap i uppmuntrande orden.

 

13243.  Tungan dugligt redskap i tacksamma Orden.

 

13244a.  Där stoltheten råder saknas visheten.

 

13244b.  Där övermodet råder saknas ödmjukheten.

 

13244c.  Där högmodet råder saknas kärleken.

 

13245.  Stolta ögon & själv-belåtna ögon

vad ger det till Livet.

 

13246.  Stolta ögon och självsäkra ögon  tillgängliga för mänskligheten.

 

13247.  Stolta & ståtliga ögon o-intressanta ögon. 

 

13248a.  Falska tungor o-intressant tunga.

 

13248b.  Falska tungor lögnens vänner.

 

13248b.  Falska tungor  vad  ger det till Livet.

 

13248c.  Falska tungors ord  o-intressanta Ord.

 

13249.  O-behärskad tunga ärad av dårskapen.

 

13250.  O-behärskad tunga ingen problem-lösare.

Behärskade tungans tysthet problem-lösaren.

 

13251a.  O-behärskad tunga skadlig o-barmhärtig.

 

13251b.  O-behärskad tunga ärar o-tystheten.

 

13251c.  O-behärskad tungans Ord o-intressanta Ord.

 

13352.  Renhjärtlig tystnad ärar tystnaden.

 

13253.  Godhjärtlig tystnad ärar tystnaden.

 

13254a.  Ödmjukhetens närvaro i ödmjukes tankar

hjärta: äger ett bestående värde.

 

13254b.  Mildhetens närvaro i mildes tankar

hjärta: äger ett bestående värde.

 

13254c.  Trohetens närvaro i trognes tankar hjärta:

äger ett bestående värde.

 

13255.  Svarta o-tacksamheten lever i fiendeskap

mot tacksamheten.

 

13256.  Svarta elakheten lever i o-vänskap mot

snällheten.

 

13257.  Svarta elakheten lever i fiendeskap mot

godheten.

 

13258a.  Ljusa snällheten lever i o-vänskap mot

svarta elakheten.

 

13258b.  Ljusa vänligheten lever i fiendeskap mot

svarta elakheten.

 

13258c.  Ljusa godheten lever i o-vänskap mot 

svarta elakheten.

 

13259.  Dåraktigt fly  från barmhärtigheten in

i o-barmhärtigheten.'

 

13260.  Dåraktigt fly från ärligheten in i o-ärligheten.

 

13261.  Dåraktigt fly från troheten in i o-troheten.

 

13262.  Dåraktiga Ord  dåraktig tunga o-intressanta Ord.

 

13263.  O-kunniga Ord  tomma ord ärar tomheten.

 

13264.  Tomheten saknar bestående värde.

 

13265.  Tomhetens liv  o-intressant liv.

 

13266a.  Fåfänglighetens liv  o-intressant liv.

 

13266b.  Fåfänglighetens liv vad ger det till Livet.

 

13266c.  Fåfänglighetens liv  tillgänglig för mänskligheten.

 

13267.   Falsk ödmjukhet ärar och upphöjer sig själv.

 

13268.  Renhjärtlig ödmjukhet  beprövad ödmjukhet.

 

13269.  Beprövad ödmjukhet  ståndaktig trogen

ödmjukheten.

 

13270a.  Renhjärtlig ödmjukhet  hjärtats ödmjukhet.

 

13270b.  O-strafflig ödmjukhet  hjärtats ödmjukhet.

 

13270c.  Renhjärtlig ödmjukhet vad mänskligheten Behöver.

 

13271.  Renhjärtlig ödmjukhet tillgänglig för Alla.

 

13272.  Ärlige söker ärligheten.

 

13273.  Trogne söker troheten.

 

13274a.  Ståndaktige söker ståndaktigheten.

 

13274b.  Ståndaktige lever i gemenskap med ståndaktigheten.

 

13274c.  Ståndaktigheten älskad av den ståndaktige.

 

13275.  Ståndaktigheten uppskattad av

den ständaktige.

 

13276.  Mildhetens och ödmjukhetens tystnad

vad mänskligheten behöver.

 

13277.  Ödmjukhetens & mildhetens tystnad nyttiga 

för Livet.

 

13278.  Mildheten och ödmjukheten tillgängliga

för Alla.

 

13279.  Ärelystenheten rider på stoltheten

ärar och upphöjer den.


13280.  Äre-lystenheten ointressant liv

o-intressant liv vad ger det till Livet.


13281a.  Tack för barmhärtigheten.


13281b.  Tack för ömheten.


13281c.  Tack för ömsintheten.


13282a.  Acceptera och respektera tiden

vara vän med tiden.  

 

13282b.  Ödmjuke vän med tiden.


13282c.  Övermodige o-vän med tiden.


13283a.  Respektera & acceptera vädret

vara vän med vädret.


13283b.  Övermodige o-vän med vädret.


13283c.  Ödmjuke vän med vädret.


13284.  Djupsinnigt tal Och tankar

ärar visheten & klokheten.


13285.  Insikten  kunskapens källa.


13286.  O-kunnigheten  dårskapens källa.


13287.  Vara jagad av rädslans lögner

vad ger det till Livet.


13288.  Acceptera och respektera tiden

fostran in i ödmjukhetens verkliga liv.

 

13289.  Föraktfulle älskar föraktet hatar kärleken.

 

13290a.  Människan kan inte förändra tiden.

 

13290b.  Tiden förändrar människan.

 

13290c.  Tiden fostrar människan in i tålamodet.

 

13291.  Invänta rätt tid  vilans och harmonins tid.

 

13292.  Mörkrets  rädsla inför ljusets verklighet.

 

13293.  Ljusets verklighet utstrålar värme.

 

13294.  Mörkrets närvaro rider på rädslan.

 

13295a.  Mörkrets verklighet  vad ger det till Livet.

 

13295b.  Mörkrets verklighet  tillgänglig för mänskligheten.

 

13295c.  Ljusets verkligheten tillgänglig för mänskligheten.

 

13296.   Mörkrets verklighet eller ljusets verklighet

mänskligheten väljer.

 

13297.  Ondskans verklighet  mörkrets verklighet.

 

13298.  Ljusets verklighet bättre än

mörkrets verklighet.

 

13299a  Godhetens verklighet ljusets verklighet.

 

13299b. Vänlighetens verklighet ljusets verklighet.

 

13299c. Snällhetens verklighet ljusets verklighet.


 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 november 2018 21:04

GALATERBREVET.  2:15-21.

 

RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.

 

¤Galaterbrevet.  2:15.

 

15.  #Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare#.

 

¤Galaterbrevet. 2:16.

 

16.  #Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på

     Jesus Kristus. 

Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus

       för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus

och inte genom laggärningar, ty av laggärningar

        blir ingen människa rättfärdig#.

 

Människan inte rättfärdig av egna beslutsamma 

    lag-gärningar.

Människan rättfärdiggjord genom tron på

       Jesus Kristus.

Vi satt vår tilltro till Jesus Kristus vilket gör oss

        rättfärdiggjorda genom tron på Kristus.

Inte rättfärdiggjorda av laggärningar.

 

¤Galaterbrevet. 2:17.

 

17.  #Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga

genom Kristus skulle uppfattas som syndare,

       vi också, står då Kristus i syndens tjänst?

Naturligtvis inte#.

 

Vår egen vilje styrka skulle göra oss själva

        rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas oss som syndare  vi också är då Kristus verksam i

      syndens tjänst.

Bort det.

 

¤Galaterbrevet. 2:18.

 

18.  #Bara om jag åter bygger upp detta som jag

har rivit ner gör jag mig till lagövertädare#.

 

Det jag själv bygger upp sedan river ner det

       vilket gör mig till lag-överträdare. 

 

¤Galaterbrevet. 2:19.

 

19.  #Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud.

       Jag har blivit korsfäst med Kristus#.

Genom lagen dött från lagen leva för Gud.

 

¤Galaterbrevet. 2:20.

 

20.  #Men jag lever, fast inte längre jag själv,

det är Kristus som lever i mig.

      Så långt jag ännu lever här i världen lever jag

i tron och offrar sig för mig#.

 

Jag lever: Lever inte mitt själiska-ego nu lever

      Kristus i mitt liv.

Jag ännu lever i världen lever jag i tron.

      Tron på Kristus i mig offrar sig för mig.

 

¤Galaterbrevet. 2:21.

 

21.  #Jag kastar inte bort Guds nåd, om lagen kunde

ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö#.

 

Kastar inte bort Guds nåd.

       Kunde lagen rättfärdiggöra mig  hade inte

    behövt lida på korset 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 november 2018 21:04

GALATERBREVET. 2:11-14.

 

PAULUS OCH PETRUS I ANTIOCHIA.

 

¤Galaterbrevet. 2:11.

 

11.  #Men när Kefas kom till Antiocha vände

jag mig öppet mot honom.

        Han hade ju dömt sig själv#.

 

Visade mig broderliga öppenhet mot Kefas

    när han kom till Antiocha.

 

¤Galaterbrevet. 2:12.

 

12.  #Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när

        de hade kommit ville han inte vara med

längre utan drog sig undan av fruktan för dem

       som höll fast vid omskärelsen#.

 

Jakobb drog sig undan vår gemenskap äta bland

        hedningarna av fruktan för dem som olydigt

höll fast vid omskärelsen.

 

¤Galaterbrevet. 2:13.

 

13.  #Samma hyckleri gjorde sig också de andra

judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas

       drogs med#.

 

Omskärelsens hyckleri bland de övriga judarna

gjorde sig skyldiga till  drog till och med sig

         Barnabas.

 

¤Galaterbrevet. 2:14.

 

14.  #Men när jag såg att de avvek från sanningen

i evangeliet sade jag till Kefas i allas närvaro.

        Om du som är jude kan leva på hedningarnas

i stället för judarnas, varför vill du då tvinga

       hedningarna att göra sig till judar?#. 

 

I sitt hyckleri avvek de från sanningen i evangliets

      budskap.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 november 2018 08:05

ORD AV BUPPMUNTRAN OCH VEDEKVICKELSE.

DEL.131

 

 

13100.   Du rättvisa; tack för att  finns.


13101.  Du rättvisa tillgänglig för Alla.


13102.  Du rättvisa;  nyttig för Alla.


13103.  Du ansvar; nyttig för Alla.


13104.  Moraliskt tänkande  nyttigt för Alla.

 

13105.  Avståndet mellan Dåren och dumdristigheten inte långt.

 

13106a.   Du ansvar; inte älskvärd av Alla.

 

13106b.  Du ansvar inte önskvärd av alla.

 

13106c.  Du ansvar; inte uppskattad av Alla.

 

13107.  Du ansvar  tack för att du finns.

 

13108.  Du ansvar o-moraliska o-vännen.

 

13109.  Du rättvisa o-moraliska fienden.

 

13110.  Du ansvar; moraliska vännen.

 

13111.  Du rättvisa moraliska vännen.

 

13112.  I nationen där både rättvisa och ansvar

råder nationens framgång.

 

13113.  I nationen där både o-rättvisan & ansvarslösheten råder nationens undergång.

 

13114a.  Ödmjuke visar sin hel-hjärtliga hängivenhet

i vandring i ödmjukhetens fotsteg.  

 

13114b.  Ödmjukes brinnande iver följa ödmjukheten

vart hon än  går.

 

13114c.  Ödmjukes hjärta behagar ödmjukheten.

 

13115.  Existerar inte rädslan finns inget behov

av säkerhets-tänkandet.

 

13116.  Människans levnadsregler: visar hur hon

skall leva i gemenskap med sin nästa.

 

13117a.  Över-vunnen rädsla: maktlös rädsla.

 

13117b.  Övervunnen rädsla: rädslan förloraren.

 

13117c.  Finns behovet av säkerhetstänkandet

rädslan vinnaren.

 

13118.  O-övervunnen rädsla  gjuten guldkalv

hyllas av säkerhets-tänkandets utövade tid.

 

13119.  Utövad tid Tid  att upprätta aktivt beskydd moträdslans skadegörelse.

 

13120.  Rädslans skada genom bjuda in

      rädslan vara herre. 

 

13121.  Kärleken driver ut all räddhågan.

 

13122.  Kärleken bättre än rädslan.

 

13123a.  O-moralen saknar ansvaret.

 

13123b.  Moralen ansvarsfull.

 

13123c.  Moralen fullkomlig.

 

13124.  O-moralen o-fullkomlig.

 

13125.  Äga förtalets tunga ära & upphöjer förtalet.

 

13126.  Äga rädslan ingen problem-lösare.

 

13127.  Äga o-moralens livsstil  lever livet

i o-fullkomligheten.

 

13128.  Äga moralens livsstil  lever livet

i fullkomligheten.

 

13129a.  O-moralen dödlig.

 

13129b.  Moralen o-dödlig.

 

13129c.  O-dödliga livet bättre än dödliga livet.

 

13130.  Mänskligheten väljer sitt liv  antingen

i o-fullkomligheten eller i  fullkomligherten.

 

13131.  Rädslans kontroll-behov o-intressant.

 

13132.  Rädslan kontrollerar genom synsättet

hörseln känslo-livet.

 

13133a.  Vara rädd för livet  vara o-tacksam

för Livet.

 

13133b.  Vara rädd för livet  ser inte livet

som nyttig gåva.

 

13133c.  Vara rädd för livet  bli bestulen

på livsglädjen. 

 

13134a.  Häftige skadar sig själv.

 

13134b.  Ilskne skadar sig själv.

 

13134c.  Elake skadar sig själv.

 

13135a.   Lydnadens hatiskhet mot o-lydnadens vederstyggelse & vidrighet.

 

13135b.  Se o-lydnadens avskyvärdighet hemskhet

och grymhet  o-intressant liv.

 

13135c.  Olydnadens grymhet  o-nyttig.

 

13136.  O-lydnadens hemskhet  vad ger 

det till livet. 

 

13137.  Barmhärtigheten & mildheten ger vad 

livet Behöver.

 

13138.  Livet i avsaknad av mildheten & barmhärtigheten  låter bli glädje-fattigt.

 

13139a.  Onda tankar tillgängliga för Alla.

 

13139b.  Onda tankar förmörkar själen.

 

13139c.  Onda tankar o-nyttiga. 

 

13140.  Onda tankar vad  ger det till livet.

 

13141a.  Onda tankar inget som  mänskligheten Behöver.

 

13140b.  Förmörkad själ  vredens själ.

 

13140c.  Förmörkad själ  ilsknes själ.

 

13141.  Förmörkad själ  häftiges själ.

 

13142a.  Goda tankar tillgängliga för mänskligheten.

 

13142b.  Goda tankar  nyttiga.

 

13142c.  Goda tankar ger vad livet Behöver.

 

13143.  Goda tankar själens läkedom.

 

13144.  Vara kärleksfull och omtänksam vad

mänskligheten Behöver.

 

13145.  Leva i sanningen fastheten  mildheten

och kärleken  vad vill mänskligheten leva i?

 

13146.  Visa förstående kärlek mot sin

nästas liv visa henne gott vittnesbörd.

 

13147.  Visa förstående kärlek  respektera

och acceptera hennes livsstil.

 

13148.  Vill sin nästa förändra sin livsstil 

visar han ärlig villighet till det.

 

13149.  Delge upplysande uppmuntrande

ord till sin nästa  älska henne.

 

13150a.  Trösta uppmuntra de sjuka och de svaga.

 

13150b.  Visa personlig omsorg om de övergivna

och hemlösa.

 

13150c.  Visa personlig omsorg om de föräldralösa sig med och bortglömda.

 

13151.  Kärleksfulla identifiera sig med de lidande

svaga och fattiga deras smärta & sorg.

 

13152a.  Tålamodets utmaningar  fördjupar

tlamodes karaktär.  

 

13152b.  Saknas tålamodets utmaningar  tillåts inte

tålamodet växt till sin mognad.

 

13153.  Glömma sin nästa tänka på sitt egna

egoistiska liv.

 

13154a.  Stoltheten saknar äganderätten

i ödmjukes liv.

 

13154b.  Övermodigheten saknar äganderätten

i ödmjukes iv.

 

13154c.  Högmodighreten saknar äganderätten

i ödmjukes liv.

 

13155. Mot-villigheten fiende till villigheten.

 

13156.  Ilskenheten inte Herre i saktmodiges liv.

 

13157.  Häftigheten inte Herre i saktmodiges liv.

 

13158.  Vreden inte Herre i saktmodiges liv.

 

13159a.  Ilskenheten vinnaren i ilsknes liv.

 

13159b.  Häftigheten vinnaren i häftiges liv.

 

13159c.  Vreden förloraren i saktmodiges liv.

 

13160.  Häftigheten förloraren i saktmodiges liv.

 

13161.  Ilskenheten förloraren i saktmodiges liv.

 

13162.  Ödmjukhet är sanning.

 

13163a.  Penningbegäret ohederligt.

 

13163b.  Penning-begäret  vad ger det  till livet.

 

13163c.  Penning-begäret  girigheten 

bundsförvanter för Livet.


13164.  Penningbegäret ärar och upphöjer själviskheten.

 

13165.  Girigheten upphöjer och ärar själviskheten.

 

13166.  Girighetens oro och bekymmer  vad ger

det till Livet.

 

13167.  Girighetens bekymmer & oro  tillgängliga

för mänskligheten.

 

13168.  Girighetens oro och bekymmer

förmörkar själen.

 

13169.  Girighetens bekymmer & oro  

ingen problem-lösare.

 

13170.  Dårens själv-säker  o-intressant.

 

13171a.  Kärleksfulle glömmer  sin nästas fel

och brister.

 

13171b.  Kärleksfulle förlåter sin nästas misstag.

 

13171c.  Kärleksfulle äger förlåtelsens hjärta.

 

13172.  Kärleksfulle äger förlåtelsens tankar.

 

13173.  Kärleksfulle ser den svages de smås behov.

 

13174a.  Vara kärleksfull bättre än hata sin nästa.

 

13174b.  Vara förlåtande bättre än förakta

sin nästa.

 

13175.  Tiden människans liv.


13176.  Människans liv dyrbar gåva av t id.


13177.  Hjälpsamheten ödmjukhetens tjänare.


13178.  Kontroll-behovet  högmodets tjänare.


13179.  Kontrollbehovet rider på rädslan.


13180a.  Hjälpsamheten styrs av ödmjukheten.


13180b.  Kontroll-behovet styrs av högmodet.


13181.  Människans liv  år av dagar.


13182.  Människans liv dagar av timmar.


13183a.  Saknas  hälsan  blir det ingen produktion.


13183b.  Saknas hälsan äras inte penning-begäret.


13183c.  Saknas hälsan äras sjukdomen & döden.


13184.  Äre-lystenheten ondskefull.


13185.  Makt-lystenheten ondskefull.


13186.  Girigheten avguden äras.


13187a.  Uppmuntra snällheten  äras den.

 

13187b.  Uppskattas snällheten  äras den.

 

13187c.  Värdesätts snällheten  äras den.

 

13188.  Gör snällheten önskvärd upphöjs

& äras den.

 

13189.  Gör snällheten älskvärd upphöjs

och äras  den.

 

13190.  Gör snällheten accepterad  respekterad

vilket ärar och upphöjer den.

 

13191.  Varje dag bjuder på sig själv.

 

13192.  Vara plikttrogen ärar arbets-moralen.

 

13193.  Sjukdom och död bundsförvanter för alltid.

 

13194.  Hälsa och sjukdom varandras fiender.

 

13195.  Död och sjukdom varandras vänner.

 

13196a.  Lögnen förnekar sanningen.

 

13196b.  Sanningen och lögnen fiender för alltid.

 

13196c.  Lögnen lever sitt egna egoistiska liv. 

 

13197.  Sanningen ärar ödmjukheten.

 

13198.  Sanningen ödmjukhetens gode vän.

 

13199.  Ödmjukheten sanningens vän för alltid.

 

 

 


 

 

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:47

GALATERBREVET. 2:1-10.

 

MÖTE MED APOSTLARNA I JERUSALEM.

 

¤Galaterbrevet. 2:1.

 

1.  #Fjorton år senare for jag på nytt upp till

Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas,

       också Titus tog jag med mig#.

 

Efter fjorton år åkte jag återigen till Jerusalem.

       I rese sällskap hade jag Barnabas och Titus

tog jag också med mig.

 

¤Galatierbrevet. 2:2.

 

2.  #Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse.

      Där lade jag fram ----- enskilt, inför de ansedda

------ det evangelium som jag förkunnar bland

       hedningarna, för jag ville inte slita, eller ha

slitit förgäves#.

 

Jag for till Jerusalem efter en uppenbarelse.

    Lade frimodigt fram enskilt för de ansedda

evangeliet som jag ivrigt förkunnar bland

     hedningarna.    

 

¤Galaterbrevet. 2:3.

 

3.  #Och det blev inte ens nödvändigt att omskära

Titus, som jag hade med mig och som är grek#.

 

Behövde inte omskära Titus som jag hade

      med mig.

 

¤Galatierbrevet. 2:4.

 

4.  #Det ville annars de falska bröder som nästlat

sig in för att spionera på den frihet vi äger genom

       Kristus Jesus, så att de skulle kunna göra

oss till slavar#.

 

Det fanns falska utsända bröder listigt nästlat

      in sig spionera på vår frihet i Kristus.

 

¤Galaterbrevet. 2:5.

 

5.  #Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem

och underordnade oss för evangeliets sanning

       måste bevaras åt er#.

 

Vi var o-lydiga mot deras falskhet.

     Istället lyder evangeliets sanning vilket 

beskyddar er.

 

¤Galaterbrevet. 2:6.

 

6.  #Och de som ansågs vara något ----- vad de en gång varit frågar jag inte efter, Gud tar inte hänsyn

     till person ----- inte heller dessa ansedda ville

ålägga mig något mera#.

 

De som själva gör sig till gudar  Gud själv tar inte 

      hänsyn till personen.

 

¤Galaterbrevet. 2:7.

 

7.  #Tvärtom.  De såg att jag är betrodd med att föra

evangeliet till de oomskurna på samma sätt som

       Petrus till de omskurna#.

 

Jag fått fullt förtroende förkunna evangeliet

       till de o-omskurna.

Aposteln Petrus blivit betrodd på samma sätt

       de omskurna.

 

¤Galaterbrevet. 2:8.

 

8.  #Han som gett Petrus kraft att vara apostel

bland de omskurna har också gett mig kraft att

      vara det bland hedningarna#.

 

Petrus fått Guds kraft vara apostel bland

      de omskurna.

Har givit också mig sin kraft att vara det

       bland hedningarna.

 

¤Galaterbrevet. 2:9.

 

9.  #Och när de förstod vilken nåd jag hade fått

------ det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa

       som ansågs vara pelarna ---- räckte mig

och Barnabas handen som tecken på vår

       samhörghet.

Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de

      omskurna#.

 

Jag själv och Barnabas räckte mig sin hand

      som ett tecken på andliga samhörighet

gå ut till hedningarna.

      Jakob, Kefas och Johannes skulle gå ut

till de omskurna. 

 

¤Galaterbrevet. 2:10.

 

10.  #Dock skulle vi tänka på deras fattiga,

och det har jag verkligen lagt mig vinn om#. 

 

Vi får inte glömma de fattigas dagliga behov.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:46

GALATERBREVET.  1:10-23.

 

Paulus evangelium.

 

¤Galaterbrevet. 1:10.

 

10.  #Är det människorna jag nu vill vinna för mig 

------ eller Gud?

      Söker jag vara människa till lags?

Om jag ännu ville vara människor till lags skulle

        jag inte vara Kristi tjänare#.

 

Förkunnar jag inför människor själva vinna dem

      eller vinna dem för Gud.

Vill jag söka ära hos människors viljor.

         Söker jag ära och upphöljelse bland människor

kan jag inte samtidigt vara Kristi tjänare.

 

¤Galaterbrevet. 1:11.

 

11.  #Jag försäkrar er, bröder: det evangelium

som jag har förkunnat är inte något mänskligt

      påfund#.

 

Evangeliet jag förkunnat för er inte från

      mänsklig visdom.

Jag ljuger inte jag talar sanning kära bröder i tron.

 

¤Galaterbrevet. 1:12.

 

12.  #Jag har inte fått det  från någon människa,

ingen har lärt mig det, jag har fått det genom en

       uppenbarelse av Jesus Kristus#.

 

Det jag förkunnar inte en människo-lära.

      En uppbarelse av Jesus Kristus.

 

¤Galaterbrevet. 1:13.

 

13.  #Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen

jude, hur jag hänsynslös förföljde Guds församling

        och försökte utrota den#.

 

Ni har hört mitt gamla liv var lagtrogen jude.

        Hänsynslöst förföljde Guds utvalda församling.

Försökte i min illvilja utrota dem. 

 

¤Galaterbrevet. 1:14.

 

14.  #I trohet mot judendomen överträffade jag

de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än

       någon annan hävdade jag traditionen från

våra fäder#.

 

Visade trohet mot judendomen.

           Överträffade mina lagtrogna judiska vänner

var ivrigare i min förföljelse.

         

¤Galaterbrevet. 1:15.

 

15.  #Men han som utsåg mig redan i moderlivet

och som kallade mig genom sin nåd beslöt#.

 

Blev kallad redan i min moders liv  genom sin nåd.

 

¤Galaterbrevet. 1:16.

 

16.  #Att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för

       hedningarna.

Då frågade jag inte någon av kött och blod

      till råds#.

 

Uppenbarade sin son för mig.

      Vilket gav mig kraft förkunna evangeliet om

honom för hedningarna.

         Rådfrågade inte den mänskliga visdomen.   

 

¤Galaterbrevet. 1:17.

 

17.  #Inte heller for jag upp till Jerusalem,

till dem som var apostlar före mig.

       Istället begav jag mig till Arabien, och därifrån

vände jag tillbaka till Damaskus#.

 

Reste inte Jerusalem för att rådfråga.

        Begav mig istället till Arabien därifrån vände

tillbaka till Damaskus.

 

¤Galaterbrevet. 1:18.

 

18.  #Först tre år senare for jag upp till Jerusalem 

för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton

       dagar hos honom#.

 

Tre år sedan besökte Jerusalem för att tala

       med Kefas.

Delade min gemenskap  med honom under

         fjorton dagar. 

 

¤Galaterbrevet. 1:19.

 

19.  #Någon annan av apostlarna såg jag inte,

bara Herrens bror Jakob#.

 

¤Galaterbrevet. 1:20.

 

20.  #Vad jag skriver är sant, det tar jag till Gud

till vittne på#.

 

Mitt skrivna ord är sant till er.

       Gud mitt sanna vittne på det.

 

¤Galaterbrevet. 1:21.

 

21.  #Sedan kom jag till Syrien och Kilikien#.

 

¤Galaterbrevet. 1:22.

 

22.  #Utan att ha haft någon beröring med de kristna

församlingarna i Judeen#.

 

¤Galaterbrevet. 1:23.

 

23.  #Det enda de hade hört var att han som en gång

förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut

       ville utrota#.

 

De hade alla hört han som förut förföljt oss nu

     frimodigt förkunnar den tro han förut ivrigt

ville utrota.


¤Galaterbrevet. 1:24.

 

24.  #Och man prisade Gud för min skull#.

 

De prisaade Gud för min omvändelses skull. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:46

GALATERBREVET. 1:6-9.

 

¤Galaterbrevet. 1:6.

 

6.  #Jag är förvånad över att ni så snart överger honom för ett annat evangelium#.

 

Ni, galater jag förvånar mig över er o-trohet

   mot Kristi evangelium ärar ett annat evangelium.

 

¤Galaterbrevet. 1:7.

 

7.  #Fast det inte finns något annat; det är bara några

som ställer till förvirring bland er och söker

      förvränga evangeliet om Kristus#.

 

Existerar inget annat evangelium endas några

      i sitt lögnaktiga tal skapar förvirring bland er.

Försöker förvränga evangeliets sanning 

      om Kristus.

 

¤Galaterbrevet. 1:8.

 

8.  #Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat

      evangelium än det jag har  förkunnat för er

------- förbannelse över honom!#.

 

Förbannelse vilar över den som förkunnar ett

      annat evangelium.

 

¤Galaterbrevet. 1:9.

 

9.  #Vad jag redan sagt säger jag nu en gång till:

om någon förkunnar ett annat evangelium för er

       än det ni fått ----- förbannelse över honom!#.

 

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 november 2018 11:44

GALATERBREVET. 1:1-5.

 

HÄLSNINGAR.

 

Galaterbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor

eller genom någon människa utan av Jesus Kristus

       och Gud fadern som uppväckt honom

från de döda#.

 

Jag; Kristi apostel, inte utsänd av människors viljor.

      Utsänd av Jesus Kristus och Gud fadern.

Gud fadern uppväckte honom från de döda.

 

¤Galaterbrevet. 1:2.

 

2.  #Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna

i Galatien#.

 

Jag själv och mina älskade bröder här hälsar

       församlingarna i Galatien.

 

¤Galaterbrevet. 1:3.

 

3.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren

Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder  

         för att rädda oss ur den nuvarande onda

tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja#.

 

 

Nåden och friden från Gud, vår fader herren 

       Jesus Kristus.

Jesus Kristus offrade sig själv för våra själv-valda 

        synder.

Sitt offrande liv räddar oss ur den nuvarande

       ondskefulla tidsåldern.

Vilket är vår Guds och faders vilja.

 

¤Galaterbrevet. 1:4.

 

4.  #Hans är härligheten i evigheters evighet, amen#.

 

Hans härlighet varar i evigheternas evighet.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se